Jed Angelo E.

Marcelo Pebrero 1, 2012
FIL 12 R Dr. J. Respeto
Mababaw na Sining
(Isang Pagsusuri sa Dulang R.I.P)

Tungkol sa isang kumpanya ng manananghal ang dulang R.I.P. na isinulat ni
Severino Reyes at idinerehe ni Alvin Yapan sa ilalim ng produkyon ng
ENTABLADO. Ang dula ay nag-uumpisa sa pag-uusap nina Uban at Toming
tungkol sa plano ni Toming na ligawan ang babaeng si Menangge. Hindi alam ni
Toming na iisang tao lang si Menangge at si Uban. Kabilang sila sa isang kumpanya
ng manananghal ni Mang colas na nagkaproblema dahil sa pagkalugi ng kanilang
Komedya. Dahil dito ay napilitan silang lumipat sa anyo ng pagtatanghal na nauuso.
Ang kasuotan ay isa sa mga elemento na nakatulong sa pagbibigay kulay sa paksa
ng dula. Epektibo ang mga kasuotang ginamit dahil nagpapahiwatig ito ng panahon
kung kalian sumikat o bumagsak ang mga anyo ng pagtatanghal tulad ng komedya,
sarsuwela, at pelikula. Isa sa mga halimbawa rito ay ang una nilang mga kasuotan sa
pagtatangahal ng komedya. Kapansin-pansin ang mga makukulay at komplikadong
detalye sa kasuotan na maiuugnay ng manonood sa mga disenyo ng mga moro sa
katimugan ng Pilipinas. Ang sarsuwela naman ay may mga tauhan na ang mga
kasuotan ay baro’t saya para sa mga babae at amerikana naman para sa mga lalaki.
Ipinapakita nito ang pag-usbong ng sarswela sa panahon ng mga amerikano. Ang
mga pantalon na maong at iba pang modernong kasuotan sa pelikula ay
nagpapahiwatig naman ng pag-unlad nito sa kontemporaryong panahon.
Importante ang mga nabanggit na panahon dahil nais ipakita ng dula ang
pagpapatuloy ng komedya sa pag-unlad ng oras; nag-iiba lang ito ng anyo at ito ay ang
sarswela at pelikula. Isang halimbawa na rito ang linalaman ng komedya; ang alitang
moro laban sa mga kristiyano. Nagbago man ang anyo ng pagtatanghal, ang ganitong
katangian ng komdya ay lumitaw parin sa pelikula kung saan ang mga moro ay ang
mga rebeldeng muslim na may marka ng buwan at bituin sa kanilang mga dibidib, at
ang mga kristiyano naman ay ang mga bida na may marka ng krus. Ang pagbabago
na nangyari sa pagitan ng komedya at sarsuwela pati ng pelikula sa gayon ay walang
lalim. Tanging ang panlabas na anyo lamang ang nag bago tulad ng kasuotan, musika,
at pamamaraan ng pagtanghal. Naroroon pa rin ang steryotipikong daloy ng kwento,
tauhan at pag-arte na nagmula sa komedya.
Ang dula sa pangkalahatan ay isang dulang papatok sa masa dahil unang-una sa
lahat, ito ay may halong katatawanan na nakakaakit sa taong bayan. Subalit, hindi
maikakatwiran ang pagkakaroon ng seryosong pakay ng dula at ito ay ang ipakita ang
estado ng sining sa bansa natin ngayon. Ang sining sa ating bansa ay naging mababaw
at nawalan ng dating dahil karamihan sa algad ng sining ay nakakahon sa
steryotipikong pag-iisip na ang sining ay nakasalalay sa kung ano ang kahihiligan ng
masa. Dahil dito, mensahe ng dula na ibasura ang sining na nakikisakay sa uso at sa
halip ay palawigin ang sining na orihinal at makakapagpamulat sa tao.