You are on page 1of 10

Mi a kilóméter kövek szerepe?

Van a 0. kilóméterkő, és onnan milyen rendszer szerint haladnak? Tényleg minden kilóméternél v
egy? Melyik irányba indul el a 0.tól? Mi a szerepe, miért rakták le őket?
Főbb útvonalakon igen km-enként van.
A 0 kőtő sugárirányban minden irányban indulnak el.
Szerepe, hogy tudjad hol jársz. Pl azt mondják, hogy a 3-as útról a 69. km kő után nem sokka
l kell majd lehajtanod jobbra, akkor tudd hogy hol kell.
Meg az útjavítást is azalapján csinálják: azt írják, hogy a 69+250 szelvényben van a hiba, akk
69. kő után 250 méterrel megtalálják az úthibát.
Ha elindul egy út északra a 0.tól, és abból kikanyarodik egy út, akkor milyen számozást kap?
Ne legyen semmis, a kérdés jó. Minden országúton, a többszámjegyűeken is van számozás, legfelj
m mindenütt van jelezve. Elvileg az egyszámjegyű útról leváló kétszámjegyűnek a leválástól kez
rszámozása, az arról leágazó háromszámjegyűnek is a leágazástól, stb.
Találsz egy autót felkanyarodva a fára, betelefonálsz a mentőknek vagy akárkinek, könnyebben r
találnak, ha azt mondod hogy itt meg itt ez és ez között az x-edik kilóméterkőnél vagyok, mint
azt mondod hogy Bivalybasznád és Bp között félúton.
Hogyan lehet meg egy adott terület Hrsz. Helyrajzi számát megtudni? Tudtok van valami
elektronikus térképet?
kinézek egy területet google maps-ben és szeretném tudni a hrsz-ét, anélkül hogy elkeljen menn
i és kikérni a szabályozási tervet. valami elektronikus térképet keresek.
Találtam ezt a mepar-t, de nem tudom megjeleníteni a kijelölt terület Hrsz-ét.
Földhivatal. Néhány település megjelenít ilyen térképet is önmagáról, de nem jellemző.
Kopaszodnak a kilométerkövek
2009-ben helyeztek ki új kilométerköveket az Udvarhely±Keresztúr útvonalon is, akárcsak Hargit
a megye több útján. Számos kövön a jelzések már nem festve vannak, hanem egy eléggé könnyen sz
agszerű burkolattal vonták be azokat.
Km_ko_2_februar_2011_b
Mint a megyei és országutak mentén megfigyelhető, az említett burkolatokban sok helyen kárt
tett az időjárás, szép számmal akad olyan kilométerkő is, amely teljesen ¹megkopaszodottº. A k
urkolatát megvizsgálva bárki láthatja, hogy az annyira könnyen szakad, mint a vékony kartonp
apír.
A ¹0º kilométerkő szobor a Budapestről induló főutak kilométerszámozásának kezdőpontját szimbo
rk Ádám téren 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, a 80 cm-es talapzaton álló, három
gas mészkőszobrot. A szobor szabályos tipográfiai 0 karaktert formáz meg, és mindössze két bet
n rajta: ¹KMº. Innen számítják a magyarországi egyszámjegyű főútvonalak kilométereit (a Székes
ló 8-asfőút kivételével), de a 10-es, a 11-es és a 31-es főutak kilométereit is innen számoljá
Az úthálózat jelképes kiindulópontja eredetileg a királyi palota küszöbénél volt, ahonnan a Lá
helyezték át mai helyére. Az eredeti szobor nem maradt fenn.
A 20. század elején Festetics Pál vetette fel a közlekedési hálózat kiindulópontjának megjelen
elyet a Hungária Automobil Club karolt fel és valósított meg. 1932-től a Kereskedelmi Mini
sztérium épülete melletti járdán állt Körmendi Frim Jenő Madonnát (Patrona Hungariae) ábrázoló
, amelynek talapzatán három alak (egy gyalogos, egy kocsis és egy autóvezető) domborműve jel
ent meg. A második világháború alatt megsérült szobrot lebontották.
A mai ¹0º kilométerkő helyén 1953-ban állították fel Molnár László egy munkást és egy autókere
Ezt 1974-ben áthelyezték a XVII. kerületbe, a rákoshegyi vasútállomáshoz.
A mai szobrot 1975. április 4-én állították fel a Clark Ádám téren, a Budavári Sikló előtti pa
]
Más hasonló emlékművek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
Más bel- és külföldi városok [3] is állítottak az utak kiindulópontját megjelölő táblát, szobr
például Kecskemét, a Kossuth téren). A talán leghíresebb, ha nem is a legrégebbi ezek közül a
iarium Aureum, amit Augustus császár állíttatott fel a Forum Romanumon. A minden út Rómába vez
et mondás innen veszi eredetét.[4]
http://budapestcity.org/03-muemlekek/01/0km-ko/index-hu.htm
A 0 km jelzésének ötlete az ókori Rómából származik. Később ennek alapján vette át számos orsz
adó országutak közös kiindulópontját.
HIRDETÉS
Frim Jenő alkotása, 1932.
Az 1686-ban felszabadult Budán a magyar királlyá is megkoronázott Habsburg uralkodók nem s
ok időt töltöttek, szemükben csak Bécs lehetett az igazi központ. A magyar nemzet önállóságáér
eztek Buda fővárosi rangját elismertetni, így természetes volt, hogy az ország útjainak hosszá
is innen számították, egész pontosan, az újonnan felépülő királyi palota küszöbétől.
A reformkorban született meg a gondolat, hogy a jelképes útjelzőt az épülő Lánchíd budai hídfő
t a kő a palota elől a Lánchíd térre (mai Clark Ádám tér). Igazi megbecsülésben itt sem lehete
, hiszen az idők folyamán - miközben egyre inkább beépült a hídfő környéke - a mérföldkőnek ny
Az 1930-as évek elején gróf Festetics Pál vetette fel a javaslatot, hogy állítsanak fel egy
művészileg is méltó színvonalú alkotást az állami országutak kiindulópontjánál, az 1912 óta Cl
elő téren. A Hungária Automobil Club magáévá tette az indítványt, és megbízta Körmendi Frim Je
mű elkészítésével. A ruszkicai fehér márványból faragott, egyméteres, finoman megmunkált, karc
atrona Hungariae, azaz Magyarország Védőasszonya harmonikusan illeszkedett a talapzatául
szolgáló, két méter magas, jelképes kilométerkőhöz. A haraszti mészkőből készült talapzat elő
feliratot vésték: "A magyar országutak kiinduló pontja / 0 km / Állította a Hungária Automobil
Club / 1932".
A kilométerkő hátlapjába és két oldalsó lapjába a gyalogos, a kocsis és az autóvezető stilizál
véste az alkotó. Körmendi Frim Jenő munkáját 1932. május 7-én leplezték le a Clark Ádám tér dé
Kereskedelmi Minisztérium épülete előtt. Az avatóbeszédet a klub díszelnöke, József Ferenc főh
tartotta.

