You are on page 1of 1

Anexa 19

Rezumatul Proiectului
.......................


Masura nr. Actiunea nr.

Titlul proiectului
Beneficiar
Durata
proiectului(luni)

Locaţie/Locaţii
Proiect

Valoarea Totală Euro/lei
Valoarea totală
eligibilă
Euro/lei
Valoarea totală
asistenta financiara
nerambursabila
Euro/lei si % din total eligibil

Obiective Proiect


Obiectiv general
Obiective specifice
Activităţi Proiect/
Data inceput,
data sfarsit
activitate


Rezultate Proiect
Se vor prezenta
rezultatele pe
activitati si
subactivitati ;
fiecare activitate si
subactivitate vor
avea rezultate ce vor
fi monitorizate
ex:
-1 lac in suprafata
de…decolmatat
- … metri liniari dig
- …mp cladire
construita
- nr.pontoane de
..mp realizate
s.a