You are on page 1of 23

1

2.8. Terminalul de control şi protecţie RET 521
CUPRINS
1. Generalităţi .................................................................................................................2
2. Date tehnice................................................................................................................2
3. Descriere.....................................................................................................................3
3.1. Construcţia terminalului de control şi protecţie ......................................................3
3.2. Funcţii de control ...................................................................................................4
3.3. Funcţiile RET521 ...................................................................................................4
3.4. Supravegherea ......................................................................................................5
3.5. Comunicaţia...........................................................................................................6
3.6. Stocarea datelor ....................................................................................................6
4.1. Introducere ............................................................................................................7
4.1. Funcţia de măsurare a frecvenţei ..........................................................................7
4.3. Protecţia diferenţială..............................................................................................7
4.4. Protecţie maximală de curent temporizată mono/trifazată (TOC) ..........................8
4.5. Protecţie de punere la pământ restrictivă (REF) ....................................................8
4.6. Protecţia de punere la pământ cu caracteristică timp – curent (TEF) ....................9
4.7. Protecţie maximală de tensiune temporizată mono/trifazată (TOV).......................9
4.8. Protecţie mimimală de tensiune temporizată mono/trifazată (TUV) .....................10
4.9. Protecţia la suprasarcină termică (THOL)............................................................10
4.10. Protecţia la supraexcitare (V/Hz) (OVEX)..........................................................11
4.11. Controlul tensiunii (VCTR) .................................................................................11
5. Activarea funcţiilor de protecţie .............................................................................13
6. Parametrizare ...........................................................................................................13
7. Pornirea şi utilizarea terminalului de protecţie RET 521.......................................13
7.1. Generalităţi ..........................................................................................................13
7.2. Afişajul cu cristale lichide LCD.............................................................................13
7.3. Butoane ...............................................................................................................13
7.4. Modul de testare..................................................................................................14
7.5. Fereastra meniu...................................................................................................14
7.6. Informaţii adiţionale..............................................................................................15
8. Lista de semnale ......................................................................................................16
2
1. Generalităţi
Terminalul de protecţie a transformatorului RET521 este proiectat pentru protecţia
rapidă şi selectivă şi pentru controlul transformatoarelor cu două sau trei înfăşurări.
Punctul de instalare a releului trebuie să fie ferit de: poluare atmosferică excesivă,
vibraţii, temperaturi extreme, umiditate, câmpuri electromagnetice parazite, impulsuri de
tensiune parazite.
• temperatura de operare : -5...+55 °C
• temperatura de stocare : -40...+70 °C
• temperatura de transport : -20...+55 °C
• umiditate relativă : < 90%, fără condens
2. Date tehnice
Tensiune auxiliară (curent continuu):
Tensiune de intrare 48-240 Vcc
Putere consumată
la funcţionare normală 15 W
la declanşare 30 W
Tensiune de izolaţie intrări 2 kV
Intrări/Ieşiri binare:
Tensiune de intrare 24-250 Vcc
Putere consumată
fiecare modul de I/O ≤ 1 W
fiecare releu de ieşire ≤ 0,15 W
Intrări binare:
Tensiune de intrare: 24-250 Vcc
Putere consumată
pentru fiecare modul de intrare ≤ 0,5 W
Ieşiri binare:
Putere consumată
fiecare modul de ieşire ≤ 1 W
fiecare releu de ieşire ≤ 0,25 W
Modul de intrare mA
Domeniu de intrare ±5, ±10, ± 20 mA
Putere consumată
fiecare modul mA ≤ 4 W
fiecare intrare mA ≤ 0,1 W
3
Frecvenţa 50/60 Hz
Date generale
Lăţime 3/4 din rack 19”: 336 mm
înălţime 266 mm
adâncime 245 mm
montaj de interior, de exterior, aparent, îngropat, semîngropat
Intrări şi ieşiri binare
(16 module intrare) module de intrare binare, (24 relee de ieşire, 24 relee cu o
singură ieşire sau 12 contacte libere) module de ieşire binare, (8 relee intrări, 12 relee
ieşiri) module intrare/ieşire,
Interfeţe
pentru configurare serială RS 232, 9.6 kB/s
pentru integrare în sistem automatizat SPA sau LON, optică, 9.6 kB/s
pentru telecontrol intrări şi ieşiri binare
Procesor
Controlerul principal
Module de procesare semnale digitale (DSP)
Grad de protecţie carcasa IP 30, terminale IP 20
3. Descriere
3.1. Construcţia terminalului de control şi protecţie
Configuraţia de bază a terminalului RET521 conţine următoarele module:
- CBM, modul combinat placă de bază. Placa de bază are 8 slot-uri pentru
modulele PCI şi 4 slot-uri pentru modulele specifice ABB. Un modul este
destinat modului de alimentare.
- CEM, modul combinat extins pentru placa de bază. Modulul CEM este aditional
la modulul CBM şi este montat de modulul CBM.
- AIM, modul de intrare analogic. Modulele PCI au 10 canale performante de
intrări analogice. Modulele conţin transformatoare, convertoare din analogic în
digital şi un procesor de semnal.
- NUM, modul numeric. Procesorul principal bazat pe performanţă mare.
Principalele funcţii software sunt:
o administrare magistrală date PCI
o administrare magistrală date CAN
o supervizare modulelor incluse în cutie
4
o controlează erorile
o controlează sistemul de intrări / ieşiri
o manipulează interfaţa locală om-maşină
o manipulează interfeţa om-maşină de la distanţă (via SPA şi LON)
o execuţie funcţii RET521
- PSM, modul de alimentare. Convertor de cc/cc care suportă părţile electronice
cu +/-12V, +5V şi +3,3V. Modulul poate asigura până la 50W. Supervizarea
tuturor tensiunilor sunt implementate. Modulul include un releu pentru semnal
de „Defect intern”
- HMI, interfaţă om-maşină. Panoul HMI este localizat pe prtea frontală a
terminalului RET521.
- SLM, canal serial şi modul canal LON.
- BIM, modul intrări binare. Modulul CAN conţine 16 intrări binare izolate optic.
- BOM, modul cu ieşiri binare. Modulul CAN conţine 24 de relee de ieşire. 12
relee cu o ieşire şi 12 relee de ieşire de contace libere.
- IOM, modul de intrări şi ieşiri. Modulul CAN conţine 8 intrări binare izolate opric
şi 12 relee de ieşire.
- MIM, modul de intrări miliampermetrice. Modulul CAN conţine 6 intrări analogice
de viteză mică izolate optic.
3.2. Funcţii de control
Terminalul poate fi prevăzut cu 16 funcţii de ieşire care pot fi controlate fie din
sistemul de automatizare a staţiei sau de la interfaţa locală om-maşină (HMI) Funcţiile de
ieşire pot fi utilizate, de exemplu, pentru controlul tensiunii înalte a aparatelor în comutaţie.
Terminalul conţine funcţiile de: verificare la sincronizare care este utilizat pentru
controlul interconectării unei linii la o reţea deja interconectată cu verificarea armării
întreruptorului când condiţiile sunt îndeplinite, punere în fază a liniei care este disponibil
împreună cu verificarea la sincronizare şi reanclanşare automată a liniei.
3.3. Funcţiile RET521
Funcţiile protecţiei de transformator cuprinde:
• funcţia de măsură a frecvenţei
• protecţia diferenţială a transformatorului
• protecţie maximală de curent temporizată trifazată
• protecţie de punere la pământ delimitată
• protecţie de curent de punere la pământ temporizată
• protecţie maximală de tensiune temporizată mono / trifazată
• protecţie de minimă tensiune temporizată mono / trifazată
• protecţie de suprasarcină termică
• protecţie de supraexcitare
5
Control:
• structură hardware terminal
• activare grupuri de setări
• comandă control
• control tensiune pentru transformatoare de putere
• măsurare poziţie plot
Monitorizare:
• înregistrator de evenimente
• înregistrator de perturbaţii
• indicare de stare a tuturor intrărilor şi semnalelor binare interne
Comunicaţie serială:
• Control SPA sau monitorizare, alternativ monitorizare port IEC 870-5-103
• port LON (control)
Specificaţii generale ca:
• Posibilitate de configuraţie extinsă prin utilizarea porţilor logice interne,
temporizatoarelor şi conexiunile configurabile dintre diferite funcţii, întrări binare
şi ieşiri
• Câteva opţiuni de module de intrare / ieşire inclusiv modulul de măsurare a
intrării mA (pentru traductoare)
• Unelte software extinse pentru monitorizare, evaluare şi configurarea
utilizatorului terminalului
• Componente software şi hardware flexibile
• Selectarea tipului de procesor garantează o disponibilitate înaltă cu posibilităţi
excelente pentru combinaţii extinse a diferitelor funcţii fără prelungirea timpului
de operare
• Filtru numeric şi tehnici de măsurare care asigură performanţa corectă în timpul
condiţiilor tranzitorii
• Interfaţa om-maşină locală adaptabilă (HMI), operare frontală
• Diferite opţiuni de limbă corespunzătoare interfeţei om-maşină (HMI)
• Autosupraveghere extinsă cu diagnostica defectelor.
3.4. Supravegherea
Sunt prezente pe panoul frontal trei LED-uri care asigură informaţii primare când
luminează sau pâlpâie.
Stare Semnificaţie
LED verde, aprins Condiţiile de operarea a terminalului sunt normale
LED verde, clipeşte O eroare internă a fost detectată în interiorul
terminalului. Terminalul poate fi blocat sau operat cu
6
funcţiuni reduse, dependent de tipul de eroare şi de
configuraţia internă.
LED galben, aprins Una sau mai multe perturbaţii sunt înregistrate sau
stocate în terminal
LED galben, clipeşte Terminalul este în modul de testare.
LED roşu, aprins Cel puţin una din funcţiile de protecţie a dat comandă
de declanşare în timpul înregistrării perturbaţiei
LED roşu, clipeşte Terminalul este în modul de configurare.
3.5. Comunicaţia
Prin interfaţa optică terminalul RET 521 se poate comunica direct cu un sistem
centralizat de comandă şi control. Acest mediu de comunicare este imun la interferenţele
electromagnetice din staţie. Protocolul de comunicaţie este SPA sau LON.
Prin interfaţa optică de pe panoul frontal terminalul REL 521 se poate comunica cu
un calculator portabil. Această interfaţă se utilizează la programarea şi configurarea
releului sau la citirea configuraţiei releului.
3.6. Stocarea datelor
Toate datele sistemului de monitorizare sunt înregistrate în memoria permanentă a
terminalului RET 521. Pierderea tensiunii de alimentare nu influenţează calitatea
înregistrărilor. Sistemul de monitorizare este alcătuit din două funcţii de monitorizare:
înregistrator de perturbaţii şi înregistrator de evenimente.
Evenimentele care sunt transmise de la terminal pot veni de la amândouă semnale
interne logice şi canale de intrare binare. Semnalele interne sunt marcare în funcţie de
timp în modulul de procesare principal, în timp ce canalele de intrare binare sunt marcare
în funcţie de timp pe fiecare modul de intrare-ieşire. Evenimentele sunt produse în acord
cu masca setului de evenimente. Toate evenimentele în acord cu masca de evenimente
sunt stocate în buffer care conţine până la 1000 de evenimente. Dacă apare un nou
eveniment înainte ca vechiul eveniment din buffer să fie citit, vechiul eveniment va fi
suprascris şi va apare un mesaj de alarmă.
Raportul de perturbaţii are următoarele facilităţi:
o vizualizare perturbaţii
o indicaţii
o înregistrator de evenimente
o valori de declanşare
o înregistrator de perturbaţii
Înregistratorul de perturbaţii poate conţine informaţii de până la 10 perturbaţii
fiecare cu date provenind de la menţionate mai sus depinzând de opţiunile instalate.
Toate informaţiile din raportul de perturbaţii sunt stocate într-o memorie nevolatilă.
Înregistratorul de evenimente conţine o listă de până la 150 de evenimente marcare
în timp, de exemplu a stării semnalelor binare, pentru fiecare perturbaţie.
7
Înregistratorul de perturbaţii poate pi programat ca să accepte până la 48 de
semnale binare şi pot fi selectate până la 10 semnale analogice.
4. Funcţii de protecţie
4.1. Introducere
Terminalul de comandă şi protecţie utilizează un sistem multiprocesor ca să asigure
cea mai bună posibilitate de securitate şi dependenţă operaţională. Fiecare terminal are
câteva funcţii principale ca standard.
4.1. Funcţia de măsurare a frecvenţei
Funcţia de măsură a frecvenţei este utilizat pentru măsurarea frecvenţei sistemului
de putere pe fundamentală. Funcţia trebuie utilizat când un domeniu extins a frecvenţei
este cerut de RET 521.
Domeniul extins a frecvenţei operative pentru 50Hz este de la 33Hz la 61Hz.
4.3. Protecţia diferenţială
Concepţia de bază a protecţiei diferenţiale ca aplicare la transformatoarele a căror
relee Buchholz vor detecta toate defectele care apar în ulei, dar este posibil de apariţia
unor defecte în afara rezervorului, de exemplu deasupra izolatoarelor, şi deşi toate
asemenea defecte au legătură cu pământul ele sunt utilizate pentru transformatoare mari
care asigură o protecţie diferenţială foarte rapidă în plus faţă de releul de punere la
pământ. Protecţia diferenţială detectează scurtcircuitele în afara şi înăuntrul cuvei şi de
asemenea va elimina alte defecte interne grele mai rapid ca releul Buchholz.
Parametrii protecţiei diferenţiale:
- Operare protecţie diferenţială a transformatorului Off/On, Operation 0 – 1
- Stabilizare număr caracteristic, CharactNo 1 – 5
- Sensibilitate maximă în % din Ir, Idmin 10 – 50
- Limită fără condiţii în % din Ir, Idunre 500 – 25
- Blocare armonica a doua Condiţionat/Întotdeauna, StabByOption 0 – 1
- Raport armonica a doua la prima armonică în %, I2/I1 ratio 10 – 25
- Raport armonica a cincia la prima armonică în %, I5/I1 ratio 10 – 50
- Operare secvenţă zero scădere curent Off/On, ZSCSub 0 – 1
- Operare de blocare trecere Off/On, CrossBlock 0 – 1
- Numărul de ploturi, NoOfTaps 1 – 64
- Plot de referinţă, RatedTap 1 – 64
- Tensiunea pentru plotul minim în kV, MinTapVoltage 0.1 – 99
- Tensiunea pentru plotul maxim în kV, MaxTapVoltage 0.1 – 99
8
4.4. Protecţie maximală de curent temporizată mono/trifazată (TOC)
Un defect extern la transformator rezultă la suprasarcină care poate cauza defectul
transformatorului dacă defectul nu este prompt eliminat. Transformatorul poate fi izolat de
defect înainte de apariţia unei avarii de către relee maximale de curent. La
transformatoarele mici releele maximale de curent pot fi utilizate pentru protejarea
defectelor interne. La transformatoarele mari acestea asigură protecţia de rezervă pentru
releele diferenţiale.
Parametrii protecţiei maximale de curent temporizate:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Curentul nominal pentru partea definită de utilizator în A, IrUserDef 1 – 99999
- Curentul de pornire, valoarea mică setată în % a Ir, IsetLow 10 – 500
- Curentul de pornire, valoarea mare setată în % a Ir, IsetHigh 10 – 2000
- Caracteristica de timp pentru TOC1, DEF/NI/VI/EI/LI, CurveType 0, 1, ,2, 3, 4
- Temporizarea setării joasă în sec., tDefLow 0.03 – 240
- Temporizare setării mari în sec., tDefHigh 0.03 – 5
- Multiplu de timp pentru funcţia inversă de timp, k 0.05 – 1.1
- Blocare setare joasă Off/On, BlockLow 0 – 1
- Blocare setare mare Off/On, BlockHigh 0 – 1
- Direcţie pentru declanşare, setare joasă, NonDir/Faţă/Spate, DirectionLow 0, 1, 2
- Direcţie pentru declanşare, setare mare, NonDir/Faţă/Spate, DirectionLow 0, 1, 2
- Unghiul caracteristic a releului în grade, rca 20 – 50
- Unghiul de operare a relelului, roa 60 – 90
- Acţiunea tensiune joasă, setare joasă, NonDir/Block, UActionLow 0 – 1
- Acţiunea tensiune joasă, setare mare, NonDir/Block, UActionLow 0 – 1
- Tensiune nominală pentru partea definită de utilizator în kV, UrUserDef 1 – 999.9
4.5. Protecţie de punere la pământ restrictivă (REF)
Protecţia de punere la pământ este destinat pentru protecţia unei singure înfăşurări
a transformatorului de putere. Înfăşurarea care trebuie protejată trebuie legată la pământ.
În cazul înfăşurării în triunghi, înfăşurarea trebuie legată la pământ printr-un transformator
de legare la pământ, care trebuie plasat electric între înfăşurare şi transformatorul de
curent.
Parametrii protecţiei de punere la pământ restrictivă:
- Operare protecţie de punere la pământ restrictivă Off/On 0 – 1
- Sensibilitatea maximă în % din Ir, Idmin 5 – 50
- Unghiul de operare a releului în grade, roa 60 – 90
9
4.6. Protecţia de punere la pământ cu caracteristică timp – curent (TEF)
Protecţia de punere la pământ poate fi opţional asigurat cu un element direcţional
bazat pe fundamentala frecvenţei a tensiunii de secvenţă zero (calculat intern) sau
tensiunea din triunghiul deschis măsurat. Releul direcţional de punere la pământ poate
deosebi între defectele din faţa sau spatele releului. O punere la pământ care apare între
releu şi transformatorul de putere cu legătură la pământ este un defect în spatele releului.
O punere la pământ care apare afară, în sistem pe aceeaşi parte a transformatorului de
putere este un defect în faţa releului.
Parametrii protecţiei de punere la pământ cu caracteristică de timp:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Curentul nominal pentru partea definită de utilizator în A, IrUserDef 1 – 99999
- Curentul de pornire, valoarea mică setată în % a Ir, IsetLow 10 – 500
- Curentul de pornire, valoarea mare setată în % a Ir, IsetHigh 10 – 2000
- Factorul limită a crt. de pornire pentru temp. logaritmică (LOG), IStart 1 – 4
- Caracteristica de timp pentru TEFx, DEF/NI/VI/EI/LOG, CurveType 0 – 5
- Temporizarea setării joasă în sec., tDefLow 0.03 – 240
- Timpul minim de operare în sec., tMin 0.05 – 10
- Timpul minim de operare pentru temporizare LOG, în sec., tLog 0.03 – 10
- Temporizare setării mari în sec., tDefHigh 0.03 – 10
- Multiplu de timp pentru funcţia inversă de timp, k 0.05 – 1.1
- Stabilizare a doua armonică setare joasă Off/On, 2harLow 0 – 1
- Stabilizare a doua armonică setare mare Off/On, 2harHigh 0 – 1
- Blocare setare joasă Off/On, BlockLow 0 – 1
- Blocare setare mare Off/On, BlockHigh 0 – 1
- Direcţie pentru declanşare, setare joasă, NonDir/Faţă/Spate, DirectionLow 0, 1, 2
- Direcţie pentru declanşare, setare mare, NonDir/Faţă/Spate, DirectionLow 0, 1, 2
- Unghiul caracteristic a releului în grade, rca 20 – 50
- Unghiul de operare a relelului, roa 60 – 90
- Acţiunea tensiune joasă, setare joasă, NonDir/Block, UActionLow 0 – 1
- Acţiunea tensiune joasă, setare mare, NonDir/Block, UActionLow 0 – 1
- Tensiune nominală pentru partea definită de utilizator în kV, UrUserDef 1 – 999.9
4.7. Protecţie maximală de tensiune temporizată mono/trifazată (TOV)
Protecţia maximală de tensiune este aplicată elementelor sistemului de putere
pentru prevenirea tensiunilor excesive care pot avaria izolaţia sau distrugerea acestuia.
