You are on page 1of 40

PENYEDIAAN RANCANGAN

PENGAJARAN

DISEDIAKAN OLEH:
DR AUZAIT BIN SHAMSUDIN
Pengajaran Yang
Berkesan
Objektif:
1. Menyediakan rancangan pengajaran
2. Menyediakan persediaan persediaan
mengajar
3. Menjelaskan kemahiran-kemahiran
penyampaian
Definisi Guru Berkesan
Definisi operasional tentang gegasan
guru berkesan sangat kompleks
(Zulkifli, PPK,1998)
Berkait rapat dengan :
Personaliti
Sikap
Pengalaman mengajar
Bakat dan pencapaian
Menurut Brophy & Good(1998)

Harapan yang bersesuaian dengan pelajar
Kemahiran dalam pengurusan kelas
Pemberian peluang untuk mempelajari
Pengajaran tidak membosankan
Mengajar untuk pelajar menguasai
Menggalakkan suasana pembelajaran
Ciri-ciri Guru Berkesan
1. Kecekapan Bidang
2. Kepelbagaian Kaedah Mengajar
3. Penglibatan Pelajar Dalam
Pengajaran
4. Enthusiasm
5. Susunan dan Kejelasan

1. Kecekapan Bidang
Guru mempunyai pengetahuan dan
kemahiran yang mendalam dalam bidangnya
Membolehkan guru.
1. mengajar dengan yakin
2. mengawal kelas dengan baik
3. merancang dan mengajar dengan baik
Guru perlu mempelajari perkara yang beliau
kurang mahir.
2. Kepelbagaian Kaedah Mengajar
Guru mengaplikasikan kepelbagaian kaedah
dalam menyampaikan isi pelajaran
Kaedah pengajaran teori adalah berbeza
daripada kaedah mengajar kemahiran.
Guru perlu mahir dalam pelbagai kaedah
mengajar.
3. Penglibatan Pelajar dalam Pengajaran
Guru perlu fikir cara menglibatkan pelajar.
Penglibatan pelajar membantu meningkatkan
motivasi pelajar untuk belajar.
Contoh penglibatan: penyoalan, melibatkan
pelajar dalam aktiviti, permainan, dsb.
Guru perlu sentiasa peka dan prihatin dengan
keperluan pelajar.

4. Enthusiasm
(minat, semangat, keghairahan)
Mempamerkan keyakinan dalam perkara
yang hendak diajar.
Menunjukkan kesungguhan semasa mengajar
melalui nada suara dan gerak geri.
Kelihatan bertenaga dan gembira semasa
mengajar

5. Susunan dan Kejelasan
Objektif pengajaran disediakan dengan jelas
Isi pelajaran dan aktiviti pengajaran disusun
mengikut objektif
Isi pelajaran disampaikan mengikut urutan.
Penerangan guru jelas dan boleh difahami
oleh pelajar

Ciri-ciri Guru Berkesan
1. Kecekapan Bidang
2. Kepelbagaian Kaedah Mengajar
3. Penglibatan Pelajar Dalam
Pengajaran
4. Enthusiasm
5. Susunan dan Kejelasan

Prinsip Pengajaran Dan
Pembelajaran
Prinsip-prinsip P&P berperanan
sebagai panduan kepada guru
untuk menjalankan pengajaran
dengan berkesan
1. Pembelajaran pelajar meningkat jika
P&P bermula daripada tahap PSA
pelajar
2. P&P meningkat jika pelajar dimotivasi
untuk belajar
3. Pengajaran yang tersusun dan jelas
akan meningkatkan proses
pembelajaran pelajar

4. Pengajaran yg melibatkan pelajar
akan meningkatkan motivasi pelajar
dalam apa yang dipelajari
5. Peningkatan pembelajaran di
kalangan pelajar yg mengetahui
kemajuan pelajaran adalah > baik dpd
yang tdk diberi maklum balas ttg
kemajuan pembelajaran mereka.

