Operacija srčanih zalistaka

Uvod
Operacije radi ponovnog uspostavljanja funkcije srčanih zalistaka postale su česte. One se izvode radi
poboljšanja zdravlja i snage ljudi s bolestima srčanih zalistaka. Pripremili smo ovu brošuru kako bismo pomogli
ljudima koji mogu zatrebati ili su već imali takve operacije da o njima nešto saznaju. Ova brošura također
govori o tome što se može očekivati tijekom i nakon boravka u bolnici.
O vašim pitanjima i brigama najbolje je razgovarati s kirurgom koji će izvesti operaciju. On ili ona najbolje će
vam objasniti pojedinosti vaše operacije i razdoblja oporavka. ekst i crteži u ovoj brošuri mogu vam pomoći da
shvatite i spremnije raspravljate o vašem slučaju s vašim kardiologom! internistom! obiteljskim liječnikom ili
drugim liječnikom koji se o vama skrbi.
Struktura i funkcija srčanih zalistaka
"aše je srce crpka. Ono pumpa krv koja hrani #hranom i kisikom$ organe i tkiva vašega tijela.
%rce ima četiri komore. &esna i lijeva pretklijetka imaju tanku stjenku i služe kao rezervoari za punjenje.
&ruge dvije komore su desna i lijeva klijetka. One imaju debelu stjenku i ostvaruju glavninu pumpanja. 'omore
na desnoj strani srca pumpaju krv samo u pluća( komore na lijevoj strani pumpaju krv u ostatak tijela. 'omore
s lijeve strane su deblje i jače od onih na desnoj strani.
Postoje četiri srčana zaliska. )jihov je posao osigurati da krv struji prema naprijed kako se srce steže i opušta.
*alisci su načinjeni od tankih ali iznimno snažnih tkivnih preklopa koji se otvaraju i zatvaraju kako se srce steže
i opušta. +judsko srce načini više od ,--.--- otkucaja svakoga dana! pa se njegovi zalisci moraju svijati!
rastezati i zadržavati pritisak stotine milijuna puta tijekom jednog prosječnog životnog vijeka.
&ijagram prikazuje četiri srčane komore i položaj zalistaka. Pomoću strelica je prikazano kako krv struji kroz
srce. %lijed tih radnji je ovakav.
Prvo! iz krvi koja je procirkulirala kroz tijelo ispražnjena je većina kisika i hranjivih tvari. 'rv se vraća u desnu
srčanu pretklijetku. /z te pretklijetke ona prolazi kroz trikuspidni zalistak u desnu klijetku. *atim se ubrizgava
kroz plućni zalistak u krvne žile koje vode do pluća. Pluća u krv dodaju potrebni kisik! a uklanjaju otpadni
ugljični dioksid. %ad se krv vraća u srce! prolazeći iz pluća u lijevu pretklijetku. /z lijeve pretklijetke krv
prolazi kroz mitralni zalistak u lijevu klijetku. )a koncu se ubrizgava kroz aortin zalistak u krvne žile koje vode
do preostalih dijelova tijela.
Bolesti koje najčešće zahvaćaju srčane zaliske
%rčani zalisci možda ne rade uvijek onako kako bi trebali. )ekoliko je stvari koje mogu uzrokovati probleme sa
srčanim zaliscima. 0ože se dogoditi da srčani zalistak ne bude normalan već pri rođenju pa ga treba odmah
ispravljati. 0anji nedostaci prisutni pri rođenju mogu proći nezapaženi! ali mogu u manjoj mjeri oslabiti srčani
zalistak ili poremetiti krvotok. o će dovesti do pogoršanja stanja srčanog zaliska kasnije u životu. 1olesti kao
što su reumatska groznica ili bakterijske infekcije mogu djelovati na zalistak! uzrokujući ožiljke ili potpuno
uništenje zalistaka #kao što je to slučaj kod bakterijskog endokarditisa$. Proces starenja također može oslabiti
ili otvrdnuti srčane zaliske. o se događa zbog nezamislivo velikog broja puta što se fino tkivo zaliska mora
svinuti i pomicati.
1olesti koje dovode do degeneracije zalistaka najčešće zahvaćaju mitralni i aortni zalistak. rikuspidni zalistak
može biti zahvaćen ako je izložen abnormalnom pritisku zbog oboljelih drugih srčanih zalistaka. / plućni
zalistak može postati abnormalan! međutim! to je najčešće povezano s nekom deformacijom prisutnom pri
rođenju.
&ijagram prikazuje četiri srčana zaliska kao da gledate na srce odozgo! a komore za punjenje su uklonjene. 'ad
tkivo zalistaka odeblja i otvrdne zbog bolesti! zalistak se više ne otvara kako treba te blokira ili remeti
strujanje krvi. aj se proces blokiranja naziva stenoza. 'ad srčani zalistak postane slab ili rastegnut! neće se
više moći pravilno zatvarati. 2ko se to dogodi! krv može istjecati natrag kroz tako stvoreni otvor. o se
propuštanje naziva inkopetencija #neadekvatno zatvaranje$ zalistka.
1ilo kakav problem sa srčanim zaliskom uvelike pojačava rad srca. o pak može dovesti do povećanja srca kako
bi se nadoknadilo dodatno radno opterećenje. 'ad srce to više nije u stanju! ubrzo dolazi do zatajenja srca. %
vremenom nastupa trajno oštećenje srčanog mišića.
Ispravljanje problema sa srčanim zaliscima
)eki ljudi s oboljelim srčanim zaliscima mogu voditi normalan život sve dok su pod pozornim medicinskim
nadzorom. 3 drugih pak s težim oštećenjem srčanog zaliska potrebna je operacija.
