You are on page 1of 11

OLEH: ANUAR

SYAHADAM
RAMADHAN
Prosa Tradisional
Definisi Prosa
Prosa ialah sebarang bentuk tulisan atau karangan
atau pengucapan yang tidak mempunyai corak atau
irama yang tertentu.
Prosa dapat dibahagikan kepada prosa tradisional
dan prosa moden.
Antara tulisan yang tergolong sebagai prosa
tradisional termasuklah pelbagai cerita yang
tergolong dalam cerita rakyat, misalnya
cerita penglipur lara, cerita jenaka dan cerita asal
usul dan epik.
Cerita Penglipur Lara

Diceritakan secara lisan oleh panglipur lara

Berkisar tentang istana, kisah anak raja yang
mempunyai kesaktian dan mempunyai pembantu
yang setia.

Terdapat bahasa berirama, gurindam syair dan
pantun semasa penceritaan oleh panglipur lara.
Contoh cerita panglipur lara ialah Hikayat
Raja Donan, Hikayat Malim Deman, Hikayat
Awang Sulong Merah Muda, Hikayat Anggun
Cik Tunggal, Hikayat Raja Muda dan
sebagainya.
Cerita Jenaka

Merupakan cerita rakyat yang ceritanya diambil
dariapada masyarakat biasa

Boleh terdiri daripada episod yang lengkap

Memuatkan kisah-kisah kejadian lucu oleh watak
yang bodoh atau lurus dan kadang kala cerdik
Cerita
jenaka
Pak
pandir
Pak
Kaduk
Pak
Belalang
Si
Luncai
Cerita Asal Usul
Cerita rakyat yang tertua

Ceritannya agak sederhana panjang dan bertemakan
asal usul sesuatu tempat, benda, kejadian dan
sebagainya.

Watak pula terdiri daripada haiwan, manusia dan
tumbuh-tumbuhan.
Cerita Epik
merupakan prosa atau puisi panjang dalam bentuk
naratif.

mengisahkan kepahlawanan seseorang tokoh
penting dalam sejarah atau tokoh negara yang
menjadi legenda sesuatu bangsa atau negara
Perkara penting dalam sebuah epik ialah :
Wira adalah tokoh yang penting dan mengagumkan,
termasyhur dari segi sejarah
Tokoh yang diceritakan memiliki sifat-sifat luar
biasa, berani dan gagah
Kuasa-kuasa luar biasa seperti alat kesaktian
turut terdapat pada tokoh tersebut.
Contohnya seperti hikayat Hang Tuah.
Sekian terima Kasih