P. 1
Lista completă cu modificările reţelei rutelor de microbuz

Lista completă cu modificările reţelei rutelor de microbuz

|Views: 19,481|Likes:
Published by Constantin Orion
Primăria Chişinău a finalizat modificările reţelei rutelor de microbuz. Astfel, ultimele rute modificate sunt numerele: 103, 108, 112, 115, 154, 165, 166, 175, 184, 186. Anterior au fost operate modificări la alte 45 rute de microbuz, iar 9 rute au fost anulate pentru a se exclude dublarea cu rutele de troleibuz şi autobuz.

Totodată, municipalitatea va suplimenta până la 15 septembrie liniile de transport public din Chişinău cu 50 de troleibuze şi autobuze. Totodată, afişarea orarelor de circulaţie pentru microbuzele de linie devine obligatorie. Informaţia respectivă va fi amplasată la staţiile terminus, cât şi în interiorul unităţilor de transport.

Orarele de circulaţie propuse de municipalitate conţin ora de pornire la linie, traseul staţie cu staţie, minutul de sosire în fiecare staţie, precum şi intervalul de timp necesar a fi parcurs de la staţia terminus până la staţia care aşteaptă pasagerul. Acelaşi orar va fi impus petru toate tipurile de transport public municipal.

Primăria Chişinău a finalizat modificările reţelei rutelor de microbuz. Astfel, ultimele rute modificate sunt numerele: 103, 108, 112, 115, 154, 165, 166, 175, 184, 186. Anterior au fost operate modificări la alte 45 rute de microbuz, iar 9 rute au fost anulate pentru a se exclude dublarea cu rutele de troleibuz şi autobuz.

Totodată, municipalitatea va suplimenta până la 15 septembrie liniile de transport public din Chişinău cu 50 de troleibuze şi autobuze. Totodată, afişarea orarelor de circulaţie pentru microbuzele de linie devine obligatorie. Informaţia respectivă va fi amplasată la staţiile terminus, cât şi în interiorul unităţilor de transport.

Orarele de circulaţie propuse de municipalitate conţin ora de pornire la linie, traseul staţie cu staţie, minutul de sosire în fiecare staţie, precum şi intervalul de timp necesar a fi parcurs de la staţia terminus până la staţia care aşteaptă pasagerul. Acelaşi orar va fi impus petru toate tipurile de transport public municipal.

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: Constantin Orion on Aug 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

Reţeaua rutelor deservite de microbuze şi

autobuze de capacitatea mică după
modificările operate în august-septembrie 2014
Nr.
de
rută
Denumirea rutei Itinerarul rutei
101 “Or. Durleşti (str. Caucaz)
– Piaţa Dimitrie Cantemir”
Tur în raza or. Durleşti str. Caucaz! str.
Nicolae Dimo! str. Cartuşa! str. "le#andru cel $un!
str. %te&an 'odă! str. (udor 'ladimirescu! în raza or.
C)işinău str. Ion Crean*ă.
Retur în raza or. C)işinău str. +. Coandă! str.
Columna! str. ,i)ai 'iteazul! -d. %te&an cel ,are şi
.&/nt! str. Ion Crean*ă! în raza or. Durleşti str. (udor
'ladimirescu! str. %te&an 'odă! str. "le#andru cel
$un! str. Cartuşa! str. Nicolae Dimo! str. Caucaz0
102 str. ,i)ai 1minescu –
str. 2reno-le
"nulată conform dispoziţiei #$%-d din 11 iulie
2014
10% str. 3i4iu Deleanu –
str. "r)eolo* Ion
Casian5.uruceanu
Tur str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!
str. Ion Peli4an! str. '. $elins6i! str. 'asile 3u7u! str.
C. .tere! str. ". %ciuse4! str. $ucureşti! str. Ciu&lea!
-d. C. Ne*ruzzi! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str. N.
(itulescu! str. N. 8elins6i! str. .armize*etusa! str.
$ure-ista! str. Inde7endenţei! str. (udor .trişcă! str.
"r)eolo* Ion Casian5.uruceanu (*rădiniţa)0
Retur str. "r)eolo* Ion Casian5.uruceanu!
str. (udor .trişcă! str. Inde7endenţei! str. $ure-ista!
str. .armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureşti! str. ".
%ciuse4! str. C. .tere! str. 'asile 3u7u! str. '.
$elins6i! str. Ion Peli4an! str. Nicolae +. Costin! str.
3i4iu Deleanu
104 -d. Dacia –
str. '. $elins6i
"nulată conform dispoziţiei nr& '('-d din
0$ august 2014
10$ str. $uco4inei –
str. $ul*ară
"nulată conform dispoziţiei nr& #$%-d din
11 iulie 2014
10# 7iaţa Dimitrie Cantemir –
sat. 2)idi*)ici
(.ărături)
Tur în raza or. C)işinău 5 7iaţa Dimitrie Cantemir!
Calea Ieşilor! şos. $alcani! Calea 2)idi*)iciului! în
raza satului 2)idi*)ici5 str. 'ictoriei! str. 9undul
'ăii! str. Dimitrie Cantemir! str. ,i)ai 1minescu! str.
%te&an cel ,are (drumul s7re cimitir)
Retur 7e acelaşi traseu
10'
:Com. $u-uieci (str.
.erelor) –
-d. ;enaşterii Naţionale
(Circul)”.
Tur în raza com. $u-uieci str. .erelor! în raza
ur-ei str. <zinelor! str. (udor 'ladimirescu! -d.
;enaşterii Naţionale! cu 4irare 7e str. "l-işoara (su-
7od)0
Retur -d. ;enaşterii Naţionale! str. (udor
'ladimirescu! str. <zinelor! în raza com. $u-uieci
str. .erelor.
10) :Or. Codru
(str. .i)astrului) –
str. ,esa*er”
Tur în raza or. Codru str. .i)astrului! în raza
or. C)işinău şos. +/nceşti! str. ,ioriţa! str. 2reno-le!
