1

PENDIDIKAN MUZIK KBSM

KOMPONEN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

EKSPRESI


(a) Dinamiks

 Piano (p) - lembut
 Forte (f) - Kuat

 - beransur kuat

(Crescendo)

 - beransur lembut

(Decrescendo)

 Pianissimo (pp) - sangat lembut

 Fortissimo (ff) - sangat kuat Mezzopiano - sederhana lembut

 Mezzoforte - sederhana kuat

 Diminuendo - beransur lembut
(b) Tempo
 Andante - sederhana lambat
(at a walking pace)

 Allegro - rancak

 Moderato - sederhana


 Adagio - lambat santai

 Lento - lambat
 Presto - sangat cepat / laju

 Largo - lambatTANDA
ISYARAT
DAN
TERMINOLOGI
MUZIK

 Common Time -

 Tekanan -


 Ulangan -


 Akhiran 1 dan 2 -


 Frasa -
 Staccato -

 Tanda kromat - syap ( ) , flet ( ) ,
natural ( )

 Cut time -

 Fermata -

 Harkat -


 Kaitan -


 Tanda kromat - syap ( ) , flet
( ) , natural ( )

 Ritardando - Beransur lambat

 Metronome (M.M.) -


 D.S – Dal Segno

 - Segno D.C – Da Capo


 - Coda
2


 Tanda Penamat -

 Legato - Lancar

 Fine - Tamat

Sejenis alat yang membunyikan
detik berkala yang boleh di
kawal kelajuannya.

 Maestoso - Majestik


KOMPONEN

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5


EKSPRESI


(a) Dinamiks

 Fortepiano ( fp ) - kuat kemudian lembut

 Sforzando ( sf / sfz ) - tekanan yang kuat

 Piu crescendo - beransur lebih kuat

 Piu decrescendo - beransur lebih lembut


 Piano ( p ) - lembut

 Forte ( f ) - kuat

 Mezzopiano ( mp ) - sederhana
lembut

 Pianissimo ( pp ) - sangat
lembut

 Fortissimo ( ff ) - sangat kuat


 Diminuendo ( dim. ) -
beransur lembut(b) Tempo

 Andantino - cepat atau lambat sedikit
daripada andante.

 Larghetto - tempo yang lambat, cepat
daripada largo tetapi lebih lambat daripada
andante (  = 69 -98)
 Allegretto - lebih cepat daripada andante
tetapi tidak secepat allegro.

 Allegro - rancak

 Sostenuto - dipanjangkan

 Andante - sederhana lambat
(at a walking pace)

 Allegro - rancak

 Moderato - sederhana
 Adagio - lambat santai

 Lento - lambat

 Presto - sangat cepat / laju

 Largo - lambat

 Klef Trebel / G 4 Clef


(Instruments: Violin, Flute, Oboe,
Bagpipe, Clarinet, Saxophone, horn,
Trumpet, Cornet, Vibraphone,
Recorder, Xylophone, Mandolin)

3


 Ritenuto - lambat sedikit

 Vivace - sangat rancak

 Klef Bes / F 3 Clef

(Cello, euphonium, double bass,
bass guitar, bassoon, trombone,
baritone horn, tuba, timpani)


TANDA
ISYARAT
DAN
TERMINOLOGI
MUZIK
 Subito - mendadak; mengejut (suddenly)
 Sempre - sentiasa, selalu (always)
 Glissando - gelinciran; dari satu not ke not yang
lain. (slide from one pitch to another some
distance away)

 Tutti - Satu bahagian muzik yang dimainkan
oleh semua Instrumen.
(A passage in which all the instruments play)

 Ad libitum (ad. Lib.) - improvisasi
(Music to be performed at performer’s discretion)

 Vibrato - getaran (quivering, shaking)


 - Pengulangan bar yang
sama.

 - Rehat satu bar.
Nilai satu breve adalah sama dengan
dua semibrif

 Soli – Bahagian solo dalam lagu.
(Music/piece performed by soloist)

 Duplet –

Satu kumpulan dua not yang dimainkan
atau dinyanyikan sekata dalam tempoh
yang diambil oleh tiga not jenis yang sama.

 Triple -
Satu kumpulan tiga not yang dimainkan
atau dinyanyikan sekata dalam tempoh
yang diambil oleh dua not jenis yang
sama.


 Klef Alto / C 4 Clef(Instruments: Viola, Alto Trombone,
Mandola, English Horn) Klef Tenor / C 4 Clef( Instruments: Bassoon, Cello,
Euphonium, Double Bass, Trombone)
4