“Calificarea ta – un viitor mai sigur!


Prezentare proiect POSDRU 164/2.3/S/137770
Sursa de finanţare: Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Axa: 2.3 Acces și participare la formare
profesională continuă
Durata: 18 luni, începând cu luna mai 2014
Tip: multiregional, 6 regiuni (Centru, Nord-Vest,
Vest, Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia)
Județe implicate: Braşov, Alba, Sibiu, Cluj,
Hunedoara, Arad, Timiş, Bucureşti, Ilfov, Iaşi,
Bacău, Gorj, Vâlcea. Organizăm cursuri şi în alte
judeţe ale ţării, dacă există solicitări în acest sens!
Implementat de: Asociația Tipografilor
Transilvania,
împreună cu următorii parteneri:
Abeona – Brașov
Formare Managerială în Turism - FMT – Brașov
Pro Expert – Brașov
Grup Transilvae – Cluj și București
Ne adresăm angajaţilor, în special celor
necalificaţi pe postul pe care îl ocupă sau cu nivel
scăzut de calificare.Să contribuim la creșterea accesului și a șanselor de menținere pe piața muncii a angajaților, prin facilitarea
participării la programe de calificare/recalificare;
Să orientăm angajaţii către gestionarea eficientă şi intrinsecă a propriului traseu profesional pe tot parcursul
vieţii, prin servicii de consiliere şi orientare profesională;
Să promovăm beneficiile participării la formare profesională în rândul angajaţilor, întreprinderilor şi altor
grupuri interesate.
Calificarea angajaților pe posturile pe care le ocupă;
Oportunitatea calificării angajaților fără cheltuieli din partea dvs., proiectul fiind cofinanțat din fonduri europene;
Dezvoltarea performanţelor profesionale ale angajaților;
Participarea la un curs gratuit, modern, cu metode de predare - învăţare adaptate adulţilor;
Motivarea angajaților, prin creșterea statului profesional al acestora;
Motivarea angajaţilor în vederea obţinerii calificării, prin acordarea de subvenţii la finalizarea cursurilor;
Posibilitatea calificării mai multor angajați pe același post, pentru ca aceștia să poată avea înlocuitor pentru
schimburi, concedii etc.
Date generale
Obiective
Beneficiile consilierii şi calificării angajaţilor

Ne propunem să calificăm angajaţi în următoarele domenii: tipografic, producţie publicitară,
producţie de ambalaje, mass-media.
Am pregătit 18 calificări, împărţite pe 3 niveluri:
NIVEL CALIFICARE CALIFICARE DURATA
Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport 3-5 luni
Agent de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie 3-5 luni
Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 3-5 luni
Lucrător în comerţ 3-5 luni
Lucrător în electrotehnică 3-5 luni
Lucrător în electronică, automatizări 3-5 luni
Nivel 1
Lucrător poligraf 3-5 luni
Imprimator serigraf 5-7 luni
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 5-7 luni
Operator introducere, validare şi prelucrare date 5-7 luni
Operator maşini-unelte cu comandă numerică 5-7 luni
Operator montaj copiat tipar de probă 5-7 luni
Tipăritor offset 5-7 luni
Nivel 2
Tipograf flexograf 5-7 luni
Tehnician operator procesare text imagine 7-9 luni
Tehnician audio-video 7-9 luni
Designer pagini web 7-9 luni
Nivel 3
Tehnician poligraf 7-9 luni
Dorim să vă solicităm pe această cale să ne permiteţi să susţinem o scurtă prezentare la sediul
firmei dvs., pentru a putea oferi angajaţilor informaţii privind posibilitatea de a se califica/recalifica
în acord cu cerinţele actuale şi viitoare ale pieţei muncii.
Condiţii de înregistrare pentru angajaţi:
După prezentare, vom întocmi dosarele de înregistrare pentru participanţii interesaţi. În acest sens, aceştia
vor trebui să pregătească următoarele documente: adeverinţă de angajat, copie după CI/BI + CI/BI
original la înregistrare.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie:
Delia Popa, Specialist informare | Tel.: 0744-646187 | E-mail: delia.popa@gruptransilvae.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful