You are on page 1of 4

3.11.

1 Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie
Produs
Utilizare
preconizată
Referenţial
pentru
produs
Sistem
aplicabil de
atestare a
conformităţii
Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă
Referenţial pentru
metoda de ealuare
a caracteristicii
esenţiale
!bseraţii
1 2 3 4 5 6 7 8
Elemente
pentru
zidărie din
argilă arsă
LD
(densitate
aparentă
mică)
pereţi de
zidărie
prte!ată"
st#lpi $i
pereţi
despărţitri
a)clasa %
(pr&a&ilitate
de
neatingere a
'alrii
speci(icate
de ma)im
5*)
&)clasa %%
(pr&a&ilitate
nespeci(icată
de
neatingere a
'alrii)
+, E- 771.1
2//3
a) 20
&) 4
,ezistenţă la cmpresiune
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr structurale)
2lasa % sau %% din +, E- 771.2
(cu indicare direcţie de aplicare
sarcină $i clasă element)
+, E- 772.1 3alare medie
sau
standardizată
+ta&ilitate dimensinală (elemente
utilizate 1n cnstrucţii supuse cerinţelr
structurale)
.dilatare datrată umidităţii (prduse cu
dimensiuni ≥ 4// mm $i grsimi 4 12mm)
dacă este cazul +, E- 772.15
6derenţă (,ezistenţă iniţială la (r(ecare)
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr structurale)
dacă este cazul +, E- 1/52.3761.
1ncercare
+, E- 558.2.
declarată
Declaraţie
&azată pe
1ncercări sau
'alri sta&ilite
2nţinut săruri slu&ile acti'e.-a" 8" 9g
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr structurale)
2lase +, E- 771.1" ta&el 1 +, E- 772.5 2lase te:nice
+/" +1" +2
,eacţie la (c
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr de reacţie la (c)
.cnţinut materiale rganice;1*
.cnţinut materiale rganice<1*
61
eurclase
.
+, E- 135/1.1061
61
2lase 61=== >
6&sr&ţie apă
(elemente utilizate 1n 1ntreruperi de
ascensiune capilară sau cnstrucţii
e)teriare cu (aţa e)pusă)
3alare de priectare +, E- 771.1
?ermea&ilitate 'apri apă +, E- 1745" ta&el +, E- 1745 2e(icient su&
(rmă ta&elară
pentru di(uzie
'apri apă
%zlare acustică zgmt aerian direct (1n
cndiţii e)treme)
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr acustice)
.densitate aparentă 1n stare uscată
.densitate a&slută 1n stare uscată
. grsimi pereţi e)teriri $i interiri
. prcent gluri
. dimensiuni $i tleranţe
;1/// @g7m
3
.pereţi e)teriri 'ăzuţi<2/mm
.pereţi e)teriri ne'ăzuţi<14mm
.'alare de priectare
. +, E- 771.1" >igura 1
.+, E- 772.13
.+, E- 772.3
.+, E- 772.16
2lase D1" D2
2lase A1" A10"
A2" A20"Am
1
3.11.1 Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie
(cntinuare)
1 " 3 # $ % & '

,ezistenţă termică
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr de izlare termică)
. rezistenţă termică
. cnducti'itate termică ec:i'alentă
Dacă este cazul +, E- 1745 3alri din
ta&el" 1ncecare
sau calcul
Dura&ilitate 1ng:eţ7dezg:eţ
(rezistenţă la 1ng:eţ7dezg:eţ)
.strat grs tencuială
. strat su&ţire tencuială
>/.prtecţie la penetrare apă
>1" >2.prtecţie limitată
+, E- 771.1 clasă
rezistenţă
1ng:eţ.dezg:eţ
>/" >1" >2
+u&stanţe periculase
2
3.11.1 Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie
Produs
Utilizare
preconizată
Referenţial
pentru
produs
Sistem
aplicabil de
atestare a
conformităţii
Caracteristici esenţiale obligatorii
Performanţă
Referenţial pentru
metoda de ealuare
a caracteristicii
esenţiale
!bseraţii
1 2 3 4 5 6 7 8
Elemente
pentru
zidărie
din argilă
arsă
BD
(densitate
aparentă
ridicată)
pereţi de
zidărie
prte!ată $i
(ără prtecţie
((aţade)" st#lpi
$i pereţi
despărţitri
a)clasa %
&)clasa %%
+, E- 771.1
2//3
a) 20
&) 4
,ezistenţă la cmpresiune
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr structurale)
2lasa % sau %% din +, E- 771.2
(cu indicare direcţie de aplicare
sarcină $i clasă element)
+, E- 772.1 3alare medie
sau
standardizată
+ta&ilitate dimensinală (elemente
utilizate 1n cnstrucţii supuse cerinţelr
structurale)
.dilatare datrată umidităţii (prduse cu
dimensiuni ≥ 4// mm $i grsimi 4
12mm)
dacă este cazul +, E- 772.15
6derenţă (,ezistenţă iniţială la (r(ecare)
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr structurale)
dacă este cazul +, E- 1/52.3761.
1ncercare
+, E- 558.2.
declarată
Declaraţie
prducătr
&azată pe
1ncercări sau
'alri sta&ilite
2nţinut săruri slu&ile acti'e.-a" 8" 9g
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr structurale)
2lase +, E- 771.1" ta&el 1 +, E- 772.5 2lase te:nice
+/" +1" +2
,eacţie la (c
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr de reacţie la (c)
.cnţinut materiale rganice;1*
.cnţinut materiale rganice<1*
61
eurclase
.
+, E- 135/1.1061
61
2lase 61=== >
6&sr&ţie apă
(elemente utilizate 1n 1ntreruperi de
ascensiune capilară sau cnstrucţii
e)teriare cu (aţa e)pusă)
.cnstrucţie e)teriară"
. 1ntrerupere ascensiune capilară
3alare de priectare +, E-771.1"6ne)a 2
+, E- 772.7
?ermea&ilitate 'apri apă +, E- 1745" ta&el +, E- 1745 2e(icient su&
(rmă ta&elară
pentru di(uzie
'apri apă
%zlare acustică zgmt aerian direct (1n
cndiţii e)treme)
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr acustice)
.densitate aparentă 1n stare uscată
.densitate a&slută 1n stare uscată
. cn(iguraţie
. dimensiuni $i tleranţe
1///C @g7m
3
+, E- 771.1" >igura 3
clase
.+, E- 772.13
.+, E- 772.16
2lase D1" D2
2lase A1" A2"Am
3
3.11.1 Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie
(cntinuare)
1 " 3 # $ % & '
,ezistenţă termică
(elemente utilizate 1n cnstrucţii supuse
cerinţelr de izlare termică)
. rezistenţă termică
. cnducti'itate termică ec:i'alentă
3alare de priectare
+, E- 1745
3alri din ta&el"
1ncecare sau
calcul
Dura&ilitate 1ng:eţ7dezg:eţ
(rezistenţă la 1ng:eţ7dezg:eţ)
. e)punere 1n cndiţii pasi'e
. e)punere 1n cndiţii mderate
. e)punere 1n cndiţii se'ere
clase
>/
>1
>2
+, E- 771.1 E)punere
precnizată
clasă rezistenţă
1ng:eţ.dezg:eţ
>/" >1" >2
+u&stanţe periculase
4