3 nekim slučajevima operacija popravka ili rekonstrukcije srčanog zalistka je dovoljna da ublaži stenozu
#suženje$ ili insuficijenciju #propuštanje$. 3 drugim je slučajevima zalistak tako teško oštećen da ga valja
zamijeniti. Pravo rješenje ovisi o potrebama u svake pojedine osobe. +iječnik će s vama razgovarati o svim
opcijama i preporučiti najbolji način za liječenje u vašem slučaju.
Operacije radi popravka ili rekonstrukcije srčanog zaliska
%uženje #stenoza$ zaliska često nastaje kad se na njegovim listićima ožiljci ili se listići stope na krajevima gdje
se međusobno dodiruju #komisure$. 1lokadu do koje dolazi kad se zalistak ne može pravilno otvoriti moguće je
ublažiti prorezivanjem pomoću skalpela. ime se odvajaju dijelovi zaliska i pomaže im da se slobodno pomiču.
Propuštanje #insuficijencija$ zaliska često je uzrokovan slabljenjem i produžavanjem listića zaliska. 'rajevi koji
se normalno dodiruju #kako bi držali zalistak zatvorenim$ počinju kliziti jedan mimo drugog #prolaps$! što
dovodi do regurgitacije #vraćanja$ krvi kroz zalistak.
'ako proces istjecanja napreduje! cijeli se zalistak može povećati ili proširiti. ada vraćanje zaliska u normalnu
funkciju zahtijeva remodeliranje tkiva.
0ogući su različiti pristupi. 0ože biti potrebno ukloniti suvišno tkivo listića i zašiti krajeve. Ponekad se izvodi
skraćivanje ili spajanje cordi tendinea #visećih veza$. Protetski prstenovi se upotrebljavaju za sužavanje
proširenog zaliska i za ojačavanje mjesta popravka na zalisku.
4edna od prednosti operacija za ispravljanje zalistaka je to što se rabe vlastita tkiva zalistaka dotične osobe.
ako je to prirodniji način liječenja oštećenja srčanih zalistaka.
Operacije zamjene srčanog zaliska
Ponekad su srčani zalisci ozbiljno deformirani! degenerirani ili uništeni. 3 tom slučaju ispravljanje ne bi bilo
razumno rješenje. ada se stari! oštećeni zalistak zamijeni novim mehanizmom koji preuzima funkciju zaliska.
)ovi se zalistak čvrsto pripoji šavovima uz rub tkiva preostalog od izvornog zaliska.
5abi se nekoliko vrsta zamjenskih mehanizama za srčane zaliske! koji uglavnom spadaju u dvije skupine. tkivni
#biološki$ zalisci ili mehanički #metalni! plastični itd.$ zalisci.
'od bioloških zalistaka rabe se životinjski zalisci koji su kemijski obrađeni tako da odgovaraju pomičnom dijelu
zaliska. Oni se postavljaju na presvučeni metal ili plastični okvir! što olakšava njihovu ugradnju.
'od druge vrste tkivnih zalistaka rabi se aortni zalistak druge osobe #homograft$. Ovaj se zalistak konzervira
pažljivim zamrzavanjem primjenom kontroliranih metoda #kriokonzerviranje$. Ovi se zalisci presađuju izravno u
bolesnikovu aortu.
kivni zalistak ima veliku prednost stoga što je vrlo sličan prirodnom srčanom zalisku koji zamjenjuje. *ato se
ovi zalisci dobro podnose bez posebnih lijekova. )edostatak im je što su oni obično kraćega vijeka trajanja od
prirodnih zalistaka. 5azlog tome je to što čak i visoko znanstvene metode njihova konzerviranja mogu izazvati
stanovito oštećenje.
0ehanički zalisci su umjetni uređaji #protetski zalisci$. Oni su načinjeni od čvrstog i trajnog metala! karbon
keramike ili plastike. Prsten načinjen od &acrona ili eflona upotrebljava se za pripojenje zalistaka uz tkiva u
bolesnikovu srcu.
Postoje različite vrste mehaničkih zalistaka. 'od prvih se rabio pomičan dio #loptica$ u svojevrsnoj krletki. aj
se sustav loptice u krletki pokazao uspješnim i pouzdanim niz godina. 'od druge skupine korisnih protetskih
zalistaka rabi se nagibna pločica koja se otvara i zatvara. Pločica je žicom ili kukicom spojena s kućištem
zaliska. / na kraju! kod treće skupine mehaničkih srčanih zalistaka primjenjuju se dvije nagibne polupločice
#dva jezičca$ za otvaranje i zatvaranje. +istići su ovješeni o kućište zaliska.
Prednost mehaničkih zalistaka je u tome što su oni izdržljivi zahvaljujući jakim materijalima upotrebljenima pri
njihovoj izradi. 0eđutim! ovi materijali nisu prirodni za organizam pa mogu uzrokovati stvaranje ugrušaka. &a
bi se to izbjeglo! primjenjuju se lijekovi #antikoagulansi$ koji sprečavajustvaranje ugrušaka. "ećina bolesnika s
mehaničkim zaliscima mora doživotno svakoga dana uzimati antikoagulantna sredstva. 3činak lijeka
zgrušavanje krvi treba redovito provjeravati pomoću krvne pretrage poznate kao protrombinsko vrijeme #pro6
vrijeme$.
O mnogim stvarima valja voditi računa pri odabiru najprikladnijeg uređaja za zamjenu srčanoga zaliska. 'irurg
će na osnovi vlastitog iskustva i znanja preporučiti zalistak koji je najprikladniji za svakog pojedinog bolesnika.
