You are on page 1of 282

M MI IN NI IS ST TE ER RU UL L A AF FA AC CE ER RI IL LO OR R

E EX XT TE ER RN NE E


L LI IS ST TA A
C CO OR RP PU UL LU UI I D DI IP PL LO OM MA AT TI IC C


D DI IR RE EC CŢ ŢI IA A P PR RO OT TO OC CO OL L

B Bu uc cu ur re eş şt ti i, , 8 8 m ma ai i 2 20 01 14 4

2
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEAdresa: Aleea Alexandru nr. 33, Sector 1, Bucureşti;
Aleea Modrogan nr. 14, Sector 1, Bucureşti,
ROMÂNIA

Tel: (0040-21) 319 21 25; 319 21 08
Fax: (0040-21) 319 68 62
Website: http://www.mae.roDIRECŢIA PROTOCOL
Tel: (0040-21) 319 23 58; 319 21 59; 431 11 95; 431 13 50
Fax: (0040-21) 319 21 54
E-mail: dp@mae.ro

Compartimentul Ceremonial
Tel: (0040-21) 431 1397; 431 12 02; 431 13 14

Compartimentul Privilegii şi Imunităţi
Tel: (0040-21) 431 1450; 431 14 39; 431 14 66; 431 13483

CUPRINS

LISTA STATELOR CU CARE ROMÂNIA ÎNTREŢINE RELAŢII
DIPLOMATICE .......................................................................................... 12

ORDINEA DE PRECĂDERE ..................................................................... 16

AMBASADORI .......................................................................................... 17
ÎNSĂRCINAŢI CU AFACERI A.I ŞI REPREZENTANŢI AI
ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE.. ................................................... 26

A M B A S A D E........................................................................................ 28

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN ..................................................... 29
REPUBLICA AFRICA DE SUD .................................................................. 30
REPUBLICA ALBANIA .............................................................................. 31
REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ ..................... 32
PRINCIPATUL ANDORRA ........................................................................ 33
REPUBLICA ANGOLA .............................................................................. 35
REGATUL ARABIEI SAUDITE .................................................................. 36
REPUBLICA ARGENTINA ........................................................................ 37
REPUBLICA ARMENIA ............................................................................. 38
AUSTRALIA .............................................................................................. 39
REPUBLICA AUSTRIA .............................................................................. 40
REPUBLICA AZERBAIDJAN ..................................................................... 42
REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH ................................................. 43
REPUBLICA BELARUS............................................................................. 44
REGATUL BELGIEI ................................................................................... 45
REPUBLICA BENIN .................................................................................. 47
STATUL PLURINAŢIONAL AL BOLIVIEI……………………….……………48
BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA ...................................................................... 49
REPUBLICA BOTSWANA ......................................................................... 50
REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI .................................................. 51
REPUBLICA BULGARIA ........................................................................... 52
REPUBLICA BURUNDI ............................................................................. 54

4
REGATUL CAMBODGIEI .......................................................................... 55
CANADA ................................................................................................... 56
REPUBLICA CEHĂ ................................................................................... 58
REPUBLICA CHILE ................................................................................... 60
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ ......................................................... 61
REPUBLICA CIPRU .................................................................................. 64
REPUBLICA COLUMBIA ........................................................................... 65
REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO ..................................................... 66
REPUBLICA COREEA .............................................................................. 67
REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ ............................. 68
REPUBLICA COSTA RICA ....................................................................... 69
REPUBLICA CÔTE D’IVOIRE ................................................................... 70
REPUBLICA CROAŢIA ............................................................................. 71
REPUBLICA CUBA ................................................................................... 72
REGATUL DANEMARCEI ......................................................................... 73
REPUBLICA DOMINICANĂ ...................................................................... 74
REPUBLICA ECUADOR ........................................................................... 75
REPUBLICA ARABĂ EGIPT ..................................................................... 76
REPUBLICA EL SALVADOR .................................................................... 78
REPUBLICA ELENĂ ................................................................................. 79
CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ .................................................................. 81
EMIRATELE ARABE UNITE ..................................................................... 83
STATUL ERITREEA .................................................................................. 84
REPUBLICA ESTONIA.............................................................................. 85
REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ ETIOPIA .................................... 86
REPUBLICA FILIPINE ............................................................................... 87
REPUBLICA FINLANDA............................................................................ 88
REPUBLICA FRANCEZĂ .......................................................................... 89
REPUBLICA GABONEZĂ ......................................................................... 94
REPUBLICA GAMBIA ............................................................................... 95
GEORGIA.................................................................................................. 96
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA ...................................................... 97
REPUBLICA GHANA .............................................................................. 100
REPUBLICA GUATEMALA ..................................................................... 101
REPUBLICA GUINEEA ........................................................................... 102

5
REPUBLICA HONDURAS ....................................................................... 103
REPUBLICA INDIA .................................................................................. 104
REPUBLICA INDONEZIA ........................................................................ 105
REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI ...................................................... 106
REPUBLICA IRAK ................................................................................... 107
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN ................................................................. 109
IRLANDA ................................................................................................. 110
REPUBLICA ISLANDA ............................................................................ 111
STATUL ISRAEL ..................................................................................... 112
REPUBLICA ITALIANĂ ........................................................................... 114
JAMAICA ................................................................................................. 116
JAPONIA ................................................................................................. 117
REPUBLICA KAZAHSTAN ...................................................................... 119
REPUBLICA KENYA ............................................................................... 120
STATUL KUWAIT .................................................................................... 121
REPUBLICA DEMOCRATĂ POPULARĂ LAOS ...................................... 122
REGATUL LESOTHO ............................................................................. 123
REPUBLICA LETONIA ............................................................................ 124
REPUBLICA LIBANEZĂ .......................................................................... 125
LIBIA ....................................................................................................... 126
REPUBLICA LITUANIA ........................................................................... 127
MARELE DUCAT DE LUXEMBURG ………………………….……………128
REPUBLICA MACEDONIA ...................................................................... 129
MALAEZIA ............................................................................................... 130
REPUBLICA MALAWI ............................................................................. 131
REPUBLICA MALTA ............................................................................... 132
ORDINUL SUVERAN DE MALTA ........................................................... 133
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII
ŞI IRLANDEI DE NORD .......................................................................... 134
REGATUL MAROC ................................................................................. 137
REPUBLICA ISLAMICĂ A MAURITANIEI ............................................... 138
STATELE UNITE MEXICANE ................................................................. 139
REPUBLICA MOLDOVA ......................................................................... 141
PRINCIPATUL MONACO ........................................................................ 142
MONGOLIA ............................................................................................. 143

6
MUNTENEGRU ……………………………………………………...………..144
REPUBLICA UNIUNEA MYANMAR ........................................................ 145
REPUBLICA NAMIBIA ............................................................................ 146
REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ NEPAL ................................. 147
REPUBLICA NIGER ................................................................................ 148
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA ......................................................... 149
REGATUL NORVEGIEI ........................................................................... 150
NOUA ZEELANDĂ .................................................................................. 151
SULTANATUL OMAN ............................................................................. 152
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN ........................................................ 153
STATUL PALESTINA .............................................................................. 154
REPUBLICA PANAMA ............................................................................ 155
REPUBLICA PARAGUAY ....................................................................... 156
REPUBLICA PERU ................................................................................. 157
REPUBLICA POLONĂ ............................................................................ 158
REPUBLICA PORTUGHEZĂ .................................................................. 161
STATUL QATAR ..................................................................................... 162
FEDERAŢIA RUSĂ ................................................................................. 163
REPUBLICA RWANDA ........................................................................... 167
REPUBLICA SAN MARINO ..................................................................... 168
REPUBLICA SERBIA .............................................................................. 169
SFÂNTUL SCAUN ................................................................................... 171
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ ................................................................ 172
REPUBLICA SENEGAL .......................................................................... 173
REPUBLICA SEYCHELLES .................................................................... 174
REPUBLICA SLOVACĂ .......................................................................... 175
REPUBLICA SLOVENIA ......................................................................... 177
REGATUL SPANIEI ................................................................................ 178
REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOCIALISTĂ SRI LANKA ........................ 180
STATELE UNITE ALE AMERICII ............................................................ 181
REPUBLICA SUDAN ............................................................................... 188
REGATUL SUEDIEI ................................................................................ 189
REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI .......................................................... 190
REGATUL THAILANDEI.......................................................................... 191
REPUBLICA TUNISIANĂ ........................................................................ 192

7
REPUBLICA TURCIA .............................................................................. 193
TURKMENISTAN .................................................................................... 196
REGATUL ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) ............................................... 197
UCRAINA……………. ............................................................................. 199
UNGARIA ................................................................................................ 201
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI ......................................... 203
REPUBLICA UZBEKISTAN ……………………………..……….…………..204
REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA ............................................. 205
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM ..................................................... 206
REPUBLICA ZAMBIA .............................................................................. 207


REPREZENTANŢE ALE ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE ........... 208

UNIUNEA EUROPEANĂ - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE . 209
PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE
(P.N.U.D.) ................................................................................................ 210
CENTRUL DE INFORMARE AL ONU PENTRU ROMÂNIA (U.N.I.C.) .... 211
ÎNALTUL COMISARIAT AL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIAŢI
(U.N.H.C.R.) ............................................................................................ 212
FONDUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU COPII (U.N.I.C.E.F.) ............... 213
AGENTIA UNIVERSITARĂ A FRANCOFONIEI (AUF)
BIROUL EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ ...................................... 214
ORGANIZATIA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI – ANTENA
REGIONALĂ PE LÂNGĂ ŢĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI
ORIENTALĂ ............................................................................................ 215
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU MIGRAŢIE (O.I.M.) ……..216
BANCA MONDIALĂ ................................................................................ 217
BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (B.E.R.D.) .................... 218
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII ................................................... 219
FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL (F.M.I.) ……………………….....220
CENTRUL SUD-EST EUROPEAN DE APLICARE A LEGII (SELEC) .…221

CONSULATE GENERALE ...................................................................... 222


8

CONSULATUL GENERAL
AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE LA CONSTANŢA ...................... 223
CONSULATUL
REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA SIBIU ..................................... 224
CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
LA TIMIŞOARA ....................................................................................... 225
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII ITALIENE
LA TIMIŞOARA ....................................................................................... 226
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA IAŞI ............. 227
CONSULATUL GENERAL AL FEDERAŢIEI RUSE LA CONSTANŢA .... 228
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA
LA TIMIŞOARA ....................................................................................... 229
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII TURCIA LA CONSTANŢA .. 230
CONSULATUL GENERAL AL UCRAINEI LA SUCEAVA ........................ 232
CONSULATUL GENERAL
AL UNGARIEI LA CLUJ – NAPOCA ........................................................ 233
CONSULATUL GENERAL AL
UNGARIEI LA MIERCUREA CIUC .......................................................... 235

CONSULATE ONORIFICE ...................................................................... 237

CONSULATUL ONORIFIC
AL AUSTRALIEI LA BUCUREŞTI ........................................................... 238
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII AUSTRIA LA SIBIU ....................................................... 238
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII AUSTRIA LA TIMIŞOARA ............................................. 239
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AZERBAIDJAN LA
CONSTANŢA……………………………………………………………….…..239
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BULGARIA LA
TIMIŞOARA…………………………………………………………………….240
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CEHIA LA TIMIŞOARA .................................................. 240
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CHILE LA BRAŞOV ....................................................... 241

9
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CHILE LA CLUJ - NAPOCA .......................................... 241
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CHILE LA CONSTANŢA ................................................ 242
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CIPRU LA CONSTANŢA ............................................... 242
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ESTONIA LA BUCUREŞTI ............................................ 243
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FINLANDA LA BUCUREŞTI .......................................... 243
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FINLANDA LA CONSTANŢA......................................... 244
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE
LA BRAŞOV……………………………………………………………………244
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA CLUJ-NAPOCA .................................... 245
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA CONSTANŢA ....................................... 245
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA ......................................... 246
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GHANA LA BUCUREŞTI ............................................... 246
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GUATEMALA LA BUCUREŞTI ..................................... 247
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GUINEEA BISSAU LA BUCUREŞTI.............................. 247
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GUINEEA ECUATORIALĂ LA BUCUREŞTI.................. 248
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ISLANDA LA BUCUREŞTI ............................................ 248
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII INDIA LA TIMIŞOARA ................................................... 249
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI HAŞEMIT AL IORDANIEI LA BRAŞOV ........................ 249
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII LETONIA LA BUCUREŞTI ............................................ 250

10
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII LIBANEZE LA CONSTANŢA ......................................... 250
CONSULATUL ONORIFIC
AL MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG LA BUCUREŞTI ...................... 251
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MACEDONIA LA PLOIEŞTI .......................................... 251
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MACEDONIA LA TIMIŞOARA ....................................... 252
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MADAGASCAR LA BUCUREŞTI .................................. 252
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA
LA BUCUREŞTI ...................................................................................... 253
CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI UNIT AL MARII
BRITANII SI IRLANDEI DE NORD LA BRASOV ..................................... 253
CONSULATUL ONORIFIC
AL PRINCIPATULUI MONACO LA BUCUREŞTI .................................... 254
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MOLDOVA LA TIMIŞOARA ........................................... 254
CONSULATUL ONORIFIC AL MONGOLIEI LA BUCUREŞTI ................. 255
CONSULATUL ONORIFIC
AL MUNTENEGRULUI LA BUCUREŞTI ………………………………….. 255
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI NORVEGIEI LA CONSTANŢA ...................................... 256
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII PERU LA TIMIŞOARA................................................... 256
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII POLONEZE LA CÂMPIA-TURZII .................................. 257
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SAN MARINO LA BUCUREŞTI ..................................... 257
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SENEGAL LA BUCUREŞTI ……………………………...258
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SIERRA LEONA LA CLUJ-NAPOCA ……………………258
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ARABE SIRIENE LA CONSTANŢA ............................... 258

11
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SLOVACE LA SALONTA ............................................... 259
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SLOVENIA LA TÂRGU-MUREŞ .................................... 259
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SRI LANKA LA BUCUREŞTI ......................................... 260
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI SUEDIEI LA TIMIŞOARA .............................................. 260
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII TUNISIENE LA TIMIŞOARA.......................................... 261
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII TURCIA LA CLUJ-NAPOCA .......................................... 261
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TURCIA LA IAŞI ................. 262
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) LA CLUJ-NAPOCA ....... 262
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) LA CONSTANŢA .......... 263
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) LA TIMIŞOARA ............. 263
CONSULATUL ONORIFIC
AL UNGARIEI LA IAŞI ............................................................................. 264
CONSULATUL ONORIFIC
AL UNGARIEI LA TIMIŞOARA ................................................................ 264
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII YEMEN
LA BUCUREŞTI………………………………………………………….……265
VICECONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ITALIENE LA CLUJ-NAPOCA ....................................... 265
VICECONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ITALIENE LA ARAD ...................................................... 266
VICECONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ITALIENE LA CRAIOVA ................................................ 266

SĂRBĂTORILE NAŢIONALE ALE STATELOR CU CARE ROMÂNIA
ÎNTREŢINE RELAŢII DIPLOMATICE ..................................................... 26712


LISTA STATELOR
CU CARE
ROMÂNIA
ÎNTREŢINE
RELAŢII DIPLOMATICE

13
Republica Islamică Afganistan
Republica Africa de Sud
Republica Albania
Republica Algeriană
Democratică şi Populară
Principatul Andorra
Republica Angola
Regatul Arabiei Saudite
Republica Argentina
Republica Armenia
Australia
Republica Austria
Republica Azerbaidjan
Uniunea Bahamas
Regatul Bahrain
Republica Populară Bangladesh
Barbados
Republica Belarus
Regatul Belgiei
Statul Belize
Republica Benin
Statul Plurinaţional al Boliviei
Bosnia şi Herţegovina
Republica Botswana
Republica Federativă a
Braziliei
Brunei Darussalam
Republica Bulgaria
Burkina Faso
Republica Burundi
Regatul Cambodgiei
Republica Camerun
Canada
Republica Capului Verde
Republica Cehă
Republica Centrafricană
Republica Chile
Republica Populară Chineză
Republica Ciad
Republica Cipru
Republica Columbia
Uniunea Comorelor
Republica Congo
Republica Democratică Congo
Republica Populară
Democrată Coreeană
Republica Coreea
Republica Costa Rica
Republica Côte D’Ivoire
Republica Croaţia
Republica Cuba
Regatul Danemarcei
Republica Djibouti
Dominica
Republica Dominicană
Republica Ecuador
Republica Arabă Egipt
Republica Elenă
Republica El Salvador
Confederaţia Elveţiană
Emiratele Arabe Unite
Statul Eritreea
Republica Estonia
Republica Federală
Democrată Etiopia
Republica Insulelor Fiji
Republica Filipine
Republica Finlanda
Republica Franceză
Republica Gaboneză
Republica Gambia
Georgia
Republica Federală
Germania
Republica Ghana
Grenada

14
Republica Guatemala
Republica Guineea
Republica Guineea-Bissau
Republica Guineea
Ecuatorială
Republica Cooperatistă Guyana
Republica Haiti
Republica Honduras
Republica India
Republica Indonezia
Regatul Haşemit al
Iordaniei
Republica Islamică Iran
Republica Irak
Irlanda
Republica Islanda
Statul Israel
Republica Italiană
Jamaica
Japonia
Republica Kazahstan
Republica Kenya
Republica Kârgâză
Statul Kuwait
Republica Populară
Democrată Laos
Regatul Lesotho
Republica Letonia
Republica Libaneză
Republica Liberia
Libia
Principatul Liechtenstein
Republica Lituania
Marele Ducat
de Luxemburg
Republica Macedonia
Republica Madagascar
Republica Malawi
Malaezia
Republica Maldivelor
Republica Mali
Republica Malta
Ordinul Suveran Militar de
Malta
Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord
Regatul Maroc
Republica Insulelor Marshall
Republica Islamică Mauritania
Republica Mauritius
Statele Unite Mexicane
Republica Moldova
Principatul Monaco
Mongolia
Republica Mozambic
Muntenegru
Republica Uniunea Myanmar
Republica Namibia
Republica Nauru
Republica Federală
Democratică Nepal
Republica Nicaragua
Republica Niger
Republica Federală Nigeria
Regatul Norvegiei
Noua Zeelandă
Sultanatul Oman
Republica Islamică Pakistan
Statul Palestina
Republica Panama
Statul Independent
Papua Noua Guinee
Republica Paraguay
Republica Peru
Republica Polonă
Republica Portugheză
Statul Qatar
Federaţia Rusă

15
Republica Rwanda
Statul Independent Samoa
Republica San Marino
Republica Democrată
São Tomé şi Príncipe
Republica Senegal
Republica Serbia
Republica Seychelles
Santa Lucia
Saint Kitts şi Nevis
Saint Vincent şi Grenadine
Republica Sierra Leone
Republica Singapore
Republica Arabă Siriană
Republica Slovacă
Republica Slovenia
Insulele Solomon
Republica Federală Somalia
Regatul Spaniei
Republica Democratică
Socialistă Sri Lanka
Statele Unite ale Americii
Republica Sudan
Republica Sudanului de Sud
Regatul Suediei
Republica Suriname
Regatul Swaziland
Republica Tadjikistan
Republica Unită a Tanzaniei
Regatul Thailandei
Republica Democrată a
Timorului de Est
Republica Togoleză
Republica Trinidad şi Tobago
Republica Tunisiană
Republica Turcia
Turkmenistan
Tuvalu
Regatul Ţărilor de Jos
(Olanda)
Ucraina
Republica Uganda
Ungaria
Republica Orientală a
Uruguayului
Republica Uzbekistan
Vatican
Republica Bolivariană a
Venezuelei
Republica Socialistă
Vietnam
Republica Yemen
Republica Zambia
Republica Zimbabwe16


ORDINEA
DE PRECĂDERE

17

AMBASADORI


SFÂNTUL SCAUN
E.S. Monseniorul Francisco-Javier Lozano 26 februarie 2008

REPUBLICA BOTSWANA
E.S. Dl. Roy Blackbeard 27 ianuarie 2000

STATUL ERITREEA
E.S. Dl. Teclay Minassie Asgedom 6 noiembrie 2003

REPUBLICA SAN MARINO
E.S. Dl. Guidi Marziano 6 noiembrie 2003

REPUBLICA DOMINICANĂ
E.S. Dna. Ana Silvia Reynoso de Abud 7 septembrie 2006

PRINCIPATUL ANDORRA
E.S. Dl. Joan Puyal Laborda 12 iulie 2007

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
E.S. Dl. Walid Othman 2 octombrie 2007

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN
E.S. Dl. Ziauddin Mojadedi 25 iunie 2008

SULTANATUL OMAN
E.S. Dl. Said Nasser Al-Sinawi Al-Harthy 11 martie 2009


REPUBLICA ARGENTINA
E.S. Dl. Claudio Pérez Paladino 5 mai 2009

STATUL PALESTINA
E.S. Dl. Ahmad Bader Aqel 30 septembrie 2009

REPUBLICA ESTONIA
E.S. Dl. Taavi Toom 12 aprilie 2010
REPUBLICA ARMENIA

18
E.S. Dl. Hamlet Gasparian 12 aprilie 2010

REPUBLICA ISLANDA
E.S. Dl. Sturla Sigurjonsson 12 aprilie 2010

REGATUL ARABIEI SAUDITE
E.S. Dl. Abdulrahman I. Al Rassi 9 iunie 2010

TURKMENISTAN
E.S. Dl. Şohrat Jumaev 21 iulie 2010

REPUBLICA MOLDOVA
E.S. Dl. Iurie Reniţă 21 iulie 2010

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ
E.S. Dl. Kim Song Gyong 21 iulie 2010

REPUBLICA CHILE
E.S. Dna. Maria Eliana Cuevas Bernales 21 iulie 2010

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI
IRLANDEI DE NORD
E.S. Dl. Martin Fergus Harris 2 septembrie 2010

REGATUL SUEDIEI
E.S. Dl. Anders Bengtcén 22 septembrie 2010

STATUL ISRAEL
E.S. Dl. Dan Ben Eliezer 22 septembrie 2010

REPUBLICA AUSTRIA
E.S. Dl. Michael Schwarzinger 2 noiembrie 2010

REPUBLICA CEHĂ
E.S. Dl. Jiři Šitler 14 decembrie 2010

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN
E.S. Dl. Bahador Aminian Jazi 14 decembrie 2010
REGATUL DANEMARCEI
E.S. Dl. Michael Sternberg 7 februarie 2011

REPUBLICA ALBANIA

19
E.S. Dl. Sami Shiba 7 februarie 2011

REPUBLICA CROAŢIA
E.S. Dna. Andrea Gustović Ercegovac 27 aprilie 2011

REGATUL BELGIEI
E.S. Dl. Philippe Beke 27 aprilie 2011

REPUBLICA ANGOLA
E.S. Dl. Toko Diakenga Serão 23 mai 2011

REPUBLICA TURCIA
E.S. Dl. Ömür Şölendil 23 mai 2011

REGATUL CAMBODGIEI
E.S. Dl. Thay Vanna 23 mai 2011

BOSNIA ŞI HERTEGOVINA
E.S. Dl. Dusko Kovacevic 28 iunie 2011

REPUBLICA POLONA
E.S. Dl. Marek Szczygiel 28 iunie 2011

REPUBLICA SLOVENIA
E.S. Dna. Jadranka Šturm Kocjan 28 august 2011

REPUBLICA FINLANDA
E.S. Dna. Ulla Väistö 1 septembrie 2011

CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ
E.S. Dl. Jean-Hubert Lebet 26 septembrie 2011

REPUBLICA FEDERATIVA A BRAZILIEI
E.S. Dl. Raymundo Santos Rocha Magno 26 septembrie 2011

REPUBLICA INDIA
E.S. Dna. Manimekalai Murugesan 29 noiembrie 2011

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
E.S. Dna. Huo Yuzhen 19 decembrie 2011

REGATUL MAROC

20
E.S. Dna. Faouz El Achchabi 19 ianuarie 2012

REPUBLICA PERU
E.S. Dl. Jose Antonio Arrospide del Busto 19 ianuarie 2012

FEDERAŢIA RUSĂ
E.S. Dl. Oleg Sergheevici Malginov 22 februarie 2012

REPUBLICA CIPRU
E.S. Dna. Kalliopi Avraam 14 martie 2012

REPUBLICA FRANCEZĂ
E.S. Dl. François Saint-Paul 8 mai 2014

REGATUL ŢĂRILOR DE JOS
E.S. Dl. Johannes Hendrik Mattheus Van Bonzel 8 mai 2012

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI
E.S. Dl. Munther Said Qabba’ah 21 iunie 2012

GEORGIA
E.S. Dl. Giorgadze Ilia 21 iunie 2012

REPUBLICA BULGARIA
E.S. Dl. Aleksandar Ivanov Filipov 21 iunie 2012

UCRAINA
E.S. Dl. Teofil Bauer 21 iunie 2012

STATUL QATAR
E.S. Dl. Saad Mohamed Saad Al-Kobaisi 27 septembrie 2012

MALAEZIA
E.S. Dl. Dato Nik Mustafa Kamal Bin Nik Ahmad 27 septembrie 2012

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM
E.S. Dl. Tran Xuan Thuy 27 septembrie 2012

REPUBLICA ARABĂ EGIPT
E.S. Dna. Laila Ahmed Bahaa El Din 27 septembrie 2012

REPUBLICA SLOVACĂ

21
E.S. Dl. Ján Gábor 27 septembrie 2012

JAPONIA
E.S. Dl. Keiji Yamamoto 21 ianuarie 2013

REPUBLICA MACEDONIA
E.S. Dl. Pande Lazarevski 13 martie 2013

REPUBLICA ITALIANĂ
E.S. Dl. Diego Brasioli 13 martie 2013

REPUBLICA ELENĂ
E.S. Dl. Grigorios Vassiloconstandakis 16 aprilie 2013

REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA
E.S. Dl. Victor Ramon Carazo 10 iunie 2013

REPUBLICA LIBANEZĂ
E.S. Dna. Rana Mokaddem 10 iunie 2013

REPUBLICA IRAK
E.S. Dl. Omar Ahmed Karim Berzinji 10 iunie 2013

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
E.S. Dl. Werner Hans Lauk 18 septembrie 2013

REPUBLICA AZERBAIDJAN
E.S. Dl. Farid Abdinbayov 18 septembrie 2013

REPUBLICA ORIENTALĂ URUGUAY
E.S. Dl. Manuel Gonzalo Vieira Merola 18 septembrie 2013

REPUBLICA SERBIA
E.S. Dl. Branko Brankovic 18 septembrie 2013

REGATUL NORVEGIEI
E.S. Dna. Tove Bruvik Westberg 18 septembrie 2013

IRLANDA
E.S. Dl. Gerard Corr 13 noiembrie 2013

STATELE UNITE MEXICANE

22
E.S. Dl. Agustin Gutierrez Canet 13 noiembrie 2013

CANADA
E.S. Dna. Joanne Lemay 13 noiembrie 2013

REPUBLICA PORTUGHEZĂ
E.S. Dl. Joao Bernardo Weinstein 13 noiembrie 2013

MUNTENEGRU
E.S. Dl. Milan Begovic 13 noiembrie 2013

ORDINUL SUVERAN MILITAR DE MALTA
E.S. Dl. Jakob Kripp 13 noiembrie 2013

STATUL KUWAIT
E.S.Dl. Mubarak Mohammed Alsuhaijan 13 noiembrie 2013

REPUBLICA CUBA
E.S. Dna. Nieves Ileana Hernandez Portales 13 noiembrie 2013

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG
E.S. Dl. Christian Biever 13 noiembrie 2013

PRINCIPATUL MONACO
E.S. Dl. Robert Filon 13 noiembrie 2013

REPUBLICA COLUMBIA
E.S. Dna. Victoria Gonzales-Ariza 13 noiembrie 2013

NOUA ZEELANDĂ
E.S. Dna. Paula Margaret Wilson 13 noiembrie 2013

UNGARIA
E.S. Dl. Zákony Botond 15 ianuarie 2014

REPUBLICA TUNISIANĂ
E.S. Dna. Boutheina Labidi 15 ianuarie 2014

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN
E.S. Dl. Ayaz M. Khan 15 ianuarie 2014

REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

23
E.S. Dl. Okechukwu Fidelis Muoh 15 ianuarie 2014

REPUBLICA INDONEZIA
E.S. Dl. Diar Nurbintoro 15 ianuarie 2014

REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH
E.S. Dl. M. Shahidul Islam 15 ianuarie 2014

REPUBLICA FILIPINE
E.S. Dna. Eleanor L. Jaucian 15 ianuarie 2014

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ ETIOPIA
E.S. Dl. Minelik Alemu Getahun 15 ianuarie 2014

MONGOLIA
E.S. Dl. Lkhamsuren Dugerjav 15 ianuarie 2014

REPUBLICA COTE D’IVOIRE
E.S. Dl. Houadja Leon Adom Kacou 15 ianuarie 2014

REPUBLICA UNIUNEA MYANMAR
E.S. Dl. U Tint Swai 15 ianuarie 2014

REPUBLICA ZAMBIA
E.S. Dl. Frank Mutubila 15 ianuarie 2014

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ NEPAL
E.S. Dl. Ravi Mohan Sapkota Kopila 15 ianuarie 2014

REPUBLICA GABONEZĂ
E.S. Dl. René Makongo 15 ianuarie 2014

AUSTRALIA
E.S. Dna. Jenny Polyxeni Bloomfield 15 ianuarie 2014

REPUBLICA PANAMA
E.S. Dl. Aymard Hiram Jimenez Granda 15 ianuarie 2014

REPUBLICA GHANA
E.S. Dl. Samuel Mbrayeh Quartey 15 ianuarie 2014

REPUBLICA AFRICA DE SUD

24
E.S. Dna. Thenjiwe Ethel Mtintso 10 aprilie 2014

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ
E.S. Dna. Taous Djellouli 10 aprilie 2014

