You are on page 1of 2

BIỂU GIÁ CHÀO HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
STT

1

Tên hàng hóa

Ký mã hiệu, nhãn mác sản
phẩm

Thiết bị bảng thông minh
Bảng tương tác thông minh có
chân đế

Số
lượng

Xuất xứ từ:
(quốc gia hoặc
vùng lãnh thổ ...)

398

Đơn giá

Thành tiền

136,069,232

54,155,554,336

Model: ActivBoard 387 Pro
Hãng sản xuất: Promethean

Singapore

(Đã bao gồm)

(Đã bao gồm)

1.2 Thiết bị kiểm tra đánh giá

Model: ActiVote
Hãng sản xuất: Promethean

Singapore

(Đã bao gồm)

(Đã bao gồm)

1.3 Máy chiếu vật thể

Model: ActiView 122
Hãng sản xuất: Promethean

Singapore

(Đã bao gồm)

(Đã bao gồm)

Singapore

(Đã bao gồm)

(Đã bao gồm)

Đài Loan

(Đã bao gồm)

(Đã bao gồm)

1.1

1.4

Phần mềm phát triển bài giảng
tương tác (tặng kèm)

Model: ActivInspire
Hãng sản xuất: Promethean

1.5

Phần mềm học tiếng Anh (tặng
kèm)

Model: Come to Live
Hãng sản xuất: LiveABC

398

000 755.595.500.336 Thuế VAT 5% 3. lắp đặt và các chi phí khác liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT (Đã bao gồm) Tổng cộng 75.898.904.404.000 398 Trung Quốc 17.575.Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến (tặng kèm) Model: AIC eManagement Hãng sản xuất: AIC 2 Máy chiếu cự ly gần Model: PRM-36 Hãng sản xuất: Promethean 3 Máy tính xách tay Model: TravelMate P245-M Hãng sản xuất: ACER 4 Bộ âm thanh phòng học 1.762.123.814.453 Tổng cộng (làm tròn) 75.000.850.1 Loa cầm tay chuyên dụng tích hợp 4. bảo hiểm.000 398 Model: EP-580P Hãng sản xuất: Ecen 398 Đài Loan (Đã bao gồm) (Đã bao gồm) Model: UH-815/Senrun Hãng sản xuất: ECEN 398 Đài Loan (Đã bao gồm) (Đã bao gồm) Model: AIC Ebook Hãng sản xuất: AIC 398 Việt Nam (Đã bao gồm) (Đã bao gồm) Cộng 71.6 4.117 Chi phí vận chuyển.954.000 6.000 10.2 Microphone không dây 5 Phần mềm sách giáo khoa lật trang (tặng kèm) Việt Nam (Đã bao gồm) (Đã bao gồm) 398 Singapore 25.000.000 .000 1.238.178.500.