Budapest 1944-45-ös ostromakor a Vár környékén tomboltak a legsúlyosabb harcok. Romba dőlt a C
lark Ádám tér épületeinek jó része, s elpusztult a 0 kilométerkő is. Pótlásának gondolata csak
ek elején merült fel; ekkor a Madonna-alak újrafaragása a kommunista rezsim vallásellenesség
e miatt szóba sem kerülhetett. De milyen legyen egy szocialista 0 kilométerkő?
Molnár László 1953-ban felállított, életnagyságú, a szocreál jegyeit hordozó, távolba tekintő
plasztikailag tisztességgel elkészített alkotás volt, de a legkevésbé sem fejezte ki a gond
olatot, amiért létesült. Éppúgy állhatott volna egy vasmű vagy egy munkásotthon előtt, mint a
k Ádám téren.
Molnár László szobra, 1953.
Alig húsz év múlva a főváros vezetése úgy határozott, másik, kifejezőbb jelzésre van szükség.
XVII. kerületi Tanács kérésére 1974-ben Rákoshegyen, a Szabadság utca és a Baross utca sarkán
yezték el, egyszerű köztéri szoborként. Az elárvult talapzattal senki sem törődött. Jelenleg a
kedési Múzeum parkjában található.
Az új 0 kilométerkő elkészítésére a magyar kortárs művészet egyik legkiemelkedőbb művésze, Bor
ott megbízást, aki nem is okozott csalódást. Az 1975-ben felállított, jelenleg is látható munk
nemesen egyszerű, ugyanakkor tökéletesen adja vissza a mondanivalóját.
A három méteres, ovális íveléső nulla számjegy külső felülete simára polírozott, belsejének du
a kő igazi anyagszerűségét érzékelteti. A budavári Sikló vízivárosi végállomása közelében har
kedik környezetébe. A mészkőből faragott kocka alakú talapzat oldalába a KM jelet faragták.
Prohászka László

