‫סוכה נה סדר הקרבנות בסוכות‬

‫בס"ד‬

‫מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר‪ ,‬אלא חוזרין חלילה‬
‫פרים‬
‫אלים‬
‫שעירים‬
‫כבשים‬

‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫משמרות‬

‫יום‬
‫הראשון‬

‫יום‬
‫השני‬

‫יום‬
‫השלישי‬

‫יום‬
‫הרביעי‬

‫יום‬
‫החמישי‬

‫יום‬
‫הששי‬

‫יום‬
‫השביעי‬

‫ָריב‬
‫יהוֹי ִ‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪12‬‬

‫כבש‬

‫‪14‬‬

‫שעיר‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬
‫כבש‬
‫‪3‬‬
‫כבש‬
‫כבש‪③ 4‬‬
‫‪5‬‬
‫כבש‬
‫‪6‬‬
‫כבש‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫כבש‬

‫‪8‬‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫כבש‬

‫יד ְעיָה‬
‫ַ‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫ָח ִרם‬

‫‪3‬‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫ְשׂע ִֹרים‬

‫‪4‬‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫שעיר‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫ַמ ְל ִכּיָּה‬

‫‪5‬‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫כבש‬

‫ָמן‬
‫ִמיּ ִ‬

‫‪6‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫כבש‬

‫‪8‬‬

‫ַהקּוֹץ‬

‫‪7‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫כבש‬

‫‪9‬‬

‫פר‬

‫ֲא ִביָּה‬

‫‪8‬‬

‫פר‬

‫‪8‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫כבש‬

‫‪10‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫ֵשׁוּע‬
‫י ַ‬

‫‪9‬‬

‫פר‬

‫‪9‬‬

‫פר‬

‫‪8‬‬

‫כבש‬

‫‪11‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪9‬‬

‫כבש‬

‫‪12‬‬

‫שעיר‬

‫‪10‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫כבש‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬
‫כבש‬
‫‪3‬‬
‫כבש‬
‫‪4‬‬
‫כבש‬
‫‪5‬‬
‫כבש‬
‫כבש‪⑤ 6‬‬
‫‪7‬‬
‫כבש‬
‫‪8‬‬
‫כבש‬
‫‪9‬‬
‫כבש‬
‫‪10‬‬
‫כבש‬
‫‪2‬‬

‫ְשׁ ַכנְ ָיהוּ‬

‫‪10‬‬

‫פר‬

‫‪10‬‬

‫כבש‬

‫‪11‬‬

‫ָשׁיב‬
‫ֶא ְלי ִ‬

‫‪11‬‬

‫פר‬

‫‪11‬‬

‫כבש‬

‫‪12‬‬

‫פר‬

‫ָקים‬
‫יִ‬

‫‪12‬‬

‫פר‬

‫‪12‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫פר‬

‫ֻח ָפּה‬

‫‪13‬‬

‫פר‬

‫‪13‬‬

‫כבש‬

‫‪70‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪98‬‬

‫שעיר‬

‫‪1‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 2‬שעירים‬
‫‪ 2‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 4‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 4‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬שעיר‬
‫‪ 4‬כבשים‬

‫‪9‬‬

‫כבש‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫כבש‬

‫‪10‬‬

‫כבש‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫כבש‬

‫‪11‬‬

‫כבש‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫כבש‬

‫‪12‬‬

‫כבש‬

‫‪4‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪8‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫כבש‬

‫‪5‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫‪9‬‬

‫כבש‬

‫‪14‬‬

‫כבש‬

‫‪6‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫‪7‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫‪8‬‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫כבש‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬
‫כבש‬
‫‪② 3‬‬
‫כבש‬
‫‪4‬‬
‫כבש‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 4‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 4‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬שעיר‬
‫‪ 3‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫כבש‬

‫‪10‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫כבש‬

‫‪11‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫‪14‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫‪5‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫כבש‬

‫‪12‬‬

‫ֶשׁ ְבאָב‬
‫יֶ‬

‫‪14‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫‪6‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫ִב ְלגָּה‬

‫‪15‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫שעיר‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫כבש‬

‫‪7‬‬

‫פר‬

‫‪8‬‬

‫כבש‬

‫‪14‬‬

‫ִא ֵמּר‬

‫‪16‬‬

‫שעיר‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫ֵחזִ יר‬

‫‪17‬‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫ַה ִפּ ֵצּץ‬

‫‪18‬‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫ְפ ַת ְחיָה‬

‫‪19‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫יחזְ ֵקאל‬
‫ֶ‬

‫‪20‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫ָכין‬
‫יִ‬

‫‪21‬‬

‫גָמוּל‬

‫‪22‬‬

‫ְד ָליָהוּ‬

‫*‬

‫ַמ ַעזְ יָהוּ‬

‫*‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬
‫כבש‬
‫‪3‬‬
‫כבש‬
‫‪4‬‬
‫כבש‬
‫‪5‬‬
‫כבש‬
‫‪6‬‬
‫כבש‬
‫כבש‪⑥ 7‬‬
‫‪8‬‬
‫כבש‬
‫‪9‬‬
‫כבש‬
‫‪10‬‬
‫כבש‬
‫‪11‬‬
‫כבש‬
‫‪12‬‬
‫כבש‬
‫‪2‬‬

‫כבש‬
‫כבש‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫כבש‬
‫כבש‪④ 5‬‬
‫כבש‬
‫‪6‬‬
‫כבש‬
‫‪7‬‬
‫כבש‬
‫‪8‬‬
‫כבש‬
‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫כבש‬

‫‪8‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫כבש‬

‫‪9‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫כבש‬

‫‪10‬‬

‫שעיר‬

‫פר‬

‫‪3‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫כבש‬

‫‪11‬‬

‫כבש‪① 2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 3‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 2‬אילים‬
‫‪ 2‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 2‬אילים‬
‫‪ 2‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 1‬שעיר‬
‫‪ 2‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬איל‬
‫‪ 5‬כבשים‬
‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 1‬שעיר‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪4‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 7‬כבשים‬

‫‪9‬‬

‫פר‬

‫‪8‬‬

‫כבש‬

‫‪12‬‬

‫כבש‬

‫‪3‬‬

‫פר‬

‫‪5‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪8‬‬

‫כבש‬

‫‪10‬‬

‫פר‬

‫‪9‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫כבש‬

‫‪4‬‬

‫פר‬

‫‪6‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫פר‬

‫‪9‬‬

‫כבש‬

‫‪11‬‬

‫פר‬

‫‪10‬‬

‫כבש‬

‫‪14‬‬

‫כבש‬

‫‪5‬‬

‫פר‬

‫‪7‬‬

‫‪ 3‬פרים‬
‫‪ 5‬כבשים‬

‫‪23‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫פר‬

‫‪10‬‬

‫כבש‬

‫‪12‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫פר‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫‪6‬‬

‫איל‬

‫‪1‬‬

‫‪24‬‬

‫כבש‬

‫‪14‬‬

‫פר‬

‫‪11‬‬

‫כבש‬

‫‪13‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫פר‬

‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫‪7‬‬

‫איל‬

‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫‪ 2‬פרים*‬
‫‪ 2‬אילים‬
‫‪ 3‬כבשים‬
‫‪ 2‬פרים*‬
‫‪ 2‬אילים‬
‫‪ 3‬כבשים‬

‫* כל המשמרות שונות ומשלשות חוץ משני משמרות‪ ,‬ששונות ואין משלשות‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫סוכה נה סדר הקרבנות בסוכות‬

‫בס"ד‬

‫אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגי דלוגי – סדר קריאת התורה לחוה"מ סוכות בחו"ל‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫השביעי‬
‫הששי‬
‫השלישי הרביעי החמישי‬
‫השני‬
‫הראשון‬
‫פרים‬
‫אלים‬
‫שעירים‬
‫כבשים‬

‫מפטיר‬

‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬

‫וּב ֲח ִמ ָשּׁה‬
‫)יב( ַ‬
‫ָע ָשׂר יוֹם‬
‫יעי‬
‫ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ‬
‫יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל‬
‫אכת ֲעב ָֹדה‬
‫ְמ ֶל ֶ‬
‫לֹא ַתעֲשׂוּ‬
‫וְ ַחגּ ֶֹתם ַחג‬
‫ַליקֹוָק ִשׁ ְב ַעת‬
‫ָמים‪:‬‬
‫יִ‬
‫)יג( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם‬
‫ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵרי ַח‬
‫נִ יח ַֹח ַליקֹוָק‬
‫ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר‬
‫ֹשׁה ָע ָשׂר‬
‫ְשׁל ָ‬
‫ילם ְשׁנָיִ ם‬
‫ֵא ִ‬
‫ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי‬
‫אַר ָבּ ָעה‬
‫ָשׁנָה ְ‬
‫ימם‬
‫ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ‬
‫יִ ְהיוּ‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)טז( ְ‬
‫ִע ִזּים ֶא ָחד‬
‫ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד‬
‫ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד‬
‫ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ‪:‬‬

‫וּביּוֹם‬
‫)יז( ַ‬
‫ַה ֵשּׁנִ י ָפּ ִרים‬
‫ְבּנֵי ָב ָקר‬
‫ְשׁנֵים ָע ָשׂר‬
‫ילם ְשׁנָיִ ם‬
‫ֵא ִ‬
‫ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי‬
‫אַר ָבּ ָעה‬
‫ָשׁנָה ְ‬
‫ימם‪:‬‬
‫ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ‬
‫וּמנְ ָח ָתם‬
‫)יח( ִ‬
‫יהם‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ילם‬
‫ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ‬
‫וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם‬
‫ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)יט( ְ‬
‫ִע ִזּים ֶא ָחד‬
‫ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד‬
‫ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד‬
‫וּמנְ ָח ָתהּ‬
‫ִ‬
‫יהם‪:‬‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶ‬

‫וּביּוֹם‬
‫)כ( ַ‬
‫ישׁי‬
‫ַה ְשּׁ ִל ִ‬
‫ָפּ ִרים ַע ְשׁ ֵתּי‬
‫ילם‬
‫ָע ָשׂר ֵא ִ‬
‫ְשׁנָיִ ם ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּנֵי ָשׁנָה‬
‫אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר‬
‫ְ‬
‫ימם‪:‬‬
‫ְתּ ִמ ִ‬
‫וּמנְ ָח ָתם‬
‫)כא( ִ‬
‫יהם‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ילם‬
‫ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ‬
‫וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם‬
‫ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)כב( ְ‬
‫ַח ָטּאת ֶא ָחד‬
‫ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת‬
‫ַה ָתּ ִמיד‬
‫וּמנְ ָח ָתהּ‬
‫ִ‬
‫וְ נִ ְס ָכּהּ‪:‬‬

‫וּביּוֹם‬
‫)כג( ַ‬
‫יעי ָפּ ִרים‬
‫ָה ְר ִב ִ‬
‫ילם‬
‫ֲשׂ ָרה ֵא ִ‬
‫עָ‬
‫ְשׁנָיִ ם ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּנֵי ָשׁנָה‬
‫אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר‬
‫ְ‬
‫ימם‪:‬‬
‫ְתּ ִמ ִ‬
‫)כד( ִמנְ ָח ָתם‬
‫יהם‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ילם‬
‫ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ‬
‫וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם‬
‫ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)כה( ְ‬
‫ִע ִזּים ֶא ָחד‬
‫ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד‬
‫ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד‬
‫ִמנְ ָח ָתהּ‬
‫וְ נִ ְס ָכּהּ‪:‬‬

‫וּביּוֹם‬
‫)כו( ַ‬
‫ישׁי‬
‫ַה ֲח ִמ ִ‬
‫ָפּ ִרים ִתּ ְשׁ ָעה‬
‫ילם ְשׁנָיִ ם‬
‫ֵא ִ‬
‫ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי‬
‫אַר ָבּ ָעה‬
‫ָשׁנָה ְ‬
‫ימם‪:‬‬
‫ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ‬
‫וּמנְ ָח ָתם‬
‫)כז( ִ‬
‫יהם‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ילם‬
‫ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ‬
‫וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם‬
‫ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)כח( ְ‬
‫ַח ָטּאת ֶא ָחד‬
‫ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת‬
‫ַה ָתּ ִמיד‬
‫וּמנְ ָח ָתהּ‬
‫ִ‬
‫וְ נִ ְס ָכּהּ‪:‬‬

‫וּביּוֹם‬
‫)כט( ַ‬
‫ַה ִשּׁ ִשּׁי ָפּ ִרים‬
‫ילם‬
‫ְשׁמֹנָה ֵא ִ‬
‫ְשׁנָיִ ם ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּנֵי ָשׁנָה‬
‫אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר‬
‫ְ‬
‫ימם‪:‬‬
‫ְתּ ִמ ִ‬
‫וּמנְ ָח ָתם‬
‫)ל( ִ‬
‫יהם‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ילם‬
‫ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ‬
‫וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם‬
‫ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)לא( ְ‬
‫ַח ָטּאת ֶא ָחד‬
‫ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת‬
‫ַה ָתּ ִמיד‬
‫ִמנְ ָח ָתהּ‬
‫יה‪:‬‬
‫וּנְ ָס ֶכ ָ‬

‫וּביּוֹם‬
‫)לב( ַ‬
‫יעי‬
‫ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫ָפּ ִרים ִשׁ ְב ָעה‬
‫ילם ְשׁנָיִ ם‬
‫ֵא ִ‬
‫ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי‬
‫אַר ָבּ ָעה‬
‫ָשׁנָה ְ‬
‫ימם‪:‬‬
‫ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ‬
‫וּמנְ ָח ָתם‬
‫)לג( ִ‬
‫וְ נִ ְס ֵכּ ֶהם‬
‫ילם‬
‫ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ‬
‫וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים‬
‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם‬
‫ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם‪:‬‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)לד( ְ‬
‫ַח ָטּאת ֶא ָחד‬
‫ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת‬
‫ַה ָתּ ִמיד‬
‫ִמנְ ָח ָתהּ‬
‫וְ נִ ְס ָכּהּ‪:‬‬

‫ובחמשה‬
‫עשר‬

‫ובחמשה‬
‫עשר‬

‫וביום השני‬
‫וביום השלישי‬

‫וביום השלישי‬
‫וביום הרביעי‬

‫וביום הרביעי‬
‫וביום החמישי‬

‫וביום החמישי‬
‫וביום הששי‬

‫וביום הששי‬
‫וביום השביעי‬

‫יום‬
‫השמיני‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫)לה( ַבּיּוֹם‬
‫ַה ְשּׁ ִמינִ י‬
‫ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה‬
‫עֶ‬
‫ָל ֶכם ָכּל‬
‫אכת ֲעב ָֹדה‬
‫ְמ ֶל ֶ‬
‫לֹא ַתעֲשׂוּ‪:‬‬
‫)לו( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם‬
‫ע ָֹלה ִא ֵשּׁה‬
‫יח נִ יח ַֹח‬
‫ֵר ַ‬
‫ַליקֹוָק ַפּר‬
‫ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד‬
‫ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי‬
‫ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה‬
‫ימם‪:‬‬
‫ְתּ ִמ ִ‬
‫וּשׂ ִעיר‬
‫)לח( ְ‬
‫ַח ָטּאת ֶא ָחד‬
‫ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת‬
‫ַה ָתּ ִמיד‬
‫וּמנְ ָח ָתהּ‬
‫ִ‬
‫וְ נִ ְס ָכּהּ‪:‬‬