REGATUL THAILANDEI
E.S. Dl. Komgrit Varakamin 10 aprilie 2014

REPUBLICA NAMIBIA
E.S. Dl. Simon Madjumo Maruta 10 aprilie 2014

EMIRATELE ARABE UNITE
E.S. Şeicul Ahmad Ali Hamed Al Mu’alla 10 aprilie 2014

REPUBLICA MALTA
E.S. Dl. Lino Biano 8 mai 2014

REPUBLICA LETONIA
E.S. Dl. Ilgvars Klava 8 mai 2014

REPUBLICA RWANDA
E.S. Dna. Christine Nkulikiyinka 8 mai 2014

STATUL PLURINAŢIONAL AL BOLIVIEI
E.S. Dna. Elizabeth Salguero Carrillo 8 mai 2014

REPUBLICA GAMBIA
E.S. Dl. Ousman Badjie 8 mai 2014

REPUBLICA EL SALVADOR
E.S. Dl. Mario Antonio Rivera Mora 8 mai 2014

REPUBLICA COREEA
E.S. Dl. Park Hyo-sung 8 mai 2014

REPUBLICA FRANCEZĂ
E.S. Dl. François Saint-Paul 8 mai 2014

REPUBLICA BENIN
E.S. Dl. Isidore Bio agreat

REPUBLICA COSTA RICA

25
E.S. Dl. Francisco Tomas Dueñas agreat
REPUBLICA HONDURAS
E.S. Dl. Hernan Antonio Bermudez Aguillar agreat

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ LAOS
E.S. Dl. Khamkheuang Bounteum agreat

LIBIA
E.S. Dl. Omar Abdullah Abdulkarim agreat

REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA
E.S. Dl. Bebbe Ould Mohamed M’Bareck agreat

REPUBLICA NIGER
E.S. Dna. Bazindre Amina Djibo agreat

REPUBLICA PARAGUAY
E.S. Dna. Ana Maria Baiardi Quesnel agreat

REPUBLICA SEYCHELLES
E.S. Dna. Vivianne Fock Tave agreat
26

ÎNSĂRCINAŢI CU AFACERI a.i.REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO
Dl. Kumbu-ki- Phoba 28 februarie 1985

REPUBLICA BELARUS
Dl. Sergei Molunov 30 august 2010

STATELE UNITE ALE AMERICII
Dl. Duane C. Butcher 14 decembrie 2012

REPUBLICA SUDAN
Dl. Mohamed Eltayeb Gasmalla Mudawi 13 mai 2013

LIBIA
Dl. Arefi B.Z. Al-Mdani

REPUBLICA LITUANIA
Dl. Jonas Mažeika 20 decembrie 2013

REGATUL SPANIEI
Dl. Luis TEJERO GONZÁLEZ

REPUBLICA KAZAHSTAN
Dl. Yerzhan BERTAYEV


REPREZENTANŢI AI ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE

UNIUNEA EUROPEANĂ
DELEGAŢIA COMISIEI EUROPENE
Dna. Angela Filote 1 ianuarie 2014

O. N. U. / P. N. U. D. / U. N. I. C.
Dl. Andrei Oprea 1 ianuarie 2013

U. N. H. C. R.
Dl. Petrus Wijninga 4 iulie 2011


27
O. I. M.
Dl. Mircea Mocanu 18 noiembrie 2013

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
Dl. James Hyslop 1 ianuarie 2013

U. N. I. C. E. F.
Dna. Sandrine Blanchet 1 iulie 2012

BANCA MONDIALĂ
Dna. Elisabeta Capannelli mai 2013

F. M. I.
Dl. Guillermo Tolosa 18 mai 2013

AGENŢIA UNIVERSITARĂ A FRANCOFONIEI (BECO)
BIROUL EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ
Dl. Abderrahmane Rida 1 septembrie 2011

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI (OIF) - ANTENA
REGIONALĂ PE LÂNGĂ ŢĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI
ORIENTALĂ
Dna. Chantal Moreno 1 aprilie 2014

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
Dl. Flavio Schiavo Campo de Gregorio 1 iulie 2012

SELEC (Southeast European Law Enforcement Center)
Centrul Regional pentru Combaterea Crimei Transfrontaliere
Dl. Gurbuz Bahadir 1 ianuarie 2010

28A M B A S A D E


29
REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN

19 August – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Ziauddin MOJADEDI 25 iunie 2008
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Varşovia)
Cancelaria: 02 -954, Str. Goplańska nr.1, Varşovia
Tel.: (0048-22) 885 54 10
Fax: (0048-22) 885 65 00
Program de lucru: luni-vineri: 09.00 – 16.00
E-mail: Warsaw@afghanembassy.com.pl
Website: www.afghanembassy.com.pl

30

REPUBLICA AFRICA DE SUD

27 Aprilie – Ziua Libertăţii


E.S. Dna. Thenjiwe Ethel MTINTSO 10 aprilie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dna.Venita SMIT 19 octombrie 2012
Secretar I
Dl. Keis G. Gildenhuys SMIT

Dl. Zolile Matthews PINI 11 aprilie 2012
Secretar I
Dna. Noluthando Grace PINI

Dl. Sydney Matsobane MADIBA 18 octombrie 2014
Secretar III
Dna. Joyce Mpho

Dl. Col. Protas Sibonelo LEMBEDE 12 februarie 2013
Atașat al apărării (reședința la Roma)

 Cancelaria: 010113 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă 26-28, Etaj 2,
Sector 1 (Clădirea Union Business Center)
Tel.: (0040-21) 313 37 25; 313 37 35; 313 37 85
Fax: (0040-21) 313 37 95
Program de lucru: luni – joi 08.30 – 17.00; vineri: 08.30 – 14.00
Program de lucru ( probleme consulare): luni-vineri: 09.00 – 12.00
E-mail: SmitV@dirco.gov.za - (probleme politice şi economice)
PiniZ@dirco.gov.za - (probleme administrative)
MadibaS@dirco.gov.za - (probleme consulare)

31

REPUBLICA ALBANIA

28 Noiembrie – Ziua Cuceririi Independenţei


E.S. Dl. Sami SHIBA 7 februarie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Klementina SHIBA

Dl. Luan TOPCIU 10 iunie 2011
Ministru consilier
Dna. Renata TOPCIU

Dl. Aleks JASO 12 septembrie 2012
Consilier
Dna. Zamira JASO

Dl. Col. Asllan NUZI 23 august 2013
Atașat militar (reședința la Ankara)
 Cancelaria: 712012 Bucureşti, Str. Duiliu Zamfirescu nr.7, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 98 29 (protocol)
Fax: (0040-21) 210 80 39
E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.al
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.00
 Secţia consulară: Program de lucru: luni – miercuri – vineri: 10.00 –
13.00
E-mail: Ambasada albaniei@yahoo.com

32

REPUBLICA ALGERIANĂ
DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ

1 Noiembrie – Aniversarea Revoluţiei


E.S. Dna. Taous DJELLOULI 10 aprilie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Abdelmarek DEBBIHI 19 august 2013
Secretar al Afacerilor Externe
Însărcinat cu Afaceri a.i.
Dna. Sofia DEBBIHI

Dl. Redouane MOUHOUB 3 septembrie 2012
Ataşat al Afacerilor Externe
(Afaceri consulare, culturale şi media)
Dna. Ismahan MOUHOUB

Dl. Kamel ZIDANE 1 august 2009
Ataşat Diplomatic
(Şef departament Administrativ şi Financiar)
Dna. Dalila ZIDANE

Dl. Col. Khaled EL-BEY 25iunie 2013
Atașat al apărării (reședința la Belgrad) Cancelaria: 010778 Str. Theodor Aman nr. 4, Bucureşti, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 51 50
(0040-21) 212 41 85
(0040-21) 314 45 65
Fax: (0040) 316 208 213
(0040-21) 311 39 01 (Protocol Ambasador)
Fax: (0040-21) 311 39 02 (Departament Administrativ Financiar)
E-mail: ambalgeria@ambasada-algeriei.ro
Site: www.ambasada-algeriei.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 12.00; 13.00 – 17.00


33

PRINCIPATUL ANDORRA

14 Martie - Ziua Naţională


E. S. Dl. Joan Puyal LABORDA 12 iulie 2007
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Viena)


 Cancelaria: 1010, Viena, Kärntner Ring 2A/13
Tel.: (0043-1) 961 09 09
Fax: (0043-1) 961 09 09 50
E-mail: office@ambaixada-andorra.at
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

34

REPUBLICA ANGOLA

11 Noiembrie – Proclamarea Independenţei


E.S. Dl. Toko Diakenga SERÃO 23 mai 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Belgrad)
Oficiul Ambasadei Republicii Angola la Bucureşti
Dl. Nlando Augusto BERNARDO
Secretar I
Şeful Oficiului Ambasadei la Bucureşti
Tel: 0731 178 175
Fax: 021/267 42 99
Adresa website: www.amb.angola@yahoo.ro


 Cancelaria: 11000, Vladete Kovačevića 14, Belgrad, R. Serbia
Tel.: (00381-11) 2653 422; 3693 270
Fax: (00381-11) 2653 424
E-mail: ambasada.angole@sbb.rs
Website: www.angolaembassy.org.rs
Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 15.00
Secţia Consulară: luni-vineri 10.00 – 13.00

35

REGATUL ARABIEI SAUDITE

23 Septembrie – Aniversarea Unificării Regatului Saudit


E.S. Dl. Abdulrahman I. AL RASSI 9 iunie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Shareefah F.A. AL OWAIDAH

Dl. Ali A.M. ALMALKI 16 august 2013
Secretar I şi Consul
Dna. Nora H.A. ALMALKI

Dl. Khaled A.A. ALASMARI 28 iunie 2010
Secretar II
Dna. Safiyah F.A. ALASMARI

Dl. Mousa S.M. ALJAMEEL 21 septembrie 2010
Secretar III

Dl. Jaad Mubarak J. ALSAHLI 26 august 2013
Secretar III şi Vice Consul
Dna. Amal Khuzzayym ALSAHLI

Dl. Faisal M.S. ALHAZZANI 15 august 2013
Ataşat
Dna. Sefam Saleh A. ALOBODI Cancelaria: 010491, Bucureşti, Str. Polonă nr.6, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 44 94; 212 12 59; 212 12 55; 212 12 58
Fax: (0040-21) 212 12 57; 210 70 93
E-mail: roemb@mofa.gov.sa
Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 15.00
 Secţia consulară:
Fax: (0040-21) 212 12 58
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 12.00; 14.00 – 15.00
E-mail: c_ksa1@yahoo.com

36

Dl. Saad F.S. AL WOHAIMER 22 iulie 2010
Ataşat
Dna. Noha A.I. AL SULAIMAN

Dl. Meshal A.A. HABSHAN 14 august 2013
Ataşat
Dna. Mona Nasser Bin HRAMIS

Dl. Ibrahim H.M. ALMAASHI 19 martie 2008
Ataşat

Dl. Saleh A.A. ALHAMMAD 30 septembrie 2009
Ataşat
Dna. Futoon Saleh H. ALGHODIER

Dl. Abdullah A.H. MOSALLAM 27 mai 2011
Ataşat


Biroul Ataşatului Militar

Contra Amiral (LH) Mohammed H. AL SHOHAIL 5 decembrie 2007
Ataşat Militar
(Reşedinţa la Ankara)


Biroul Ataşatului Cultural

Dr. Ali Abdullah A. ALGHAMDI 2 octombrie 2012
Ataşat Cultural
(Reşedinţa la Viena)37

REPUBLICA ARGENTINA

25 Mai – Aniversarea Revoluţiei din 1810


E.S. Dl. Claudio Pérez PALADINO 5 mai 2009
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Liliana Villalobos ZAMORA

Dl. Gabriel Eduardo PUENTE 24 noiembrie 2008
Consilier

Dna. María Margarita MON 23 februarie 2007
Ataşat
 Cancelaria: 010031 Bucureşti, Union International Center,
Str. Ion Câmpineanu nr. 11, et. 3, ap. 301, Sector 1
Tel.: (0040-21) 312 26 26; (004) 0372 753 040
Fax: (0040-21) 312 01 16
E-mail: eruma@mrecic.gov.ar
Pagina web: http://eruma.mrecic.gov.ar
Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 17.00
 Secţia Consulară:
Tel.: (0040-21) 312 30 44
Program de lucru cu publicul: luni – vineri: 09.00 – 14.00
 Secţia Economică şi Comercială:
Tel.: (0040-21) 312 17 39
Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 16.00
 Secţia Culturală şi de Presă:
Tel.: (0040-21) 312 17 39
Program de lucru: luni – vineri: 10.00 – 16.00

38

REPUBLICA ARMENIA

21 Septembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Hamlet GASPARIAN 12 aprilie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Gayane MKRTCHIAN

Dl. Arsen MIKAYELYAN 1 decembrie 2012
Ataşat (probleme consulare)
Dna. Viktoria PETROSYAN


 Cancelaria: 014136 Bucureşti, Str. Intrarea Poiana nr.27, Sector 1
Tel.: (0040-21) 232 24 24; (0040-37) 278 70 01
Tel./Fax: (0040-21) 233 27 25
E-mail: armembro@mfa.am
Site: www.romania.mfa.am
 Secţia consulară: 014136 Bucureşti, Str. Intrarea Poiana nr.27,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 233 24 52
Tel./Fax: (0040-21) 233 27 25
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 18.00
vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00
Program de lucru cu publicul: luni – vineri: 10.00 – 13.00

39


AUSTRALIA

26 Ianuarie – Ziua Australiei


E.S. Dna. Jenny Polyxeni BLOOMFIELD 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Atena)
Dl. James Bloomfield


Cancelaria: 11523 Atena, Thon Building, Level 6, Cnr Kifisias &
Alexandras Ave., Ambelokipi
Adresă poştală: Embassy of Australia, PO BOX 14070, Ambelokipi 115 10
Tel.: (0030-210) 870 40 00
Fax: (0030-210) 870 41 11; 870 41 99; 870 40 55; 870 41 25
E-mail; ae.athens@dfat.gov.au
Website: www.bulgaria.embassy.gov.au
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 13.00

40

REPUBLICA AUSTRIA

26 Octombrie – Sărbătoarea Naţională a Austriei

E.S. Dl. Dr. Michael SCHWARZINGER 2 noiembrie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Rosemaria SCHWARZINGER

Dl. Jürgen HEISSEL 1 februarie 2011
Ministru Plenipotenţiar

 Cancelaria: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7, Sector 2
Tel.: (0040-21) 201 56 12; 201 56 15 Fax: (0040-21) 210 08 85;
E-mail: bukarest-ob@bmeia.gv.at
Website: www.aussenministerium.at/bukarest /
www.facebook.com/AustriaInRo
 Secţia Consulară: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7
Tel.: (0040-21) 201 56 24
Fax: (0040-21) 210 08 85; E-mail: bukarest-ob@bmeia.gv.at
 Forumul Cultural Austriac: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie
nr. 7 Tel.: (0040-21) 201 56 21
Fax: (0040-21) 210 08 85; E-mail: bukarest-kf@bmeia.gv.at
Website: www.austriacult-bucuresti.ro
 Secţia Comercială: 020581 Bucureşti, Str. Logofăt Luca Stroici nr.
15, sector 2
Tel.: (0040) 372 068 900
Fax: (0040) 372 068 909; E-mail: bukarest@austriantrade.org
Website: www.austriantrade.org/ro
 Biroul Ataşatului pentru Afaceri Interne: 020461 Bucureşti, Str.
Dumbrava Roşie nr. 7, Sector 2
Tel.: (0040-21) 212 41 39; Fax: (0040-21) 210 08 85
E-mail: tamara.kerbl@bmi.gv.at
 Biroul Ataşatului Apărării: A-1090 Viena, Roßauer Lände 1
Tel.: (0043) 50201 10 2538
Fax: (0043) 50201 10 17087; E-mail: roving@bmlvs.gv.at
 Biroul pentru Probleme de Agricultură şi Mediu:020461 Bucureşti,
Str. Dumbrava Roşie nr. 7, Sector 2 Tel.: (0040-21) 211 01 00;
Fax: (0040-21) 210 08 85 ; E-mail: office@ambaustria-agro.ro

41
Dl. Mathias Alois GRAZER 2 august 2010
Secretar III (probleme administrative) şi Viceconsul
Dna. Anastasiya GRAZER

Dl. Christian ESTERMANN 6 mai 2010
Ataşat (probleme de educaţie)

Forumul Cultural Austriac
Dna. Elisabeth MARINKOVIC 16 august 2012
Ataşat Cultural
Director
Dl. Pavao MARINKOVIC

Secţia Comercială
Dl. Rudolf LUKAVSKY 16 august 2009
Consilier Comercial
Dna. Beate LUKAVSKY

Dl. Arnulf GRESSEL 1 septembrie 2012
Ataşat Comercial
Dna. LIANG Qiaojuan

Dl. Heinz THENMEYER 16 iulie 2007
Ataşat Comercial
Dna. Maria de los Angeles THENMEYER

Biroul Ataşatului pentru Afaceri Interne
Dna. Tamara KERBL 1 octombrie 2010
Ataşat (Afaceri Interne)

Biroul Ataşatului Apărării
Dl. Col. Christian SMUTEK 21 aprilie 2008
Ataşat al Apărării
Reşedinţa la Viena

Biroul pentru Probleme de Agricultură şi Mediu
Dl. Ernst ZIMMERL 1 noiembrie 2005
Ministru Plenipotenţiar
(probleme de agricultură şi mediu)
Reşedinţa la Budapesta

42

REPUBLICA AZERBAIDJAN

28 Mai – Ziua Republicii
18 Octombrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Farid ABDINBAYOV 18 septembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Irfan DAVUDOV 12 septembrie 2013
Consilier
Dna. Saadat DAVUDOVA

Dl. Orkhan AZHDAROV 18 aprilie 2011
Secretar I (probleme politice)
Dna. Samira AZHDAROVA

Dl. Tehran SHUKUROV 12 iulie 2010
Secretar III (probleme consulare şi culturale)

Dl. Vugar HUSEYNLI 1 august 2012
Ataşat (probleme de protocol)
Dna. Manzar HUSEYNLI Cancelaria: 014132 Bucureşti, Str. Grigore Gafencu nr.10, Sector 1
Tel.: (0040-21) 233 24 84; 233 24 66
Fax: (0040-21) 233 24 65
E-mail: azsefroman@yahoo.com; azsefroman@azembassy.ro
Website: www.azembassy.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00
Secţia consulară:
Program de lucru: 10.00 – 13.00

43

REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH

26 Martie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Shahidul ISLAM 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Paris)
 Cancelaria: 75016, 109 Avenue Henri Martin, Paris, Franţa
Tel.: (0033) 146 51 90 33; 146 51 98 30;
Fax: (0033) 146 51 90 35
E-mail: bangembpar@yahoo.com; banglacom@free.fr
Serviciu comercial:
E-mail:banglacom@free.fr
Tel.: (0033) 146 51 98 65

44

REPUBLICA BELARUS

3 Iulie – Ziua Independenţei (Ziua Republicii)


Dl. Sergei MOLUNOV 30 august 2010
Însărcinat cu Afaceri a.i.
Dna. Nadezhda MOLUNOVA

Dl. Valery MROCHEK 30 iunie 2012
Consilier (probleme economico-comerciale)
Dna. Valentina MROCHEK

Dl.Vasili Panaradaw 5 august 2013
Secretar III (probleme culturale, consulare)
Dna. Ana Stefania Panaradawa
 Cancelaria: 011411 Bucureşti, Str. Tuberozelor nr. 6, Sector 1
Tel.: (0040-21) 223 17 76; 222 42 88
Fax: (0040-21) 223 17 63
E-mail: romania@mfa.gov.by
Website: www.romania.mfa.gov.by
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00; 14.00-18.00
 Secţia consulară
Tel.: (0040-21) 223 17 76; 222 42 88
Fax: (0040-21) 223 17 63
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00

45

REGATUL BELGIEI

21 Iulie – Sărbătoarea Naţională

E.S. Dl. Philippe BEKE 27 aprilie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Catherine WYCKAERT

Dl. Paul REYNDERS 23 iulie 2011
Ministru Consilier
Dna. Rodica IONESCU

Dl. Alain VAN BEVER 27 iulie 2011
Consul
Dna. Françoise VERVOORT

Biroul de legătură al Serviciilor de Poliţie, Vamă, Imigraţie şi Justiţie
pentru România, Bulgaria, Republica Moldova, Republica Macedonia
şi SECI
Dl. Jean FONTAINE 1 octombrie 2008
Comisar divizionar
Consilier pentru probleme poliţieneşti şi ofiţer de legătură
Dna. Carole Fontaine – de KNOP
011776 Bucureşti, Str. Finlanda nr. 2, ap.2, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 71 28; Fax: (0040-21) 230 71 29
E-mail: lobero@dnt.ro


 Cancelaria: 020061 Bucureşti, Bd. Dacia nr. 58, Sector 2
Tel.: (0040-21) 210 29 69; 210 29 70
Fax: (0040-21) 210 28 03
E-mail: ambabuc@clicknet.ro
Website: www.diplomatie.be/bucarest
Program de lucru: luni – joi 08.30 – 13.00; 14.00 – 17.00
vineri 08.30 – 13.00; 14.00 – 15.30
 Secţia consulară: 020061 Bucureşti, Bd. Dacia nr. 58
Tel.: (0040-21) 212 36 80 Fax: (0040-21) 210 28 03
E-mail: ambabuc@clicknet.ro


46
Delegaţia Comunităţii Franceze a Belgiei şi a
Regiunii Valone la Bucureşti

Dl. Benoît RUTTEN 1 septembrie 2012
Delegat
Dna. Donacienne Ancia-RUTTEN

010113 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 26-28, et. 3, Sector 1
Tel.: (0040-21) 314 06 65; 314 06 85
Fax: (0040-21) 314 06 47
E-mail: walbru.bucarest@rdsmail.ro
Website: www.wbri.be/bucarest

Biroul economic şi comercial al Flandrei
(Flanders Investment & Trade)

Dl. Dirk TIMMERMAN 2 august 2007
Ataşat economic şi comercial al Flandrei
Dna. Marie Jeanne VILEZ

016678 Bucureşti, Intrarea Bitolia nr. 62, Sector 1
Tel.: (0040-21) 231 56 07
E-mail: bucharest@fitagency.com
www.flanderinvestmentandtrade.com

Biroul economic şi comercial al Regiunii valone (AWEX)

Dna. Béatrice MAN 15 august 1998
Ataşat economic şi comercial

010113 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 26-28, et. 3, Sector 1,
Tel.: (0040-21) 314 05 77; 314 05 88
Fax: (0040-21) 314 05 69
E-mail: awex@clicknet.ro47

REPUBLICA BENIN

1 August – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Isidore BIO agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)


 Cancelaria: Berlin, Engleralle 23, D-14195
Tel.: (0049-30) 2363 14 70
Fax: (0049-30) 2363 14 740
E-mail: diplo@ambassade-benin.de
Program de lucru: luni – joi: 09.30-13.00; 14.00 – 17.00
vineri: 09.00 – 16.00


48

STATUL PLURINAŢIONAL AL BOLIVIEI

1 Septembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dna. Elizabeth Salguero CARRILLO 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)

 Cancelaria: Wichmannstrasee 6, 10787, Berlin, Germania
Tel.: (0049-30) 236 91 50
Fax: (0049-30) 236 91 515
E-mail: embajada.bolivia@berlin.de


49

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINAE.S. Dl. Dusko KOVACEVIC 28 iunie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Obrad SAVIC 4 decembrie 2012
Consilier


 Cancelaria: Bucureşti, Str. Stockholm nr. 12, Sector 1
Tel.: (0040-21) 409 26 01
Fax: (0040-21) 409 26 03
E-mail: Amb.bukurest@mvp.gov.ba
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
 Secţia consulară: Bucureşti, Str. Stockholm nr. 12, Sector 1
Tel.: (0040-21) 409 26 01
Fax: (0040-21) 409 26 03


50

REPUBLICA BOTSWANA

30 Septembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Roy BLACKBEARD 27 ianuarie 2000
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Londra)
 Cancelaria: Botswana High Commission, 6 Stratford Place,
London W1C 1AY
Tel.: (0044-207) 499 0031
Fax : (0044-207) 495 8595
E-mail: Bohico@govbw.com
Program de lucru: luni – vineri, 09.00 – 17.0051
REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI

7 Septembrie – Proclamarea Independenţei


E.S. Dl. Raymundo SANTOS ROCHA MAGNO 26 septembrie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Socorro Vila MAGNO

Dl. Pedro Scalisse NETO 25 noiembrie 2013
Ministru Consilier

Dl. Augusto César TEIXEIRA LEITE 1 aprilie 2011
Consilier

Dl. Felipe Alexandre GOMES SEQUEIROS 15 martie 2014
Secretar III

Dna. Elizete CARNEIRO DA COSTA MITEL 11 septembrie 2009
Ataşat Administrativ şi ViceConsul
Dl. Marius MITEL

Dl. José Luiz ARAUJO DOREA JUNIOR 5 februarie 2012
Ataşat Cultural
Dna. Clarissa Renata NASCIMENTO DOREA

Dl. Zauder Fernando DE CASTRO 27 februarie 2012
Ataşat Economic, Politic şi ViceConsul


 Cancelaria: 011863 Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 40, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 11 30; 230 78 25; Protocol: (0040-21) 230 11 16
Fax: (0040-21) 230 15 99
E-mail: ambassador.bucareste@itamaraty.gov.br (protocol)
brasemb.bucareste@itamaraty.gov.br (cancelarie/politic)
cultural.bucareste@itamaraty.gov.br (cultural)
economico.bucareste@itamaraty.gov.br (economic)
consular.bucareste@itamaraty.gov.br (consular)
administ.bucareste@itamaraty.gov.br (administrativ, contabilitate)
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 13.00

52

REPUBLICA BULGARIA

3 Martie – Ziua Naţională
Eliberarea Bulgariei de sub Dominaţia Otomană


E.S. Dl. Aleksandar FILIPOV 21 iunie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Ivelena MARINOVA

Dl. Chavdar DIMOV 1 iulie 2012
Consilier
Dna. Nadejda CHOLAKOVA-DIMOVA

Dl. Bronislav DENEV 1 iulie 2009
Consilier (probleme economice şi comerciale)
Dna. Elena DENEVA

Dl. Assen TUTEKOV 25 septembrie 2010
Consilier
Dna. Ana TUTEKOVA

 Cancelaria: 011835 Bucureşti, Str. Rabat nr. 5, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 21 50; 230 21 59
Fax: (0040-21) 230 76 54
E-mail: embassy.bucharest@mfa.bg
Website: www.bgembassy-romania.org
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 17.00
 Serviciul comercial: Bucureşti, Str. Vasile Lascăr nr. 32, Sector 2
Tel./Fax: (0040-21) 318 91 66
 Secţia consulară: Bucureşti, Str. Vasile Lascăr nr. 32, Sector 2
Tel.: (0040-21) 318 79 78
Fax: (0040-21) 318 79 79
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 12.00 şi 14.00 – 16.00
E-mail: consbg_ro@hotmail.com

53

Dl. Căpitan-comandor Todor PENCHEV 10 octombrie 2012
Ataşat Militar, Aero şi Naval
Dna. Dessislava PENCHEVA

Dna. Djovanina DOKOVA 1 septembrie 2011
Secretar I

Dl. Petar PRINOV 20 august 2011
Secretar II, Consul
Dna. Emiliya PRINOVA

Dl. Stanislav TSEKOV 10 iunie 2012
Secretar III
Dna. Penka TSEKOVA

Dl. Ivo IVANOV 8 august 2011
Ataşat
Dna. Daniela IVANOVA

54

REPUBLICA BURUNDI

1 Iulie – Ziua Independenţei


E.S. Dl.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Moscova) Cancelaria: Kaloujskaya pl.1, Kv. 226-227, 119049 Moscova
Tel.: (007-499) 230 25 64
Fax: (007-499) 230 20 09
E-mail: bdiamb@yahoo.fr


55

REGATUL CAMBODGIEI

9 Noiembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Thay VANNA 23 mai 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Moscova)
 Cancelaria: Moscova, Starokonyushenny Pereulok16
Tel.: (007- 495) 637 47 36
Fax: (007- 495) 956 65 73
E-mail: cambemoscow@stream.ru

56

CANADA

1 Iulie – Ziua Canadei


E.S. Dna. Joanne LEMAY 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Nicholas BROUSSEAU 4 august 2011
Consilier (probleme politice)
Dna. Veronika PELOGEYKINA

Dl. Neil SWAIN 19 august 2013
Consilier (probleme comerciale)

Dna. Stefanie McCOLLUM 15 iulie 2011
Consilier (administraţie) şi Consul
Dl. John DURNIN

Dl. Renald GREGOIRE 19 august 2011
Consilier (probleme de emigrare)

Dna. Romana Franziska HUR 11 septembrie 2013
Secretar I (probleme de emigrare)

Dna. Caroline ROY 3 august 2011
Secretar II (administraţie) şi Vice-consul
Dl. Jean-Dominique MORENCY
 Cancelaria: 011411 Bucureşti, Str. Tuberozelor nr. 1-3, Sector 1
Tel.: (0040-21) 307 50 00
Fax: (0040-21) 307 50 11(afaceri politice); 307 50 15(comercial); 307 50 10
(administraţie); 307 50 54 (servicii consulare); 307 50 14 ( imigrare);
307 50 23 (vize)
E-mail: bucst@international.gc.ca
Program de lucru: luni – joi 08.30 – 17.00
vineri 08.30 – 14.00

57
Dna. Susan MCKALE 2 septembrie 2011
Secretar II (imigraţie)

Dl. Saleh MUKBIL 9 iulie 2012
Ataşat
Dna. Marwa ELDAMHOUGY

Dna. Samine HILAIRE 9 iulie 2012
Ataşat
Dl. Ian MATTHEWS

Dl. Comandor Jeff McRae 1 august 2013
Ataşat al apărării
Reşedinţa la Kiev

58

REPUBLICA CEHĂ

28 Octombrie – Crearea Statului Cehoslovac Independent (1918)


E.S. Dl. Jiří ŠITLER 14 decembrie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Tomaš VOSTRŶ 29 iulie 2013
Consilier (probleme politice)
Tel.: (0040-21) 303 92 83

