You are on page 1of 8

Science Integrated with Filipino

Picture of Animals


KabayoAnimal
With 4 Legs

Ang Kabayo ay may apat na paa. Ginagamit niya ito
sa paglalakad at pagtakbo.


AgilaAnimal
With 2 wings

Ang agila ay may dalawang pakpak.Ginagamit nya
ito sa paglipad sa himpapawid.Daga


Animal
with 1 tail

Ang daga ay may isang buntot.Ginagamit nya ang buntot dahil
ito ay nagbibigay ng isang mekanismo sa pagtatanggol.Kuhol


Animal
with no leg

Mabagal gumalaw ang kuhol. Ang pampadulas na uhong
ginagamit ng yaon ay ginagamit upang mabawasan ang
pagkiskis nito sa kinagagalawan. Tumutulong din ang uho
upang maiwasan ng kuhol ang karamihan ng mga pinsalang
dulot ng matatalim na kagamitan.Itik

Animal
with 1 beak

Ang tuka ay ginagamit upang ipagtanggol ang teritoryo, pag-
atake mga kakumpitensya. Ang uri ng pagkain ng itik ay higit sa
lahat nakasalalay sa mga hugis, laki at kakayahan ng tuka nito.Langgam

Animal
with 6 legs

Ang mga binti ng langgam ay masyadong malakas upang maaari
nilang magpatakbo ng masyadong mabilis. Bawat binti ay
tumutulong sa langgam upang umakyat papunta sa ibabaw.Gagamba

Animal
With 8 legs

Ang lahat ng mga gagamba ay may walong paa. Wala silang
pandining kaya nakakaramdam sila sa pamamagitan maliliit na
balahibo na nakadikit sa kanilang mga binti.