You are on page 1of 1

garbi oroit dezaket nik ere orain aldi hura eta aldi hartako hainbat gertaki.

erran dezaket
Lortu ahal du Kantek
halaxe bildu ahal izan dut, hitzez hitz, neure trabailuaren ondoko uzta
Aldiz, fraideeneko nire gelako ikasleen zerrenda buruz errepikatzen ahal dut
gaur egun ere
Baina beste gisa batetara ere ordaintzen ahal duzu
Hala izango ahal da!
Gero
Baia har dezaket bigarren bat ere.