Model Modifikasi

Tingkah Laku
Model Disiplin
Asertif Canter

Model Akibat
Logikal Dreikurs
Model Pengurusan
Kelompok Kounin
Model Terapi Realiti
Pengasas B.F. Skinner Lee & Marlene Canter Rudolf Dreikurs

Jacob Kounin Wiliam Glasser
Konsep a. Tingkah laku manusia
banyak dipengaruhi
oleh apa-apa yang
berlaku sebaik sahaja
sesuatu tingkah laku
ditunjukkan.
b. Menggunakan prinsip
peneguhan yg
menggunakan elemen-
elemen luaran utk
meningkatkan tingkah
laku yg diingini.
c. Terdpt 2 jenis
peneguhan :
 Peneguhan +ve
 Peneguhan -ve
Pene
guha
n
+ve
Pene
guha
n –
ve
seles
a
-
ganj
aran
-
pujia
n
-x
tuisy
en
-x
perlu
buat
kerja
xsele
sa
-
huku
man
rotan
-x TV
-x
elau
n
 Berasaskan
peneguhan
terhadap tingkah
laku yang diingini
dan penerimaan
murid terhadap
akibat drpd tingkah
laku yang
ditunjukkan.
 Guru mempunyai
hak untuk
menentukan
peraturan-
peraturan di dalam
bilik darjah dan
memastikan murid
mematuhi
peraturan tersebut
dengan tegas.
 Melibatkan
ganjaran
&dendaan akibat
drpd peraturan
yang ditetapkan.
 Bersifat
pencegahan
 Hak guru:
-mengajar x
gangguan
 Hak murid:
-belajar dlm
persekitaran yg
 Menekankan
kepentingan
guru memberi
kepercayaan dan
tanggungjawab
kpd murid-murid
utk bersama-
sama menjaga
disiplin di dlm
bilik darjah.
 Mementingkan
rasa kepunyaan
terhadap bilik
darjah.
 Mementingkan
komunikasi
antara guru dgn
murid.
 Kesemua
tingkah laku
adalah
bersebab.
 4 motif / punca
masalah t/laku:
-mendapatkan
perhatian
-mencabar
kuasa
-membalas
dendam
-menunjukkan
kekurangan.
 Menekankan kpd
pengawasan &
penyeliaan yg
teliti guru dlm
pengurusan bilik
darjah.
 Mengintegrasikan
pengajaran &
disiplin.
 Teguran &
tindakan guru
terhadap seseorg
murid yg
melakukan
kesalahan akan
turut memberi
kesan kpd murid
lain. (Kesan Riak)
 Berfokuskan
terhadap cara
pengurusan bilik
darjah &
pengurusan p&p
mempengaruhi
tingkah laku
murid di sekolah.
 Masalah t/laku
murid timbul
berpunca drpd
masalah
pengurusan p&p.

 Masalah tingkah
laku di dlm bilik
darjah berlaku
akibat drpd murid-
murid bosan / x
puas hati dgn
jangkaan guru di
dlm bilik darjah,
kadaan
persekitaran yg
menyebabkan
murid gagal
memenuhi
keperluan asas
mereka di
sekolah.
 Manusia
bertanggungjawa
b atas tindakan
diri.
 Bersifat humanis.
 Penggunaan
teknik kaunseling.
 Individu mampu
menentukan
matlamat dirinya
sendiri &
mengawal diri.
Menurut Glasser
bagi memperoleh
harga diri seseorg
perlu mempelajari


kondusif.

 Pendekatan
asertif:
-Guru
mengendalikan
bilik darjah dengan
berinteraksi secara
tenang, serius dan
konsisten.
 Guru asertif :
-jelas dalam
matlamat
pengurusan, yakin,
tegas dalam
menetapkan
peraturan.
-mengambil berat
dan berlaku adil
kpd semua murid.
 Hierarki Tindakan
Pembetulan
Canter
 Guru perlu
mengenal pasti
punca kpd
masalah t/laku.
 Disiplin kendiri
dipupuk.
 Murid diberi
pilihan utk
bertindak.
 Setiap tindakan
disertakan dgn
akibat yg bakal
diterima.
 Murid
bertanggungjawa
b atas pilihan
mereka dan
menyedari akibat
yg terhasil.
 X menggunakan
dendaan dan
cuba
mengelakkan
pujian.
 Memberi galakan
yg sesuai.
 Bilik darjah
demokratif.
 Teknik-teknik
guru:
-withitness
-overlapping
-momentum
-kelicinan
-kepekaan
kelompok
 Guru berupaya
menjangka
masalah yg akan
timbul &
selalunya dpt
menghalang
masalah tersebut
drpd menjadi
lebih serius.
cara memperbaiki
diri sekiranya dia
telah melakukan
kesilapan.
Sebaliknya seorg
hendaklah
memuji diri juga
melakukan
sesuatu yg betul.
 4 Keperluan
Asas:
-Kasih sayang
-Mempunyai
kuasa & kawalan
-Kebebasan
-Keseronokan
Punca
masalah
disiplin
 Pelajar telah terlazim
dgn keadaan
persekitaran sekeliling
sama ada persekitaran
positif/negatif.
 Kurang didikan tingkah
laku positif.

 Bosan dgn
pengajaran guru.
 Kumpulan pelajar
yg lemah.
 Suara guru yg
kurang jelas.
 Tidak berminat
dgn pelajaran.