-d. (raian! str. Inde7endentei! str. +risto $ote4! str.
(randa&irilor! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! str.
"l-işoara! str. ,i)ai 'iteazul! str. Columna! str. +.
Coandă! str. Calea Ieşilor! str. $ariera .culeni! str.
,esa*er0
Retur în raza or. C)işinău str. ,esa*er! str.
$ariera .culeni! Calea Ieşilor! str. +. Coandă! str.
,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str.
"l-işoara! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str.
(randa&irilor! str. +risto $ote4! str. Inde7endentei! -d.
(raian! str. 2reno-le! str. ,ioriţa! şos. +/nceşti! în
raza or. Codru str. .i)astrului (=. P. :'ierul”)0
10( str. ,. .ado4eanu –
şos. +/nceşti (motel)
"nulată conform dispoziţiei #$%-d din
11 iulie 2014
110 str. .tudenţilor –
str. ,ioriţa
"nulată conform dispoziţiei #$%-d din
11 iulie 2014
111 :Com. (ruşeni (str.
'. Precu7) – Piaţa “Dimitrie
Cantemir”
Tur în raza com. (ruşeni str. '. Precu7! str. >?
"u*ust! în raza ur-ei Calea Ieşilor! Piaţa Dimitrie
Cantemir0
Retur în raza ur-ei Piaţa Dimitrie Cantemir!
Calea Ieşilor! în raza com. (ruşeni str. >? "u*ust! str.
'. Precu70
112 :.tr. .tudenţilor – str.
2). Caşu”.
Tur str. 2). Caşu! str. N. (estemiţeanu! str.
2reno-le! -d. (raian! str. Inde7endenţei! str. +risto
$ote4! str. (randa&irilor! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin!
str. "l-işoara! -d. ;enaşterii Naţionale! str. 9lorilor!
str. .tudenţilor0
Retur str. .tudenţilor! str. 9lorilor! -d.
;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara! -d. Iu. 2a*arin!
-d. Dece-al! str. (randa&irilor! str. +risto $ote4! str.
Inde7endenţei! -d. (raian! str. 2reno-le! str. N.
(estemiţeanu! str. 2). Caşu.
11% :.tr. ,i)ail .ado4eanu –
-d. Iu. 2a*arin” (2ara).
Tur str. ,. .ado4eanu! str. I*or 'ieru! -d.
,ircea cel $ătr/n! str. ,eşterul ,anole! str. 'adul lui
'odă! str. ,ereni! str. $udeşti! str. Podul =nalt! str.
<zinelor! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu.
2a*arin0
Retur -d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir!
str. Ismail! str. 'adul lul 'odă! str. Oto4asca! str.
Podul =nalt! str. $udeşti! str. ,ereni! str. 'adul lui
'odă! str. ,eşterul ,anole! -d. ,ircea cel $ătr/n!
str. I*or 'ieru! str. ,. .ado4eanu.
114 :.tr. ,irceşti – str.
"rmenească”
Tur str. ,irceşti! şos. $alcani! str. Petricani!
str. ,i)ai 'iteazul! str. ". %ciuse4! str. C. .tere! str.
,. @o*ălniceanu! str. "rmenească0
Retur str. "rmenească! str. ". %ciuse4! str.
,i)ai 'iteazul! str. Petricani! şos. $alcani! str.
,irceşti.
11$ str. Pietrarilor –
str. "l-a5Iulia
Tur str& Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. 3ec)
@aczAns6i! şos. +/nceşti! str. ,ioriţa! str. 2reno-le!
-d. (raian! -d. Dacia! 4iaduct! str. $ucureşti! str. ".
%ciuse4! str. Constantin .tere! str. 'asile 3u7u! str. '.
$elins6i! str. Ion Crean*ă! str. "l-a5Iulia0
Retur str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*ă! str. '.
$elins6i! str. 'asile 3u7u! str. Constantin .tere! str. ".
%ciuse4! str. $ucureşti! 4iaduct! -d. Dacia! -d. (raian!
str. 2reno-le! str. ,ioriţa! şos. +/nceşti! str.
Pietrarilor
11# :$d. ;enaşterii
Naţionale – str. Industrială”
Tur str. "l-işoara! -d. ;enaşterii Naţionale!
str. (udor 'ladimirescu! str. @ie4! str. "lecu ;usso!
str. ,eşterul ,anole! str. 'adul lui 'odă! str. ,aria
Dră*an! str. Ciocana! str. ,eşterul ,anole! str.
'oluntarilor! str. <zinelor! str. Industrială0
Retur str. Industrială! str. <zinelor! str.
'oluntarilor! str. ,eşterul ,anole! str. Ciocana! str.
,aria Dră*an! str. 'adul lui 'odă! str. ,eşterul
,anole! str. "lecu ;usso! str. @ie4! str. (udor
'ladimirescu! -d. ;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara
(cu 4irarea su- 7od).
11' :.. Coloniţa (str. .teBarilor)
– -d. Iu. 2a*arin
(2ara)”.
Tur în raza s. Coloniţa str. .teBarilor! str.
$udeşti! str. %te&an cel ,are! în raza ur-ei str. 'adul
lui 'odă! str. N. ,ilescu .7ătarul! str. 2inta 3atină!
-d. ,ircea cel $ătr/n! str. "lecu ;usso! str. N.
Dimo! str. acad. ". .a)aro4! str. Dumitru ;îşcanu! str.
"erodromului! str. "ndrei Do*a! str. (udor
'ladimirescu! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.
Iu. 2a*arin0
Retur în raza ur-ei -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. (udor
'ladimirescu! str. "ndrei Do*a! str. "erodromului!
str. Dumitru ;/şcanu! str. (udor 'ladimirescu! str.
@ie4! str. "lecu ;usso! str. 2inta 3atină! str. N.
,ilescu .7ătarul! str. 'adul lui 'odă! în raza s.
Coloniţa str. %te&an cel ,are! str. $udeşti! str.
