You are on page 1of 35

KERAJAAN MALAYSIA

1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014


Nama : Adibah Bt Ghazali
No. Gaji : 11510450 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 750102-03-7940 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,461.24 Potongan Cukai Bulanan 105.15
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 162.90
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinj.Perumahan - Satu 693.29
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00 Angkasa 805.00
Lem. Tabung Haji 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,981.24 Jumlah Potongan 2,026.34
Gaji Bersih 2,954.90
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 101011610XXXXX (No Siri:34861 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Fazlina Bt Alias
No. Gaji : 08628919 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 780427-13-5386 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,461.24 Potongan Cukai Bulanan 95.15
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 205.20
Bantuan Sara Hidup 125.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00 Angkasa 723.71
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,676.24 Jumlah Potongan 1,029.06
Gaji Bersih 3,647.18
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 153010068XXXXX (No Siri:34862 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Hafizah Binti Ramli
No. Gaji : 20197965 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 800812-11-5512 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,327.35 Potongan Cukai Bulanan 112.35
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Angkasa 1,368.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Lem. Tabung Haji 110.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,477.35 Jumlah Potongan 1,600.35
Gaji Bersih 3,877.00
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 060214754XXXXX (No Siri:34863 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Mohd Tarmizi Bin Abdullah
No. Gaji : 14890479 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 820718-11-5557 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,040.15 Potongan Cukai Bulanan 64.65
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Zakat-MUI Pahang 10.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinjaman Peribadi BSN 850.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa 387.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,560.15 Jumlah Potongan 1,311.65
Gaji Bersih 3,248.50
Bank : BSNAMYK1 No Akaun : 111082900XXXXX (No Siri:34864 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Noor Mawatie Bt Abd Rahim
No. Gaji : 11855533 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 750714-11-5364 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,981.24 Potongan Cukai Bulanan 101.55
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Pinj.Perumahan - Satu 863.34
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Zakat-MUI Pahang 45.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00 Angkasa 619.40
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 6,131.24 Jumlah Potongan 1,634.29
Gaji Bersih 4,496.95
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 157081007XXXXX (No Siri:34865 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Noorhana Bt Abd Wahab
No. Gaji : 03277928 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 651010-02-5658 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,905.60 Potongan Cukai Bulanan 72.05
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Sykt Takaful M"Sia S.B. 54.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 20.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa (Bukan PINJAMAN) 216.50
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,425.60 Jumlah Potongan 362.55
Gaji Bersih 5,063.05
Bank : BSNAMYK1 No Akaun : 061122900XXXXX (No Siri:34866 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : NOR AKMA BINTI MASLAN
No. Gaji : 20186747 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 840309-06-5278 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,327.35 Potongan Cukai Bulanan 122.35
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Pinj.Perumahan - Satu 866.06
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Kump. Wang Baitulmal Srwk 4.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00 Lem. Tabung Haji 300.00
Angkasa (Bukan PINJAMAN) 100.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,477.35 Jumlah Potongan 1,402.41
Gaji Bersih 4,074.94
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 011800628XXXXX (No Siri:34867 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Noraini Binti Junoh
No. Gaji : 08906802 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 750630-03-5076 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,633.98 Potongan Cukai Bulanan 145.75
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Angkasa 2,382.03
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,783.98 Jumlah Potongan 2,527.78
Gaji Bersih 3,256.20
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 143600783XXXXX (No Siri:34868 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norazlina Binti Ismail
No. Gaji : 11024395 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 730103-06-5558 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,639.51 Potongan Cukai Bulanan 45.05
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 202.35
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinj.Perumahan - Satu 433.71
Bantuan Sara Hidup 250.00 Zakat-MUI Pahang 10.00
YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 30.00
Angkasa 1,453.50
