You are on page 1of 3

Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Filipino

ni: Avon AdarnaAng wika ay apoy nagbibigay-init,
Sa sanggol na hulog ng anghel sa langit,
Ang inang kumalong at siglang umawit,
Wikang Filipino ang siyang ginamit.

Ang wika ay tubig - na nagpapaputi,
Ng pusong may sala at bahid ng dumi,
Manalangin lamang at saka magsisi,
At patatawarin ng Poong mabuti!

Ang wika ay hangin siyang bumubuhay,
Sa patid na hinga ng kulturang patay,
Itoy nagbibigay ng siglang mahusay,
Sa mga tradisyon at pagtatagumpay.

Ang wika ay bato - na siyang tuntungan,
Nitong mga paa ng mahal na bayan,
Wika ay sandigan nitong kasarinlan,
Sa bundok o burol, maging kapatagan.

May alab ng apoy at lakas ng bato,
At kinang ng tubig na wari ay ginto,
Wikang Filipinoy matatag na hukbo
Na lakas ng iyong pagka-Filipino!

Mga Maiikling Tula Para Sa Wika* (Tula) ni Miguel R.Santos

May sariling wika ang ibon at isda,
Iba ang sa aso, iba ang sa pusa.
Iba't ibang bansa, kanya-kanyang wika
Itaguyod natin ang wikang pambansa.

Bakit mahalaga ang sariling wika?
Ito'y kaluluwa ng mahal 'ting bansa.
Wika rin ang buklod ng puso at diwa
Nang tao sa Luson, Mindanaw, Bisaya.

Wikang Pilipino pag ating ginamit
Mangagkakaisa ang puso at isip.
Hangaring umunlad ating makakamit,
Sa mga dayuha'y hindi palulupig.

Tingnan 'nyo ang Intsik, Aleman at Korya,
Maging taga Rusya, Hapon, Amerika,
Sila'y mauunlad; at ang wika nila?
Ang sariling wika, di wika ng iba.

Ako ay Tagalog, sila'y Ilokano,
Siya'y Bisaya, kayo'y Bikolano,
Kapampangan sila, iba'y Sibuwano,B
inubuo natin, wikang Pilipino.


Sa Aking mga Kabata

Unang Tula ni Rizal. Sa edad 8, isunulat ni Rizal ang una niyang tula ng isinulat sa
katutubong wika at pinamagatang "SA AKING MGA KABATA".

Kapagka ang bayay sadyang umiibig
Sa langit salitang kaloob ng langit
Sanlang kalayaan nasa ring masapi
Katulad ng ibong nasa himpapawid

Pagkat ang salitay isang kahatulan
Sa bayan, sa nayo't mga kaharian
At ang isang taoy katulad, kabagay
Ng alin mang likha noong kalayaan

Ang hindi magmahal sa kanyang salita
Mahigit sa hayop at malansang isda
Kaya ang marapat pagyamanin kusa
Na tulad sa inang tunay na nagpala

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin,
Sa Ingles, Kastila, at salitang anghel,
Sapagkat ang Poong maalam tumingin
Ang siyang naggagawad, nagbibigay sa atin.

Ang salita natiy tulad din sa iba
Na may alfabeto at sariling letra,
Na kaya nawalay dinatnan ng sigwa
Ang lunday sa lawa noong dakong una.