http://www.utadat.hu/
A kilométerkő a Clark Ádám téri körforgalom által körülölelt zöldterület közepére kerülhet. Je
ig szolgáltató pavilon épülhet.
Felülvizsgálta az I. kerületi önkormányzat azt a közterületrendezési tervet, amelynek alapján
kilométerkő környezetének rendezése elkezdődhet - írja a kerület önkormányzati lapja. Az erede
zelések szerint a területen csak egy ideiglenes szolgáltató pavilon épülhetett volna, a terv
tanács, valamint az értékvédelmi hatóság állásfoglalása nyomán azonban úgy módosították a kere
egy végleges pavilon épülhessen fel.
Aczél Péter budavári főépítész szerint a rendezési terv módosításával annak lehetőségét is meg
a Borsos Miklós tervezte 0 kilométerkő a jelenlegi helyéről egy sokkal központibb helyre, a
Clark Ádám téri körforgalom által körülölelt zöldterület közepére kerüljön át. Az áthelyezéshe
is hozzá kell járulnia.
Ugyanazon a vonaton két utas méri a vonat sebességét. Az egyik akkor indítja az óráját, amikor
vonat kereke a sínszálak érintkezésénél csattan, és a 156. csattanásnál állítja meg. A mért i
erc. Abból, hogy a sínszálak hossza 10 m, az utas a vonat sebességét 31,2 km/h±nak találja. A
másik utas akkor indítja a stopperóráját, amikor a vonat éppen egy telefonoszlop előtt halad e
l, és a 32. telefonoszlopnál állítja meg. Ez az utas is 3 perc időtartamot mér. Abból, hogy a
telefonoszlopok távolsága 50 m, 32 km/h sebességértéket számít. Mennyi ténylegesen a vonat seb
sége, és milyen hibát követtek el az utasok?
A telefonoszlopok legnagyobbrészt erdeifenyőből valók.
11-04Az NEC bemutatta egy kamerából álló tárgyfelismerő és távolságmérő rendszerét.
Az NEC a Tokióban tartott ITS World Congress 2013-on mutatta be egyetlen kamerát fel
használó rendszerét, amely képes a tárgyakat felismerni, s meghatározni azok irányultságát és
A főként a közlekedésben előnyt nyújtó rendszer egy kamera és a videofelvétel képkockái között
el ismeri fel a tárgyakat, amelyek között különbséget tesz nagy méretű jármű, mint kamion, köz
jármű, mint kisbusz, normál méretű jármű, kerékpáros és gyalogos között. Ezeknek képes meghatá
tságát és a távolságát.
A rendszer jelenleg csak jó látási viszonyok között működik, azaz éjszaka és ködben nem. A kép
zás ráadásul olyan bonyolultságú, hogy több magos, nagy teljesítményű processzorra van szükség
z asztali számítógépekben találhatók. A technológia fejlődésével azonban ez már nem lehet gátj
mazásnak, ráadásul a következő lépcsőben akár az is elképzelhető, hogy a felismert tárgyak moz
ségét is meghatározhassák, így jó előre jelezve egy esetlegesen elkerülendő ütközést.
: Tartsuk a vonalzót a szemünk elé kartávolságra,
szemünktől kb. 60 cm-re. Olvassuk le a vonalzón milliméterekben a tereptárgy látszólagos
magasságát, vagy szélességét. A tereptárgy és köztünk lévő távolságot a következő egyszerű
képlettel tudjuk kiszámítani:
s = k * ( m / sz )
ahol s a tereptárgy távolsága (cm-ben), m a tárgy általunk ismert cm-ben vett magassága,
(vagy szélessége), sz a vonalzón milliméterrel mért látható magassága, (vagy szélessége)
Az alábbi ábra a mérés gyakorlati végrehajtását mutatja be.
Például: a terepen levő 4m magas telefonoszlop a vonalzón 6mm-t fed, tehát az oszlop
távolsága:
utadat.hu
Út: 75 - Keszthely-Bak-Rédics másodrendű főút
Szelvény: 51km + 30m
Azonosítópont: C200087 + 473m
Tájékoztató a Gyermekek Után Járó Ellátásokról 2013
tulsullyal futas
Egészen fantasztikus oldal a Növényhatározó (IDE KATTINTVA). Pontosan az, amit a név és a cím
ígér: egy interaktív fényképes növényhatározó. Jelenleg 873 hazai növény leírását és fényképé
Az egyes növényeket kereshetjük a nevük és a rendszertani besorolásuk alapján is. A növény ad
pján pedig a legfontosabb információkon túl még érdekességeket is találhatunk.
Az oldal igazi kincse az interaktív növényhatározó, amiben sokféle szempont (virág szín, típus
rágzat stb.) alapján szűkíthetjük le, hogy mi is az a növény, amit éppen határozni kívánunk. B
on folyamatosan láthatjuk, hogy az összes közül éppen mely növények felelnek meg a kívánalmain
. Nagyon barátságos a kezelőfelület, igazi élmény vele a határozás, ráadásul egy külön fénykép
s találhatunk.
Ha mindez nem lenn elég, a szerzők azt ígérik, hogy a Facebookon keresztül segítenek az isme
retlen növények határozásában. Külön öröm, hogy az egészet Creative Commons licensz alapján ad
ehát a képeket nyugodtan használhatjuk a tanításban (a forrás megjelölésével). Ahhoz, hogy az
eljes legyen csak két apróság hiányzik (bár így is lenyűgöző az oldal): lehetne egy kicsit töb
i információ a növényekről és ha a határozó mobil alkalmazásként is létezne és internet kapcso
használható lenne, az már maga lenne a mennyország!
Rendhagyó növényhatározó, avagy irodalomban tudomány

