You are on page 1of 318

1

Tristeţi de sucub
Richelle Mead
Seria Georgina Kincaid, partea I
ebook v1.1
2
Capitolul 1
Statisticile arat c !a"oritatea !uritorilor #$i v%nd su&letul din cinci
!otive' se(, bani, putere, r)bunare $i iubire. *n ordinea asta.
+resupun c atunci ar &i trebuit s ! lini$teasc g%ndul c era! acolo,
gata s o&er numero uno de pe list, dar toat chestia asta ! &cea s !
si!t... h!, ie&tin. ,i chiar c e o chestie tare, venind din partea !ea.
-+oate c !i.a! pierdut capacitatea de a.i #nţelege pe ceilalţi/, a!
!editat. -0 trecut prea !ult ti!p. +e vre!ea c%nd era! eu virgin,
oa!enii #nc !ai credeau c lebedele pot lsa &etele borţoase./
+rin apropiere, 1ugh a$tepta rbdtor s.!i #n&r%ng reticenţa. ,i.a
#ndesat !%inile #n pantalonii !ilitre$ti bine cleaţi, spri"inindu.$i &i)icul
uria$ de !a$ina 2e(us.
3 4u #nţeleg care e &a)a. 5oar &aci tot ti!pul chestia asta.
4u era chiar a$a, dar $tia! a!%ndoi ce voia s spun. 4u l.a! bgat #n
sea!, ci !.a! uitat ostentativ #!pre"ur, nu c asta !i.ar &i dat !ai !ult
che& de viaţ. 6artierele !rgina$e #!i tiau #ntotdeauna che&ul. 6ase la
indigo. +a"i$ti i!pecabile $i !ult prea !ulte S78.uri. +e undeva, la
adpostul nopţii, un c%ine nu se lsa deloc de ltrat.
3 4u &ac chestia asta, a! spus #ntr.un t%r)iu. +%n $i eu a! standarde.
1ugh a pu&nit, e(pri!%ndu.$i opinia #n legtur cu standardele !ele.
3 7ite, dac te si!ţi !ai bine, nu te g%ndi la treaba asta ca la o os%nd,
ci ca la o &apt cre$tineasc.
3 9apt cre$tineasc:
3 ;(act.
,i.a scos +6.ul de bu)unar cu un aer energic, a&aceristic, #n ciuda
locaţiei deloc ortodo(e. 4u c ar &i trebuit s ! surprind chestia asta.
1ugh era un drcu$or pro&esionist, e(pert #n a convinge !uritorii s.$i
v%nd su&letul, #n contracte $i chichiţe avocţe$ti care ar &i &cut orice
avocat s !oar de invidie.
*n acela$i ti!p era prietenul !eu, iar chestia asta !ai c ddea un nou
sens e(presiei' -6u prieteni ca $tia.../
<
3 0scult $i tu ce scrie #n pro&ilul sta, a continuat. Martin Miller. Se(
!asculin, desigur. Ras alb. 2uteran nepracticant. 2ucrea) la un !aga)in
de "ocuri la !all. 2ocuie$te la de!isol aici, #n casa prinţilor lui.
3 Iisuse.
3 =i.a! )is.
3 9apt cre$tineasc sau nu, tot pare a$a... e(cesiv. 6%ţi ani spuneai c
are:
3 Trei$patru.
3 *h>
3 Mi.ai luat vorba din gur. 5ac ai avea $i tu v%rsta asta $i nu ai &i
avut parte de cirea$a de pe tort, poate ai recurge $i tu la !suri disperate, a
spus $i $i.a aruncat privirea la ceas. 5eci te bagi sau nu:
;ra evident c #l reţinea! pe 1ugh de la vreo #nt%lnire cu o tip cu !ult
!ai t%nr dec%t el, chestie cu care ! re&er, nor!al, la v%rsta pe care o
arta, pentru c #n realitate btea spre un secol de viaţ.
Mi.a! lsat geanta pe p!%nt $i i.a! aruncat o privire a!eninţtoare.
3 *!i e$ti dator.
3 ?ine, a acceptat.
4u era genul de treab de care avea! parte #n !od nor!al, slav
5o!nului. 5e regul, drcu$orul lua pe cineva din a&ar s se ocupe de
asta, dar ast.sear avusese o proble! cu progra!area. 4u.!i putea!
#nchipui pe cine lua de obicei s &ac treaba asta.
0! pornit spre cas, dar !.a oprit.
3 Georgina>
3 1!:
3 Mai e... o chestie...
M.a! #ntors, nu prea #nc%ntat de tonul lui.
3 6e:
3 @, a avut o solicitare anu!e.
0! ridicat din spr%ncene $i a! a$teptat.
3 8e)i tu, , #i ca! plac chestiile !ale&ice. ,tii, #$i #nchipuie c, dat
&iind c $i.a v%ndut su&letul diavolului, ca s )ic a$a, o s.$i piard
virginitatea cu o, $tiu $i eu, o de!oniţ sau ceva de genul sta.
Aur c p%n $i c%inele s.a oprit din ltrat la &a)a asta.
3 Glu!e$ti.
1ugh n.a su&lat o vorb.
B
3 4u sunt o... nu. 4ici prin g%nd nu.!i trece s...
3 Haide, Georgina. 4u e !are lucru, doar o #n&loritur. 9u! $i oglin)i.
Te rog> 8rei s &aci chestia asta pentru !ine: a spus, devenind !elancolic,
lingu$itor.
Greu s re)i$ti la a$a ceva. 5up cu! spunea!, tipul e bun #n !eseria
lui.
3 Sunt la ananghie... dac !.ai a"uta... ar #nse!na enor! pentru !ine...
0! !%r%it, incapabil s re)ist aerului "alnic de pe &aţa lui ltreaţ.
3 5ac a&l careva de treaba asta...
3 ?u)ele #!i sunt pecetluite, a spus $i a avut chiar tupeul s &ac un
gest cu! c #$i lipe$te bu)ele.
M.a! aplecat rese!nat $i !i.a! des&cut curelu$ele de la panto&i.
3 6e &aci: !.a #ntrebat.
3 Sunt panto&ii !ei pre&eraţi de la ?runo Maglis $i nu vreau s.!i &ie
absorbiţi c%nd ! trans&or!.
3 5a, daC... poţi s le redai &or!a iniţial.
3 4.or s !ai &ie la &el.
3 ?a da. +oţi s.i &aci cu! vrei tu. ; o prostie.
3 7ite ce e . a! spus poruncitor . vrei s stau aici $i s ! cert pe te!e
de #nclţ!inte, sau s ! duc $i s &ac brbat dintr.un virgin:
1ugh a #nchis gura $i a &cut un gest spre cas.
0! pornit u$or prin iarb, iar &irele #!i g%dilau picioarele goale. 6urtea
din spate, prin care se a"ungea la de!isol, era descuiat, dup cu! #!i
pro!isese 1ugh. 0! intrat #n casa ador!it cu speranţa c nu aveau c%ine,
#ntreb%ndu.! undeva #n ad%ncul !eu cu! de a"unsese! #ntr.o ase!enea
situaţie "alnic din e(istenţa !ea. 6%nd ochii !i s.au obi$nuit cu #n.
tunericul, a! re!arcat cur%nd ele!entele unei #ncperi con&ortabile
aparţin%nd unei &a!ilii din clasa de !i"loc' canapea, televi)or, ra&turi cu
crţi. 2a st%nga se #nlţa o scar, iar la dreapta cotea un hol.
0! luat.o pe hol $i !i.a! schi!bat &or!a pe !sur ce #nainta!.