Dl. David RODR 1 noiembrie 2007
Secretar I
Ataşat de poliţie
Dna. Monika RODROVÁ
Tel.: (0040-21) 303 92 27
 Cancelaria: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3
Tel.: (0040-21) 303 92 30
Fax: (0040-21) 312 25 39
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.30
 Serviciul permanent: luni – vineri (16.30 – 08.00) şi weekend
Tel. mobil: 0744 564 676
 Secţia consulară: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3
Tel.: (0040-21) 303 92 32
Program de lucru cu publicul şi vize: luni, miercuri şi joi, 08.30 – 11.30
 Secţia economică: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3
Tel.: (0040-21) 303 92 93
Fax: (0040-21) 313 89 80
E-mail: commerce_bucharest@mzv.cz
 Centrul Ceh: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3
Tel.: (0040-21) 303 92 36 Fax.: (0040-21) 312 25 37


59
Dna. Sabina CINGROŠOVÁ 15 noiembrie 2010
Secretar I (probleme consulare)
Dl. Marian CINGROŠ
Tel: (0040-21) 303 92 53 (cancelarie)

Dl. Pavel STIEGLER 22 iulie 2011
Secretar II (probleme economice şi comerciale)
Tel: (0040-21) 303 92 43 (cancelarie)

Dl. René KUBÁŠEK 5 octombrie 2010
Secretar I
Directorul Centrului Ceh la Bucureşti
Dna. Irena KUBÁŠKOVÁ
Tel: (0040-21) 303 92 84 (cancelarie)


60

REPUBLICA CHILE

18 Septembrie – Ziua Naţională


E.S. Dna. María Eliana CUEVAS BERNALES 21 iulie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Rodrigo Eduardo GUZMΆN BARROS 16 august 2012
Consilier şi Consul


 Cancelaria: 010732 Bucureşti, Calea Griviţei nr. 24, etaj 4, Sector 1
Tel.: (0040-21) 312 73 11; 312 72 39
Fax: (0040-21) 312 72 46
E-mail: info@chile.ro
Pagina web: www.chile.ro
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 16.00
vineri 09.00 – 15.00
 Secţia consulară: 010732 Bucureşti, Calea Griviţei nr. 24, etaj 4,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 312 72 39; 312 73 11
Fax: (0040-21) 312 72 46
E-mail: info@chile.ro
Pagina web: www.chile.ro
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 16.00
vineri 09.00 – 15.00


61

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

1 Octombrie – Ziua Proclamării Republicii Populare Chineze

E.S. Dna. HUO Yuzhen 19 decembrie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dl. ZHAO Guoxi

Dl. ZHAO Deyong 25 mai 2011
Consilier (afaceri politice)
Dna. Liu Lihong


 Cancelaria: 014101 Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, Bucureşti
Tel. : (0040-21) 232 88 58 (protocol) ; (0040-21) 232 17 32 (informaţii)
Fax: (0040-21) 233 06 84
Website: www.chinaembassy.org.ro
E-mail: chinaemb_ro@mfa.gov.cn
Program de lucru al ambasadei: luni – vineri 08.30 – 12.00, 13,30 – 16.30
 Secţia politică:
Tel.: (0040-21) 232 97 72
 Secţia militară:
Tel.: (0040-21) 232 96 71
Fax: (0040-21) 232 97 37
 Secţia economică şi comercială:
Tel: (0040-21) 233 34 67
Fax: (0040-21) 232 96 77
 Secţia culturală:
Tel.: (0040-21) 233 13 92
Fax: (0040-21) 233 13 91
 Secţia tehnico-ştiinţifică:
Tel./Fax: (0040-21) 232 19 23
 Secţia consulară: Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, Bucureşti
Tel.: (0040-21) 233 41 88
Fax: (0040-21) 233 41 89
Program de lucru cu publicul: luni-vineri: 08.30 – 12.00
 Secţia învăţământului: Bucureşti, Str. Popa Tatu nr.19, Sector 1
Tel./Fax: (0040-21) 314 38 68

62
Dl. Col. superior KUI Yanwei 16 aprilie 2012
Ataşat Militar, Aero şi Naval

Dl. LIU Qiwei 23 noiembrie 2009
Consilier (afaceri economice şi comerciale)
Dna. ZHANG Weiping

Dl. ZHAN Hongqi 29 aprilie 2013
Consilier (afaceri tehnico-ştiinţifice)
Dna. LI Dong

Dl. YAN Jianwu 22 decembrie 2010
Consilier (afaceri culturale)

Dl. LI Ming 5 decembrie 2008
Consilier
Dna. LU Wei

Dl. Col. superior REN Yuetang 25 august 2010
Ataşatul Militar Adjunct

Dl. ZHOU Min 20 august 2008
Secretar I (afaceri culturale)
Dna. ZHAO Jing

Dl. HUANG Zhigang 9 mai 2013
Secretar III (probleme administrative)

Dl. LIU Jianyu 15 februarie 2011
Ataşatul Militar Adjunct

Dna. JIN Xin 5 septembrie 2013
Secretar III (probleme economice şi comerciale)

Dna. MA Jia 18 octombrie 2012
Secretar II (şeful secţiei consulare)

Dl. BIAN Zhengdong 28 iulie 2010
Secretar II (probleme de învăţământ)
Dna. WU Najie63
Dl. GE Zhaopeng 16 octombrie 2010
Secretar II (probleme economice şi comerciale)

Dra. YU Zhongqing 7 iunie 2013
Secretar II (probleme tehnico-ştiinţifice)

Dna. JIA Hui 30 ianuarie 2011
Secretar II (probleme administrative)

Dl. WANG Zhongming 8 martie 2012
Secretar II (probleme administrative)

Dl. ZHAO Jianhua 13 martie 2012
Secretar II (probleme administrative)
Dna. WANG Lining

Dl. ZHANG Zheng 24 august 2012
Secretar II ( şeful secţiei politice)

Dl. ZHENG Yuanchuan 17 martie 2013
Ataşat (probleme consulare)

Dl. LIAO Wendan 13 octombrie 2010
Secretar II (afaceri politice)
Dna. LIANG Ying

Dl. LI Gang 27 noiembrie 2011
Secretar III (probleme administrative)
Dna. DONG Juan

Dna. WANG Tong 10 aprilie 2013
Ataşat (probleme politice)
Dl. CHEN Rui

Dl. ZHANG Hongyu 16 aprilie 2013
Secretar III (probleme economice şi comerciale)
Dna. NIU Huimin

Dna. REN Jie 14 martie 2012
Ataşat (probleme economice şi comerciale)

Dl. WANG 13 septembrie 2012
Ataşat (protocol)

64

REPUBLICA CIPRU

1 Octombrie – Ziua Naţională


E.S. Dna. Kalliopi AVRAAM 14 martie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Lt. Colonel Andreas ZONIAS 1 ianuarie 2012
Ataşat militar
(Reşedinţa la Atena)

Dl. Loucas SYMEONIDES
Consilier comercial
(Reşedinţa la Atena)


 Cancelaria: 011406 Bucureşti, Str. Petofi Sandor nr.2, Sector 1
Tel. : (0040- 21) 223 04 55; 233 04 58
Fax: (0040- 21) 223 04 56
E-mail: ambasada@ambacipru.ro
Program de lucru: luni – vineri : 09.00 – 17.00
Program de lucru cu publicul: luni – vineri: 10.00 – 12.00

65

REPUBLICA COLUMBIA

20 Iulie – Ziua Independenţei


E.S. Dna. Victoria GONZALES-ARIZA 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Varşovia)


 Cancelaria: str. Zwycięzców 29, 03-936 Varşovia, Polonia
Tel.: (0048-22) 617 71 57; 617 09 73
Fax: (0048-22) 617 66 84
E-mail: embcolpolonia@gmail.com
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
09.00 – 15.00 (afaceri consulare)

66

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO

30 Iunie – Ziua Independenţei


Dl. KUMBU-ki-PHOBA 28 februarie 1985
Ministru Plenipotenţiar
Însărcinat cu Afaceri a.i.
Mobil 0758 301 054
Dna. Suami Benza

Dl. BOMOY LOSILA Nixon 20 decembrie 2005
Consilier II

Dl. KALENDA SHIMAT Albert 19 mai 2005
Prim-Secretar
Mobil: 0731 724 512

Dl. NTUMBA K. K. Richard 1 ianuarie 2007
Prim-Secretar
Dna. TSHITUKA Thérèse

Dl. KHITA Ntedika 7 august 2006
Secretar II
Dna. NZUZI TSASA Honorine

 Cancelaria: Bucureşti, Str. Bruxelles nr.21, Sector 1
Tel./Fax: (0040-21) 210 54 98
E-mail: ambardcbuc@yahoo.fr
Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 15.00

67
REPUBLICA COREEA

3 Octombrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Park Hyo-sung 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Kim JEONGHWA

Dl. Joongkeun OH 21 februarie 2014
Consilier
Adjunct al Şefului Misiunii
Dna.

Dl. Jaeseon CHOI 5 februarie 2014
Consilier
Dna.

Dl. Sung Sik JEON 24 februarie 2012
Consilier
Dna. Junhee KIM

Dra. Jai Hee YOON 20 august 2012
Secretar III şi Vice-consul

Dl. Jeongin PARK 23 august 2011
Consilier
Dna. Yonghee KANG

Dl. Jaeyoung LEE 16 octombrie 2012
Secretar II
Dna. Hye Seon KONG

Dl. Col. Jang JOUNGIL 12 iunie 2012
Ataşat al apărării
(Reşedinţa la Roma)

 Cancelaria: 011972 Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 29, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 71 98
Fax: (0040-21) 230 76 29
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 14.00 – 17.00
E-mail: romania@mofat.go.kr

68

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ
COREEANĂ

9 Septembrie – Ziua Proclamării Republicii
Populare Democrate Coreene (Ziua Naţională)


E.S. Dl. Kim Son GYONG 21 iulie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. O Min SUK

Dl. Jon Min DOK 14 ianuarie 2012
Consilier
Dna. Jon Ok HUI

Dl. Im Hak SU 7 octombrie 2012
Secretar II
Dna. Jin Sun YONG

Dl. Thak Jong HO 6 iulie 2010
Secretar III
Dna. Han Kum SUN


 Cancelaria: 014101 Bucureşti, Şos. Nordului nr.6, Sector 1
Tel.: (0040-021) 232 05 79; 232 19 94
Fax: (0040-021) 232 19 92
E-mail: ambasadarpdc@yahoo.com
Program de lucru: luni-vineri 09.00-17.00
 Secţia Consulară:
Tel.: (0040-021) 232 05 79
Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 12.00

69

REPUBLICA COSTA RICA

15 Septembrie – Ziua Naţională (Ziua Independenţei – 1821)


E.S. Dl. Francisco Tomás DUEÑAS agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Bruxelles)


 Cancelaria : Avenue Louisse 489, et. XII 1050 Bruxelles
Tel: (0032-121) 640 55 41; 640 59 69
Fax: (0032-121) 648 31 92
E-mail: info@costaricaembassy.be
Program de lucru: luni-vineri: 09.00-16.00

70

REPUBLICA CÔTE D’IVOIRE

7 August – Ziua Naţională


E.S. Dl. Houadja Léon ADOM KACOU 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)

 Cancelaria : 14193, Berlin, Schinkelstrasse 10
Tel: (0049-030) 890 696 103-030/890 696 104
Fax: (0049-030) 890 696 206
E-mail: Contact@ambaci.de
Site : www.ambaci.de
Program de lucru: luni-vineri: 09.00 – 15.00

71

REPUBLICA CROAŢIA

25 Iunie – Ziua Naţională


E.S. Dna. Andrea Gustović ERCEGOVAC 27 aprilie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Marin PANDŽİĆ 5 iulie 2010
Secretar II
Dna. Zdenka PANDŽİĆ
 Cancelaria: 024031 Bucureşti, Str. Dr. Burghelea nr. 1, Sector 2
Tel.: (0040-21) 300 36 55
Fax: (0040-21) 313 03 84
E-mail: croemb.bucharest@mvep.hr
Website: http://ro.mfa.hr
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
 Secţia consulară: 024031 Bucureşti, Str. Dr. Burghelea nr. 1,
Sector 2
Tel.: (0040-21) 300 36 55
Fax: (0040-21) 313 03 84
Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 12.00

72

REPUBLICA CUBA

1 Ianuarie – Ziua Victoriei Revoluţiei
26 Iulie – Ziua Insurecţiei Naţionale


E.S. Dna. Nieves Ileana Hernandez PORTALES 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Ernesto Luis RAMOS FAJARDO 26 octombrie 2009
Secretar III (probleme consulare şi economice)
E-mail: consulado@embacuba.ro


 Cancelaria: 020071 Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil nr. 73/Intrarea
Gheorghe Simionescu, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 87 39; 211 87 95
Tel./Fax: (0040-21) 211 89 16
E-mail: embajada@embacuba.ro; Protocol: emilia@embacuba.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
 Secţia consulară: Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil nr. 73/Intrarea
Gheorghe Simionescu, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 87 39; 211 87 95
Fax: (0040-21) 211 89 16
E-mail: consulado@embacuba.ro
Program de lucru cu publicul: luni-vineri: 09.00 – 12.00

73

REGATUL DANEMARCEI

16 Aprilie – Ziua de Naştere a M.S. Regina
5 Iunie – Ziua Constituţiei


E.S. Dl. Michael STERNBERG 7 februarie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Waltraud STERNBERG

Dl. Jesper TOFTLUND 1 septembrie 2011
Ministru Consilier
Şef Adjunct al Misiunii
 Cancelaria: 024031 Bucureşti, Str. Dr. Burghelea nr. 3, Sector 2
Tel.: (0040-21) 300 08 00
Fax: (0040-21) 312 03 58
E-mail: buhamb@um.dk
Website: www.rumaenien.um.dk
Pagina de internet: http://rumaenien.um.dk/en.aspx
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.30
 Secţia consulară:
Program de lucru: luni – joi 09.30 – 12.30

74

REPUBLICA DOMINICANĂ

27 Februarie – Ziua Naţională


E.S. Dna. Ana Silvia REYNOSO DE ABUD 7 septembrie 2006
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma)

 Cancelaria: Via Giuseppe Pisanelli 1, int.8, 00196 Rome
Tel.: (0039-06) 454 34 789
Fax: (0039-06) 454 48 452
E-mail: embajadadominicana@tiscali.it
Site: www.embajadadominicanaitalia.org
Program de lucru: 9.30 – 16.30

75

REPUBLICA ECUADOR

10 August – Ziua Naţională
(1809 – Proclamarea Independenţei)


E.S. Dl. Jaime Augusto BARBERIS 13 martie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Budapesta)


 Cancelaria: 1061, Budapesta, Andrássy út 20. I/2
Tel.: (0036-1) 315 21 24; 315 04 24
Fax: (0036-1) 315 21 04
E-mail: embajada@ecuador.hu

76

REPUBLICA ARABĂ EGIPT

23 Iulie – Ziua Revoluţiei


E.S. Dna. Laila Ahmed BAHAAELDIN 27 septembrie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dr. Emad Badreldin Mahmoud ABOUGHAZI

Dl. Hatem Yousri Moustafa HOSNI 1 iulie 2012
Secretar I
Dna. Riham Hussein Osman AMMAR

Dl. Mohamed Ashraf Abbas Abdel RAZEK 1 octombrie 2012
Secretar III
 Cancelaria: 010407 Bucureşti, Bd. Dacia nr. 67, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 09 38; 211 09 39
Fax: (0040-21) 210 03 37
E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.eg
Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 12.00; 14.00 – 15.00
 Serviciul de vize: 010407 Bucureşti. Str. Polonă nr. 33, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 09 38; 211 09 39
Fax: (0040-21) 210 03 37
E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.eg
 Biroul Ataşatului Apărării : Bucureşti, Str. Bocşa nr.4, Sector 1
Tel: (0040-21) 211 82 95
Fax: (0040-21) 210 27 18
Telex: 10396
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00
 Biroul comercial: Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 44-48, Et.1, Ap.3,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 23 52; 211 39 47
Fax: (0040-21) 210 04 05
Telex: 11588 comeg r
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

77
Dl. Salaheldin Mohamed Mohamed KHALIL 29 iunie 2011
Ataşat Administrativ şi Financiar

Dna. Enayat Mohamed Gharib ELBARBARY 29 iunie 2011
Ataşat Administrativ
Dl. Abdelazeem Nasreldin ZAGHLOUL


Biroul Ataşatului Apărării

Dl. Col. Ahmed Abdelfattah ALY 15 noiembrie 2013
Ataşat al apărării
Dna. Ola Shawky Sayd Mohamed


Biroul Comercial

Dl. Abdelrahman Abdelraouf ABDELRAHEEM
Ministru Plenipotenţiar Comercial

Dl. Ragy Nabil Adly HANNA 1 august 2012
Secretar II
Dna. Monica Magdy HASSABALLA

Dl. Mostafa Sayed Abdalla ZEIDAN
Ataşat Administrativ
78

REPUBLICA EL SALVADOR

15 Septembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Mario Antonio Rivera MORA 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa al Viena)


Cancelaria: Viena, 1040 Prinz Eugen Strasse 72/2/1
Tel: (0043-1) 505 38 74
Fax: (0043-1) 505 38 76
E-mail: elsalvador@embasal.at
Site: www.rree.gob.sv

79

REPUBLICA ELENĂ

25 Martie – Aniversarea Revoluţiei
pentru Independenţa Naţională


E.S. Dl. Grigorios VASSILOCONSTANDAKIS 16 aprilie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Paraskevi MANTZIARA Cancelaria: 021403 Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu nr. 1-3,
Sector 2
Tel.: (0040-21) 209 41 70-4; Fax: (0040-21) 209 41 75
E-mail:grembuc.secretariat@mfa.gr
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00
 Secţia consulară: 021392 Bucureşti, Str. Ferdinand nr. 4-6, Sector 2
Tel.: (0040-21) 209 41 91-2; Fax: (0040-21) 209 41 93
E-mail: grgencon.buc@mfa.gr
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 12.30
 Biroul Ataşatului Militar: 021403 Bucureşti, B-dul Pache
Protopopescu nr. 1-3, Sector 2
Tel./Fax: (0040-21) 256 80 20; E-mail: grdefatt@idilis.ro
 Biroul Economic şi Comercial: 021401 Bucureşti, Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, Et.1, Ap.3, Sector 2
Tel.: (0040-21) 210 07 48; 211 57 24 ; Fax: (0040-21) 211 98 93
E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr
 Biroul de presă: 021403 Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu nr.
1-3, Sector 2
Tel.: (0040-21) 210 04 99 ; Fax: (0040-21) 210 05 00
E-mail: greekpressoffice@adslexpress.ro
 Secţia maritimă: 900658 Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr.49, Bl.
RM, Sc.A, Et.6, Ap.24
Tel.: (0040-241) 615 943 Fax: (0040-241) 550 001
E-mail: greece_consulat2003@yahoo.com
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.30 – 15.00

80
Dl. Konstantinos KOLLIAS 23 august 2010
Consilier al Ambasadei
Adjunct al Şefului Misiunii
Dna. Kleio DIMITRIADOU

Dl. Nikolaos KARALEKAS 25 iulie 2011
Secretar al Ambasadei, Consul
Dna. Kyriaki CHRA

Biroul Ataşatului Militar
Dl. Ioannis KAMPOLIS 21 septembrie 2012
Ataşat al Apărării
Dna. Aikaterini SKARAKI


Biroul Economic şi Comercial
Dna. Effrosyni MITA 20 august 2007
Consilier (Afaceri economice şi comerciale)
Dl. Athanassios KOKKINOS

Dna. Dimitra SCHINA 28 decembrie 2011
Secretar III (Afaceri economice şi comerciale)


Biroul de presă
Dl. Michael KONSTANTINIDES 20 septembrie 2010
Consilier de presă
Dna. Xeni VERDI

Secţia Maritimă
Dl. Dimitrios KRYONERITIS 21 octombrie 2011
Ataşat Afaceri maritime
Dna. Eleni Maria BALOTI

900658, Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr.49,
Bloc RM, Sc.A, Et.6, Ap.24
E-mail: greece_consulat2003@yahoo.com
Tel: (0241) 615 943; Fax: (0241) 550 001

Biroul Naţional de Turism
Tel/Fax: 021/310.96.10
E-mail: eotbucharest@yahoo.com
B-dul Libertătii nr.18, Bloc 104, Sc.2, Ap.18, sector 5, Bucureşti

81


CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

1 August – Aniversarea Întemeierii Confederaţiei Helvetice
(1291)


E.S. Dl. Jean-Hubert LEBET 26 septembrie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Maria Johanna LEBET BOOIJ
Tel.: 021/230 76 56

Dl. Marc Christian BRUCHEZ 31 ianuarie 2011
Secretar I
Adjunct al şefului de misiune

Dl. Thomas Peter STAUFFER 14 iunie 2010
Consilier
Directorul Biroului pentru Contribuţia Elveţiană în România
Dna. Simina Elena TĂNĂSESCU Cancelaria: 010626 Bucureşti, Str.Grigore Alexandrescu 16-20,
Sector 1
Secţia consulară: (0040-21) 206 16 00
Secţia diplomatică, tel.: (0040-21) 206 16 40
Fax: (0040-21) 206 16 20
E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch
Website: www.eda.admin.ch/bucarest
 Biroul pentru Contribuţia Elveţiană în România: 010626 Bucureşti,
Str.Grigore Alexandrescu 16-20, Sector 1
Tel.: (0040-21) 206 16 80
Fax: (0040-21) 206 16 20
E-mail: bukarest@eda.admin.ch
Website: www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Program de lucru: luni–joi 08.00–12.30 şi 13.15–17.00; vineri 08.00– 13.00
Ghişeu: luni – vineri 09.00 – 12.00 sau cu programare82
Dl. Heinz SCHMID 3 ianuarie 2014
Secretar şi Consul

Dna. Mary-Josée Haberli GRAVOT 1 iulie 2012
Secretar III şi Vice-Consul
Dl. Pascal Joseph Elie GRAVOT

Dna. Peppina Helen SIGGKNOBEL 27 august 2013
Ataşat
Dl. Roland KNOBEL83

EMIRATELE ARABE UNITE

2 Decembrie – Ziua Naţională


E.S. Şeicul Ahmad Ali Hamed Al MU’ALLA 10 aprilie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Khalifa Salem Mohammed Zayed ALMAZROUEI 22 iulie 2013
Secretar III
Dna. Aaesha Ali Rashid Ali ALDHANHANI
 Cancelaria: 011825 Bucureşti, Aleea Modrogan nr.4, Sector 1
Tel.: (0040-21) 231 76 76
Fax : (0040-21) 231 55 88
E-mail: amb@uaeembassy.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 15.30
 Secţia Consulară:
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 15.30


84

STATUL ERITREEA

24 Mai – Ziua Independenţei (1993)


E.S. Dl. Teclay Minassie ASGEDOM 6 noiembrie 2003
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Moscova) Cancelaria: Karovyîi Val, int. 2, et. 3, 129090 Moscova
Tel.: (007-499) 238 30 25
Fax: (007-490) 238 18 68
E-mail: erembassy@yandex.ru
Program de lucru: luni – vineri 9.00 – 13.00 şi 15.00 – 18.00
 Secţia consulară
Program de lucru: luni – vineri 9.00 – 11.00

85

REPUBLICA ESTONIA

24 Februarie – Ziua Independenţei (1918)


E.S. Dl. Esrik MERMEI 18 septembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Varşovia)
 Cancelaria: Str. Karwińska nr.1, 02-639 Varşovia, Polonia
Tel.: (0048-22) 881 18 10/11
Fax: (0048-22) 881 18 12
E-mail: embassy@estemb.pl
Site: www.estemb.pl
Program de lucru: luni-vineri 09.00 -17.00 (cancelaria)
Secţia consulară: luni, miercuri, vineri 09.00-12.00


86

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ
ETIOPIA

28 Mai – Ziua Naţională


E.S. Dl. Minelik Alemu GETAHUN 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Geneva)

 Cancelaria: 1211 Geneva, Rue de Moillebeau 56, Case Postal 338
Tel.: (0041-229) 197 010/17
Fax: (0041-229) 197 029
E-mail: mission.ethiopia@ties.itu.int ; info@ethiopianmission.ch


87

REPUBLICA FILIPINE

12 Iunie – Ziua Declarării Independenţei


E.S. Dna. Eleanor L. JAUCIAN 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Budapesta)


 Cancelaria: 1026, Gabor Aron Utca 58, Budapesta
Tel.: (0036-1) 391 43 00; 200 55 23; 200 55 24; 200 55 26
Fax: (0036-1) 200 55 28
E-mail: budapest.pe@dfa.gov.ph ; consular.ph@mail.datanet.hu88

REPUBLICA FINLANDA

6 Decembrie – Proclamarea Independenţei Naţionale


E.S. Dna. Ulla VÄISTÖ 1 septembrie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Pasi Matti KOKKONEN 1 august 2013
Secretar I
Dl. Lari Samuli PELTONEN

Dna. Maija VALIVAARA 1 februarie 2012
Ataşat
(Coordonator pentru Republica Moldova)

Dna. Brita ERIKSSON 1 august 2012
Consul

Dl. Alexander De REUTERHORN 1 ianuarie 2013
Consilier comercial
Dna. Hanna REUTERHORN


 Cancelaria: 011832 Bucureşti, Str. Atena 2 bis, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 75 04; 230 75 45; 230 75 26; 230 50 10
Fax: (0040-21) 230 75 05
E-mail: sanomat.buk@formin.fi
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.15
Serviciul de vize: luni – vineri 09.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
 Biroul Comercial în Bucureşti: 011832, Str. Atena nr. 2 bis,
Sector 1
Tel./Fax : (0040-21) 230 54 86; 230 30 00
E-mail: alina.ionita@finpro.fi

89

REPUBLICA FRANCEZĂ

14 Iulie – Căderea Bastiliei


E.S. Dl. François SAINT-PAUL 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Luc ASSELIN WILLIENCOURT 16 octombrie 2013
Consilier

Dl. Samuel RICHARD 3 septembrie 2012
Consilier II
Dna. RICHARD Cancelaria diplomatică: 010392 Bucureşti, Str. Biserica Amzei nr.
13-15, Sector 1
Tel.: (0040-21) 303 10 00 ; Tel./Fax : (0040-21) 303 10 90
Telex : 11320 FRANCBUCAR
E-mail : chancellerie-bucaerest@diplomatie.gouv.fr
chanbuca@gmail.com
www.ambafrance-ro.org
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 17.30
 Misiunea economică: 711171 Bucureşti, Str. Italiană nr.24, etaj 1,
Sector 2
Tel.: (0040-21) 305 68 00
Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 17.00
 Serviciul de cooperare şi acţiune culturală: Bucureşti, B-dul Dacia
nr.77, Sector 1
Tel.: (00374) 125 200 Tel./Fax: (00374)125 271
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 17.30
 Secţia consulară: 701712 Bucureşti, Intrarea Cristian Tell nr.6
Tel.: (0040-21) 303 10 00
Tel./Fax : (0040-21) 303 10 78;
Program de lucru: luni – vineri: 08.30 – 13.00 ; 14.30 – 17.30


90
Dna. Alena GRAND 2 septembrie 2013
Secretar I (relaţii cu presa)
Dl. Alexis GRAND

Dl. Xavier MONCHOT septembrie 2012
Secretar I

Dl. Frédéric COUDON 27 august 2012
Secretar III
Dna. Ioana COUDON


Cancelaria Consulară
Dl. Alexis GRAND 19 august 2013
Consul
Dna. Alena GRAND

Dna. Florence DO CAO 1 septembrie 2011
Vice-consul
Dl. Nam DO CAO

Dl. François VERDET septembrie 2011
Vice-consul
Dna. Astrid VERDET

Misiunea Militară
Dl. Col. Jean Marc LAVALLEE 1 august 2005
Ataşat al Apărării
Dna. Anne LAVALLEE

Misiune Economică şi Comercială

Dl. Benoit GAUTHIER 2 septembrie 2013
Consilier economic şi comercial
Şef al Misiunii

Dl. Bruno MĖNAT 23 august 2004
Consilier comercial adjunct

Dna. Séverine JACOBS 7 decembrie 2012
Ataşat agricol

91

Misiunea Economică UbiFrance

Dl. Philippe GARCIA 1 septembrie 2011
Director misiune


Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală

Dl. Stanislas PIERRET 4 decembrie 2010
Consilier de cooperare şi acţiune culturală
Director al Institutului Francez Bucureşti
Dna. Carole PIERRET

Dl. Michel ROY 1 septembrie 2013
Ataşat de cooperare ştiinţifică şi universitară
Dna. Florence ROY

Dna. Caroline SOCIĖ 3 septembrie 2012
Ataşat de cooperare tehnică

Dl. Jacques BORTUZZO 1 septembrie 2011
Ataşat de cooperare educativă şi lingvistică
Dna. Touria BORTUZZO

Dna. Mariama DIALLO 5 septembrie 2011
Ataşat de cooperare regională pentru drepturile copilului

Dl.Christophe POMEZ
Ataşat cultural
Director Adjunct al Institutului Francez în România
Dna. Isabelle GANOT

Dl. Gilles BECHADE 2 septembrie 2011
Secretar General la Institutul Francez Bucureşti
Dna. Maria LABORDE

Dl. Nam DO CAO 1 septembrie 2011
Contabil şef la Institutul Francez din România
Dna. Florence DO CAO92
Dna. Francoise ROUSSEAU 2 septembrie 2011
Responsabil de cursuri la Institutul Francez Bucureşti
Dl. Thierry ROUSSEAU

Dna. Pierrette CAPTAL 4 decembrie 2012
Ataşat de cooperare pentru limba franceză

Serviciul Ataşatului de securitate internă

Dl. Col. Frédéric BAYARD 1 septembrie 2010
Ataşat de securitate internă
Dna. Elisabeth BAYARD

Dl. Maior Patrick CASTAING 22 iulie 2013
Ofiţer de legătură

Dl. Antoine TETAUD 1 septembrie 2010
Ofiţer de legătură
E-mail: olpnro@rdemail.ro
Dna. Lyne TETAUD

Dl. Maior Nicolas MONTAGNE 1 august 2013
Ofiţer de legătură
E-mail: olgnro@yahoo.fr
Dna. Marie-Hélène MONTAGNE

Dl. Ange ARNARDI 1 septembrie 2011
Ofiţer de legătură
E-mail: olpaf.roumanie@xnet.ro
Dna. Carla DA SILVA DIAS


Agenţia Naţională pentru Străini şi Migraţii

Dl. Hossein MOKRY
Şef de misiune a.i.
E-mail: hossein.mokry@ofii.fr93
Serviciul de Vamă

Dl. Pierre SALDUCCI 16 ianuarie 2009
Ataşat de Vamă
Reşedinţa la Sofia
E-mail: pierre.salducci@dgtresor.gouv.fr

Comisariatul Energiei Atomice (C.E.A.)

