AKTIVITI SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2014

SMK TERUSAN SUGUT, KLUSTER

PERTANDINGAN KECERIAAN
KELAS
 Menghias kelas dengan tema
Kemedekaan

 Mengwujudkan sudut
kemerdekaan.

 Penilaian keceriaan adalah
sepanjang bulan Ogos.


PERTANDINGAN SAJAK
Tarikh : 26 Ogos 2014 ( Selasa )
Masa : 2.30 PM
 Setiap kelas perlu menghantar
minimum 1 orang peserta.
 Sajak perlu disediakan sendiri
oleh peserta.
 Kategori terbahagi kepada
menengah bawah dan menengah
atas.

PERTANDINGAN LAGU
PATRIOTIK
Tarikh : 19 Ogos 2014 ( Selasa )
Masa : 2.30 PM
 Setiap kelas perlu menghantar
minimum 1 orang peserta.
 Lagu mesti bertemakan lagu
patriotik.
 Kategori terbahagi kepada
menengah bawah dan menengah
atas.
PERTANDINGAN MELUKIS
POSTER
Tarikh : 18-22 Ogos 2014
 Poster yang dilukis adalah
bertemakan kemerdekaan.
 Contoh poster boleh merujuk
kepada Cikgu Syukri.
 Kertas lukisan disediakan.
 Kategori terbahagi kepada
menengah bawah dan menengah
atas.
 Lukisan yang telah siap dihantar
sebelum atau pada 22 Ogos
2014.

PERTANDINGAN MELUKIS
TOKOH KEMERDEKAAN
Tarikh : 18-22 Ogos 2014
 Tokoh yang dilukis adalah
Tokoh Kemerdekaan.
 Contoh gambar tokoh boleh
merujuk kepada Cikgu Syukri.
 Kertas lukisan disediakan.
 Kategori terbahagi kepada
menengah bawah dan menengah
atas.
 Lukisan yang telah siap dihantar
sebelum atau pada 22 Ogos
2014.
HADIAH
MENARIK
MENANTI
ANDA!!!