(Jiří Dvořák ± Alžběta Skálová: Rostlinopis, Praha, Baobab, 2012)


Ha megpróbálom leírni, mintha a definícióját találnám ki: a Növényrajz enciklopedikus listába
t irodalmi és képzőművészeti növényhatározó.

opuncie

Jiří Dvořák (író) és Alžběta Skálová (illusztrátor) műve abban az értelemben enciklopedik
A-tól Z-ig, akáciától a zabig mutatja be a zöld világ néhány érdekes fejezetét. Viszont az en
iák alapelveit mintegy meghazudtolva rendkívül sokszínű társaságot hoz össze a könyv lapjain:
yesőt és ananászt, krumplit és vadkáposztát, boszorkányseprűt és nagy széltippant, aszpirint é
, selyembokrot és kaktuszt, kloroplasztiszt és az őszt.

kaktus

Alista szelektál, és ezzel felrúgja a biológia tudományos kategóriarendszerét, hisz a természe
emberi megismerést megelőző nagy egészéből, nem pedig annak osztályokra és alcsoportokra bonto
részleteiből válogat kedvére a szerző, és teszi ezt spontánul, az összefüggésbehozás lázas ig
eredmény Borges kínai enciklopédiáját juttathatja eszünkbe, mely a reálisan létező, elképzelt,
t vagy épp művészileg reprodukált állatokat sorolja egy taxonómiába, s szembesít minket (európ
at) egy alternatív látásmóddal: az exotizmus báján túllépve saját gondolkodásunk határaira mut
listája, bár látszólag össze nem férő dolgokat foglal egy értelmezési keretbe, annyiban más, h
legképtelenebbnek tűnő dolgokról deríti ki tudományos szempontból is igaznak tudható voltukat.
ert bár talán hihetetlen, mégis igaz, hogy a világ legillatosabb kávéját az afrikai cibetmacsk
kakilják ki, hogy a tulipán a török turbánokról kapta a nevét, vagy hogy a boszorkányseprűt d
t termesztik, pedig eredetileg a fák betegségeként kialakult seprűs szétágazásról van szó. Ann
n marad Dvořák listája borgesi, hogy a lehetetlen lehetséges elgondolására tanít. Hisz miért n
gondolhatnánk el az őszt a növényrajz egy alapkategóriájaként? Miért ne érthetnénk meg a növén
ak kulturális és történelmi dimenziójában? Esetleg miért ne beszélhetnénk arról, amit még a tu
tudnak?
Szóval növényhatározó, és ez annyiban igaz is, hogy az olvasmányos prózában és hangulatos
kben megírt jellemzések közismert vagy épp kevésbé ismert növények (növény-releváns jelenségek
teszik lehetővé, de nem abban az értelemben, hogy megfelelést találjunk mondjuk egy konkrét
virág és tudományos rendszerbe illesztett fogalmi párja között. A meghatározás itt inkább azt
enti, hogy az adott növényben észreveszünk valamilyen részletet, ami miatt érdekessé, megragad
gondolatébresztővé válik. Dvořák különféle analitikus metszetek segítségével találja meg az a
töredékét, jellemvonását, furcsaságát, mely köré minimalista narratívát ír. A gesztenyefában
eg, mely termésével gazdagon ellátta az európai szegények éléskamráját, az akácot középkori er
, mely hódít és közel magához nem enged, az aszpirinről kiderül, hogy a növények gyógyulnak tő
tisztára, mint az emberek, vagy hogy az ananász krokodilbőrbe bújt, szabadulásra váró nap. Vag
yis aminek segítségével meghatároz, az nem a megfeleltető besorolás, hanem a képzelőerő aktivi
Ezzel nem csúszik át a fikció területére, mert a kötetbe rendezett információk tudományos szem
ból is megállják a helyüket. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudományos megismerésbe Dvořá
angú partnerként vonja be a fantáziát, s talán nem túlzás azt állítani, hogy a kortárs cseh gy
odalomban a goethei perspektívát alapozza meg. Irodalmi kertészkedése ilyen értelmben nem
posztmodern kombinatorika, hanem a világra irányuló megismerés egy diskurzíve már rögzített fo
a. Ezt fejezi ki a könyv alcíme is: ªCsodálatra méltó igazságok és képzeletek a zöld világbólº
pravdy a výmysly ze zeleného světa). A természet igazságának megismerése a képzelet kerülőútjá
valóság világába kapaszkodik, a tudományos kalandban képzelőerő metaforái, szimbólumai és nar
közre.