Dl. Gérard COGNET 1 decembrie 2006
Delegat regional pentru Europa centrală
Reşedinţa la Budapesta
E-mail: gerard.cognet@cea.fr

94

REPUBLICA GABONEZĂ

17 august – Proclamarea Independenţei (1960)


E.S. Dl. René MAKONGO 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Moscova)Cancelaria : Moscova, Denezhny Pereulok, 16
Tel./Fax: (007- 499) 24 10 080
E-mail: ambgab_ru@mail.ru95

REPUBLICA GAMBIA

18 Februarie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Ousman BADJIE 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Paris)

Biroul de legătură al Republicii Gambia în România

Dl. Pal OSVATH
Şef ad interim
Adresa: Piaţa Montreal nr. 10, intrarea F, et. 1, sector 1, Bucureşti
Tel./fax: (0040-21) 202 31 00
Mobil: (0040) 722 870 871
E-mail: romrep@gambia.hu
Web: www.gambia.ro

 Cancelaria: 75008 Paris, Rue Saint-Lazare 117
Tel.: (0033-1) 72 74 82 61
Fax : (0033-1) 53 04 05 99
E-mail: ambagambia_france117@hotmail.com

96

GEORGIA

26 Mai – Ziua Naţională


E.S. Dl. Giorgadze ILIA 21 iunie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Elena BREGVADZE

Dl. Giorgi MIKELADEZE 29 februarie 2012
Ministru-Consilier

Dna. Inga PALIANI-DITTRICH 8 iulie 2010
Consilier
Dl. Jan-Mike DITTRICH

Dl. Col. Zurab KIPIANI 31 iulie 2013
Atașat al apărării
Reședința la Varșovia

 Cancelaria: 011983 Bucureşti, Str. Herăstrău nr. 16, Sector 1
Tel.: (0040-21) 210 06 02; 210 06 04
Fax: (0040-21) 211 39 99
E-mail: romania.emb@mfa.gov.ge
Website: www.romania.mfa.gov.ge
Program de lucru: luni-vineri 09.00-18.00
Pauza de masa: 12.30 -13.30

97

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

3 Octombrie – Ziua Unităţii Germane

E.S. Dl. Werner Hans LAUK 18 septembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dna. Julia Katharina GROSS 11 iulie 2011
Ministru Consilier
Dl. Hermann Joachim GERNGROSS

Dl. Lt. Col. Berthold EISENREICH 19 septembrie 2011
Ataşat militar
Dna. Susanne EISENREICH

Dl. Joseph Christoph KARL 7 iunie 2010
Secretar I (probleme culturale)

Dna. Luciana POP 18 aprilie 2011
Secretar I (translaţii şi traduceri)
Dl. Sorin Hugo POP

Dl. Andreas Michael BALZER 17 aprilie 2012
Secretar I (probleme politice)
Dna. Kathrin HAMBURGER

Dl. Johannes Peter DIETRICH 4 iulie 2012
Secretar I (probleme juridice şi consulare)


 Cancelaria: 011849 Bucureşti, Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr.
6-8 Tel.: (0040-21) 202 98 30 Fax: (0040-21) 230 58 46
E-mail: info@bukarest.diplo.de
Internet: www.bukarest.diplo.de ; www.bucureşti.diplo.de
Program de lucru: luni – joi 08.00 – 13.00; 13.30 – 17.00
vineri 08.00 – 14.00
 Secţia consulară: Tel.: (0040-21) 202 98 30
Fax: (0040-21) 202 97 31; Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi şi
vineri: 08.30 – 11.30 miercuri : 14.00 – 16.00

98

Dl. Sebastian Michael Andreas GROMIG 1 iulie 2013
Secretar I (probleme economice şi comerciale)

Dna. Andrea Nadine STOHR 8 iulie 2013
Secretar I (probleme de presă şi protocol)

Dl. Rolf Reinhold TRAUT 5 iulie 2012
Secretar I (Şef Departament Administrativ)
Dna. Miranda CAREY

Dl. Andre WISCHMEYER 1 iulie 2010
Secretar II
Dna. Katja WISCHMEYER

Dl. Klaus Christian OLASZ 18 iulie 2013
Secretar II
Dna. Ramona OLASZ

Dl. Torsten SCHWARTZ 1 iunie 2011
Secretar III
Dna. Angelika SCHWARTZ

Dna. Luba MERKER 2 aprilie 2012
Secretar III

Dna. Christiane Elsa Alma HEINZE 31 iulie 2012
Secretar III

Dl. Alfons ARMELLINI 13 iulie 2011
Ataşat
Dna. Heindrun ARMELLINI

Dna. Christel Lisbet HAUPT 20 iulie 2012
Ataşat

Dna. Carolin Sophie GLATZ 20 iulie 2012
Ataşat

Dl. Thomas Oskar WITZEL 23 iulie 2012
Ataşat


99

Dl. Florian Marco BELLINGHAUSEN 1 august 2013
Ataşat
Dna. Alexandra BELLINGHAUSEN

Plutonier adjutant Marco WENZL 1 iunie 2010
Ataşat militar adjunct
Dna. Silvia WENZL

Dl. Ferdi NAMDAR 9 august 2010
Ataşat adjunct
Dna. Claudia NAMDAR

Dl. Robert STREIN 6 iunie 2011
Ataşat Adjunct
Dna. Tsvetelina Yordanova STREIN

Dna. Anette von EINEM 11 iulie 2011
Ataşat Adjunct
Dl. Michael RAUSCHENBERGER - von EINEM

Dna. Rita SALOMON 27 iulie 2011
Ataşat adjunct
Dl. Armin SALOMON

Dl. Armin SALOMON 27 iulie 2011
Ataşat adjunct
Dna. Rita SALOMON

Dl. Ingo WARKENTIN 2 mai 2012
Ataşat Adjunct

Dna. Dominika KÖLLNER 30 iulie 2012
Ataşat Adjunct
Dl. Dirk KÖLLNER

Dna. Manuela MORGAN 6 august 2012
Ataşat Adjunct

Dl. Harald DITGES 13 iunie 2013
Ataşat Adjunct

100

REPUBLICA GHANA

6 Martie – Aniversarea Proclamării Independenţei


E.S. Dl. Samuel Mbrayeh QUARTEY 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Praga)


 Cancelaria: Praga, V Tišině 781/4, 16000, &-Bubeneč
Tel.: (00420) 233 377 236
Fax: (00420) 233 375 647
E-mail: ghanaemb@gmail.com101

REPUBLICA GUATEMALA

15 Septembrie – Ziua Declarării Independenţei


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Viena)

Dna. Sandra Noriega URIZAR 1 iulie 2012
Însărcinat cu Afaceri a.i. Cancelaria: 1030, Viena, Landstrasser Hauptstrasse 21/9
Tel.: (0043-1) 714 35 70
Fax: (0043-1) 714 35 70 15
E-mail: embajada@embaguate.co.at
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
Program de lucru Secţia Consulară: 09.00 – 12.00

102

REPUBLICA GUINEEA

2 Octombrie – Ziua Independenţei


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Belgrad) Cancelaria:11000, Belgrad 4, rue Ohridska, 4
Tel.: (0038-111) 34 44 840; 24 51 391
Fax: (0038-111) 34 44 870
E-mail: ambaguineebelgrade@eunet.rs
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.00

103

REPUBLICA HONDURAS

15 Septembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Hernan Antonio Bermudez AGUILLAR agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma)


 Cancelaria: Via Gianbattista Vico 40, Roma, int 8
Tel.: (0039-06) 320 72 36
Fax: (0039-06) 320 79 73
E-mail: Honduras@embajada.it
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

104
REPUBLICA INDIA

26 Ianuarie – Ziua Republicii
15 August – Ziua Independenţei

E.S. Dna. Manimekalai MURUGESAN 29 noiembrie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Arun Kumar SHARMA 30 ianuarie 2012
Secretar I
Dna. Poonam SHARMA

Dl. Venkataraman VAJAPAYAJULA 30 mai 2011
Secretar I
Dna. Latha VAJAPAYAJULA

Capt. Ashutosh LAL 27 iunie 2011
Ataşat apărare, cu reşedinţa la Kiev
Dna. Deepanjali BAKSHI

Dl. Satya Veer SINGH 3 septembrie 2012
Ataşat
Dna. Sunita KUMARI

Dl. Debashis SINHA 30 mai 2009
Ataşat
Dna. Simita SINHA

Dl. Ravindra Ganpati MOHADIKAR 5 iulie 2010
Ataşat
Dna. Pushpa R. MOHADIKAR


 Cancelaria: Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr.183, Sector 2
Tel.: (0040-21) 211 54 51; 619 02 36; Fax: (0040-21) 211 06 14
E-mail: administration@embassyofindia.ro ; Program de lucru: 09.00-17.30
 Secţia consulară:
Tel.: (0040-21) 619 02 39 Fax: (0040-21) 211 06 14
E-mail: cons@embassyofindia.ro
Program de lucru: luni-vineri 10.00 - 12.30

105

REPUBLICA INDONEZIA

17 August – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Diar NURBINTORO 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Cut Dina FARADIA

Dl. Teguh WIWEKO 28 decembrie 2011
Consilier (probleme politice)
Dna. Sri WIJAYANTI

Dl. Gatot Amrih DJEMIRIN 7 decembrie 2013
Secretar I

Dna. Rakainta MADANIYA 20 iulie 2013
Secretar II (probleme economice)

Dna. Hastin Bakti ASIH 27 februarie 2012
Secretar II (protocol, probleme consulare)
Dl. Syahrudin

Dna. Suryasari SIREGAR 15 ianuarie 2013
Ataşat (administrativ)
Dl. Gogot Pantja PARIJOGO


 Cancelaria: 010449 Bucureşti, Str. Gina Patrichi (fostă Orlando) nr.
10, Sector 1
Tel.: (0040-21) 312 07 42 / 43 / 44
Tel./Fax: (0040-21) 312 02 14
E-mail: indobuch@indonezia.ro Website: www.indonezia.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00
 Secţia consulară: Program de lucru: luni – joi 10.00 – 13.00 şi 14.00
– 16.00

106

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI

25 Mai – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Munther S. QABBA’ AH 21 iunie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Mai M.M. AL-TURK

Dna. Tharwa ALNAIMAT 2 septembrie 2013
Secretar I
Dl. Hermann Wolfgang FEIL

Dl. Nash’at AL-HADID 15 iulie 2011
Secretar I
Dna. Enas AL-HADID

Dl. Col. Thabit BYOUK 22 mai 2012
Atașat al apărării
Reședința la Roma

 Cancelaria: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 1, Sector 2
Tel.: (0040-21) 210 47 05; 210 80 80
Fax: (0040-21) 210 03 20
E-mail: jordan-embassy@pcnet.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 15.00

107

REPUBLICA IRAK

14 Iulie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Omar Ahmed Karim BERZINJI 10 iunie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Dilgir Jaafar HUSEIN

Dra. Amal Abood FAIROUZ 4 iulie 2011
Consilier şi consul

Dl. Mukhlos Abdulatif Mohammed AL-JUBURY 23 decembrie 2011
Secretar I (probleme politice)
Dna. Hind Waleed Mustafa AL JANABI

Dra. Lubna Khaleel IBRAHEEM AL-MAFRACHI 2 iulie 2013
Secretar II şi Consul

Dl. Ayad Ali MORAD 17 august 2009
Ataşat
Director Cabinet Ambasador

Dna. Shadha Ahmed Alwan AL-DULAIMI 27 iunie 2010
Ataşat (probleme financiare)
Dl. Mokhalad Ibraheem Alwan AL-DULAIMI Cancelaria: 011834, Bucureşti, Str. Venezuela nr. 6-8, Sector 1
Tel.: (0040-21) 233 90 08; 233 90 09
Fax: (0040-21) 233 90 07
E-mail: ambasadairaq@yahoo.com
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30
 Secţia culturală: 013043 Bucureşti, Str. George Valentin Bibescu nr.
20, Sector 1
Tel.: (0040-21) 232 40 32
 Biroul Ataşatului Militar: 021426 Bucureşti, Str. Mătăsari nr. 57,
Sector 2
Tel./Fax: (0040-21) 252 40 89


108
Dl. Mohammed Maree Ismael ALSARHAN 17 septembrie 2012
Ataşat (probleme politice)
Dna. Shiler Kamal KHALID

Secţia culturală

Dl. Dr. Khamis A. ZIDAN 18 martie 2010
Consilier cultural adjunct
Dna. Luma Ahmed Aday AL-JUMAILI

Biroul Ataşatului Militar

Dl. Gen. Brig. Saman Assi Wahhab AL-TALABANI 23 septembrie 2013
Ataşat militar
Dna. Mahabat Sami Faaq AL-TALABANI


109

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN

11 Februarie – Ziua Revoluţiei Islamice


E.S. Dl. Bahador AMINIAN JAZI 14 decembrie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Badrossadat AMINIAN JAZI

Dl. Ali KARIMSARMADI 8 februarie 2010
Consilier II
Dna. Sareh Khatoon KARIMSARMADI

Dl. Saeid MIRZAKHANI 5 noiembrie 2012
Consilier III
Dna. Fatemeh MIRZAKHANI

Dl. Hadi NAMAZI KALDAREH 6 septembrie 2011
Secretar I
Dna. Soghra NAMAZI KALDAREH

Dl. Mahmoud DOUSTI 6 septembrie 2011
Secretar II
Dna. Kobra DOUSTI

Dl. Amir Hossein SHOJAEI 28 noiembrie 2011
Ataşat
Dna. Elahe SHOJAEI


 Cancelaria: 010664 Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr. 39, Sector 1
Tel.: (0040-21) 312 04 93; 312 04 94; 312 04 95; 312 06 12
Fax: (0040-21) 312 04 96
E-mail: iranembassyro@gmail.com ; iranembro@gmail.com
Website: www.iranembassy.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30
 Secţia Consulară:
Program de lucru cu publicul: luni, marţi, miercuri, vineri 09.00 – 12.00
Program de vize: vineri: 09.00 – 12.00

110

IRLANDA

17 Martie – Ziua Sfântului Patrick


E.S. Dl. Gerard CORR 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. David COSTELLO 29 iulie 2010
Secretar I
Dna. Maria Hedderman COSTELLO

Dl.
Consilier comercial (acreditat în România)
c/o Enterprise Ireland
Bank Center, H-1054 Budapesta, Szabadság tér 7, Ungaria
Tel.: (0036-1) 301 49 50
Fax: (0036-1) 301 49 55
E-mail: ladislau.muller@enterprise-ireland.com
Website: http://www.enterprise.ireland.com
 Cancelaria: 011015 Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 50-52, et. 3, Sector 1
Tel.: (0040-21) 310 21 31
Fax: (0040-21) 311 22 85
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00
E-mail: bucharestembassy@dfa.ie
 Secţia Consulară: 011015 Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 50-52, et. 3,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 310 21 61
Fax: (0040-21) 310 21 81
Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 12.30
E-mail: bucharestvisa@dfa.ie

111

REPUBLICA ISLANDA

17 Iunie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Sturla SIGURJONSSON 12 aprilie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Copenhaga) Cancelaria: Strandgade 89, DK-1401 Copenhaga, Danemarca
Tel: (0045) 33 18 10 50
Tel/Fax: (0045) 33 18 10 59
E-mail: emb.copenhagen@mfa.is
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

112

STATUL ISRAEL

6 Mai 2014 – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Dan Ben ELIEZER 22 septembrie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Hedva Irit Ben ELIEZER

Dna. Menu LEVI 8 august 2011
Consul
Dl. Gaby LEVI

Dna. Shelly HUGLER LIVNE 30 septembrie 2013
Secretar II
Dl. Hagai LIVNE

Dl. Col. Amichai ABRAHAMS 31 iulie 2011
Ataşat al apărării
Dna. Talma ABRAHAMS

Dl. Amit Bar ILAN 16 octombrie 2011
Ataşat de poliţie
Dna. Orly Bar ILAN

Dl. Arnon ARBEL 15 august 2011
Ataşat economic Cancelaria: Bucureşti, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1
Tronson 2+3, Sector 4
Tel.: (0040-21) 302 85 00
Fax: (0040-21) 302 85 55
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 17.00; vineri 09.00 – 15.00
E-mail: info@bucharest.mfa.gov.il
 Secţia consulară: Bucureşti, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1
Tronson 2+3, Sector 4
Tel.: (0040-21) 302 85 68 ; Fax: (0040-21) 302 85 55
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.30 – 12.30

113

Dl. Inon YITZHAK 1 august 2012
Secretar II
Dna. Noa YITZHAK

Dl. Nikita KALUZHIN 7 iulie 2009
Ataşat

Dl. Menachem CHOVERS 17 iunie 2012
Ataşat
Dna. Efrat CHOVERS

Dl. Jonathan RON 1 iulie 2011
Ataşat
Dna. Maya RON
114
REPUBLICA ITALIANĂ

2 Iunie – Aniversarea Proclamării Republicii


E.S. Dl. Diego BRASIOLI 13 martie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Str. Henri Coandă nr.7
Tel: 021/312 03 11(Protocol)

Dl. Dario SAVORITI 30 august 2013
Consilier (Afaceri Politice)

Dl. Col. Giovanni CAZZORLA 19 septembrie 2011
Ataşat al Apărării
Dna. Emilia GAROFALO


 Cancelaria: 010667 Bucureşti, Str. Henri Coandă nr. 9, Sector 1
Tel.: (0040-21) 305 21 00; Fax: (0040-21) 312 04 22
E-mail: ambasciata.bucarest@esteri.it ; www.ambbucarest@esteri.it
 Biroul Consular şi Vize: 713011 Str. Arh. Ion Mincu nr. 12, Sector 1
Tel. centrală: (0040-21) 223 24 24; Fax: (0040-21) 223 45 50
Program de lucru vize: luni – vineri 09.00 – 13.00
Program pentru toate serviciile consulare: luni – vineri 09.00 – 13.30
E-mail: consolato.bucarest@esteri.it
 Biroul Ataşatului Apărării:010667 Bucureşti, Str. Henri Coandă nr. 9
Tel./Fax: (0040-21) 312 04 23 E-mail: difeitalia.bucarest@smd.difesa.it
 Institutul Italian de Cultură: 703064 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.
41, Sector 1
Tel.: (0040-21) 231 08 80; 231 08 85; 231 08 87
Fax: (0040-21) 231 08 94; E-mail: iicbucarest@esteri.it
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 14.00; 15.00 – 18.30;
vineri 09.00 – 15.00
 Institutul Italian de Comerţ Exterior - Secţia Promovare
Schimburi a Ambasadei Italiei:
700812 Bucureşti, Str. A.D.Xenopol nr.15, Sector 4
Tel.: (0040-21) 211 42 40; Fax: (0040-21) 210 06 13
E-mail: bucarest@ice.it
Program de lucru: luni – joi 09.00 -13.00 şi 14.00 – 17.00
vineri 09.00 - 13.00

115
Dna. Angela LOI 30 martie 2012
Secretar II (Afaceri Europene, Sociale şi Culturale)

Dl. Constantino TARDUCCI 30 noiembrie 2011
Secretar II (Afaceri Economice)

Dna. Sandra SCURTI 2 ianuarie 2013
Ataşat (probleme administrative, consulare şi sociale)

Dl. Valerio PIRAS 2 august 2010
Ataşat (probleme consulare şi sociale)
Şeful Cancelariei Consulare

Dl. Roberto GIURELLI 20 august 2013
Ataşat

Dl. Ezio PERARO 30 iulie 2012
Ataşat Cultural
Dna. Pothiti NOMIKOU

Dna. Maura FLAVIANI 9 mai 2011
Ataşat (Afaceri administrative)

Dl. Alessandro PITOTTI 29 aprilie 2013
Ataşat (Afaceri economice)

Dl. Alfredo Alessandro LO FARO 20 septembrie 2010
Ataşat (Afaceri administrative)

Dl. Mario IACCARINO 29 octombrie 2007
Directorul Agenţiei Italiene pentru Comerţ Exterior
Dna. Isabella GASPARRO

Dl. Paolo SARTORI 23 august 1999
Ataşat (Afaceri Interne)

Dl. Ruggero GIANFELICI 3 octombrie 2007
Ataşat

Dl. Antonio PERROTTA 10 septembrie 2012
Ataşat

116

JAMAICA

6 August – Ziua Naţională


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Geneva) Cancelaria: 1201 Geneva, rue de Lausanne 36
Tel.: (0041-22) 731 57 80; 731 57 89; 908 07 60
Fax: (0041-22) 738 44 20
E-mail: mission.jamaica@ties.itu.int


117

JAPONIA

23 Decembrie – Ziua Naşterii M.S. Împăratul Japoniei


E.S. Dl. Keiji YAMAMOTO 21 ianuarie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Hiroko YAMAMOTO

Dl. Hidehiro HOSAKA 9 ianuarie 2013
Ministru Consilier (Adjunct al Şefului Misiunii)

Dl. Yoshitaka TAKESHIMA 20 iulie 2012
Consilier (ataşat medical)
Dna. Takako TAKESHIMA

Dl. Kohei MASUZAWA 22 octombrie 2013
Secretar I (probleme administrative)

Dl. Shin OGAWA 21 decembrie 2010
Secretar I (probleme economice)

Dl. Ryohei TOBIBAYASHI 8 august 2013
Secretar I (probleme politice)
Dna. Sakiko TOBIBAYASHI

Dl. Masahito HAYASHI 17 aprilie 2012
Secretar II (probleme consulare)
Dna. Norie HAYASHI Cancelaria: 011141 Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etj. 8,
Aripa de Est, Sector 1
Tel.: (0040-21) 319 18 90/91
Fax: (0040-21) 319 18 95/96
E-mail: embassy@bu.mofa.go.jp
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 13.30 – 17.00
 Secţia consulară: luni – vineri 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 16.00


118
Dl. Yoshiaki OSAWA 8 martie 2010
Secretar II (probleme administrative)

Dl. Hayato SUZUKI 1octombrie 2010
Secretar III (probleme consulare)

Dl. Nobumitsu TAKAMATSU 29 iunie 2009
Secretar III (probleme culturale)


119

REPUBLICA KAZAHSTAN

25 Octombrie – Ziua Republicii
1 Decembrie – Ziua Primului Preşedinte
16 Decembrie – Ziua Independenţei


Dl. Yerzhan BERTAYEV 12 octombrie 2012
Consilier
Însărcinat cu afaceri a.i.
Dna. Assel BERTAYEVA

Dna. Armana ZHUNISBAYEVA
Secretar I 5 mai 2014 Cancelaria: Bucureşti, Şos. Nordului nr.60G, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 08 65; (0040-31) 107 10 83
Fax: (0040-21) 230 08 66
E-mail: bucharest@mfa.kz
Website: www.kazembro.kz
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 13.00 – 18.00
 Secţia consulară: Bucureşti, Şos. Nordului nr.60G, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 08 65; (0040-31) 107 10 83
Fax: (0040-21) 230 08 66
E-mail: bucharest@mfa.kz
Program de lucru:
luni – marţi: 09.00 – 12.00 - depunere acte
miercuri 09.00 – 12.00 – program de lucru cu cetăţenii kazahi
joi, vineri: 09.00 – 12.00 – ridicare acte

120

REPUBLICA KENYA

12 Decembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Kennedy Nyauncho OSINDE 13 martie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)
 Cancelaria: 10969 Berlin, Markgrafenstrasse 63
Tel.: (0049-30) 259 2660/11; Fax: (0049-30) 259 266 50
Telefon de urgenţă: 00491705653817
E-mail: office@embassy-of-kenya.de
Website: kenyaembassyberlin.de
Program de lucru: 09.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Program Secţia Consulară: 09.00 – 13.00

121

STATUL KUWAIT

25 Februarie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Mubarak Mohammed ALSEHAIJAN 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Shamma M. D. ALAZEMI

Dl. Khaled A. ALASKAR 1 iulie 2013
Secretar II
Dna. Abrar AL- SAEED

Dl. Salem M.S.M.S. ALAJMI 4 iulie 2012
Secretar III

Dl. Sultan M.S. ALENAZI 1 iulie 2010
Ataşat diplomatic

Dl. Fahad AL-MANSOOR 30 iunie 2013
Ataşat diplomatic

Dl. Col. Fawzi Abdul Latif ALKHALIFA 15 mai 2012
Atașat al apărării
(Reședința la Ankara) Cancelaria: Bucureşti, Str. Arh. Louis Blanc, nr. 19 A-B, Sector 1
Tel.: (0040-21) 315 44 44; 315 99 88 (Protocol)
Fax: (0040-21) 315 99 92
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.00
E-mail: kuwaitembassy_ro@yahoo.com
 Secţia Consulară: Bucureşti, Str. Arh. Louis Blanc, nr. 19, Sector 1
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 12.00

122

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ LAOS

2 Decembrie – Proclamarea Republicii


E.S. Dl. Khamkheuang BOUNTEUM agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Viena)


 Cancelaria: 1030 Viena, Neulinggasse 29 /Top6
Tel.: (0043-1) 89 02 319 11/12/13
Fax: (0043-1) 89 02 319 15
E-mail: laoembassyvienna@hotmail.com123

REGATUL LESOTHO

4 Octombrie – Proclamarea Independenţei (1966)


Dna. Senate Barbara MASUPHA iulie 2012
Consilier
Însărcinat cu Afaceri a.i.
(Reşedinţa la Roma)

 Cancelaria şi Secţia Consulară: Via Serchio no. 8, 00198, Roma,
Italia
Tel.: (0039-06) 854 24 96; 854 24 19
Fax: (0039-06) 854 25 27
E-mail: secretary@lesothoembassyrome.com
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

124

REPUBLICA LETONIA

18 Noiembrie – Ziua Independenţei (1918)


E.S. Dl. Ilgvars KLAVA 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Varşovia)

 Cancelaria: 03-928 Varşovia, ul. Królowej Aldony 19
Tel.: (0048-22) 617 11 05
Tel. Secţia Consulară: (0048-22) 616 40 14
Fax: (0048-22) 617 00 06
E-mail: embassy.poland@mfa.gov.lv
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00
Secţia Consulară: luni - miercuri 10.00 – 12.00

125

REPUBLICA LIBANEZĂ

22 Noiembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dna. Rana MOKADDEM 10 iunie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Ghassan ABDEL KHALAK 1 iulie 2013
Secretar I
 Cancelaria şi Secţia Consulară: 011817 Bucureşti, Str. Andrei
Mureşanu nr. 16, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 81 75 (Protocol Ambasador) ;
Tel. Secţia Consulară: (0040-21) 230 81 76; 230 81 77;
Fax: (0040-21) 230 81 79
E-mail: ambasada.liban@gmail.com
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
Formalităţi consulare: 10.00 – 13.00


126
LIBIA

24 Decembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Ahmed Omar AMEISH agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Arefi B.Z. AL-MDANI
Secretar I
Însărcinat cu afaceri a.i.

Dl. Khaled M.S. ELNAAS 6 februarie 2010
Secretar II
Dna. Amina M. MARWAN

Dl. Abdulwahed F.M. FARHAT 10 iulie 2012
Ataşat administrativ
Dna. Fattha MUSBAH M. M.

Dl. Mahmoud T. O. BAKIR 24 octombrie 2011
Ataşat financiar
Dna. Ahlam A. D. CRASH

Dl. Mohamed O.A. ANBAIA 25 noiembrie 2012
Ataşat medical
Dna. NEGHIA A.B. ELHERJANI

Dl. Saleh I.G. EMHAMAD 25 noiembrie 2012
Ataşat de presă Cancelaria: 012056 Bucureşti, Str. Av. Mircea Zorileanu nr.58,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 224 45 50; 210 39 95
Tel/Fax: (0040-21) 224 07 73
Email: libyan.cooperation.bureau@gmail.com
Program de lucru: L-V 09.00-15.30
Secţia consulară: Tel 021/665 09 05;
Program de lucru luni - joi: 10.00 – 15.00

127

REPUBLICA LITUANIA

16 Februarie – Ziua Restabilirii Statului Lituanian


E.S. Dl.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Jonas MAŽEIKA 9 august 2010
Consilier
Însărcinat cu afaceri a.i.