‫ביום השמיני‬

‫הרי"ף והשו"ע*‬
‫ראשון‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬

‫וביום השני‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום השביעי‬

‫וביום השלישי‬
‫וביום השני‬
‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬
‫וביום השלישי‬
‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬
‫וביום הרביעי‬
‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬
‫וביום החמישי‬
‫וביום הששי‬

‫וביום השביעי‬
‫וביום הששי‬
‫וביום השביעי‬

‫הר"ח בשם הגאון ורש"י בשם רבותיו והרמ"א‬
‫ראשון‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬

‫וביום השני‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום הרביעי‬
‫וביום השני‬
‫וביום השלישי‬

‫וביום החמישי‬
‫וביום השלישי‬
‫וביום הרביעי‬

‫וביום הששי‬
‫וביום הרביעי‬
‫וביום החמישי‬

‫וביום השביעי‬
‫וביום החמישי‬
‫וביום הששי‬

‫וביום השביעי‬
‫וביום הששי‬
‫וביום השביעי‬

‫התוספות ומנהג מגנצ"א ע"פ ההג"מ‬
‫ראשון‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬

‫וביום השני‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום השביעי‬

‫וביום השני‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום השביעי‬

‫בסידור רש"י ובמחזור ויטרי ודעת תוס' ותוס' הרא"ש ברש"י‬
‫ראשון‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬

‫וביום השני‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום השלישי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬

‫וביום הרביעי‬
‫וביום השני‬
‫וביום השלישי‬

‫וביום החמישי‬
‫וביום השלישי‬
‫וביום הרביעי‬

‫וביום הששי‬
‫וביום הרביעי‬
‫וביום החמישי‬

‫וביום הששי‬

‫וביום הרביעי‬

‫וביום החמישי‬
‫וביום הששי‬

‫וביום השביעי‬

‫וביום השביעי‬
‫וביום החמישי‬
‫וביום הששי‬

‫ביום השמיני*‬
‫וביום הששי‬
‫וביום השביעי‬

‫* עיין בערוה"ש או"ח תרס"ג‪,‬ב שמביא את דעת הב"י שיש בזה מנהגים חלוקים רבינו הב"י כתב דביום ראשון קורא כהן וביום השני ולוי ביום השלישי והשלישי והרביעי חוזרים וקוראים‬
‫זה והיינו השלישי יקרא וביום השני אך הרביעי יקרא שניהם ביום השני וביום השלישי משום ספיקא דיומא‪] ...‬וצ"ע שהוא לא כהגרסאות שלפנינו בב"י[‬
‫** סידור רש"י סימן רכב‪ :‬ומיהו מי שרוצה לקרותו ביום השמיני בשביעי אין מזחיחין אותו‪ ,‬שהרי אותו ישראל שלישי לא לחובת היום בא‪] ,‬דהא[ בחול גמור אין פוחתין מתלתא גברי‪,‬‬
‫ומאי ]שינה[ זה מראש חודש שהשלישי קורא בו וביום השבת‪ ,‬ואין אנו מקפידין אלא באחרון לבדו שהוא קורא מוסף דראש חדש ובראשי חדשיכם‪ ,‬ותלתא גברי דקרו בחולו של מועד אין אנו‬
‫צריכין ]להקפיד[ במה הן קורין‪ ,‬שהרי שלשתן לא לשם חובת היום מעשה מוסף קורא‪ ,‬אלא לקרות בתורה בעלמא הן באין‪ ,‬וכיון שספר תורה מונח לפניהם ופתח לקרות מוסף היום קורין‬
‫והולכין אף הן באותן קרבנות החג‪ ,‬כמו ]שהיו[ קורין בשאר התורה‪ ,‬אבל הרביעי הבא באחרונה הוא מיוחד בכל מקום לספר מעשה היום ולקרות הכי‪) .‬וגם מחזור ויטרי סימן שפ ומיהו‬
‫הבא לקרותו וביום השמיני בשביעי אין מוחין בו(‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