You are on page 1of 33

J NJ K/HEM/95/14

(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
0 TERHAD

PEMERIKSAAN KHAS
PERPADUAN SEKOLAH MENENGAH
TAHUN 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

A


INSTRUMEN
MAKLUMAT ASAS


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
1 TERHADBAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
Arahan : Sila isikan maklumat berikut :

1. Nama Sekolah
2. Kod Sekolah
3. Aalmat
4. No. Telefon
5. No. Fax
6. E-mel
7. Gred Sekolah 1=Gred A 2=Gred B
8. Lokasi Sekolah 1=Bandar 2=Luar Bandar 3=Pedalaman


BAHAGIAN B : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH (KEPIMPINAN SEKOLAH)
Arahan : Sila tandakan gunakan Kod 1=Lelaki, 2=Perempuan, 3=Melayu, 4=Bumiputera, 5=Cina
6=India, 7=Lain-lain dan 9=Tidak Berkenaan (TB)

1 Jawatan Jantina Kaum
a. Pengetua
b. Penolong Kanan Pentadbiran
c. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)
d. Ketua Guru Disiplin
e. Penolong Ketua Guru Disiplin

f. Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling
Sepenuh Masa (GBKSM )

i. GBKSM 2
ii. GBKSM 3
iii. GBKSM 4
iv. GBKSM 5
v. GBKSM 6
J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
2 TERHAD
BAHAGIAN C : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH (MURID)

Sila lengkap maklumat enrolmen murid mengikut kaum bagi Tahun 2013 dan 2014


2. Enrolmen Murid Pada 31 Januari 2013 dan 31 Januari 2014

Kaum
/Tahun
Melayu
Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-lain Jumlah
31 Jan 2013


31 Jan 2014

BAHAGIAN D : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH ( KEWANGAN RIMUP )

Sila lengkap maklumat Peruntukan Kewangan RIMUP yang diterima bagi Tahun
2013 dan 2014. YA=1 dan TIDAK=2, BELUM TERIMA=33. Peruntukan Kewangan RIMUP

Tahun

Ya/Tidak/
Belum
Terima
Jumlah
Diterima
(RM)
Diterima
Daripada
(JPN/PPD)

Jumlah
Telah
Dibelanjakan
(RM)
Baki Yang
Ada
(RM)
Jumlah
2013


2014


JUMLAH BESAR
J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
3 TERHADBAHAGIAN E: PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN AMALAN PERPADUAN

4. Program yang dirancang oleh pihak sekolah ke arah usaha meningkatkan amalan perpaduan dalam kalangan murid pada tahun 2014.Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

a


bcd
efJ NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
4 TERHAD
5. Program yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah ke arah usaha meningkatkan amalan perpaduan dalam kalangan murid mulai
pada 1 Januari hingga 20 April 2014.Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

a


bcdef
J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
5 TERHAD


6. Program yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah pada tahun 2013 berdasarkan Modul Aktiviti Program RIMUP (Sila rujuk Buku
Panduan RIMUP)

Arahan: Sila lengkapkan ruang aktiviti yang dilaksanakan sahaja. Catatkan TB jika tidak berkenaan. Nyatakan aktiviti lain selain dari
Yang disenaraikan jika ada.


Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

A1


Modul Aktiviti
RIMUP:Akademik
i. Stesen
Bahasa
j.
ii. Seminar
Menghadapi
Peperiksaan

iii. Personal
Details


iv. Tekanan
v. Menjejak
Warisan
Menggaluri
Sejarah

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
6 TERHAD
Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)

Cina

India
Lain-
lain

A2

Program selain
yang
disenaraikan
di atas;i.


ii.
iii.
iv.
v.J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
7 TERHAD

Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

B1


Modul Aktiviti
RIMUP:
Kebudayaan Dan
Kesenian

i. Tarianii. Tarian
Tradisional
iii. Seni Lukis
Tradisional

iv. Kesenian
Tradisional


v. Makanan
Pelbagai Kaum


vi. Lawatan Ke
Asrama Anak
YatimJ NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
8 TERHAD


vii. Penghijauan
Bumi


viii. Zhu Gan Wu


ix. Program
Keluarga
Angkat


x. Lawatan Ke
Rumah Kanak-
kanak Kelainan
Upaya


xi. Semarak Kasih
Bantuan
Bencana Alam

B2 Program selain
yang
disenaraikan
di atas;


i.

ii.iii.

iv.

v.

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
9 TERHAD

Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

C1


Modul Aktiviti
RIMUP:
Khidmat
Masyarakati. Lawatan Ke
Asrama
Anak Yatim

ii. Penghijauan
Bumi

iii. Program
Keluarga
Angkat

iv. Lawatan Ke
Rumah
Kanak-kanak
Kelainan
Upaya


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
10 TERHAD

v. Semarak
Kasih
Bantuan
Bencana
AlamC2


Program selain
yang
disenaraikan
di atas;
i.

ii.

iii.

iv.

v.

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
11 TERHADBil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

D1


Modul Aktiviti
RIMUP:
Patriotisme Dan
Jati Diri


i. Lagu
Patriotik

ii. Rukun
Negara

iii. Lawatan
Patriotisme

iv. 1 Bahasa
1 Banagsa
1 Negara

v. Sambutan
Hari
Kemerdekaan

vi. Sambutan
Hari
Malaysia


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
12 TERHADBil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain

D2

Program selain
yang
disenaraikan di
atas;i.


ii.
iii.
iv.
v.J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
13 TERHAD

Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)

Cina

India
Lain-
lain

E1


Modul Aktiviti
RIMUP:
Sukan Dan
Permainan


a. Permainan
Tradisional


i. Ti Jian Zi/Sepak
Bulu
Ayam/Chapteh

ii. Kabaddi


iii. Tali Bintangiv. Sungai Beracun
J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
14 TERHAD


b. Sukan Fulsal
RIMUPi. Fulsal 5
SebelahE2

Program selain
yang
disenaraikan
di atas;i.


ii.
iii.
iv.
v.

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
15 TERHAD


7. Program yang telah dilaksanakan oleh sekolah pada Tahun 2013 selain RIMUP bagi meningkatkan amalan perpaduan dalam
kalangan murid.

Arahan: Sila lengkapkan ruang aktiviti yang dilaksanakan sahaja. Catatkan TB jika tidak berkenaan.


Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
lain
a. Kelab
Rukun
Negarai.

ii.

iii.


iv.


v.


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
16 TERHAD8. Program yang telah dilaksanakan oleh sekolah pada Tahun 2014 (Sehingga 30 April) bagi meningkatkan amalan perpaduan dalam
kalangan murid.

Arahan: Sila lengkapkan ruang aktiviti yang dilaksanakan sahaja. Catatkan TB jika tidak berkenaan.


Bil

Program/Aktiviti

Tarikh

Bilangan murid terlibat mengikut kaum


Tempat

Penganjur

Penglibatan pihak
lain (Jika
Berkenaan)
Melayu

Bumiputera
(Sabah &
Sarawak)
Cina

India Lain-
laina. Program X-
Faktor
tentang
Amalan
Perpaduan


i.

ii.

iii.


iv.


v.

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
17 TERHAD


BAHAGIAN E1: ISU PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PERPADUAN DI SEKOLAH ANDA

Arahan: Sila lengkapkan ruang yang berkaitan isu pelaksanaan program perpaduan di sekolah anda. Tandakan Skor 1 jika YA dan
Skor 2 bagi TIDAK. Sila nyatakan isu lain selain dari yang disenaraikan jika ada. Sila berikan ulasan bagi setiap isu yang
ditandakan.


Bil

Isu

YA=1
TIDAK=2


Ulasan

1.

Peruntukan kewangan tidak mencukupi2.

Kekurangan/Tiada kepakaran dalam
melaksanakan program3.

Kurang sokongan ibu bapa/penjaga4.

PIBG kurang memberi sokongan dan
kerjasama5.

Masalah kemudahan tempat atau prasarana
bagi menyokong pelaksanaan program6.

Kalangan guru tidak/kurang memberi
sokonganJ NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
18 TERHADBAHAGIAN E2: ISU PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PERPADUAN DI SEKOLAH ANDA ( Isu Lain )

Arahan: Sila nyatakan isu lain selain dari yang disenaraikan jika ada. Sila berikan ulasan bagi setiap isu berkenaan.Bil

Isu LainUlasan


1.2.3.4.


5.J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
19 TERHAD
BAHAGIAN F: KES SALAH LAKU MURID

a. Kes Pergaduhan Antara Kaum

Arahan: Sila catatkan bilangan kes pergaduhan antara kaum yang berlaku dalam kalangan murid pada tahun 2013 dan 2014 pada
Ruang berikut (JIKA ADA).

KES

2013


2014 (hingga 30 April)
Bilangan Murid Terlibat dalam
Pergaduhan antara Kaum
Disiarkan dalam Surat
Khabar
(sila catatkan TB jika tidak
berkaitan)
Bilangan Murid Terlibat dalam
Pergaduhan antara Kaum
Disiarkan dalam Surat
Khabar
(sila catatkan TB jika tidak
berkaitan)
M B C I Lain-
lain
Tarikh
Disiarkan
Nama Surat
Khabar
M B C I Lain-
lain
Tarikh
Disiarkan
Nama Surat
Khabar
Kes
1