Dl. Lt. Col. Mindaugas KVIKLYS 02 februarie 2012
Atașat al apărării
Reședința la Kiev Cancelaria: 011973 Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 51, et. 1, ap. 2,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 311 59 97; 317 33 73
Fax: (0040-21) 311 59 19
E-mail: amb.ro@urm.lt
Website: http://ro.mfa.lt

128

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG

23 Iunie – Aniversarea Marelui Duce


E.S. Dl. Christian BIEVER 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Atena)

 Cancelaria: Atena, Avenue Vas. Sophias & Neophytou Vamva street
2, 10674
Tel.: (0030-210) 725 64 00
Fax: (0030-210) 725 64 05
E-mail: athenes.amb@mae.etat.lu

129

REPUBLICA MACEDONIA

8 Septembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Pande LAZAREVSKI 13 martie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Vesna LAZAREVSKA

Dl. Hanif DAUTI 3 octombrie 2013
Consilier

 Cancelaria: 020071 Bucureşti, Str. General Nicolae Dona, nr. 6,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 210 08 80; 021 210 59 01
Fax: (0040-21) 211 72 95
E-mail: Bucharest@mfa.gov.mk
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30
 Secţia consulară: luni – vineri 10.00 – 12.00

130

MALAEZIA

31 August – Ziua Naţională


E.S. Dl. Dato Nik Mustafa Kamal Nik AHMAD 27 septembrie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Datin Siti Fatimah KARIM

Dl. Mohd Fareed ZAKARIA 25 august 2011
Secretar I
Dna. Siti Sadiah Ahmad Zaidi ADRUCE

Dna. Zainul Akmar AHMAD 19 decembrie 2010
Secretar II
Dl. Mohamad Fauzy Abdul WAHAB

 Cancelaria: 020521 Bucureşti, Str. Drobeta nr.11, Sector 2
Tel.: (0040-21) 211 38 01; 211 38 02
Fax: (0040-21) 210 02 70
E-mail: mwbucharest@itcnet.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 12.30; 13.30 -16.30

131

REPUBLICA MALAWI

6 Iulie – Proclamarea Independenţei de Stat


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)

Dl. Oliver M.C. KUMBAMBE 4 octombrie 2013
Însărcinat cu Afaceri a.i. Cancelaria: 10709 Berlin, Westfalische Starsse 86
Tel: (0049-30) 84 31 540
Fax: (0049-30) 84 31 54 30
E-mail: malawiberlin@aol.com
Luni-vineri: 09.00-12.00; 13.00-16.30

132

REPUBLICA MALTA

21 Septembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Lino BIANO 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la La Valetta)


 Cancelaria: Palazzo Parisio, Merchants Street, Valetta, Malta
Tel: (0039-06) 687 99 90; 687 99 47; 687 76 29
Fax: (0039-06) 689 26 87
E-mail: info.mfa@gov.mt


133

ORDINUL SUVERAN DE MALTA

24 Iunie – Ziua Sf. Ioan Botezătorul


E.S. Dl. Jakob KRIPP 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Ileana-Maria KRIPP

Dl. Tibor KALNOKY 12 mai 1999
Ministru Consilier

 Cancelaria: 011469 Bucureşti, World Trade Center, Intrarea E, Etaj
2, Piaţa Montreal nr. 10, Sector 1
Tel.: (0040-21) 408 73 73
Fax: (0040-21) 408 73 74
E-mail: romaniaembassy@orderofmalta.int
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00


134

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII
ŞI IRLANDEI DE NORD
Iunie 2013
- Ziua de Naştere a M.S. Regina


Dna. Esther Phoebe BLYTHE 24 septembrie 2010
Insarcinat cu afaceri a.i.
Dl. Peter James BLYTHE

Dl. Adam John SAMBROOK 22 aprilie 2014
Secretar I

Dna. Michelle HASLEM 21 mai 2012
Consilier politic

Dl. Lt.col. Tim BAKEWELL 3 aprilie 2013
Atașat al apărării, militar, aero și naval

Dl. Nigel Ashley TOWNSON 13 august 2009
Secretar I
Ataşat Cultural
Director al Consiliului Britanic Bucureşti
Dna. Luminita TOWNSON


 Cancelaria: 010 463 Bucureşti, Str. Jules Michelet 24, Sector 1
Tel. Ambasadă: (0040-21) 201 72 00
Tel. Secţia Consulară: (0040-21) 201 73 00
Fax Cancelarie: (0040-21) 201 72 99
Fax Secţia Management: (0040-21) 201 73 15
Fax Secţia Dezvoltarea Comerţului: (0040-21) 201 73 11
Fax Secţia Consulară: (0040-21) 201 73 17
Program de lucru: luni – joi 08.30 – 13.00 şi 14.00 – 17.00
vineri 08.30 – 16.00

135

Dl. Peter James THOMAS 16 mai 2009
Secretar II (probleme politice)
Dna. Alexandra Helen THOMAS

Dl. David COYLE 6 august 2012
Secretar II
Dna. Ceri Anne COYLE

Dl. Nicolas George FREEMAN 20 septembrie 2010
Secretar II
Dna. Lorelei Catherine FREEMAN

Dl. Matthew SMITH 20 ianuarie 2011
Secretar II (probleme tehnice)
Reşedinţa la Budapesta

Dl. Richard ALLEN
Secretar (probleme tehnice)
La Budapesta

Dna. Rosanna Jane POMROY 10 august 2010
Secretar II
Reşedinţa la Varşovia

Dl. Adrian HUNTER 27 noiembrie 2012
Ataşat

Dl. Mark BIRD
Ataşat
Dna. Candice LEIGH

Dl. Ian SAUNDERS 8 ianuarie 2010
Ataşat Regional

Dl. Paul Raymond PEARS 17 august 2010
Ataşat (probleme administrative)
Dna. Tracey Catherine PEARS

Dl. David Philip JELLY 1 noiembrie 2010
Ataşat
Reşedinţa la Varşovia

136

Dl. Jon O’SHAUGHNESSY 1 octombrie 2011
Consul
Reşedinţa la Sofia137

REGATUL MAROC

30 Iulie – Sărbătoarea Naţională
Sărbătoarea Tronului


E.S. Dna. Faouz El ACHCHABI 19 ianuarie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Khalid DIRHOUSSI 1 septembrie 2012
Ministru Consilier
Dna. Bouchra ATMANI

Dl. Moncef HAMMI 1 septembrie 2013
Consilier
Dna. Lalla Malika DRHIMEUR

Dna. Siham KEMMOU 24 septembrie 2013
Consilier
Dl. Kassis JAMAL

Dl. Lahoussine TRAFI 1 septembrie 2013
Ataşat Financiar
Dna. Khadija AMZIL

Dl. Boujemaa BELHAFIANE 1 septembrie 2011
Ataşat

 Cancelaria şi Secţia Consulară: 010459 Bucureşti, Str. Dionisie
Lupu nr. 78, Sector 1
Tel.: (0040-21) 317 41 24
Fax: (0040-21) 317 41 44
Site: www.ambasadamaroc.ro
E-mail: ambamarbuc@ambasadamaroc.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 16.00

138


REPUBLICA ISLAMICĂ A MAURITANIEI

28 Noiembrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Bebbe Ould Mohamed M’Bareck agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)
Dna. Marieme Ould Mohamed M’Bareck

Dl. Mohamed Vadel Ould Hamada 27 septembrie 2011
Însărcinat cu Afaceri a.i.

Cancelaria: Kommandantenstraße 80, Berlin 10117
Tel.: (0049-30) 206 58 83
Fax: (0049-30) 206 747 50
e-mail Departamentul pentru vize: ambarim.visa@gmx.de
e-mail Ambasadă: ambarim.berlin@gmx.de
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 15.00 şi vineri 09.00 + 13.00

139


STATELE UNITE MEXICANE

16 Septembrie – Proclamarea Independenţei


E.S. Dl. Agustin GUTIÉRREZ CANET 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Martha BÁRCENA COQUI

Dl. Eduardo NIÑO AVALOS 28 martie 2011
Consilier/Şef Cancelarie

Dl. Arturo SORIANO PLAZA 5 decembrie 2013
Ataşat (Secţia Administrativă)

Dl. Emmanuel Arturo Rubio GUTIÉRREZ 12 februarie 2008
Ataşat (Secţia Consulară)
Dna. Carolina RUBIO GUTIÉRREZ

Dl. Miguel Angel HUERTA CEBALLOS 1 iunie 2013
General de Brigadă
Ataşat Militar şi Aero (reşedinţa la Moscova)

Dl. Kurt Alejandro MADRID ROMANO 16 noiembrie 2012
Locotenent Colonel de Artilerie
Ataşat Militar şi Aero Adjunct (reşedinţa la Moscova) Cancelaria: 050535 Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr.22, Sector 5
Tel.: (0040-21) 210 47 28; 210 45 77
Fax: (0040-21) 210 47 13
E-mail: embamex@xnet.ro ; protocolo@embamex.ro; www.embamex.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00
Secţia Consulară: luni – vineri 09.00 – 13.00

140

Dl. Alejandro ALCÁNTARA ÁVILA 16 mai 2013
Colonel de Infanterie
Ataşat Militar şi Aero Adjunct (reşedinţa la Moscova)

Dl. Dionicio Ariel LUNA MOSIÑOS 1 august 2013
Sergent Clasa I de Genişti
Asistentul Ataşatului Militar şi Aero (reşedinţa la Moscova)

Dl. Erica CERVANTES 8 noiembrie 2012
Ministru
Ataşat cu Afaceri Legale (reşedinţa la Madrid)

Dl. Erwin FELDHAUS 1 iulie 2010
Consilier comercial (reşedinţa la Frankfurt)
www.promexico.gob.mx.wiki.promexico.mx
141

REPUBLICA MOLDOVA

27 August – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Iurie RENIŢĂ 21 iulie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Lidia RENIŢĂ

Dl. Emil JACOTĂ 1 august 2013
Ministru consilier (probleme politice şi integrare europeană)

Dna. Elena ECHIM 9 ianuarie 2012
Consilier (afaceri juridice, educaţie, sănătate)

Dl. Ştefan BUCIUŞCANU 3 ianuarie 2012
Secretar I

Dl. Eugen RUSU 5 februarie 2013
Secretar II (probleme consulare)
Dna. Elena RUSU Cancelaria: 011824 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.40, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 04 74; 230 07 32
Fax: (0040-21) 230 77 90
E-mail: bucuresti@mfa.md;
Web: www.romania.mfa.md
 Secţia consulară: 011424 Bucureşti, Str. Emanoil Porumbaru nr.89,
sector 1
Tel.: (0040-21) 410 98 27; 410 04 84
Telefon urgenţă: (0040) 720 260 232
Tel/Fax: (0040-21) 410 98 26
E-mail: consulat.bucuresti@mfa.md

142

PRINCIPATUL MONACO

19 Noiembrie – Ziua de Naştere a Prinţului de Monaco


E.S. Dl. Robert FILON 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma)

Dl. Jean-Philippe BERTANI 31 octombrie 2012
(Reşedinţa la Roma) Cancelaria: 00197 Roma, Via Antonio Bertoloni 36
Tel.: (0039-06) 808 33 61
Fax: (0039-06) 807 76 92
E-mail: ambasciata.in.italia@gouv.mc


143

MONGOLIA

11 Iulie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Lkhamsuren DUGERJAV 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Sofia)

 Cancelaria: Sofia, 52, rue Frederic Joliot-Curie
Tel.: (00359-2) 865 90 12
Fax: (00359-2) 963 07 45
E-mail: mongemb@gmail.com
www.embassyofmongolia.hit.bg
Program de lucru: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00


144

MUNTENEGRU

13 Iulie – Ziua Insurecţiei Populare


E.S. Dl. Milan BEGOVIC 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Olga BEGOVIC

 Cancelaria: Str. Emanoil Porumbaru nr. 17, etaj 3, ap. 8, sector 1,
Bucureşti
Tel.: (0040-31) 101 19 00
Fax: (0040-31) 101 19 01
E-mail: romania@mfa.gov.me; milan.begovic@mfa.gov.me
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00


145REPUBLICA UNIUNEA MYANMAR

4 Ianuarie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. U Tint SWAI 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma)

 Cancelaria: Via Della Camilluccia 551, 00135, Roma
Tel.: (0039-06) 36303753, 36304056
Fax: (0039-06) 36298566146


REPUBLICA NAMIBIA

21 Martie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Simon Madjumo Maruta 10 aprilie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Viena)
 Cancelaria: 1190 Viena, Zuckerkandlgasse 2
Tel.: (0043-1) 402 93 71/72/73
Fax: (0043-1) 402 93 70
E-mail: nam.emb.vienna@speed.at
Website: www.embnamibia.at
Program de lucru: luni - joi 09.00–13.00; 14.00–17.00 şi vineri 09.00-15.00

147

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ
NEPAL

28 Mai – Ziua Republicii


E.S. Dl. Ravi Mohan Sapkota KOPILA 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Moscova)


 Cancelaria: 119121 Moscova, 2nd Neopalimovsky Pereulok, 14/7
Tel.: (007- 499) 252 82 15
Fax: (007- 499) 252 80 00
E-mail: nepalemb@mtu-net.ru
www.nepalembassyrus.ru

148

REPUBLICA NIGER

18 Decembrie – Ziua Republicii


E.S. Dna. Bazindre Amina DJIBO agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)

 Cancelaria: Berlin, Machnowestr 24
Tel: (0049-030) 805 89 660
Fax: (0049-030) 805 89 662
E-mail: ambaniger@t-online.de
Program de lucru: luni – joi: 09.00-12.30; 13.30-15.30
vineri: 09.00-14.00

149

REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

1 Octombrie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Okechukwu Fidelis MUOH 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Christiana Ukachi MUOH

Dl. Gideon YOHANNA 7 noiembrie 2011
Ministru
Însărcinat cu afaceri a.i.
Dna. Gimbia Gideon YOHANNA

Dl. Haliru Dogon-Daji BELLO 23 septembrie 2012
Consilier
Dl. Maryam Gutti BELLO

Dl. Sunday AIBOR
Secretar I 13 mai 2013

Dna. Maimuna Rabiu SAFIYANU 13 august 2012
Secretar II/Consul
Dl. Ahmed Yavala SAFIYANU

Dl. Gen. Maior John Michael OGIDI 20 aprilie 2012
Atașat al apărării
(Reședința la Londra)


 Cancelaria: 010449, Bucureşti, Str. Argentina nr. 41, Sector1
Tel.: (0040-21) 312 86 85; 312 79 37
Fax: (0040-21) 312 06 22
E-mail: nigerembinro@yahoo.com
Website: www.nigerianembassy.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30

150

REGATUL NORVEGIEI

17 Mai – Ziua Constituţiei


E.S. Dna. Tove Bruvik WESTBERG 18 septembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dl. Tor Christian HILDAN

Dl. Herman BASKAR 13 august 2012
Consilier – Şef Adjunct al Misiunii
Dna. Helena KABUCE-BASKARE

Dna. Hilde Berit EIDE 30 august 2010
Consilier EEA&Norway Grants

Dna. Tone Hilde ANDERSEN 12 august 2013
Consul (probleme consulare şi administrative)


Dl. Frode ROGNAN 25 octombrie 2010
Ataşat de Poliţie
Reşedinţa la Sofia
 Cancelaria: 011832 Bucureşti, Str. Atena nr. 18
Tel.: (0040-21) 306 98 00; 306 98 12 (protocol)
Fax: (0040-21) 306 98 90
E-mail: emb.bucharest@mfa.no
Website: www.norvegia.ro
 Biroul Innovation Norway: 011832 Bucureşti, str. Atena nr.18
Tel.: (0040-21) 203 48 44
Fax: (0040-21) 203 48 47
E-mail: bucharest@innovationnorway.no
Program: luni-vineri 09.00 – 17.00
Program de lucru al ambasadei: luni - joi 08.45 – 16.30;
vineri 08.45 – 15.30

151

NOUA ZEELANDĂ

6 Februarie – Ziua Naţională


E.S. Dna. Paula Margaret WILSON 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Bruxelles)
 Cancelaria: B-1040 Bruxelles (Etterbeek), Avenue des Nerviens 9/31
- 7th Floor
Tel.: (0032-2) 550 12 21
Fax: (0032-2) 513 48 56
E-mail: nzemb@skynet.be
Website: www.nzembassy.com/belgium
Program de lucru: 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.30

152

SULTANATUL OMAN

18 Noiembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Said Nasser Al-Sinawi AL- HARTHY 11 martie 2009
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma)


 Cancelaria: 00135 Roma, Via della Camilluccia 625
Tel.: (0039-06) 36 30 05 45; 36 30 05 17
Fax: (0039-06) 329 68 02
E-mail: embassyoman@virgilio.it
Program de lucru: 09.00 – 15.00

153

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN

23 Martie – Ziua Naţională
14 August – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Ayaz M. KHAN 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Nabila Ayaz KHAN

Dl. Muhahammad Sheryar KHAN 22 ianuarie 2014
Secretar I - Prim-colaborator

Dl. Comandor al aerului Mushtaq SHAFQAT 29 aprilie 2011
Atașat al apărării
(Reședința la Ankara)
 Cancelaria: 71304 Bucureşti, Str. Barbu Delavrancea nr. 22, Sector 1
Tel.: (0040-21) 318 78 73; 318 78 76
Fax: (0040-21) 318 78 74
E-mail: parepbucharest@live.com

154

STATUL PALESTINA

15 Noiembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Ahmad Bader AQEL 30 septembrie 2009
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Nahla AQEL

Dl. Mohammed SAIDAM 9 mai 2008
Consilier
Dna. Khetam SAIDAM

Dl. Jamal ALARJIYA 7 mai 2008
Secretar I
Dna. Iliyana ALARJA

Dl. Faisal ALNAJJAR 25 octombrie 2010
Secretar I
Dna. Manal ALNAJJAR

 Cancelaria: 400687 Bucureşti, Str. Eugen Lovinescu nr.12, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 94 22
Fax: (0040-21) 211 94 24
E-mail: pl_em_romania@yahoo.com
E-mail: office@ambasadapalestina.ro (începând cu data de 01.12.2013)
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.00

155

REPUBLICA PANAMA

3 Noiembrie – Ziua Proclamării Independenţei (1903)


E.S. Dl. Aymard Hiram Jimenez GRANDA 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Atena)
 Cancelaria: 1-3 rue Filellinon & Akti Miaouli (1st Floor), 185 36, Le
Pirée
Tel.: (0030-210) 428 64 41-3
Fax: (0030-210) 428 64 48
E-mail: embassy@panamaembassy.gr
Program de lucru: luni-vineri: 09.00-17.00


156

REPUBLICA PARAGUAY

15 Mai – Ziua Independenţei


E.S. Dna. Ana Maria Baiardi QUESNEL agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma)Cancelaria: 00187 Roma, Via Firenze 43, Scala A, int.17
Tel.: (0039-06) 47 41 715
Fax: (0039-06) 47 45 473
E-mail: ambaparoma@virgilio.it

157

REPUBLICA PERU

28 Iulie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Jose Antonio Arrospide del Busto 19 ianuarie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Alejandro UGARTE VELARDE 1 aprilie 2011
Ministru Consilier
E-mail: augartv@gmail.com
Dna. Milagros AQUIJE CORTEZ

 Cancelaria: 014031 Bucureşti, Strada Maior Gheorghe Şonţu, Nr.
10-12, Et.3, Ap.10, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 18 16
Fax: (0040-21) 211 18 18
E-mail: embajadaperu@embajadaperu.ro
Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 17.00
 Secţia consulară: 014031 Bucureşti, Strada Maior Gheorghe Şonţu,
Nr. 10-12, Et.3, Ap.10, Sector 1 Tel.: (0040-21) 211 18 16
Fax: (0040-21) 211 18 18
E-mail: consuladodelperuenrumania@yahoo.com.pe
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
Program de lucru cu publicul : luni – vineri 09.30 – 13.00

158

REPUBLICA POLONĂ

3 Mai – Ziua Naţională


E.S. Dl. Marek SZCZYGIEL 28 iunie 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Ewa Lisiewska-SZCZYGIEL

Secţia Politico-Economică

Dna. Magdalena BOGDZIEWICZ 20 septembrie 2010
Consilier, Şeful Secţiei Politico-Economice
Dl. Paweł BOGDZIEWICZ


 Cancelaria: 011821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 23, Sector1
Tel.: (0040-21) 308 22 00
Fax: (0040-21) 230 78 32
E-mail: bukareszt.wpe@msz.gov.pl ; http:/ / www.bukareszt.msz.gov.pl
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30
 Secţia consulară: 011821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.23, Sector 1
Tel.: (0040-21) 308 22 46
Fax: (0040-21) 230 16 53
E-mail: bukareszt.wk@msz.gov.pl
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 14.00
 Secţia de Promovare a Comerţului şi a Investiţiilor: Str. Atena nr. 10
Tel.: (0040-21) 310 04 70
Fax: (0040-21) 310 04 90
E-mail: bucharest@trade.gov.pl
 Biroul Ataşatului Militar: 011821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.23,
Sector 1
Tel./Fax: (0040-21) 230 24 52
E-mail: attache@bukareszt.ro
 Institutul Polonez: Str. Popa Savu 28
Tel.: (0040-21) 224 45 56 Fax: (0040-21) 224 56 93
E-mail: bucuresti@instytutpolski.org


159
Dl. Grzegorz MAZEK 11 iulie 2011
Consilier

Dna. Joanna KUBICKA 23 septembrie 2013
Secretar I

Dl. Artur TARASEWICZ 26 septembrie 2011
Secretar I (probleme economice)
Dna. Aneta TARASEWICZ

Dl. Piotr WYSOCKI 27 iulie 2009
Secretar I (probleme de presă)

Secţia Administrativă

Dl. Ryszard SAWARZYŃSKI 21 iulie 2008
Secretar I, Şeful Secţiei Administrative
Dna. Aleksandra SAWARZYŃSKA

Dna. Magdalena FIGURSKA-WILCZEK 6 martie 2011
Ataşat
Dl. Grzegorz WILCZEK

Secţia Consulară

Dl. Paweł BOGDZIEWICZ 25 iulie 2010
Consilier, Consul
Dna. Magdalena BOGDZIEWICZ

Secţia de Promovare a Comerţului şi Investiţiilor

Dl. W łodzimierz SADZIK 23 septembrie 2013
Consilier

Dna. Barbara BIELCZYŃSKA 1 februarie 2010
Secretar I

Biroul Ataşatului Militar

Dl. Colonel Tomasz DOMANSKI 25 noiembrie 2013
Atașat al apărării
D-na Marena Domanska

160

Institutul Polonez

Dna. Maja WAWRZYK 14 aprilie 2011
Director

Dna. Leszek BIAŁY 1 septembrie 2013
Secretar I
161

REPUBLICA PORTUGHEZĂ

10 Iunie - Ziua Naţională


E.S. Dr. João- Bernardo WEINSTEIN 13 noiembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dna. Maria Leonor PENALVA ESTEVES 6 august 2013
Consilier

Dl. Nuno Filipe SANTA LIMA LEITE 1 martie 2014
Consilier Economic şi Comercial

 Cancelaria: 011815 Bucureşti, Str. Paris nr. 55, Sector 1, P.O. Box :
63-91 Bucureşti
Tel.: (004-21) 230 41 36 Fax: (0040-21) 230 41 17
Website: www.embportugal.ro
E-mail: secretariat@embportugal.ro ; administrat@embportugal.ro
Program de lucru: luni – joi 09.00–13.00 şi 14.00-17.00; vineri 09.00-16.00
 Secţia Consulară : 011815 Bucureşti, str. Paris nr. 55, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 41 18 Fax : (0040-21) 230 41 17
Website: www.embportugal.ro
E-mail: consular@bucareste.dgaccp.pt
Program de lucru: luni – joi 09.00–13.00 şi 14.00-17.00; vineri 09.00-16.00
Program de lucru cu publicul: luni – joi 09.30 – 12.30
 Biroul Consilierului Economic şi Comercial – AICEP (Agenţia
pentru Investiţii şi Comerţ Exterior a Portugaliei) Bucureşti
Str. Paris nr.55, Sector 1, Bucureşti
Tel.: (004-21) 315 37 73; Fax: (0040-21) 315 37 93
E-mail: aicep.bucarest@portugalglobal.pt
Program de lucru: luni - joi 09.00 – 13.00 şi 14.00-17.00; vineri 09.00-16.00


162

STATUL QATAR

18 Decembrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Saad Mohamed Saad AL-KOBAISI 27 septembrie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. AL- SUWAIDI

Şeic Sultan Jassim T.J. AL-THANI 1 august 2012
Secretar III şi Consul
Şeica AL-THANI

Dl. Ali Salem N.H. AL-NUAIMI 12 august 2013
Secretar III
Dna. AL-NUAIMI Cancelaria: 011834 Bucureşti, Str. Venezuela nr. 10A, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 37 37 (Protocol Ambasador)
Tel.: (0040-21) 230 47 41; 230 79 33
Fax: (0040-21) 231 57 77 (Protocol Ambasador)
Fax: (0040-21) 230 54 46
E-mail: qtr_embassy@upcmail.ro
Website: www.qatarembassy.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30

 Secţia Consulară: 011834 Bucureşti, Str. Venezuela nr. 10A,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 42 42
Fax: (0040-21) 230 54 46
E-mail: qtr_consular_dpt@b.astral.ro
Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 14.00

163

FEDERAŢIA RUSĂ

12 Iunie – Ziua Rusiei


E.S. Dl. Oleg Sergheevici MALGINOV 22 februarie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Olga MALGINOVA

Dl. Evgeny EGOROV 25 septembrie 2011
Ministru consilier
Dna. Olga EGOROVA

Dl. Konstantin MIZIN 2 februarie 2012
Consilier
Dna. Irina MIZINA

Dl. Igor SIDOROV 29 noiembrie 2004
Consilier comercial
Dna. Liudmila SIDOROVA

Dl. Andrey KOSILIN 24 iulie 2009
Consilier
Dna. Olga KOSILINA Cancelaria: 011341 Bucureşti, Şos. Pavel Kiseleff nr. 6, Sector 1
Tel.: (0040-21) 222 31 70; 222 34 59; 223 16 52
Fax: (0040-21) 222 94 50
E-mail: ambasadarusiei@mail.ru
Internet: www.romania.mid.ru
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00
 Secţia consulară: 011411 Bucureşti, Str. Tuberozelor nr. 4, Sector 1
Tel.: (0040-21) 222 13 89; 222 15 56
Fax: (0040-21) 222 64 05
E-mail: bucharest@dks.ru
Program de lucru: luni, marţi, joi, vineri: 09.00 – 12.30
Consilier pe probleme economice şi comerciale: sidorovim@mail.ru

164
Dl. Victor MESHKOV 18 august 2010
Consilier
Dna. Irina MESHKOVA

Dl. Konstantin MIZIN 2 februarie 2012
Consilier
Dna. Irina MIZINA

Dl. Andrey LANCHIKOV 30 august 2012
Consilier, şeful secţiei consulare
Dna. Irina LANCHIKOVA

Dl. Yuriy NOVAK 30 septembrie 2013
Consilier

Dl. Alexander LUKIN 6 decembrie 2009
Secretar I
Dna. Marina LUKINA

Dl. Alexander VINNIK 16 ianuarie 2011
Secretar I
Dna. Alla DEMIYANOVA

Dl. Alexey BABENKO 1 septembrie 2012
Secretar I
Dna. Elena CHERNYAK

Dl. Viktor KRYGIN 6 septembrie 2013
Secretar I
Dna. Marina KRYGINA

Dna. Natalia MUZHENNIKOVA 30 octombrie 2007
Secretar II
Dl. Igor NOVIKOV

Dl. Mikhail BOBER 10 martie 2011
Secretar II
Dna. Yulia BOBER

Dl. Dmitry KORSHUNOV 10 august 2011
Secretar II
Dna. Marina VASILEVA

165

Dl. Alexander ZHELNIN 16 aprilie 2012
Secretar II

Dl. Mikhail SLAUTA 28 iulie 2010
Secretar III
Dna. Natalia SLAUTA

Dl. Ivan PARINOV 27 iulie 2011
Secretar III
Dna. Irina PARINOVA

Dl. Alexey BULANOV 18 martie 2012
Secretar III
Dna. Ekaterina BULANOVA

Dl. Vasiliy POTENGA 25 martie 2013
Secretar III
Dna. Galina POTENGA

Dl. Vladimir VASILIEV 3 iunie 2013
Secretar III

Dl. Aton KHVASHCHEVSKIY 8 septembrie 2013
Ataşat

Dra. Alina CHIKINEVA 27 septembrie 2013
Ataşat

Dl. Col. Victor MAKOVSKIY 26 aprilie 2009
Ataşat Militar, Aero şi Naval
Dna. Anzhela MAKOVSKAYA

Dl. Maior Andrey RAKHMEEV 07 decembrie 2012
Adjunct al Ataşatului Militar, Aero şi Naval
Dna. Anastasia RAKHMEEVA

Dl. Maior Evgeny Valentinovici IGNATIEV 23 decembrie 2013
Adjunct al Ataşatului Militar, Aero şi Naval
D-na Svetlana Alecseevna IGNATIEVA166
Reprezentanţa Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse în România

Dl. Iury Matveychuk 1 martie 2009
Secretar I, reprezentant al Ministerului Apărării
al Rusiei pentru monumentele de război
Dna. Svetlana MATVEYCHUK

Dl. Vladimir BELOZEROV 22 aprilie 2013
Secretar III, reprezentant al Ministerului Apărării
al Rusiei pentru monumentele de război
Dna. Natalia BELOZEROVA167

REPUBLICA RWANDA

1 Iulie – Ziua Independenţei


E.S. Dna. Christine NKULIKIYINKA 8 mai 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin)


 Cancelaria: 10117, Berlin, Jägerstraße 67-69
Tel.: (0049- 30) 209 165 90
Fax: (0049 -30) 209 165 959
E-mail: info@rwanda-botschaft.de

168

REPUBLICA SAN MARINO

3 Septembrie – Ziua Proclamării Republicii


E.S. Dl. Guidi MARZIANO 6 noiembrie 2003
Ambasador Extraordinar şi PlenipotenţiarGuidi Dott Marziano
Via G. Baronio 11/B 47899 Serravalle Rep. San Marino
Tel 0335-473947 abit. 0549-904439 int (+)378904439


169

REPUBLICA SERBIA

15 Februarie – Ziua Statalităţii


E.S. Dl. Branko BRANKOVIĆ 18 septembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Goran GVOZDENOVIĆ 21 august 2012
Ministru Consilier
Dna. Svetlana GVOZDENOVIĆ

Dl. Marko NOVAKOVIĆ 2 septembrie 2013
Ataşat

Dl. Dušan ZARUBICA 19 mai 2010
Consilier pentru probleme economice
Dna. Svetlana ZARUBICA

