You are on page 1of 4

MANUAL PERLAKSANAAN SSQS 2014 PERINGKAT SEKOLAH

GAMBARAJAH 1
1) Log masuk URL yang telah diberikan oleh Pihak BTPN atau PKG masing-masing.
2) Paparan seperti gambarajah 1 di atas akan kelihatan.
3) Sila pilih kumpulan responden yang telah diberikan, sama ada Pentadbir, GPM, Guru atau Murid.
4) Pastikan anda telah diberikan TOKEN bagi membolehkan anda log masuk untk menjawab soalan
kaji selidik ini.
5) TOKEN yang diberikan hanya untuk sekali kegunaan sahaja.
6) Sekiranya pihak responden sekolah tidak dapat masuk menggunakan TOKEN yang diberikan, sila
berhubung dengan pihak BTPN dan PKG masing-masing.


GAMBARAJAH 2
1) Gambarajah 2 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Pentadbir.

MANUAL PERLAKSANAAN SSQS 2014 PERINGKAT SEKOLAH

GAMBARAJAH 3
1) Gambarajah 3 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Guru Perpustakaan dan
Media.

GAMBARAJAH 4
1) Gambarajah 4 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Guru.

MANUAL PERLAKSANAAN SSQS 2014 PERINGKAT SEKOLAH

GAMBARAJAH 5
1) Gambarajah 4 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Murid.
2) Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
3) Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS 2014 ini.

GAMBARAJAH 6
Paparan yang berikut akan dipaparkan sekiranya soalan mandatori tidak dijawab.

MANUAL PERLAKSANAAN SSQS 2014 PERINGKAT SEKOLAH

Teruskan menjawab sehingga selesai dan hantar.
Anda boleh mengulang kajian selagi tidak menghantar jawapan dengan menekan butang hantar.