You are on page 1of 4

Kumpulan 8 SMK Mantin Seremban 05.05.2014 -06.05.

2014
Nama Ahli : 1. WONG SUI SEN
2. YOGESWARI D/O SITARAMAN
3. NG PECK LAIMata Pelajaran & Kelas: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
Tema /Topik/Modul: DUNIA PANGKALAN DATA/1
Masa: 60 MINIT
Standard Pembelajaran: 1.1 Mengenalpasti jenis data
1.2 Menghasilkan maklumat dari data yang dikumpul
Objektif Pembelajaran: Diakhir pembelajaran murid dapat mengenalpasti dan
menghasilkan maklumat dari data yang dikumpul.
Aktiviti P&P: 1. Murid mengetahui data merupakan fakta mentah
mengenai sesuatu perkara yang belum diproses
dan disusun.
2. Murid membaca dan berbincang dengan ahli
kumpulan mengenai item-item yang telah
diberikan oleh guru.
3. Murid melabelkan kesemua item-item mengikut
kategorinya samada data ataupun maklumat
mengikut format yang diberikan.
4. Murid diberikan satu borang kosong berkaitan
dengan maklumat ko-kurikulum sekolah.Murid
mendapatkan data daripada 5 orang ahli
kumpulan lain berkenaan dengan tajuk
,nama,kelas,tarikh lahir ,badan beruniform dan
nombor keahlian mengikut format yang
diberikan.
5. Murid membina jadual dan mengelaskan data
menggunakan MS Word 2007.
6. Murid menggunakan data dari jadual itu untuk
menghasilkan kad maklumat peribadi pelajar.
EMK: Pembelajaran Penerokaan,Penyelesaian Masalah
Bahan Bantu Belajar: Perisian MS Word 2007, Lembaran kerja
Penilaian P&P: 1. Murid dapat bezakan antara data dan maklumat.
2. Murid memberikan 5 bentuk data berserta contoh,
3. Murid melengkapkan borang maklumat murid.
Refleksi: