Isi Kandungan

1.0 2.0 3.0 Sinopsis………………………………………………………………. Masalah………………………………………………………………. Cadangan……………………………………………………………… 3.1 3.2 3.3 3.4 13 4.0 5.0 Implikasi……………………………………………………………….. Kesimpulan……………………………………………………………. 14 15 Tidak Membayar Dividen…………………………………… Teori MM………………………………………………………. Polisi Dividen Sisa……………………………………………. Pembelian Semula Saham………………………………….. 1-2 3 4 4-6 7 8-10 11-

1.0SINOPSIS
Edwin Rosewood seorang pesara biokimia telah menubuhkan The New Wave Corporation, lebih kurang sejak 12 tahun dahulu di Skokie, Illinois. Edwin memulakan

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

dengan pembuatan pelbagai lotion muka, pewarna rambut dan krim di dalam fasiliti yang kecil. Selepas 3 tahun, New Wave mulai berkembang dan berpindah ke Dallas, Texas selepas menerbitkan saham sebanyak 1,000,000 saham di dalam pasaran awam saham. Walaupun syarikat sedang menikmati keuntungan dalam masa 4 tahun, badan jawatankuasa telahpun membuat keputusan untuk menahan segala hasil dan melabur semula ke dalam perniagaan. Sehingga pada peringkat ini iaitu pada akhir tempoh suku keempat, didapati hasil syarikat New Wave Corporation meningkat sebanyak 20% dan jualan tahunan juga naik sebanyak 15%. Pendapatan bersih juga meningkat lebih daripada 25%. Penstrukturan dan pemotongan kos membantu mencapai keputusan peningkatan syarikat. Oleh itu, walaupun syarikat mengalami masa sukar, syarikat masih boleh menanggung dengan baik kerana syarikat tidak memegang jumlah hutang yang banyak. Pada masa ini, harga saham telah jatuh dari $25 ke $2 dan kini sejumlah $8 sesaham dengan P/E ratio 8.33. Apabila mesyuarat diadakan, Edwin selaku President dan CEO syarikat tahu bahawa mesyuarat ini akan mewujudkan suasana yang menarik memandangkan terhadap kehadiran ahli jawatankuasa yang terdiri daripada pelbagai latarbelakang, personaliti dan kepercayaan. Seperti yang dijangkakan, Joe Smolinski telah mula menyuara pendapat bahawa tidak perlu membayar dividen kerana berpendapat pendapatan yang diperoleh disimpan sebagai pendapatan tertahan dan kegunaan pelaburan masa depan. Sejurus itu, Jim Baker membantah dengan menyatakan perlu membayar dividen kepada pemegang saham. Janet Long pula berpendapat bahawa tidak berguna menghabiskan masa membicarakan masalah untuk bayar atau tidak dividen kerana pemegang saham boleh membina ‘homemade dividen’ sendiri. Dengan itu, Bob McKay kembali kepada topik perbincangan dengan mengatakan bahawa lebih baik menggunakan penggunaaan ‘residual dividen’ untuk menjaga hati pemegang saham dan pemeliharaan struktur modal. Ini kerana pemegang saham memang menjangka sedikit sebanyak pemberian dividen. Akhirnya, Edwin telahpun bersuara dan mencadangkan pilihan yang berlainan iaitu menganggar berapa banyak yang syarikat mampu bayar berdasarkan

2

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

kepada keperluan pelaburan dan struktur modal sasaran malah membeli semula saham pada harga pasaran dijangka dengan jumlah wang yang tinggal. Apabila tiada respon dari semua, Edwin , mengarah kepada semua menilai balik jumlah untuk menyelesaikannya.

3

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

2.0MASALAH
Masalah utama yang dihadapi oleh The New Wave Corporation adalah sama ada perlu membayar dividen kepada pelaburnya dengan prestasi kewangan syarikat yang memuaskan. Pada masa yang sama, syarikat memerlukan $1,000,000 untuk membiayai projek pengembangan yang telah diluluskan satu bulan lepas. Perlukah syarikat membayar dividen kepada pemegang sahamnya dengan menimbangkan keperluan dana untuk membiayai projek barunya di samping dapat mengekalkan sasaran struktur modalnya, dalam kes ini adalah persoalan utama. Apabila menimbangkan berapakah dividen yang patut dibayar, syarikat perlu mengambilkira perkara-perkara di bawah: a) objektif pembayaran dividen adalah untuk memaksimumkan kekayaaan pemegang saham. b) aliran tunai syarikat adalah milik pemegang saham dan keuntungan ini patut diagihkan kepada pemegang sahamnya, kecuali syarikat dapat menggunakan dana tersebut untuk pelaburan semula yang dapat menghasilkan pulangan yang lebih tinggi daripada pulangan yang dapat dihasilkan oleh pemegang saham itu sendiri.

4

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

3.0CADANGAN
3.1. Tidak bayar dividen 3.2. Teori MM 3.3. Polisi Dividen Sisa (Residual Dividend Policy) 3.4. Pembelian Semula Saham (Stock Repurchase) Faktor-faktor yang menentukan nisbah dividen yang optimal: a) pelabur lebih berminat memperoleh dividen atau pulangan modal. b) peluang pelaburan syarikat c) sasaran struktur modal d) kos untuk mendapatkan modal luaran 3.1Tidak Bayar Dividen

Kebaikan cadangan Joe Smolinski’s untuk tidak membayar dividen akan meningkat harga saham kerana dana bagi tujuan pelaburan semula akan meningkat, bermakna kadar g akan meningkat seterusnya akan menaikkan harga saham. Selain itu, lebihan tunai yang sepatut diberikan sebagai dividen boleh digunakan untuk pembelian balik saham. Tindakan ini akan mengurangkan bilangan saham yang belum lunas dan ini akan meningkatkan perolehan sesaham (EPS) dan biasanya akan meningkatkan harga saham. Walau bagaimana pun, jika syarikat New Wave tidak membayar dividen ini akan memberi signal yang negatif kepada para pelabur bahawa prestasi dan pendapatan firma yang dijangka akan menurun seperti yang dinyatakan dalam hipotesis kandungan maklumat. Apabila syarikat New Wave tidak membayar dividen kemungkinan para pelabur akan menjual saham ini kerana mereka lebih inginkan pendapatan semasa (dividen)

5

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

berbanding dengan laba modal (perolehan tertahan). Oleh itu, para pelabur akan memilih firma yang mempunyai polisi pembayaran dividen yang tinggi. Berdasarkan pandangan Jim Baker’s jika syarikat tidak membayar dividen akan menyebabkan harga saham syarikat jatuh. Tetapi menurut teori dividen tidak relevan, nilai firma yang dipengaruhi langsung oleh harga saham hanya ditentukan oleh keupayaan firma untuk mendapatkan pulangan daripada aset dan risiko pernigaan dan bukannya disebabkan firma membayar dividen atau tidak. Maka pemberian dividen tidak bermakna kepada pemegang saham kerana tidak jika pelabur ingin mendapatkan dividen tunai, mereka boleh mendapatkannya jualan saham yang ada. Selain itu, mengikut teori keutamaan cukai pemegang saham lebih sukakan firma tidak membayar dividen dan menahan perolehan untuk pelaburan semula. Ini adalah kerana pemegang saham lebih mengutamakan kepada cukai yang perlu dibayar. Cukai ke atas dividen adalah lebih tinggi daripada perolehan tertahan. Harga saham tidak akan dipengaruhi jika dividen tidak dibayar kepada pemegang saham kerana selama ini pemegang saham telah biasa dengan syarikat New Wave yang tidak memberi dividen. Ini telah menunjukkan bahawa pemegang saham New Wave tidak dipengaruhi oleh hipotesis kandungan maklumat seperti setipa perubahan dalam pemberian dividen sebagai memberi petunjuk atau signal kepada para pemegang saham mengenai jangkaan pendapatan yang akan diperolehi oleh firma. Pengumuman pembelian semula diperhatikan sebagai signal positif oleh pelabur kerana pembelian semula selalunya dibuat kerana syarikat menganggap saham terkurang nilainya.Pemegang saham mempunyai pilihan untuk sama ada menjual sesuatu saham itu apabila New Wave membuat pembelian semula manakala pemberian dividen pula mewajibkan pemegang saham membayar cukai. Pembelian semula saham akan mengeluarkan sekumpulan besar saham New Wave “overhanging” pasaran yang menetapkan harga saham New Wave pada harga per saham yang rendah. Melalui pembelian semula, pengurusan syarikat tidak perlu membuat keputusan sama ada

