You are on page 1of 1

AM 75 - Mostki

U1- Wyłączniki awaryjne
U2-Wyłączenie oprócz hydrauliki (Pakieciok)
U3-Wyłączenie poziomu temperatury
U4-Niskie ciśnienie
U5-Zał/Wył hydraulika
U6-Wysokie ciśnienie
U7-Potwierdzanie zał. odpylacza
U8-Metanometria
U20-Podesty
U9-Zał/wył organ
U10-Sygnał ostrzegawczy przed załączeniem H.O.Pom
U12-Sygnał ostrzegawczy przed łapy potw. zał.
U13-Zał/Wył łapy przód
U14-Zał/Wył łapy tył
U17-Przepływ oleju główny
U18-Zał/Wył pompa CAT
ZLS - Mostki
CP - 57-58
drut
CS - 3-4
kondensator lub 4V
CT - 5-6
dioda
WA - 7-8
dioda
Sterowanie wył. ZLS 9-10
dioda

1-2
5-6
9-10
16-17
20-21
26-27

34/2
35/2
36/2
36/5
37/2
38/2

31-32
35-36
39-40
43-44
49-50
57-58
59-60
65-66
79-80

39/5
40/2
40/5
41/2
41/5
42/5
43/2
43/5
45/2

83-84

45/5