You are on page 1of 3

PLAN DE PAZA

1. SITUATIA OPERATIVA
Societatea, find invecinata :
- Nord, Vest si Sud - teren arabi
- Est - !". #$1
Personau societatii este acatuit din s%eciaisti si &uncitori.
Pro'ra&u de ucru este or'ani(at in %ro'ra& de (i, dar se %oate %reun'ii in
%erioada ca&%aniei de recotare si %e ti&% de noa%te.
Societatea are in co&%onenta sa trei )ae de cereae care au ca destinatie
de%o(itarea %roduseor a'ricoe , o )aa de utia*e a'ricoe, un ba(in de a%a, o
statie de %o&%are, o +osa se%tica, un cantar eectronic , -$ to. si un cor%
ad&inistrativ.
Obiectu de activitate de ba(a a societatii este cutivarea cereaeor
,e/cusive ore(. %anteor e'u&inoase si a %anteor %roducatoare de se&inte
oea'inoase .
!e a infintarea societatii nu s-au co&is +urturi sau at 'en de in+ractiuni in
incinta
#. !ISPO0ITIVU1 !E PA0A
Asi'urarea %a(ei si securitatii obiectivuui este e+ectuata cu a'enti de %a(a
s%eciai(ati a%artinand S.2. A3RI4RES2IA SR1 ce e+ectuea(a serviciu ti&% de
#56#5 ), intr-un %ost f/ situat a %oarta %rinci%aa de a intrarea in unitate.
7. A8ENA"ARI, INSTA1ATII SI 8I"1OA2E TE9NI2E !E PA0A SI A1AR8A
Accesu in societate se +ace in %re(enta a'entuui de %a(a care tine evidenta
%ersoaneor si autove)icueor care intra sau ies din incinta, societatea find
i&%re*&uita cu 'ard din botari de ci&ent si %anouri sudate din sar&a de ote
(incata.
5. RE31E8ENTAREA A22ESU1UI IN UNITATE
Accesu in unitate se +ace %e %oarta %rinci%aa, ast+e :
-%ersonau an'a*at intra a ora stabiita de ad&inistratoru societatii,
res%ectiv ora :.$$
-%ersoanee care vin in interes de serviciu, audiente sau vi(ite, nu au acces in
societate decat nu&ai du%a e'iti&are, a%robarea conducerii societatii si
nu&ai insotite de %ersoanee dese&nate in acest sens.
-autove)icuee care %atrund in incinta societatii, sunt retinute a %oarta
societatii, ur&and ca dee'atii sa fe condusi de o %ersoana dese&nata, a
conducerea societatii.
;. 2ONSE8NU1 POSTURI1OR.
POSTU1 Nr. 1
1a intrarea in serviciu se verifca incuietorie s%atiior din dotare, inte'ritatea
'arduui ce i&%re*&uieste societatea.
In ti&%u serviciuui se e/ecuta controu accesuui in societate, %recu& si a
iesirea din sc)i&b, a %ersonauui an'a*at . Se verifca totodata orice %atrundere
%este 'ardu societatii in sco% de +urt sau de orice ata natura.
Verifca actee de insotire a &ar+urior care intra sau %arasesc societatea,
aducand a cunostiinta conducerii societatii orice nere'ui .
Nu %er&ite %ersonauui an'a*at sa %araseasca societatea decat cu a%robarea
se+uui ierar)ic su%erior.
E/ecuta controu cor%ora si a ba'a*eor a iesirea din sc)i&b a %ersonauui
an'a*at, retinand orice %ersoana care a co&is sustra'erea de bunuri din incinta
unitatii, instiintand conducerea societatii.
Asi'ura res%ectarea ordinei si disci%inei i&%use de conducerea societatii,
%recu& si %revenirea incendiior, e/%o(iior, avariior sau ator eveni&ente care ar
%roduce %a'uba.
Soicita in ca( de nevoie a*utoru %ersonauui &uncitor.
E/ecuta serviciu %e oc sau %rin %atruare, de%asandu-se %e intre' s%atiu
societatii .
Nu ad&ite intrarea in societate a %ersoaneor in stare de ebrietate sau care
nu se a<a in interes de serviciu.
1a iesirea din serviciu, aduce a cunostiinta conducerii societatii toate
nere'urie constatate in ti&%u serviciuui.
-. 8O!U1 !E A2TIUNE, 1E3ATURA SI 2OOPERAREA 2U A1TE OR3ANE SI =ORTE
2E AU SAR2INA !E PA0A SI SE2URITATE A 4UNURI1OR.
Re(ovarea acestor situatii deosebite ce se %ot ivi, se +ace atat %rin &obii(area
intre'uui %ersona a societatii, cat si %rin coo%erarea cu ate or'ane de %a(a,
ast+e:
a.Aar&a se da de catre :
- conducerea societatii %entru e/ercitii si instruirea %ersonauui de %a(a>
- %ersonau de %a(a cand se i&%une interventia intre'uui %ersona sau a ator
+orte din a+ara societatii >
- orice %ersoana an'a*ata, in ca( de incendiu, e/%o(ie, caa&itate sau
%atrundere %rin e+ractie a ator %ersoane din societate .
b. Aar&a se da %rin :
- tee+oane &obie
- %rin viu 'rai sau <uiere cu se&nae %restabiite
c. Asi'urarea e'aturior tee+onice cu serviciu de ur'enta 11# se +ace de a
tee+oanee &obie ae a'entior
1a constatarea oricaror nere'ui de natura sa %re*udicie(e unitatea sau sa
%ericite(e activitatea societatii, %ersonau an'a*at sau ce din %a(a, au obi'atia
%rin sarcinie de serviciu, sa e aduca a cunostinta conducerii societatii . In situatia
in care actiunie in+ractionae nu %ot f ani)iate cu +orte %ro%rii, conducerea
societatii soicita s%ri*inu Poitiei sau ator +orte ae or'aneor de ordine.
:. !ISPO0ITII =INA1E
Pentru buna des+asurare a activitatii de %a(a, instruirea %ersonauui de %a(a se
+ace unar de catre conducerea societatii cu s%ri*inu de s%eciaitate a Poitiei
co&unei Saveni .
Instruirea se +ace a intrarea in serviciu de catre o %ersoana dese&nata de
conducerea societatii.
1a %anu de %a(a se atasea(a sc)ita cu a&%asarea dis%o(itiveor si ista cu
a'entii ce asi'ura securitatea obiectiveor.