6

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

menaikkan dividen atau menurunkannya. Syarikat juga boleh menggunakan residual model untuk menetapkan target cash distribution level kemudian membahagikan pengagihan kepada komponen dividend an komponen pembelian semula. Dengan cara ini, nisbah pembayaran dividen adalah rendah secara relatif tetapi dividen pula relatifnya tetap dan akan meningkat meningkat apabila saham struktur modalnya. Pemegang saham mungkin tidak kisah antara pembayaran dividen atau capital gains dan harga saham berkemungkinan dipengaruhi oleh dividen tunai lebih daripada pembelian semula saham. Jika New Wave mengumumkan program pembelian semula yang tetap, pengumpulan cukai yang tidak baik akan menjadi satu threat. Dalam melakukan pembelian semula, pemegang saham yang menjual mungkin tidak sedar kesennya atau mereka tidak mempunyai maklumat yang penting tentang aktiviti sekarang dan masa depan syarikat. Akhirnya, syarikat New Wave mungkin terpaksa membayar harga yang terlalu tinggi untuk membeli semula saham. Ini tidak memberi kebaikan kepada pemegang saham yang sedia ada. Jika saham tidak didagang secara aktif, dan sekiranya Syarikat New Wave membeli sekumpulan besar saham, harga saham yang dibida mungkin melebihi harga keseimbangan yang akan menurun selepas pembelian semula. outstanding semakin menurun. Syarikat New Wave juga boleh menggunakan pembelian semula untuk menukarkan

7

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

3.2Teori MM

Teori ini diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller (MM) khas kepada syarikat yang tidak mengutamakan pembayaran dividen. Dalam sesebuah firma yang tidak membayar dividen kepada pemegang sahamnya dan menyimpan pendapatan tertahan untuk pelaburan firma tersebut pada masa depan, para pemegang saham boleh memilih untuk memperoleh dividennya sendiri. Dengan andaian bahawa, tiada kos broker dan cukai akan dikenakan. Sebagai contoh, kalau seseorang pemegang saham inginkan dividen sebanyak 5%, maka ia perlulah menjual 5% daripada jumlah saham yang dimilikinya. Sebaliknya, jika sesebuah firma tersebut membayar dividen lebhi daripada yang diperlukan oleh pemegang saham, mereka bolehlah menggunakan dividen yang selebihnya untuk membeli lebih banyak saham syarikat. Andaikan bahawa seorang pemegang saham tersebut memiliki sebanyak 1000 saham dan ia menjangka syarikat tersebut akan membayar sekurang-kurangnya $0.25 sesaham. Akan tetapim, pihak syarikat membuat keputusan untuk menahan semua keuntungan syarikat untuk pelaburan semula pasa masa hadapan. Dalam kes ini, pemegang saham tersebut bolehlah menjual 25% daripada jumlah saham yang dimilikinya untuk memenuhi kehendaknya.

8

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

3.3Polisi Dividen Sisa

Polisi dividen sisa adalah polisi di mana dividen dibayar bersamaan dengan untung bersih ditolak dengan amaun pendapatan tertahan yang diperlukan untuk membiayai belanjawan modal optimal syarikat. Justeru, dividen yang akan dibayar kepada pemegang sahamnya adalah lebihan untung syarikat setelah mengambilkira pendapatan tertahan yang diperlukan untuk membiayai belanjawan syarikat. Dividen yang akan dibayar dapat dikira dengan: Dividends = Net Income – Retained earnings required to finance new investments Net Income – [(Target equity ratio) (Total capital budget)] Diberi, Net Income = $ 960,000 Target equity ratio = 0.6 Total capital budget = $ 1,000,000 Maka, Dividen = $ 960,000 – [(0.6) ($ 1,000,000)] = $ 960,000 - $ 600,000 = $ 360,000 DPS = = = Dividends Shares outstanding

$ 360,000 1,000,000 $ 0.36

Diberi struktur pasaran sasaran The New Wave Corporation adalah 0.6 dan syarikat memerlukan $1,000,000 untuk membiayai projek pengembangannya. Ini