zachdek

A goethei szemléletet csupán a könyvhöz készített feladatlapok lendítik mégis kissé vissz
mechanisztikusabb természetfelfogás irányába, mert bár szórakoztató és kreatív feladványokról
iscsak az irodalmiságtól függetlenített, tesztelhető, lexikális tudásszerzést hangsúlyozzák. (
datlapok a kiadó web-oldalán tölthetők le.)
A tudományos és művészi megismerés kölcsönös átszövődését Alžběta Skálová illusztrációi i
asznált technikáit tekintve ugyanolyan gazdagságot kínál mint textuális szinten Dvořák. Amíg a
nden erőlködés nélkül képes a tudományos, prózai és poétikai szövegsíkok között mozogni, addig
üzenetre empatikusan ráhangolódva játszik: színvarázsokat alkot akvarelljeivel, álmodozni hív
természet csodáiba azzal, ahogy virágokat antropomorfizál, a leírt történetek drámai bonyodal
rajzolt képregényben, reprezentálja, vagy egyszerűen botanikus metszeteket készít a témához.

Hamar Nóri
A LeafSnap egy olyan iPhone alkalmazás, amely megmutatja hogy mi mindenre lehet ha
sználni egy okostelefont navigáció, GPS, Facebook, illetve az Angry Birds mellett. Bár f
unkciójából adódóan csak a felhasználók szűk köréhez szól, azok, akik sokat járnak természetbe
asznát veszik majd.
A működése igen egyszerű: csak le kell fényképezni annak a fának a levelét, melynek tudni szer
nénk a nevét, majd a program elvégzi a munka többi részét, és azonosítja számunkra - amennyibe
nne van a folyamatosan bővülő adatbázisában. És a legjobb az egészben, hogy a program ingyenes
!
A programot a Smithsonian Institute, valamint a Columbia, University of Maryland
közös erővel készítették.
A jövőben várhatóan nem csak a fákat, hanem a különböző virágokat, illetve egyéb vadon élő növ
esz azonosítani, addig is sokat segíthet azokon, akik tudása a ªtölgy, nem tölgyº szintre korl
ozódik a fák terén.
Leafsnap
A Goggles bemutatása és követelményei
Vannak dolgok, amelyeket nehéz szavakkal leírni ± ilyen lehet például az a festmény, amelyne
k az alkotóját szeretné megtalálni. Az ilyen keresésekhez próbálja ki a Google Goggles alkalma
zást ± segítségével a mobiltelefonnal készített fotókkal végezhet keresést az interneten. Csak
a meg a Goggles alkalmazást a telefonján, fényképezze le a festményt, és máris megtekintheti a
z összes azzal kapcsolatos keresési eredményt. Néha egy kép tényleg felér ezer szóval!
A Google Goggles bizonyos fajta keresések esetén jobban működik. Egyszerre legfeljebb háro
m elemet ismer fel. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a következőkről készít fotót:
Könyvek és DVD-k
Látnivalók
Vonalkódok és QR-kódok
Emblémák
Kapcsolattartási adatok
Műalkotások
Cégek
Termékek
Szöveg
A következőkről készült fényképek esetén egyelőre kevésbé működik jól az alkalmazás:
Állatok
Növények
Autók
Bútorok
Ruházat
A fotók optimalizálása a Goggles számára
A fotók készítésekor a legjobb eredményt úgy érheti el, ha a telefont a bal oldalára döntve, f
olásban tartja az alábbiak szerint, és a jobb hüvelykujjával érinti meg a kioldógombot a képer
.
bevezető képernyő
A Goggles elérhetősége
A Google Goggles jelenleg az alábbi készülékeken használható:
Az Android 2.2-es vagy újabb verzióját futtató Android rendszerű készülékek esetén a Google Go
s a Google Play áruházból tölthető le. Az Android rendszer Ön által használt verzióját a követ
tban ellenőrizheti: Beállítások > A telefonról > Android verziója.
Mindkét utas azt a hibát követte el, hogy az óra megindításakor a számolást a csattanásoknál,
e a telefonoszlopoknál egyessel kezdte, holott nullával kellett volna kezdenie. Az e
lső utas így csak 155 csattanást számolt volna, akkor a vonat által megtett út