Parametrii protecţiei maximale de tensiune temporizată mono/triafzată:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Tensiunea de pornire, valoarea mică setată în % a Ur, UsetLow 5 – 200
- Tensiunea de pornire, valoarea mare setată în % a Ur, UsetHigh 5 – 200
10
- Caracteristica de timp pentru TOVx, DEF/VI, CurveType 0 – 1
- Temporizarea setării joasă în sec., tDefLow 0.03 – 120
- Timpul minim de operare în sec., tMin 0.05 – 1
- Temporizare setării mari în sec., tDefHigh 0.03 – 60
- Multiplu de timp pentru funcţia inversă de timp, k 0.05 – 1.1
- Blocare setare joasă Off/On, BlockLow 0 – 1
- Blocare setare mare Off/On, BlockHigh 0 – 1
4.8. Protecţie mimimală de tensiune temporizată mono/trifazată (TUV)
Protecţia minimală de tensiune este aplicată elementelor sistemului de putere
pentru detectarea tensiunilor joase care pot un semn de apariţii a unor situaţii anormale,
scurtcircuite.
Parametrii protecţiei minimale de tensiune temporizată mono/triafzată:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Tensiunea de pornire, valoarea mică setată în % a Ur, UsetLow 5 – 130
- Tensiunea de pornire, valoarea mare setată în % a Ur, UsetHigh 5 – 130
- Temporizarea setării joasă în sec., tDefLow 0.03 – 120
- Temporizare setării mari în sec., tDefHigh 0.03 – 120
- Blocare setare joasă Off/On, BlockLow 0 – 1
- Blocare setare mare Off/On, BlockHigh 0 – 1
4.9. Protecţia la suprasarcină termică (THOL)
Funcţia de protecţia la suprasarcină termică poate fi utilizat ca o alternativă sau ca
rezervă la termometre montate pe transformator. Această protecţie calculează conţinutul
termic al transformatorului fără nici o altă compensare pentru temperatura ambientă.
Parametrii protecţiei la suprasarcină termică:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Curentul normal de bază în % din Ir, Ib1 30 – 250
- Curentul de bază cu semnal de răcire în % din Ir, Ib2 30 – 250
- Valoare staţionară a curentului de declanşare corespunzătoare suprasarcinii
termice în % din Ibx, Itr 50 – 250
- Conţinutul iniţial termic în % din declanşarea termică, ThetaInit 0 – 95
- Constanta timpului normal, în min, utilizat cu Ib1, TimeConstant1 1 – 500
- Constanta timpului, în min, utilizat cu Ib2, TimeConstant2 1 – 500
- Primul nivel de alarmă în % din valoarea de declanşare termică, Alarm1 50 – 99
- Al doilea nivel de alarmă în % din valoarea de declanşare termică, Alarm2 50–99
- Blocare nivel resetare în % din declanşarea termică, ResetLockOut 10 – 95
11
4.10. Protecţia la supraexcitare (V/Hz) (OVEX)
Transformatoarele moderne sunt mult mai sensibile la supraexcitare decât tipurile
mai vechi de transformatoare. Supraexcitarea rezultă din tensiunea excesivă şi frecvenţă
sub nivelul celei normale. Tensiunea trebuie să fie peste 0,7 din tensiunea nominală
pentru ca OVEX să calculeze excitaţia.
Parametrii protecţiei la supraexcitare:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Emax fără încărcare continuă, în u.r., Emaxcon 1 – 1.5
- Excitarea cu temporizarea tMin, în u.r., Emax 1.2 – 1.8
- Timpul minim de operare în sec., tMin 0.05 – 1
- Timpul maxim pentru excitare, în min., tMax 10 – 120
- Multiplu de timp pentru funcţia inversă de timp, k 1 – 60
- Constanta de răcire a transformatorului, în min, Tcool 5 – 120
- Temporizarea pentru alarmă, în sec, tAlarm 0 – 120
- Valoarea temporizării în sec., pentru Timpul1, t1 0 – 7200
- Valoarea temporizării în sec., pentru Timpul2, t2 0 – 7200
- Valoarea temporizării în sec., pentru Timpul3, t3 0 – 7200
- Valoarea temporizării în sec., pentru Timpul4, t4 0 – 7200
- Valoarea temporizării în sec., pentru Timpul5, t5 0 – 7200
- Valoarea temporizării în sec., pentru Timpul6, t6 0 – 7200
- Caracteristica de timp pentru OVEX, IEEE/Tailor-made, CurveType 0 – 1
- Rezistenţa înfăşurării în u.r. Sr base, Xleak 0 – 250
4.11. Controlul tensiunii (VCTR)
Funcţia de control a tensiunii este destinat pentru controlul transformatoarelor de
putere cu schimbător de ploturi motorizat. Funcţia este destinată pentru reglarea tensiunii
pe partea secundară a transformatoarelor de putere. Metoda de control este bazat pe
principiul pas cu pas care semnifică că impulsul de control, odată în timp, va fi dat la
mecanismul schimbătorului de ploturi pentru mutarea în sus sau în jos cu o poziţie a
plotului.
