You are on page 1of 1

CUPRINS

1. Consideraţii generale ................................................................................................................ 4
2. Reţele de comunicaţii mobile ................................................................................................. 11
2.1.
2.2.

Consideraţii introductive................................................................................................... 11
Reţele GSM....................................................................................................................... 13
2.2.1. Dezvoltarea GSM.................................................................................................... 13
2.2.2. Performanţele reţelei GSM ..................................................................................... 15
2.2.3. Arhitectura reţelei GSM .......................................................................................... 19
2.2.3.1. Staţia mobilă ............................................................................................ 19
2.2.3.2. Subsistemul staţiilor de bază.................................................................... 22
2.2.3.3. Subsistemul reţea şi de comutare ............................................................. 27
2.2.3.4. Structura semnalului în reţeaua GSM ...................................................... 28

3. Reţele de comunicaţii mobile, generaţiile 2G, 3G şi 4G ...................................................... 31
3.1.

Reţele de comunicaţii mobile GPRS (2G) ........................................................................ 33

3.2
3.3

3.1.1. Performanţele GPRS (2G) ...................................................................................... 35
3.1.2. Arhitectura GPRS (2G) .......................................................................................... 36
3.1.3. Structura semnalului în GPRS ................................................................................ 37
Sisteme de radiocomunicaţii mobile 3G ........................................................................... 40
Comunicaţii mobile 4G ..................................................................................................... 46

4. Studiu de caz............................................................................................................................ 53

CONCLUZII ............................................................................................................................... 73

BIBLIOGRAFIE