Sen)aţia #!i era at%t de &a!iliar, ca o a doua natur,#nc%t nici nu era
nevoie s.!i vd aspectul e(terior ca s $tiu ce se #nt%!pl. 9i)icul !eu
!icuţ se alungise, corpul !eu #$i pstrase &or!ele ar!onioase, dar avea
!ai !ult supleţe $i &er!itate. +ielea !i.a cptat o tent alburie,
cadaveric, alung%nd orice ur! de bron). +rul, care #!i a"ungea de"a
p%n la "u!tatea spatelui, a r!as la aceea$i lungi!e, dar a devenit negru
D
ca tciunele, iar c%rlionţii &ini s.au #ndreptat $i au devenit aspri. S%nii !ei,
i!presionanţi dup !a"oritatea standardelor, au devenit $i !ai !ari,
rivali)%nd cu cei ai eroinelor de ben)i desenate, cu care sigur crescuse tipul
sta. 6%t despre haine... h!, s.au dus pantalonii drguţi $i blu)a de la
?anana Republic. *n picioare !i.au aprut ci)!e negre de piele p%n
deasupra genunchilor, la culoare cu un !aiou $i cu o &ust #n care nu a$ &i
reu$it niciodat s ! aplec. I!aginea era co!pletat de ni$te aripi
ascuţite, coarne $i un bici.
3 5u!ne)eule, a! !or!it c%nd !i.a! surprins din gre$eal
i!aginea #ntr.o oglind !ic, decorativ.
0! sperat c nici una dintre de!oniţele locale nu avea s a&le despre
chestia asta, pentru c ele erau chiar elegante.
Mi.a! #ntors privirea de la oglinda bat"ocoritoare $i !.a! uitat #n "osul
holului la destinaţia !ea' o u$ #nchis pe care era prins un se!n galben cu
-Men at Eork/. Mi s.a prut c aud )go!otele neclare ale unui "oc video
care r)bteau de dincolo, de$i )go!otele au a!uţit c%nd a! btut eu.
F clip !ai t%r)iu s.a deschis u$a $i !.a! tre)it #naintea !ea cu un tip
de 1 !etru G<, cu un pr blond !urdar, lung p%n la u!r $i care chelea
galopant. 5e sub tricoul cu 1o!er Si!pson se iţea un burdihan pros, $i
#ntr.o !%n ţinea o pung de chipsuri.
6%nd !.a v)ut, i.a scpat punga pe "os.
3 Martin Miller:
3 5... da, a icnit.
3 ;$ti gata de "oac: a! spus $i a! trosnit din bici.
;(act peste $ase !inute, ie$ea! din casa &a!iliei Miller. Se pare c
trei)eci $i patru de ani de viaţ nu a"ut prea !ult la robusteţe.
3 Ma!, ce rapid, a re!arcat 1ugh c%nd !.a v)ut travers%nd curtea
din &aţ.
Sttea din nou spri"init de !a$in $i &u!a o ţigar.
3 +e bune: Mai ai cu!va vreunul din sta:
0 r%n"it la !ine $i !i.a dat ţigara lui, #nvluindu.! #ntr.o privire
cuprin)toare.
3 Te si!ţi "ignit dac.ţi )ic c aripile astea ! ca! e(cit:
0! luat ţigara $i a! !i"it ochii la el #n ti!p ce trgea! un &u!. F
privire rapid !.a l!urit c nu era ni!eni pri!pre"ur $i !i.a! reluat
&or!a obi$nuit.
H
3 *!i e$ti dator v%ndut, i.a! a!intit #n ti!p ce ! #nclţa! la loc.
3 ,tiu. 5esigur, unii ar putea spune c tu #!i e$ti datoare. Te.ai aran"at
cu treaba asta, !ai bine dec%t erai tu obi$nuit.
4u putea! s neg chestia asta, dar nici nu era un !otiv s ! si!t bine.
?ietul Martin. F &i &ost el prostlu, dar s.ţi o&eri su&letul os%ndei perpetue
pentru $ase !inute, era ca! !ult.
3 8rei s bei ceva: a propus 1ugh.
3 4u, e prea t%r)iu. M duc acas. 0! o carte de citit.
3 0h, sigur. 6%nd e )iua cea !are:
3 M%ine, a! anunţat.
8eneraţia !ea l.a &cut pe drcu$or s chicoteasc'
3 ,tii, tipul scrie &icţiune convenţional. 4u se poate co!para cu
4iet)sche sau cu Thoreau.
3 ;i, nu trebuie s &ii neaprat suprarealist sau transcendental ca s &ii
un !are scriitor. ;u $tiu asta, pentru c a! v)ut c%ţiva de.a lungul
ti!pului.
1ugh !i.a #nt%!pinat aerul arogant cu un !%r%it $i a &cut un si!ulacru
de plecciune.
3 5eparte de !ine g%ndul de a discuta cu o doa!n #n contradictoriu
despre v%rsta ei.
2.a! srutat iute pe obra), apoi a! !ers preţ de dou cvartale spre
locul #n care parcase!. 5escuia! portiera, c%nd a! si!ţit cldura $i
)u!)etul pe care le si!ţea! de obicei #n pre)enţa unui alt ne!uritor.
Vampir, a! constatat cu doar o !ilisecund #nainte s apar l%ng !ine.
5race, c iute se !ai !i$cau>
3 Georgina, ma belle, dulcele !eu sucub, )eiţa des&trii, a psal!odiat
el, duc%ndu.$i !%inile la ini! cu un gest teatral.
Minunat> ;(act ce.!i lipsea. 5uane era probabil cel !ai nesu&erit
ne!uritor pe care #l cunoscuse! #n viaţa !ea. 0vea prul blond aproape
periuţ $i, ca #ntotdeauna, de!onstra un gust #ngro)itor at%t #n !aterie de
!od, c%t $i de deodorant.
3 +leac, 5uane, n.a! ce discuta cu tine.
3 0h, haide, a !or!it $i $i.a strecurat !%na ca s ţin portiera pe care
#ncerca! s.o deschid. 4ici !car tu nu poţi s.o &aci pe s&ioasa de data asta.
Ia uit.te la tine, e&ectiv strluce$ti. 0i avut succes la v%ntoare, nu:
G
M.a! #ncruntat c%nd a &cut re&erire la energia lui Martin, con$tient c
probabil radia!. 0! #ncercat cu #ncpţ%nare s s!ulg portiera de sub
!%na lui 5uane, dar n.a! avut noroc.
3 5up c%te se pare, o s r!%n lat c%teva )ile, a adugat va!pirul,
studiindu.! #ndeaproape. Totu$i, #!i #nchipui c, oricine o &i el, i.a plcut
cursa, at%t cu tine c%t $i aia spre iad, a spus $i !i.a aruncat un )%!bet lene$,
de)velindu.$i u$or dinţii ascuţiţi. Trebuie s &i &ost unul pe cinste dac arţi
a$a de bine. 6e s.a #nt%!plat: 6redea! c ţi.o tragi nu!ai cu scursura pla.
netei, cu !arii dobitoci.
3 Mi.a! schi!bat politica. 4u voia! s.ţi dau speranţe de$arte.
0 cltinat apreciativ din cap.
3 F, Georgina, niciodat nu ! de)a!ge$ti, tu $i ironia ta &in. +e de
alt parte, #ntotdeauna a! &ost de prere c t%r&ele $tiu cu! s.$i &oloseasc
gurile, $i la !unc, $i #n ti!pul liber.
3 5.i dru!ul, a! i)bucnit $i a! tras $i !ai tare de portier.
3 5e ce te grbe$ti a$a: 0! dreptul s a&lu ce &aci tu cu drcu$orul la
pe aici. ;astside e )ona !ea.
3 4u sunte! obligaţi s ne supune! regulilor din -)ona/ ta, $tii &oarte
bine.
3 Totu$i, buna.cuviinţ te oblig ca, dac e$ti prin cartier, #n ca)ul sta
#n sens propriu, s treci s saluţi !car. *n plus de asta, cu! se &ace c noi
nu ie$i! niciodat #!preun: *!i e$ti $i !ie datoare cu un pic de ti!p, c
doar petreci destul cu rataţii ilalţi.
Rataţii la care se re&erea erau prietenii !ei $i singurii va!piri
cu!secade pe care #i cunoscuse! vreodat. Ma"oritatea va!pirilor, precu!