Setările pentru controlul tensiunii:
- Operare protecţie max. de curent temp. trifazată Off/On, Operation 0 – 1
- Setare valoare tensiune control în % din Ur2, Uset 85 – 120
- Setare tensiune bandă insensibilă în % din Ur2, Udeadband 0.5 – 9
- Setare internă bandă insensibilă în % din Ur2, UdeadbandIn 0.1 – 9
- Limitare superioară tensiune bară în % din Ur2, Umax 100 – 130
- Limitare inferioară tensiune bară în % din Ur2, Umin 70 – 95
- Activare mod funcţionare scădere rapidă, FSDMode 0=Off, 1=Auto, 2=AutoMan
- Caracteristici de timp pentru Time 1, t1Use 0=Const, 1=Inverse
- Valoare temporizării în sec. a Time 1, t1 1 – 300
12
- Caracteristici de timp pentru Time 2 Const/Inverse, t2Use 0=Const, 1=Inverse
- Valoare temporizării în sec. a Time 2, t2 1 – 300
- Timpul minim de operare în sec., tMin 1 – 30
- Operarea compensării căderii de tensiune a liniei, OperationLDC 0=Off, 1=On
- Rezistenţa liniei, valoare primară în ohm, Rline 0 – 150
- Reactanţa liniei, valoare primară în ohm, Xline -150 – 150
- Operare funcţionare LDC capacitiv, OperCapaLDC 0=Off, 1=On
- Constantă factor încărcare tensiune 1 în % din Ur2, LVACOnst1 -9 – 9
- Constantă factor încărcare tensiune 2 în % din Ur2, LVACOnst2 -9 – 9
- Constantă factor încărcare tensiune 3 în % din Ur2, LVACOnst3 -9 – 9
- Constantă factor încărcare tensiune 4 în % din Ur2, LVACOnst4 -9 – 9
- Factorul de reduce automată a tensiunii în % din Ur2, VRAuto -4 – 0
- Mod prioritate de operare extern MMI, ExtMMIPrio 0=Priority, 1=NoPriority
- Blocare totală a funcţiei de control, TotalBlock 0=Off, 1=On
- Mod blocare automată a funcţiei de control tensiune, AutoBlock 0=Off, 1=On
- Nivel blocare minimă tensiune în % din Ur2, Ublock 50 – 90
- Acţionare blocare rezervare operare OTLC, OperationRA 0=Off, 1=On
- Blocare temporizată alarmă sistem de putere în sec, tRevAct 30 – 360
- Operare paralelă, OperationPAR 0=Off, 1=On
- Reactanţa transformator 1, parte secundară în ohm, T1Xr2 0.1 – 20
- Reactanţa transformator 2, parte secundară în ohm, T2Xr2 0.1 – 20
- Reactanţa transformator 3, parte secundară în ohm, T3Xr2 0.1 – 20
- Reactanţa transformator 4, parte secundară în ohm, T4Xr2 0.1 – 20
- Control parametru compensare paralel în %, Comp 0 – 2000
- Funcţie blocare operare circulaţie curent, OperationCC 0=Off, 1=On
- Blocare limită circulaţie curent în A, CirCurrLimit 0 – 20000
- Temporizare circulaţie curent în secunde, tCirCurr 1 – 300
- Poziţie extremă comutator ploturi, tensiune joasă, LowVoltTap 1 – 64
- Poziţie extremă comutator ploturi, tensiune mare, HighVoltTap 1 – 64
- Nivel blocare curent maxim schimbător ploturi în % din Ir1, Iblock 0 – 250
- Comandă ieşire durată impuls în sec., tPulseDur 0.5 – 5
- Constantă depăşire timp schimbător de ploturi, tTCTimeout 1 – 60
- Urmărire detecţie alarmă, operare maximă/zi, DayHuntDetect 0 – 100
- Urmărire detecţie alarmă, operare maximă/oră, HourHuntDetect 0 – 30
- Fereastră scurgere timp urmărire detectare în min., tHuntDetect 1 – 120
- Urmărire detectare alarmă, maxim operare/ferastră, NoOpWindow 0 – 30
- Factor contorizare viaţă contact, CLFactor 1 – 3
- Valoare iniţială pentru contor durată viaţă schimbător de ploturi, IitCLCounter 0 – 9999999
- Set operare pentru punere în paralel, Off/On, OperUsetPar 0=Off, 1=On
- Operare simultană interzisă schimbare ploturi, Off/On, OperSimTap 0=Off, 1=On
- Operare funcţionare revenire, Off/On, OperHome 0=Off, 1=On
- Dezechilibru VT în % din Ur2, Vtmismatch 0 – 10
13
- Temporizare VT în sec., tVTmismatch 1 – 10
5. Activarea funcţiilor de protecţie
Fiecare funcţie de protecţie este selectată şi configurată (atribuire intrări, ieşiri,
alarme) cu ajutorul programului. CAP 531 (CAP 535).
Această etapă se face înainte de livrarea releului şi poate fi accesibilă utilizatorului
dacă deţine programul de configurare CAP 531 (CAP 535).
Utilizatorul poate modifica setările valorilor limită.
6. Parametrizare
Valorile limită aferente fiecărei funcţii de protecţie – PARAMETRII – se seta fie pe
ecranul releului fie cu ajutorul programului de configurare. Pe ecran valorile se modifică în
cadrul meniului Parametrizare.
O fereastră care conţine un meniu este afişată la apăsarea butonului E. Trecerea
de la un meniu şi selectarea funcţiilor se face cu ajutorul săgeţilor şi confirmarea cu
ajutorul butonului E. Părăsirea meniului se face cu butonul C. Pentru validarea unei
schimbări în configuraţia releului se utilizează săgeţile de panoul frontal sau va apărea o
fereastră pentru a confirma schimbarea făcută.
7. Pornirea şi utilizarea terminalului de protecţie RET 521
7.1. Generalităţi
Modulul local de interfaţă om-maşină este echipată cu trei LED-uri, un afişaj cu
cristale lichide LCD, 6 butoane şi un conector optic pentru comunicaţie cu un PC.
7.2. Afişajul cu cristale lichide LCD
LCD oferă informaţii detaliate despre RET 521 şi parametrilor de setare. Normal
lumina din spate este stinsă şi nu este afişat nici un text. Când se apasă orice buton se va
activa afişajul. Afişajul se închide după ieşirea din meniu apăsând butonul C sau dacă nu
s-a apăsat nici un buton timp de 45 de minute.
Dacă apare o perturbaţie afişajul va fi activat şi va fi afişat sumarul perturbaţiei până
la validare. Sumarul arată pe scurt condiţiile ultimilor două perturbaţii apărute.
7.3. Butoane
Butoanele au mai multe funcţii dependent de dialogul apărut.
Butonul C au trei funcţii principale:
• Cancel – anulează orice operaţie în fereastra de dialog
14
• Exit – ieşire din nivelul curent a structurii de meniu. Asta înseamnă că anulează
funcţia curentă sau selectarea meniului curent şi mută un pas mai mult din
structura de meniu.
• Clear – reîmprospătează LED-urile când fereastra este afişată
• Aduce LED-urile şi afişează în modul inactiv dacă este apăsat când fereastra
este afişată (Quit function)
Butonul E în principal oferă funcţia de Enter/Execute. El activează de exemplu
selectarea structurii ramificate a meniului. Este el este utilizat pentru confirmarea setărilor
şi pentru validarea diferitelor acţiuni.
Butoanele săgeţi stânga şi dreapta au două funcţii:
• poziţionare cursor în direcţia orizontală de exemplu pentru schimbare între
numerele în timpul setării parametrilor.