A vonat átlagsebessége:
A második utasnak helyesen csak 31 telefonoszlopot kellett volna számolnia, akkor . Íg
y az átlagsebesség ugyancsak -nak adódna.
sínszálak hossza 10 m,
Abból, hogy a sínszálak hossza 10 m,
telefonoszlopok távolsága 50 m,
a telefonoszlopok távolsága 50 m
Abból, hogy a telefonoszlopok távolsága 50 m
telefonoszlopok
A telefonoszlopok legnagyobbrészt erdeifenyőből valók.
11-04Az NEC bemutatta egy kamerából álló tárgyfelismerő és távolságmérő rendszerét.
Az NEC a Tokióban tartott ITS World Congress 2013-on mutatta be egyetlen kamerát fel
használó rendszerét, amely képes a tárgyakat felismerni, s meghatározni azok irányultságát és
A főként a közlekedésben előnyt nyújtó rendszer egy kamera és a videofelvétel képkockái között
el ismeri fel a tárgyakat, amelyek között különbséget tesz nagy méretű jármű, mint kamion, köz
jármű, mint kisbusz, normál méretű jármű, kerékpáros és gyalogos között. Ezeknek képes meghatá
tságát és a távolságát.
A rendszer jelenleg csak jó látási viszonyok között működik, azaz éjszaka és ködben nem. A kép
zás ráadásul olyan bonyolultságú, hogy több magos, nagy teljesítményű processzorra van szükség
z asztali számítógépekben találhatók. A technológia fejlődésével azonban ez már nem lehet gátj
mazásnak, ráadásul a következő lépcsőben akár az is elképzelhető, hogy a felismert tárgyak moz
ségét is meghatározhassák, így jó előre jelezve egy esetlegesen elkerülendő ütközést.
: Tartsuk a vonalzót a szemünk elé kartávolságra,
szemünktől kb. 60 cm-re. Olvassuk le a vonalzón milliméterekben a tereptárgy látszólagos
magasságát, vagy szélességét. A tereptárgy és köztünk lévő távolságot a következő egyszerű
képlettel tudjuk kiszámítani:
s = k * ( m / sz )
ahol s a tereptárgy távolsága (cm-ben), m a tárgy általunk ismert cm-ben vett magassága,
(vagy szélessége), sz a vonalzón milliméterrel mért látható magassága, (vagy szélessége)
Az alábbi ábra a mérés gyakorlati végrehajtását mutatja be.
Például: a terepen levő 4m magas telefonoszlop a vonalzón 6mm-t fed, tehát az oszlop
távolsága:
utadat.hu
Út: 75 - Keszthely-Bak-Rédics másodrendű főút
Szelvény: 51km + 30m
Azonosítópont: C200087 + 473m
Tájékoztató a Gyermekek Után Járó Ellátásokról 2013
tulsullyal futas
Egészen fantasztikus oldal a Növényhatározó (IDE KATTINTVA). Pontosan az, amit a név és a cím
ígér: egy interaktív fényképes növényhatározó. Jelenleg 873 hazai növény leírását és fényképé
Az egyes növényeket kereshetjük a nevük és a rendszertani besorolásuk alapján is. A növény ad
pján pedig a legfontosabb információkon túl még érdekességeket is találhatunk.
Az oldal igazi kincse az interaktív növényhatározó, amiben sokféle szempont (virág szín, típus
rágzat stb.) alapján szűkíthetjük le, hogy mi is az a növény, amit éppen határozni kívánunk. B
on folyamatosan láthatjuk, hogy az összes közül éppen mely növények felelnek meg a kívánalmain
. Nagyon barátságos a kezelőfelület, igazi élmény vele a határozás, ráadásul egy külön fénykép
s találhatunk.
Ha mindez nem lenn elég, a szerzők azt ígérik, hogy a Facebookon keresztül segítenek az isme
retlen növények határozásában. Külön öröm, hogy az egészet Creative Commons licensz alapján ad
ehát a képeket nyugodtan használhatjuk a tanításban (a forrás megjelölésével). Ahhoz, hogy az
eljes legyen csak két apróság hiányzik (bár így is lenyűgöző az oldal): lehetne egy kicsit töb
i információ a növényekről és ha a határozó mobil alkalmazásként is létezne és internet kapcso
használható lenne, az már maga lenne a mennyország!
Rendhagyó növényhatározó, avagy irodalomban tudomány

