You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun 4

Mata pelajaran : Sejarah
Hari : Rabu
Tahun : 4 Zamrud
Tarikh : 13 Mac 2014
Masa : 8.15 pagi – 9.15 pagi (60 minit)
Bil. Murid : 34 orang
Tema : Sejarah Awal Negara
Tajuk : Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Sub Tajuk : Tun Perak

Standard Kandungan:

Standard Kurikulum:


Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat :

Ringkasan Isi Kandungan :

Penerapan Nilai-nilai Murni :

Unsur Patriotisme :

Pengetahuan Sedia Ada :

Bil Sumber KuantitiKemahiran Generik
KB : Kemahiran komunikasi, kemahiran memerhati, kemahiran mendengar,
kemahiran berfikir, kemahiran menulis
TPK : Visual ruang, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal

Prosedur Perlaksanaan
Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari,
Kemahiran Generik
Catatan

Set Induksi ( 5 minit )
1. Murid ditunjukkan
dengan beberapa
gambar tokoh
pemimpin pada
Zaman Kesultanan
Melayu Melaka
2. Murid diminta untuk
meneka nama
pemimpin tersebut
3. Guru mengaitkan set
induksi dengan isi
pembelajaran.
KB :
 Kemahiran
berkomunikasi
 Kemahiran berfikir

TPK :
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Verbal-linguistik

Bahan Bantu Mengajar :
 Gambar tokoh

Nilai Murni :
 Keberanian
 Kerjasama

Langkah 1 ( 10 minit )
1. Murid mendengar
penerangan oleh
guru tentang peranan

KB :
 Kemahiran
mendengar
 Kemahiran

Bahan Bantu Mengajar :
 Buku Teks

Nilai Murni :
pemimpin dalam
meluaskan tanah
jajahannya.
2. Murid dan guru
berbincang tentang
peranan tersebut
berkomunikasi

TPK :
 Verbal linguistik
 Interpersonal
 Intrapersonal

 Keyakinan
 Kerjasama

Langkah 2 ( 30 minit)

1. Murid diminta untuk
mencari maklumat
tentang nama
pemimpin serta
jawatannya di
perpustakaan
2. Murid dikehendaki
menyenaraikan
sebanyak mana yang
mungkin nama
pemimpin serta
jawatannya yang
terdapat dalam surat
khabar.

KB :
 Kemahiran berfikir
 Kemahiran menjana
idea
 Kemahiran
mengumpul maklumat
 Kemahiran menulis

TPK :
 Visual ruang
 Intrapersonal
 Verbal linguistik


Bahan Bantu Mengajar :
 Surat khabar

Nilai Murni :
 Kerjasama
 Keyakinan


Langkah 3 ( 10 minit )

1. Beberapa orang
murid diminta untuk
membentangkan
hasil kerja masing-
masing.

KB :
 Kemahiran berfikir
 Kemahiran
komunikasi

TPK :
 Interpersonal
 KinestatikNilai Murni :
 Kerjasama
 Keyakinan

Penutup (5 minit)
1. 2 orang murid
diminta membuat
rumusan tentang isi
pembelajaran pada
hari ini
2. Guru membuat
semula rumusan
secara keseluruhan


KB :
 Kemahiran
berkomunikasi

TPK
 Verbal linguistik
 InterpersonaL
 Intrapersonal

Nilai Murni :
 Kerjasama
 Keyakinan