You are on page 1of 6

Plh Csaba

egyetemi tanr
j kommunikci - j gondolkods?
Elads A nyelvek kultrja Magyarorszgon szimpziumon !""#$ janur #%&n a
Pro'esszorok (zban )udapesten$ !""# a *yelvek ve Eurpban$ A +ulbright
)izottsg s az ,-A *agyk.vetsge ltal szervezett kis szimpzium ennek nyit
esemnye volt melyet remlhetleg szmos hasonl k.vet egyben a nyelvi re'le/i
n.vekedst is biztos0tva$
Termszetesen az a krds hogy az j csillog-villog eszkzk melyek
megknnytik letnket s ugyanakkor szmos dologban ldul
id!mrlegnkben kiszolgltatott tesznek megvltoztatjk-e
gondolkodsunkat abba a tgabb krdskrbe illeszkedik hogy vajon
egyltaln vannak-e alavet! vltozatai az emberi gondolkodsnak vagy
az katolikusan egynem"# $ok rv szl a mellett hogy a gondolkodst a
bels! vilg a llektan tekintetben egynem"nek tartsuk elismerve a
vltozatokat de ezeket gy kezelve mint a kzs emberi er!%orrsokkal
val gazdlkods konomikus vltozatait# &r!%orrsaink egyetemesek
miknt az emberi %aj is egysges de ett!l mg risi eltrsek vannak
abban hogy menyi id!t tltnk ldul klnbz! kultrkban s a mi
kultrnkban klnbz! korokban mondjuk ismtl!d! mozgsokkal ber
letnk sorn szemben a nem reetitv a helyzethez alkalmazkod
mozgsokkal#
' humboldti krdseket vetjk jra %el de msknt# &zrt is relevns a
nyelvek vben a kommunikci eszkzeir!l is gondolkodni# 'z egyik
visszatr! krds ugyanis az hogy vajon a nyelv a humboldti eszmnek
meg%elel! bels! szinte intim valsg vagy edig a kommunikci kzege#
(egmarad ersze a klasszikus krds is a globalizci vitja mgtt )az
ember hatrozza-e meg a kultrt vagy a kultra s ezen bell a nyelv az
embert* mgis elhangzik az j gond s gondolat is+ vajon az j eszkzk s
a nekik meg%eleltetett kzlsi mdozatok megvltoztatjk-e a
gondolkodst#
Alapvet krdsek
'z ,j -ommunikci sok%le elemzsnek ttekintse helyett nhny
alavet! krdst lltank el!trbe melyek a konkrt kommunikcis
lelkesedseken tl is alavet! rdekessg"ek#
Kls s bels (inden emberket lehet abbl a szemontbl is
tekinteni hogy az emberi gondolkods jt erejt a gondolatok %orrst s
a gondolati rend %orrst hova helyezi el# (a is velnk l kt%le emberk
e tekintetben#
'z egyik a klasszikus trsadalomtudomnyi %el%ogs amely a gondolkods
a gondolatok s az .n keletkezst centrietlisan kzeli el# ' gondolati
rend %orrsa a /kls! %el%ogs/ szerint a tnyleges kommunikci# 'z .n-
tudat vilgunk bels! kartznius sznada s a gondolatmenet
rendezettsge is a nyelv hasznlatbl a kzlsb!l szrmazik# ' tnyleges
beszdb!l lesz magunk szmra szl bels! beszd s ezzel nszablyozs
s logika mint 0igotszkij hagyomnya hirdeti a trsas .n edig mint az .n-
%ogalom magja az interakcikbl ered ahogyan 1# 2# (ead s kvet!i
mondjk a (sik lekezsb!l# 0agyis a kommunikci els!dleges ebben
a %el%ogsban a gyermeki gondolkods kibontakozsra nzve de
els!dleges az emberi gondolkodsmdok trtneti keletkezsben is+
kommunikcis %orradalmak hoztk volna ltre az egyltalban vett
emberi gondolkodst s az rssal annak egy klnleges %ormjt a latoni
tus gondolkodst az ember %el helyezett gondolatok vilgaival mint
err!l 3yri -rist% oly sok helyen adott 4loz4atrtneti s
m"vel!ds4loz4ai ttekintst )' hagyomny 4loz4ja# 5#+ T-T6ins 7889
1loblis trsadalom helyi kultra# :n+ 'z in%ormcis trsadalom 5#+ (T'
9;;;*#
' bels! kiinduls centri%uglis %el%ogs viszont minden %orrsnak az
emberi bels! er!k kibontakozst tartja# (entlis latonizmust hirdet#
&nnek hatrozott %ormja ma a <eibnizig visszamen! 1ondolat 3yelve
koncecija amely a kls! a valsgos termszetes nyelv mgtt egy
annak rvnyeslst biztost bels! logikai kalkulust kzel el =erry >odor
%el%ogsban# 'z .n keletkezst illet!en egy intim bels! sel%b!l indul ki
ami a testvzlatra tmaszkodik# &bben a bels! .nben ami a gyermek
kibontakozst illeti els!dleges a rerezentci a gondolatok vilga
megel!zi a kzlst s az emberi gondolkodsmdok keletkezsben is a
rerezentcis %orradalmak adjk a kiindulontot a gondolat vltozsa
eredmnyezi a kzlhet! vltozsa rvn a kzls vltozst#
:gazbl a mai elektronikus kommunikcis vltozsok a kt%le arculatot
szemnk el!tt vlasztjk szt hasznlk s alkotk szerint# ' hasznlkat
tekintve az e-kzls a centrietlis gondolkods sikert mutatja+
beletanulunk az j kzlsekbe s ett!l vltozik gondolkodsunk# '
kommunikci irnytja s vltozsa meg is vltoztatja az emberi
gondolkodst# 'z j kommunikcis %elletek hatsra lesznk ldul
mint oly sokat hangslyozzk kevsb linerisak kvetnk kibb logikt s
ismerjk %el annak trvnyeit )3yri =#-+ The ?icture Theory o% @eason
htt+AA666#uni6orld#huAnyiriAkrb9;;Atlk#htm*#
Bgyanakkor az &-kzls kereteinek megteremt!it illet!en nem ez a
helyzet# ' teremt!knl a hangsly az j rerezentcik megalkotsn van
s nem a kzlsen# &z igaz mind a technika ar rszleteiben mind az
alavet! j rendszerek )%elhasznli %elletek* kialaktsban# .en a
gondolkodsi mdokbl val kiinduls teszi majd lehet!v a hasznlk
szmra a kommunikcis megjulst# &z az aszimmetria teht nemcsak a
szociolgusok s kultrkritikusok zajos meg%ogalmazsaiban ltezik )az j
kzegek rejtett tartalmakat hordoznak s letmdok rabjv tesznek*
hanem a megismersi tkezs csendesebb szintjn is# $ ezzel a cmben
%elvetett krdsre is kett!s a vlaszunk+ a kommunikci legtbbnknl
alaktja a gondolkodst de a gyors technolgiai vltozs mg vilgosabb
teszi a msik %olyamat megltt is+ lekezsi rendszereinket is t tudjuk
alaktani#

Kezdemnyezs s passzivits (indez kzvetlenl rinti azt a krdst
vajon mennyire vagyunk aktvak az j kzlsi kzegek vilgbanC 3ehz
ebben dnteni# &gyik oldalon mint hasznlk a %ejleszt!khz kest
asszvak vagyunk+ kszen kajuk a kereteket# De hisz ez a helyzet a
termszetes nyelvvel isE 0agyis nem is olyan j ez a megoszls#
Bgyanakkor szmos dologban kezdemnyeznk+ maga a hlzati keress
is ldul igazi aktv kezdemnyez! %olyamat szembelltva a
hagyomnyos knyvtri kiszolglsra vrssal szemben s!t ugyanazon a
kzegen a kerny! vilgn bell maradva is egsz sklja van a
kezdemnyez! s a asszv %olyamatoknak#
' kutatk hogy a sajt kisebbsgemet vegyem ldnak az elektronikus
levelek vilgban mely sokszor asszvnak t"nik mert kes bekacsoldni
gyermeki kt!dsi kreinkbe a hagyomnyos levelezshez kest jval
knnyebb lnyegben mind anyagilag mind emberileg ingyenes kacsolati
lehet!sgeket tallnak meg# 'z elektronikus levelezs azutn j
tudomnyos kzssgek kialakulst teszi lehet!v melyekben ldul a
nyelv %ontos j virtulis helykz! tnyez!# &z a virtulis lovagls azonban
valban %elveti a %antzia uralta architektra veszlyt annak veszlyt
hogy sosem nvnk %el hogy elektronikus Don Fuijotk vilga jn ltre#

Az elvont vilg s a val ember: Don Quijote a mai vilgban ?ozitv
jelmondat szintjn sokszor meg%ogalmazdik az j kzlsi eszkzk
