You are on page 1of 2

Bu rehber, Bilkent niversitesi Ktphanesinde bulunan kaynaklarn, Arkeoloji ve Sanat Tarihi

alan ile ilgili olanlarn seiminde size yardmc olacaktr. Daha fazla yardm iin, 290 15 35 nolu
telefona veya selale@bilkent.edu.tr adresine bavurarak, elale Korkut ile iletiim kurabilirsiniz.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi alan ile ilgili dergilerin, kitaplarn, makalelerin, tezlerin ve dier kaynak-
larn bazlar aada listelenmektedir.Bi l kent ni versi t esi Kt phanesi
ARKEOLOJ ve SANAT TARH KAYNAK REHBER
ELALE KORKUT
Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Blm
Tel: +90 (312) 290 15 35
E-posta: selale@bilkent.edu.tr

Konunuzun tam olarak ne ile ilgili olduundan emin deilseniz, szlk, ansiklopedi, rehber veya el
kitaplarna bakabilirsiniz.
Sanat Szl - REF/N 33. K47 2005
Grove Dictionary of Art - REF/N 31. D5 1996
Arkeoloji Szl - REF/CC 70. T45 2007
Szlkler:
Ansiklopediler:
Encyclopedia of Archaeology - REF/CC 70. E53 2008
Encyclopedia of Archaeology: History and Discoveries - REF/CC 100. E54 2001
Rehberler ve Elkitaplar:
30.000 Years of Art: The Story of Human Creativity - REF/N5300. T45 2007
Art History - N 5300. S923 2005
BALARKEN:
Ayrca Katalogtan tarama yapabilir veya aada tasnif numaras verilen raflara bakabilir-
siniz.
C - Tarihe Yardmc Konular
CB - Medeniyet Tarihi
CC - Arkeoloji
D - Tarih
D - DR - Tarih (Genel, Avrupa)
DS - Tarih (Asia)
N 1 - 9165 - Grsel Sanatlar (Genel)
NA 1 - 9428 - Mimarlk
NB 1 - 1952 - Heykel
NC 1 - 1850 - izim. Desen. Resimleme
ND 25 - 3416 - Resim
NE 1 - 2890 - Bask
NK 1 - 9955 - Dekoratif Sanatlar
NX 1 - 820 - Sanatlar (Genel)
ARKEOLOJ ve SANAT TARH KAYNAK REHBER
ELALE KORKUT
Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Blm
Tel: +90 (312) 290 15 35
E-posta: selale@bilkent.edu.tr
INTERNET KAYNAKLARI:
Academic Search Complete (EBSCOhost)
Art Abstracts (EBSCOhost)
Arts and Humanities Citation Index (ISI Web of Knowledge)
JSTOR
Oxford Art Online
Oxford University Press Journals Online
Project Muse
Proquest Dissertation and Theses
ScienceDirect
SpringerLink Electronic Journals
Taylor&Francis Online Journals
American Journal of Archaeology: The Journal of the Archaeological Institute of ...
Arabian Archaeology and Epigraphy
Archaeology in Oceania
Canadian Journal of Archaeology
Internet Archaeology
Oxford Journal of Archaeology
World Archaeology
ELEKTRONK DERGLER:
Ktphaneye Yeni Gelen Kaynaklar:
Ktphane koleksiyonuna, Arkeoloji ve Sanat Tarihi alan ile ilgili yeni eklenen kaynaklar grmek
iin, aada verilen web sayfasn ziyaret edebilirsiniz.
http://library.bilkent.edu.tr/arrivals.htm
Archaeologica
TAY Project
VERTABANLARI:
BASILI DERGLER:
American Journal of Archaeology
Anatolian Archaeology
Anatolica
Antiquity
Archaeology
Arkeoloji ve Sanat
Review of Archaeology