You are on page 1of 4

Crush| OST Part3 (SBS )

Em yu anh mt ri
Liu anh c nhn ra tnh cm ca em

ng ri xa em anh nh
V nh vy em s khc y

Anh ang ch em y ny
(with you)
Vn ni y, vn ti ch y ta nh ng qua xun n (anh vi em)

Tnh cm anh dn dp ta cn sng

Nc mt anh tun ri ta nh sao

Tt c nh v a trong tri tim anh
( )
Sao em li khng yu anh (ti sao khng)
(love you)
Sao em c qun quanh trong tr c anh (anh yu em)
( i don`t wanna cry)
Dng nh anh chng th ni c iu g nhng (anh khng mun khc u)

Trc nh ca anh, di mi nh xanh y

Em ang sng trong cn nh nh

Hng m anh ch ngm nhn cn nh thi

Em yu anh mt ri

Liu anh c nhn ra tnh cm ca emng ri xa em anh nh
V nh vy em s khc y

Chic o khoc anh hay mc
Chic gh a mu

Chic xe bus anh i v nh
Qun n anh thng lui ti
i remember you
Tt c nhng th l mi k c v anh Em u nh

Nhng ca khc Indie ct ln t qun ru a thch ca anh

Chic o len c
Chic khn qung c mu

you know?
Tt c nhng th l mi k c v anh Anh bit ch?


Khi ma ri anh s tm ni tr

Khi em mt mi hy ngh mt lt ri i tip
(with you)
V anh s lun pha sau bo v em

Mi vy m mn m bung xung

C th gii i ng tht yn tnh

Ch mnh anh li mt ng v em

C phi ch mnh em l hn o hoang

Hay chnh em dng nn ngc t trong tri tim mnh

V yu anh nn em phi chu ng hnh pht tn nhn

Tri tim em chu s hn th
i know it love is pain
em bit m, yu l au kh

L th nhu nt em vi trong chic o chong xanh

Cho n cng em vn khng th by t ni lng thm kn

Mt mnh em trong cn phng trng th l di m bun

Rng em yu anh
( )
Anh yu em mt ri
Liu em c nhn ra tnh cm ca anh (em c nhn ra khng)

ng ri xa anh em nh
V nh vy anh s khng th km c nc mt
tonight i wanna cry oh lady tell me why
m nay anh mun khc qu, em hy ni anh bit v sao

Trong m c n ny anh khng th chp mt
tonight i wanna cry oh lady tell me why

m nay anh mun khc qu, em hy ni anh bit v saoC ngh v em mn m li tr nn c c
Pthts trans~
,