You are on page 1of 2

Talumpati tungkol sa mga Magulang: Maraming salamat sa lahat at mahal ko po kayo

Bawat isa sa atin ay may Ama at Ina na handang maghirap at gawin ang lahat para sa
kapakanan na anak. Msarap magkaroon na magulang na magmamahal sayo, tutulong sa mga
problema, at oras na pumatak ang luha dahil sa kabiguang naranasan, nariyan sila upang
patahanin ka. Nariyan si Inay na gagabayan ka upang hindi ka ulit madapa, nariyan si Itay na
mangangaral upang hindi ka mapunta sa maling landas, sapagkat oras na masaktan ang anak,
doble ang sakit nito sa magulang.

Tayong kabataan na may magulang pa ay maiituring na maswerte, dahil bawat isa sa
atin ay may Ina na naghihintay sa pintuan ng bahay upang itanong ang araw mo at Ama na
nagpapakahirap sa trabaho maibigay lang ang mga luho mo. Iwan man tayo ng lahat,
kaiklanman ay hinding hindi tayo iiwan ng ating mga magulang.

Tayong may mga magulang pa, sanay pahalagahan natin ang ginagawa nila, maliit man
o malaki. Mahirap ang walang magulang. Walang kakamusta sa araw mo, wala kang
mapagsasabihan ng mga problema mo, at wala kang mababahagian mo ng mga pangarap sa
buhay. Marami ngayon ang nangungulila sa yakap at pagmamahal ng isang magulang.

Mahirap mabuhay ng mag-isa ka lang, Yung iba nga, gustong maranasan magkaroon ng
magulang na magmamahal sa kanila. Kaya hanggat nakakasama pa natin sila, isipin natin at
bigyang importansya ang mga ginagawa nila. Wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa
kanila. Sa oras ng sila ay tumanda, at tayo naman ang kailanganin nila, huwag sana nating
ipagdamot ang pagaaruga at pagmamahal na gusto rin nilang maramdaman. Huwag sanang
sigawan kung siya man ay makulit. Huwag sanang pandirihan kung siya man ay napadumi o
napaihi sa salawal. Sa halip, intindihin na lang natin ito dahil dala ito ng kanilang katandaan.
Pagpasyensyahan niyo sila kung humina ang kanilang pandinig o hanggang sa sila ay maging
bingi. Hindi ba natin naisip nung bata pa tayo, hindi sila nagsasawang pakinggan at intindihin
tayo ng paulit-ulit.
Kapag dumating ang oras na magkasakit at maratay sila sa banig ng karamdaman,
huwag sana silang pagsawaang alagaan. Tayo, bilang mga anak, ay kailangan nating gawin ito
dahil dito lamang tayo babawi sa lahat ng ginawa nilang mabuti sa atin.

Mahalin natin ang ating mga magulang. Iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila,
dahil pag huli na ang lahat, kanino mo pa ito sasabihin, anumang lakas ng sigaw mo, anumang
dami ng luha mo, gaano man kasakit ang nararamdaman mo, hindi mo na ito masasambit pa.
Kaya habang maaga pa, gawin mo na at sabihing "Inay at Itay, maraming maraming salamat sa
lahat at mahal na mahal ko po kayo".