Dl. Branislav POPOVI Ć 16 aprilie 2013
Consilier
Dna. Sladana POPOVIĆ

Dl. Vladimir CVETKOVIĆ 25 august 2013
Consilier
Dna. Irina Elena NIŢĂ Cancelaria: 010573 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 34, Sector 1
Tel.: (0040-21) 211 98 71; 211 98 72; 211 98 73; 210 03 59 (protocol)
Fax: (0040-21) 210 01 75
E-mail: mail@ambserbia.ro
 Secţia Consulară: Tel.: (0040-21) 211 49 80
 Biroul Ataşatului Apărării:
Tel.: (0040-21) 210 15 21 Fax: (0040-21) 211 57 86
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.00
Program vize: luni – vineri 10.00 – 12.00

170

Dna. Ivana ISIDOROVIĆ 28 septembrie 2012
Secretar I pentru probleme consulare
Dl. Nikola ISIDOROVIĆ171

SFÂNTUL SCAUN

19 Martie – Aniversarea alegerii Catedra lui Petru
a Papei Francisc


E.S. Monseniorul Francisco-Javier LOZANO 26 februarie 2008
Nunţiu Apostolic

Monseniorul Baudouin Biajila MUANKEMBE 24 august 2010
Consilier

 Cancelaria: 010187 Bucureşti, Str. Stahi D.Constantin, pictor, nr. 5-7,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 313 94 90; 312 38 83
Fax: (0040-21) 312 03 16
E-mail: nuntius@clicknet.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 15.00 – 17.00


172

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

17 Aprilie – Ziua Independenţei


E.S. Dl. Dr. Walid OTHMAN 2 octombrie 2007
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Amira MOUREI

Dl. Ziad Zaher EDIN 25 august 2010
Consilier
Dna. Rana BREK

Dra. Nedaa SOUSI 28 august 2010
Secretar II şi Consul

Dl. Fawaz Al ZINK 19 mai 2008
Ataşat cultural
Dna. Faida ROIHEB

Dl. Talal MOHAMAD 1 august 2011
Ataşat
Dna. Iktimal HASAN

Dl. Rafa MHMAD 1 iunie 2010
Ataşat Cancelaria: 711141 Bucureşti, Str. Paris nr.47, Sector 1
Tel.: (0040-21) 319 24 67; 319 24 69
Fax: (0040-21) 312 95 54;
E-mail: office@ambasadasiriei.ro;
Site: www.ambasadasiriei.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 12.00

173

REPUBLICA SENEGAL

4 aprilie – Ziua Naţională


E.S. Dl.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Berlin) Cancelaria: Dessauer Strasse 28/29 10963, Berlin
Tel.: (0049-30) 856 21 90
Fax: (0049-30) 856 21 921
Site: www.botschaft-senegal.de
Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 17.00

174

REPUBLICA SEYCHELLES

18 iunie – Ziua Constituţiei


E.S. Dna. Vivianne Fock TAVE agreat
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Bruxelles) Cancelaria: Bld. Saint Michel 28, boite 5, 1040 Bruxelles
Tel.: (0040-32-2) 733 60 55
Fax: (0040-32-2) 732 60 22
E-mail: brussels@seychellesgov.com175

REPUBLICA SLOVACĂ

1 Ianuarie – Ziua Independenţei de Stat
5 Iulie – Sărbătoarea Sfinţilor Chiril şi Metodiu
29 August – Ziua Insurecţiei Naţionale Slovace
1 Septembrie – Ziua Constituţiei


E.S. Dl. Ján GÁBOR 27 septembrie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Danka GÁBOROVÁ

Secţia politică şi consulară

Dl. Galbavy ZDENKO 1 februarie 2013
Consilier
Dna. Tatiana GALBAVA
Tel.: 021/300 61 07

Dl. Boris BEÑA 1 octombrie 2012
Secretar I
Ataşat de Poliţie
Tel./Fax: 021/311 18 54

 Cancelaria: 020977 Bucureşti, Str. Oţetari nr.3, Sector 2
Tel.: (0040-21) 300 61 00; 300 61 07
Fax: (0040-21) 300 61 01
E-mail: emb.bucharest@mzv.sk
Program de lucru: luni – vineri: 08.15 – 16.15
 Secţia Consulară: 020977 Bucureşti, Str. Oţetari nr. 3, Sector 2
Tel.: (0040-21) 300 61 00; 300 61 03
Fax: (0040-21) 300 61 05; 300 61 01
E-mail: cons.bucharest@mzv.sk
Program de lucru : luni-miercuri: 09.00 – 13.00


176
Dl. Ján JEŽÓ 1 iunie 2009
Secretar III
(probleme de securitate şi drepturile omului)
Dna. Lucia JEŽÓ
Tel.: 021/300 61 13

Dl. Sergej ČOKINA 1 iulie 2011
Ataşat
Dna. Jana ČOKINOVÁ
Tel.: 021/300 61 07177

REPUBLICA SLOVENIA

25 Iunie – Ziua Naţională


E.S. Dna. Jadranka Šturm KOCJAN 28 august 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dl. Janez JANČAR

Dna. Elizabeta KIRN 7 octombrie 2013
Consilier

Dl. Col. Anton TUNJA 16 noiembrie 2011
Atașat al apărării
(Reședința la Belgrad)
 Cancelaria: 011995 Bucureşti, Str. Teheran nr. 25, Sector 1
Tel.: (0040-21) 300 27 80
Fax: (0040-21) 315 09 27
E-mail: vbk@gov.si
Website: www.bukaresta.veleposlanistvo.si
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
 Reprezentanţa Economică: 011995 Bucureşti, Str. Teheran nr.25,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 300 27 86
Fax: (0040-21) 315 09 27
E-mail: branko.grgic@gov.si
Website: www.bukaresta.veloposlanistvo.si
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

178

REGATUL SPANIEI

12 Octombrie – Ziua Naţională


E.S. Dl.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna.


 Cancelaria: 011824 Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1, 011822
Tel.: (0040-21) 318 10 77
Fax: (0040-21) 318 10 71
 Secţia Consulară: 011822 Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1
Tel.: (0040-21) 318 10 80
Fax: (0040-21) 318 10 71
 Biroul Economic şi Comercial: 010458 Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 64-66,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 312 80 50; 312 80 60
Fax: (0040-21) 312 90 80
 Biroul Ataşatului militar: Budapesta, Ungaria
Tel.: (0036-1) 326 40 15
Fax: (0036-1) 326 40 34
 Biroul Ataşatului pentru Interne: Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr.43, Sector
1
Tel.: (0040-21) 318 11 04; Fax: (0040-21) 318 10 74
 Biroul Ataşatului pentru învăţământ: 011 675 Bucureşti, Intrarea.Bitoliei nr. 25
Sector 1 Tel.: (0040-21) 230 17 72; Fax: (0040-21) 230 17 26
 Biroul pentru probleme de muncă şi afaceri sociale: 01824 Bucureşti, Str.
Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1
Tel.: (0040-21) 318 11 06
Fax: (0040-21) 318 10 73
 Centrul Cultural spaniol “Institutul Cervantes”: 050017 Bucureşti, Bd. Regina
Elisabeta nr.38, Sector 5
Tel.: (0040-21) 210 27 37; 210 47 77
Fax: (0040-21) 210 77 67

Program de lucru al Cancelariei: luni –joi 08.00-18.30; vineri 08.00 -1730
E-mail: emb.bucarest@maec.es
Website: www.maec.es/embajadas/bucarest
www.emajadaenrumania.maec.es

179

Dl. Luis TEJERO GONZÁLEZ 2 august 2010
Consilier
Şef Adjunct al Misiunii

Dna. Virginia GONZÁLEZ MARTÍNEZ 2 august 2010
Prim-secretar şi Consul

Dl. Col. Jacinto ROMERO PEÑA 24 octombrie 2011
Ataşat al Apărării
Reşedinţa la Budapesta

Dl. Agustin NAVARRO DE VICENTE GELLA 1 septembrie 2012
Consilier economic, şef birou comercial
Dna. Silvia SANTACANA SANZ

Dl. Alfonso MORÓN MERCHANTE 28 octombrie 2011
Consilier (muncă şi afaceri sociale cu reşedinţa la Roma)

Dl. Laureano MARTIN VELASCO 3 iulie 2009
Ataşat (probleme de interne)
Dna. Andiza FIGUEIREDO LEITE

Dl. Santiago GARCÍA-NOBLEJAS SANCHEZ-CENDAL 15 sept. 2010
Ataşat (probleme de interne, poliţie)
Dna. María Lourdes MUÑOZ LLAMAZARES

Dl. Vicente LOPEZ BREA 1 iulie 2013
Ataşat (probleme de învăţământ)

Dl. Juan Carlos VIDAL GARCIA 1 septembrie 2009
Director al Centrului Cultural “Institutul Cervantes”

Dl. Felix de PAZ GARCIA
Consilier (pentru turism cu reşedinţa la Viena)

Dl. Jorge AYORA RIMADA 9 iunie 2011
Atasat (Reşedinţa la Skopje, Republica Macedonia)

180

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOCIALISTĂ
SRI LANKA

4 Februarie – Ziua Naţională (1948)


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Varşovia)


 Cancelaria: 02-737 Varşovia, ul. Niedzwiedzia 2C
Tel.: (0048-22) 853 88 96; 853 88 97
Fax: (0048-22) 843 53 48
E-mail: mission@srilankaembassy.com.pl
Website: www.srilankaembassy.com.pl
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30
Secţia consulară: 09.00 – 13.00

181

STATELE UNITE ALE AMERICII

4 Iulie - Ziua Independenţei


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Duane C. BUTCHER 18 august 2011
Consilier al Ambasadei
Însărcinat cu Afaceri a.i.
Dna. Nazilia Hashimzada BUTCHER

Dna. Debra L. HEVIA 5 august 2013
Consilier (probleme politice)
Dl. Jose M. HEVIA ORTIZ

Dl. Bruce P. KLEINER 14 iunie 2012
Consilier (probleme de presă şi cultură)
Dna. Maria E. DULCEY

Dl. Henry A. LEIGHTON 17 august 2012
Consilier (probleme consulare) şi Consul General
Dna. Alice M. LEIGHTON

Dl. Matthew A. WERNER 17 iulie 2012
Consilier (probleme administrative)
Dna. Galya K. WERNER


 Cancelaria: Bucureşti, Str. Dr. Liviu Librescu nr. 4-6, Sector 1
Tel.: (0040-21) 200 33 00 ; Fax: (0040-21) 200 34 42
 Secţia consulară: Str. Liviu Librescu nr. 4-6, Sector 1
Tel.: (0040-21) 200 33 00 Fax: (0040-21) 200 35 05; 200 33 81
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 17.00
 Centrul Cultural American: Str. Liviu Librescu nr.4-6, Sector 1
Tel.: (0040-21) 200 36 50; Fax: (0040-21) 200 37 23
 Biroul de cooperare în domeniul apărării: Ministerul Apărării
Naţionale, Str. Izvor nr. 13-15 ; Tel.: (0040-21) 316 40 52

182

Dl. Colonel Roderick E. DORSEY 8 iunie 2011
Ataşatul apărării
Dna. Iris U. DORSEY

Dl. Comandor Joshua B. WILSON 2 iunie 2012
Ataşat naval
Dna. Heather L. WILSON

Dl. Maior Patrick B. GROW 18 august 2013
Ataşat pentru trupele de uscat
Dna. Lisa M. GROW

Dl. Maior Christopher D. BOYD 4 iunie 2013
Ataşat aero
Dna. Serai BOYD

Dl. Jay T. GOLDEN 1 octombrie 2011
Ataşat Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)
Dna. Patti C. GOLDEN

Dl. Kent L. CRITCHLOW 20 martie 2012
Ataşat
Dna. Marilyn CRITCHLOW

Dl. Russell A. ASHENDEN 11 iunie 2013
Ataşat (probleme legale)
Dna. Sian R. ASHENDEN

Dl. Darren T. WHITE 22 noiembrie 2009
Ataşat

Dl. Stephan F. NOTARIANNI 20 iunie 2011
Ataşat
Dna. Silvia M. NOTARIANNI

Dl. Michael T. HENNEY 1 aprilie 2012
Ataşat (probleme de agricultură)
Dna. Jolene Kae HENNEY

Reşedinţa la Varşovia


183
Dl. James M. CUNNINGHAM 28 iunie 2012
Secretar I (probleme comerciale)

Dna. Mari Jain WOMACK 26 iulie 2013
Ataşat

Dna. Susan P. GARRO 30 august 2011
Secretar I (probleme economice)

Dl. Kenneth M. WETZEL 24 iunie 2011
Secretar I (probleme de presă)
Dna. Gael REILLY

Dl. John J. KEARNS 2 august 2012
Secretar I
Dna. Jennifer L. KEARNS

Dna. Pamela CAPLIS 15 mai 2012
Secretar II

Dl. Karl C. SCHWAB 28 iunie 2012
Secretar I
Dna. Smiljana BRITVIC-SCHWAB

Dl. Peter CHORDAS 22 august 2011
Ataşat
Dna. Dina L. BERNARDIN

Dl. Joseph F. TRIMBLE 10 iulie 2012
Secretar I (probleme politice)
Dna. Alison TRIMBLE

Dl. Tyler L. MASON 22 martie 2012
Secretar I şi Consul
Dna. Mercedes L. MASON

Dna. Lisa L. MEYER 16 august 2013
Secretar I

Dna. Kara E. AYLWARD 10 august 2013
Secretar II şi Consul (probleme economice)
Dl. Antonios Louloudakis

184
Dna. Corinna E. Ybarra ARNOLD 1 august 2013
Secretar II şi Consul
Dl. Richard M. ARNOLD

Dl. Philip W. NAZELROD 30 octombrie 2011
Ataşat (probleme de securitate pe plan regional)

Dl. Martin L. LAHM III 21 octombrie 2011
Secretar II şi ViceConsul
Dna. Lesley B. LAHM

Dna. Maieta HOWZE 27 ianuarie 2012
Secretar II şi ViceConsul

Dna. Sucheta SHARMA 27 septembrie 2012
Secretar II şi Viceconsul

Dna. Kendra PACE 10 aprilie 2013
Secretar II (probleme politice)
Dl. Brandon W. PACE

Dna. Katja KRAVETSKY 3 iulie 2013
Secretar II
Dl. Vladislav M. KRAVETSKY

Dl. Bradley T. MCGUIRE 16 august 2013
Secretar II şi ViceConsul

Dl. Barry E. JEFFRIES 26 august 2013
Secretar II (probleme economice)
Dna. Emine N. TULUN-JEFFRIES

Dna. Cheryl L. COWAN 8 decembrie 2011
Secretar II

Dl. David D. GENTILLI 24 mai 2012
Secretar II

Dl. John C. KNAPPER 17 august 2012
Ataşat
Dna. Dawn B. KNAPPER


185
Dna. Deborah L. THOMAS 12 septembrie 2012
Ataşat
Dl. Robert P. APPELMAN

Dna. Dalmita D. BENTON 12 iunie 2012
Secretar II

Dl. Richard L. MAHY 20 iunie 2013
Secretar II
Dna. Aisha L. MAHY

Dl. Mark J. SCHLINK 4 noiembrie 2011
Secretar II şi ViceConsul
Dna. Emily E. SCHLINK

Dl. Krista PICA 28 iulie 2008
Secretar II
Dl. Frank J. PICA

Dl. Bryan W. STROTHER 12 iulie 2013
Ataşat

Dl. Ravi F. BUCK 1 martie 2013
Secretar II şi ViceConsul (probleme economice)

Dl. Darren T. THIES 19 august 2013
Secretar II şi ViceConsul

Dna. Diana M. BATES 19 august 2013
Secretar II şi ViceConsul

Dl. James E. DUCKETT 26 iunie 2013
Secretar II
Dna. Julia A. DUCKETT

Dl. John D. KAUFMANN 5 august 2013
Secretar II

Dna. Alysia R. CAMEL 9 august 2013
Secretar II186
Dl. Jason E. RICHARDS 25 septembrie 2012
Ataşat adjunct (probleme juridice)
Dna. Kristen K. RICHARDS

Dl. Brian R. LEWIN 11 septembrie 2011
Ataşat adjunct

Dl. Paul J. VITCHOCK 12 august 2013
Ataşat adjunct (probleme juridice)
Dna. Elizabeth M. VITCHOCK

Dl. Angelo M. RELLA 5 decembrie 2010
Ataşat adjunct
Dna. Melane J. RIDDLE

Dl. Brian M. MALAGRIDA 8 aprilie 2013
Ataşat adjunct
Dna. Katherine MALAGRIDA

Dl. Charles S. SANTOLI 10 aprilie 2011
Ataşat adjunct
Dna. Vicky L. SANTOLI

Dl. Grant M. LUCAS 18 ianuarie 2009
Ataşat
Dna. Eileen LUCAS
Reşedinţa la Viena

Dl. Daniel A. DYMOND 28 iunie 2012
Secretar III
Dna. Michelle A. EMERY

Dl. Todd A. KOLODZINSKI 16 iunie 2012
Secretar III
Dna. Ana V. KOLODZINSKI

Dl. Gavin D. LINDSEY 18 decembrie 2012
Ataşat adjunct şi ViceConsul
Dna. Keumkang LINDSEY
187
Dna. Rebecca A. PEZZINO 8 martie 2012
Ataşat adjunct
Dl. Nikolay V. PETUKHOVBiroul de cooperare în domeniul apărării

Dl. Colonel Glen K. LAWSON 14 septembrie 2012
Şeful Biroului de cooperare în domeniul apărării
Dna. Talaxe D. LAWSON

Dl. Locotenent Colonel Erik M. BAUER 23 iulie 2012
Şef adjunct al Biroului de cooperare în domeniul apărării
Dna. Izabela M. BAUER

Dna. Maior William E. SPURLOCK 16 iunie 2011
Ofiţer pentru relaţii bilaterale
Dl. Laura SPURLOCK

188

REPUBLICA SUDAN

1 Ianuarie – Ziua Independenţei


Dl. Mohamed Eltayeb GASMALLA MUDAWI 1 aprilie 2013
Ambasador, Însărcinat cu Afaceri a.i./Şef de Misiune
Dna. Sana Idris IBRAHIM BABIKIR

Dna. Zehor Hassan SIDAHMED MOHAMMED 17 august 2013
Secretar I
Dl. Hisham Yousif MUDAWI ABUARAKI

Dna. Amna IBRAHIM AHMED ALNOUR 1 iulie 2011
Ataşat administrativ
Dl. Khalid Abdalla ZUMRAWI ELSHEIKH

Dl. Elgameri Elhag IBRAHIM ABDELGADIR 23 februarie 2013
Ataşat administrativ
Dna. Hadia Mohamed HASHIM ELDIRDERI


 Cancelaria: 011943 Bucureşti, Str. Pictor Ion Negulici nr. 12-14,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 233 91 89 (Protocol Ambasador);
(0040-21) 233 91 81; 233 91 87 (Secţiile consulară şi culturală)
Fax: (0040-21) 233 91 88
E-mail: sudanirom@yahoo.com
Website: www.sudan-bucharest.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30
Program servicii consulare: luni - joi 10.00 – 14.00

189

REGATUL SUEDIEI

6 Iunie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Anders BENGTCÉN 22 septembrie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Marita Renman BENGTCÉN

Dl. Alexander PEYRE - DUTREY 2 septembrie 2013
Secretar I – Şef Adjunct al Misiunii

Dna. Eva NORDENGREN 30 august 2010
Secretar III

Dl. Lt. Col. Per RǺSTEDT 1 august 2011
Ataşat militar
(Reşedinţa la Praga) Cancelaria: 011343 Bucureşti, Şos. Kiseleff 43, Sector 1
Tel.: (0040-21) 406 71 00
Fax: (0040-21) 406 71 24
CP 2-142 014730, Bucureşti
E-mail: ambassaden.bukarest@gov.se
Program de lucru cu publicul: luni-vineri 10.00 – 12.00
Program de lucru pentru paşapoarte şi vize marţi-miercuri-joi 10.00 – 12.00

190

REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI

26 Aprilie – Ziua Naţională


E.S.
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dna. Maria NAPENDAELI 2 martie 2012
Însărcinat cu afaceri a.i.
 Cancelaria: 14050 Berlin, Eschenallee nr.11, Germania
Tel.: (0049-30) 30 30 800
Telefax: (0049-30) 30 30 8020
E-mail: info@tanzania-gov.de
Website: www.tanzania-gov.de
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.30;

191

REGATUL THAILANDEI

5 Decembrie – Ziua Naşterii M.S. Regele


E.S. Dl. Komgrit VARAKAMIN 10 aprilie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Duangchai VARAKAMIN

Dna. Suwanna FONGSAMOOT 11 aprilie 2014
Ministru Consilier
Adjunct al Şefului de Misiune

Dra. Kanwana HEMKAMON 5 iunie 2012
Secretar I

Dna. Phamornmas KANJANASATIANPHORN 15 decembrie 2011
Secretar II
Dl. Sunaphorn KANJANASATIANPHORN


 Cancelaria: 020953 Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 12, Sector 2
Tel.: (0040-21) 311 00 31; 311 00 67; 311 00 78
Fax: (0040-21) 311 00 44
E-mail: thaibuh@speedmail.ro
Website: www.thaiembassy.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 17.00
 Secţia consulară: luni – vineri 09.30 – 12.00 şi 13.30 – 15.30

192

REPUBLICA TUNISIANĂ

20 Martie – Sărbătoarea Independenţei


E.S. Dna. Boutheina LABIDI 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Khaled SEHILI 1 noiembrie 2009
Consilier
Dna. Mouna SEHILI

Dl. Driss GABTENI 15 octombrie 2009
Consilier
Dna. Najet GABTENI

Dl. Samir Ben HAMMAM 21 ianuarie 2010
Consilier
Dna. Monia BEN HAMMAM


 Cancelaria: Bucureşti, Str. Clucerului nr.48, Sector 1
Tel.: (0040-21) 210 11 97; 210 13 44
Fax: (0040-21) 210 11 14
E-mail: at.bucarest@b.astral.ro
Website: www.atunisie-ro.com


193

REPUBLICA TURCIA

29 Octombrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Ömür ŞÖLENDIL 23 mai 2011
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Nesrin ŞÖLENDIL

Dna. Öznur Özkan JOHNSSON 15 octombrie 2012
Consilier
Dl. Hans Anders JOHNSSON

Dl. comandor Tayfun ERGİ 7 august 2011
Ataşat al apărării şi naval
Dna. Seyran ERGİ
Tel: 021/206 37 39


 Cancelaria: 010575 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 72, Sector 1
Tel.: (0040-21) 206 37 00
Fax: (0040-21) 206 37 37
E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.tr
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 14.00 – 18.00
 Secţia consulară: 010575 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 72,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 206 37 22; 206 37 24; 206 37 25
Fax.: (0040-21) 206 37 30
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00; 16.00 – 17.00
 Biroul ataşatului militar:
Tel.: (0040-21) 206 37 39
Fax: (0040-21) 210 53 91
 Biroul comercial şi economic: 010335 Bucureşti, Bd. Magheru nr.
24, et. 4, ap. 27, Sector 1
Tel/Fax.: (0040-21) 318 39 39
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 14.00 – 18.00

194
Dl. Necat ÖZDEMIROĞLU 16 mai 2011
Consilier pentru Probleme de Securitate
Dna. Mürvet ÖZDEMIROĞLU

Dl. col. Şamil Türk ÖZKAN 7 august 2013
Ataşat aero şi Trupe terestre
Dna. Ünzile Gül ÖZKAN

Dl. Bahadir NECAT 16 octombrie 2009
Consilier Comercial

Dna. Ceren UÇAKER 1 octombrie 2011
Secretar II
Dl. Bariş UÇAKER

Dl. Bariş UÇAKER 15 august 2011
Secretar II
Dna. Ceren UÇAKER

Dl. Hasan AKDOĞAN 1 septembrie 2010
Secretar I
Dna. Seher AKDOĞAN

Dna. Asli PAKFILIZ 15 iulie 2013
Secretar II

Dl. Adnan ÖZTÜRK 16 septembrie 2013
Secretar II

Dl. Habip YILDIRIM 13 august 2011
Secretar II
Dna. Demet YILDIRIM

Dl. Cengiz MUTEL 15 august 2010
Secretar II
Dna. Emine Nalan MUTEL

Dna. Emine Nalan MUTEL 15 august 2010
Secretar II
Dl. Cengiz MUTEL195

Dl. Sefa YOKUŞOĞLU 9 august 2010
Secretar III
Dna. Özge YOKUŞOĞLU

Dna. Filiz KAYACI BOZ 8 august 2011
Consilier Comercial Adjunct
Dl. Muhammed BOZ

Dl. Oğuz ÖKSÜZ 7 august 2011
Asistent militar administrativ
Dna. Muradiye ÖKSÜZ

Dna. Nursel KORKMAZ 13 ianuarie 2011
Ataşat

Dl. Mehmet YILDIRIM 15 mai 2012
Ataşat
Dna. Ayşe YILDIRIM

Dl. Özkan AÇIKGÖZ 15 martie 2012
Ataşat
Dna. Eda AÇIKGÖZ

196

TURKMENISTAN

27 Octombrie – Ziua Naţională


E.S. Dl. Shohrat JUMAYEV 21 iulie 2010
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Merdan ATAYEV 6 septembrie 2012
Ataşat

 Cancelaria: Bucureşti, Str. Cringului nr. 5, Sector 1
Tel.: (0040-21) 316 90 66; 316 90 67
Fax: (0040-21) 316 90 46
E-mail: tmembassy@clicknet.ro

197
REGATUL ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA)
30 Aprilie – Ziua Reginei


E.S. Dl. Johannes Hendrik Mattheus VAN BONZEL 8 mai 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. Cristina Maria del Carmen GOMEZ BORDA

Dl. Paul YMKERS 13 august 2010
Prim-Consilier
Adjunct al Şefului de Misiune
Dna. Nevy Retno WIDYASTUTI BASOEKI

 Cancelaria: HERMES BUSINESS CAMPUS, 020335 Bucureşti, Bd.
Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2
Tel.: (0040-21) 208 60 30; Fax: (0040-21) 230 76 20
E-mail: bkr@minbuza.nl ; Website: www.netherlandsemb.ro
Program de lucru: luni – joi 08.30 – 17.30; vineri 08.30 - 15.00
 Secţia Consulară: HERMES BUSINESS CAMPUS, 020335
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2
Tel.: (0040-21) 208 60 30; Fax: (0040-21) 231 62 79
E-mail: bkr-ca@minbuza.nl
Program de lucru cu publicul: luni – marţi - joi 09.00 – 12.00
 Biroul Ataşatului Militar: PO Box 20701, 2500 ES Haga, Olanda
Tel.: (0031) 70 31 88244; Fax: (0031) 70 31 86534
E-mail: LC.Pfrommer@mindef.nl
 Biroul Ataşatului de Poliţie: HERMES BUSINESS CAMPUS,
020335 Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2
Tel.: (0040-21) 208 60 57; Fax: (0040-21) 230 58 88
E-mail: bkr-klpd@minbuza.nl
 Biroul Ataşatului Agricol: HERMES BUSINESS CAMPUS, 020335
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2
Tel.: (0040-21) 231 56 57; Fax: (0040-21) 231 63 73
E-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
 Biroul Ataşatului Probleme Vamale: Ambasada Regatului Ţărilor de
Jos la Budapesta, Füge Utca 5-7, 1022 Budapesta, Ungaria
Tel.: (0036-1) 336 63 41; Tel./Fax (0036-1) 326 58 22
E-mail: bdp-douane@minbuza.nl


198
Dl. Huub von Frijtag DRABBE 20 august 2013
Consilier economic (probleme economice şi de mediu)
Dna. Cornelia von Freitag DRABBE

Dl. Geert Jan BUISMAN 2 septembrie 2013
Secretar II (afaceri interne şi justiţie)

Biroul Ataşatului Militar

Dl. Lt. Colonel Leen PFROMMER 15 noiembrie 2010
Ataşat al Apărării, Militar, Aero şi Naval
(itinerant, cu reşedinţa la Haga, Olanda)

Biroul Ataşatului de Poliţie

Dl. Sjaak AARSEN 9 septembrie 2013
Ataşat de Poliţie

Biroul Ataşatului Probleme Vamale

Dna. F.A. EBBENS 1 octombrie 2011
Ataşat Probleme Vamale
Reşedinţa la Budapesta

Biroul Ataşatului Agricol

Dl. R.H. SCHAAP 1 septembrie 2012
Consilier pe probleme de agricultură
Dna. Carolina Willemke JOUSTRA199

UCRAINA

24 August - Ziua Independenţei


E.S. Dl. Teofil BAUER 21 iunie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Teofil RENDIUK 27 septembrie 2012
Ministru-consilier
Dna. Yevdokiia RENDIUK


 Cancelaria: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24, Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 36 60; 230 36 68; 230 36 71 Fax: (0040-21) 230 36 61
E-mail: emb_ro@mfa.gov.ua
Pagină web: http://romania.mfa.gov.ua
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 18.00
 Secţia economică: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24,
Sector 1
Tel: (0040-21) 230 36 65 Fax: (0040-21) 230 36 61
E-mail: tem.in.romania@gmail.com
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 18.00
 Centrul Cultural şi de Informare: Bucureşti, Calea Victoriei 26,
Sector 3
Tel./Fax: (0040-21) 314 33 13; 314 33 10
E-mail: ukr_centr@clicknet.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.00–18.00 şi 14.00-18.00 (program public)
 Biroul Ataşatului Militar: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor
nr. 24, Sector 1
Tel/Fax.: (0040-21) 230 36 63
E-mail: emb_ro@mfa.gov.ua ; militar.ua@mail.ru
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 18.00
 Secţia Consulară: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24,
Sector 1
Tel: (0040-21) 230 36 60 Fax: (0040-21) 230 36 69
E-mail: consulat.ro@gmail.com
Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi,vineri 09.00 – 12.00

200
Dl. Vitalii TIMISH 6 noiembrie 2010
Consilier
Dna. Nadiia KYDANCHUK

Dl. Col. Oleksandr RATSIDLO 12 octombrie 2012
Ataşat al Apărării, Aero şi Naval
Dna. Olena MIROSHNYCHENKO

Dl. Lt. col. Nazar BAGLAI 17 decembrie 2012
Ataşat Militar
D-na Marina BAGLAI

Dl. Victor VAVASOV 11 noiembrie 2010
Secretar I
Dna. Halyna VAVASOVA

Dl. Andriy HRYNIUK 3 octombrie 2011
Secretar I

Dl. Valerii CHERNENKO 17 august 2012
Secretar I
Dna. Olha CHERNENKO

Dl. Andrii ROMANIUK 3 iulie 2011
Secretar II
Dna. Oksana CHEPURNA

Dl. Denys LEVYTSKYY 12 ianuarie 2010
Secretar III (afaceri consulare)
Dna. Kateryna LEVYTSKA


201

UNGARIA

23 Octombrie - Ziua Naţională

E.S. Dl. Botond ZÁKONYI 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Károly Zoltán NAGY 1 noiembrie 2013
Consilier
Şef adjunct al Misiunii

Dl. Géza POLONYI 2 iulie 2012
Consilier II
Însărcinat cu Afaceri a.i.