7imbenici o kojima treba voditi računa su bolesnikova dob! proces bolesti koja je zahvatila srčani zalistak!
veličina zaliska koji treba zamijeniti! te sposobnost i spremnost dotične osobe da redovno uzima
antikoagulantne lijekove. Pri planiranju operacije pažljivo se raspravlja o bolesnikovim osjećajima i željama.
riprema za operaciju na srčanom zalisku
2ko vam je liječnik kazao kako vam je potrebna operacija zbog bolesti srčanog zaliska! prirodno je da ste
uznemireni. )ikome nije drago ići na operaciju. %vi osjećaju strah od bolova i nepoznatog. /pak! vaša će
tjeskoba biti manja budete li razumjeli zbog čega vam je operacija potrebna i upoznali zdravstveno osoblje
koje će raditi na vašem slučaju. 'ad dobijete objašnjenje za sve postupke i priliku da postavite pitanja i
izrazite svoje strahove! osjećat ćete se bolje. 1udete li dobro obaviješteni! to će vam pomoći da budete
opušteniji kako se bude bližio dan operacije.
3 ostatku ove brošure objašnjen je normalan slijed događaja u svezi s operacijom na otvorenom srcu. Postupci
se ponekad mogu razlikovati od bolnice do bolnice. *bog toga je najbolje da se o svim potankostima u svezi s
vašim slučajem obavijestite kod članova vašega zdravstvenog tima.
rije operacije
rijam u bolnicu
Prijam u bolnicu obično se dogovara za poslijepodne na dan prije operacije. ako osoblje ima dosta vremena za
potrebne pretrage! davanje uputa bolesniku i pripremu za operaciju. 'atkad se bolesnici primaju rano ujutro
na dan operacije.
Prije operacije posjetit će vas vaš zdravstveni tim. im se sastoji od kirurga! kardiologa! anesteziologa!
medicinskih sestara i terapeuta za disanje koji će se skrbiti za vas tijekom i nakon operacije. 'irurg će
razgovarati s vama o potankostima vaše operacije. o je pravo vrijeme da postavite pitanja i kažete što vas
brine. 2nesteziolog će vam objasniti način davanja sredstava za smirenje i anesteziju. %estrinsko će vam
osoblje također dati neke upute. )a kraju! terapeut će vam reći kako ćete pravilno disati i kašljati nakon
operacije.
'rv će vam uzeti za laboratorijske pretrage i radi usklađivanja s davateljem krvi. o se radi za slučaj da
tijekom operacije bude potrebna transfuzija krvi. %uvremenim operacijskim metodama smanjen je gubitak krvi
i spašava se velik dio krvi koji bi inače bio izgubljen. o znači da se nadomještanje krvi transfuzijom provodi
što je manje moguće.
2ko je potrebna transfuzija! transfuziolozi će pažljivo ispitati davateljevu krv kako bi bili sigurni da nije
zaražena nikakvom bolešću koju bi mogla prenijeti vama. &avanje vlastite krvi #autotransfuzija$ često je dobar
izbor. &avanje vlastite krvi možete dogovoriti ako za to ima dosta vremena #najmanje 8 tjedna prije operacije$.
&lake na prsima će vam obrijati na mjestu operacije! kako bi se koža mogla temeljitije očistiti te da bi se
izbjegla neugoda skidanja samoljepljivih zavoja. 'ožu će vam oprati antiseptičnim sapunom kako bi se smanjila
opasnost od infekcije. %ve se to radi kako bi se osigurao nesmetan oporavak nakon operacije.
Slijed doga!aja u operacijskoj sali
Operacije na srcu obično se planiraju unaprijed i započinju točno u dogovoreno vrijeme. 0eđutim! ponekad se
moraju odgoditi ako se pojave drugi! hitni slučajevi. 2ko je operacija odgođena ili pomaknuta! normalno je da
to bolesnika uznemiri. /pak! umirujuće je znati da je tomu razlog to što je kirurg svoju pažnju morao posvetiti
nekome komu je ona u tom trenutku još potrebnija. &ogovorenu operaciju izvest će što prije bude mogao.
"a dan operacije
Prije nego odete iz svoje bolesničke sobe u operacijsku salu! predajte svoje naočale! zubalo! ručni sat! nakit!
kontaktne leće! odjeću i druge osobne stvari članu obitelji. Oko jedan sat prije operacije dobit ćete
medikamente kako biste se opustili.
'ako se bliži vrijeme operacije! pomoćno osoblje će vas na krevetu s kotačima odvesti u operacijsku salu.
"jerojatno ćete biti dovoljno budni da se prebacite s kreveta na krevet! ali možda se toga nećete sjećati. 'ad
dođete u operacijsku salu! anesteziolog će vam dati anesteziju 6 sredstva koja će vas uspavati! nećete osjećati
bolove i nećete se sjećati ničega tijekom operacije.
Operacije na srčanim zaliscima obično traju 869 sati. &užina operacije ovisi o njenoj složenosti. 'ako je svaka
operacija drukčija! teško je točno predvidjeti trajanje operacije. ijekom operacije vaša će obitelj i prijatelji
biti u čekaonici! a kirurg će znati gdje ih može naći i dati im potrebne informacije.
"akon operacije
"eposredno nakon operacije
'ad operacija bude završena! odvest će vas u jedinicu intenzivne skrbi ili sobu za oporavak. 0edicinska sestra
bit će stalno nazočna kako bi vam pružila potrebnu skrb. amo će također biti sva potrebna oprema za praćenje
vašega oporavka.