5uane, erau aroganţi, neadaptaţi social $i obsedaţi de ideea de teritoriu, nu
&oarte di&eriţi de !ulţi !uritori pe care #i cunoscuse!.
3 5ac nu.!i dai dru!ul, o s a&li o alt de&iniţie pentru -bun.
cuviinţ/.
Recunosc, era o replic stupid, de &il! de acţiune de doi bani, dar a &ost
cea !ai bun care !i.a trecut prin cap #n !o!entul la. M.a! strduit ca
vocea s.!i sune c%t !ai a!eninţtoare posibil, dar brava!, iar el $tia
&oarte bine asta.
Sucubii erau #n)estraţi cu caris! $i capacitatea de a.$i schi!ba &or!a,
va!pirii cu super.puteri $i vite). 0sta #nse!na c unii dintre noi se
I
descurcau !ai bine la petreceri, iar ceilalţi puteau rupe degetele cuiva cu o
str%ngere de !%n.
3 0dic ! a!eninţi: ,i.a trecut "ucu$ !%na pe obra)ul !eu, &c%nd
s !i se ridice prul pe cea&, #ntr.un &el enervant, $i !.a! &erit. ;
adorabil. ,i destul de e(citant. 5e &apt, chiar !i.ar plcea s te vd !ai
agresiv. +oate dac te porţi ca o &at cu!inte . au> 6urv !ic>
6u! avea a!%ndou !%inile ocupate, a! pro&itat de oca)ia o&erit. M.
a! trans&or!at iute $i la !%na dreapt !i.au aprut gheare ascuţite de opt
centi!etri pe care i le.a! trecut peste obra). Re&le(ele lui nu !i.au per!is
s obţin prea !ulte cu gestul !eu, dar a! reu$it s &ac s.i dea s%ngele,
#nainte s ! prind de #ncheietur $i s !i.o i)beasc de !a$in.
3 6e e: 4u sunt destul de agresiv pentru gustul tu: a! reu$it s
spun, #n ciuda durerii.
,i hop, #nc o replic de &il! prost.
3 5rguţ, Georgina. 9oarte drguţ. 8ede! noi c%t de drguţ !ai e
c%nd...
2u!ina unor &aruri a strlucit #n noapte pe c%nd o !a$in cotea pe dup
cvartalul ur!tor $i venea spre noi. *n clipa aia a! citit nehotr%rea pe &aţa
lui 5uane. Micul nostru tête à tête avea &r #ndoial s &ie observat de
$o&er. 5esigur, 5uane putea cu u$urinţ s o!oare un !uritor bgcios, ce
naiba, doar din asta #$i c%$tiga e(istenţa, dar o cri! ce decurgea din
hrţuirea !ea nu avea s &ie pe placul $e&ilor no$tri. +%n $i un cretin ca
5uane s.ar g%ndi de dou ori #nainte s de)lnţuie o ase!enea h%rţogrie.
3 S $tii c n.a! ter!inat, a $uierat el $i !i.a dat dru!ul la
#ncheietur.
3 ?a eu cred c da, a! spus eu, prin)%nd cura" acu! c vedea!
salvarea. 7r!toarea oca)ie cu care te apropii de !ine o s &ie $i ulti!a.
3 Tre!ur de &ric, a r%s proste$te.
Fchii i.au scprat o dat #n #ntuneric, apoi dus a &ost, dispr%nd #n
noapte, e(act c%nd trecea !a$ina. Slav 5o!nului pentru aventura
a!oroas sau &uga dup #ngheţat care #l scosese din cas pe $o&er #n
noaptea asta.
6a s nu !ai pierd ti!pul, a! intrat #n !a$in $i a! pornit, dornic s
a"ung #napoi #n ora$. 0! #ncercat s nu bag #n sea! !%inile care #!i
tre!urau pe volan, dar adevrul era c 5uane ! #ngro)ea. *I tri!isese!
de !ulte ori la pli!bare #n pre)enţa prietenilor !ei ne!uritori, dar era cu
J
totul altceva s ! #n&runt singur cu el pe o strad #ntunecoas, !ai ales
c toate a!eninţrile !ele &useser vorbe goale.
5e &apt, ura! violenţa #n toate &or!ele ei. +resupun c era din cau) c
trise! #n epoci cu un nivel de cru)i!e $i brutalitate pe care ni!eni din
epoca !odern nu le.ar putea !car #nţelege. Fa!enilor le place s spun
c tri! #n vre!uri pline de violenţ, dar nici nu $tiu ce vorbesc. 5esigur,
acu! c%teva secole !ai aveai parte de satis&acţia de a vedea un violator
castrat pentru &rdelegile lui &r prea !ult vorb, &r nes&%r$ita parad
de la tribunal sau eliberarea anticipat pe !otiv de -bun purtare/. 5in
ne&ericire, aceia care triesc din r)bunri $i cu o atitudinea poliţieneasc
rareori $tiu unde s trag linie, a$a c oric%nd a$ scoate birocraţia din
siste!ul "udiciar !odern.
6%nd !i.a! a!intit cu! presupusese! eu c $o&erul aprut #nt%!pltor
dduse o &ug dup #ngheţat, a! hotr%t c un pic de desert !i.ar pica $i
!ie bine. 6%nd a! a"uns cu bine #napoi #n Seattle, !.a! oprit la un
!aga)in ali!entar deschis non stop $i a! descoperit c un geniu al
!arketingului crease #ngheţata cu aro! de tira!isu. Tira!isu $i #ngheţat>
*ntotdeauna ! ui!ise ingenio)itatea !uritorilor.
6%nd ! pregtea! s pltesc, a! trecut pe l%ng ni$te &lori e(puse.
;rau ie&tine $i un pic o&ilite, dar a! v)ut un t%nr intr%nd $i pli!b%ndu.$i
e!oţionat privirea peste ele. *ntr.un &inal a ales c%teva cri)ante!e #n
culorile toa!nei $i a plecat cu ele. 2.a! ur!at !elancolic cu privirea, un
pic geloas pe &ata care avea s le pri!easc.
5up cu! re!arcase 5uane, de regul era! a!atoare de rataţi, tipi din
cau)a crora nu trebuia s ! si!t vinovat dac #i rnea! sau #i lsa!
incon$tienţi preţ de c%teva )ile. Genul sta nu tri!iteau &lori, $i de obicei
evitau de.a dreptul gesturile cu cea !ai !ic tent ro!antic. *n privinţa
tipilor care tri!iteau &lori, ei bine, pe $tia #i evita! eu. ,i era spre bine lor.
0sta era atipic pentru un sucub, dar era! prea obosit s.!i !ai pese de
bun.cuviinţ.
6u un senti!ent de tristeţe $i singurtate, a! luat un buchet de garoa&e
ro$ii pentru su&letul !eu $i a! pltit pentru el $i pentru #ngheţat.
6%nd a! a"uns acas, #!i suna tele&onul. Mi.a! lsat "os lucrurile $i !.
a! uitat s vd cine ! sun. -4u!r privat./
3 Stp%ne, a! rspuns eu. 6e &inal desv%r$it pentru o noapte
desv%r$it.
1K
3 Scute$te.! de )e&le!eaua ta, Georgie. 5e ce te.ai luat de 5uane:
3 Aero!e..., cee?
3 0dineauri !.a sunat. Licea c te.ai luat de el la !odul absolut
gratuit.
3 M.a! luat de el: Si!ţea! c ! cuprinde revolta. ;l a #nceput> ;l a
venit la !ine $i...
3 2.ai lovit:
3 ;u...
3 0$a e:
0! o&tat. Aero!e era arhide!onul !arii ierarhii !ale&ice din Seattle $i
#n acela$i ti!p $e&ul !eu. Treaba lui era s se ocupe de noi toţi, s aib
gri" s ne vede! de sarcinile noastre $i s ne controle)e. *ns, ca orice
de!on lene$, pre&era s #i d! c%t !ai puţin de &urc posibil. Iritarea lui
era aproape palpabil prin &irul tele&onic.
3 2.a! lovit oarecum. 5e &apt, !ai degrab a &ost o pl!uţ.
