You are on page 1of 1

KATA KUNCI BAGI SOALAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Jumlah (+)
2. Lebih daripada (+)
3. Kurang daripada (-)
4. Baki (-)
5. Daripada (x)
6. Purata
Cth:
12 + 13 +14
3
7. Sebelum (topik masa) (-)
8. Selepas (topik masa (+)


I think (Soalan Penyelesaian Masalah)

CTH:


=
Kata KUNCI
Jumlah (+)

Maklumat penting
Isipadu bekas A = kurang 100ml
daripada bekas B (cth)
Isipadu B = 300ml

Kehendak Soalan
(ayat terakhir dalam soalan)
Kira jumlah isipadu kedua-dua
bekas A dan bekas B?