Kes
2

Kes
3

Kes
4

Kes
5

Kes
6


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
20 TERHAD
Kes
7

Kes
8

Kes
9

Kes
10

Kes
11

Kes
12

Kes
13

Kes
14

Kes
15

Kes
16

Kes
17

Kes
18

Kes
19

Kes
20J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
21 TERHAD


b. Bilangan Kes Buli Melibatkan Antara Kaum


Arahan: Sila catatkan bilangan kes buli antara kaum yang berlaku dalam kalangan murid pada tahun 2013 dan 2014 pada
ruang berikut. (Jika Ada)

KES

2013


2014 (hingga 30 April)

Bilangan Murid Terlibat dalam
Buli antara Kaum

Disiarkan dalam Surat
Khabar
(sila catatkan TB jika
tidak bekenaan)

Bilangan Murid Terlibat dalam
Buli antara Kaum

Disiarkan dalam Surat
Khabar
(sila catatkan TB jika
tidak bekenaan)

M B C I Lain-
lain
Tarikh
Disiarkan
Nama Surat
Khabar
M B C I Lain-
lain
Tarikh
Disiarkan
Nama Surat
Khabar
Kes
1

Kes
2

Kes
3

Kes
4

Kes
5

Kes
6

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
22 TERHAD


Kes
7

Kes
8

Kes
9

Kes
10

Kes
11

Kes
12

Kes
13

Kes
14

Kes
15

Kes
16

Kes
17

Kes
18

Kes
19

Kes
20

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
23 TERHAD

BAHAGIAN G: Keahlian Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum

Bil Jenis Gerak Kerja
Kokurikulum
Jumlah Ahli 2013 Jumlah Ahli 2014
Melayu Bumiputera
(Sabah/
Sarawak
Cina India Lain-
lain
Melayu

Bumiputera
(Sabah/
Sarawak)
Cina India Lain-
lain
G1

Badan Beruniform


1. Kelab Judo
2. Kelab Karate
3. Kelab Taekwondo

4. Pasukan Kadet Bersatu
Malaysia (Darat, laut,
Udara)


5. Pasukan Kadet Bomba
dan Penyelamat


6. Pasukan Kadet Majlis
Keselamatan Jalan Raya


7. Pasukan Kadet
Pertahanan Awam (KPA)

8. Pasukan Kadet Polis

9. Pasukan Kadet Remaja
Sekolah (KRS)


10. Pasukan
Pancaragam/Orkestra
Sekolah


11. Pergerakan Briges
Putera

12. Pergerakan Pandu Puteri


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
24 TERHAD
13. Pergerakan Pengakap
14. Pergerakan Puteri Islam
15. Persatuan Bulan Sabit
Merah Malaysia
16. Persatuan Seni Silat
17. Persatuan Silambam
18. St. John Ambulans
Malaysia
19. Persatuan Wushu


20.
21.
22.
23.
24.
25.


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
25 TERHAD
a. Persatuan Akademik
1. Persatuan Agama Islam
2. Persatua Bahasa Malaysia
3. Persatuan Kebudayaan
4. Persatuan Sains &
Metamatik
5. Persatuan Kemahiran
Hidup
6. Persatuan Tingkatan Enam


7.
8.
9.
10.
11.
12.J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
26 TERHAD


G2

b. Kelab Hobi dan Rekreasi
1. Kelab Komputer

2. Kelab Muzik/Seni Suara
3. Kelab Fotografi

4. Kelab Koir Sekolah


5. Kelab Rekreasi6. Kelab
Perpustakaan/PSS10.11.12.13.
14.

J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
27 TERHAD


G2


c. Kelab/Persatuan
Perkhidmatan

1. Persatuan Pengawas
Sekolah


2. Kelab Koperasi


3. Kelab Doktor Muda4. Kelab Rukun Negara
5. Kelab Setia
6. Kelab SPBT
7. Kelab Pelancongan8. Kelab Pencegahan
Jenayah
9.


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
28 TERHAD
G3


SUKAN DAN PERMAINAN

a. Permainan


1. Kelab Badminton
2. Kelab Bola Jaring3. Kelab Bola Sepak
4. Kelab Bowling Tenpin


5. Kelab Catur


6. Kelab Sepak Takraw


7. Kelab Bola Baling
8. Kelab Hoki


9. Kelab Ragbi


10. Kelab Golf


J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
29 TERHAD

11.


12.


13.
14.
15.
G3

b. Olahraga


16. Kelab Memanah


17. Kelab Olahraga


18. Kelab Berbasikal


19.


20.
21.
22.23.
J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
30 TERHAD


G3

c. Sukan AIr


24. Kelab Kayak/Keno


25. Kelab Perahu Layar


26. Kelab Perahu Naga


27. Kelab Renang


28. Kelab Polo Air


29.


30.


31.


32.


33.J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
31 TERHADUlasan :

.....................................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................
Tanda Tangan Pengetua Tarikh: ..................................

Cap Sekolah
J NJ K/HEM/95/14
(Diisi Oleh Pihak Sekolah)
TERHAD
32 TERHAD