3 0ha, o pl!uţ. ,i l.ai $i a!eninţat:
3 +resupun c da, dac vrei s discut! aspecte se!antice acu!, dar,
Aero!e, s &i! serio$i> ; va!pir. 4u pot nici !car s.i ating un &ir de pr,
$tii &oarte bine asta.
0rhide!onul a e)itat, pare.se !edit%nd la re)ultatul unei #n&runtri
dintre !ine $i 5uane. +robabil c a! pierdut #n ca&teala ipotetic, pentru c
l.a! au)it rsu&l%nd )go!otos o clip !ai t%r)iu.
3 5a, presupun c ai dreptate. 5ar nu.l !ai provoca. 0! destul treab
&r s v !ai pruiţi voi, copii.
3 5e c%nd ai pus tu osul la treab:
Mda, copii.
3 4oapte bun, Georgie. 4u te !ai ciorovi cu 5uane.
2egtura s.a #ntrerupt. 5e!onii nu prea erau a!atori de &lecreal.
0! #nchis teribil de "ignit. 4u putea! s cred c 5uane ! p%r%se $i
pre)entase treburile ca $i c%nd eu a$ &i &ost aia rea. Mai nasol era c Aero!e
prea s &i cre)ut. 6el puţin #n pri! &a). 6red c asta ! deran"a cel !ai
tare, pentru c, ls%nd deoparte pornirile !ele sucubice spre lenevie,
#ntotdeauna #!i plcuse un anu!e rol de pre&erat a pro&ului, pro&ul &iind
arhide!onul.
5ornic de consolare, !i.a! dus #ngheţata #n dor!itor $i a! scpat de
haine #n &avoarea unei c!$i de noapte. +isica !ea, 0ubreM, s.a ridicat de
11
pe locul #n care dor!ise la captul patului $i s.a #ntins. +isica alb, cu
e(cepţia c%torva pete negre de pe cap, a !i"it ochii ver)i la !ine #n se!n
de bun venit.
3 4u pot s vin la culcare, i.a! spus, #nbu$indu.!i un cscat. Mai
#nt%i trebuie s citesc.
M.a! ghe!uit cu cutia de o "u!aC de kil de #ngheţat $i cu cartea,
a!intindu.!i din nou cu! avea! #n s&%r$it s.!i #nt%lnesc scriitorul
pre&erat la sesiunea de autogra&e de !%ine. 6rţile lui Seth Mortensen
#ntotdeauna #!i trans!iseser ceva $i tre)eau #n !ine ceva ce nici !car nu
$tia! c dor!ita acolo. 7lti!a lui carte, Pactul de la Glasgow, nu putea
s.!i potoleasc senti!entul de culpabilitate pe care #l si!ţea! din cau)a
a ceea ce se #nt%!plase cu Martin, dar totu$i u!plea un gol dureros. M
uluia &aptul c !uritorii, at%t de puţin c%t triau ei, puteau crea lucruri at%t
de !inunate.
3 ;u n.a! creat ni!ic c%t a! &ost !uritoare, i.a! spus lui 0ubreM
dup ce a! ter!inat cinci pagini.
S.a &recat de !ine $i a tors #n se!n de #nţelegere, $i a! avut pre)enţa de
spirit s pun #ngheţata deoparte #nainte s ! prbu$esc pe pat $i s ador!.
12
Capitolul 2
0 doua )i de di!ineaţ, tele&onul a &ost cel care !.a adus #n si!ţire.
+rin perdelele transparente se strecura o lu!in di&u), !urdar, ceea ce
tri!itea cu g%ndul la o or neobi$nuit de !ic. *ns aici, cantitatea asta de
lu!in putea indica orice, de la rsrit $i p%n la !ie)ul )ilei. 5up patru
apeluri, #n s&%r$it a! catadicsit s rspund, d%nd.o pe 0ubreM "os din pat
din gre$eal. 0 ateri)at cu un -!iorlau/ indignat $i a plecat suprat s.$i
&ac toaleta.
3 0lo.
3 Servus, Kincaid.
3 4u, a venit rspunsul !eu iute $i sigur. 4u vin.
3 4ici !car nu $tii c o s.ţi cer chestia asta.
3 4or!al c $tiu. 4u e nici un alt !otiv pentru care !.ai suna tu a$a
devre!e, dar nu vreau. ; )iua !ea liber, 5oug.
5oug, cellalt director ad"unct de la locul !eu de !unc din ti!pul
)ilei, era un tip &oarte de treab, dar nu era #n stare s.$i stp%neasc nici
!i!ica, nici glasul ca s.$i re)olve treburile. 0titudinea lui rela(at #i trda
i!ediat disperarea.
3 Toat lu!ea a sunat c e bolnav $i acu! nu ave! personal. Trebuie
s vii.
3 ;i bine, $i eu sunt bolnav. 6rede.!, chiar nu vrei s &iu acolo.
M rog, nu era! toc!ai bolnav, dar #nc !ai etala! o r!$iţ de
strlucire pentru c &usese! cu Martin. Muritorii nu aveau s.o -vad/ clar
ca 5uane, dar aveau s.o perceap $i s se si!t atra$i de ea, at%t brbaţii
c%t $i &e!eile, &r ca !car s $tie de ce. I)olarea !ea de lu!e avea s
previn orice co!porta!ent prostesc, a!oros. 5e &apt, era un gest &oarte
drguţ din partea !ea.
3 Mincinoaso. Tu nu te #!bolnve$ti niciodat.
3 5oug, avea! de"a de g%nd s vin #napoi #n seara asta pentru sesiunea
de autogra&e. 5ac vin $i a)i la !unc, o s &iu acolo toat )iua, iar asta e
de"a o chestie bolnvicioas $i anor!al.
1<
3 0cu! $tii cu! e viaţa !ea, iubire. 4u ave! alt soluţie, asta dac nu
cu!va nu.ţi pas de soarta !aga)inului $i dac e&ectiv te doare #n cot de
clienţii no$tri $i de &ericirea lor...
3 0ici !.ai pierdut, prietene.
3 5eci . a continuat . #ntrebarea e, vii de bunvoie sau trebuie s vin eu
la tine $i s te t%rsc din pat cu !%inile !ele: Sincer, nu !.ar deran"a a
doua variant.
0! dat ochii peste cap #n !intea !ea $i, pentru a !ia oar, !.a!
bleste!at c stau la doar dou cvartale distanţ de locul #n care !uncea!.
?l!"eala lui despre su&erinţele librriei #$i atinsese ţinta, dup cu! $tia.
Tria! cu gre$ita i!presie c locul la nu putea supravieţui &rC de !ine.
3 1!, dec%t s !ai risc s &iu !artora tentativelor tale de insinuri
se(uale pline de duh, !ai bine vin. 5ar 5oug..., a! spus pe un ton dur.
3 Ia )i.
3 S nu ! pui la cas sau ceva de genul.
5e la captul cellalt al &irului a! si!ţit e)itare.
3 5oug, vorbesc serios. 4u ! pui la casele principale. 4u vreau s a!
!ulţi clienţi prin prea"!.
3 ?ine, a spus el #ntr.un t%r)iu. 4u te pun la casele principale.
3 +ro!iţi:
3 +ro!it.
F "u!tate de or !ai t%r)iu ie$ea! pe u$ $i parcurgea! distanţa de
dou cvartale care ! desprţea de librrie. 4ori prelungi at%rnau greoi,
#ntunec%nd cerul, $i o adiere rcoroas !%ng%ia aerul, ceea ce.i &cuse pe
ceilalţi pietoni s.$i ia paltoane. ;u nu #!i luase!, consider%nd c
pantalonii !ilitre$ti $i puloverul !aro din velutin erau !ai !ult dec%t
su&icienţi. 1ainele, precu! $i luciul de bu)e $i creionul contur de ochi pe
care !i le aplicase! #n di!ineaţa asta erau pe bune, nu re)ultat al
trans&or!rii. *!i plcea natura rutinier a aplicrii !achia"ului $i a
asortrii hainelor, de$i 1ugh ar &i spus c din nou sunt o ciudat.