6. P&P yg berkesan = P&P yg ambilkira
perbezaan individu
7. Pembelajaran yg jelas matlamatnya akan
meningkatkan proses pembelajaran
8. Sesuatu pembelajaran itu bermakna a/b
perkara yang dipelajari diingati &
diaplikasikan dalam situasi yg baru
9. Kejayaan merupakan motivasi utk belajarPelaksanaan Kurikulum
SUKATAN
PELAJARAN
PERANCANGAN
PENGAJARAN
PELAKSANAAN
KURIKULUM
SUKATAN PELAJARAN
Dokumen bertulis utk sesuatu mata
pelajaran.
Disediakan oleh Bahagian Pembangunan
Kurikulum(BPK), KPM
Mengandungi

Menjadi garis panduan kpd guru utk
mengajar
Perlu dianalisis oleh guru
PERANCANGAN
PENGAJARAN
Disediakan utk tempoh satu
tahun,semester dan seminggu.
Selaras antara guru yang
mengajar mp berkenaanLANGKAH-LANGKAH
MENYEDIAKAN
RANCANGAN PENGAJARAN
Sediakan RP mengikut format
Bahagikan isi pelajaran
kepada tajuk kecil
Tentukan waktu mengajar bersih
Tentukan bilangan waktu
mengajar dlm setahun
Tentukan hari-hari mp diajar dan bilangan
waktu dlm seminggu
Tulis tarikh semester bermula dan berakhir
PERSEDIAAN MENGAJAR
Satu perancangan harian yang
disediakan guru utk satu mata
pelajaran yang mengandungi

*maklumat tentang pelajar
*matlamat yg ingin dicapai
*isi kandungan yg akan disampaikan
*penentuan pencapaian matlamat

PERSEDIAAN MENGAJAR
Persediaan Mengajar
merupakan rancangan
tindakan yg disediakan oleh
guru yg akan digunakan
semasa berhadapan dengan
kelas.
KEPERLUAN MENYEDIAKAN
PERSEDIAAN MENGAJAR
Memberi keyakinan kepada guru
Membantu memikirkan perkara yg
akan diajar, kesukaran, masalah,
kawalan disiplin, motivasi pelajar
Merancang penggunaan media
pengajaran
KEPERLUAN MENYEDIAKAN
PERSEDIAAN MENGAJAR
Memastikan semua maklumat yang
hendak disampaikan dimasukkan
Panduan guru mengikuti jadual yang
ditetapkan
Memastikan langkah disusun mengikut
urutan
Sebagai rekod pengajaran yg telah dan
belum diajar
KOMPONEN PERSEDIAAN
MENGAJAR
PERSEDIAAN PENYAMPAIAN PENUTUP
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
4. Ulasan Diri
3. Tugasan
2. Penilaian
1.Kesimpulan
PENUTUP
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
4. Ulasan Diri
3. Tugasan
2. Penilaian
1.Kesimpulan
PENUTUP
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
Butiran tentang tarikh, masa, tingkatan,bil.
pelajar, m/p, tajuk pengajaran
Penting kpd guru utk mengetahui pelajar,
merancang strategi & media pengajaran
Pengetahuan yg telah dipelajari oleh pelajar.
Penting kpd guru bg
1. tentukan peringkat permulaan pengajaran
2. sediakan media & kaedah pengajaran yg
sesuai
3. jangka hasil pembelajaran
4. membolehkan pelajar > mudah faham

Suatu pernyataan yg tentukan apa yg pelajar
akan pelajari & bagaimana guru boleh tahu
sama ada objektif tercapai @ tidak.
Objektif yg ditulis - umum & khusus
Kepentingan
1. tentukan tujuan pengajaran
2. panduan penilaian pengajaran
3. garis panduan untuk mengajar
4. panduan supaya pelajar tahu apa yg akan
mereka pelajari