"rijeme prestanka djelovanja anestetika se razlikuje! pa se stoga bolesnici bude i dolaze k svijesti u različito
vrijeme nakon operacije. )eki bolesnici reagiraju kroz sat ili dva! a većina nakon znatno dužeg vremena.
Ponekad ljudi čuju ili otvore oči prije nego što su u mogućnosti pomaknuti ruke ili noge. 0eđutim! ne prođe
dugo vremena do pune usklađenosti između duha i tijela.
osjeti obitelji
7lanovi vaše obitelji mogu vas nakratko posjetiti kroz :9 minuta do jedan sat nakon operacije! međutim! ne bi
trebali očekivati da ćete moći komunicirati s njima. 'asniji se posjeti mogu dogovoriti tako da se pritom
poštuju pravila jedinice intenzivne skrbi. Ovi kasniji posjeti bit će mnogo ugodniji! jer ćete biti budniji i
aktivniji.
#edinica intenzivne skrbi
Operacije na srcu obično se izvode kroz rez duž sredine prsnoga koša kroz prsnu kost. 3 tom ćete području
osjećati tegobe. 5ez će najprije biti pokriven samoljepljivim zavojima( nakon otprilike jednog dana ove će vam
zavoje skinuti i ranu ostaviti otvorenom. 7esto se rabe sekundarni povoji s papirnatom trakom.
4edna od prvih stvari koje ćete postati svjesni može biti cjev za disanje #endotrahealna cijev$ u ustima. Ona
prolazi kraj glasnica u dušnik. ;jevčica nije bolna! ali je prilično neugodna. *bog nje nećete moći govoriti! ali
je medicinska sestra primjereno obrazovana da razumije bolesnikove potrebe a da joj on to ni ne kaže.
;jevčica za disanje se uklanja kad više nije potrebna! obično kroz <: sata od operacije.
Ostale cjevčice i vodovi rutinski se prikapčaju na tijelo kako bi se osigurao siguran i neometan oporavak. )a
primjer! male cjevčice će biti uvedene u vaše ruke ili vrat! a služe za davanje lijekova i tekućina! uzimanje
uzoraka krvi i provjeru krvnog tlaka u svako doba. ;jevčice koje izlaze kroz kožu na vašim prsima ili trbuhu
služe za odvođenje tekućine koja se cijedi iz okoline srca. 1ez tih cjevčica tekućina bi se nakupila u vašem
tijelu. =lektrode i vodovi se postavljaju na kožu! a služe za praćenje srčanog ritma i srčane frekvencije. 0ale
žičice mogu se postaviti na površinu srca i izvesti kroz kožu kako bi u slučaju potrebe omogućili primjenu
privremenog elektrostimulatora srca. 'ateter se uvodi u mokraćni mjehur radi odvodnje mokraće. /sto tako se
cijev može postaviti u želudac kako bi se spriječilo nadimanje ili povraćanje.
4edinice intenzivne skrbi su mjesta neprestane aktivnosti. 1olničko osoblje radi tako da pruža <:6satnu skrb
bolesnicima. %vjetlo gori čitavo vrijeme! a može biti i prilično bučno! što često može ometati san.
Ponekad je bolesnicima teško znati koliko je sati! pa mogu postati dezorijentirani ili zbunjeni. 2ko vam se to
dogodi! nemojte se brinuti zbog toga! to neće dugo potrajati. 4ednostavno upitajte sestru koji je dan i koliko je
sati.
reostali dio boravka u bolnici
Ubla$avanje bola
"ećina se bolesnika tuži na nelagodu i ukočenost! ali nemaju težih bolova. egobe proizlaze zbog kriruškog reza
i grčenja mišića. 3 početku se lijekovi za ublažavanje bolova daju vrlo slobodno. 'ako oporavak napreduje!
lijekova ćete dobivati sve manje i u manjim dozama. 0ožete dobiti i lijekove za opuštanje mišića.
%isajna terapija
ekućina se skuplja u plućima tijekom i nakon operacije. 0ožda bude potrebna usluga terapeuta za respiraciju
kako bi se očistila pluća. ime se smanjuju izgledi za nastanak disajnih problema. &uboko disanje i snažno
kašljanje najbolji su način za pročišćavanje pluća. e radnje mogu izazvati određenu nelagodu! ali neće
naštetiti operacijskom rezu. 'ašljanje može biti manje bolno a time i učinkovitije ako pritom naslonite jastuk
uz prsni koš.
'orisni su i uređaji za disanje koji pomažu ljudima da mogu dublje disati #inicijativni spirometri$. 3 nekim
slučajevima se mogu inhalirati lijekovi u obliku aerosola kako bi se otvorili dišni putovi i oslobodio sekret u
plućima.
Izlazak iz kreveta
Prva radnja nakon operacije je samo pomicanje u krevetu. 'roz dan ili dva bolesnici obično mogu sjesti u
naslonjač i početi uz pomoć hodati po sobi ili hodniku. 5azine aktivnosti propisuju se pojedinačno za svaku
osobu! ovisno o napretku i sposobnosti za tjelesnu aktivnost. Obično se količina vježbe i hodanja povećava
svakoga dana sve dok osoba postane potpuno neovisna o tuđoj pomoći.
#elo i prehrana
)eće proći dugo dok budete mogli gutati vodu i druge tekućine. "ećina ljudi može piti sljedećega dana nakon
operacije. Prehrana će vam se mijenjati od tekuće do redovne hrane tako brzo kako budete mogli podnositi te
promjene. %ol je često ograničena. Ovisno o potrebama pojedine osobe! mogu se propisati posebne dijete.
Odabir hrane obično se prepušta bolesnicima. ek će vam vjerojatno biti prilično slab prvih nekoliko dana.
0eđutim! važno je da pijete dovoljno tekućine i uzimate dovoljno hrane kako biste opskrbili svoj organizam i
osigurali hranjive tvari potrebne za cijeljenje.
Ostali vidovi oporavka
0ogu vam biti propisane elastične čarape. o će pomoći kolanju krvi kroz nožne vene u to vrijeme dok su vam
tjelesne aktivnosti manje od normalnih.
5ez na prsima ostat će otvoren kad se skine prvo postavljeni kirurški zavoj. ada se mogu upotrijebiti vanjski
šavovi ili spojnice! koje se obično vade >6,- dana nakon operacije. 5ezovi se mogu zatvoriti potkožnim
šavovima koje će tijelo apsorbirati. 'ožu se može pokriti tracima samoljepljive vrpce! koji mogu ostati na koži
danima 6 tj. tako dugo dok drže. 'irurg će vam reći kad ih trebate skinuti.
"jerojatno će vam biti dopušteno kupati se ili tuširati kroz četiri ili pet dana nakon operacije. %estra treba biti
blizu pri vašem prvom kupanju ili tuširanju nakon operacije.
0ožete očekivati da ćete se svakoga dana osjećati malo bolje! iako mogu nastupiti i manja pogoršanja stanja.
ijekom oporavka često se osjeća slabost i emocionalne oscilacije. o su normalne reakcije. Općenito! kako
vrijeme bude prolazilo! osjećat ćete se sve bolje i sve jačim.
&rajanje boravka u bolnici
3običajeno je da boravak u bolnici nakon operacije na srčanim zaliscima traje od jednog do dva tjedna.
ovratak kući
Odlazak iz bolnice i povratak kući
)ije čudno ako se budete osjećali umorno i nesigurno pri povratku kući. 0ožete osjećati strah zbog napuštanja
sigurnosti koju vam je pružao boravak u bolnici s njezinim stručnim medicinskim timom i specijalnom
opremom. *apamtite! međutim! da vas liječnik neće otpustiti sve dok ne bude smatrao da ste se dovoljno
oporavili kako biste mogli sigurno nastaviti svoj oporavak kod kuće.
1olesnici obično odlaze kući automobilom koji vozi netko od članova njihove obitelji ili prijatelj. ijekom
vožnje možete normalno sjediti. raje li vožnja duže od dva sata! tada stanite negdje! iziđite iz automobila i
malo se prošećite.
1udete li putovali autobusom! vlakom ili zrakoplovom! možete se s prijevoznikom dogovoriti o posebnom
tretmanu. ako možete dobiti pomoć na terminalu i prioritet pri ukrcaju.
'utinske radnje kod kuće
)astojite što prije ponovno uspostaviti svoj uobičajeni ritam spavanja i buđenja. 3stajte ujutro u neko
razumno vrijeme! obavite jutarnju toaletu i obucite se za izlazak. )emojte ostajati u odjeći u kojoj spavate.
%redinom jutra se odmorite! a naviknite se i na to da prilegnete poslijepodne.
%vakoga dana izađite u kraću šetnju ili vježbajte na sobnom biciklu. )astojte svakoga dana to provoditi malo
duže nego prethodnog dana. % vremenom ćete biti sve sposobniji za vježbu! stoga vrijeme vježbe polagano
produžavajte svakog dana. 5avnajte se prema sljedećoj jednostavnoj formuli. kad ste odmorni! vježbajte( kad
se umorite! odmorite se. )astojte svakoga dana učiniti dovoljno da osjećate ugodan umor u vrijeme spavanja!
tako ćete sigurno zaspati. 0ožda će vam biti lakše zaspati ako prvih nekoliko dana uzmete sredstvo protiv
bolova prije spavanja.
%vakoga dana izmjerite tjelesnu temperaturu pomoću termometra u : sata poslijepodne i ? sati navečer kroz
prva dva ili tri tjedna. /zvijestite liječnika ako vam temperatura prelazi 8? @; #,-- @A$.
/sto tako! svakoga dana trebate izmjeriti tjelesnu težinu na kućnoj vagi. 'roz otprilike prva tri tjedna možete
očekivati manji gubitak tjelesne težine. O porastu težine za više od <!9 kg izvijestite liječnika.
(to smijete i što ne smijete
3pravljanje automobilom odmah nakon operacije nije dobra zamisao. Pričekajte nekoliko tjedana. 0orate se
osjećati dobro i ojačano prije nego pokušate voziti auto. )emojte to ni pokušavati ako niste potpuno sigurni da
to možete učiniti sigurno i bez štetnih posljedica. "ožnja u automobilu kao suputnik nije nikakav problem i to
možete u bilo koje vrijeme.
3spinjanje stubama je dopušteno. 3 početku je dobro pritom imati pomoć.
)emojte gurati ili vući neki težak predmet ili podizati išta teže od :!9 kg kroz prvih B6? tjedana nakon
operacije. ako ćete izbjeći stres za ranu koja je još u fazi cijeljenja i osigurat ćete svojoj prsnoj kosti
dostatno vrijeme za zaraštanje.
%mijete pomagati u lakšim kućnim poslovima( sastajati se s prijateljima kod kuće( ići u kazalište! restorane ili
crkvu( i voziti se kao suputnik u automobilu. o pruža ugodan predah od kućne svakodnevnice.