(Jiří Dvořák ± Alžběta Skálová: Rostlinopis, Praha, Baobab, 2012)


Ha megpróbálom leírni, mintha a definícióját találnám ki: a Növényrajz enciklopedikus listába
t irodalmi és képzőművészeti növényhatározó.

opuncie

Jiří Dvořák (író) és Alžběta Skálová (illusztrátor) műve abban az értelemben enciklopedik
A-tól Z-ig, akáciától a zabig mutatja be a zöld világ néhány érdekes fejezetét. Viszont az en
iák alapelveit mintegy meghazudtolva rendkívül sokszínű társaságot hoz össze a könyv lapjain:
yesőt és ananászt, krumplit és vadkáposztát, boszorkányseprűt és nagy széltippant, aszpirint é
, selyembokrot és kaktuszt, kloroplasztiszt és az őszt.

kaktus

Alista szelektál, és ezzel felrúgja a biológia tudományos kategóriarendszerét, hisz a természe
emberi megismerést megelőző nagy egészéből, nem pedig annak osztályokra és alcsoportokra bonto
részleteiből válogat kedvére a szerző, és teszi ezt spontánul, az összefüggésbehozás lázas ig
eredmény Borges kínai enciklopédiáját juttathatja eszünkbe, mely a reálisan létező, elképzelt,
t vagy épp művészileg reprodukált állatokat sorolja egy taxonómiába, s szembesít minket (európ
at) egy alternatív látásmóddal: az exotizmus báján túllépve saját gondolkodásunk határaira mut
listája, bár látszólag össze nem férő dolgokat foglal egy értelmezési keretbe, annyiban más, h
legképtelenebbnek tűnő dolgokról deríti ki tudományos szempontból is igaznak tudható voltukat.
ert bár talán hihetetlen, mégis igaz, hogy a világ legillatosabb kávéját az afrikai cibetmacsk
kakilják ki, hogy a tulipán a török turbánokról kapta a nevét, vagy hogy a boszorkányseprűt d
t termesztik, pedig eredetileg a fák betegségeként kialakult seprűs szétágazásról van szó. Ann
n marad Dvořák listája borgesi, hogy a lehetetlen lehetséges elgondolására tanít. Hisz miért n
gondolhatnánk el az őszt a növényrajz egy alapkategóriájaként? Miért ne érthetnénk meg a növén
ak kulturális és történelmi dimenziójában? Esetleg miért ne beszélhetnénk arról, amit még a tu
tudnak?
Szóval növényhatározó, és ez annyiban igaz is, hogy az olvasmányos prózában és hangulatos
kben megírt jellemzések közismert vagy épp kevésbé ismert növények (növény-releváns jelenségek
teszik lehetővé, de nem abban az értelemben, hogy megfelelést találjunk mondjuk egy konkrét
virág és tudományos rendszerbe illesztett fogalmi párja között. A meghatározás itt inkább azt
enti, hogy az adott növényben észreveszünk valamilyen részletet, ami miatt érdekessé, megragad
gondolatébresztővé válik. Dvořák különféle analitikus metszetek segítségével találja meg az a
töredékét, jellemvonását, furcsaságát, mely köré minimalista narratívát ír. A gesztenyefában
eg, mely termésével gazdagon ellátta az európai szegények éléskamráját, az akácot középkori er
, mely hódít és közel magához nem enged, az aszpirinről kiderül, hogy a növények gyógyulnak tő
tisztára, mint az emberek, vagy hogy az ananász krokodilbőrbe bújt, szabadulásra váró nap. Vag
yis aminek segítségével meghatároz, az nem a megfeleltető besorolás, hanem a képzelőerő aktivi
Ezzel nem csúszik át a fikció területére, mert a kötetbe rendezett információk tudományos szem
ból is megállják a helyüket. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudományos megismerésbe Dvořá
angú partnerként vonja be a fantáziát, s talán nem túlzás azt állítani, hogy a kortárs cseh gy
odalomban a goethei perspektívát alapozza meg. Irodalmi kertészkedése ilyen értelmben nem
posztmodern kombinatorika, hanem a világra irányuló megismerés egy diskurzíve már rögzített fo
a. Ezt fejezi ki a könyv alcíme is: ªCsodálatra méltó igazságok és képzeletek a zöld világbólº
pravdy a výmysly ze zeleného světa). A természet igazságának megismerése a képzelet kerülőútjá
valóság világába kapaszkodik, a tudományos kalandban képzelőerő metaforái, szimbólumai és nar
közre.

