You are on page 1of 10

Žitarice… Koliko ih zapravo dobro poznajemo?

1. Dinkel
Krupnik, dinkel ili pir je jedna od najstarijih žitarica, koja
potiče iz Azije. Spominje se u Starom zavjetu.
Dinkel sadrži nešto više proteina od pšenice, nezasiene masti, vitamine A, ! i skupine ",
minerale #kalcij, selen, kobalt, željezo, $os$or, ma%nezij, kalij, bakar& te vlakna.
'omaže u borbi protiv anemije, djeluje laksativno i okrepljujue. (ma izraženo antioksidativno
djelovanje. 'ovoljno djeluje kod kožnih i aler%ijskih osipa, neurodermitisa, reumatskih
oboljenja te povišeno% kolesterola.
) tr%ovinama možete pronai mekinje, %riz, kuskus i brašno pira. 'ir se koristi za izradu
kruha i peciva, piva i proizvoda za djecu. 'repržena i mljevena zrna pira koriste se kao
zamjena za kavu.
Dinkel je lako probavljiv, zato je po%odan za prehranu bolesnih, starijih osoba te djece.

2. Amarant

Amarant, ili štir, je jedna od najzdravijih žitarica.
'oput *uinoe i heljde, amarant se smatra pseudo+žitaricom #tehnički %ledano ove biljke nisu
žitarice&.
(straživanja potvr,uju da amarant možemo svrstati me,u najstarije žitarice na svijetu.
-je%ovo podrijetlo je Srednja i .užna Amerika. Sa sustavnim istrebljenjem ovih naroda štir je
%otovo u potpunosti nestao.
Danas se štir ponovno otkriva. /oderna nutricionistika mu pridaje veliko značenje.
Amarant sadrži visokokvalitetne proteine i lizin u veem postotku ne%o dru%e žitarice.
Sposobnost biološke asimilacije nje%ovih proteina je vea ne%o kod mlijeka, soje, ječma i
pšenice.
0tir je poseban i po tome što ne sadrži %luten. 0tir je bo%at mineralima #kalcij, željezo, $os$or,
ma%nezij&. Količina kalcija u amarantu premašuje onu koju sadrži mlijeko.
Amarant u zrnu možete kuhati kao i ostale žitarice. -je%ovo brašno možete pomiješati sa
pšeničnim brašnom i koristiti za izradu kruha.

3. Proso
'roso je bez%lutenska žitarica, koja dolazi sa (stoka. -je%ovo
podrijetlo nije sasvim poznato, ali si%urno je uz%ajano u Kini prije više tisua %odina.
) srednjem vijeku proso je bilo popularno u mno%ih dijelovima 1urope i smatralo se
odličnom zamjenom za meso.
/o%lo se čuvati u skladištima du%i niz %odina + čak i do dvadeset %odina.
2enecija se od opsade 3enovljana spasila upravo zahvaljujui prosu sačuvanom u svojim
skladištima.
4rno prosa je veoma bo%ato škrobom i po tome se može usporediti sa kukuruzom.
'roso je odličan izvor proteina, vitamina A i " te minerala + posebice željeza, ma%nezija,
$os$ora i silicija.
4bo% visoko% sadržaja salicilne kiseline proso se smatra pravim kozmetičkim preparatom +
odlično djeluje na nokte, kožu, kosu i zubnu caklinu.
'roso čisti or%anizam, uspostavlja ravnotežu, re%ulira probavu i jača imunitet. 'reporučuje se
u slučajevima poveano% $izičko% i psihičko% napora, trudnicama i dojiljama.
'roso se brzo i lako priprema. 4rno mu je slatkasto zbo% če%a je vrlo ukusno. 5va žitarica ne
sadrži %luten, ali može se miješati sa pšeničnim brašnom i koristiti za izradu kruha i
tjestenine.

4. Quinoa
6uinoa je drevna južnoamerička biljka i jedna od najstarijih
žitarica na svijetu. Kultivirana je u Andama još prije 7888 %odina.
(nke su prepoznale ovu namirnicu kao izvor sna%e i izdržljivosti. 4vali su ju 9zlatom (nka: i
9majkom žitarica:.
6uinoa je bo%ata visokokvalitetnim proteinima i sadrži sve esencijalne aminokiseline.
5sobito je bo%ata lizinom, koji sudjeluje u procesima rasta i zacjeljivanja tkiva.
5d minerala *uinoa sadrži kalcij, željezo, ma%nezij, $os$or, cink i bakar. 5d vitamina + tiamin,
ribo$lavin, niacin, vitamin ";, $olnu kiselinu, vitamine A i 1. "o%ata je vlaknima i
karotenoidima.
6uinoa pomaže kod mi%rena, poboljšava zdravlje srca i krvnih žila, smanjuje kolesterol i
krvni tlak, sprečava aler%ije i astmu.
'rije kuhanja *uinou dobro operite, jer njezina ljuska sadrži saponin + prirodnu %orkastu tvar.
5perite i procijedite *uinou, a zatim ju kuhajte kao paštu #u velikom loncu sa puno vode& ili
poput riže na pari #u omjeru < šalice vode na = šalicu *uinoe&.

5. Kamut
Kamut je drevna žitarica, bliski ro,ak današnje tvrde #durum&
pšenice.
4rno kamuta je malo zakrivljeno na sredini i <+> puta vee od zrna klasičnih sorti pšenica.
'o hranjivoj vrijednosti, kamut je tako,er superiorniji. Sadrži <8+?8@ više bjelančevina, više
masnoa, aminokiselina, vitamina i minerala.
5kus mu je slatkast zbo% če%a su ovu žitaricu prozvali 9slatkom pšenicom:.
4bo% visoke ener%etske vrijednosti kamut je posebno po%odan za tjelesno aktivnije ljude i
sportaše.
Ajudi aler%ični na %luten pokazuju B8@ manju osjetljivost na kamut. Sto%a je kamut izme,u
aler%ičara prozvan 9pšenicom koju možete jesti:.
Kamut možete koristiti za kruh, kolače, palačinke i u mno%im dru%im receptima, %dje se inače
koristi pšenica. 5d kamuta se mo%u pripremati kuskus i tjestenine.

6.Ječam
) mno%im civilizacijama ječam je bio poznat još prije =<888
%odina. Spada u najstarije biljke koje je čovjek koristio za svoju prehranu.
/e,utim, danas upotreba ječma u ljudskoj prehrani se sve više smanjuje. Sada riječ ječam
veinu nas podsjea samo na pivo.
.ečam je iznimno hranjiv. "o%at je škrobom, proteinima, šeerima, vlaknima, mineralima
#kalcij, željezo, $os$or, kalij, silicij& te vitaminima A,"=,"< i "7.
5va žitarica čisti or%anizam od otrova, ima svojstva diuretika, potiče stvaranje mlijeka, jača
kosti, obnavlja or%anizam i čisti krvne žile.
.ečam možete koristiti u juhama, kuhanim jelima #kao i rižu&, te za doručak u obliku
pahuljica.
7. o!
Danas se zob koristi prije sve%a za ishranu stoke, ali u
prošlosti je imala veliko značenje u ljudskoj prehrani.
Kinezi su poznavali zob još prije više tisua %odina, a koristili su ju i stari Cimljani i dru%i
narodi u antičkom razdoblju.
Danas se zob još uvijek koristi u velikim količinama u Cusiji, 0kotskoj i (rskoj. 'oznati
poridž se priprema od zobi kuhane na vrlo niskoj temperaturi.
4ob je jedna od najhranjivijih žitarica. -jezina kalorična vrijednost je čak ?88 kalorija na =88
%rama.
5va žitarica je bo%ata proteinima, mastima te vlaknima. Sadrži veliku količinu minerala
#kalcij, željezo, $os$or, ma%nezij& i vitamina skupine ".
4ob jača or%anizam, poveava stvaranje tjelesne topline, re%ulira metabolizam, pomaže kod
anksioznosti i depresije.
) zrnu zobi prisutan je hormon rasta zajedno sa velikim količinama kalcija. 4bo% to%a zob je
idealna hrana za mlade u $azi razvoja i trudnice.
4ob se koristi u mno%im preparatima za nje%u tijela. Disti kožu, omekšava je, hidrira, smiruje
i štiti.

". #e$
Ee$ je minijaturna žitarica, koja raste u 1tiopiji.
Ee$ sadrži više kalcija i željeza, ne%o ostale žitarice. Ee$ je dobar izvor $os$ora, ma%nezija,
cinka i tiamina.
5va žitarica sadrži F esencijalnih aminokiselina i odličan je izvor proteina.
5d brašna te$a sa pravi poznata injera + kruh, koji etiopčani jedu svaki dan.
Ee$ je bez%lutenska žitarica i zbo% to%a je po%odna za osobe aler%ične na %luten.
5d te$a možete napraviti kašu, a nje%ovo brašno dodavati u kruh i peciva.

%. Kukuru&
Kukuruz je zaista čudesna biljka. Caste brzo i nje%ova zrna
postaju jestiva još prije ne%o što sazore. Caste skoro 9sam: + nje%ov uz%oj ne zahtjeva puno
truda.
Kukuruz potiče iz .užne Amerike, %dje %a smatraju božanskom biljkom.
Kukuruz sadrži u%ljikohidrate, proteine, nezasiene masti, vitamine i mno%e minerale
#željezo, $os$or, ma%nezij, kalij&.
5va žitarica ima diuretička, hranjiva i okrepljujua svojstva. 'otiče rad jetre i bubre%a.
Aktivno djeluje na tiroidnu žlijezdu, usporavajui njezin rad. 'reporučuje se u slučajevima
nervoze i razdražljivosti. .ača srce, krvne žile, mišie i kosti.
Svježa kukuruzna zrna mo%u se u obliku klipa kuhati ili pei.
5d kukuruzno% brašna se pravi palenta, tjestenina, kruh i kolači. Kukuruz možete konzumirati
i u obliku kokica ili pahuljica, koje se jedu za doručak.
4a razliku od to%a što možda mislite, popcorn je jedna od najzdravijih %rickalica. 'od
uvjetom da za nje%ovu izradu ne koristite velike količine ulja, ne pripremate %a u mikrovalnoj
penici i ne pravite %a od G/5 kukuruza.
1'. (a)
Caž se tradicionalno smatra siromašnom namirnicom, ali nije
takva. Caž je namirnica sa značajnim nutritivnim svojstvimaH sadrži u%ljikohidrate, proteine,
minerale #željezo, $os$or, kalcij&, vitamine #skupine " i 1&. "o%ata je vlaknima i lizinom.
5va žitarica čisti or%anizam, djeluje okrepljujue, sprečava bolesti crijeva i sklerozu, potiče
cirkulaciju, usporava starenje krvnih žila.
Caž je posebno po%odna za osobe izložene intelektualnom stresu, trudnice, dojilje te starije
osobe.
Caž možete koristiti u obliku cijelih zrna, ali češe se rabi njezino brašno. 'repržena i
mljevena zrna raži mo%u zamijeniti kavu.
/o%u se koristiti i ražene pahuljice, koje su odlične za doručak, za pripremanje musli ili kao
dodatak kremama i juhama.

11. *el+,a -.a+,ina/
(ako ne pripada porodici žitarica, heljda je po sastavu i načinu
upotrebe srodna žitaricama. Ieljdino porijeklo je Azija, a danas se ova biljka najviše uz%aja
na području Cusije.
Ieljda je vrlo izbalansirana namirnica. (zuzetno bo%ata dra%ocjenim proteinskim tvarima.
Sadrži vitamine skupine ", 1 i ', minerale #kalcij, željezo, $os$or, ma%nezij, bakar& te
esencijalne aminokiseline #lizin i tripto$an&.
Ieljda jača or%anizam i poveava tjelesnu toplinu, zbo% če%a je po%odna prije sve%a za
zimsku sezonu.
4bo% svo% okrepljujue% djelovanja heljda se posebice preporučuje sportašima, trudnicama,
dojiljama te mladima u razvoju.
Ieljda čisti or%anizam, štiti krvne žile, sprečava bolesti bubre%a i spolnih or%ana.
5d preprženo% zrna heljde u Cusiji se priprema $ina kaša. -ačin kuhanja kaše je sličan kao i
kuhanje riže na pari.
5d mješavine heljdino% i pšenično% brašna izra,uje se kruh.

12. 0irak
Sirak, ili sor%hum, je žitarica koja se koristi za ljudsku i stočnu
hranu. -je%ovo porijeklo je A$rika, a danas je ova žitarica popularna u (ndiji, A$rici i Kini.
Sirak je bo%at željezom, kalijem i $os$orom. 5d vitamina sadrži tiamin i niacin. Sirak je dobar
izvor proteina i vlakana i ne sadrži %luten.
Sor%hum je dobar kao prevencija bolesti srca, dijabetesa, artritisa, prekomjerne težine i
aler%ije.
5d sirka možete napraviti kašu, nje%ovo brašno se koristi za izradu kruha i kolača. Sa malom
količinom ulja u voku možete pripremiti ekspandirani sirak + zdravu zakusku, sličnu
kokicama.

13. (i)a
Ciža, nakon pšenice, je dru%a najpopularnija žitarica u našoj
kuhinji.
-a (stoku riža je dominantna biljka i pokriva čak F8+J8@ prehrane azijskih naroda.
Konzumiranje inte%ralne riže osi%urava or%anizmu neophodne u%ljikohidrate, proteine,
vitamine #posebno skupine "&, minerale #kalcij, željezo, $os$or& i enzime.
5va žitarica ima antialer%ijsko djelovanje i s obzirom na to da ne sadrži %luten, lako se
probavlja.
Ciža bla%otvorno utječe u slučaju hipertenzije, kolitisa i želučanih te%oba. Koristiti ju smiju i
dijabetičari, jer se škrob iz riže probavom pretvara u dekstrozu, a ne u %lukozu.
5sim u zrnu, riža se koristi u obliku pahuljica i brašna. 'ahuljice, koje se dobivaju
%nječenjem zrna riže, mo%u se koristiti za la%an i zdrav doručak. (nte%ralno rižino brašno
možete rabiti za pripremu kruha i kolača.

14. P1enica
'šenica je najčeše korištena žitarica u našoj kuhinji.
5va biljka je prvobitno uz%ajana u Aziji i A$rici, a pretpostavlja se da je stara više od =B888
%odina.
'ostoji dvije vrste pšeniceH mekana i tvrda #durum&.
/ekana pšenica se koristi za izradu kruha, peciva, kolača, dok tvrda + za izradu tjestenine.
'šenica ima nevjerojatna nutritivna svojstva. 5va žitarica sadrži sve što nam je potrebno za
život + proteine, masti, u%ljikohidrate, vitamine, minerale i enzime.
Ako biste imali samo pšenicu za jesti, ne biste samo proživjeli, ne%o i ostali zdravi. 'od
uvjetom da ju koristite u inte%ralnom obliku.