P. 1
MEMBRI Asociaţia Producătorilor de Construcţii Metalice Din România

MEMBRI Asociaţia Producătorilor de Construcţii Metalice Din România

|Views: 0|Likes:
Published by Cristian Rez

More info:

Published by: Cristian Rez on Aug 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

MEMBRI Asociaţia Producătorilor de Construcţii Metalice din România

Valabil de la data de 09 februarie 2009


Preedinte onorific
Acad! Prof! Emerit "r! #C "an MA$EE%C&

Membri 'ersoane (uridice)
&*IVER%I$A$EA P+,I$E#*ICA din $IMI-+ARA .membru fondator/
Piaţa Victoriei0 nr! 20 $imioara 19000 România
Persoană de contact) Prof! "r! In2! "an "&BI*3
$el!) 450!267!5089209 :a;) 450!267!508982
dan!dubina<ct!u't!ro0 ===!u't!ro

%!C! ,I*"AB C+*%$R&C$II %!R!,!
-oseaua de Centură >0 -tefănetii de ?os >2520 Ilfo@0 România
$el) 450!21!20951269 0A2272892>9 :a;) 450!21!2095126921!81006A2
Persoană de contact) In2! Ist@an Bolo2
ist@an!bolo2<lindab!ro9 ===!lindab!ro

%!C! BRI$$ %!R!,!
BBdul Re@oluţiei0 *r! >0 Cor' A0 Eta( 20 Cam! 25>B0 8000070 România
$el!C:a;) 450!267!508982
office<britt!ro0 ===!britt!ro
Persoană de contact) "r! In2! Viorel &n2ureanu
.@iorel!un2ureanu<britt!ro9 0A50!18A750/

%!C! A&$+#$+* A,,PIC %!A!
%tr! Aleea Viilor nr! 250 1900 $imioara0 România
$elefon) 450 .267/ 5582A>9 450 .267/ 25220>9 450 .267/ 807000
$elefon C :a;) 450 .267/ 2959A8
office<autoDtonall'ic!ro9 ===!autoDtonall'ic!ro
Persoană de contact) "ir! Een! In2! Mari Ioan

I%PE $imioara
,aFăr EDeor2De0 *r! 1>B200 8000>10 $imioara
$el) 0267 5950729 :a;) 0267 5920>>
===!is'etm!ro
"ir! Een! In2! "umitru EAR"A*
Persoana de contact) In2! ,iliana MA%&$

%!C! %IC G,I$E#*IMA %!R!,!
%tr! Bucureti nr! 12C20 $imioara 800075
$el) 0267!5982209 :a;) 0267!2>61A1
office<HliteDnima!ro9 ===!HliteDnima!ro
Persoana de contact) "ir! In2! +'ri Vasile .0A5662>927/


%!C! BA$ ARA" %!A!
%tr! Poetului nr! 181CA0 2900 Arad
$el! 0A55!8>A8609 026A!2A88179 :a;! 026A!2>9>80
office<batBarad!ro9 ===!batBarad!ro
Persoana de contact) "ir! Een! Radu #an2a

%!C! C+RVIME$ AC$IV %!R!,!
#unedoara 2A60 România
$el!C:a;) 450!265!A50200
roIa'cmr<JaDoo!com
Persoana de contact) "r! In2! Cristian Atanasescu

%!C! CA*AM %$EE, R+MA*IA
%tr! Ionescu Crum0 nr! 90 6005570 Brao@
$el) 027>!815 8A89 :a;) 027>!82A>78
Dtt')CC===!canammanac!com9 micDel!couillard<canam!=s
Persoana de contact) "ir! Een! MicDel Couillard

%!C! PR+MP$ %!A!
%tr! A@ram Imbroane nr!A0 800187 $imioara
$el) 0267!595>099 :a;) 0267!595>0>
Persoană de contact) "ir! Een! "r! In2! MiDai +laru
'rom't<'rom'tBsa!ro9 ===!'rom'tBsa!ro

%!C! A,, E,EC$RIC% K96 %!R!,!
BBdul Basarabia 2670 %ector 80 080862 Bucureti
$el!) 021!267!80!>0 9 021!267!22!77
Persoana de contact) "ir! VânFări Cătălin Andreescu
catalin!andreescu<constructiimetalice!ro9 0A28!66>008