7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR Merujuk kpd konsep, prinsip, teori @ kemahiran
yg akan disampaikan kpd pelajar
Diperolehi dpd sukatan pelajaran
Penting kpd guru utk menyusun pengajaran yg
mudah difahami pelajar
Bersesuaian dgn FPN
16 nilai murni diterapkan melalui P&P
1. Baik hati 12.Kerajinan
2. Berdikari 13.Kerjasama
3. Hemah tinggi 14.Kesederhanaan
4. Hormat menghormati 15.Kesyukuran
5. Kasih sayang 16.Semangat
6. Keadilan bermasyarakat
7. Kebebasan
8. Keberanian
9. Kejujuran
10.Kebersihan
11. Rasional

Guru pilih nilai murni yg hendak ditekankan dan
sesuai dgn isi pelajaran
Penting bg melahirkan insan yang seimbang
JERInya
7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
Media pengajaran (MP)dan bahan rujukan yg
digunakan dlm proses P&P
Contoh papan gulung, projektor, carta, peta,
model, LCD
Bahan rujukan terdiri dpd bahan bercetak spt
buku teks, buku rujukan, risalah, buletin.
Penting bagi memastikan maklumat yg diajar
tepat, kemas kini dan membantu guru luaskan
pengetahuan & kemahiran

Tindakan berjaga-jaga yg perlu diberi perhatian
semasa proses P&P
Ditekankan dalam kelas amali seperti Sains,
Kemahiran Hidup, Pendidikan Seni, Pendidikan
Jasmani
Penting sebagai satu disiplin belajar dan bagi
mengelakkan kecederaan dsb.
7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
4. Ulasan Diri
3. Tugasan
2. Penilaian
1.Kesimpulan
PENUTUP
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
Mengorientasikan fikiran dan perhatian
pelajar kpd pelajaran dan objektif pengajaran.
Perlu menarik
Disampaikan antara 3 - 5 minit
Tujuan
- menimbulkan minat pelajar
- mencetuskan rasa ingin tahu
- mengaitkan dgn pelajaran yg lepas
- menyediakan struktur pelajaran
- menggalakkan penglibatan pelajar
Contoh : lakonan, cerita, nyanyian
Peringkat menyampaikan isi pelajaran
Isi penting, strategi, kaedah, aktiviti,
penggunaan media, nilai murni dan soalan
utama dicatatkan
Langkah penyampaian disusun mengikut
- langkah ke satu langkah(mudah kompleks)
- susunan yg logik
- tahap pengtahuan sedia ada pelajar

i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
Teknik yg diguna a/b guru tunjuk pengukuhan
kpd t/laku yg +ve.
Contoh Bagus
Peneguhan meningkatkan motivasi,minat
belajar, konsep kendiri dan keyakinan pelajar
Panduan Memberi Pengukuhan
1. Beri pengukuhan sebaik t/laku +ve dilakukan
2. Padankan pengukuhan dgn umur pelajar
3. Elakkan pengukuhan -ve
4. Pengukuhan diberi perlu jujur dan ikhlas
Penerangan perlu jelas
Suara - ada intonasi berbeza
Penggunaan papan hitam- tulis fakta utama,
tuliasan jelas, susunan teratur
Bahasa - ringkas dan mudah difahami
Urutan- idea diterang mengikut urutan
Penggunaan contoh
- contoh yg mudah kpd kompleks
- mulakan cth yg ada kaitan dgn PSA pelajar
- kaitkan cth dgn prinsip yg diajar
- minta pelajar beri cth (utk lihat pencapaian
objektif)
Penglibatan pelajar - guna jwpn pelajar utk
bentuk pemahaman konsep
Penyataan penutup - buat kesimpulan slps
menerangkan fakta utama
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
Digunakan secara meluas semasa pengajaran
Panduan Penggunaan Papan Hitam
1. Pastikan kapur, pemadam, pembaris ada
2. Cahaya tidak menyilaukan papan hitam
3. Keadaan bersih
4. Tulisan tidak berkaitan dipadam
5. Rancang awal susunan yg akan ditulis
6. Sediakan illustrasi kompleks > awal
7. Tulis fakta penting sahaja
8. Guna kapur berwarna utk penekanan
9. Berdiri di kawasan yg tidak mengganggu
pandangan pelajar
10.Guna penunjuk utk menerangkan sesuatu
Tindakan guru yg dirancang utk dapatkan
perhatian pelajar kpd pengajaran
Sebab - tumpuan pelajar yang singkat
Kaedah, corak interaksi dan perhatian pelajar
perlu diubah
Perlu fokus kpd 3 aspek
1. Stail pengajaran
2. Penggunaan media pengajaran
3. Hubungan pelajar-guru