Lem. Tabung Haji 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,229.51 Jumlah Potongan 2,424.61
Gaji Bersih 1,804.90
Bank : BIMBMYKL No Akaun : 060190204XXXXX (No Siri:34869 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norfasiha Binti Sahlan
No. Gaji : 08840209 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 830707-10-5598 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,040.15 Potongan Cukai Bulanan 79.90
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 183.29
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinj.Perumahan - Satu 1,085.33
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00 Angkasa 760.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,560.15 Jumlah Potongan 2,113.52
Gaji Bersih 2,446.63
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 162124267XXXXX (No Siri:34870 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norhakimah Binti Rusdi
No. Gaji : 20074307 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 761115-11-5446 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,531.77 Potongan Cukai Bulanan 33.55
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Zakat-MUI Pahang 10.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa 820.08
Lem. Tabung Haji 200.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,331.77 Jumlah Potongan 1,068.63
Gaji Bersih 3,263.14
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 060500804XXXXX (No Siri:34871 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norlas Binti Intah
No. Gaji : 05113071 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 660103-12-5046 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,905.60 Potongan Cukai Bulanan 109.85
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 235.13
Elaun/B.I Wilayah 683.48 Pinj.Perumahan - Satu 847.26
Elaun Perumahan Wilayah 300.00 Zakat-MUI Pahang 12.00
Tung Eln/B.I Wilayah(TS) 162.78 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 15.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00 Angkasa 689.61
Lem. Tabung Haji 150.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 6,141.86 Jumlah Potongan 2,058.85
Gaji Bersih 4,083.01
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 106164133XXXXX (No Siri:34872 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norshimar Akmar Binti Hashim
No. Gaji : 20108649 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 760407-05-5508 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,429.56 Potongan Cukai Bulanan 113.45
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 20.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Lem. Tabung Haji 700.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,579.56 Jumlah Potongan 833.45
Gaji Bersih 4,746.11
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 114150436XXXXX (No Siri:34873 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Nurul Diyana Binti Zamary
No. Gaji : 20175940 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 820916-06-5036 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,225.14 PTPTN 166.11
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Zakat-MUI Pahang 50.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Lem. Tabung Haji 150.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,025.14 Jumlah Potongan 366.11
Gaji Bersih 3,659.03
Bank : BSNAMYK1 No Akaun : 061042900XXXXX (No Siri:34874 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Pn Najahah Binti Hj Abd Rahman
No. Gaji : 08453292 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 670517-01-6084 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,191.69 Pinj.Perumahan - Satu 563.38
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Zakat-MUI Pahang 85.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa 749.40
Tung Gaji (Thn Semasa) 990.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,771.69 Jumlah Potongan 1,407.78
Gaji Bersih 4,363.91
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 060214818XXXXX (No Siri:34875 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Poh Sock Chen
No. Gaji : 02958650 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 610105-04-5060 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,524.96 Potongan Cukai Bulanan 112.60
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 259.20
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinj.Perumahan - Satu 392.61
Bantuan Sara Hidup 250.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 990.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 6,104.96 Jumlah Potongan 764.41
Gaji Bersih 5,340.55
Bank : HBMBMYKL No Akaun : 362002883XXXXX (No Siri:34876 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Rapiza Binti Miswan
No. Gaji : 20197178 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 840203-10-5104 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,327.35 Pinj.Perumahan - Satu 1,505.60
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Angkasa (Bukan PINJAMAN) 152.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,477.35 Jumlah Potongan 1,657.60
Gaji Bersih 3,819.75
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 164351097XXXXX (No Siri:34877 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Rosidi Bin Ahmad
No. Gaji : 03060696 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 661014-06-5381 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,194.47 Potongan Cukai Bulanan 171.15
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Pinj.Perumahan - Satu 499.87
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Zakat-MUI Pahang 50.00
Eln Tgjwb Per Penddkn 60.00 Angkasa 1,945.40
Bantuan Sara Hidup 250.00 Lem. Tabung Haji 300.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 930.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,774.47 Jumlah Potongan 2,966.42
Gaji Bersih 2,808.05
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 106098213XXXXX (No Siri:34878 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Roslina Bt Abdullah
No. Gaji : 60007205 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 630101-03-6026 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,736.10 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 164.86
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Pinj.Perumahan - Satu 1,551.12
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Byrn Blk Pinj.Pendidikan 139.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Zakat-MUI Pahang 80.00
YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 20.00
Amanah Wakaf Pahang 20.00
Lem. Tabung Haji 280.00
Angkasa (Bukan PINJAMAN) 685.46
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,536.10 Jumlah Potongan 2,940.44
Gaji Bersih 2,595.66
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 060500638XXXXX (No Siri:34879 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Srimalar A/P Muthusamy
No. Gaji : 20339118 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 840912-08-5740 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,122.94 KWSP Pekerja 539.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Potongan Cukai Bulanan 126.10
Bantuan Sara Hidup 125.00 Angkasa 796.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,897.94 Jumlah Potongan 1,461.10
Gaji Bersih 3,436.84
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 123300869XXXXX (No Siri:34880 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Tay Huat Beng
No. Gaji : 03205911 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 570426-11-5177 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,723.25 Potongan Cukai Bulanan 199.70
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Sumbangan KWAPM 10.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Angkasa 2,092.00
Elaun Guru Besar 100.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,413.25 Jumlah Potongan 2,301.70
Gaji Bersih 3,111.55
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 106099145XXXXX (No Siri:34881 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Zaini Bt Zainal Abidin
No. Gaji : 06610190 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 640909-06-5574 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,490.82 Potongan Cukai Bulanan 91.55
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Ptgn Insuran ETIQA (MNI) 282.85
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Sykt Takaful M"Sia S.B. 20.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Pinj.Perumahan - Satu 463.22
Tung Gaji (Thn Semasa) 990.00 Zakat-MUI Pahang 10.00
YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Angkasa 408.51
Lem. Tabung Haji 200.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 6,070.82 Jumlah Potongan 1,486.13
Gaji Bersih 4,584.69
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 021490696XXXXX (No Siri:34882 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Zakaria Bin Ismail
No. Gaji : 20249776 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 850822-06-5147 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,327.35 Potongan Cukai Bulanan 46.30
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 PTPTN 118.98
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa 907.00
Lem. Tabung Haji 500.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,127.35 Jumlah Potongan 1,577.28
Gaji Bersih 2,550.07
Bank : BKRMMYKL No Akaun : 221131151XXXXX (No Siri:34883 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Zulkarnain Bin Ahmad
No. Gaji : 20146848 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 760628-06-5275 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,429.56 Potongan Cukai Bulanan 52.45
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 1.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Yayasan Ihsan Rakyat 166.28
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa 1,953.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,229.56 Jumlah Potongan 2,172.73
Gaji Bersih 2,056.83
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 156178004XXXXX (No Siri:34884 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Zurina Binti Hamzah
No. Gaji : 09663923 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 681206-06-5106 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,457.17 Potongan Cukai Bulanan 99.50
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Pinj.Perumahan - Satu 564.72
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Zakat-MUI Pahang 60.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 30.00
Lem. Tabung Haji 350.00
Angkasa (Bukan PINJAMAN) 760.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,047.17 Jumlah Potongan 1,864.22
Gaji Bersih 3,182.95
Bank : PHBMMYKL No Akaun : 200120003XXXXX (No Siri:34885 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Aziz Jaafar Bin Miskam
No. Gaji : 03084654 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 640601-06-5789 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 5,078.52 Potongan Cukai Bulanan 262.10
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Pinj.Perumahan - Satu 454.98
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Byrn Blk Pinj.Pendidikan 139.00
Eln Tgjwb Per Penddkn 60.00 Zakat-MUI Pahang 20.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,350.00 Amanah Saham Nasional Bhd 200.00
Lem. Tabung Haji 280.00
Angkasa (Bukan PINJAMAN) 393.50
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 7,288.52 Jumlah Potongan 1,759.58