;!erald 6itM ?ooks N 6a&e era un spaţiu co!ercial vast care ocupa
aproape un #ntreg cvartal din cartierul Oueen 0nne din Seattle. Se #nlţa pe
dou eta"e, iar partea cu ca&eneaua ocupa un colţ de la eta"ul al doilea cu
vedere spre Space 4eedle
1
. 5easupra intrrii principale at%rna o copertin
1 Turn din Seattle P1IB ! #nlţi!eQ, si!bol al ora$ului.
1B
de un verde vesel, !enit s le o&ere adpost clienţilor care a$teptau des.
chiderea !aga)inului. I.a! ocolit $i a! intrat pe o u$ lateral, &olosindu.
! de cheia pe care o avea!, ca anga"at acolo.
5oug a srit pe !ine #nainte s apuc s &ac doi pa$i.
3 ;ra $i ti!pul. 0!... 0 &cut o pau) $i !.a studiat #ndelung. Ma!,
arţi... tare gro)av a)i. 0i &cut ceva anu!e:
5oar &elul unui virgin de trei$Cpatru de ani, a! g%ndit.
3 =i se pare ţie, pentru c e$ti at%t de &ericit c a! venit s.ţi re)olv
proble!a cu personalul. 6e treab #!i dai: Stocuri:
3 0, nu, a spus 5oug, strduindu.se s se s!ulg din vra" studiindu.
! #nc din cap p%n #n picioare #ntr.un &el pe care #l gsea! deconcertant.
4u era nici un secret c voia s ias cu !ine, $i nici re&u)ul !eu
per!anent.
3 1ai s.ţi art.
3 =i.a! )is...
3 4u te pun la casele principale, !i.a pro!is.
+%n la ur!, treaba s.a dovedit a &i !a$ina de espresso din ca&eneaua
de la eta". Rareori personalul din librrie venea s #nlocuiasc pe cineva de
aici, dar nici nu era i!posibil.
?ruce, responsabilul ca&enelei, $i.a &cut apariţia din spatele te"ghelei
unde sttea #n genunchi. 5eseori ! g%ndea! c 5oug $i ?ruce puteau &i
ge!eni, #n ciuda raselor di&erite, ca #ntr.un soi de realitate alternativ.
0!%ndoi aveau prul lung, de)ordonat, prins #n coad, $i a!%ndoi purtau o
gr!ad de haine de &lanel ca un o!agiu adus epocii grunge din care nici
unul dintre ei nu #$i revenise co!plet. +rincipala deosebire dintre ei era
culoarea pielii. 5oug era de origine "apone), cu prul brunet $i cu o piele
&r cusur, #n vre!e ce ?ruce era un arian sadea, blond $i cu ochii alba$tri.
3 Salut, 5oug, Georgina, ne.a #nt%!pinat ?ruce. 0 &cut ochii !ari la
!ine' Miculiţ, arţi de!enţial.
3 5oug> ; la &el de nasol. =i.a! spus c nu vreau s a! clienţi prin
prea"!.
3 0i spus doar c nu vrei la casele principale.
0! deschis gura s proteste), dar !.a #ntrerupt ?ruce.
3 1aide, Georgina, 0le( a sunat c a)i e bolnav, iar 6indM chiar $i.a
dat de!isia. 2a vederea aerului !eu ne#ndurtor, adugat iute' 6asele
noastre de !arcat sunt aproape identice cu ale voastre. F s &ie u$or.
1D
3 *n plus de asta . a spus 5oug $i a ridicat tonul, i!it%ndu.l bini$or pe
$e&ul nostru . directorii ad"uncţi trebuie s poat ţine locul oricui de aici.
3 5a, dar la ca&enea...
3 ,i ea e parte din librrie. 7ite care e &a)a, eu trebuie s ! duc s
deschid. ?ruce o s.ţi arate ce trebuie s $tii. 4u.ţi &ace gri"i, o s &ie bine,
a spus $i a ţ%$nit ca din pu$c, #nainte s apuc s.l re&u) din nou.
3 2a$ule> a! strigat #n ur!a lui.
3 4.o s &ie chiar a$a de ru, a repetat ?ruce, care nu.!i #nţelegea
spai!a. Tu doar #ncase)i, iar eu &ac espresso. 1ai s &ace! o prob pe tine.
8rei o !oca !are cu ciocolat alb:
3 5a, a! cedat.
Toţi colegii !ei de !unc erau la curent cu viciul !eu. 5e regul,
reu$ea! s rad vreo trei pe )i. M re&er la !oca, nu la colegii de !unc.
?ruce !i.a artat pa$ii necesari $i cu! s !arche) paharele $i s gsesc
unde trebuia s aps pe !onitorul tactil al casei de !arcat. 0vea dreptate,
nu era chiar a$a de ru.
3 ;$ti un talent #nnscut, !.a asigurat !ai t%r)iu, pe c%nd #!i #n!%na
!oca.
0! !or!it #n chip de rspuns $i !i.a! but porţia de ca&ein, g%ndind
c pot s &ac &aţ la orice at%ta ti!p c%t nu.!i lipse$te !oca.
*n plus de asta, nu putea &i at%t de ru ca la casele principale. +robabil c
pe la ora asta ca&eneaua nici nu prea avea clienţi.
M #n$elase!. 2a c%teva !inute de la deschidere, ne.a! tre)it cu o
coad de cinci persoane.
3 7n latte !are, a! repetat cerinţa pri!ului !eu client, tast%nd cu
gri" in&or!aţia.
3 0! prins, !i.a spus ?ruce $i s.a apucat s prepare butura #nainte ca
eu s apuc !car s !arche) pe pahar.
0! luat vesel banii de la &e!eie $i a! trecut la ur!torul client.
3 F !oca !are, slbnoag.
3 Slbnoag se re&er la degresat, Georgina.
0! !%)glit -5G/ pe pahar. 4ici o gri". 4e descurc!.
7r!toarea client s.a apropiat $ovielnic $i s.a holbat la !ine, r!as
&r grai pentru o clip. ,i.a revenit, a cltinat din cap $i a revrsat un
puhoi de cuvinte.
1H
3 8reau o ca&ea !ic la &iltru, o vanilia latte !are degresat, un
cappuccino !ic dublu $i un latte !are deco&eini)at.
0cu! eu era! aia r!as &r grai. 6u! de ţinuse !inte toate chestiile
astea: ,i pe bune, cine !ai cere ca&ea la &iltru #n )ilele noastre:
,i a$a a continuat di!ineaţa, dar #n ciuda te!erilor !ele, #n cur%nd a
#nceput s ! cuprind veselia $i s #!i plac e(perienţa. 4u ! putea!
abţine, sta era &elul #n care lucra! eu, #n care #nainta! prin viaţ. *!i
plcea s #ncerc lucruri noi, chiar $i ceva a$a de banal precu! !arcarea de
pahare cu espresso. Fa!enii puteau &i stupi)i, cu siguranţ, dar de cele !ai
!ulte ori #!i plcea s lucre) cu ei. 0$a ateri)ase! #n serviciul clienţilor.
,i i!ediat ce !i.a! dep$it starea de so!nolenţ, caris!a #nnscut de
sucub a ie$it la iveal. 5evenise! vedeta propriului spectacol $i
plvrgea! $i &lirta! dega"at. 6%nd #n scena a intrat $i aerul seductor
care !i se trgea de la Martin, a! devenit de.a dreptul ire)istibil. 5e$i
asta !i.a atras c%teva o&erte de #nt%lniri $i insinuri de$ucheate, #n acela$i
ti!p !.a scutit de ur!rile unor gre$eli. 6lienţii !ei nu puteau s.!i
repro$e)e ni!ic.
3 4u.i ni!ic, drguţ, !.a lini$tit o btr%nic atunci c%nd a descoperit
c, din gre$eal, #i co!andase! o !oca !are cu scorţi$oar #n loc de un
latte degresat $i deco&eini)at. ,i a$a trebuie s !ai #ncerc $i buturi noi.
