You are on page 1of 20

Madaling Solusyon

Tayong mga bata ating kalusugan ay ingatan,
Kumain tayo ng prutas at gulay,
Upang lalakas ang ating katawan.

Kung may kalamidad ng darating,
Tayong maging maging alerto,
Para sa kaligtasan natin.

At kung may mga _______ darating,
Hindi maging mahina ang katawan natin,
Upang lagi tayong handa sa anomang bagyong darating.

Bakit nga ba ang ibang tao ay naninigarilyo?
Hindi ba nila alam na masama ito?
Sa kalusugan nating mga tao.

Yang ating mga sakit,
Madaling sulusyonan,
Kumain lang ng masustansyang pakain,
Gagaling agad yan.

Malusog na Kapaligiran


Kayong mga katabaan;
alagaan ang kapaligiran, maging sarili paman,
sa pagsira ng paligid,
maapektuhan pati kalusugan mo

Magpasalamat sa mga biyaya,
iyong natanggap,
dahil sa huli mawawala ito,
kung hindi pahahalagahan

Magtapon ng basura,
sa tamang tapunan,
hindi sa mga estiro,
na nababara pagdating ng ulan

Resulta ng mabahong kapaligiran,
sakit sa kalusugan,
kayong mga tao,
iwasan na’yan

Kumain ng masustansyang pagkain,
para iwas sakit,
ugaliing malinis ang paligid,
para iwas panganib
Masustansyang Pagkain


I
Kapag ang tao’y nagugutom
Resistensya’y mahina
Anumang sakit ang darating
Ito’y hindi kayang kayanin

II
Kung ang tao’y walang makain
Tiyan ang masakit
Katawan na kay hina
Sa tingin ng iba’y sakitin

III
Kaya’t tayong mga kabataan
Pangalagaan natin ang ating katawan
Ang pagkain ng gulay at prutas ay panatilihin
Upang tayo’y maing malusog


IV
Kumain din ng biang masustansiyang pagkain
At ang katawan natin’y sumigla
Ingatan ang kalusugan ng higit-higit
Pagka’t ito’y kaloob ng Diyos sa langit

V
Kapag ito’y winalang bahala
Tial kayamanang winala
Mga pangarap na tinataya,
Baka mawala ring bigla.

Gulay at Prutas


Tayo’y kabataan
Lulong sa panaho
Kamain ng sapat
Di pa huli ang lahat

Gutom at malnutrisyon wakasan
Upang bumuti ang katawan
At sakit ay maiiwasan
Gulay at prutas ang kailangan

Kumain ng masustansyang pagkain
Gulay, prutas ay dapat kainin
At kapag ito’y isinasaalang-alang natin
Mas lalong lulusog, bubuti ang katawan natin

Kumain ng gulay at prutas
Tiyak katawan mo’y sisigla’t lalakas
Ang pagkain nito’y
Di magkakasakit, hahaba ang buhay
Kalamidad paghadaan

I
Kalamidad kailan aalis?
Hindi alam kong ito’y hihina o babagsik
Hindi ka ba naawa sa amin?
Buhay ng marami iyong kinikitil

II
Mapatimog, mapahilaga, mapakanluran, mapasilangan
Kahit saan tumingin, puro baha ang makikita
Plastic, bote, goma ay nakakalat sa kalsada
Iyan ay iyon dinadala

III
Kalusugan ay naapektuhan
Dahil ang halaman ay hindi mapakinabangan
Puno lahat ay putol na
At lugmot sa putikan

IV
Ito ba ang iyong gusto?
Ito ba ang iyong nais?
Kagutoman ang malnutrisyon iyon epekto
Sa maraming katao

V
Kalamidad dapag paghandaan
Upang kalusugan ay hind maaepktuhan
Dahil ito ang puhunan
Para sa kinabukasan

Problemang Malnutrition

Ang buhay ng tao, ay sadyang maikli lamang,
Kaya atin itong alagaan,
Pagyamain at pahalagahan.
Mga kalamidad na ating mararanasan
Buhay ng tao ay maapektuhan
Sigalut ng buhay harapin ng tunay.
Gutom at malnutrisyon problema ng pamahalaan,
Kaya mga magulang, anak ay pahalagahan,
Batang sakitin alagaan ang katawan.
Kaya masustansyang pagkain ating kainin,
Ito’y nagbibigay lakas, talino at tapang
Sigalut ng buhay ay ating mapagtagumpayan

Gutom ay Labanan

Kung darating ang kalamidad,
Ipagbigay alam sa taong bayan
Upang ito’y kanilang mapaghadaan.
Ang mga mahihirap ang laging apektado
Dahil ang bahay hindi kongkreto
Kaya’t pamahalaan, pagtulungan natin ito.
Malnutrisyon at gutom ay ating paglabanan,
Huwag lang iasa sa ating pamahalaan,
Dahil nasa atin ang solusyon nito.
Magtanim ng prutas, magtanim rin ng gulay,
Alagaan ang lupa dahil buhay dito naka salalay,
Maglagay ng organikong pataba dahil ito ang bagay.
Nakakataba ang pagdagdag ng compost sa lupa
Ito’y simple at kaya nating magawa
Dahil ang masustansyang gulay galing sa matabang lupa.
Ang abonong kemikal ay nakakasira ng lupa
Kulang sa sustansya, kulang din sa mineral
Kaya’t papano lulusog ang mga bata
Kung ang prutas ang gulay na kinakain
Ay galing sa di-masustanyang lupa.
Kaya’t mga kaibigan, patabain ang lupa
Upang maging masustansya ang prutas at gulay
Dahil sa pagkain nito’y nakasalalay ang ating buhay.


Malnutrisyon: Ano ang Solusyon?


Mga batang gutom
Bigyan ng pagkain at maiinom
Huwag silang hayaang magkasakit
At sa pagkain ng gulay ay ipalapit.

Ang pagkain ng gulay
Gamot sa sakit na nakamamatay
Problemang malnutrisyon
Pagkain ng gulay at prutas ang solusyon

Huwag suwayin,
Pangaral ng magulang natin
“ang pagkain ng gulay
ang ikasasaya at ikahahaba ng iyong buhay”

ang batang malusog,
kung tingnan ay kalugod-lugod,
sa sakit mapapalayo,
kinabukasan ay sigurado.

Gutom at malnutrisyon
Pagkain ng masustansyang pagkain ang solusyon
Salamat kay nanay,
Sa walang sawang paghain ng gulay.

“Tanging Solusyon Para Sa Malnutrisyon”

Kumain ng gulay at prutas
Para ang katawan ay lumakas
Dapat nating bigyang pansin
Ang mga masustansiyang pagkain

Ang kalamidad ay dapat nating paghandaan
At ang malnutrisyon agapan
Para ang katawan ay sumigla
At maging masaya sa tuwi-tuwina.

Iwasan ang malnutrisyon
Dahil ang pagkain ng masustansiyang pagkain ang solusyon
Kaya salamat kay Nanay
Na hindi nagsawa sa paghain ng gulay.

Kaya mga bata
Kayo ay dapat maging handa
Iwasan ang pagkain ng sitserya
At dapat kumain ng pagkain na nakapagpasigla.

Salamat po talaga Nanay
Sa magandang buhay na iyong alay
At sa paghain araw-araw ng masustansiyang pagkain
Kaya hindi ako maging sakitin.

Tayoy Magtutulungan


Sa kalamidad dapat alerto
Nagtutulugan dapat tayo
Mapagbigay sa kapwa tao
Maalaga din dapat tayo.

Huwag ng mag-away
At ang kalamidad nalang ang paghandaan
Upang wala nang masaktan
Sa ating gma mamamayan.

Ang kahirapan ay iwasan
Upang malnutrisyon ay mabawasan
Dahil ang kalusugan ay kayamanan
At ang kabataan ang pag-asa ng bayan.

Kung tayo ay magtutulungan
Malnutrisyon ay maaagapan
Magiging malusog ang mga kabataan
Upang maging maganda at masagana ang kinabukasan
Handa kana ba?

Kalamidad ay laging dumadating sa atin
Laging paghandaan ng maigi at pagbutihin
Lalo na ang baha, baka gulay at prutas kanyang tanyagin
Kawawa tayo, walang makain
Tayong lahat ay magiging payat at sakitin.