.teBarilor0
;emarcă circulaţia micro-uzelor rutei nr. CC?
este or*anizată cu intrarea în orele de 4/r& (?.DD –
E.DD şi CF.DD – CG.DD) 7e str. (ransnistria! 7/nă la
9a-rica de sticlă.
11) “Or. .în*era –
-d. Iu. 2a*arin (2ara) ”
Tur în raza or. C)işinău -d. Iu. 2a*arin! şos.
,unceşti! în raza or. ./n*era itinerarul se di4izează
în două direcţii! du7ă cum urmează
5 str. %te&an cel ,are! str. Or)eiului! str.
"ero*ării! str. .er*)ei 3azo! str. C)işinăului0
5 str. (ineretului! str. C)işinăului0
Retur în raza or. ./n*era itinerarul se
di4izează în două direcţii! du7ă cum urmează
5 str. C)işinăului! str. 'iilor! str. "ero*ării! str.
Or)eiului! str. %te&an cel ,are (7înă la intersecţia cu
str. Iz4orului)0
5 str. C)işinăului! str. (ineretului0
în raza or. C)işinău şos. ,unceşti! -d. Iu.
2a*arin.
11( str. "r)eolo* Ion Casian5
.uruceanu –
str. .tudenţilor
Tur str. "r)eolo* Ion Casian5.uruceanu! str.
2reno-le! 'alea Crucii! str. 2rădina $otanică! şos.
,unceşti! -d. Iu. 2a*arin! str. "l-işoara! str. Ismail!
str. (udor 'ladimirescu! str. D. ;îşcanu! str. "cad. ".
.a)aro4! str. N. Dimo! str. .tudenţilor0
Retur str. .tudenţilor! str. N. Dimo! str. "cad.
". .a)aro4! str. D. ;îşcanu! str. (udor 'ladimirescu!
str. Ismail! str. "l-işoara! -d. Iu. 2a*arin! şos.
,unceşti! str. 2rădina $otanică! 'alea Crucii! str.
2reno-le! str. "r)eolo* Ion Casian5.uruceanu
(*rădiniţa).
120 str. .&. 'inere –
şos. ,unceşti

Tur str. .&. 'inere! str. .7icului! şos. +/nceşti!
str. ,ioriţa! str. 2). "sac)i! str. Pan +ali77a! str.
Ismail! str. $ucureşti! str. Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi!
-d. Iu. 2a*arin! şos. ,unceşti0
Retur şos. ,unceşti! str. $ure-ista! str.
.armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu.2a*arin! -d. C.
Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureşti! str. Ismail! str.
Pan +ali77a! şos. +/nceşti! str. .7icului! str. .&.
'inere
121 :Com. $u-uieci (str. %te&an
cel ,are) – str.
$uco4ina (,e*a7olis
,all)”
Tur în raza com. $u-uieci str. %te&an cel ,are!
str. 9runze! str. (. $u-uio*! în raza ur-ei str.
<zinelor! str. 'oluntarilor! str. ,eşterul ,anole! str.
2inta 3atină! str. N. ,ilescu .7ătarul! str. $uco4ina0
Retur în raza ur-ei str. $uco4ina! str. N.
,ilescu .7ătarul! str. 2inta 3atină! -d. ,ircea cel
$ătr/n! str. ,eşterul ,anole! str. 'oluntarilor! str.
<zinelor! în raza com. $u-uieci str. (. $u-uio*! str.
9runze! str. %te&an cel ,are0
122 str. "l-a5Iulia –
-d. Dacia
Tur str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*ă! -d. %te&an cel
,are şi .&/nt! -d. C. Ne*ruzzi! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! -d. Dacia0
Retur -d. Dacia! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
C. Ne*ruzzi! -d. %te&an cel ,are şi .&/nt! str. Ion
Crean*ă! str. "l-a5Iulia
12% str. $uco4inei –
str. Pietrăriei

Tur str. $uco4inei! str. N. ,ilescu .7ătarul!
str. Pro&. Ion Dumeniu6! -d. ,ircea cel $ătr/n! str.
I*. 'ieru! str. ,. .ado4eanu! str. "lecu ;usso! str. N.
Dimo! str. ,iron Costin! str. 9lorilor! -d. ;enaşterii
Naţionale! Calea Or)eiului! str. Petricani! str. ,i)ai
'iteazul! str. Columna! str. +. Coandă! Calea Ieşilor!
şos. $alcani! str. Pruncul! str. Pietrăriei0
Retur str. Pietrăriei! str. Pruncul! şos. $alcani!
Calea Ieşilor! str. +. Coandă! str. ,itro7olit Doso&tei!
str. ,i)ai 'iteazul! str. Petricani! Calea Or)eiului! -d.
;enaşterii Naţionale! str. 9lorilor! str. ,iron Costin!
str. N. Dimo! str. "lecu ;usso! str. ,. .ado4eanu! str.
I*. 'ieru! -d. ,ircea cel $ătr/n! str. Pro&. Ion
Dumeniu6! str. N. ,ilescu .7ătarul! str. $uco4inei.
124 :.tr. "l-a5Iulia
– or. Durleşti
– Piaţa :Pan +ali77a”
Tur în raza or. C)işinău str. "l-a5Iulia! str.
Paris! în raza or. Durleşti str. (. 'ladimirescu! str.
%te&an 'odă! str. "le#andru cel $un! str. Cartuşa! str.
Nicolae Dimo! în raza or. C)işinău str. Ialo4eni! str.
.7icului! şos. +/nceşti! str. ,ioriţa! str. 2). "sac)i!
str. Pan +ali77a0
Retur în raza or. C)işinău str. Pantelimon
+ali77a! str. "le#ie ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri!
şos. +/nceşti! str. .7icului! str. Ialo4eni! în raza or.
Durleşti str. Nicolae Dimo! str. Cartuşa! str.
"le#andru cel $un! str. %te&an 'odă! str. (.
