You are on page 1of 1

Borang Soal Selidik SJK(C) LEE CHEE

Nama :
Kelas :
Jantina :
1. Adakah kamu suka datang ke sekolah?
( ) Ya ( ) Tidak
2. Adakah kamu suka mata pelajaran Pendidikan Jasmani?
( ) Ya ( ) Tidak
3. Adakah kamu mahir dalam kemahiran ?
( )Berlari ( )Melompat ( )Badminton
( )Bola Keranjang ( )Ping Pong ( )Berenang
Lain-lain
4. Adakah waktu masa mata pelajaran Pendidikan Jasmani terlalu pendek ?
( ) Ya ( ) Tidak
5. Pada pendapat kamu, yang manakah merupakan masa yang paling sesuai
untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi seminggu ?
( )30 minit ( )45 minit ( ) 60 minit Lain-lain:
6. Apakah permainan yang paling kamu suka?

7. Pada pendapat kamu, adakah Pendidikan Jasmani sangat penting kepada
kamu ? mengapa?

( )Ya ( )Tidak