Toke Reunert/Mikkel Lomborg Børn 2012 Aflyttet af Martin Krøger 2014

Første skoledag
Hr. k!g " k!g me# or# $2012%
A1 &et er ti#lig morgen' men (eg er )t*et o+ 2/4 , A , -
.
m , & , A ,
/or (eg kan ikke )o0e " #er er uro i min kro+ , & , -
.
m , & , 1 ,
2eg 3ar gl!#et mig )* l!nge' og ta)ken )t*r +arat , A , -
.
m , & , A ,
2eg ta4r mit be#)te tø( +* og )* er alting klart , & , -
.
m , & , 1 , 1 $break% ,
B1 /ør)te )kole#ag " før)te )kole#ag , A , 5 , -
.
m , 5 ,
olen )kinner +* min kin# og (eg ta4r ta)ken af , /
.
m , 5 , -
.
m , 5 ,
Me# et trylle)lag er #er )ang og flag , Hm , 5 , /
.
m , 5 ,
/or #et er min allerfør)te )kole#ag , & , 5 , 1 , 1 $break% ,
A2 Henne i min kla))e fin#er (eg min +la#) , A , -
.
m , & , A ,
Me# na0ne)kilt +* bor#et )* (eg føler mig til+a) , & , -
.
m , & , 1 ,
6g far og mor g*r u# igen' og )* )kal 0i i gang , A , -
.
m , & , A ,
/or nu g*r 0i i )kole og 0i )tarter me# en )ang , & , -
.
m , & , 1 , 1 $break% ,
B2 /ør)te )kole#ag " før)te )kole#ag $)(a+ )(a+ #ua% , A , 5 , -
.
m , 5 ,
olen )kinner +* min kin# og (eg ta4r ta)ken $a3 a3 a3 )(a+ )(a+ #ua% , /
.
m , 5 , -
.
m , 5 ,
Me# et trylle)lag $)(a+ )(a+ #ua% er #er )ang og flag $)(a+ )(a+ #ua% , Hm , 5 , /
.
m , 5 ,
/or #et er min allerfør)te )kole#ag $a3 a3 a3% , & , 5 , 1 , 1 $break% ,
A7 /or nogen børn er fø#)el)#ag #en allerbe#)te fe)t , A , -
.
m , & , A ,
An#re el)ker (ulen' #er 3ygger man )ig be#)t , & , -
.
m , & , 1 ,
8ennem 3ele li0et er #er mange fe)ter' men , A , -
.
m , & , A ,
/ø#)el)#ag og (uleaften kommer (o igen , & , -
.
m , & , 1 , 5 ,
- &e 3elt )+e9ielle #age er #er ikke mange af , /
.
m , -
.
m , & , A ,
6g #erfor er #er ingenting )om før)te )kole#ag , /
.
m , -
.
m , & , 1 , 5 ,
, / , / $break% ,
B7 /ør)te )kole#ag " før)te )kole#ag $)(a+ )(a+ #ua% , / , 5 , Am , 5 ,
olen )kinner +* min kin# og (eg ta4r ta)ken af $a3 a3 a3 )(a+ )(a+ #ua% , &m , 5 , Am , 5 ,
Me# et trylle)lag $)(a+ )(a+ )(a+ #ua% er #er )ang og flag $)(a+ )(a+ )(a+ #ua% , 8m , 5 , &m , 5 ,
/or #et er min allerfør)te )kole#ag$)(a+ )(a+ #ua " )(a+ )(a+ :ai ai ai ai% , Bb , 5 , - , 5 ,
B4 /ør)te )kole#ag " før)te )kole#ag $)(a+ )(a+ #ua% , / , 5 , Am , 5 ,
olen )kinner +* min kin# og (eg ta4r ta)ken af $a3 a3 a3 )(a+ )(a+ #ua% , &m , 5 , Am , 5 ,
Me# et trylle)lag $)(a+ )(a+ )(a+ #ua% er #er )ang og flag $)(a+ )(a+ )(a+ #ua% , 8m , 5 , &m , 5 ,
/or #et er min allerfør)te )kole#ag$)(a+ )(a+ #ua " )(a+ )(a+ :ai ai ai ai% , Bb , 5 , - , 5 ,
, / ,