'ladimirescu! în raza or. C)işinău str. Paris! str.
"l-a5Iulia.
12$ :Or. Durleşti (str.
N.(estemiţeanu) – str.
,i)ai 'iteazul”
Tur în raza or. Durleşti str. N. (estemiţeanu!
str. 3i4ezilor! str. (udor 'ladimirescu! în raza or.
C)işinău str. Ion Peli4an! str. "l-a5Iulia! str. Ion
Crean*ă! str. +. Coandă! str. ,itro7olit Doso&tei! str.
,i)ai 'iteazul0
Retur în raza or. C)işinău str. ,i)ai 'iteazul!
str. Columna! str. +. Coandă! Piaţa :Dimitrie
Cantemir”! str. Ion Crean*ă! str. "l-a5Iulia! str. Ion
Peli4an0 în raza or. Durleşti str. (udor 'ladimirescu!
str. 3i4ezilor! str. N. (estemiţeanu.
12# :s. Dum-ra4a (str. Ioan
$otezătorul – str. ,i)ai
'iteazul)”
Tur în raza s. Dum-ra4a str. Ioan
$otezătorul! str. Durleşti! în raza ur-ei şos.
$alcani! str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!
str. Ion Peli4an! str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*ă! str.
+. Coandă! str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai
'iteazul0
Retur în raza ur-ei str. ,i)ai 'iteazul! str.
Columna! str. +. Coandă! str. Ion Crean*ă! str. "l-a5
Iulia! str. Ion Peli4an! str. Nicolae +. Costin! str.
3i4iu Deleanu! şos. $alcani! în raza s. Dum-ra4a
str. Durleşti! str. Ioan $otezătorul.
12' str. Doina
(cimitirul :.&. 3azăr”) –
str. 2. "le#andrescu
"nulată conform dispoziţiei )0$-d din
0$ august 2014
12( :Or. Durleşti – str.
,. .ado4eanu”
Tur în raza or. Durleşti str. (udor
'ladimirescu! în raza or. C)işinău str. Ion Crean*ă!
str. Constituţiei! str. 'asile 3u7u! str. Constantin
.tere! str. " %ciuse4! str. ,i)ai 'iteazul! str.
"l-işoara! -d. ;enaşterii Naţionale! str. (udor
'ladimirescu! str. @ie4! str. "lecu ;usso! -d. ,ircea
cel $ătr/n! str. P. 8adni7ru! str. ,. .ado4eanu0
Retur în raza ur-ei str. ,. .ado4eanu! str.
I*or 'ieru! -d. ,ircea cel $ătr/n! str. "lecu ;usso!
str. $o*dan 'oie4od! -d. ;enaşterii Naţionale! str.
"l-işoara! str. ,i)ai 'iteazul! str. " %ciuse4! str.
Constantin .tere! str. 'asile 3u7u! str. Constituţiei!
str. Ion Crean*ă! în raza or. Durleşti str. (udor
'ladimirescu.
1%0 :Or. 'adul lui 'odă – -d.
;enaşterii Naţionale (Circul)”
Tur în a&ara razei ur-ei or. 'adul lui 'odă (7laBa)!
com. Coşerniţa! com. $oşcana! în raza or. C)işinău
Calea Or)eiului! str. .tudenţilor! -d. ,osco4a! str. ,atei
$asara-! str. 9lorilor! -d. ;enaşterii Naţionale! cu 4irare
7e str. "l-işoara (su- 7od)0
Retur în raza or. C)işinău -d. ;enaşterii
Naţionale! str. 9lorilor! str. ,atei $asara-! -d. ,osco4a!
str. .tudenţilor! Calea Or)eiului! în a&ara razei ur-ei
com. $oşcana! com. Coşerniţa! or. 'adul lui 'odă (7laBa).
1%1 :Or. 'adul lui 'odă (7laBa)
– str. 2ri*ore <rec)e”
Tur în a&ara razei ur-ei or. 'adul lui 'odă
(7laBa)! com. $udeşti! com. (o)atin! în raza or.
C)işinău str. 'adul lui 'odă! str. ,ereni! str. $udeşti!
str. Podul =nalt! str. <zinelor! str. Ismail! str. 2ri*ore
<rec)e0
Retur în raza or. C)işinău str. 2ri*ore
<rec)e! str. 'asile "lecsandri! str. "l-işoara! str.
Ismail! str. 'adul lui 'odă! str. Oto4asca! str. Podul
=nalt! str. $udeşti! str. ,ereni! str. 'adul lui 'odă! în
a&ara razei ur-ei com. (o)atin! com. $udeşti! or.
'adul lui 'odă (7laBa)&
*otă +upă un regim special vor deservi
satul ,ăduleni.
1%2 :.tr. Doina (cimitirul .&.
3azăr) – str. 'asile
"lecsandri”.
Tur str. Doina! str. 'asile $adiu! Calea
Or)eiului! -d. ;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara! str.
Ismail! str. 2r. <rec)e! str. 'asile "lecsandri0
Retur str. 'asile "lecsandri! str. "l-işoara! -d.
;enaşterii Naţionale! str. Poştei! str. Putnei! str. 'asile
$adiu! str. Doina.
1%4 :.tr. Doina –
str. 'asile "lecsandri”.
Tur str. Doina! str. .ocoleni! str. Ceucari!
Calea Or)eiului! -d. ;enaşterii Naţionale! str.
"l-işoara! str. Ismail! str. 2r. <rec)e! str. 'asile
"lecsandri0
Retur str. 'asile "lecsandri! str. "l-işoara!
-d. ;enaşterii Naţionale! Calea Or)eiului! str.
Ceucari! str. .ocoleni! str. Doina.
1%$ :Com. (ruşeni 5 Piaţa
“Dimitrie Cantemir”
Tur în raza com. (ruşeni
5 str. Dealul ,orilor (ma*azin)! str. HC "u*ust CEGE!
str. .er*)ei 3azo! str. %te&an cel ,are! str. 9runze! str. '.