I.a! )%!bit $i eu la r%ndul !eu cuceritoare $i a! sperat c nu era
diabetic.
Mai t%r)iu, a aprut un tip cu un e(e!plar din Pactul de la Glasgow al
lui Seth Mortensen. ;ra pri!ul se!n al !arelui eveni!ent pe care #l
vedea! #n seara asta.
3 Te duci la sesiunea de autogra&e: a! #ntrebat #n ti!p ce.i !arca!
ceaiul.
Ih> 9r ca&ein.
M.a studiat intens pentru o clip $i !.a! pregtit pentru avansuri.
*n schi!b, tipul a spus cu bl%ndeţe'
3 Mda, o s &iu acolo.
3 0tunci g%nde$te.te la ni$te #ntrebri ca lu!ea. 4u le pune pe acelea$i
pe care le pune toat lu!ea.
3 6e vrei s spui:
3 ,tii tu, alea obi$nuite. -5e unde #ţi vin ideile:/ sau -Fr s se cuple)e
vreodat 6adM $i FC4eill:/
1G
Tipul a !editat la asta #n ti!p ce eu #i ddea! restul. ;ra drguţ, genul
rv$it. 0vea prul castaniu cu o tent auriu.ro$iatic strlucitoare, iar
a!intita strlucire era !ai vi)ibil #n u!bra de pr &acial care #i #ntuneca
brbia. 4u.!i ddea! sea!a dac #$i lsase intenţionat barb sau pur $i
si!plu uitase s se brbiereasc. Indi&erent de situaţie, #i crescuse c%t de c%t
si!etric $i, co!binat cu tricoul cu +ink 9loMd, #i ddea aerul unui soi de
hippieRtietor de le!ne. 4u cred c -#ntrebrile obi$nuite/ sunt !ai lipsite
de sens pentru cel care #ntreab, s.a hotr%t el #ntr.un &inal, pr%nd st%n"enit
s ! contra)ic. +entru orice &an, &iecare #ntrebare e nou $i unic.
S.a dat #ntr.o parte ca s pot servi un alt client. 0! luat ur!toarea
co!and $i continua! conversaţia cu el, re&u)%nd s rate) oca)ia de a avea
o discuţie inteligent despre Seth Mortensen.
3 2as.i pe &ani. 5aC Seth Mortensen, sracul: +robabil c.i vine s se
trag singur #n ţeap la &iecare #ntrebare de genul sta.
3 S se trag #n ţeap, e ca! dur spus, nu cre)i:
3 5eloc. Tipul e genial $i probabil c #ntrebrile stupide #l plictisesc
p%n la lacri!i.
+e bu)ele brbatului s.a desenat un )%!bet plin de a!u)a!ent $i ochii
lui cprui $i ptrun)tori !.au c%ntrit cu gri". 6%nd $i.a dat sea!a c se
holba pe &aţ la !ine, $i.a &erit privirea "enat.
3 4u, din !o!ent ce se duce #n turneu, e se!n c #i pas de &anii Iui $i
nu.l deran"ea) #ntrebrile repetitive.
3 4u se duce #n turneu din altruis!, ci pentru c #l oblig agenţii de
publicitate de la editura lui, a! replicat eu. F alt pierdere de ti!p, apropo.
0 #ndr)nit s.!i arunce o nou privire.
3 Te re&eri la turneu: Tu nu vrei s.l cuno$ti:
3 1!, da, sigur c vreau. 4u!ai c... uite, nu ! #nţelege gre$it.
8enere) p!%ntul pe care calc tipul sta. 0bia a$tept s.l cunosc #n
noaptea asta, pur $i si!plu !or de nerbdare. 5ac ar vrea s ! duc
departe $i s &ac din !ine sclava lui se(ual, a$ accepta, at%ta ti!p c%t
pri!esc e(e!plare de se!nal din crţile lui. 5ar chestia asta cu turneele...
irose$te ti!p. Ti!p care !ai bine ar &i &olosit pentru a scrie ur!toarea
carte. *n &ond, n.ai v)ut c%t durea) p%n #i apar crţile:
3 Mda, a! re!arcat.
*n !o!entul la s.a #ntors un client de !ai #nainte, care s.a pl%ns c
pri!ise sirop de cara!el #n loc de sos de cara!el. 6ine naiba $tie care e
1I
di&erenţa: I.a! )%!bit de c%teva ori $i !i.a! cerut dulce scu)e $i #n
cur%nd a uitat $i de sosul de cara!el $i de tot. 6%nd a plecat de la cas, se
&cuse nev)ut $i &%nul lui Mortensen.
6%nd #n s&%r$it !i.a! ter!inat tura pe la cinci, 5oug a venit la !ine.
3 0! au)it lucruri interesante despre prestaţia ta de sus.
3 ;u aud tot ti!pul lucruri interesante despre -prestaţia/ ta, 5oug, dar
pe !ine nu !.ai au)it &c%nd glu!e pe treaba asta.
0 !ai stat un pic de vorb cu !ine $i, #ntr.un &inal, !i.a dat dru!ul ca
s ! duc s ! pregtesc de autogra&, dar nu #nainte de a.l &ace s
recunoasc cu u!ilinţ c%t de dator #!i era pentru !rini!ia de care
dduse! dovad a)i. ,i de la el, $i de la 1ugh, ce s !ai )ic, culegea!
&avoruri din toate prţile.
0! strbtut aproape #n &ug distanţa p%n acas, nerbdtoare s
ciugulesc ceva de sear $i s ! g%ndesc cu ce avea! s ! #!brac.
;ntu)ias!ul !eu atingea cote !a(i!e. 6a! #ntr.o or avea! s.!i cunosc
autorul pre&erat din toate ti!purile. Se putea o viaţ !ai bun de at%t: 0!
urcat scrile dou c%te dou, #ng%n%nd o !elodie, $i a! scos cheile cu un
gest bo!bastic, doar de !ine re!arcat $i apreciat.
6%nd a! deschis u$a, brusc !.a #nhţat o !%n $i !.a tras cu brutalitate
#nuntru, #n be)na din aparta!entul !eu. 0! chiţit de ui!ire $i de &ric
pe c%nd era! tr%ntit de u$a care s.a #nchis, ast&el, cu )go!ot. 5eodat $i
pe nea$teptate s.au aprins lu!inile, iar prin aer plutea un discret !iros de
pucioas. 5e$i strlucirea lu!inii !.a &cut s ! str%!b, vedea! destul
de bine #nc%t s.!i dau sea!a ce se petrecea.
4u e iad !ai !are dec%t cel st%rnit de un de!on o&ticat.
1J
Capitolul 3
5esigur, #n !o!entul sta al pove$tii ar trebui s l!uresc &aptul c
Aero!e nu arat ca un de!on, cel puţin nu #n sensul tradiţional, a se citi
ro$u la piele $i cu coarne. +oate c arat ca un de!on la un alt nivel al
e(istenţei, dar, ase!enea !ie, lui 1ugh $i celorlalţi ne!uritori care !i$un
pe &aţa p!%ntului, Aero!e #$i trsese acu! aspect o!enesc.
7nul care aducea cu Aohn 6usack.
Serios, nu glu!esc. 0rhide!onul pretindea c nici !car nu $tia cine
era actorul sta, dar nici unul dintre noi nu credea a$a ceva.
3 0u, a! &cut, iritat. 5.!i dru!ul.
Aero!e !.a eliberat din str%nsoare, dar ochii negri #nc #i sc%nteiau
a!eninţtori.
3 0rţi bine, a spus o clip !ai t%r)iu $i a prut s.l !ire propria
recunoa$tere.
0! tras de pulover ca s.l #ndrept acolo unde !i.l !ototolise el.
3 6iudat !od !ai ai de a.ţi arta ad!iraţia.
3 6hiar &oarte bine, a continuat el, !editativ. 5ac n.a$ $ti !ai bine, a$
spune c...