• mutare între fereastra de date din acelaşi ramificaţie a meniului
Butoanele săgeţi sus şi jos au trei funcţii:
• mutare dea-lungul diferitelor meniuri din meniu şi ferestrele de dialog
• derulare structură meniu când conţine mai multe ramificaţii decât este arătat pe
afişaj
• schimbare valoare parametrii în fereastra de date în timpul procedurii de setare
7.4. Modul de testare
Terminalul va fi setat în modul de testare când funcţiile de testare din meniul de test
este selectat. În modul de testare LED-ul verde va lumina şi LED-ul galben la pâlpâi. În
modul de testare este posibil de blocare orice sau toate funcţiile de comandă şi protecţie,
la fel ca comunicaţia.
7.5. Fereastra meniu
Fereastra meniu apare la apăsarea butonului E la pornire sau când este în modul inactiv.
Structura meniului este ierarhica, prezentând alternativele selectabile şi gruparea funcţiilor
în mod logic.
15
Meniul este divizat în două ramuri. Nivelul cel mai mic, deobicei de comandă, se numeşte
foaie. Câteodată structura meniului poate fi numită meniu în cascadă.

Prima linie conţine:
• Punctul va apărea întotdeauna la începutul liniei când fereastra de meniu
selectată nu este reprezentată în meniul principal
• path1 afişează numele meniului superior
• path2 arată numele ferestrei de meniu activă
Linia a doua, treia şi a patra conţine:
• Menirile k, k+1 şi k+2 apar în structura de linii de jos
• Când cursorul activează un rând, el indică calea care a fost activată prin
selectarea butonului E.
7.6. Informaţii adiţionale
Terminalul RET 521 conţine informaţii pentru operare, configurare şi condiţiile de service.
Sunt valabile următoarele informaţii:
• Fazori de tensiune şi curenţi primari şi secundari şi alte valori măsurate.
• Semnale logice activate în timpul procedurii de comunicare.
• Sumarul perturbaţiilor înregistrate aflate sub observaţie.
• Durata perturbaţiilor aflate sub observaţie.
• Versiunea de software din terminal.
• Versiunea de hardware din terminal.
16
8. Lista de semnale
Funcţia de măsurare a frecvenţei
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 FRME:IN SIDE2W (3W)
Partea de transformator unde tensiunile sunt utilizate pentru măsurarea
frecvenţei
2 FRME:IN SU Intrare analogică a FRME a unei singure tensiuni
3 FRME:IN G3U Intrare analogică a FRME a trei tensiuni
4
FRME:OU
T
ERROR
Setare pe 1 când măsurarea frecvenţei este în afara domeniului extins
de frecvenţă
5
FRME:OU
T
F
Valoarea măsurată a frecvenţei sau frecvenţa nominală dacă frecvenţa
sistemului nu poate fi măsurată
Protecţia diferenţială
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 DIFP:IN BLOCK Blocare externă DIFP
2 DIFP:IN OLTCERR Citire eronată poziţie OTLC
3 DIFP:IN POSTYPE Indicare tip poziţie comutator ploturi
4 DIFP:IN TCPOS Indicare poziţie comutator ploturi
5 DIFP:IN OLTC2W Înfăşurarea unde OLTC este fizic localizat
6 DIFP:IN OLTC3W Înfăşurarea unde OLTC este fizic localizat
7 DIFP:IN G3IPRI Grup curent trifazat parte primară
8 DIFP:IN G3ISEC Grup curent trifazat parte secundară
9 DIFP:IN G3ITER Grup curent trifazat parte terţiară
10 DIFP:OU
T
ERROR Eroare generală DIFP
11 DIFP:OU
T
TRIP Declanşare comună DIFP
12 DIFP:OU
T
TRUNR Declanşare fără reţinere
13 DIFP:OU
T
TRRES Declanşare reţinută
14 DIFP:OU
T
STL1 Pornire faza 1
15 DIFP:OU
T
STL2 Pornire faza 2
16 DIFP:OU
T
STL3 Pornire faza 3
17 DIFP:OU
T
WAVBLK1 Bloc formă undă tensiune 1
18 DIFP:OU
T
WAVBLK2 Bloc formă undă tensiune 2
19 DIFP:OU
T
WAVBLK3 Bloc formă undă tensiune 3
20 DIFP:OU
T
I2BLK1 Blocare armonica a doua faza 1
21 DIFP:OU
T
I2BLK2 Blocare armonica a doua faza 2
22 DIFP:OU I2BLK3 Blocare armonica a doua faza 3
17
T
23 DIFP:OU
T
I5BLK1 Blocare armonica cinci faza 1
24 DIFP:OU
T
I5BLK2 Blocare armonica cinci faza 2
25 DIFP:OU
T
I5BLK3 Blocare armonica cinci faza 3
Protecţie maximală de curent temporizată mono/trifazată
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 TOCx:IN BLKLS Blocare externă setare mică
2 TOCx:IN BLKHS Blocare externă setare mare
3 TOCx:IN SIDE2W Parte transformator
4 TOCx:IN SIDE3W Parte transformator
5 TOCx:IN G3I Grup curent trifazat
6 TOCx:IN G3U Grup tensiune trifazată
7 TOCx:OU
T
ERROR Eroare generală TOCx
8 TOCx:OU
T
TRIP Declanşare comună TOCx
9 TOCx:OU
T
TRLS Declanşare setare mică
10 TOCx:OU
T
TRHS Declanşare setare mare
11 TOCx:OU
T
STLSL1 Pornire setare mică, faza 1
12 TOCx:OU
T
STLSL2 Pornire setare mică, faza 2
13 TOCx:OU
T
STLSL3 Pornire setare mică, faza 3
14 TOCx:OU
T
STHSL1
Pornire setare mare, faza 1
15 TOCx:OU
T
STHSL2
Pornire setare mare, faza 2
16 TOCx:OU
T
STHSL3
Pornire setare mare, faza 3
Protecţie punere la pământ restrictivă
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 REFx:IN BLOCK Blocare externă
2 REFx:IN SIDE2W Parte transformator