Precu7! str. >? "u*ust0
5 str. %te&an cel ,are (-iserica)! str. Dacia! str. Iu.
2a*arin! str. 9runze! str. ". ,atee4ici! str. "le#andru cel
$un! str. '. Precu7! str. >? "u*ust! în raza ur-ei Calea
Ieşilor0
Retur în raza ur-ei str. +. Coandă! str. ,itro7olit
Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str. Columna! str. +.
Coandă! Calea Ieşilor! în raza com. (ruşeni itinerarul se
di4izează în două direcţii du7ă cum urmează
5 str. >? "u*ust! str. '. Precu7! str. 9runze! str. %te&an
cel ,are! str. 2). ,adan! str. HC "u*ust! str. Dealul
,orilor (ma*azin)0
5 str. >? "u*ust! str. '. Precu7! str. "le#andru cel $un!
str. ". ,atee4ici! str. 9runze! str. Iu. 2a*arin! str. Dacia!
str. %te&an cel ,are (-iserica).
1%# :Or. 'atra – Piaţa “Dimitrie
Cantemir”
Tur în raza or. 'atra str. %te&an 'odă! în raza or.
C)işinău Calea Ieşilor0
Retur în raza or. C)işinău str. +. Coandă! str.
,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str.
Columna! str. +. Coandă! Calea Ieşilor! în raza or.
'atra str. %te&an 'odă (zona de odi)nă).
1%' :Com. $u-uieci (str.
%colii) – str. 2ri*ore
<rec)e”.
Tur în raza com. $u-uieci str. %colii! str. (.
$u-uio*! în raza ur-ei str. <zinelor! str. Ismail! str.
2ri*ore <rec)e0
Retur în raza ur-ei str. 2ri*ore <rec)e! str.
'asile "lecsandri! str. "l-işoara! str. Ismail! str.
<zinelor! în raza com. $u-uieci str. (. $u-uio*! str.
%colii.
140 “Com. .tăuceni
– str. $uco4inei”
Tur în raza com. .tăuceni str. $otoşani! str.
Nucarilor! str. $isericii! str. ". ,atee4ici! str. Păcii! în
raza ur-ei Calea Or)eiului! str. .tudenţilor! -d.
,osco4a! str. "lecu ;usso! -d. ,ircea cel $ătr/n! str.
I*or 'ieru! str. N. ,ilescu .7ătarul! str. $uco4inei.
Retur în raza ur-ei str. $uco4inei! str. N.
,ilescu .7ătarul! str. I*or 'ieru! -d. ,ircea cel
$ătr/n! str. "lecu ;usso! -d. ,osco4a! str.
.tudenţilor! Calea Or)eiului! în raza com. .tăuceni
str. Păcii! str. ". ,atee4ici! str. $isericii! str.
Nucarilor! str. $otoşani0
14$ str. "l-a5Iulia –
şos. $alcani (4ile)
Tur str. "l-a5Iulia! str. 3i4iu Deleanu! şos. $alcani
(4ile “"l&a”)! 4ile (răscrucea s7re sat. .uruceni)0
Retur 7e acelaşi traseu
14) :Com. Ciorescu – -d.
;enaşterii Naţionale
(Circul)”
Tur com. Ciorescu! în raza comunei .tăuceni
sat. 2oianul Nou! staţia or. Crico4a! staţia com.
.tăuceni! în raza ur-ei Calea Or)eiului! str.
.tudenţilor! -d. ,osco4a! str. @ie4! str. (udor
'ladimirescu! -d. ;enaşterii Naţionale! cu 4irare 7e
str. "l-işoara (su- 7od)0
Retur în raza ur-ei -d. ;enaşterii Naţionale!
str. (udor 'ladimirescu! str. @ie4! -d. ,osco4a! str.
.tudenţilor! Calea Or)eiului! în raza comunei
.tăuceni staţia com. .tăuceni! staţia or. Crico4a!
satul 2oianul Nou! comuna Ciorescu.
1$1 :.. C)eltuitori – com.
(o)atin – str.
,eşterul ,anole”
Tur s. C)eltuitori! drumul s7re com. (o)atin! în
raza com. (o)atin str. Ion Crean*ă! str. %te&an cel
,are şi .&/nt! str. ,i)ai 1minescu! traseul s7re
C)işinău! în raza ur-ei str. 'adul lui 'odă! str.
,eşterul ,anole0
Retur în raza ur-ei str. ,eşterul ,anole! str.
2inta 3atină! str. N. ,ilescu .7ătarul! str. 'adul lui
'odă! în raza com. (o)atin str. ,i)ai 1minescu! str.
%te&an cel ,are şi .&/nt! str. Ion Crean*ă! drumul
s7re s. C)eltuitori.
1$2 :Or. Crico4a – -d.
;enaşterii Naţionale (Circ)”
Tur în raza or. Crico4a înto4ărăşirea :3i4ada
9ermecată”! str. Păcii! str. HC "u*ust CEGE! str. P.
<n*ureanu! şos. C)işinăului! în raza or. C)işinău
Calea Or)eiului! str. .tudenţilor! -d. ,osco4a! str.
@ie4! -d. ;enaşterii Naţionale! cu 4irare 7e str.
"l-işoara (su- 7od)0
Retur în raza or. C)işinău -d. ;enaşterii
Naţionale! str. @ie4! -d. ,osco4a! str. .tudenţilor!
Calea Or)eiului! în raza or. Crico4a! şos. C)işinăului!
str. P. <n*ureanu! str. HC "u*ust CEGE! str. Păcii!
înto4ărăşirea :3i4ada 9ermecată”.
1$4 :.tr. Pietrarilor –
<ni4ersitatea "*rară”
Tur str. Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. '.
Do6uceae4! str. 2). "sac)i! str. 'asile "lecsandri! str.
". ,atee4ici! str. ,i)ai 1minescu! str. ". %ciuse4!
str. ,i)ai 'iteazul! str. Columna! str. +. Coandă!