9

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

bermaksud syarikat dibiayai dengan 60% ekuiti dan 40% liabiliti. Ini bermaksud projek tersebut akan dibiayai dengan menggunakan $600,000 ekuiti dan $400,000 hutang baru untuk mengekalkan struktur modal sasarannya. Maka, dividen yang akan dibayar adalah baki daripada untung bersih syarikat, iaitu sebanyak $360,000. Dividen yang akan dibayar kepada pemegang saham adalah sebanyak $0.36 untuk setiap saham yang dimiliki. Biasanya, syarikat akan mempunyai struktur modal sasarannya tersendiri yang terdiri daripada liability dan ekuiti. Oleh itu, projek baru sebahagiannya dibiayai dengan hutang dan sebahagian dengan ekuiti. Kos marginal setiap dolar modal dapat diminimumkan dengan syarat menggunakan ‘internally generated equity’ iaitu pendapatan tertahannya dengan struktur modal yang optimal. Disebabkan peluang pelaburan adalah berbeza setiap tahun, polisi dividen sisa ketat yang digunakan akan menyebabkan ketidakstabilan dividen. Syarikat mungkin tidak membayar dividen pada satu tahun kerana perlu membiayai pelaburan syarikat yang menguntungkan, tetapi mungkin membayar dividen yang tinggi disebabkan kurang peluang pelaburan dalam ekonomi. Begitu juga dengan turun naik dalam untung bersih syarikat yang akan menyebabkan ketidakstabilan tingkat dividen walaupun terdapat peluang pelaburan. Justeru, bayaran dividen mengikut polisi dividen sisa membawa kepada ‘fluctuation’ dan tingkat dividen yang tidak stabil. Selain itu, belanjawan modal syarikat untuk membiayai projek baru perlu sangat tepat apabila mengikut polisi dividen sisa. Kesilapan dalam penganggaran memerlukan syarikat untuk mendapatkan ekuiti luaran dengan menerbitkan saham baru supaya struktur modalnya kekal pada tahap yang diingini atau membiayai dengan lebih banyak hutang yang akan mengubah struktur modalnya sebagai alternatifnya. Kos untuk menerbitkan saham baru adalah lebih tinggi berbanding dengan pendapatan tertahannya. Secara praktisnya, syarikat menggunakan polisi dividen sisa untuk membantunya dalam menentukan nisbah pembayaran dividen jangka panjang tetapi bukan untuk sebagai panduan penentuan nisbah pembayaran tahunan.

10

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

Dalam menentukan polisi dividen optimal, syarikat akan meramal penyata kewangannya untuk 5 hingga 10 tahun akan datang dengan menggunakan computerized financial forecast model. Maklumat-maklumat seperti jualan, margin keuntungan, belanja-belanja operasi, perbelanjaan modal dan modal kerja diramal untuk mendapatkan ramalan aliran tunai syarikat dan seterusnya menentukan ramalan dividen yang akan dibayar. Paten dividen untuk tahun-tahun tersebut akan diperhatikan dalam menentukan polisi dividen yang paling optimal yang dapat membekalkan ekuiti yang mencukupi untuk membiayai belanjawan modal syarikat tanpa mengubah struktur modal optimalnya. Oleh kerana pembayaran dividen sebanyak $0.36 sesaham dianggap terlalu tinggi bagi syarikat yang kali pertama membayar dividen. Oleh itu, syarikat bercadang membayar dividen $0.03 sesaham yang dikatakan munasabah untuk memenuhi hasrat pemegang saham yang inginkan dividen.

11

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

3.4Pembelian Semula Saham

The New Wave Corporation membeli semula saham yang diterbitkan di pasaran dengan harga pasaran atau harga yang lebih tinggi dari pasaran. Ini boleh meningkatkan harga saham di pasaran kerana bilangan saham di pasaran telah berkurangan. Maka EPS akan meningkat. Secara tidak langsung, tindakan syarikat ini boleh dikatakan membayar dividen kepada pemegang saham yang ingin mendapatkan dividen syarikat dengan syarat syarikat membeli semula saham mereka pada harga yang lebih tinggi daripada pasaran. Pengiraan: Shares Outstanding = 1,000,000 P = $8 Net Income available to CSH = $360,000 Current EPS = Total Earnings = 960,000 No. of Shares P/E ratio = 8/0.96 = 8.33x 1,000,000 = $0.96

Andaian : Beli balik saham pada harga $9/unit Shares outstanding = = maka, EPS baru = = 1,000,000 960,000 shares 960,000 960,000 $1 360,000 9

Expected market price after repurchasing,

12

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

= = =

(P/E) (EPS) 8.33(1) $ 8.33 per share

Andaian: Beli balik pada $8 per saham Share outstanding = = EPSo = = Po = = 1,000,000 - 360,000 8 955,000 960,000 955,000 $1.0052 8.33 x 1.0052 $8.37