Tayo’y magtanim ng mga prutas ng gulay
Upang buhay ay maging makulay
Araw-arwa tayong mabubusog
At ang pangangatawan ay palaging malusog.

Alam nating lahat na dahl sa kalamidad na ating nararanasan
Maraming nasisirang pananim, bahay at ari-arian
Na maaaring makasira sa ating kabuhayan
At maapektuhan pati ang ating kalusugan.

Kumain tayo ng gulay at prutas na na mabitamina
Upang pangangatawan ay sumigla’t gumanda
Hindi lang ang ating kalusugan at buhay ang gaganda
Pati rin ang bansa natin gaganda at uunlad pa.


Kalamidad ito’y ating paghandaan
Para maging mabuti ang ating kinabukasan
At hindi masira ang ating kabahayan
Ng maipagpatuloy nating ang ating kabuhayan.

Ang taong malusog, lubhang masayahin
Matalas ang isip at hindi sakitin
Katawa’y maganda at hindi patpatin,
Pagkat alam niya ang wastong pagkain.

Lusog ng katawan nasa kinakain,
Ang gulay at prutas, dapat na piliin,
Sa dilis at tulya, sa puso ng saging
Sa lakas ng buto, titibay ang ngipin.

Lilinaw ang mata, katawa’y lalaki
Sa sariwang gatas, itlog ka kamote
Malunggay at petsay, sa isda at karen,
Ang bata’t matanda, lulusog, bubuti.

Sa ating pagkain laging tandaan
Mga bitamina nitong tinataglay
Sa sariwang prutas, isda saka gulay
Lulusog gaganda, hahaba ng buhay.
Pag-iingat

Sa bawat kalamidad
Tulong mo’y kailangan
Bawat mong pagdamay
Bigay pag-asa sa aking buhay

Sustansyang iyong bigay
Nalalasap at nagpapahaba ng buhay
Pagkaing masasarap ngunit may sustansyang bigay
Upang bawat isa’y bibo’t masigla

Tapat na pagsuyo ay inialay
Upang ang sigla’y masasaiyo
Pagmamahal mo ang nais ko
Inay ko ikaw ang buhay ko

Pagpapahalagang alay mo
Pagmamahal na ipinagkaloob mo
Buhay na bigay mo
Ipinagpapasalamat ko sa iyo

Kaya’t mga bata pakain ng gulay
Ugaliin upang kataway lumakas
Panlaban sa trahedyang dumating
Laging ligtas ikay lalakas.


Masustansyang Pagkain

Masustansyang pagkain, laginghain
Upang tayo’y malusog at hindi sakitin
Gulay at prutas, sadyang kailangan natin
Kaya dapat lang na ito’y ating kainin.

Ikaw ba’y sakitin? Ikaw ba’y mahina?
Sa panahon ngayon di yan problema
Basta masustansyang pagkain, kumakain ka
Lulusog ka na, malakas ka pa.

Mga karamdaman?
Di yan nating kayang iwasan
Kung tayo’y pabaya at walang paki-alam!
Sa pagkain ng junk foods magdahan-dahan.

Kaya panatilihin ang ating kalusugan
Upang impeksiyon at sakit ay malabanan
At upang laging masigla
Ating katawan

Kaya mga kaibigan, akoy pagkinggan,
Aking nais, kayo’y matulungan
Kaya itong aral,
Lagi nyong tularan.
Bumangon ka!

Kahirapa’t malnutrition
Suliranin ng bawat nasyon
Sakiti’y di mabilang
Dito sa pilipinas, gumagapang

Kalamidad ay di maiiwasan
Kung kaya atin itong paghandaan
Maging mapanagutan
Sa panahon ng kasarinlan

Ngunit sa huli tao’y nangangayayat
Katamlayan at lumbay ay hindi masukat
Di makuhang ngumiti man lamang
Wala nang lakas, itoy nasayang

Pamilyan’y nawasak, gulong-gulo na
Kalamidad, katiwalian ang dala
Sinong dapat sisihin, sinong dapat aamin?
Mga tao bang mahirap paunawain?