Calea Ieşilor! şos. $alcani! str. ,irceşti0
Retur str. ,irceşti! şos. $alcani! Calea Ieşilor!
-d. %te&an cel ,are şi .&/nt! str. ". %ciuse4! str. C.
.tere! str. ,. @o*ălniceanu! str. 'asile "lecsandri!
şos. +/nceşti! str. 3ec) @aczAns6i! Drumul 'iilor! str.
Pietrarilori.
1$$ str. $uco4inei –
str. ,ioriţa
"nulată conform dispoziţiei #$4-d
din 11 iulie 2014
1$' :Com. 9loreni – str.
Iu. 2a*arin”
Tur în a&ara ur-ei în raza com. 9loreni! cu
mun. C)işinău! or. ./n*era! în raza ur-ei şos.
,unceşti! strada ce lea*ă "ero7ortul cu şos.
,unceşti! -d. Dacia! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin0
Retur în raza ur-ei -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! -d. Dacia! strada ce lea*ă "ero7ortul cu
şos. ,unceşti! şos. ,unceşti! în a&ara razei ur-ei or.
./n*era! 7înă la raza mun. C)işinău cu com. 9loreni.
1$( str. ,eşterul ,anole–
com. $udeşti
Tur str. 'adul lui 'odă! com. $udeşti
Retur 7e acelaşi traseu.
1#0 Drumul $ăcioiului –
str. 3i4iu Deleanu
"nulată conform dispoziţiei #$%-d
din 11 iulie 2014
1#2 :.tr. Doina (cimitirul .&.
3azăr) – str. ,elestiu
(s7italul munici7al nr. C)”
Tur str. Doina! str. .ocoleni! str. .tudenţilor! str.
9lorilor! -d. ;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara! str.
Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. C. Ne*ruzzi! str.
Ciu&lea! str. HC "u*ust CEGE! str. (randa&irilor! str.
,elestiu0
Retur str. ,elestiu! str. (randa&irilor! str. HC
"u*ust CEGE! str. Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. "l-işoara! -d.
;enaşterii Naţionale! str. 9lorilor! str. .tudenţilor! str.
.ocoleni! str. Doina.
1#% :.tr. ,i)ail .ado4eanu –
Drumul $ăcioiului”
Tur str. ,i)ail .ado4eanu! str. I*or 'ieru! str. N.
,ilescu .7ătaru! str. 'adul lui 'odă! str. ,ereni! str.
$udeşti! str. Podul =nalt! str. <zinelor! str. Ismail! -d.
Dimitrie Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! şos. ,unceşti!
str. Pandurilor! str. N. (itulescu! str. N. 8elins6i! str.
.armise*etusa! str. $ure-ista! str. Inde7endenţei! -d.
Cuza5'odă! str. 2reno-le! Drumul $ăcioiului0
Retur Drumul $ăcioiului! str. 2reno-le! -d.
Cuza5'odă! str. Inde7endenţei! str. $ure-ista! str.
.armise*etusa! str. N. 8elins6i! str. N. (itulescu! str.
Pandurilor! şos. ,unceşti! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. <zinelor! str. Podul
=nalt! str. $udeşti! str. ,ereni! str. 'adul lui 'odă! str.
N. ,ilescu .7ătaru! str. I*or 'ieru! str. ,i)ail
.ado4eanu.
1#$ :2ara "uto Nord –
"ero7ortul 'ec)i”
Tur Calea ,oşilor! str. Ismail! -d. Dimitrie
Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! şos ,unceşti! -d. Dacia!
str. "ero7ortului! "ero7ortul 'ec)i0
Retur str. "ero7ortului! -d. Dacia! şos. ,unceşti!
-d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail!
Calea ,oşilor.
1## :.tr. $uco4inei – -d.
(raian”.
Tur str. $uco4inei! str. N. ,ilescu .7ătarul! str.
P. 8adni7ru! -d. ,ircea cel $ătr/n! str. 2inta 3atina!
str. ,i)ai .ado4eanu! str. "lecu ;usso! str. $o*dan
'oie4od! -d. ;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara! -d.
Iu. 2a*arin! str. (itulescu! str. .armise*etuza! str.
2radina $otanica! str. 'alea Crucii! str. 2reno-le! -d.
(raian (dis7ecerat ;(1C)0
Retur -d. (raian! str. 2reno-le! str. 'alea Crucii!
str. 2radina $otanica! str. .armise*etuza! str. ,ins6!
sos. ,uncesti! -d. Iu. 2a*arin! str. "l-işoara! -d.
;enaşterii Naţionale! str. $o*dan 'oie4od! str. "lecu
;usso! str. ,i)ai .ado4eanu! str. 2inta 3atina! -d.
,ircea cel $ătr/n! str. P. 8adni7ru! str. N. ,ilescu
.7ătarul! str. $uco4inei0
1#( :Or. Codru (str.
Pot/rnic)ii) – str.
,aria Dră*an”.
Tur în raza or. Codru str. Pot/rnic)ii! Drumul
.c)inoasei! în raza or. C)işinău str. 2). "sac)i! str.
Pantelimon +ali77a! str. Ismail! str. 'adul lui 'odă!
str. Oto4asca! str. Podul =nalt! str. $udeşti! str.
,ereni! str. 'adul lui 'odă! str. ,aria Dră*an0
Retur în raza or. C)işinău str. ,aria Dră*an!
str. 'adul lui 'odă! str. ,ereni! str. $udeşti! str. Podul
=nalt! str. <zinelor! str. Ismail! str. ,atee4ici! str.
'asile "lecsandri! şos. +/nceşti! str. ,ioriţa! în raza
or. Codru Drumul .c)inoasei! str. Pot/rnic)ii.
1'1 :Or. 'atra (zona de odi)nă)
– str. .alcîmilor”.
Tur în raza or. 'atra str. %te&an 'odă! str. Iu
2a*arin! str. Constructorilor! în raza ur-ei str.
