You are on page 1of 1

Ni chuyn gii l 1 con ngi lun vui v, ham hc, t ph trng, cng thm cht nng khiu bm sinh.

Ni chuyn ch nn ba chuyn. Ngi ni chuyn gii l ngi c tnh cm chn thnh vi mi ngi
v sn sng gip ngi khng ch bng vt cht m bng c tinh thn biu hin bng li ni lu l hay
nh chi ht, nh nh bng bay, du dng nh ting n lm say m lng ng, mi l ni chuyn
gii. Cn ni nhiu nhng ni khng tht d lm cho ngi ta gen gt. Bn c bit ? Ni ng lc, ng
ni, ng i tng lng nghe th tht l tuyt. Tuy nhin cc C dy "khi ngi ta khen th phi suy
ngh, cn khi ngi ta ch mnh th hy ci ln" v ch c ngi dm ch trch mnh mi mong cho
mnh tin b y bn ah.