+judi se obično lako umaraju prvih tjedana nakon operacije! pa je dobro ove radnje provoditi umjereno.
/zmeđu trećeg i šestog tjedna nakon operacije počet ćete se osjećati bolje i imat ćete sve više snage! pa će
vam biti lakše i ugodnije baviti se ovim aktivnostima.
Signali i djelovanje
/spravljanje srčanih zalistaka ili njihova zamjena protetskim zaliscima vrlo su pouzdane operacije. /pak! treba
reći da ni operacije ni remodelirani zalisci ni umjetni zalisci nisu apsolutno savršeni. Problemi su rijetki! ali se
događaju. Određeni znaci i simptomi ukazuju na to da se osoba treba smjesta javiti liječniku ili! ako to nije
moguće! otići u bolnicu. "ažno je pritom dobiti stručan medicinski savjet.
Ovi znakovi i simptomi znače da %04=%2 valja nešto poduzeti.
,. 1ol u prsima ili osjećaj pritiska koji ne nestane nakon nekoliko minuta.
<. /znenadan jak napadaj teškog disanja koji nije povezan s fizičkom aktivnošću.
8. Privremena sljepoća na jednom oku ili sivkasto zasjenjenje na oku.
:. %labost! nezgrapnost ili obamrlost lica! ruke ili noge na jednoj strani tijela! čak i ako je samo
prolazno.
9. Poremećaj govora! čak i ako traje samo kraće vrijeme.
B. )euobičajeno brz porast tjelesne težine! zadržavanje tekućine ili oticanje gležnjeva.
>. %labost! poglavito ako je udružena s groznicom koja ne prolazi kroz nekoliko dana.
?. )euobičajeno krvarenje.
C. Dubitak svijesti! čak i ako se svijest povrati kroz kratko vrijeme.
,-. /znenadna promjena u normalnom tonu ili osjećanje otvaranja i zatvaranja srčanoga zaliska ili pak
odsutnost normalnog tona i osjećanje zaliska.
,,. /znenadne zabrinjavajuće promjene u srčanoj frekvenciji i srčanom ritmu.
Pojavi li se bilo koji od ovih upozoravajućih znakova i simptoma! odmah se javite liječniku. )emojte čekati do
sutraE &obivanje brze medicinske pomoći može vam spasiti život ako vaš srčani zalistak ne radi kako treba.
+iječniku neće smetati što mu se obraćate! čak i ako se ispostavi da nije bilo ništa zabrinjavajuće.
rebate unaprijed pripremiti plan djelovanja za slučaj hitnog problema sa srčanim zaliskom.
• &ržite liječnikov telefonski broj pri ruci. 3vijek ga nosite sa sobom! a po jedan primjerak držite kod
kuće i na poslu kako bi ga pri ruci imali i vaši ukućani odnosno suradnici.
• 2ko ste na operaciji bili u udaljenoj bolnici! raspitajte se u kojim se bližim bolnicama mogu izvoditi
operacije na otvorenom srcu u hitnom slučaju.
• 1udite sigurni da članovi vaše obitelji! susjedi i suradnici znaju unaprijed kamo vas treba odvesti u
hitnom slučaju povezanom sa srčanim zaliskom.
• 5aspitajte se za dostupnost hitne medicinske službe #telefonski broj C:$ u vašem području.
)ako $ivjeti s vašim srčanim zaliskom
%ogovor za liječnički pregled
O vašim potrebama ovisi kako ćete često posjećivati vašeg liječnika. Pri otpustu iz bolnice dobit ćete upute o
tome kad se trebate dogovoriti za pregled kod kirurga i kardiologa. 'ad dođete kući! obavijestite o tome vašeg
osobnog ili obiteljskog liječnika i zamolite ga za dogovor o budućim posjetima.
rehrana
Franjivi obroci važni su za zacjeljivanje! stoga pazite što jedete. )akon operacije na srčanim zaliscima obično
se savjetuje ograničavanje unosa soli. )eka medicinska stanja mogu zahtijevati posebne dijete. 1olnički
dijetetičari i sestrinsko osoblje mogu vam puno pomoći savjetima i podacima o prehrani! kao i naučiti vas kako
živjeti zdravo.
*igarete i drugi duhanski proizvodi
;igarete i drugi duhanski proizvodi štetit će vašem zdravlju. 2meričko udruženje za srce snažno odvraća ljude
od pušenja cigareta ili uporabe bilo kakvih duhanskih proizvoda. Oni su štetni za srce! kao i za druge dijelove
organizma. 2ko pušite! P5=%2)/=.
&jelesna aktivnost
jelesna aktivnost pomaže u zdravstvenom oporavku i povratu snage. %tupnjevani program tjelovježbe
započinje u bolnici i sastoji se od jednostavnog hodanja po sobi ili hodniku. "ježbe se mogu pratiti kako bi se
osiguralo da je vaše srce sposobno pravilno reagirati na sve veći rad. Pridržavajući se stupnjevanog programa
tjelovježbe većina ljudi može kroz nekoliko tjedana nakon operacije hodati 869 km na dan. Ove se udaljenosti
obično odnose na šetnju u prirodi ili! u slučaju lošeg vremena! po kakvom pasažu s trgovinama i drugim
sadržajima.