Pruncul! şos. $alcani! Calea Ieşilor! str. +. Coandă!
str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str.
"l-işoara! -d. Iu. 2a*arin! şos. ,unceşti! str.
2rădina $otanică! str. .alc/milor.
Retur str. .alc/milor! str. 2rădina $otanică! şos.
,unceşti! -d. Iu. 2a*arin! str. "l-işoara! str. ,i)ai
'iteazul! str. Columna! str. +. Coandă! Calea Ieşilor!
şos. $alcani! str. Pruncul! în raza or. 'atra str.
Constructorilor! str. Iu 2a*arin! str. %te&an 'odă
(zona de odi)nă).
1'2 :.tr. "l-a5Iulia – str.
2rădina $otanică”.
Tur str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*ă! str. +.
Coandă! str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul!
str. Petricani! Calea ,oşilor! Calea $asara-iei! str.
+altei! str. 'arniţa! 3unca $ăcului! str. 2rădina
$otanică0
Retur str. 2rădina $otanică! 3unca $ăcului! str.
'arniţa! str. +altei! Calea $asara-iei! str. Ismail!
Calea ,oşilor! str. Petricani! str. ,i)ai 'iteazul! str.
Columna! str. +. Coandă! str. Ion Crean*ă! str. "l-a5
Iulia.
1'% :Or. Codru (str. N.
(ur*)ene4) – 2ara "uto
Nord”
Tur în raza or. Codru str. N. (ur*)ene4! str.
CostiuBeni! str. 'alea "7elor! str. CostiuBeni! în raza
or. C)işinău str. 2reno-le! -d. (raian! -d. Dece-al!
-d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail!
Calea ,oşilor0
Retur în raza or. C)işinău Calea ,oşilor! str.
Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! -d. (raian! str. 2reno-le! în raza or. Codru
str. CostiuBeni! str. 'alea "7elor! str. CostiuBeni! str.
N. (ur*)ene4.
1'4 str. 2). Codreanu –
str. Pădurii
Tur str. 2). Codreanu! str. Cornului! str. 'asile
3u7u! str. Constituţiei! str. Ion Crean*ă! str. +.
Coandă! str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul!
str. "l-işoara! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.
Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str. N. 8elins6i! str.
.armize*etusa! str. 2rădina $otanică! str. Pădurii0
Retur str. Pădurii! str. 2rădina $otanică! str.
.armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. "l-işoara! str. ,.
'iteazul! str. Columna! str. +. Coandă! str. Ion
Crean*ă! str. Constituţiei! str. 'asile 3u7u! str.
Cornului! str. 2).Codreanu
1'$ :.tr. $ăcioii Noi – str.
8im-rului (com7le#ul
turistic”9lora”)”!
Tur str. $ăcioii Noi! şos. ,unceşti! str. $ure-ista!
str. Inde7endenţei! str. (eilor! -d. Dacia (7/n/ la
intersecţia cu -d. Cuza5'odă)! 4iaduct! str. Ciu&lea!
-d. C. Ne*ruzzi! str. "l-işoara! -d. ;enaşterii
Naţionale! str. (udor 'ladimirescu! str. Dumitru
;/şcanu! str. 8im-rului0
Retur str. 8im-rului! str. Dumitru ;/şcanu! str.
"cad. ". .a)aro4! str. N. Dimo! str. (udor
'ladimirescu! -d. ;enaşterii Naţionale! str.
"l-işoara! -d. C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! 4iaduct! -d.
Dacia! str. (eilor! str. Inde7endenţei! str. $ure-ista!
şos. ,unceşti! str. $ăcioii Noi.
1') :Or. Codru (str.
.c)inoasa Deal) – 2ara
"uto Nord”
Tur în raza or. Codru str. .c)inoasa Deal! str.
.i)astrului! în raza or. C)işinău şos. +/nceşti! str.
,ioriţa! str. 2). "sac)i! str. Pantelimon +ali77a! str.
Ismail! Calea ,oşilor 0
Retur în raza or. C)işinău Calea ,oşilor! Ismail!
str. ". ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri! şos. +/nceşti!
în raza or. Codru str. .i)astrului! str. .c)inoasa Deal.
1)0 :Or. Durleşti (str. Nicolae
Dimo) – Piaţa “Pantelimon
+ali77a”
Tur în raza or. Durleşti str. Nicolae Dimo! în
raza or. C)işinău str. Ialo4eni! str. .7icului! şos.
+/nceşti! str. ,ioriţa! şos. +/nceşti! str. Pietrarilor!
Drumul 'iilor! str. 3acului! str. 'asile "lecsandri! str.
Pantelimon +ali77a0
Retur în raza or. C)işinău str. Pantelimon
+ali77a! str. "le#ei ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri!
str. 3acului! Drumul 'iilor! str. Pietrarilor! şos.
+/nceşti! str. .7icului! str. Ialo4eni! în raza or.
Durleşti str. Dimo.
1)4 str. Constructorilor –
str. Inde7endenţei
Tur str. Constructorilor! str. 'asile $adiu! Calea
Or)eiului! -d. ;enaşterii Naţionale! str. $o*dan
'oie4od! str. @ie4! str. (udor 'ladimirescu! str.
Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! str. (randa&irilor! str. +risto $ote4! str.
Inde7endenţei0
Retur str. Inde7endenţei! str. $ure-ista! str.
.armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. (udor
'ladimirescu! str. @ie4! str. $o*dan 'oie4od! -d.
;enaşterii Naţionale! str. Poştei! str. Putnei! str. 'asile
$adiu! str. Constructorilor
1)# :.tr. Calea Or)eiului
– şos. +înceşti”.
Tur Calea Or)eiului! str. .tudenţilor! str.
9lorilor! -d. ;enaşterii Naţionale! str. (udor
'ladimirescu! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.
C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureşti! str. Ismail str.
". ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri! str. 3acului! str.