%!C! %A,LEI$$ER MA**E%MA** "I%$RIB&MIE %!R!,!
BBdul Basarabia 2670 %ector 80 080862 Bucureti
$el)021!26667A09 :a;) 021!2667905
office!romania<salF2itter!ro9 Dtt')CC===!salF2itter!roC
Persoana de contact) Claudiu Geller .claudiu!Heller<salF2itter!ro 9 0A55!6>621A/

%!C! BI% *IMB %!A
Platforma %**BC*E In@est0 Cerna@oda0 ?ud! Constanţa 0 cod 902600 România
$el!) 0A62!1092A09 :a;) 0251!28>>90
Persoana de contact) "ir! Een! In2! Vasile Bucur
office<bisnimb!ro

%!C! M+"ER* CM %!R!,!
BBdul :erdinand0 nr!1500 cod 02189A0 Bucureti0 %ector 1
$el) 021 262 68799 :a;) 021 262 8961
office<moderncm!ro9 mana2er<moderncm!ro9 ===!moderncm!ro
Persoană de contact) "ir! Een! In2! Cristian Mircea %aiu

%!C! IPR+,AM %!A!
%tr! *e2ustori nr! 28B260 cod 0289629 Bucureti0 %ector 2
$el!) 021!81827109 :a;) 021!8166051
office<i'rolam!ro
Persoană de contact) "ir! Een! In2! Andrei MautDner

%!C! BA"&C %!A!
str! Ale; Cam'eanu nr! 9B110 011286 Bucureti0 %ector 1
$el) 021!22260009 021!22255159 021!2228>A5
:a;) 021!222>8A5
Persoană de contact) "ir! In@estiţii :aFeHas Bernat .0A55!8105>8/

%!C! "ual MA* %!R!,!
%tr! "oina nr! 90 Bucureti sect!60 cod 062161
$el!) 021!5267AA0BA59 :a;) 021!5267A90
dualman<2rou'dual!ro9 ===!2rou'dual!ro
Persoană de contact) "ir! Een! In2! "an Erămadă
.0A22!2>721>9 dan!2ramada<2rou'dual!ro/

%!C! E*ERE+ %!A!
%tr! LiFinului nr! 1280 60050A Brao@
$el) 027>!8885929 :a;) 027>!880762
office<e@er2ob@!ro9 ===!ener2ob@!ro
Persoană de contact) "ir! Een! EDeor2De Corneanu

%!C! %$EE, N A,& B&I,"I*E %!R!,!
Calea :eldioarei nr! 880 6005A1 Brao@
$el!C:a;) 027>!551A79
'eterffJ!Foltan<steelalubuildin2!ro
Persoană de contact) "ir! PeterffJ Loltan .0A52!107872/

I*%$I$&$&, "E %$&"II -I PR+IEC$3RI C3I :ERA$E %!A!
BBdul "! Eolescu nr!8>0 010>A8 Bucureti0 %ector 1
$el) 021!2228A799 021!8128156
Persoană de contact) "ir! Een! E;ec! "r! In2! Eu2eniu CeFar I@ana

%!C! *&+VA *E+* BA%A*+ %!R!,!
%tr! Prof! *icolae +ncu nr!1A0 Arad0 81051A
$el) 086A!5011079 :a;) 026A!267801
===!nnb!ro9 bassano<nnb!ro
Persoană de contact) In2! Airinei Cicerone

%!C! CE,PI %!A!
%tr! Acţiunii nr! 2B50 Bucureti
$el) 021 7>6 2A A69 :a;) 021 560 5A 0>
email) office<cel'i!ro9 ===!cel'i!ro
Persoană de contact) "ir! Een! EDeor2De &tureanu .0A2>!AAA910/

%!C! ArcelorMittal Commercial ,on2 Romania
Intrarea $udor -tefan0 AB90 et!20 a'!50 0117660 Bucureti0 %ector 1
$el) 0815!065A989 :a;) 021!281A18>
===!arcelormittalBconstruction!com
Persoană de contact) "ir! Een! "oruBIon Petrescu
.doruBion!'etrescu<arcelormittal!com/

%!C! REP%$EE, %!A! Călărai
%tr! Prelun2irea Bucureti nr! 1770 Călărai
$el) 0252 8150260 0252 881 9A8
office<re'steel!ro9 ===!re'steel!ro
Persoana de contact) "ir! MarHetin2 "aniel Pene
$el!) 0252!8150219 0252!812772
.cum'ărată de către Matifer Construction Portu2alia O "ir! Een! ,uis EomeF/
%tr! "octor Râureanu nr! 10 et! 10 %ectorul 60 Bucureti 06005A
$el! 0815!067>72