3dobna odjeća i kvalitetne cipele za šetnju čine tjelesnu aktivnost zabavnom i sigurnom. 2ko svakoga dana
vježbate malo više nego dan prije! s vremenom ćete biti u mogućnosti izvoditi zahtjevnije tjelesne aktivnosti
kroz 8-6B- minuta tri do četiri puta na tjedan.
ovratak na posao
3 prosjeku razdoblje rekonvalescencije kod kuće traje četiri do šest tjedana. )akon toga je prsna kost
zacijelila do pune snage. )eki ljudi koji na poslu uglavnom sjede mogu se vratiti na posao sa skraćenim radnim
vremenom već četiri tjedna nakon operacije. Oni koji rade teži fizički posao trebat će šest tjedana ili duže
prije povratka na posao. +iječnik će vas savjetovati o tome kad se možete vratiti na posao.
)eki ljudi se ne mogu vratiti na posao koji su radili prije operacije na srčanom zalisku. 3 njih se može ukazati
potreba za profesionalnom rehabilitacijom! a tu mogu pomoći državne ustanove.
Upravljanje automobilom
+iječnik će vam vjerojatno reći kad možete ponovno upravljati automobilom. Prsna kost treba vremena da
zacijeli! pa je obično najbolje počekati nekoliko tjedana nakon otpusta iz bolnice prije nego ponovno sjednete
za upravljač automobila.
Seksualni odnosi
Partneri smiju obnoviti svoje seksualne odnose kadgod to žele. Pritom treba paziti na prsnu kost za vrijeme
njezina zacjeljivanja i izbjegavati pritisak na stjenku prsnog koša.
+ijekovi
3zimajte samo one lijekove koje vam je liječnik propisao. 0edicinska terapija se može promijeniti zbog
operacije i svaki lijek koji ste uzimali prije operacije treba prekinuti! osim ako vam liječnik izričito odredi da ih
uzimate. 1ez prethodnog dogovora s liječnikom ne smiju se uzimati čak ni lijekovi koji se mogu nabaviti bez
liječničkog recepta! npr. aspirin.
,ntikoagulansi
+iječnik vam može propisati lijek kojim se priječi stvaranje ugrušaka na umjetnim srčanim
zaliscima. Ovi se lijekovi često nazivaju Grazrjeđivačima krviG! ali oni su zapravo antikoagulansi. Oni
ustvari ne razrjeđuju krv! nego samo malo produžavaju njezino vrijeme zgrušavanja. &jelovanje
ovih lijekova #kumadinHvarfarin$ treba pažljivo pratiti pomoću krvne pretrage koja se zove
protrombinsko vrijeme #P"$. Ovaj test mjeri jedan od čimbenika u slijedu zgrušavanja krvi. +iječnik
će vam propisati dozu lijeka kojom će se protrombinsko vrijeme održati strogo unutar određenih
granica.
"ažno je vrlo pažljivo slijediti liječnikove upute za primjenu ovoga lijeka i uzimati ga točno kako je
propisano. reba ga uzimati svakodnevno i svakoga dana u isto vrijeme. akođer je vrlo važno
napraviti krvnu pretragu na protrombinsko vrijeme u redovitim vremenskim razmacima! prema
savjetu liječnika.
,ntibiotici
%tomatologe i druge liječnike koji pružaju zdravstvenu skrb ljudima s problemima na srčanim
zaliscima ili s protetskim srčanim zaliscima trebate izvijestiti o vašem stanju srčanih zalistaka i
lijekovima koje uzimate. Od vitalne je važnosti za sigurnost ljudi s problematičnim srčanim
zaliscima da prime antibiotike prije zahvata na zubima koji će vjerojatno izazvati krvarenje. u je
uključeno rutinsko stručno čišćenje zubi te neki kirurški postupci koji uključuju desni ili druga meka
tkiva u usnoj šupljini.
ijekom ovih postupaka bakterije se mogu otpustiti u krvotok i zaustaviti se u srcu na abnormalnom
ili protetskom zalisku. 'ad se to dogodi! može se razviti infekcija nazvana bakterijski endokarditis.
2ntibiotici se rabe kako bi se spriječila ova vrst infekcije. )a poleđini ove brošure nalazi se
bolesnička identifikacijska kartica koju trebate nositi u lisnici i pokazati ju vašem liječniku ili
stomatologu. u su navedene preporuke koje treba slijediti kod specifičnih stanja srčanih zalistaka.
akođer je bitno da vaš liječnik ili stomatolog zna ako uzimate sredstva protiv zgrušavanja krvi. 2ko
uzimate ova sredstva! onHona moći će provesti potrebne prilagodbe 6 a to može biti prekid ove
terapije tijekom operacije 6 kako bi se spriječilo prekomjerno krvarenje.
rednosti operacije na srčanom zalisku
+judi s oboljelim srčanim zaliskom mogu biti znatno hendikepirani. Operacija srčanog zaliska obećava bolju
kvalitetu života. )akon operacije mnogi bolesnici mogu činiti mnoge stvari koje prije nisu mogli. 0ožete
očekivati svakodnevno poboljšanje kroz tri do šest mjeseci. 3 nekim slučajevima se razdoblje poboljšanja
protegne i do godine dana. "aš uspješan oporavak ovisi o tome koliko dobro slijedite medicinske savjete! koliko
vježbate i pridržavate se drugih oblika zdravog življenja.
)ako na dugi rok $ivjeti sa zamijenjenim srčanim zaliskom
'ad se oporavite od operacije srčanog zaliska i vratite se u normalnu rutinu! vrijeme je razmisliti o tome kako
živjeti sa zamijenjenim srčanim zaliskom ostatak života. "eć ćete tada početi uvoditi neke promjene.
• 5edovno ćete trebati ići na medicinski pregled barem jedanput na godinu. +iječnik vam može odrediti
da to bude i češće.