Melalui pengiraan di atas, harga semasa saham adalah RM8 dan bilangan saham belum jelas (share outstanding) adalah 1,000,000 unit. Melalui pengiraan di atas, EPS semasa adalah $0.96 dan P/E ratio adalah 8.33x. Syarikat akan melunas pendapatan bersih sebanyak $360,000 untuk membeli semula sebilangan sahamnya di pasaran. Pendapatan bersih sebanyak $360,000 daripada pengiraan melalui polisi dividen sisa. Dengan andaian syarikat membeli semula saham pada harga $9 sesaham. Oleh itu, syarikat boleh membeli semula 40,000 saham daripada pasaran. Selepas pembelian semula saham tersebut, EPS baru syarikat adalah $1 dan harga saham di pasaran dijangkakan akan menaik kepada $8.33. Jika syarikat membeli semula saham pada harga $8 sesaham, harga saham di pasaran yang dijangkakan adalah $8.37. Walau bagaimanapun, tindakan syarikat ini tidak begitu menarik pada pandangan pemegang saham. Ini kerana harga pembelian semula saham adalah sama dengan harga saham di pasaran. Maka, pemegang saham tidak mendapat sebarang faedah daripada urusniaga tersebut.

13

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

Oleh itu, syarikat perlu membeli semula saham pada harga yang lebih tinggi daripada harga saham di pasaran.

14

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

4.0IMPLIKASI
Setelah meneliti semua fakta-fakta kes, langkah yang perlu diambil oleh syarikat adalah untuk memuaskan jangkaan pemegang saham dengan mengumumkan pemberian dividen pada tahun ini. Syarikat berupaya membayar dividen pada $0.03 sesaham, maka jumlah dividen yang perlu dibayar adalah $30,000. Daripada pengiraan polisi dividen sisa, sebanyak $360,000 boleh dibayar sebagai dividen kepada pemegang saham tetapi syarikat bercadang hanya membayar $0.03 sesaham iaitu sebanyak $30,000 kepada pemegang saham sebagai dividen. Lebihan wang tersebut akan disimpan untuk kegunaan masa hadapan atau pada masa kecemasan. Jangkaan pemegang saham Syarikat New Wave yang terdiri daripada pesara, syarikat saham amanah, syarikat insurans dan sebagainya adalah untuk menerima pembayaran dividen daripada syarikat. Oleh itu, para pemegang saham patut dibayar dividen untuk kali pertamanya. Malah, keputusan untuk memberi dividen untuk kali pertama akan memberi signal positif kepada pelabur bahawa jangkaan prestasi masa depan syarikat adalah cerah. Hal ini akan menarik lebih banyak pelabur kepada syarikat yang akan menguntungkan syarikat pada masa ini apabila syarikat memerlukan lebih dana untuk projek pengembangan masa depan. Harga saham juga akan meningkat sejurus pengumuman saham disebabkan ini. Ini akan meningkatkan lagi imej syarikat yang baik antara pelabur bahawa prestasi kewangan syarikat cukup baik untuk mengumumkan pemberian dividen serta keyakinan pihak pengurusan syarikat atas status kewangan syarikat yang mampu membiayai pelaburan/pengoperasian tahun depan.

15

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

5.0KESIMPULAN
Memandangkan The New Wave Corporation tidak pernah membayar dividen sebanyak 12 tahun berturut-turut, maka pihak syarikat membuat keputusan untuk mengumumkan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya. Dividen sesaham yang dipersetujui untuk dibayar adalah sebanyak $0.03 untuk kali pertamanya. Pembayaran dividen ini bertujuan untuk memuaskan hati para pemegang saham sematamata. Keputusan ini juga akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham untuk melabur dengan lebih banyak lagi pada masa depan. Selain itu, ini juga dapat menarik lagi minat pelabur baru untuk melabur dalam The New Wave Corporation.

16

CCCJ 3023 KEWANGAN KORPORAT

6.0KESIMPULAN
Secara kesimpulannya, Dwayne tidak perlu menjual saham PCU. Ini kerana harga saham dijangkakan akan meningkat semula pada masa hadapan selepas syarikat ini menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Walaupun pada masa kini harga saham adalah $8, tetapi harga saham dijangkakan akan meningkat kepada $20.68 pada tahun hadapan. Didapati melabur dalam saham biasa lebih menguntungkan berbanding melabur dalam saham keutamaan. Melalui pengiraan, kadar pulangan saham biasa adalah 15% dan kadar pulangan saham keutamaan ialah sebanyak 10%. Maka, Dwayne adalah digalakkan membeli lebih banyak saham biasa pada masa kini kerana harga saham hanya sebanyak $8 sesaham. Ini dapat meningkatkan keuntungan Dwayne kerana harga saham dijangka akan meningkat kepada $20.68 pada tahun akan datang.

17

CCCJ3023 Kewangan Korporat ______________________________________________________________________________

1