3 ...strluce$ti, a !ur!urat un glas din spatele de!onului. Strluce$ti,
9iic a lui 2ilith
2
, ase!enea astrului pe cerul nopţii, ase!enea unei
neste!ate ce sc%nteia) #n pustiul ve$niciei.
0! tresrit ui!it, iar Aero!e a aruncat o privire tioas spre vorbitor,
detest%nd s &ie #ntrerupt. 0! aruncat $i eu o privire &ulgertoare, pentru c
nu agrea! ideea unui #nger nepo&tit la !ine #n cas. *ns 6arter s.a
!ulţu!it s ne )%!beasc a!%ndurora.
3 5up cu! spunea! . a i)bucnit Aero!e . pari s &i &ost cu un !uritor
de treab.
3 I.a! &cut o &avoare lui 1ugh.
3 5eci s #nţeleg c nu ţi.ai luat un nou obicei:
2 5e!on &e!inin din !itologia !esopota!ian, considerat ca &iind aductor de boal
$i !oarte.
2K
3 4ici g%nd, la c%t ! plte$ti.
Aero!e a !or!it, dar a$a decurgeau treburile #ntre noi de regul. ;l !
!u$truluia pentru c nu.!i lua! !unca #n serios, eu #i servea! c%teva
re!arci spirituale drept rspuns, $i ast&el a"ungea! de unde plecaser!.
5up cu! spunea!, #ntr.un &el era! pre&erata pro&ului.
*ns de data asta, privindu.l, a! v)ut c nu aveau s !ai ur!e)e $i alte
glu!e. 9ar!ecul care #!i cucerise #ntr.at%t clienţii ast)i nu avea nici un
e&ect asupra stora doi. +e &aţa lui Aero!e se citeau oboseala $i serio)itatea,
la &el $i pe cea a lui 6arter, #n ciuda tentativei de )%!bet sardonic a&i$at de
regul de #nger.
Aero!e $i 6arter u!blau de obicei #!preun, !ai ales c%nd #n discuţie
intra $i ceva alcool. 6hestia asta ! ui!ea, pentru c se presupunea c si!t
prin$i #ntr.o lupt de di!ensiuni cos!ice. Mai de!ult #l #ntrebase! pe
Aero!e dac nu cu!va 6arter era un #nger c)ut, ceea ce #i provocase
de!onului hohote de r%s. 6%nd #$i revenise din episodul de ilaritate, #!i
rspunsese c nu, 6arter nu c)use. 5ac ar &i &ost a$a, practic n.ar !ai &i
&ost #nger. 4u prea ! satis&cuse rspunsul sta, a$a c p%n la ur!
trsese! conclu)ia c cei doi probabil c u!blau #!preun pentru c nu
!ai era ni!eni altcineva prin )on care s &i avut parte de o e(istenţ ce.$i
avea originea la #nceputul vre!urilor $i al creaţiei. 4oi, ceilalţi ne!uritori,
de rang in&erior, &useser! !uritori la un !o!ent dat #n trecutul nostruS #n
schi!b, ne!uritorii de rang #nalt, precu! Aero!e $i 6arter, nu. Secolele
!ele de e(istenţ erau o biat &racţiune de secund raportate la e(istenţa
lor.
Indi&erent ce.i adusese aici, nu putea! s.l #nghit pe 6arter. 4u era
nesu&erit ca 5uane, dar #ntotdeauna pruse at%t de plin de sine $i de
dispreţuitor... +oate era o chestie #ngereasc. *n acela$i ti!p, 6arter avea
cel !ai ciudat si!ţ al u!orului pe care #!i &usese vreodat dat s.l cunosc.
4iciodat nu.!i putea! da sea!a dac ! lua #n b$clie sau nu.
3 ?un, bieţi, cu ce v pot &i de &olos: a! #ntrebat, arunc%ndu.!i
geanta pe canapea. 0! treburi #n seara asta.
Aero!e !.a &i(at cu o pereche de ochi !i"iţi.
3 8reau s.!i vorbe$ti despre 5uane.
3 6e: =i.a! spus de"a. ; un dobitoc.
3 5e.aia l.ai o!or%t:
3 6e.a! &cut:>
21
0! #ngheţat #n ti!p ce cotrobia! prin dulap $i !.a! #ntors u$or ca s
privesc duoul, a$tept%ndu.! #ntr.un &el s aud o glu!, #ns a!%ndou
&eţele ! studiau cu serio)itate.
3 F!or%t: 6u!... cu! vine asta:
3 Tu s.!i spui, Georgie.
0! clipit $i a! reali)at deodat #ncotro se #ndrepta povestea asta.
3 M acu)aţi pe !ine c l.a! o!or%t pe 5uane: 5ar staţi a$a...asta e o
prostie. 5uane nu e !ort, e i!posibil.
Aero!e a #nceput s se pli!be prin #ncpere $i a vorbit pe un ton
e(agerat de politicos.
3 ?a te asigur c este chiar !ort. 2.a! gsit a)i.di!ineaţ, chiar
#nainte de rsrit.
3 ,i: 0 !urit pentru c s.a e(pus la soare:
3 4u!ai #n &elul sta au)ise! c poate vreodat s !oar un va!pir.
4u. 0 !urit din cau)a ţru$ului #n&ipt #n ini!.
3 *h.
3 5eci, e$ti pregtit s.!i spui pe cine ai pus s.l re)olve, Georgie:
3 4.a! pus pe ni!eni s.l re)olve> 4ici !car nu pot... nici !car nu
#nţeleg ce se.nt%!pl. 4u se poate s &ie !ort.
3 0)i.noapte ai recunoscut c v.aţi #!br%ncit.
3 5a...
3 ,i c l.ai a!eninţat.
3 5a, dar glu!ea!...
3 +arc spunea c i.ai )is ceva cu! c n.o s se !ai apropie de tine:
3 ;ra! nervoas> *!i era &ric de el. ; o t%!penie. *n plus de asta, nu
se poate s &ie !ort.
;ra singura chestie nor!al de care ! putea! agţa #n toat nebunia
asta, a$a c a! continuat s le repet asta $i lor, $i !ie. 4e!uritorii erau,
prin de&iniţie, ne!uritori, $i cu asta basta.
3 Tu chiar nu $tii ni!ic despre va!piri: !.a #ntrebat arhide!onul,
curios.
3 6e, c de e(e!plu sunt ne!uritori:
*n ochii cenu$ii ai lui 6arter a! surprins o ur! de a!u)a!ent, #ns lui
Aero!e i.a! prut !ai puţin a!u)ant.
3 Georgina, te !ai #ntreb o dat. 0i sau n.ai legtur cu uciderea lui
5uane: Rspunde la #ntrebare. 5a sau nu:
22
3 4u, a! spus cu hotr%re.
Aero!e $i.a aruncat privirea spre 6arter. *ngerul !.a studiat, cu prul
blond, lins, acoperindu.i parţial &aţa. 0tunci a! #nţeles de ce era $i 6arter
#n peisa" #n seara asta. *ngerii pot #ntotdeauna s &ac di&erenţa dintre
adevr $i !inciun. *ntr.un &inal, a #ncuviinţat scurt din cap ctre Aero!e.
3 M bucur c a! trecut e(a!enul, a! !or!it.
5ar de"a nu !ai erau atenţi la !ine.
3 ;i bine, cred c $ti! ce #nsea!n asta, a re!arcat Aero!e poso!or%t.
3 ?a nu $ti! sigur...
3 Eu da.
6arter i.a aruncat o privire plin de #nţeles $i s.au scurs c%teva clipe de
tcere. *ntotdeauna bnuise! c cei doi co!unic !ental #n ast&el de
!o!ente, ceva ce noi, ne!uritorii de rang in&erior, nu putea! &ace &r
a"utor.
3 ,i deci 5uane e !ort pe bune: a! #ntrebat.
3 5a, a rspuns Aero!e, a!intindu.$i c era! $i eu pe acolo. 0l naibii
de !ort.
