You are on page 1of 1

Sikap Belajar

Sepanjang Hayat
Manusia
Selain daripada Manusia
Murid
Masyarakat
Orang yang
lebih tua
Buku/
majalah/
surat khabar
Melalui
pelancongan
Budaya
dan
adat
istiadat
Pengalaman
Ilmu
pengetahuan
Peka
terhadap isu
semasa
Ibu bapa
Guru-guru
Menyertai Kursus
Sekolah/
Daerah/
Negara
Antarabangsa
Melanjutkan
Pelajaran
Degree/
Master/
PhD

Pinjaman
wang
Bengkel
Taklimat
Program
Pensiswazahan
Guru
Universiti
Melaksanakan
Kod Etika
Perguruan
Mengikuti
latihan ikhtisas
Selama
satu
tahun
UPSI
UTHM
Dapat meminjam
sebanyak
RM30,000
Tanggungjawab
terhadap pelajar
Tanggungjawab
terhadap ibu bapa
Tanggungjawab
terhadap masyarakat
dan negara
Tanggungjawab
terhadap rakan
sejawat dan
profesion
OUM
Seminar
Menukar ilmu, cara
pengajaran dll
Meluaskan
pengetahuan
Mengenali
kawan
Hormat
dan mesra
Menjaga
anak murid
Adil
Memupuk
perpaduan
Melengkapkan
pelajar dengan
nilai dan moral
Kerjasama
Menjaga
nama baik
guru