kacsn hogy a szabadsgot gr! virtualitst lltjk el!trbe# ' virtulis
vilg jabb dimenzij bels! s kls! utakat teremt ennyiben a szabadsg
grete+ olyan /helyekre/ s knyvtrakba jutunk el ahova msken
nemcsak mdunk nincsen hanem id!nk sem lenne#
&z a szabadsg a ozitv oldal+ megjelenik a vsrlstl kezdve az
utazsok szervezsig sok mindentt s ersze megjelenik a kutats
vilgban is# De mr a multimdit %ogyaszt gyermekkel kacsolatos
%lelmek is el!trbe helyezik a msik oldalt+ a realitskontroll
elvesztsnek %enyegetst# Don Fuijote roblmja ez hiszen a nemes
lovag mr a knyvnyomtats korai korszakban attl szenved hogy az
akkori virtualits ldozata# ' roblma ismer!s sajt serdl!korunkbl is
amikor a nhny vnyi knyvekhez menekls utn olyannyira szerettnk
volna a vals helyr!l elmeneklni igazi utazsokat tenni s igazi bartok s
igazi lnyok %el %ordulni#
' gond nem j teht j azonban hogy az talakult vilgban a msodlagos
in%ormcik a virtualitsok arnya megn! s szmos lett van ahol a
virtualits vlik a realitss# 'z j kzlsi vilg megvltoztatja
letmdunkat s ezzel ha nem is indtkaink rendszert azok viszonylagos
slyt# >gg!v vlunk kszlkeinkt!l s ugyanakkor taln nemcsak a mlt
irnti nosztalgia s a lemarads megideologizlsa miatt ki akar majd trni
az ember j Don Fuijotesgb!l a trgyak a termszet a teljes lmny
%el# &bben klnleges rdekessge van az id!nek#

rzelmi id: az idgazdlods rdse# 'z j kzlsi rendszerek
vilgnak technolgiai jelszava az lland elrhet!sg# -zen%ekv!
szociolgiai tma hogy hogyan vezet ez munka s magnlet
ssze%olyshoz illetve j tus interakcis elidegenedsekhez ahol a
rendszerben rszvtel miatt llandan nyitottnak kell lennnk de
legszvesebben mindent kikacsolnnk# 'kkor viszont magunk szemben
is nem ltez!v vlunk# ' szicholgiai a gondolkodsmdot rint! krds
egyszer"+ nem kell-e a szemlyisg visszanyerse rdekben en
magunknak jraszablyoznunk kommunikcis mintinkat s
jragondolnunk mivel menyi id!t tltnk# &gyszer" ldja ennek az hogy
mennyi energink megy el a %rissl! tudselemek megszerzsre s
birtokba vtelre )keressre msolsra* s mennyi a hasznlatra# 3incs
megolds de van intellektulis %eladat s van trsadalmi gond ami mr a
gondolkods szervez!dsvel is kacsolatos#
Az architektrk
'rchitektrn a mi zsargonunkban a megismers viszonylag lland
rendszereit rtjk# Glyan kereteket melyek szerint az szlels megel!zi a
nyelvi szemantika %eldolgozst az emlkezetnek tbb eltr! szervez!ds"
rendszere van s gy tovbb# ' relativizmus humboldti krdse ebb!l a
szemontbl gy is meg%ogalmazhat hogy vajon a kzlsi keretek
alaktjk-e az architektrtC ' szicholgusok s az antroolgusok rgi
krdse s ma mr tzise ldul hogy az rs valban megvltoztatta az
emberi gondolkods architektrjt )az egsz krds ttekintsre lsd
3yri -rist% s $zcsi 1bor )szerk#*+ $zbelisg s rsbelisg# 5# Hron
788I*# (elvin Donald )Grigins o% the (odern (ind# Jambridge+ 2arvard
Bniversity ?ress 7887* elemzsben a neuroszicholgiai szervez!ds a
kommunikci vilga s az emlkezeti konmia egyarnt helyet ka az
rsbelisg megjelensnek rtelmezsben+ az rssal megjelennek a
kls! tudshordozk s ezzel az objektvnak tekintett tuds eszmje is#
Testen belli s testen kvli emlkezeti rendszerek kztti klcsnhatsra
t! gondolkodsmd alakul ki mely mindmig sajtunk amikor ldul az
oktatsban is a kls! s bels! knyvtrak munkamegosztsra tnk#
