You are on page 1of 1

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami mengharap dengan hormat kehadiran
Bapak/Saudara untuk bersama-sama membaca do’a pada acara
1 !ari meninggaln"a ibu #
“ Hj. Lutfiyah Hanim “
$ang %ns"a Allah akan dilaksanakan pada #
!ari # &inggu
Tanggal # ' (A)*AR% '1+
(am # 1,- W%B .Ba’da %s"’a/
Tempat # Rumah # Bpk- !- &oh- Ri0ai mo1olegi
&erupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga
apabila Bapak/Saudara berkenan hadir pada acara
Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.
Hormat kami
H. Moh. Rifai
Sekeluarga
Kepada Yang Terhormat
Bapak/Saudara
di – ____________
H. Moh. Rifai
Dsn. Mojolegi ds. Modopuro
Mojosari
Minggu, 2 Januari 2014
UNDANGAN
TAHLIL