zachdek

A goethei szemléletet csupán a könyvhöz készített feladatlapok lendítik mégis kissé vissz
mechanisztikusabb természetfelfogás irányába, mert bár szórakoztató és kreatív feladványokról
iscsak az irodalmiságtól függetlenített, tesztelhető, lexikális tudásszerzést hangsúlyozzák. (
datlapok a kiadó web-oldalán tölthetők le.)
A tudományos és művészi megismerés kölcsönös átszövődését Alžběta Skálová illusztrációi i
asznált technikáit tekintve ugyanolyan gazdagságot kínál mint textuális szinten Dvořák. Amíg a
nden erőlködés nélkül képes a tudományos, prózai és poétikai szövegsíkok között mozogni, addig
üzenetre empatikusan ráhangolódva játszik: színvarázsokat alkot akvarelljeivel, álmodozni hív
természet csodáiba azzal, ahogy virágokat antropomorfizál, a leírt történetek drámai bonyodal
rajzolt képregényben, reprezentálja, vagy egyszerűen botanikus metszeteket készít a témához.

Hamar Nóri
A LeafSnap egy olyan iPhone alkalmazás, amely megmutatja hogy mi mindenre lehet ha
sználni egy okostelefont navigáció, GPS, Facebook, illetve az Angry Birds mellett. Bár f
unkciójából adódóan csak a felhasználók szűk köréhez szól, azok, akik sokat járnak természetbe
asznát veszik majd.
A működése igen egyszerű: csak le kell fényképezni annak a fának a levelét, melynek tudni szer
nénk a nevét, majd a program elvégzi a munka többi részét, és azonosítja számunkra - amennyibe
nne van a folyamatosan bővülő adatbázisában. És a legjobb az egészben, hogy a program ingyenes
!
A programot a Smithsonian Institute, valamint a Columbia, University of Maryland
közös erővel készítették.
A jövőben várhatóan nem csak a fákat, hanem a különböző virágokat, illetve egyéb vadon élő növ
esz azonosítani, addig is sokat segíthet azokon, akik tudása a ªtölgy, nem tölgyº szintre korl
ozódik a fák terén.
Leafsnap
A Goggles bemutatása és követelményei
Vannak dolgok, amelyeket nehéz szavakkal leírni ± ilyen lehet például az a festmény, amelyne
k az alkotóját szeretné megtalálni. Az ilyen keresésekhez próbálja ki a Google Goggles alkalma
zást ± segítségével a mobiltelefonnal készített fotókkal végezhet keresést az interneten. Csak
a meg a Goggles alkalmazást a telefonján, fényképezze le a festményt, és máris megtekintheti a
z összes azzal kapcsolatos keresési eredményt. Néha egy kép tényleg felér ezer szóval!
A Google Goggles bizonyos fajta keresések esetén jobban működik. Egyszerre legfeljebb háro
m elemet ismer fel. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a következőkről készít fotót:
Könyvek és DVD-k
Látnivalók
Vonalkódok és QR-kódok
Emblémák
Kapcsolattartási adatok
Műalkotások
Cégek
Termékek
Szöveg
A következőkről készült fényképek esetén egyelőre kevésbé működik jól az alkalmazás:
Állatok
Növények
Autók
Bútorok
Ruházat
A fotók optimalizálása a Goggles számára
A fotók készítésekor a legjobb eredményt úgy érheti el, ha a telefont a bal oldalára döntve, f
olásban tartja az alábbiak szerint, és a jobb hüvelykujjával érinti meg a kioldógombot a képer
.
bevezető képernyő
A Goggles elérhetősége
A Google Goggles jelenleg az alábbi készülékeken használható:
Az Android 2.2-es vagy újabb verzióját futtató Android rendszerű készülékek esetén a Google Go
s a Google Play áruházból tölthető le. Az Android rendszer Ön által használt verzióját a követ
tban ellenőrizheti: Beállítások > A telefonról > Android verziója.