' mai krds ennek alajn hogy a hlzati in%ormcihordozk hordozta
sokat hangslyozott demokratikus de szortrozatlan tuds is j
architektrhoz vezet-eC 0an nhny mozzanat amely arra mutat hogy
valban j architekturlis elrendezsek is ltrejnnek illetve kezdett!l
meglv!ket jobban tudunk elemezni# >elsorolom csak !ket hogy vilgos
legyen mivel %og kzdeni a llektan egy rsze a kvetkez! vtizedben#
!uds s szsg viszonya" ,jra kell gondolnunk milyen is az emberi
m"veltsgben az eKlicit tudsok szereeC (ekkora tudst kell kzvetlenl
a hasznlhoz akolnunk mint njr leKikonhozC ' kszsgek slya
megnvekszik a keresett tartalmakhoz kest akkor amikor mr nemcsak
/szent knyvek/ a tuds trhzai+ %ls tudsokat nem kell megtanulnunk#
&kkor azonban ha a kszsget emeljk iedesztlra min m"kdjenek
maguk a kszsgekC &gyszerre llektani s edaggiai krdsek ezek
melyek a rogresszv s konzervatv tantervek vszzados vitjnak adnak
j lendletet azzal hogy az j kommunikci egyben kulcs a tudstrakhoz
msok szerint viszont el%ordt a knonoktl#
A p jra tmv vlik s megteremt!dik blcssz resektusa# &zzel a
szicholgus rgi krdse - kiegszt! nem ltez! vagy alavet!-e a ki
tuds - az j technolgia miatt mg megkerlhetetlenebb vlik )l# 3yri
%entebb*#
!an#tsi eljrso" 'z egsz leten t tart tanuls nemcsak munkaer!-
olitikai s szocilis krds# )' tgabb vonatkozsok egy rszre l# az
emltett 'z in%ormcis trsadalom c# ktetet#* 'z ember az llatvilgban
egyedlll tant lny# &nnek hagyomnyos szervez! kerete a vertiklis
nemzedkek kztti in%ormcitads tlslya egy viszonylag stabil
krnyezetben# &gytt jr ezzel hogy a kszsg%ormls s a mi knyves
kultrnkban az eKlicit tudsok tadsa meghatrozott korai
letszakaszokra sszontosul mg a vrhat letkor megnvekedse
mellett is# ' gyorsabban vltoz krnyezet a nvekv! letkor s az j
kommunikcis mintk rvn nemcsak az lethosszig tanuls jelenik meg
hanem a tants oldalirny horizontlis is nemcsak gyermekeink rossz
szoksaiban hanem az egyetemistk in%ormcis integrcijban is
megjelenik s vele egytt az ellenirny vertiklis tants is %elbukkan
)gyerekeinkt!l s dikjainktl mr nemcsak slgereket tanulunk*# &zzel a
tanuls s tants jra tbb %eszltsget s rmet is jelent# 0aljban a
trsadalom nincsen %elkszlve erre bizonyos rk tovbbkz!s s
sokoldal szuervzis %oglalkozsi csoortjai viszont igen# $okat
tanulhatunk t!lk#
$lbeszl s elmleti gondolodsmdo trtnetek s kategorizcik
rk kett!sgr!l beszlnek a mai rogresszv szicholgik =erome
5runer nyomn )The Julture o% &ducation Jambridge (ass#+ 2arvard
Bniversity ?ress 788L* amihez hozztehetnnk ersze a trsalgsi
zemmdot# 'z j kommunikcival %oglalkozk %ontos %eladata hogy
kacsolatot keressenek ezzel az antroolgiai %el%ogssal melynek lnyege
az antroomor% elbeszl! s a szemlytelent! osztlyoz
gondolkodsmdok konteKtus%gg! vltozsa# ' msodlagos szbelisg
elmletei )v# 3yri munki* s a kommunikcis technolgia
visszaszemlyestse a kacsolati hlzatok tse sorn arra utal hogy
mikzben az j kzlsi mdok rk emberi s embertudomnyi krdseket
vetnek %el ezt nem egyszer"en j mdn teszik# -zs emberi
lehet!sgeinket hasznlva tenek a kognitv kolgia rvn nagyon
eltr! bels! vilgot# ' tudomny %eladata annak vilgos elemzse hogy
milyen egyetemes mozzanatokrl van itt sz# &nnek %elismershez kell a
tudomnyos nyelvek kzti nagyobb tbeszls s kzlsi tolerancia
ontosan az amire maguk az j eszkzk rendeltetve vannak#