• Pridržavajte se svog plana tjelesne aktivnosti. 8-6B- minuta 86: puta na tjedan. &osade li vam
jednolične aktivnosti! pokušajte s drugom vrstom. 0eđutim! svaku promjenu treba postupno uvoditi!
tako da se ne biste prenaglo i previše naprezali.
• 4edite prikladnu hranu! s niskim sadržajem masti! kolesterola i natrija! prema savjetima liječnika ili
dijetetičara.
• /zbjegavajte pušenje cigareta ili uporabu bilo kakvih duhanskih proizvoda.
• Planirajte unaprijed! kako biste bili spremni odmah reagirati u hitnom slučaju povezanom sa srčanim
zaliskom.
%odatne informacije
Ielite li više informacija o programima srčane rehabilitacije u vašem području! raspitajte se kod vašeg
liječnika! kirurga! u vašoj bolnici ili u najbližoj podružnici 2meričkog udruženja za srce.
Ovu karticu liječnici daju bolesnicima. *dravstveni radnici se mole da pročitaju sve što je navedeno na poleđini
kartice.
/me i prezime. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
treba zaštitu od
12'=5/4%'OD =)&O'25&//%2
zbog postojećeg
%2)42 %5;2
&ijagnoza. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Propisao. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
)adnevak.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

rofilaksijski re$imi za postupke na zubima- u usnoj šupljini- respiracijskom traktu
ili jednjaku. /%oza za praćenje se više ne preporuča.0 Ukupna doza u djece ne smije
prekoračiti dozu za odrasle osobe.
/. Standardna opća profilaksa za rizične bolesnike1
amoksicilin. odrasli <!- g #djeca 9- mgHkg$ peroralno jedan sat prije
postupka.
//. "emoguća peroralna primjena lijekova1
ampicilin. odrasli <!- g #djeca 9- mgHkg$ i.m. ili i.v. unutar 8- minuta prije
postupka.
///. Bolesnici alergični na amoksicilin2ampicilin2penicilin1
klindamicin. odrasli B-- mg #djeca <- mgHkg$ peroralno jedan sat prije postupka.
/+/
cefaleksinK ili cefadroksilK. odrasli <!- g #djeca 9- mgHkg$ peroralno jedan sat
prije postupka.
/+/
azitromicin ili klaritromicin. odrasli 9-- mg #djeca ,9 mgHkg$ peroralno jedan sat
prije postupka.
/". Bolesnici alergični na amoksicilin2ampicilin2penicilin u kojih nije moguća
peroralna primjena lijekova1
klindamicin. odrasli B-- mg #djeca <- mgHkg$ i.v. unutar 8- minuta prije
postupka.
/+/
cefazolin. odrasli ,!- g #djeca <9 mgHkg$ i.m. ili i.v. unutar 8- minuta prije
postupka.
K;efalosporini se ne smiju rabiti u bolesnika s reakcijom preosjetljivosti tipa /. na
peniciline.

rofilaksijski re$imi za postupke na genitourinarnom2gastrointestinalnom traktu.
Ukupna doza u djece ne smije prijeći dozu za odrasle.
/. 3isoko rizični bolesnici1
ampicilin plus gentamicin. ampicilin #odrasli <!- g( djeca 9- mgHkg$ plus
gentamicin ,!9 mgHkg #za odrasle i djecu! ne smije prijeći ,<- mg$ i.m. ili i.v.
unutar 8- minuta prije početka postupka. Lest sati kasnije! ampicilin #odrasli ,!-
g( djeca <9 mgHkg$ i.m. ili i.v.! ili amoksicilin #odrasli ,!- g( djeca <9 mgHkg$
peroralno.
//. 3isoko rizični bolesnici alergični na ampicilin2amoksicilin1
vankomicin plus gentamicin. vankomicin #odrasli ,!- g( djeca <- mgHkg$ i.v. kroz
,6< sata plus gentamicin ,!9 mgHkg #za odrasle i djecu! ne smije prijeći ,<- mg$
i.m. ili i.v. Potpuna injekcijaHinfuzija unutar 8- minuta prije početka postupka.
///. Umjereno rizični bolesnici1
amoksicilin. odrasli <!- g #djeca 9- mgHkg$ peroralno jedan sat prije postupka.
/+/
ampicilin. odrasli <!- g #djeca 9- mgHkg$ i.m. ili i.v. unutar 8- minuta prije
početka postupka.
/". Umjereno rizični bolesnici alergični na ampicilin2amoksicilin1
vankomicin. odrasli ,!- g #djeca <- mgHkg$ kroz ,6< sata. Potpuna infuzija unutar
8- minuta nakon početka postupka.
",O45",1 6a bolesnike koji već uzimaju antibiotik ili za druge posebne situacije
molimo pregledajte cijelo ni$e preporučeno izvješće.
Prema Prevention of 1acterial =ndocarditis.5ecommendations bM the 2merican Feart
2ssociation prilagodio Odbor za reumatsku groznicu! endokarditis i 'aNasakijevu bolest.
4202 ,CC>(<>>.,>C:6,?-,( ;irculation! 4ulM ,! ,CC>. #/zvatci također objavljeni u 42&2
,CC>. O,CC>.! 2meričko udruženje za srce$.
*dravstveni radnici se mole da pročitaju ove preporuke #potvrđene od 2meričkog stomatološkog udruženja
i 2meričkog društva za gastrointestinalnu endoskopiju$ za potpunije informacije o tome koji bolesnici i
koji postupci zahtijevaju profilaksu.
ranslated from =nglish Nith permission. Feart "alve %urgerM P! <--- ;opMright 2merican Fearth 2ssociation Q