3 REFx:IN SIDE3W Parte transformator
4 REFx:IN SINEUT Grup curent trifazat
5 REFx:IN G3i Grup curent trifazat
6 REFx:OU
T
ERROR Eroare generală REFx
7 REFx:OU
T
TRIP Declanşare comună REFx
8 REFx:OU START Pornire REFx
18
T
Protecţie de punere la pământ temporizată
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 TEFx:IN BLKLS Blocare externă setare mică
2 TEFx:IN BLKHS Blocare externă setare mare
3 TEFx:IN SIDE2W Parte transformator
4 TEFx:IN SIDE3W Parte transformator
5 TEFx:IN SI Curent monofazat
6 TEFx:IN G3I Grup curent trifazat
7 TEFx:IN SU Tensiune monofazată
8 TEFx:IN G3U Grup tensiune trifazată
9 TEFx:OU
T
ERROR Eroare generală TEFx
10 TEFx:OU
T
TRIP Declanşare comună TEFx
11 TEFx:OU
T
TRLS Declanşare setare mică
12 TEFx:OU
T
TRHS Declanşare setare mare
13 TEFx:OU
T
TRLS Pornire setare mică, faza 1
14 TEFx:OU
T
STHS Pornire setare mică, faza 2
15 TEFx:OU
T
I2BLK Bloc armonica a doua
Protecţie maximală de tensiune temporizată mono/trifazată
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 TOVx:IN BLKLS Blocare externă setare mică
2 TOVx:IN BLKHS Blocare externă setare mare
3 TOVx:IN SIDE2W Parte transformator
4 TOVx:IN SIDE3W Parte transformator
5 TOVx:IN SU Tensiune monofazată
6 TOVx:IN G3U Grup tensiune trifazată
7 TOVx:IN G3URES Tensiune reziduală
8 TOVx:OU
T
ERROR Eroare generală TOVx
9 TOVx:OU
T
TRIP Declanşare comună TOVx
10 TOVx:OU
T
TRLS Declanşare setare mică
11 TOVx:OU
T
TRHS Declanşare setare mare
12 TOVx:OU
T
TRIPONE Declanşare comună pe cel puţin pe o fază
13 TOVx:OU
T
TRLSONE Declanşare setare mică pe cel puţin o fază
19
14 TOVx:OU
T
TRHSONE Declanşare setare mare pe cel puţin o fază
15 TOVx:OU
T
TRIPALL Declanşare comună pe toate fazele
16 TOVx:OU
T
TRLSALL Declanşare setare mică pe toate fazele
17 TOVx:OU
T
TRHSALL Declanşare setare mare pe toate fazele
18 TOVx:OU
T
STLSL1 Pornire setare mică, faza 1
19 TOVx:OU
T
STLSL2 Pornire setare mică, faza 2
20 TOVx:OU
T
STLSL3 Pornire setare mică, faza 3
21 TOVx:OU
T
STHSL1
Pornire setare mare, faza 1
22 TOVx:OU
T
STHSL2
Pornire setare mare, faza 2
23 TOVx:OU
T
STHSL3
Pornire setare mare, faza 3
Protecţie minimală de tensiune temporizată mono/trifazată
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 TUVx:IN BLKLS Blocare externă setare mică
2 TUVx:IN BLKHS Blocare externă setare mare
3 TUVx:IN SIDE2W Parte transformator
4 TUVx:IN SIDE3W Parte transformator
5 TUVx:IN SU Tensiune monofazată
6 TUVx:IN G3U Grup tensiune trifazată
7 TUVx:OU
T
ERROR:SU Eroare generală TUVx
8 TUVx:OU
T
TRIP:SU Declanşare comună TUVx
9 TUVx:OU
T
TRLS:SU Declanşare setare mică
10 TUVx:OU
T
TRHS:SU Declanşare setare mare
11 TUVx:OU
T
STLS:SU Pornire setare mică
12 TUVx:OU
T
STLS:SU Pornire setare mică
13 TUVx:OU
T
ERROR:G3U Eroare generală TUVx
14 TUVx:OU
T
TRLS:G3U Declanşare setare mică
15 TUVx:OU
T
TRHS:G3U Declanşare setare mare
16 TUVx:OU
T
TRIPONE:G3
U
Declanşare comună pe cel puţin pe o fază
17 TUVx:OU
T
TRLSONE:G3
U
Declanşare setare mică pe cel puţin o fază
20
18 TUVx:OU
T
TRHSONE:G3
U
Declanşare setare mare pe cel puţin o fază
19 TUVx:OU
T
TRIPALL:G3U Declanşare comună pe toate fazele
20 TUVx:OU
T
TRLSALL:G3U Declanşare setare mică pe toate fazele
21 TUVx:OU
T
TRHSALL:G3
U
Declanşare setare mare pe toate fazele
22 TUVx:OU
T
STLS:SU Pornire setare mică
23 TUVx:OU
T
STLS:SU Pornire setare mică
24 TUVx:OU
T
STLSL1:G3U Pornire setare mică, faza 1
25 TUVx:OU
T
STLSL2:G3U Pornire setare mică, faza 2
26 TUVx:OU
T
STLSL3:G3U Pornire setare mică, faza 3
27 TUVx:OU
T
STHSL1:G3U
Pornire setare mare, faza 1
28 TUVx:OU
T
STHSL2:G3U
Pornire setare mare, faza 2
29 TUVx:OU
T
STHSL3:G3U
Pornire setare mare, faza 3
Protecţie suprasarcină termică
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 THOL:IN BLOCK Blocare externă
2 THOL:IN COOLING Răcire transformator, schimbări Ib şi constantă timp
3 THOL:IN RESET Resetare conţinut încălzire şi blocare funcţie
4 THOL:IN SIDE2W Parte transformator
5 THOL:IN G3I Grup curent trifazat
6 THOL:IN SIDE3W Parte transformator
7 THOL:OU
T
ERROR Eroare generală THOL
8 THOL:OU
T
TRIP Declanşare comună THOL
9 THOL:OU
T
ALARM1 Prima alarmă pentru încălzire
10 THOL:OU
T
ALARM2 A doua alarmă pentru încălzire
11 THOL:OU
T
LOCKOUT Blocare transformator de către declanşarea la suprasarcină termică
Protecţie supraexcitare
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 OVEX:IN BLOCK(2SI+SU) Blocare externă
21
2 OVEX:IN F(2SI+SU) Frecvenţă actuală
3 OVEX:IN SIDE2W(2SI+SU) Parte transformator
4 OVEX:IN SIDE3W(2SI+SU) Parte transformator
5 OVEX:IN SI1(2SI+SU) Curent singură fază
6 OVEX:IN SI2(2SI+SU) Curent singură fază
7 OVEX:IN SU12(2SI+SU) Tensiune bifazată
8 OVEX:IN BLOCK(G3I+G3U) Blocare externă
9 OVEX:IN F(G3I+G3U) Frecvenţă actuală
