You are on page 1of 6

KAEDAH MENGAJAR AL-QURAN

Disusun pada tahun 1963 oleh Hj.


Dachlan Salaim Larkasyi
Indonesia
Dua bahagian: dewasa dan kanak-
kanak
Kanak-kanak: 5 buah buku
Dewasa: 3 buah buku

Buku Qiraati 1: Menyebut huruf
hijaiyyah tidak berbaris
Membaca huruf berbaris atas
Buku Qiraati 2: Huruf berbaris
fathah dan kasrah
Membaca huruf2 dengan bersuara
(U, An, Un)
Mengenal Mad Asli
Qiraati 3: Huruf berbaris depan,
huruf lam sukun, alif lam sukun,
mim sukun
Qiraati 4: nun sukun, tanwin, Mad
wajib muttasil, nun bertasydid
dan mim bertasydid
Qiraati 5: Hukum idgham, iqlab,
qalqalah
Drs Haji Mohd Usman- Riau Sumatera
Membaca al-Quran dalam tempoh 4.5
jam atau 6 kali belajar
Buku 1: Bermula m/s 15- doa
Huruf rumi dan Arab ( L Lam, tanda
bacaan A, I, U)
Latih tubi berkumpulan
Tanda tanwin (AN, IN, UN)
Huruf rumi diganding dengan huruf
hijaiyyah
Penekanan asas hukum tajwid tanpa
menyebut nama hukum
Buku 2: Membaca surah al-Fatihah
Membaca surah al-Baqarah dengan
lancar
Mad asli, nun mati dan tanwin, mim mati
Mad farie, tanda waqaf.