Cadangan
1. Guna pelbagai kaedah
2. Kawal penggunaan masa
3. Pastikan penglibatan pelajar
4. Bantu pelajar lihat cara aplikasi pelajaran
5. Beri kritikan membina kpd kerja pelajar
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
Kemahiran penting dalam proses P&P
Digunakan di semua peringkat
pengajaran

Panduan kemahiran menyoal
1. Pastikan ada masa menunggu > < 3-5
minit
2. Panggil nama pelajar, kemudian
kemukakan soalan
3. Mencungkil dgn membantu pelajar fikir
> mendalam
4. Pelbagaikan soalan
5. Beri soalan mudah difahami
6. Beri peneguhan +ve dan -ve
7. Sebarkan soalan kpd semua pelajar
8. Arahkan semula soalan kpd pelajar lain
9. Minta penjelasan kpd jwpn yg < jelas

7. Langkah Keselamatan
6. Sumber Pelajaran
5. Nilai Murni
4. Isi Pelajaran
3. Objektif Pengajaran
2. Pengetahuan Sedia Ada
1.Maklumat am
PERSEDIAAN
i. Kemahiran Peneguhan
ii. KemahiranMenerangkan
Illustrasi
iii. Kemahiran Menggunakan
Papan Hitam
iv. Kemahiran Variasi
Rangsangan
v. Kemahiran Menyoal
2. Perkembangan
1. Induksi Set
PENYAMPAIAN
4. Ulasan Diri
3. Tugasan
2. Penilaian
1.Kesimpulan
PENUTUP
KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR
4. Ulasan Diri
3. Tugasan
2. Penilaian
1.Kesimpulan
PENUTUP
KOMPONEN
PERSEDIAAN MENGAJAR
Perlu ringkas, menunjukkan hubungkait
antara fakta dengan aktiviti.
Tujuan kesimpulan
1. Peneguhan supaya pelajar ingat apa yg dipelajari
2. Beri fokus kpd pelajar
3. Tumpukan perhatian pelajar kpd penghujung
pembelajaran
4. Timbulkan rasa pencapaian & penguasaan pelajar

Panduan membuat kesimpulan
1. Ulas perkara penting
2. Hubungkaitkan antara fakta
3. Kaitkan pengajaran yg sebelum @ selepas
4. Minta maklum balas pelajar
5. Cadangkan cara pembelajaran boleh diaplikasikan
Tentukan sejauh mana objektif tercapai
Dibuat berdasarkan apa yg telah dipelajari secara
lisan @ bertulis
4. Ulasan Diri
3. Tugasan
2. Penilaian
1.Kesimpulan
PENUTUP
KOMPONEN
PERSEDIAAN MENGAJAR
Perlu ada nilai sebenar & sumbang kpd
kefahaman dan pengalaman pelajar
Panduan Memberi Tugasan
1. Dirancang awal
2. Mengandungi arahan khusus dan jangkaan
masalah yg mungkin timbul perlu dibincangkan
3. Beri masa kpd pelajar menyalin tugasan
4. Minat pelajar kpd tugasan yg diberi
5. Soal pelajar sama ada mereka faham atau tidak
tentang tugasan diberi. Beri masa untuk menyoal
guru
6. Beri masa pelajar mulakan tugasan dalam kelas.
Guru merenung kembali proses P&P selepas
selesai pengajaran
Tulis kekuatan dan kelemahan P&P
Tulis strategi utk mengatasi kelemahan
Digunakan utk guru melihat perkembangan diri
sendiri
Sebagai rujukan guru ttg aspek yg telah guru
kuasai dan apa yg perlu dipelajari
Terima kasih
kerana mendengar.