You are on page 1of 12

LANGKAH YANG TELAH

DILAKSANAKAN OLEH KPM DALAM
MEREALISASIKAN PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA
NURSYAFINI BINTI MOHD
SALLEH
NUR ‘ALYAA’ BINTI MAHADZIR
IZZAH HASNA BINTI AB HALIM
KONSEP PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
 Penyediaan peluang pendidikan untuk
semua tanpa mengira etnik, latar
belakang, status sosio-ekonomi dan
geografi.
 Penyediaan peluang yang terbuka untuk
setiap orang bagi memperoleh kejayaan
dalam pendidikan dan menjadikan
pendidikan sebagai ejen bagi
meningkatkan kejayaan dan kualiti hidup
mereka (Dewey, 1966)
TUJUAN PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
 Basmi buta huruf
 Pendidikan Universal
 Penyediaan Infrastruktur
 Guru terlatih yang mencukupi
 Pra Sekolah untuk semua
PERANAN KPM DALAM
PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN

 PIPP- Teras pertama PIPP : membina
negara bangsa dgn menyatupadukan
rakyat berbilang kaum dan membentuk
sebuah negara bangsa.
 FPK- Pendidikan holistik utk melahirkan
modal insan yg menyeluruh dan
bersepadu (JERI)

LANGKAH PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
 KPM Memperkenalkan RIMUP (Rancangan
Intergrasi Murid Untuk Perpaduan)
 Menggalakkan penyertaan masyarakat
setempat, guru & murid serta warga sekolah
dlm aktiviti sekolah,
 Wujudkan sikap kerjasama, tolong menolong,
suasana muhibbah, hormat menghormati,
melahirkan persefahaman & toleransi antara
murid pelbagai kaum di sekolah,


 Berkongsi kemudahan peralatan, tenaga
dan kepakaran untuk menjayakan
kegiatan khas secara bersama-sama.
 Contoh :-
 Pertandingan sukan antara sekolah-
sekolah (SK, SJKC, SKJT)
 Pertandingan perbahasan, perdebatan
 Sekolah Wawasan :-
 Menggabungkan 3 sekolah berlainan
aliran dalam satu kompleks yang
membolehkan para pelajarnya berkongsi
kemudahan yang ada, dan
membolehkan mereka berinteraksi serta
berkomunikasi di antara satu sama lain.

 Memperkasakan Bahasa Kebangsaan :-
 Guru menggalakkan penggunaan
bahasa kebangsaan sebagai bahasa
pengantar di sekolah,
 Sebagai bahasa perpaduan,
 Tanam rasa cinta kepada bahasa
Malaysia
 Adakan program Wacana Ilmu, Minggu
Bahasa Kebangsaan, Pertandingan
Membaca & Menulis, Bahasa dan Pidato,
dll.
 Pendidikan Berterusan :-
 Peluang untuk mendapat dan
meneruskan pendidikan kepada setiap
penduduk tanpa mengira tahap umur.
 Setiap individu masih mendapat peluang
untuk menyambung pendidikan selepas
tamat mengikuti pendidikan wajib selama
9 atau 11 tahun.
 Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
diperkenalkan diperingkat Ijazah Sarjana.
 Penubuhan Sekolah Berasrama Penuh
 Menyediakan peluang kepada murid
agar menikmati pendidikan berkualiti
khususnya kepada murid yang berpotensi
dan cemerlang dalam kalangan anak-
anak luar bandar.
 MRSM, SBPI, Sekolah Teknik Vokasional

 Kurikulum Kebangsaan Untuk Semua
Sekolah :-
 Kurikulum semua jenis dan kategori
sekolah akan selaras dengan kehendak
negara apabila Kurikulum Kebangsaan,
yang diperuntukkan dalam Akta
Pendididkan 1996 wajib diguna oleh
semua pihak.

 Pendidikan Percuma :-

 Tidak dikenakan apa-apa bayaran.
 Bantuan buku-buku secara percuma
(B.Teks, B. Aktiviti)
 Makanan percuma (RMT)
 Skim Baucer Tuisyen
 Biasiswa