You are on page 1of 1

mBank S.A.

Bankowo Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 d 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800
POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT
mBank S.A.
Bankowo Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 d 2
Informacje o transakcji
Rachunek: Winien (Nadawca)
Nr Rachunku: 20 1140 2004 0000 3602 6653 6115
Nazwa Banku: MBANK S.A.
Nadawca: MARCIN KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
UL.ZAMENHOFA 1 H M.107
81-218 GDYNIA
Rachunek: Ma (Odbiorca)
Nr Rachunku: 50 1020 5558 1111 1887 9750 0023
Nazwa Banku: PKOBP Departament Rozlicze - Bankowo
Elektroniczna
Odbiorca: WOJTEK KOPERTOWSKI
KOSTROMSKA 53
97-300 PIOTRKW TRYBUNALSKI
Tytu operacji: HARDKOROWY MARCIN - ODBLOKOWANIE
PIERDZIELONEGO BOOTLOADERA W NEO V
Rodzaj operacji: PRZELEW ZEWNTRZNY WYCHODZCY
Nr referencyjny operacji: 66536115-000001489
Data operacji: 2014-08-11
Data ksigowania: 2014-08-11
Kwota przelewu: 30,00 PLN
Data wystawienia dokumentu: 2014-08-12
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporzdzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z pniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.