 Ingin
mendapatkan
perhatian
 Ingin mencabar
kuasa
 Ingin membalas
dendam
 Ingin
mempamerkan
kekurangan
 Pengajaran yang
membosankan
 Pengajaran tiada
kepelbagaian
 Latar belakang
murid
 Masalah di luar
sekolah
 Personaliti sendiri
 X mendptkan
kasih sayang
 X mempunyai
kuasa & kawalan
 X kebebasan
 X keseronokan

Kekuatan  Sedar ttg kemajuan
strategi modifikasi.
 Hasil pantas
 Lebih memenuhi
keperluan motivasi
ekstrinsik iaitu
bergantung kpd
elemen ganjaran.
 Utk jangka masa
panjang ini boleh
mengakibatkan motif
murid bertukar.

 Pengiktirafan +ve
& konsekuan telah
ditetapkan terlebih
dahulu
memudahkan
tindakan guru.
 Pelajar boleh
memilih tindakan
mereka.
 Memberi
peluang kpd
murid utk berfikir
& membuat
keputusan.
 Memupuk
autonomi di
mana murid
bertanggungjawa
b atas tindakan
& pilihan mereka
 Mewujudkan
persekitaran yg
kondusif melalui
komunikasi yg
terbuka & saling
hormat-
menghormati
antara murid-
murid.
 x berunsur
hukuman.
 Menitikberatkan
variasi dr segi
strategi & teknik
pengajaran.
 Menekan disiplin
kendiri /
berstruktur dgn
sistematik / saling
percaya-
mempercayai

Kelemaha
n
 Murid lebih teruja
mendapat ganjaran
drpd ilmu
 Berpusatkan guru
 Kurang menggalakkan
motivasi intrinsik.
 kesan x akan kekal
lama.
 Mengakibatkan motif
murid bertukar kpd
mendapat ganjaran
drpd unsur
memperoleh
pembelajaran.
 Bersifat
autoritarian & rigid.
 Penjelasan motif
tingkah laku
pelajar terhad.
 Agar sukar utk
guru permulaan
mengenal pasti
serta memahami
motif murid-
murid melakukan
salah laku.
 Agak sukar utk
mengenal pasti
akibat logikal yg
setimpal dgn
salah laku
tertentu.


 x menggunakan
hukuman
menyebabkan
kesukaran utk
mengawal &
memberi 1 set
peraturan yg jelas
kpd murid.
 x dpt aplikasi kpd
semua pelajar krn
perbezaan tahap
IQ.

Jenis
Murid
Yang
Sesuai
 Murid yang kurang
yakin
 Murid yang
bermasalah tingkah
laku yang ringan
 Murid yang berumur
kecil
 Murid yg kurang
reflektif
 Murid yang
bermasalah
tingkah laku yang
ringan
 Murid yang
sanggup memberi
komitmen

 Murid yang
berfikiran
matang/
cerdik/reflektif
 Sesuai untuk
murid yang lebih
dewasa
 Murid yang
memberontak
guru
 Murid yang
mengalami
masalah tingkah
laku yang ringan
 Sesuai untuk
murid yang
berumur kecil
 Murid yang lebih
cerdik / berfikiran
matang/reflektif
 Sesuai utk
masalah t/laku yg
serius
 Sesuai untuk
murid yang lebih
dewasa
Model Modifikasi
Tingkah Laku
Model Disiplin Asertif
Canter
Persamaan Perbezaan
 Lebih tertumpu kpd pembetulan
tingkah laku yg ditunjukkan.
 Tidak menekankan penetapan
& penguatkuasaan peraturan
 Tidak sistematik.

 Lebih tertumpu kpd cara-cara
pencegahan masalah tingkah
laku.
 menekankan penetapan &
penguatkuasaan peraturan
serta memastikan murid-
murid mematuhi peraturan
tersebut dgn tegas.
 Lebih sistematik.
 Peneguhan merupakan
rangsangan utk meningkatkan
tingkah laku yg diingini


Model Disiplin Asertif
Canter
Model Pengurusan
Kelompok Kounin
Persamaan Perbezaan
 Menetapkan peraturan kelas.
 Tidak menetapkan peraturan
kelas.
 Bersifat pencegahan
 Guru yang asertif
 Ciri semasa menjalankan
tindakan mendisiplinkan
murid:
-jelas
-tegas
-serius


Model Akibat Logikal
Dreikurs
Model Terapi Realiti
William Glasser
Persamaan Perbezaan
 4 motif/ punca masalah tingkah
laku:
-Mendapat perhatian
-Mencabar kekuasaan guru
-Membalas dendam
-Mempamerkan kekurangan
 Punca masalah tingkah laku
krn gagal memenuhi 4
keperluan asas:
-kasih sayang
-mempunyai kuasa dan
kawalan
-Kebebasan
-Keseronokan
 Cuba menerangkan tingkah
laku seseorang
 Murid bertanggungjawab
atas pilihan/ tingkah laku
mereka
 Rasa kepunyaan
dipentingkan
 Guru & bilik darjah yang
demokratik


Soalan:
Cuba membandingkan Model Modifikasi Tingkah Laku dengan Model Terapi Realiti.
Model Pengurusan
Kelompok Kounin
Model Terapi Realiti
William Glasser
Persamaan Perbezaan
 Menekankan pengawasan dan
penyeliaan guru terhadap
aktiviti-aktiviti di dalam bilik
darjah
 Menekankan bahawa
kurikulum dan pengajaran
mesti berfokuskan keperluan-
keperluan asas.
 Punca masalah tingkah laku:
- Kebosanan dalam aktiviti
p&p

 Menekankan P& P yang
bermutu:
-memenuhi aspek: minat &
kebolehan murid