%!C! C+I:ER IMPEP %!R!,! Bucureti
%tr! ?iului0 nr! 7A0 Bucureti %ector 1
Persoana de contact) "ir! $eDn! LaDaria Corina
$el!C:a;) 021!77A156769 021!A86856
office<coifer!ro9 ===!coifer!ro
.cum'ărată de către 2ru'ul Polime; O Mostastal Polonia/
%!C! C+I:ER C+*% %!R!,!
%tr! Bere@oieti nr! AABA9
Vălenii de munte0 (ud! PraDo@a
$el! 0255!2>81669 0A28!>02>5>
:a;! 0255!2>8598

%!C! MEEAPR+:I, %!R!,!
BuFias0 %trada Princi'ala0 nr! 6>
$el) 0267C80AA000 0267C80AA019 :a;! 0267C80AA29
Email) office<me2a'rofil!ro
===!me2a'rofil!ro
Persoană de contact) "ir! Een! CJriel Beirnaert .cJriel!beirnaert<me2a'rofil!ro/

RuuHHi Romania %!R!,!
Baneasa Business N $ecDnolo2J ParH
%os! BucurestiBPloiesti nr! 52B55
cladirea B0 ari'a B2 @est0
sector 10 cod 0187970 Bucureti
===!ruuHHi!com9 ===!ruuHHi!comCro
$el) 021!87109229 87109289 87109259 :a;) 021!8710920
Persoană de contact) Pro(! Man! *istor "ra2o .0A27!122A8>9 dra2os!nistor<ruuHHi!com/

%!C! R+MC+*%$R&C$ AE %R, BuFău
$el! 028>!A27A819 :a;) 028>!A27A80
===!romconstruct!ro
Persoană de contact) "ir! $eDn! Iulian $aru .0A56!806198/
%!C!GE%L %!R!,!
500077 Clu(B*a'oca0 str!Brao@ nr!19!
$el) 0875!0>0100 :a;) 0275!558279
HesF<HesF!ro ===!HesF!ro
Persoană de contact) "ir! Een! PusHas Attila .0A88!061862/

&*IVER%I$A$EA $E#*IC3 C,&?B*AP+CA
%tr! Constantin "aico@iciu nr 160 500020 Clu( B *a'oca
tel! 0275!5012000 50125>0 tel!Cfa; 0275!692066
Persoană de contact) Prof! "r! In2! Cristina Câm'ian .cristina!cam'ian<bmt!utclu(!ro0
0A28822992/

%!C! E+R"IA% %!R!,!
%tr! CA,A* 25 Clu(B*a'oca
Persoană de contact) "ir! Een! *a2J Lsolt .0A58!0705950 Fsolt!na2J<2ordias!ro/


Membri 'ersoane fiFice)
"r! In2! Cristian A$A*A%E%C& .Membru :ondator/
%!C! C+RVIME$ Acti@ %!A! #unedoara
#unedoara 2A60 România
$elC:a;) 0265!A50200
roIa'cmr<JaDoo!com

Prof! "r! In2! Radu BA*CI,3 .Membru :ondator/Q
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!) 0267!5089119 :a;) 0267!50891A
radu!bancila<ct!u't!ro

Prof! "r! In2! :I%tructE "an "&BI*A .Membru :ondator/Q0QQ
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!) 0267!5089209 5089119 :a;) 0267!508 9829 50891A
dan!dubina<ct!u't!ro

Prof! "r! In2! ,i@iu EA"EA*& .Membru :ondator/Q
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!) 0267!5089119 :a;) 0267!50891A
li@iu!2adeanu<ct!u't!ro

"r! In2! "oru EAI$A .Membru :ondator/
%!C! "+!E$ C+*%&,$I*E %R, #unedoara
str! Moldo@ei nr!50 #unedoara 2A600 România
$elC:a;!) 0265!A170219 0A22C656056

Prof! "r! In2! Victor EI+*C&0 membru al Academiei de -tiinţe $eDnice .Membru :ondator/Q
&ni@ersitatea PoliteDnica din $imioara
"e'artamentul de ArDitectura
$raian ,alescu 20 $imisoara 8002250 Romania
$el) 0267!5050219 :a;) 0267!505020
Distruct<binet!ro

Conf! "r! In2! Mircea EE+REE%C& .Membru :ondator/
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!) 0267!5089119 :a;) 0267!50891A
mircea!2eor2escu<ct!u't!ro


