You are on page 1of 2

3

Kelab Hoki Rompin,
Sekolah Kebangsaan Rompin,
Kuala Rompin,
Pahang Darul Makmur.
Pengarah, Ruj Kami: SKR.PHG 00/01/02 Jld.10 (25)
Jabatan Pelajaran Negeri, Ruj Tuan:
Kuantan, Tarikh : 28 APRIL 2013
Pahang Darul Makmur.
Tuan/Puan
PEMBERITAHUAN KEJOHANAN HOKI PERINGKAT DAERAH ROMPIN BAWAH 12 TAHUN
Perkara di atas dirujuk.
2. Saya ingin memberitahu kepada pihak tuan tentang Kejohanan Hoki Peringkat Daerah
Rompin kali ke 10. Butiran berikut akan menjelaskan tentang Kejohanan Hoki Peringkat Daerah
Rompin:
Tarikh :1 – 3 Jun 2013
Tempat : Stadium Hoki Sukpa Indera Mahkota,Kuantan.
Penginapan : Asrama Sukpa Indera Mahkota
Kumpulan Sasaran: Lihat di Lampiran A
3. Saya juga telah memikirkan soal pembelajaran pelajar-pelajar yang terlibat, saya dan ahli
jawatankuasa akan mengadakan bengkel pelajaran di masa senggang pelajar. Pada tahun
yang lepas,taktik ini sudah digunakan dan mendapat hasil yang memberangsangkan oleh
pelajar-pelajar yang terlibat. Justeru, saya dan ahli jawatankuasa akan melakukannya sambil
bersukan.
4. Saya berharap agar pihak tuan/puan menerima pemberitahuan ini supaya kejohanan hoki
peringkat daerah rompin ini dapat dijalankan dengan lancer dan berkesan.
Sekian terima kasih,
__________________
(MOHD IDRIS BIN JUSOH)
Pengerusi,
Kejohanan Hoki Peringkat Daerah Rompin,
26700 Rompin,
Pahang Darul Makmur.

s.k :
1. Fail
2. Pengarah JPN
mij/mhag

4

Lampiran A
Bil Nama Sekolah Peserta
Lelaki
Peserta
Perempuan
Jumlah
Peserta
1 Sekolah Kebangsaan Rompin 18 18 36
2 Sekolah Kebangsaan Agama Rompin 15 14 29
3 Sekolah Kebangsaan Tanjung Gemok 18 18 36
4 Sekolah Kebangsaan Seri Rompin 18 18 36
5 Sekolah Kebangsaan Agama Pahang 15 15 30
6 Sekolah Kebangsaan Kedaik 12 14 26
7 Sekolah Kebangsaan Muadzam Shah 16 15 31
8 Sekolah Kebangsaan Bukit Ibam 18 18 36
9 Sekolah Kebangsaan Bukit Serok 18 15 33
Jumlah Perserta 148 145 293

Guru Pengiring
Bil Nama Sekolah Guru
Pengiring
Lelaki
Guru
Pengiring
Perempuan
Jumlah
Guru
Pengiring
1 Sekolah Kebangsaan Rompin 3 3 6
2 Sekolah Kebangsaan Agama Rompin 3 2 5
3 Sekolah Kebangsaan Tanjung Gemok 3 4 6
4 Sekolah Kebangsaan Seri Rompin 2 3 5
5 Sekolah Kebangsaan Agama Pahang 3 2 5
6 Sekolah Kebangsaan Kedaik 4 3 6
7 Sekolah Kebangsaan Muadzam Shah 3 2 5
8 Sekolah Kebangsaan Bukit Ibam 4 3 6
9 Sekolah Kebangsaan Bukit Serok 4 5 7
Jumlah Guru Pengiring 29 29 58