10 OVEX:IN SIDE2W(G3I+G3U) Parte transformator
11 OVEX:IN SIDE3W(G3I+G3U) Parte transformator
12 OVEX:IN G3I(G3I+G3U) Grup curent trifazat
13 OVEX:IN G3U(G3I+G3U) Grup tensiune trifazat
14 OVEX:OU
T
ERROR Eroare generală OVEX
15 OVEX:OU
T
TRIP Declanşare comună OVEX
16 OVEX:OU
T
ALARM Alarme depăşire limită
Control tensiune
Nr. Bloc Semnal Descriere
1 VCTR:IN ETOTBLK Blocare totală control tensiune
2 VCTR:IN EAUTOBLK Blocare mod automat
3 VCTR:IN REMCMD Validează comunicaţie de la distanţă MMI
4 VCTR:IN STACMD Validează comunicaţie din staţie MMI
5 VCTR:IN LOCCMD Validează comutare locală panou
6 VCTR:IN SNGLMODE Forţează control mod singular
7 VCTR:IN EXTMAN Mod control manual
8 VCTR:IN EXTAUTO Mod control automat
9 VCTR:IN RAMRAISE Creştere impuls manual, de la distanţă
10 VCTR:IN REMLOWER Scădere impuls manual, de la distanţă
11 VCTR:IN STARAISE Creştere impuls manual, localizare staţie
12 VCTR:IN STALOWER Scădere impuls manual, localizare staţie
13 VCTR:IN LOCRAISE Creştere impuls manual, local
14 VCTR:IN LOCLOWER Scădere impuls manual, local
15 VCTR:IN TCINPROG Schimbare plot în progres
16 VCTR:IN DISC Indicare deconectare transformatoare
17 VCTR:IN LVA1 Activarea ajustare factor 1 tensiune sarcină
18 VCTR:IN LVA2 Activarea ajustare factor 2 tensiune sarcină
19 VCTR:IN LVA3 Activarea ajustare factor 3 tensiune sarcină
20 VCTR:IN LVA4 Activarea ajustare factor 4 tensiune sarcină
21 VCTR:IN LVARESET Resetare ajustare factor tensiune sarcină
22 VCTR:IN POSTYPE Indicare poziţie plot
23 VCTR:IN EVNTDBND Generare eveniment
24 VCTR:IN TCPOS Indicare poziţie schimbător ploturi
25 VCTR:IN INERR Eroare modul intrare
26 VCTR:IN OUTERR Eroare modul ieşire
27 VCTR:IN T1INCLD Transformator T1 Inclus în grup paralel
28 VCTR:IN T2INCLD Transformator T2 Inclus în grup paralel
22
29 VCTR:IN T3INCLD Transformator T3 Inclus în grup paralel
30 VCTR:IN T4INCLD Transformator T4 Inclus în grup paralel
31 VCTR:IN TRFID Identificare transformator în grup paralel
32 VCTR:IN TXINT Trimitere interval
33 VCTR:IN RXINT Recepţionare interval
34 VCTR:IN T1RXOP Recepţionare operare bloc pentru transformator paralel 1
35 VCTR:IN T2RXOP Recepţionare operare bloc pentru transformator paralel 2
36 VCTR:IN T3RXOP Recepţionare operare bloc pentru transformator paralel 3
37 VCTR:IN T4RXOP Recepţionare operare bloc pentru transformator paralel 4
38 VCTR:IN SI1 Curent monofazat 1
39 VCTR:IN SI2 Curent monofazat 2
40 VCTR:IN G3IPRI Grup curent trifazat parte primară
41 VCTR:IN G3SEC Grup curent trifazat parte secundară
42 VCTR:IN SU12 Tensiune bifazată
43 VCTR:IN G3USEC Grup tensiune trifazat parte secundară
44 VCTR:IN SU Tensiune monofazată
45 VCTR:OU
T
ERROR Eroare generală VCTR
46 VCTR:OU
T
REMOTE Mod operare de la distanţă
47 VCTR:OU
T
STATION Mod operare din staţie
48 VCTR:OU
T
LOCAL Mod operare local
49 VCTR:OU
T
LOCALMMI Mod operare local MMI
50 VCTR:OU
T
MAN Mod control manual
51 VCTR:OU
T
AUTO Mod control automat
52 VCTR:OU
T
SINGLE Mod control singur
53 VCTR:OU
T
PARALLEL Mod control paralel
54 VCTR:OU
T
ADAPT Mod control paralel în mod adapt
55 VCTR:OU
T
TOTBLK Blocare totală control tensiune
56 VCTR:OU
T
AUTOBLK Mod automat blocare control tensiune
57 VCTR:OU
T
IBLK Blocare curent mare, blocare totală
58 VCTR:OU
T
UBLK Blocare limită domeniu tensiune joasă, mod blocare automat
59 VCTR:OU
T
REVACBLK Blocare acţiune rezervă OLTC, mod blocare automată
60 VCTR:OU
T
HUNTING Urmărire detecţie alarmă
61 VCTR:OU
T
TFRDISC Deconectare transformator, mod blocare automat
23
62 VCTR:OU
T
POSERR Eroare poziţie schimbător ploturi
63 VCTR:OU
T
CMDERR Eroare comandă schimbător ploturi
64 VCTR:OU
T
UMIN Limită domeniu tensiune joasă, bloc comandă joasă
65 VCTR:OU
T
UMAX Limită domeniu tensiune mare, bloc comandă joasă
66 VCTR:OU
T
LOPOS Indicare poziţie joasă plot, bloc comandă scădere
67 VCTR:OU
T
HIPOS Indicare poziţie înaltă plot, bloc comandă creştere
68 VCTR:OU
T
TCOPER Schimbare plot în operare
69 VCTR:OU
T
TCERR Eroare operare schimbare plot
70 VCTR:OU
T
COMMERR Eroare comunicaţie
71 VCTR:OU
T
ICIRC Blocare circulaţie maximă a curentului
72 VCTR:OU
T
T1PG Transformator 1 conectat la grup paralel
73 VCTR:OU
T
T2PG Transformator 2 conectat la grup paralel
74 VCTR:OU
T
T3PG Transformator 3 conectat la grup paralel
75 VCTR:OU
T
T4PG Transformator 4 conectat la grup paralel
76 VCTR:OU
T
RAISE Comandă creştere tensiune la schimbător ploturi
77 VCTR:OU
T
LOWER Comandă scădere tensiune la schimbător ploturi
78 VCTR:OU
T
URAISE Creştere limită domeniu tensiune
79 VCTR:OU
T
ULOWER Scădere limită domeniu tensiune
80 VCTR:OU
T
WINHUNT Urmărire detectare alarmă deschidere uşă
81 VCTR:OU
T
TIMERON Temporizarea T1 şi T2 rulează
82 VCTR:OU
T
VTALARM Alarmă supervizare VT
83 VCTR:OU
T
HOMING Stare funcţie revenire