'alea Dicescu! str. 2eor*e ,eniuc! Drumul 'iilor!
str. Pietrarilor! şos. +/nceşti (motel)0
Retur şos. +/nceşti! str. ,ioriţa! şos. +/nceşti!
str. Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. 2eor*e ,eniuc!
str. 'alea Dicescu! str. 3acului! str. 'asile "lecsandri!
str. Pan +ali77a! str. Ismail! str. $ucureşti! str.
Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi! -d. Dimitrie Cantemir! str.
Ismail! str. (udor 'ladimirescu! -d. ;enaşterii
Naţionale! str. 9lorilor! str. .tudenţilor! Calea
Or)eiului.
1)) -d. (raian –
str. ,itro7olit
2. $ănulescu5$odoni
"nulată conform dispoziţiei )1#-d
din 0$ august 2014
1)( :.tr. Ceucari – str. 2)
Caşu”.
Tur str. Ceucari! Calea Or)eiului! -d.
;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara! -d. C. Ne*ruzzi!
str. Ciu&lea! 4iaduct! -d. Dacia! -d. Cuza5'odă! str.
2reno-le! str. N. (estemiţeanu! str. C. '/rna4! str.
,ălina ,ică! str. 2). Caşu0
Retur str. 2). Caşu! str. ,ălina ,ică! str. C.
'/rna4! str. N. (estemiţeanu! str. 2reno-le! -d. Cuza5
'odă! -d. Dacia! 4iaduct! str. Ciu&lea! -d. C.
Ne*ruzzi! str. "l-işoara! -d. ;enaşterii Naţionale! str.
Poştei! str. Putnei! str. 'asile $adiu! str. Doina! str.
.ocoleni! str. Ceucari .
1(0 :Com. .tăuceni – -d.
;enaşterii Naţionale
(Circul)”
Tur în raza com. .tăuceni str. Păcii! în raza
ur-ei Calea Or)eiului! str. (udor 'ladimirescu! -d.
;enaşterii Naţionale! cu 4irare 7e str. "l-işoara (su-
7od)0
Retur în raza ur-ei -d. ;enaşterii Naţionale!
Calea Or)eiului! în raza com. .tăuceni str. Păcii! str.
". ,atee4ici! str. $isericii! str. .alc/milor! str. C.
.tamati! str. Ion Crean*ă! str. Constructorilor! str.
2rătieşti! str. Păcii.
1(1 str. $uco4inei –
str. 2). Caşu
Tur str. $uco4inei! str. N. ,ilescu .7ătarul! str. P.
8adni7ru! -d. ,ircea cel $ătr/n! str. 2inta 3atină! str.
,. .ado4eanu! str. 'adul lui 'odă! str. ,ereni! str.
$udeşti! str. Podul =nalt! str. <zinelor! str. Ismail! -d.
Dimitrie Cantemir! -d. C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea!
4iaduct! str. N. 2)eor*)iu! str. N. (estemiţeanu! str.
C. '/rna4! str. ,ălina ,ică! str. 2). Caşu0
Retur str. 2). Caşu! str. ,ălina ,ică! str. C.
'/rna4! str. N. (estemiţeanu! str. Ion Inculeţ! str.
Ismail! str. 3e4 (olstoi! str. $ucureşti! str. Ciu&lea!
-d. C. Ne*ruzzi! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail!
str. 'adul lui 'odă! str. Oto4asca! str. Podul =nalt! str.
$udeşti! str. ,ereni! str. 'adul lui 'odă! str. ,.
.ado4eanu! str. 2inta 3atină! -d. ,ircea cel $ătr/n!
str. P. 8adni7ru! str. N. ,ilescu .7ătarul! str.
$uco4inei.
1(2 :.tr. ,. 'iteazul
(ma*azinul ”Or)ei”) – str.
Cetatea "l-ă”.
Tur str. ,i)ai 'iteazul! str. "l-işoara! str. Petru
;areş! str. Ierusalim! -d. 2ri*ore 'ieru! str.
"l-işoara! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu.
2a*arin! şos. ,unceşti! str. ,ins6! str. N. (itulescu!
str. Cetatea C)ilia! str. Dante "li*)ieri! str. Cetatea
"l-ă0
Retur str. Cetatea "l-ă! str. Dante "li*)ieri! str.
Cetatea C)ilia! str. N. (itulescu! str. N. 8elins6i! str.
.armize*etusa! str. ,ins6! şos. ,unceşti! -d. Iu.
2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str.
"l-işoara! str. ". Puş6in! str. Ierusalim! str. Petru
;areş! str. "l-işoara! str. ,i)ai 'iteazul.
1(% :.. Dum-ra4a (str.
Drumul 'ilelor) – or.
Codru (str. 'alea "7elor)”.
Tur în raza localităţii Dum-ra4a str. Drumul
'ilelor str. Durleşti! în raza or. C)işinău şos.
$alcani! str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!
str. O. 2)i-u! str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*ă! str.
1u*en Coca! str. 'asile 3u7u! str. Constantin .tere!
str. ,. @o*ălniceanu! str. (i*)ina! str. ". ,atee4ici!
str. Pan +ali77a! str. Ion Inculeţ! str. N. (estimiţeanu!
str. 2reno-le! în raza or. Codru str. CostiuBeni! str.
'alea "7elor0
Retur în raza or. Codru str. 'alea a7elor! str.
CostiuBeni! în raza or. C)işinău str. 2reno-le! str. N.
(estimiţeanu! str. 'l. @orolen6o! str. 2). "sac)i! str.
Pantelimon +ali77a! str. ". ,atee4ici! str. ,i)ai
1minescu! str. ". %ciuse4! str. Constantin .tere! str.
'asile 3u7u! str. 1u*en Coca! str. Ion Crean*ă! str.
"l-a5Iulia! str. O. 2)i-u! str. Nicolae +. Costin! str.
3i4iu Deleanu! şos. $alcani! în raza localităţii
Dum-ra4a str. Durleşti! str. Drumul 'ilelor (masi4
7ăduros).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->