Gaji Bersih 5,528.94
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 106089183XXXXX (No Siri:34886 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Leong Yee Cheng
No. Gaji : 02967214 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 621014-08-5386 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,821.23 Potongan Cukai Bulanan 105.25
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 CP38 33.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinj.Perumahan - Satu 456.84
Eln Tgjwb Per Penddkn 60.00 Angkasa (Bukan PINJAMAN) 106.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,471.23 Jumlah Potongan 701.09
Gaji Bersih 4,770.14
Bank : HBMBMYKL No Akaun : 362058646XXXXX (No Siri:34887 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Maliana Binti Mohamed
No. Gaji : 20298300 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 770223-06-5620 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 1,363.43 Zakat-MUI Pahang 10.00
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Pinjaman Peribadi BSN 192.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 115.00 Angkasa 433.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
B.I Tugas Kewangan 40.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 285.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 2,233.43 Jumlah Potongan 635.00
Gaji Bersih 1,598.43
Bank : HBMBMYKL No Akaun : 062004957XXXXX (No Siri:34888 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Noraliza binti Ibrahim
No. Gaji : 20194713 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 851001-08-5698 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 1,419.83 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Angkasa 316.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 115.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 1,964.83 Jumlah Potongan 326.00
Gaji Bersih 1,638.83
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 142300660XXXXX (No Siri:34889 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norihan Binti Abd Wahab
No. Gaji : 09706672 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 700120-06-5544 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,490.82 Potongan Cukai Bulanan 235.40
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Zakat-MUI Pahang 55.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 990.00 Angkasa 574.55
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,890.82 Jumlah Potongan 869.95
Gaji Bersih 5,020.87
Bank : BIMBMYKL No Akaun : 030630200XXXXX (No Siri:34890 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Nur Nadiana Binti Abdul Rahim
No. Gaji : 20329663 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 870310-06-5264 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 1,065.84 Angkasa 588.00
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 95.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 1,590.84 Jumlah Potongan 588.00
Gaji Bersih 1,002.84
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 156132568XXXXX (No Siri:34891 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Rohaizat Bt Isha
No. Gaji : 09550583 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 710513-08-5270 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,905.60 Potongan Cukai Bulanan 71.00
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Pinj.Perumahan - Satu 386.49
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Lem. Tabung Haji 1,000.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa (Bukan PINJAMAN) 6.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,495.60 Jumlah Potongan 1,463.49
Gaji Bersih 3,032.11
Bank : RHBBMYKL No Akaun : 158114100XXXXX (No Siri:34892 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Rohani Binti Che Mat
No. Gaji : 20147796 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 730115-06-5598 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 1,476.22 Zakat-MUI Pahang 10.00
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 115.00 Angkasa 549.00
Bantuan Sara Hidup 250.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 285.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 2,306.22 Jumlah Potongan 569.00
Gaji Bersih 1,737.22
Bank : BIMBMYKL No Akaun : 060190205XXXXX (No Siri:34893 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Norizan Bin Hasan
No. Gaji : 09294430 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 730717-02-5403 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,226.64 Potongan Cukai Bulanan 93.10
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 Pinj.Perumahan - Satu 366.00
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Zakat-MUI Pahang 41.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Angkasa 1,942.35
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,026.64 Jumlah Potongan 2,452.45
Gaji Bersih 2,574.19
Bank : BIMBMYKL No Akaun : 060190204XXXXX (No Siri:34894 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________
KERAJAAN MALAYSIA
1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 07/2014
Nama : Ruhani Binti Padzil
No. Gaji : 20156767 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 760216-03-5678 Pusat Pembayar : 1305 SK Air Putih Kuantan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,429.56 Potongan Cukai Bulanan 42.45
Imbuhan Tetap Perumahan 250.00 PTPTN 148.53
Imbuhan Tetap Khid Awam 300.00 Angkasa 578.00
Bantuan Sara Hidup 250.00 Lem. Tabung Haji 500.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,229.56 Jumlah Potongan 1,268.98
Gaji Bersih 2,960.58
Bank : CIBBMYKL No Akaun : 030300313XXXXX (No Siri:34895 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________