Dl. Col. Aurél Ferenc BOTH 28 august 2012
Ataşat al Apărării, Militar şi Aero
Dna. Szatmari-Edit BOTH

Dl. László SOMOGYI 1 februarie 2012
Consilier I
Dna. Annamária SOMOGYINÉ GÁL


 Cancelaria: 020034 Bucureşti, Str. Jean-Louis Calderon 63-65,
Sector 2
Tel: (0040-31) 620 43 00
Fax: (0040-21) 312 04 67; (0040-31) 620 43 26
E-mail: mission.buc@mfa.gov.hu
Website: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RO/ro
Program de lucru: luni – joi 08.00 – 16.30 şi vineri 08.00 – 14.00
 Secţia Consulară: 011654 Bucureşti, Str. Negulescu Ştefan nr.30,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 230 05 50; 230 05 51; Fax: (0040-21) 230 05 52
E-mail: consulate.buc.@mfa.gov.hu
Program de lucru cu publicul: luni – vineri, 08.30 – 11.30 (miercuri închis)
 Biroul Ataşatului militar: 020034 Bucureşti, Str. Jean-Louis
Calderon nr. 63-65, Sector 2
Tel: (0040-21) 315 56 05 Fax: (0040-21) 312 42 55

202
Dl. András PÁL 12 septembrie 2012
Secretar I

Dl. Miklós SZABÓ 1 octombrie 2011
Secretar I
Dna. Gyöngyvér SZABÓ

Dl. Tamás BALI 1 septembrie 2009
Secretar II
Dna. Zsuzsanna DUDÁS

Dl. Roland NACSA 15 august 2013
Secretar III
Dna Dr. Gabriela KOCSIS

Dl. Balázs A. KIRÁLY 1 septembrie 2012
Secretar III
Dna. Orsolya KIRÁLY

Dna. Katalin DANKA 1 iulie 2012
Ataşat

Dna. Anna VÁRI 19 ianuarie 2012
Ataşat
Dl. Lajos Geza VARGA

Dna. Anna Andrea BENYOVSZKY 15 iulie 2013
Secretar II - Consul
Dl. Biczák Gergely Péter

Dna. Bernadett RATKU 11 iunie 2013
Ataşat

203

REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI

25 August –Ziua Naţională


E.S. Dl. Manuel Gonzalo Vieira MEROLA 18 septembrie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dl. Mario Américo Ferrari BIANCHINI 10 decembrie 2012
Ministru
Dna. Maria Cristina Azambuya AGUERRE Cancelaria : 011972 Bucureşti, Bd. Primăverii nr.19-21, Sc.A, Et.1,
Sector 1
Tel./Fax: (0040-21) 313 81 29; 313 81 30
Fax: (0040-21) 313 81 29
E-mail:ururumania@embadeuruguay.ro
Web: www.embadeuruguay.ro
Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 17.30204

REPUBLICA UZBEKISTAN

1 Septembrie - Ziua Proclamării Independenţei


E.S. Dl. Ulfaat KADIROV 16 aprilie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Ankara) Cancelaria: Birlik Mh. 06550, Ankara, Turcia
Tel.: (0090-312) 495 35 14


205

REPUBLICA BOLIVARIANĂ A VENEZUELEI

5 iulie - Proclamarea Independenţei


E.S. Dl. Victor Ramon CARAZO 10 iunie 2013
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Dna. Zulay Coromoto Prieto de Rodriguez ianuarie 2012
Secretar I

 Cancelaria : 011396 Bucureşti, Str. Pictor George Demetrescu Mirea
nr. 18, Sector 1
Tel.: (0040-21) 222 58 74; 222 43 11
Fax: (0040-21) 222 50 73
E-mail: embavero@clicknet.ro
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 15.00
vineri 09.00 – 13.00
 Secţia consulară: luni – joi 10.00-13.00

206

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

2 Septembrie - Ziua Naţională (1945)

E.S. Dl. TRAN Xuan Thuy 27 septembrie 2012
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
Dna. HA Thi Xa Ba

Dl. Bui Quang MINH 1 august 2011
Ministru Consilier

Dl. LE Ngoc Thi 27 septembrie 2012
Consilier comercial
Dna. TONG Thi Tui

Dl. Nguyen Van CU 26 iunie 2010
Secretar I
(Afaceri consulate)

Dl. Le Anh TUAN 30 aprilie 2013
Secretar III
(Cooperare bilaterală)
Dna. Nguyen Ngoc THi MAI

Dl. Pham Duy HIEN 21 decembrie 2010
Secretar III


 Cancelaria: 020012 Bucureşti, Str. C.A. Rosetti nr. 35, Sector 2
Tel.: (0040-21) 311 03 34; 311 16 04
Fax: (0040-21) 312 16 26
E-mail: vietrom2005@yahoo.com
Program consular: marţ-joi 09.00 – 12.00 şi 14.00 - 17.00
Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 17.00
 Secţia comercială:
Tel./Fax: (0040-21) 211 37 38
E-mail: ro@moit.gov.vn
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 17.00

207

REPUBLICA ZAMBIA

24 Octombrie – Ziua Naţională


E.S.Dl. Frank MUTUBILA 15 ianuarie 2014
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
(Reşedinţa la Roma) Cancelaria: 00193, Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 8, etj.6
Tel: (0039-06) 36 00 25 90; 36 00 69 03
Fax: (0039-06) 97 61 30 35
E-mail: zamrome@rdn.it; info@zambianembassy.it
Site: www.zambianembassy.it

208REPREZENTANŢE
ALE
ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE
209

UNIUNEA EUROPEANĂ
REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE

9 Mai - Ziua Europei


Dna. Angela FILOTE 1 ianuarie 2014
Şeful Reprezentanţei

Dna. Iulia DEUTSCH 1 iulie 2008
Coordonator al Departamentului Informare – Comunicare
Şef Adjunct al Reprezenţanţei

Dl. Mihai ROŞIORU 16 februarie 2011
Purtător de cuvânt
Coordonator al Departamentului de Presă

Dna. Dorina NĂSTASE 16 octombrie 2007
Raportor politic
Coordonator al Departamentului Politic

Dna. Cristina COSMA 1 septembrie 2008
Coordonator al Departamentului Administrativ

Dna. Madalina MIHALACHE 1 mai 2012
Şef Birou Informare al Parlamentului European


 Cancelaria: 020492 Bucureşti, Str. Vasile Lascăr 31
Tel.: (0040-21) 203 54 00
Fax: (0040-21) 316 88 08
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu
Program de lucru: luni – joi 09.00 – 17.00
vineri 09.00 – 14.30


210

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
(O.N.U.)
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(P.N.U.D.)

24 Octombrie – Ziua Naţiunilor Unite


Dl. Andrei OPREA 1 ianuarie 2013
Coordonator P.N.U.D.

 Cancelaria: 011975 Bucureşti, Casa ONU, Bd. Primăverii, nr. 48A,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 201 78 72 – 76
Fax: (0040-21) 201 78 28
E-mail: office.ro@undp.org
Program de lucru: luni – joi: 09.00 – 17.00
vineri: 09.00 – 13.00

211

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
(O.N.U.)
Centrul de Informare al ONU pentru România
(U.N.I.C.)

24 Octombrie – Ziua Naţiunilor Unite


Dna. Cristina BĂLAN
Coordonator U.N.I.C. Cancelaria: 011975 Bucureşti, Casa ONU, Bd. Primăverii, nr. 48A,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 201 78 77 – 79
Fax: (0040-21) 201 78 80
E-mail: unic@undp.ro
Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 17.00


212

ÎNALTUL COMISARIAT AL
NAŢIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIAŢI
(U.N.H.C.R.)Dl. Petrus N. WIJNINGA 4 iulie 2011
Reprezentant
Dna. Huong WIJNINGA
 Cancelaria: 011975 Bucureşti, Casa ONU, Bd. Primăverii, nr. 48A,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 201 78 73; 201 78 72
Fax: (0040-21) 210 15 94
E-mail: rombu@unhcr.org
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30

213

FONDUL NAŢIUNILOR UNITE
PENTRU COPII (U.N.I.C.E.F.)

24 Octombrie – Ziua Naţiunilor UniteDna. Sandrine BLANCHET 1 iulie 2012
Reprezentant
 Cancelaria: 011975 Bucureşti, Bd. Primăverii, nr. 48A, Casa ONU,
et.1, Sector 1
Tel.: centrală (0040-21) 201 78 72
Secretariat Reprezentant: (0040-21) 201 78 53
Fax: (0040-21) 317 52 55
E-mail: bucharest@unicef.org
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30

214

AGENŢIA UNIVERSITARĂ A
FRANCOFONIEI (AUF)
BIROUL EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ

20 Martie – Ziua Internaţională a Francofoniei


Dl. Abderrahmane RIDA 1 septembrie 2011
Director regional


 Cancelaria: 050025 Bucureşti, Bv. Schitu Măgureanu nr. 1, mezanin,
Sector 5
Tel: (0040-21) 312 12 76; 312 20 14; 311 13 26
Fax: (0040-21) 312 16 66
E-mail: europe-centrale-orientale@auf.org
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
Website: //www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/215

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A
FRANCOFONIEI (OIF)
ANTENA REGIONALĂ PE LÂNGĂ ŢĂRILE DIN EUROPA
CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ

20 Martie – Ziua Internaţională a Francofoniei


Dna. Chantal MORENO 1 aprilie 2014
Şef de Antenă

 Cancelaria: 050025 Bucureşti, Bv. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 6
Sector 5
Tel: (0040-21) 314 97 78; 0727 717 112
Fax: (0040-21) 314 96 17
E-mail: chantal.moreno@francophonie.org
Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 17.30
Website: http://www.francophonie.org/


216

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ
PENTRU MIGRAŢIE
(O.I.M.)


Dl. Mircea MOCANU
Şef al Biroului O.I.M. în România 18 noiembrie 2013

Dl. Ciprian NIŢĂ
Adjunct al Şefului Biroului O.I.M. în România

Dl. Mark Lloyd RICHMOND
Manager Regional pentru CANVAC

Dna. Maria VOICA
Coordonator Proiecte

Dl. Marius POP
Şeful Departamentului Medical

Dl. Mihail CLONDIR
Ofiţer Şef Operaţiuni


 Cancelaria: 020602 Bucureşti, Str. Viitorului nr. 11, Sector 2
Tel.: (0040-21) 211 45 65; 211 56 57
Fax: (0040-21) 211 44 54
E-mail: iombucarest@iom.int
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00
Program de lucru cu publicul: 10.00 – 12.00 şi 13.00 – 17.00

217

BANCA MONDIALĂDna. Elisabeta CAPANNELLI 7 mai 2013
Şeful Biroului Băncii Mondiale în RomâniaCorporaţia Financiară Internaţională
Dna. Ana Maria MIHĂESCU
Şef Rezident IFC

 Cancelaria: 020492 Bucureşti, str. Vasile Lascăr 31, Sector 2
Tel.: (0040-21) 201 03 11
Fax: (0040-21) 201 03 38; 318 28 07
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00


218

BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
(B.E.R.D)


Dl. James HYSLOP 1 ianuarie 2013
Director
Reprezentant rezident


 Cancelaria: 010624 Bucureşti, Metropolis Center 56-60, Str. Grigore
Alexandrescu nr. 89-97, etaj 3, aripa West, Sector1
Tel.: (0040-21) 202 71 00
Fax: (0040-21) 202 71 10
Website: www.ebrd.com
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30


219


BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII


Dl. Flavio Schiavo Campo de GREGORIO 1 iulie 2012
Director
Reprezentant rezident
Dna. Irene DIDELET

 Cancelaria: 020492 Bucureşti, Str. Vasile Lascăr nr. 31, Sector 2
Tel.: (0040-21) 208 64 00
Fax: (0040-21) 317 90 90
Website: www.bei.org
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00220


FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL
(F.M.I.)Dl. Guillermo TOLOSA 1 iulie 2013
Reprezentant Regional FMI
pentru România şi Bulgaria
Dna. Mariana CAPURRO
 Cancelaria: 030118 Bucureşti, Str. Halelor nr. 7, etaj 2, Sector 3
(Piaţa Unirii )
Tel.: (0040-21) 311 58 33
Fax: (0040-21) 318 14 10
Website: www.fmi.ro


221CENTRUL SUD-EST EUROPEAN DE APLICARE A LEGII
(SELEC)

7 octombrie 2011 – intrarea în vigoare a Convenţiei
Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (Convenţia SELEC)


Dl. Gürbüz BAHADIR 1 ianuarie 2010
Director general

Dl. Cristian DUŢĂ 1 octombrie 2012
Director activităţi operaţionale

Dna. Snejana MALEEVA 17 ianuarie 2011
Director interimar responsabil cu afaceri juridice şi interne

 Cancelaria: 050711 Bucureşti, Str. 13 Septembrie nr. 1-5, Palatul
Parlamentului, etaj 10, Sector 5
Tel.: (0040-21) 303 60 09
Fax: (0040-21) 303 60 77
E-mail: secretariat@selec.org
Website: www.selec.org
Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

222

CONSULATE GENERALE


223


CONSULATUL GENERAL
AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE
LA CONSTANŢADl. SU Yanwen 13 octombrie 2010
Consul General
Dna. ZHEN Shuqin

Dl. WANG Qingshan 12 decembrie 2009
Consul (secretar I)
Dna. YU Lihua
 Cancelaria: 900665 Constanţa, str. Vasile Pârvan 11-13
Tel.: (0040-241) 617 833; 617 834
Fax: (0040-241) 612 092
Program de lucru: marţi şi vineri 09.00 – 12.00

224

CONSULATUL
REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
LA SIBIU


Dna. Judith URBAN 10 ianuarie 2014
Consul
Dl. Dietrich URBAN

Dl. Hans SCHEBESCH 5 iulie 2010
Ataşat
Dna. Leontina SCHEBESCH
 Cancelaria: 550169 Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 15 – 17
Tel.: (0040-269) 206 211
Fax: (0040-269) 206 299
Website: www.hermannstadt.diplo.de
E-mail: info@hermannstadt.diplo.de
Program de lucru cu publicul: luni - vineri 09.00 – 11.30225

CONSULATUL
REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
LA TIMIŞOARA


Dl. Klaus Christian OLASZ 29 septembrie 2009
Consul
Dna. Ramona OLASZ

Dl. Siegfried GEILHAUSEN 23 iulie 2012
Ataşat
Dna. Geraldine Bridget GEILHAUSEN Cancelaria: 300195 Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 10
 Corespondenţă: 300860 Timişoara, O.P. nr. 5, C.P. 666
Tel.: (0040-256) 309 800
Fax: (0040-256) 490 487
E-mail: germanco@rdstm.ro
Website: www.temeswar.diplo.de; www.timisoara.diplo.de
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 08.30 – 11.30

226

CONSULATUL GENERAL
AL REPUBLICII ITALIENE
LA TIMIŞOARA


Dl. Stefano MISTRETTA 31 decembrie 2010
Consul General

Dl. Giuseppe FOLINO 3 decembrie 2007
Ataşat (Afaceri administrative)

Dl. Federico MINAGRA 23 august 2010
Ataşat (Afaceri comerciale)
 Cancelaria: Timişoara, Str. Putna nr. 6
Tel.: (0040-256) 20 12 12; 40 86 30
Fax: (0040-256) 22 12 57; 40 86 68
E-mail: consolato.timisoara@esteri.it
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.30 – 13.30
 Biroul Comercial: Timişoara, Str. Putna nr. 6
Tel.: (0040-256) 40 86 60
Fax: (0040-256) 40 86 61
E-mail: federico.minagra@esteri.it

227


CONSULATUL GENERAL
AL REPUBLICII MOLDOVA
LA IAŞI


Dl. Ion COŞER 22 iulie 2013
Consul


 Cancelaria: 700127, Iaşi, Str. Gavriil Musicescu nr. 6, Bl.7A
Tel.: (0040-232) 22 03 15
Fax: (0040-232) 22 03 16
Mobil: 0748 858 515
E-mail: consulat.iasi@mfa.md


228
CONSULATUL GENERAL
AL FEDERAŢIEI RUSE
LA CONSTANŢADl. Mikhail M. REVA 30 octombrie 2010
Consul General
Dna. Maria S. REVA

Dl. Vitaly GERMAN 25 februarie 2008
Vice-consul
Dna. Marina GERMAN

Dl. Vladimir I. NECHAEV 18 decembrie 2011
Ataşat

 Cancelaria: 900682 Constanţa, Str. Mihai Viteazul nr. 5
Tel.: (0040-241) 611 106; 615 168
Fax: (0040-241) 618 923; 615 168
E-mail: consulatulrus@rdsct.ro
Website: www.constantza.mid.ru
Program de lucru cu publicul: luni, marţi, vineri: 08.00 – 13.00

229

CONSULATUL GENERAL
AL REPUBLICII SERBIA
LA TIMIŞOARA


Dl. Lazar MANOJLOVIC 25 martie 2011
Consul General
Dna. Mirjana MANOJLOVIC
Tel.: (0040-256) 49 02 68

Dna. Vesna KOLINOVIĆ 31 octombrie 2010
Consul
Dl. Zoran KOVAČEVIĆ
Tel.: (0040-256) 49 02 68 Cancelaria: 3001194, Timişoara, Str. Remus nr. 4
Tel.: (0040-256) 49 03 34; 49 34 67
Fax: (0040-256) 49 04 25
E-mail: gksrb@clicknet.ro
Program de lucru: luni-vineri 09.00-17.00
Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 13.00

230
CONSULATUL GENERAL
AL REPUBLICII TURCIA
LA CONSTANŢA

Dl. Ali BOZÇALIŞKAN 15 octombrie 2013
Consul General
Dna. Pouneh BOZÇALIŞKAN

Dl. Özgen TOPÇU 1 septembrie 2012
Vice Consul
Dna. Tuğba TOPÇU

Dl. Cenk TANAY 15 august 2013
Vice Consul
Dna. Seniye Güneş TANAY

Dl. Ercan ERTÜRK 30 octombrie 2013
Vice Consul
Dna. Fatma YILMAZ ERTÜRK

Dl. Aytekin AKÇIN 1 ianuarie 2012
Ataşat pe probleme de religie
Dna. Emine AKÇIN

Dna. Sezen LEVENTOĞLU 19 octombrie 2012
Ataşat comercial
Dl. Levent LEVENTOĞLU

Dna. Tuğba TOPÇU 1 ianuarie 2013
Ataşat
Dl. Özgen TOPÇU Cancelaria: 900704 Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 82
Tel.: (0040-241) 60 79 10; 60 72 18
Fax: (0040-241) 61 53 67
E-mail: consulate.constanta@mfa.gov.tr

231
Dl. Murat ÖZDEMIR 1 octombrie 2012
Ataşat
Dna. Filiz ÖZDEMIR

Dl. Sedat ARABACIOĞLU 1 februarie 2011
Ataşat
Dna. Emine ARABACIOĞLU

232
CONSULATUL GENERAL
AL UCRAINEI
LA SUCEAVA


Dl. Vasyl BOIECHKO 29 septembrie 2010
Consul General
Dna. Nadia BOIECHKO

Dl. Volodymyr PALESIKA 4 septembrie 2009
Consul
Dna. Tetiana PALESIKA

 Cancelaria: 720182 Suceava, Str. Mărăşeşti, nr. 44B, Bl. 3A
Tel.: (0040-230) 52 01 67; 53 13 45
Fax: (0040-230) 52 47 35
E-mail: gc_ro@mfa.gov.ua
Web:http://suceava.mfa.gov.ua
Program de lucru: luni – vineri: 8.30 – 13.00; 14.30 – 18.00


233

CONSULATUL GENERAL
AL UNGARIEI
LA CLUJ – NAPOCA

Dl. János MAGDÓ 23 iulie 2012
Consul General
Dna. Szeréna LĖVAI

Dl. Levente BITAY 5 august 2011
Consul
Dna. Erika FÜLÖP

Dl. Zoltán SZŰCS 15 august 2009
Consul
Dna. Orsolya SZÁNTÓ

Dl. János DEBRECZI 15 decembrie 2010
Consul
Dna. Márta DEBRECZI

Dl. Tamás FODOR 15 august 2011
Consul

Dna. Edina Albertné SIMON 15 august 2011
Consul

Dl. Tamás ALBERT
Consul


 Cancelaria: 400113 Cluj – Napoca, P-ţa Unirii nr. 23
Tel.: (0040-264) 590 561; 596 300
Fax: (0040-264) 594 109 ; 597 335
Program de lucru: luni – joi, 08.00 – 16.30 şi vineri 08.00 – 14.00
Program de lucru cu publicul: luni şi miercuri: 08.30-12.00: 13.30-16.00
vineri 08.30 – 13.00
 Biroul turistic: Str. Galaxiei nr. 9
Tel.: (0040-264) 440 547

234
Dl. Róbert PAPP 12 februarie 2012
Consul
Dna. Zita Anikó BARTÓK

Dna. Gabriella VIZI 1 august 2012
Consul

Dna. Annamária BĖKEFI 2 august 2012
Consul

Dna. Szilvia DONKÓ 1 septembrie 2012
Consul

Dna. Rita ĖVA ÓNODY 2 ianuarie 2013
Consul235

CONSULATUL GENERAL AL
UNGARIEI
LA MIERCUREA CIUC


Dl. Barna Pál ZSIGMOND 7 martie 2011
Consul General
Dna. Imola Mária ZSIGMOND

Dl. Sándor Zoltán CSIGE 11 decembrie 2010
Consul
Dna. Ildikó CSIGE-HÓDI

Dl. Zsófia BÁN
Consul

Dl. Balázs FARKAS 2 mai 2011
Consul

Dl. Magyar BALÁZS
Consul

Dna. Mezei VIRÁG
Consul

Dna. Erzsébet NAGY
Consul

Dl. Zoltán ÁRPÁD NAGY
Consul
Dna. Mária Balla NAGYNĖ


 Cancelaria: 530210 Miercurea Ciuc, Str. Petöfi Sándor nr. 45
Tel.: (0040-266) 207 335
Fax: (0040-266) 207 338
Program cu publicul :
Depunerea cererilor de viză – luni, joi, 08.30 – 12.30
Eliberarea vizelor – marţi, vineri, 08.30 – 12.30
E-mail: titkarsag.csk@mfa.gov.hu

236

Dna. Alexandra Petra PARTL 30 decembrie 2010
Consul

Dl. Gábor SZARKA
Consul
Dna. Gyöngyi SZARKA-DOBI

Dna. Adrienn TAKÁES
Consul
Dl. Boldizsár GYÖRVÁRI

Dna Dr. Bernadett Eszter TÓTH
Consul

Dna. Ambrus RITA
ViceConsul
Dl. Tamás SIPOS

237CONSULATE ONORIFICE


238

CONSULATUL ONORIFIC
AL AUSTRALIEI LA BUCUREŞTIDna. Mihaela NICOLA
Consul Onorific Cancelaria: 011801 Bucureşti, Str. Praga nr.3, Sector 1
Tel.: (0040-37) 406 08 45
Fax: (0040-31) 107 13 78
E-mail: office@australianconsulate.ro

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII AUSTRIA LA SIBIUDl. Andreas HUBER 7 iunie 2011
Consul Onorific Cancelaria: 550185 Sibiu, Str. Gral. Magheru nr. 4
Tel./Fax: (0040 - 269) 211 311
E-mail: andreas.huber@konsulat-at.ro
239

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII AUSTRIA LA TIMIŞOARADl. Vasile ONOFREI 15 februarie 2001
Consul Onorific Cancelaria: 300086 Timişoara, Str. Mărăşeşti nr. 7, Ap. 2
Tel./Fax: (0040 - 256) 294 300
E-mail: consaustria@mail.dnttm.ro ; consaustria@law.ro


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII AZERBAIDJAN LA CONSTANŢADl. Gabriel-Valentin COMĂNESCU
Consul Onorific Cancelaria: 900001, Hotel Vega, cam.109, oraş Mamaia, judeţul
Constanţa
Tel.: (0040 - 241) 607 480
Fax.: (0040 - 241) 607 481
E-mail: ctaconsulate@azembassy.ro


240

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII BULGARIA LA TIMIŞOARADl. Gheorghe NACOV
Consul Onorific Cancelaria: 300085 Piaţa Unirii nr.14, Timişoara, judeţul Timiş
Tel./Fax: : (0040 - 256) 490 697


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CEHE LA TIMIŞOARADl. Ştefan MOŢEC 1 noiembrie 2010
Consul Onorific Cancelaria: 300191 Timişoara, Str. Remus nr. 7A, Ap. 2-3
Tel.: (0040 - 356) 179 038
Fax: (0040 - 356) 179 039
E-mail: Timisoara@honorarny.mzv.cz
Program: marţi şi joi: 14.00 – 16.00


241


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CHILE LA BRAŞOV
Dl. Nicolae CHIRILĂ 11 septembrie 2007
Consul Onorific
 Cancelaria: 500223 Braşov, Str. Verii nr. 1, Bl. IG, Apt. M2
Tel.: 0722 377 277; (0040-368) 401 710
Fax.: (0040-368) 401 711
E-mail: titular@avocatchirila.roCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CHILE LA CLUJ – NAPOCADl. Mircea Dănuţ POPESCU 17 noiembrie 2008
Consul Onorific
 Cancelaria: 400165 Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă nr.41
Tel.: (0040-264) 449 794
Fax.: (0040-264) 442 063
E-mail: mirpop@gmail.com

242

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CHILE LA CONSTANŢADl. Andrei PĂDUREŢ 31 martie 2010
Consul Onorific

 Cancelaria: 900612 Constanţa, Str. Mircea Cel Bătrân nr.132
Tel.: (0040) 745 777 877
E-mail: andrei.paduret@dawosus.com
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII CIPRU LA CONSTANŢADl. Loizos Antoniou KARAGEORGES
Consul Onorific
 Cancelaria: Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr. 49, parter
Tel.: (0040-241) 615 919
Fax.: (0040-241) 694 854
E-mail: kypros@euroform.ro
Program de lucru cu publicul: luni-vineri 09.00 – 17.00

243


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ESTONIA LA BUCUREŞTIDna. Ingrid CRISTEA
Consul Onorific
 Cancelaria: Bucureşti, Str. Hagi Ghiţă nr.41, Sector 1,
Tel./Fax: (0040-21) 224 05 01
Tel: 0727321921
E-mail: ingridcristearo@yahoo.comCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FINLANDA LA BUCUREŞTIDl. Dan STOICESCU 26 martie 1999
Consul Onorific

 Cancelaria: 011981 Bucureşti, Blvd. Mareşal Constantin Prezan nr.2,
et.2, ap.8, Sector 1,
Tel/Fax.: (0040-21) 222 72 09


244


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FINLANDA LA CONSTANŢADl. Constantin ŞUTEU
Consul Onorific Cancelaria: 900702 Constanţa, Str. Olteniei nr. 32b
Tel./Fax: (0040-241) 617 521
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.00


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA BRAŞOV


Dl. Ioan CIOLACU
Consul Onorific Cancelaria: 500036, Braşov, Bd. Eroilor 33
Tel/Fax.: (0040-368) 412 179
E-mail: contact@afbv.ro
245


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA CLUJ-NAPOCA


Dl. Pascal FESNEAU
Consul Onorific Cancelaria: Cluj-Napoca, Str. J.C. Brătianu nr. 22
Tel.: (0040-264) 598 551
Fax: (0040-264) 593 536


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA CONSTANŢA


Dl. Dorel GLĂVAN
Consul Onorific Cancelaria: Constanţa, str Bd. Ferdinand nr.78
Tel.: (0040-241) 55 50 99 /55 56 99


246


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA


Dl. Dan BEDROS
Consul Onorific Cancelaria: Timişoara, str Gheorghe Dima nr.1
Tel.: (0040-256) 292 661
E-mail: dan.bedros@consulatfr-tm.ro


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GHANA LA BUCUREŞTIDl. Marin STANCU
Consul Onorific Cancelaria: 050686 Bucureşti, Str. Ioviţă nr. 23-27, ap.2, Sector 5
Tel.: (0040-21) 335 11 90; 335 90 78
Fax: (0040-21) 335 82 44
Mobil: 0744 544 814; 0728 844 514247

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GUATEMALA LA BUCUREŞTIDl. George Constantin PĂUNESCU
Consul Onorific Cancelaria: 010024 Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr.2-4, etaj 3,
Sector 1
Tel.: (0040-21) 207 78 03
Fax: (0040-21) 315 11 00
E-mail: office@consulat-guatemala.ro
Web: www.consulat-guatemala.ro
Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 12.00
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GUINEEA BISSAU LA BUCUREŞTIDna. Roxana Elena Rusu
Consul Onorific Cancelaria: Bucureşti, Str. Drumeagului nr. 53, Sector 3
Tel: (0040) 0723 209 185
E-mail: consuladogh@yahoo.com


248CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII GUINEEA ECUATORIALĂ LA BUCUREŞTIDl. Prof. Eugenio CALIGIURI
Consul Onorific Cancelaria: Bucureşti, Str. Aniversării nr.41/610, Sector 3
Tel/Fax: (0040-21) 323 32 34
Mobil: 0741 637 850
E-mail: consul@ecaligiuri.com
Web: www.ecaligiuri.comCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ISLANDA LA BUCUREŞTIDna. Georgiana POGONARU
Consul Onorific
 Cancelaria: 010701 Bucureşti, Calea Griviţei nr. 8–10, etaj 6, sect. 1
Tel.: (0040-21) 316 99 22
Fax: (0040-21) 319 72 27
E-mail: georgiana.pogonaru@cefs.ro

249
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII INDIA LA TIMIŞOARADna. Maria GRAPINI
Consul Onorific
 Cancelaria: Timişoara, Str. Jiul nr.2
Tel.: (0040-256) 490 227
Fax.: (0040-256) 490 226
E-mail: grapini@pasmatex.ro; cabinet@pasmatex.ro
Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 17.00

CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI HAŞEMIT AL IORDANIEI LA BRAŞOVDl. Raed DAHABREH
Consul Onorific Cancelaria: Braşov, Str. Mureşenilor nr.14
Tel: (004) 0744 601 901
E-mail: h.consul.iordania@clicknet.ro
Reşedinţa: 2200 Braşov, Timişu de Jos, Vila nr.7
E-mail: raed.dahabreh@yahoo.com

250
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII LETONIA LA BUCUREŞTIDl. Ioan Donca
Consul Onorific Cancelaria: Bucureşti, Str. Lascăr Catargiu nr.11
Tel./Fax: (0040-21) 212 91 52
E-mail: office@consonletonia.ro
www.consonletonia.roCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII LIBANEZE LA CONSTANŢADl. Charbel J. MAROUN
Consul Onorific Cancelaria: Constanţa, Str. Dumbrăveni nr.68
Mobil: 0751333331
Fax: (0040-241) 508 434
Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.00
E-mail: consulatlibanais@gmail.com

251


CONSULATUL ONORIFIC
AL MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG
LA BUCUREŞTI


Dl. Mihai FERARIU
Consul Onorific Sediu central: Bucureşti, str. Av. Petre Creţu nr. 68, sector 1
 Cancelaria: Bucureşti, str. Dr. Dumitru Răureanu nr. 4, et. 1, sector 5
Tel.: (004021) 310 35 10
Fax: (004021) 315 75 31
E-mail: ferariu@rdslink.ro
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MACEDONIA
LA PLOIEŞTI


Dl. Aurelian Nicolae GOGULESCU 14 august 2008
Consul Onorific Cancelaria: Ploieşti, Str. Cuza Vodă nr.8, Judeţul Prahova
Tel.: (0040-244) 516 666
Fax: (0040-244) 512 552
E-mail: presedinte@cciph.ro


252CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MACEDONIA
LA TIMIŞOARA


Dl. Radu-Dan MIHAESCU 31 martie 2011
Consul Onorific

 Cancelaria: Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 8, Timişoara, jud. Timiş
Tel.: (0040-256) 20 20 57
Fax: (0040-256) 29 44 60; 20 20 56
E-mail: radu.mihaescu@tender.ro

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MADAGASCAR LA BUCUREŞTI


Dl. Serge RAMEAU
Consul Onorific
 Cancelaria: Bucureşti, Str. Polonă nr. 89, Sector 1
Tel.: (0040-21) 210 52 72
Fax: (0040-21) 210 58 48
E-mail: diplomatie.mg@gmail.com
Web: www.madagascar.ro
Programul de lucru cu publicul: luni-vineri 09.00 – 13.00

253


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MALTA
LA BUCUREŞTI


Dl. Eugen LASCU
Consul Onorific Cancelaria: str. Alexandru Constantinescu nr.35, Sector 1
Tel.: (0040-21) 233 13 39
Fax.: (0040-21) 233 13 40
E-mail: eugen.lascu@elascu.roCONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII
ŞI IRLANDEI DE NORD LA BRAŞOVDl. Stuart Murray MEIKLE
Consul Onorific
 Cancelaria: Str. Fagarului nr. 56, Comuna Stupini, jud. Braşov
Tel.: 0735 153 521254

CONSULATUL ONORIFIC
AL PRINCIPATULUI MONACO
LA BUCUREŞTI


Dl. Sergio Aurelio FALESCHINI
Consul Onorific Cancelaria: 020961, Bucureşti str. Nicolae Filipescu nr.43, Sector 2
Tel.: (0040-21) 322 92 47
Fax: (0040-21) 322 92 44
E-mail: sergio@vinarte.ro

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII MOLDOVA
LA TIMIŞOARA


Dl. Silviu SOFRONIE 19 noiembrie 2010
Consul Onorific Cancelaria: Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 20, 1. 3, 300024, Timişoara
Tel.: (0040 - 256) 22 05 40
Fax: (0040 - 256) 22 05 40
E-mail: consulatmdtm@gmail.com255CONSULATUL ONORIFIC
AL MONGOLIEI LA BUCUREŞTIDna. Maria Rodica POP
Consul Onorific Cancelaria şi Secţia consulară: 024025 Bucureşti, Intrarea Dr.
Bobeica nr. 4, ap. 1, Sector 2
Tel.: (0040-21) 322 81 15
Mobil: 0721 544 656
E-mail: mongolianconsulate@yahoo.com

CONSULATUL ONORIFIC
AL MUNTENEGRULUI LA …………….Dl………….
Consul Onorific Cancelaria:256
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI NORVEGIEI LA CONSTANŢADl. Laurenţiu Adrian LAZĂR
Consul Onorific Cancelaria: 900559 Constanţa, SC Barklav Romania SR, Bd.
Mamaia nr. 251-253, et. 3
Tel.: (0040 - 0241) 67 37 37
Fax: (0040 - 0241) 67 35 35
E-mail: office@barklav.ro
Website: www.barklav.ro
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII PERU LA TIMIŞOARADl. Rufino Delgado MONTENEGRO
Consul Onorific Cancelaria: 300244 Timişoara, Str. Oraviţa nr. 2D
Tel: (0040-256) 281 963
Fax: (0040-356) 263 341
E-mail: conperutm@peruvision.ro
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri 09.00 – 13.00
Program de lucru cu publicul: luni, miercuri şi vineri 09.00 – 13.00

257


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII POLONEZE LA CÂMPIA-TURZIIDl. Robert MILCZAREK 22 iunie 2011
Consul Onorific Cancelaria: 405100 Câmpia Turzii, Cluj, Str. Nouă nr. 1, bl. T2, sc.
B, ap. 23
Tel: (0040-724) 28 60 03
Fax: (0040-264) 28 90 27
E-mail: konsulathonorowy.rumunia@yahoo.roCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SAN MARINO LA BUCUREŞTIDl. Gilberto ROSSI
Consul onorific


 Cancelaria: Bucureşti, B-dul Unirii nr.15, Bl.3, ap.3, sector 4
Tel.: (0040-21) 336 69 71
Fax: (0040-21) 336 52 03
E-mail: consolato.rsm@blazer.ro258
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SENEGAL LA BUCUREŞTI

Dl. Eduard MANSOUR
Consul onorific

Cancelaria: Bucureşti, Str. Sfânta Vineri nr.32, Bl.A5, parter, Sector 3
Tel.: (0040-31) 438 17 26
Fax: (0040-31) 438 17 27
Tel. mobil: (0040) 722 633 333
E-mail: eduardmansour@consulatsenegal.ro; dodoro13@gmail.com
Website: www.consulatsenegal.roCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SIERRA LEONE LA CLUJ-NAPOCA

Dl. Viorel ZAHARIA
Consul Onorific

Cancelaria: Cluj-Napoca, Str. Mureşului nr. 45
Tel.mobil: (0040) 744 705 519
E-mail: consul@sierraleone.ro
Website: www.sierraleone.roCONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ARABE SIRIENE LA CONSTANŢA

Dl. Jamal Ahmad ZEIDO 16 ianuarie 2006
Consul Onorific

Cancelaria: Constanţa, Palazul Mare
Str. Brest nr.2, lot.AA01
Tel.: (0040-241) 615 161
Fax.: (0040-341) 407 404
Mobil: 0722 285 685

259
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SLOVACE LA SALONTADl. Miroslav IABLONCSIK
Consul Onorific
 Cancelaria: 415550 Salonta, Str. 1 Decembrie nr. 5,
Tel.: (0040-259) 373 027
E-mail : office@slovakiakonzulat.ro
Mobil: 0742 013 012; 0745 636 252


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII SLOVENIA LA TÂRGU MUREŞDl. Victor SURDEA
Consul Onorific
 Cancelaria: Târgu Mureş, Str. Primăriei nr. 1, cam. 85
Tel.: (0040-265) 265 262
Fax: (0040-365) 814 745
Mobil: 0734 060 857; 0752 207 208
E-mail : consulateslovenia_ms@yahoo.com


260
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII DEMOCRATE SOCIALISTE SRI LANKA
LA BUCUREŞTIDl. Gheorghe SĂVUICĂ
Consul Onorific
 Cancelaria: Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 37, Bl. M10, sc.A, Sector 3
Adresa de corespondenţă: Str. Emil Racoviţă nr. 35-39, Complex Azur 1,
Vila AJ 42, Pipera, Voluntari, Judeţul Ilfov
Telefon mobil: (0040) 749 597 450
E-mail : gsavuica@yahoo.com


CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI SUEDIEI LA TIMIŞOARADl. Nicolae PETROV 31 octombrie 2007
Consul Onorific Cancelaria: 300011, Timişoara, City Business Center, Str. Coriolan
Brediceanu nr.10
Tel.: (0040-256) 300 933
Fax: (0040-256) 300 993
E-mail: swedish_honorary_consulate@airservice.ro261

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII TUNISIENE LA TIMIŞOARADl. Sevastiean ARMAŞU
Consul onorific
 Cancelaria: Timişoara, Str. Mureş nr. 116A
Tel.: (0040-256) 487 716; 487 717; 487 718
Fax: (0040-256) 487 719


CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII TURCIA LA CLUJ-NAPOCADl. Vasile Andrei VITA 6 iulie 2006
Consul onorific

 Cancelaria: 400495 Cluj-Napoca, Str. Buna Ziua (F.N. INCINTA
VITACOM Electronics)
Tel: (0040-264) 431 730
Fax: (0040-264) 438 400
262
CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII TURCIA
LA IAŞIDl. Adrian BUTUCA 16 februarie 2008
Consul Onorific
 Cancelaria: 700265, Iaşi, Str. Bucium nr. 34
Tel.: (0040-232) 232 217
Fax: (0040-232) 232 309

CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA)
LA CLUJ-NAPOCA


Dl. Wouter REIJERS
Consul Onorific Cancelaria: 407280 Floreşti, Cluj, ISDC Building Avram Iancu nr.
506-508
Tel.: (0040-364) 403 903
Fax.: (0040-364) 403 999
E-mail: wouter@rd-international.nl ;
eniko_horst@hotmail.com
Program de lucru cu publicul: marţi 9.00 – 17.00
miercuri şi joi 09.00 – 13.00


263
CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA)
LA CONSTANŢA


Dl. Daniel Sorin COMAN
Consul Onorific Cancelaria: 900674 Constanţa, Str. Manu General nr. 54
Tel.: (0040-241) 55 33 55
Fax.: (0040-241) 55 44 55
E-mail: dan.coman@international-paint.ro ;
claudia.bogdan@international-paint.ro
Program de lucru: marţi 09:00–13.00, joi 13.00-17.00
vineri: 09.00 – 13.00

CONSULATUL ONORIFIC
AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA)
LA TIMIŞOARA


Dl. Marius POPA
Consul Onorific
 Cancelaria: 300226 Timişoara, Str. Prot. George Popovici nr. 8A
Tel./Fax: (0040-256) 49 69 94/22 15 01
E-mail: marius.popa@consilium.ro;
dutch.honorary.consulate.tm@gmail.com
Program de lucru: 12.00-16.00264

CONSULATUL ONORIFIC
AL UNGARIEI LA IAŞIDl. Adrian CRISTESCU 1 aprilie 2009
Consul Onorific Cancelaria: 700472 Iaşi, Str. George Coşbuc nr.72
Tel.: 0760 699 999;
Fax: (0040-232) 219 166
Mobil: 0762 254 540
E-mail: adi@erna.ro
CONSULATUL ONORIFIC
AL UNGARIEI LA TIMIŞOARA
Temporar vacant
Consul Onorific
 Cancelaria: 300351 Timişoara, Str. Draghos Vodă nr.12
Tel.: (0040-356) 462 550
Fax: (0040-356) 465 883
E-mail: office@hucons-tm.ro; tatai.andrea@hucons-tm.ro;
panczel.zoltan@hucons-tm.ro
Website: www.hucons-tm.ro265

CONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII YEMEN LA BUCUREŞTI
Dl. Arif AL AGHBARI
Consul Onorific
 Cancelaria: Bucureşti,
Tel.: (0040-21)
Fax: (0040-21)VICECONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ITALIENE LA CLUJ-NAPOCADl. Radu PÂSLARU 30 octombrie 1998
ViceConsul Onorific Cancelaria: 3400 Cluj-Napoca, Str. Anatole France nr. 1
Tel: (0040-264) 44 15 06
Fax: (0040-264)44 15 07
Program: luni-vineri 9.00 – 11.00
266

VICECONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ITALIENE LA ARADDl. Roberto SPERANDIO 4 decembrie 1998
ViceConsul Onorific Cancelaria: Arad, B-dul Decebal 7, int.7
Tel/Fax.: (0040-257) 230 112
Fax: (0040-257) 210 269
E-mail: vicecons.arad@esteri.itVICECONSULATUL ONORIFIC
AL REPUBLICII ITALIENE LA CRAIOVADl. Marco OLETTI 19 ianuarie 2009
ViceConsul Onorific Cancelaria: 200403 Craiova, Str. Romul, Bl. C2, Sc.1, Ap.6
Tel/Fax.: (0040-351) 185 197
E-mail: vicecons.craiova@esteri.it
Program: luni, miercuri şi vineri 12.00-16.00267SĂRBĂTORILE NAŢIONALE
ALE STATELOR CU CARE
ROMÂNIA
ÎNTREŢINE RELAŢII
DIPLOMATICE
268


REPUBLICA CUBA
Ziua Victoriei Revoluţiei 1 Ianuarie


REPUBLICA HAITI
Ziua Naţională


1 Ianuarie

REPUBLICA SUDAN
Ziua Independenţei

1 Ianuarie

REPUBLICA SLOVACĂ
Ziua Independenţei de Stat

1 Ianuarie

UNIUNEA MYANMAR
Ziua Independenţei

4 Ianuarie
REPUBLICA TOGOLEZĂ
Ziua Eliberării Naţionale

13 Ianuarie
AUSTRALIA
Ziua Australiei

26 Ianuarie

REPUBLICA INDIA
Ziua Republicii

26 Ianuarie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ
SOCIALISTĂ SRI LANKA
Ziua Naţională (1948)


4 Februarie

NOUA ZEELANDĂ
Ziua Waitangi (1840)

6 Februarie

GRENADA
Ziua Naţională

7 Februarie

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN
Ziua Revoluţiei Islamice

11 Februarie
PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN
Ziua de naştere a Principelui

14 Februarie


269
REPUBLICA SERBIA
Ziua Statalităţii
15 Februarie
REPUBLICA LITUANIA
Ziua Restabilirii Statului Lituanian

16 Februarie

REPUBLICA GAMBIA
Ziua Naţională

18 Februarie

SANTA LUCIA
Ziua Naţională

22 Februarie

REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA
Ziua Proclamării Republicii
23 Februarie

BRUNEI DARUSSALAM
Ziua Naţională

23 Februarie

REPUBLICA ESTONIA
Ziua Independenţei (1918)

24 Februarie

STATUL KUWAIT
Ziua Naţională

25 Februarie

REPUBLICA DOMINICANĂ
Ziua Independenţei

27 Februarie

REPUBLICA BULGARIA
Ziua Naţională
Eliberarea Bulgariei de sub Dominaţie Otomană

3 Martie
REPUBLICA GHANA
Aniversarea Proclamării Independenţei

6 Martie

REPUBLICA MAURITIUS
Ziua Naţională

12 Martie

IRLANDA
Ziua Sfântului Patrick

17 Martie
270
SFÂNTUL SCAUN
Aniversarea alegerii la Catedra lui Petru a Papei Francisc 19 Martie

REPUBLICA TUNISIANĂ
Sărbătoarea Independenţei 20 Martie
REPUBLICA NAMIBIA
Ziua Naţională

21 Martie

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN
Ziua Naţională

23 Martie

REPUBLICA ELENĂ
Aniversarea Revoluţiei pentru Independenţa
Naţională

25 Martie
REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH
Ziua Independenţei

26 Martie
REPUBLICA GUINEEA
Proclamarea celei de a doua Republici
3 Aprilie
REPUBLICA SENEGAL
Ziua Independenţei

4 Aprilie

REGATUL DANEMARCEI
Ziua de Naştere a M.S. Reginei

16 Aprilie

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
Ziua Independenţei

17 Aprilie

REPUBLICA ZIMBABWE
Ziua Independenţei

18 Aprilie

STATUL ISRAEL
Ziua Independenţei
6 Mai 2014
REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI
Ziua Naţională (Ziua Unirii Tanganika şi Zanzibar)

26 Aprilie
REPUBLICA SIERRA LEONE
Ziua Independenţei

27 Aprilie


271
REPUBLICA TOGOLEZĂ
Proclamarea Independenţei

27 Aprilie

REPUBLICA AFRICA DE SUD
Ziua Libertăţii

27 Aprilie

REGATUL ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA)
Ziua Reginei

30 Aprilie

REPUBLICA INSULELOR MARSHALL
Proclamarea Republicii (Ziua Constituţiei)

1 Mai

REPUBLICA POLONĂ
Ziua Naţională

3 Mai

REPUBLICA PARAGUAY
Ziua Independenţei

15 Mai

REGATUL NORVEGIEI
Ziua Constituţiei

17 Mai

REPUBLICA CAMERUN
Proclamarea Republicii Unite

20 Mai


REPUBLICA YEMEN
Ziua Proclamării Unităţii
22 Mai
STATUL ERITREEA
Ziua Independenţei (1993)

24 Mai

REPUBLICA ARGENTINA
Aniversarea Revoluţiei din 1810

25 Mai

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI
Ziua Independenţei

25 Mai

GEORGIA
Ziua Naţională

26 Mai
REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ NEPAL
Ziua Republicii

28 Mai


272
REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ ETIOPIA
Ziua Naţională

28 Mai

REPUBLICA AZERBAIDJAN
Ziua Republicii

28 Mai
REPUBLICA ITALIANĂ
Aniversarea Proclamării Republicii

2 Iunie

REGATUL DANEMARCEI
Ziua Constituţiei

5 Iunie

REGATUL SUEDIEI
Ziua Naţională

6 Iunie

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII
ŞI IRLANDEI DE NORD
Ziua de Naştere a M.S. Regina
Iunie 2013

REPUBLICA PORTUGHEZĂ
Ziua Naţională

10 Iunie

REPUBLICA FILIPINE
Ziua Declarării Independenţei

12 Iunie

FEDERAŢIA RUSĂ
Ziua Rusiei

12 Iunie

REPUBLICA ISLANDA
Ziua Independenţei

17 Iunie
REPUBLICA SEYCHELLES
Ziua Constituţiei

18 Iunie
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI
Ziua Naşterii Eroului Naţional
Generalul José Gervasio Artigas
19 Iunie
MARELE DUCAT DE LUXEMBURG
Aniversarea Marelui Duce

23 Iunie


273
ORDINUL SUVERAN MILITAR DE MALTA
Ziua Sfântului Ioan Botezătorul

24 Iunie

REPUBLICA MOZAMBIC
Proclamarea Independenţei de Stat (1975)

25 Iunie

REPUBLICA CROAŢIA
Ziua Naţională

25 Iunie

REPUBLICA SLOVENIA
Ziua Naţională

25 Iunie

REPUBLICA MADAGASCAR
Ziua Naţională

26 Iunie

REPUBLICA DJIBOUTI
Ziua Naţională

27 Iunie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO
Ziua Independenţei

30 Iunie

CANADA
Ziua Canadei

1 Iulie

REPUBLICA BURUNDI
Ziua Independenţei

1 Iulie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALEZĂ
Ziua Naţională
1 Iulie
REPUBLICA RWANDA
Ziua Independenţei

1 Iulie

REPUBLICA BELARUS
Ziua Independenţei (Ziua Republicii)

3 Iulie

STATELE UNITE ALE AMERICII
Ziua Independenţei

4 Iulie

REPUBLICA CAPULUI VERDE
Ziua Proclamării Independenţei de Stat

5 Iulie


274
REPUBLICA SLOVACĂ
Sărbătoarea Sfinţilor Chiril şi Metodiu

5 Iulie

REPUBLICA BOLIVARIANĂ A VENEZUELEI
Proclamarea Independenţei

5 Iulie

UNIUNEA COMORELOR
Ziua Independenţei

6 Iulie
REPUBLICA MALAWI
Proclamarea Independenţei de Stat

6 Iulie

INSULELE SOLOMON
Ziua Independenţei

7 Iulie
MONGOLIA
Ziua Naţională (Naadam)

11 Iulie

REPUBLICA DEMOCRATĂ SÁO TOMÉ ŞI
PRÍNCIPE
Ziua Independenţei (1975)

12 Iulie


MUNTENEGRU
Ziua Insurecţiei Populare
13 Iulie
REPUBLICA FRANCEZĂ
Căderea Bastiliei

14 Iulie

REPUBLICA IRAK
Ziua Naţională

14 Iulie

REPUBLICA COLUMBIA
Ziua Independenţei Naţionale (1810)

20 Iulie

REGATUL BELGIEI
Sărbătoarea Naţională

21 Iulie

REPUBLICA ARABĂ EGIPT
Ziua Revoluţiei

23 Iulie

REPUBLICA LIBERIA
Ziua Independenţei

26 Iulie


275
REPUBLICA MALDIVELOR
Ziua Naţională

26 Iulie

REPUBLICA CUBA
Ziua Insurecţiei Naţionale

26 Iulie

REPUBLICA PERU
Ziua Naţională

28 Iulie

REGATUL MAROC
Sărbătoarea Naţională - Sărbătoarea Tronului

30 Iulie

REPUBLICA BENIN
Ziua Independenţei

1 August

CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ
Aniversarea Întemeierii Confederaţiei Helvetice
(1291)

1 August

BURKINA FASO
Ziua Independenţei

5 August

JAMAICA
Ziua Independenţei

6 August

REPUBLICA BOLIVIA
Ziua Independenţei

6 August

REPUBLICA CÔTE D'IVOIRE
Ziua Naţională

7 August

REPUBLICA SINGAPORE
Ziua Independenţei (1965)

9 August

REPUBLICA ECUADOR
Ziua Naţională
(1809-Proclamarea Independenţei)

10 August

REPUBLICA CIAD
Sărbătoarea Independenţei

11 August


276
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN
Ziua Independenţei

14 August
REPUBLICA INDIA
Ziua Independenţei


15 August
REPUBLICA CONGO
Proclamarea Independenţei

15 August

REPUBLICA INDONEZIA
Ziua Independenţei

17 August

REPUBLICA GABONEZĂ
Proclamarea Independenţei (1960)

17 August

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN
Ziua Independenţei (1919)

19 August

UCRAINA
Ziua Independenţei

24 August

REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI
Declararea Independenţei Naţionale

25 August

REPUBLICA MOLDOVA
Ziua Independenţei

27 August

REPUBLICA SLOVACĂ
Ziua Insurecţiei Naţionale Slovace

29 August

MALAEZIA
Ziua Naţională

31 August

REPUBLICA TRINIDAD ŞI TOBAGO
Ziua Independenţei

31 August

REPUBLICA KÂRGÂZĂ
Ziua Independenţei (1991)

31 August

REPUBLICA SLOVACĂ
Ziua Constituţiei

1 Septembrie


277
REPUBLICA UZBEKISTAN
Ziua Proclamării Independenţei


1 Septembrie
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM
Ziua Naţională (1945)

2 Septembrie

REPUBLICA SAN MARINO
Ziua Proclamării Republicii (anul 301)

3 Septembrie
REGATUL SWAZILAND
Proclamarea Independenţei (1968)

6 Septembrie
REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI
Proclamarea Independenţei

7 Septembrie
REPUBLICA MACEDONIA
Ziua Independenţei

8 Septembrie
PRINCIPATUL ANDORRA
(Our Lady of Meritxell Day)

8 Septembrie
REPUBLICA TADJIKISTAN
Ziua Naţională

9 Septembrie
REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ
COREEANĂ
Ziua Proclamării Republicii Populare
Democrate Coreene (Ziua Naţională)


9 Septembrie
REPUBLICA COSTA RICA
Ziua Naţională

15 Septembrie
REPUBLICA HONDURAS
Ziua Independenţei (1821)

15 Septembrie

REPUBLICA EL-SALVADOR
Ziua Naţională

15 Septembrie

REPUBLICA NICARAGUA
Ziua Independenţei (1821)

15 Septembrie
REPUBLICA GUATEMALA
Ziua Declarării Independenţei

15 Septembrie


278
STATELE UNITE MEXICANE
Proclamarea Independenţei

16 Septembrie

STATUL INDEPENDENT PAPUA NOUA GUINEE
Proclamarea Independenţei

16 Septembrie

REPUBLICA CHILE
Ziua Naţională

18 Septembrie

REPUBLICA ARMENIA
Ziua Naţională

21 Septembrie

STATUL BELIZE
Ziua Proclamării Independenţei

21 Septembrie

REPUBLICA MALTA
Ziua Naţională

21 Septembrie

REPUBLICA MALI
Sărbătoarea Naţională

22 Septembrie

REGATUL ARABIEI SAUDITE
Aniversarea Unificării Regatului Saudit

23 Septembrie

REPUBLICA GUINEEA-BISSAU
Ziua Independenţei (1973)

24 Septembrie

REPUBLICA BOTSWANA
Ziua Independenţei

30 Septembrie

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Ziua Proclamării Republicii Populare Chineze

1 Octombrie

REPUBLICA CIPRU
Ziua Naţională

1 Octombrie

REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA
Ziua Independenţei

1 Octombrie

REPUBLICA GUINEEA
Ziua Independenţei

2 Octombrie


279
REPUBLICA COREEA
Ziua Naţională

3 Octombrie

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
Ziua Unităţii Germane

3 Octombrie

REGATUL LESOTHO
Proclamarea Independenţei (1966)

4 Octombrie

REPUBLICA UGANDA
Ziua Independenţei (1962)

9 Octombrie

REPUBLICA INSULELOR FIJI
Ziua Naţională

10 Octombrie

REPUBLICA GUINEEA ECUATORIALĂ
Ziua Naţională

12 Octombrie

REGATUL SPANIEI
Ziua Naţională

12 Octombrie

REPUBLICA AZERBAIDJAN
Ziua Independenţei

18 Octombrie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALEZĂ
Aniversarea Zilei Revoluţiei Somaleze

21 Octombrie

UNGARIA
Ziua Naţională

23 Octombrie

REPUBLICA ZAMBIA
Ziua Naţională

24 Octombrie

REPUBLICA KAZAHSTAN
Ziua Republicii

25 Octombrie
REPUBLICA AUSTRIA
Sărbătoarea Naţională a Austriei

26 Octombrie

SAINT VINCENT ŞI GRENADINE
Ziua Independenţei

27 Octombrie

280
TURKMENISTAN
Ziua Naţională

27 Octombrie

REPUBLICA CEHĂ
Crearea Statului Cehoslovac Independent (1918)

28 Octombrie

REPUBLICA TURCIA
Ziua Naţională

29 Octombrie

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI
POPULARĂ
Aniversarea Revoluţiei


1 Noiembrie

REPUBLICA PANAMA
Ziua Proclamării Independenţei (1903)

3 Noiembrie

REGATUL CAMBODGIEI
Ziua Independenţei

9 Noiembrie

REPUBLICA POLONĂ
Sărbătoarea Independenţei

11 Noiembrie

REPUBLICA ANGOLA
Proclamarea Independenţei

11 Noiembrie

STATUL PALESTINA
Ziua Naţională

15 Noiembrie

REPUBLICA LETONIA
Ziua Independenţei (1918)

18 Noiembrie

SULTANATUL OMAN
Ziua Naţională

18 Noiembrie

PRINCIPATUL MONACO
Ziua de Naştere a Prinţului de Monaco

19 Noiembrie
REPUBLICA LIBANEZĂ
Ziua Independenţei

22 Noiembrie
REPUBLICA SURINAME
Ziua Naţională

25 Noiembrie

281
REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA
Ziua Independenţei

28 Noiembrie

REPUBLICA ALBANIA
Ziua Cuceririi Independenţei

28 Noiembrie

REPUBLICA DEMOCRATĂ A TIMORULUI DE EST
Ziua Independenţei

28 Noiembrie
BARBADOS
Sărbătoarea Naţională

30 Noiembrie

REPUBLICA CENTRAFRICANĂ
Aniversarea Proclamării Republicii (1958)

1 Decembrie
EMIRATELE ARABE UNITE
Ziua Naţională

2 Decembrie

REPUBLICA DEMOCRATĂ POPULARĂ LAOS
Proclamarea Republicii Democrate Populare Laos

2 Decembrie

REGATUL THAILANDEI
Ziua de Naştere a M.S. Regele

5 Decembrie

REPUBLICA FINLANDA
Proclamarea Independenţei Naţionale

6 Decembrie

BURKINA FASO
Proclamarea Republicii (1958)

11 Decembrie

REPUBLICA KENYA
Ziua Independenţei

12 Decembrie

STATUL BAHRAIN
Ziua Naţională

16 Decembrie

REPUBLICA KAZAHSTAN
Ziua Independenţei

16 Decembrie

REPUBLICA NIGER
Proclamarea Republicii (1958)

18 Decembrie


282


STATUL QATAR
Ziua Independenţei


18 Decembrie

JAPONIA
Ziua de Naştere a M.S. Împăratul Japoniei23 Decembrie
LIBIA
Ziua Naţională

24 Decembrie
*
* *


ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI 20 Martie
ZIUA EUROPEI 9 Mai

ZIUA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE


24 Octombrie