You are on page 1of 2

SECVENŢELE

LECŢIEI
CM.
SP.
CON INUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Ț METODE ŞI
PROCEDEE
EVALUARE
FORMATIVĂ
1. Moment
organizatoric
(2 min)
2. Verificarea
cuno tintelor i a ș ș
temei
(10 min)
3. Anunţarea temei
şi a obiectivelor
lectiei
(2min)
4. Reactualizarea
no iunilor ț
teoretice
10 min

1
2
3
!e a"igur# con$iţiile o%time %entru $e"f#şurarea
activit#ţii. &levii 'şi %reg#te"c materialele
nece"are.
!e verific# frontal temele "cri"e( f#c)n$ eventual
ob"erva ii( iar $ac# e*i"t# e*erci ii nefinalizate( "e ț ț
"ugereaz# elevilor meto$a $e rezolvare
e numim num#r 'ntreg+
um "e face a$unarea,"c#$erea numerelor
'ntregi+
um "e face 'nmul irea,'m%#r irea numerelor ț ț
'ntregi+
-i # $e lucru Ane*a 1 ș
.n acea"t# or# vom 'nv# a /uterea unui num#r ț
'ntreg cu e*%onent natural i reguli $e calcul cu ș
%uteri
&levii vor r#"%un$ la 'ntreb#ri0
P: e 'nţelegem %rin %uterea n( a unui num#r
'ntreg a+
E: /uterea a n-a( a lui a e"te 0 a
n
= a∙a∙a∙…∙a( a
"e numeşte baz# ( iar n "e numeşte e*%onent
P: 1ac# baza e"te un num#r %ozitiv( ce %utem
"%une $e"%re %utere+
E: /uterea e"te un num#r %ozitiv oricare ar fi
onver"aţia
onver"aţia
&*%licatia
onver"aţia
&*%licatia
onver"aţia
&*erciţiul
2 intere"ul elevilor
2 utilizarea a$ecvat#
a limba3ului $e
"%ecialitate
2 a%reciere oral#
2 realizarea
core"%unz#toa
re a "arcinii
2 a%reciere oral#
2 im%licarea
elevilor 'n lecţie
4. -i*area
cunoştinţelor
anterioare
(10 min)
5. realizarea
fee$bac62ului
(14 min)
7. Anuntarea temei
%entru aca"a
( 1 min)
e*%onentul
P: 1ar $ac# baza e"te un num#r negativ( ce %utem
"%une $e"%re %utere+
E: 1ac# baza e"te un num#r negativ atunci e*i"t#
"ituaţiile0
1. $ac# e*%onentul e"te un num#r %ar(
atunci %uterea e"te un num#r %ozitiv8
2. $ac# e*%onentul e"te un num#r im%ar(
atunci %uterea e"te un num#r negativ8
/0 are "unt regulile $e calcul cu %uteri+
&0 Regulile $e calcul cu %uteri "unt urm#toarele0
1. a
m
∙ a
n
= a
m+n
( a∈Z( m,n∈N8
2. a
m
: a
n
= a
m - n
( a∈Z( m,n∈N( m ≥ n8
3. (a
m
)
n
= a
m∙n
( a∈Z( m,n∈N8
4. (a ∙ b)
n
= a
n
∙ b
n
( a,b∈Z( n∈N8
5. (a : b)
n
= a
n
: b
n
( a,b∈Z( b≠0( n∈N8
-i # $e lucru Ane*a 2 ș
-i # $e lucru Ane*a 3 ș ”Unde e gre eala?” ș
-i # $e lucru Ane*a 4 ș ”Dictare matematică”
-i # $e lucru Ane*a 4 ș ”Observă i completează!” ș
9ema %entru aca"a