Prof! "r! In2! "aniel ERECEA .Membru :ondator/Q
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de ArDitectura
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!C:a;) 0267!508982
daniel!2recea<ct!u't!ro

"r! In2! *icolae PAC&RAR .Membru :ondator/
%!C! %I"ER&REICA %!A! #unedoara
Piata Iancu de #unedoara 10 #unedoara 2A600 Romania
$elC:a; ) 0265 A18656 9 :a;) 0265 A1A760
dir!calitate<siderur2ica!ro

Prof! "r! In2! Adrian -erban "IMA
&ni@ersitatea $eDnică de Construcţii Bucureti
"e'artamentul de Construcţii Metalice
BBdul! ,acul $ei 1250 Bucureti A28020 România
$el) 021!252120>C2089 :a;) 021!2521928
steelde'<utcb!ro

Conf! "r! In2! Paul MiDai I+A*
&ni@ersitatea $eDnică de Construcţii Bucureti
"e'artamentul de Construcţii Metalice
BBdul! ,acul $ei 1250 Bucureti A28020 România
$el) 021!252120>C2089 :a;) 021!2521928
office<'Bc!ro

Conf! "r! In2! Bo2dan Catălin %$E:A*E%C&
&ni@ersitatea $eDnică de Construcţii Bucureti
"e'artamentul de Construcţii Metalice
BBdul! ,acul $ei 1250 Bucureti A28020 România
$el) 021!252120>C2089 :a;) 021!2521928
bo2dan<utcb!ro

Prof! "r! in2! Vasile PAC&RAR&
&ni@ersitatea $eDnica din Clu(B*a'oca
"e'artamentul de Construcţii Metalice
CBtin "aico@iciu 160 Clu(B*a'oca 85000 România
$el) 0275 196799C1699 :a;) 0275 19597A
'acuraru@<bmt!utclu(!ro

Conf! "r! In2! Ioan PE$RA*
&ni@ersitatea $eDnica din Clu(B*a'oca
"e'artamentul de Constructii Metalice
CBtin "aico@iciu 160 Clu(B*a'oca 85000 Romania
$el) 0275 196799C1699 :a;) 0275 19597A
'etrani<bmt!utclu(!ro

Prof! "r! In2! Cristina CAMPIA*
&ni@ersitatea $eDnica din Clu(B*a'oca
:acultatea de Constructii0 Catedra CBACM
str! Eeor2e Baritiu nr! 260 sala 1>80 50002A Clu(B*a'oca
tel!) 0275B5016500 fa;) 0275B69597A0 cristina!cam'ian<bmt!utclu(!ro

Conf! "r! In2! Viorel &*E&REA*&Q
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!C:a;) 0267!508982
@iorel!un2ureanu<ct!u't!ro

Conf! "r! In2! :lorea "I*&Q
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!C:a;) 0267!508982
florea!dinu<ct!u't!ro

Conf! "r! In2! Aurel %$RA$A*Q
&ni@ersitatea RPoliteDnicaS din $imioara
"e'artamentul de Construcţii Metalice i Mecanica Construcţiilor
Ioan Curea 10 $imioara0 8002250 România
$el!C:a;) 0267!508982
aurel!stratan<ct!u't!ro

"r! In2! Lsolt *a2JQ
%!C! E+R"IA% %!R!,!
Clu(B*a'oca0 România
Fsolt!na2J<2ordias!ro9 $el! 0A58070595

.Q/ O Membru ECC%0 ACs i $Cs9 .QQ/ Membru in Comitetul E;ecuti@ al ECC%

Membri RParteneriS

%!C! ArcelorMittal #unedoara %!A!
.%C %I"ER&REICA %A O membru fondator/
Piaţa Iancu de #unedoara0 nr! 10 8812100 #unedoara0 (ud! #unedoara
$el! 0265!A12A>69 :a;) 0265!A16811
===!arcelormittalBconstruction!com
Persoană de contact) "ir! Een! Remus Păţan

%!C! ArcelorMittal Construction Romania .%!C! G+*$I R+M/
Com! Pantelimon0 Bd! Biruinţei0 "*80 GM 159 +P CP 25B55
$el) 021!812560AC1AC1>C98 9 :a;) 021 8125696
===!arcelormittalBconstruction!com
Persoană de contact) "ir! Marian Pâr@u .0A22!767>60/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->