You are on page 1of 21

TRANSMISI

KUASA
VIDEO 50000 VOLT ACCIDENT
SUMBER KUASA ELEKTRIK

Bagaimana ia berlaku?
PENUKARAN TENAGA MEKANIKAL
KEPADA TENAGA ELEKTRIK OLEH
PENJANA
TENAGA
MEKANIKAL
TENAGA
ELEKTRIK PENJANA
STESEN PENJANA
Tempat yang mengeluarkan tenaga
elektrik dengan jumlah yang besar
untuk kegunaan umum dinamakan stesen
penjana.
Stesen-stesen ini dinamakan mengikut
kaedah sumber asli tenaga yang hendak
ditukarkan atau kaedah penghasilan
tenaga elektrik.
STESEN PENJANA
Di stesen penjana terdapat beberapa
peralatan.
Selain penjana atau pengulang alik,
peralatan lain ialah pengubah langkah
naik, bilik kawalan, turbin, lapangan
suis dan sebagainya.
JENIS PENJANA
Terdapat beberapa jenis penjana termasuklah:
• Penjana hidroelektrik
• penjana terma
• penjana nuklear
• penjana minyak
• penjana arang batu
• penjana diesel
• penjana turbin gas

1. PENJANA HIDROELEKTRIK

Empangan Hidroelektrik Kenyir
atau Stesen Janakuasa Sultan
Mahmud adalah sebuah
empangan hidroelektrik utama di
Terengganu.

Binaan ini menghasilkan sebuah tasik
yang besar dikenali Tasik Kenyir.
Stesen janakuasa ini adalah stesen
hidroelektrik, dengan 4 turbin dengan
keupayaan 100 MW sebuah,
berjumlah 400 MW. Stesen ini
dikendalikan oleh Tenaga Nasional
Berhad. Keupayaan terjamin adalah
165 MW dan janaan tenaga tahunan
adalah 1,600 GWh
TASIK KENYIR DAM
BAGAIMANA PENJANA
HIDROELEKTRIK BEKERJA
• HOW HYDRO ELECTROCITY WORK
• HYDROELECTRICITY
2. PENJANA TERMA

EGYPT FIRST THERMAL
POWER STATION
2. PENJANA TERMA
AIR DIPANASKAN
DENGAN ARANG
STIM YANGTERHASIL
DISALUR PADA TURBIN
STIM
TURBIN BERPUTAR,
PENJANA JUGA
TURUT
BERPUTAR
TENAGA MEKANIKAL
DITUKARKAN KEPADA
TENAGA ELEKTRIK
3. PENJANA NUKLEAR

3. PENJANA NUKLEAR

BAGAIMANA PENJANA
NUKLEAR BEKERJA
• VIDEO 1
• VIDEO 2
• VIDEO 3
SISTEM PENGHANTARAN,
PENGAGIHAN DAN BEKALAN
Tenaga elektrik yang terhasil daripada
proses penjanaan kemudiannnya
dibahagikan kepada beberapa peringkat
lagi sebelum sampai kepada pengguna.
Peringkat tersebut ialah penghantaran,
pengagihan dan pembekalan

• HOW POWER GET TO YOUR HOME

SISTEM PENGHANTARAN
Penghantaran ialah peringkat
penghantaran tenaga elektrik ke
beberapa buah stesen pencawang
bermula dari penjana hingga ke
pengubah langkah naik dari satu stesen
penjana ke satu stesen penjana yang lain.
SISTEM PENGAGIHAN
Tenaga elektrik yang biasanya dijalankan oleh penjana
ialah kira-kira 33kV, 22kV dan 11kV. Tenaga elektrik ini
kemudiannya dinaikkan kepada 132kV, 127kV atau
440kV mengikut keperluan. Dengan menggunakan
pengubah langkah naik voltan yang telah dinaikkan itu
akan dihantar ke beberapa stesen penjana.
Tujuan menaikkan voltan penjanaan sebelum dihantar
ialah untuk menjimatkan kos pembelian kabel dan
kelengkapan adalah berdasarkan kepada nilai arus.
SISTEM BEKALAN
• Terdapat pelbagai sistem bekalan
• Pihak pembekal akan menurunkan
voltan yang diterima dari stesen
pencawang ke nilai voltan yang diperlukan
oleh pengguna seperti 240V, 415V, 650V,
2kV, 3kV atau sebagainya.

SISTEM BEKALAN
• Kadangkala pembekal menyediakan juga voltan
arus terus melalui penukaran voltan arus ulang
alik ke arus terus di peringkat pengguna.
• Namun begitu terdapat beberapa sistem seperti
sistem bekalan 2 dawai, 3 dawai atau 4 dawai.
Semua ini adalah untuk memenuhi kehendak
berbagai-bagai jenis pengguna, samada agensi
yang besar atau kecil.
SISTEM BEKALAN
• Bagi rumah-rumah kediaman serta
perkampungan, sistem bekalan dua
dawai sudah memadai untuk
membekalkan tenaga elektrik kerana
sistem ini hanya memerlukan satu julatan
voltan sahaja memandangkan beban yang
digunakan hanya beban kecil (240V).
Sebuah kilang pula mungkin memerlukan
sistem 3 dawai atau 4 dawai dan voltan
yang diperlukan sehingga 2kV.
PENGGERAK
STESEN
PENJANA
PENGUBAH
LANGKAH
NAIK
PENGUBAH
LANGKAH
TURUN
STESEN
PENCAWANG
PENGUBAH
LANGKAH
TURUN
P1 P2 P3 P4 P5
KABEL
PERKHIDMATAN
415V 415V
240V 600V
240V
P6 PENERUS PENGGUNA
PYLON/MENARA
TALIAN RENTANG
ATAS/DLM TANAH
TALIAN RENTANG
ATAS/DLM TANAH
TALIAN RENTANG
ATAS/DLM TANAH
11kV
22kV
33kV
123kV
275kV
400kV
11kV
22kV
33kV
11kV
415kV
240kV
penghantar
pengagih
pembekal
SISTEM
PENGHANTARAN,
PENGAGIHAN DAN
PEMBEKALAN
TERIMA KASIH