Gising! Bumangon ka!
Mag-iisip-isip ka muna bago gumawa
Tao, lingunin at suriin mong isa-isa
Kung sinong may sala saka ka humusga!Gaganda ang Buhay

Prolemang kinakaharap dapat na paghadaan
Maging ito’y lindol o pagbaha man
Kailangan magkain at magtulungan
Una sa lahat katawan ay pangalagaan

Malulusog na mamamayan
Ang dapat tularan
Masasamang bisyo kailangang iwasan
Upang gaganda ang buhay na hiram

Para sa mga walang nalalaman
Tungkol sa kanilang mga kalusugan
Ang ating katawan ay dapat nating pangalagaan
Upang tayoy mabuhay mapagkailanman.


Aking napag-aralan sa paaralan
Tamang nutrisyon lubhang kailangan;
Dulot nito sa ating mga katawan
Ay walang hanggang kalusugan.

Wastong nutrisyon mura na, masarap pa
Kaya dapat malaman na bawat isa;
Mabibigyan lakas sa buong pamilya
Pagkat lulusog ang bawat isa.

Kapag sumasapit ang ganitong buwan,
Ipinagdiriwang ng buong paaralan,
Upang ipabatid sa mga mamamayan;
Tamang nutrisyon mainam sa katawan.

Tamang nutrisyon tunay na mahalaga,
Kaya dapat matuto ang bawat isa,
Sa pagkain nang tama, katawan ay sisigla,
Malayo sa sakit at lulusog pa.

Halina, halina kumain ng mura,
Umasa kang katawan mo ay sisigla,
Pagkaing mura at masustansya pa;
Makatitipid si Ina sa pagbabadyet niya.Tanging Solusyon

Magtanim ng gulay at prutas
Pinya saging at bayabas
Kamatis bawang at sibuyas
Upang sa sakit makaiwas.
Kaya mga bata huwag kayong kumain ng chitcheria
Ang dapat ninyong kainin ay mga pagkaing masustansya
Sapagkat ito’y nagbibigay ng lakas at resistensya
Pagkain ng gulay at prutas
Ang tanging solusyon
Upang maiwasan ang gutom at malnutrisyon
Gutom ang malnutrisyon
Dapad tuldukan
Sapagkat ang mga bata’y napapabayaan
Ang kanilang sarili at katawan
Dapat magpasalamat kay nanay
Sa araw-araw na pagkain ng gulay
Sa umaga’y gatas at tinapay
Sa tanghalian ay munggo at malunggay
Salamat po nanay
Sa magandang buhay niyong alay.

MATIBAY NA MAMAMAYAN


Pagkain ng gulay at prutas laging ugaliin
Upang katawan nati’y maging masayahin
Dahil nagbibigay ito ng lakas sa ating katawan
Na nagpapatibay sa ating mga mamamayan.

Gutom at malnutrisyon ay dapat agapan
Sumangguni sa food pyramid na
Sabayan pa ito ng wastong tulog at pahinga
Siguradong ang malnutrisyon ay maiiwasan na.

Pagiging malusog ay dapat ipagpatuloy
Upang mga sakit ay di makituloy
Para kalamidad ay kaya nating harapin
Sa daang tatahakin natin.

Nagayon man o maging sa bukas natin
Para sa kinabukasang naghihintay sa atin
Upang ang ating buhay ay maisaayon
Para din sa ikauunlad ng ating nasyon.KALUSUGAN: ISAALANG-ALANG


Hindi maiwasan
Kalamidad dumadaan
Kaya dapat ito’y paghandaan
Para sa ating kaligtasan.

Mga taong naapektuhan
Mayaman o mahirap man
Di alam kung saan ang puntahan
Sa oras ng anumang kahirapan

Minsan akoy napapaisip
Kailan may ____________ ang pait?
Nagiiyak kang batang paslit
Dahil sa ____________.

Nawalan sila ng tirahan
Dahil sa bagyong dumaan
Gutom ang naramdaman
Wala pang .asisilungan

Dapat huwag kaligtaan

Ano mang klase ng kalamidad
Ang darating sa bayang nililiyag
Huwag mabahala ito’y kayang malampasan
Kung ang bawat isa’y nagtutulugan