3 ,i cine l.a o!or%t: 0cu! c.a! stabilit c n.a! &ost eu.
6ei doi au &cut schi!b de priviri $i au ridicat din u!eri, dar nici unul
nu a rspuns. 0!%ndoi, ni$te prinţi negli"enţi. 6arter a scos un pachet de
ţigri $i $i.a aprins o ţigar. 5oa!ne, ce ! enerva c%nd #ncepeau cu de.
astea.
*ntr.un &inal, Aero!e a spus'
3 7n v%ntor de va!piri.
0! &cut ochii !ari.
3 +e bune: 6eva gen &tuca aia de la televi)or:
3 4u toc!ai.
3 ,i ia )i, unde te duci #n seara asta: a #ntrebat 6arter pe un ton vesel.
3 2a sesiunea de autogra&e a lui Seth Mortensen, dar nu schi!ba
subiectul. 8reau s $tiu ce.i cu v%ntorul de va!piri.
3 0i de g%nd s te culci cu el:
3 6ee: +reţ de o clip !.a! g%ndit c #ngerul ! #ntreba despre
v%ntorul de va!piri. Te re&eri la Seth Mortensen:
6arter a su&lat &u!ul a&ar.
2<
3 4or!al. ;u unul, dac a$ &i sucub $i obsedat de un scriitor din specia
u!an, asta a$ &ace. *n plus de asta, cele ca tine nu caut #ntotdeauna alte $i
alte vedete:
3 0ve! de"a destule vedete, a spus Aero!e cu glas sc)ut.
S ! culc cu Seth Mortensen: 5oa!ne s&inte> ;ra cea !ai ridicol
chestie pe care o au)ise! #n viaţa !ea. ;ra de.a dreptul #ngro)itor. 5ac #i
absorbea! energia, cine ar !ai $ti c%t o s dure)e p%n s scoat
ur!toarea carte:
3 4u> ?ine#nţeles c nu.
3 ,i atunci ce ai de g%nd s &aci ca s ie$i #n evidenţ:
3 S ies #n evidenţ:
3 4or!al. M g%ndesc c tipul se love$te de gr!e)i de &ani tot ti!pul.
4u vrei s ie$i #n vreun &el #n evidenţ:
M.a surprins chestia asta. 4ici !car nu ! g%ndise!. Fare ar &i
trebuit: ;ra! ca! sastisit de &elul !eu, $i asta &cea s &ie tare greu s
!ai gsesc plcere #n prea !ulte lucruri, a$a #nc%t crţile lui Seth
Mortensen erau unul din cele c%teva re&ugii ale !ele. Fare ar trebui s
recunosc asta $i s #ncerc s iau legtura cu autorul ro!anelor: Mai
devre!e &cuse! b%) de &anii banali. Fare era! pe cale s devin $i eu
unul:
3 M rog, eu ! g%ndesc c +aige, probabil, o s.i pre)inte personalul
$i a! s ies atunci #n evidenţ oarecu!.
3 5esigur, a spus 6arter $i $i.a stins ţigara #n chiuveta de la buctrie.
Sunt convins c niciodat nu are $ansa de a cunoa$te conducerea unei
librrii.
0! dat s proteste), dar Aero!e !i.a tiat !acaroana.
3 5estul, a spus $i i.a aruncat lui 6arter #nc o privire plin de #nţeles.
Trebuie s plec!.
3 Stai puţin>
6arter chiar reu$ise p%n la ur! s ! #ndeprte)e de la subiect.
Incredibil.
3 8reau s $tiu !ai !ulte despre v%ntorul sta de va!piri, a! spus.
3 Tot ce e nevoie s $tii tu e c trebuie s ai gri", Georgie. Mare gri".
4u glu!esc.
0! #nghiţit #n sec #ntruc%t sesi)ase! ceva tios #n glasul de!onului.
3 ?ine, dar eu nu sunt va!pir.
2B
3 4u.!i pas. 7neori, genul sta de v%ntori #i ur!resc pe va!piri, #n
speranţa c or s gseasc $i alţii. 0i putea &i $i tu i!plicat #n chestia asta
prin asociere. 5.te la &und $i evit s &ii singur. Stai cu alţii, &ie ei
!uritori sau ne!uritori, nu contea). +oate reu$e$ti s continui cu
&avorurile pentru 1ugh $i #n treact s !ai &aci rost de ceva su&lete pentru
noi.
2a &a)a asta a! dat ochii peste cap, #n ti!p ce ei se #ndreptau spre u$.
3 8orbesc serios. 0i gri", d.te la &und, nu te a!esteca.
3 ,i trans!ite.i salutri lui Seth Mortensen din partea !ea, a adugat
6arter $i !i.a &cut cu ochiul.
6u asta, cei doi au plecat, #nchi)%nd u$urel u$a #n ur!a lor, o &or!alitate
de &apt, #ntruc%t a!%ndoi s.ar &i putut teleporta, sau !i.ar &i putut s!ulge
u$a din ţ%ţ%ni.
M.a! #ntors spre 0ubreM, care ur!rise cu precauţie toate astea din
spatele canapelei, d%nd nervos din coad.
3 ;i, i.a! spus, #naint%nd agale. ,i eu ce.ar trebui s #nţeleg din &a)a
asta:
6hiar era !ort 5uane: Sigur, era un nenorocit, iar eu ! ca!
enervase! noaptea trecut c%nd l.a! a!eninţat, dar niciodat nu voise!
pe bune s dea colţuC. ,i ce era chestia asta cu v%ntorul de va!piri: 5e ce
trebuia s a! eu gri" c%nd...
3 Rahat>
Toc!ai aruncase! o privire la ceasul de la cuptorul cu !icrounde, care
! anunţa cu deta$are c trebuia s ! #ntorc la librrie #ntr.o &racţiune de
secund. Mi l.a! alungat pe 5uane din !inte, a! dat nval #n dor!itor $i
!.a! studiat #n oglind. M.a ur!at $i 0ubreM agale.
6u ce s ! #!brac: +utea! s r!%n #n hainele de pe !ine.
6o!binaţia dintre pulover $i pantalonii !ilitre$ti prea respectabil $i #!i
ddea un aer lini$tit, de$i culoarea se!na prea tare cu cea a prului !eu
$aten. ;ra oarecu! o costu!aţie de bibliotecar. 8oia! s par lini$tit:
+oate. 5up cu! trebuise s.i spun lui 6arter, chiar nu voia! s &ac ceva
care s.i tre)easc interesul senti!ental autorului !eu pre&erat din toat
lu!ea asta.
Totu$i...
Totu$i !i.a! a!intit ce spusese #ngerul despre ie$itul #n evidenţ. 4u
voia! s &iu doar un chip din !ulţi!ea de &ani ai lui Seth Mortensen. ;ra
2D
ulti!a lui oprire din acest ulti! turneu. 9r #ndoial, v)use !ii de &ani #n
ulti!a lun, &ani care se topeau #ntr.o !are de &eţe insipide, &urni)oare de
co!entarii stupide. +e tipul de la te"ghea #l s&tuise! s &ie inventiv cu
#ntrebrile pe care le adresa $i avea! de g%nd s procede) #n acela$i &el cu
aspectul !eu.
6inci !inute !ai t%r)iu, sttea! #n &aţa oglin)ii, de data asta #!brcat
cu un !aiou de !tase violet.#nchis, decoltat, $i o &ust #n&lorat de
!uselin. 9usta #!i acoperea aproape coapsele $i, c%nd ! rsucea!, &cea
valuri. ;ra de!enţial pentru dans. Mi.a! luat #n picioare sandale cu
barete $i tocuri #nalte $i !i.a! aruncat privirea spre 0ubreM pentru
con&ir!are.
3 6e )ici: Sunt prea se(M:
S.a apucat s.$i cureţe coada.
3 1ai bine, chiar e se(M . i.a! dat dreptate . dar e se(M #ntr.un &el
elegant. 6red c a"ut $i prul la i!aginea asta.
*!i ridicase! prul #ntr.un soi de coc #n stil ro!antic, ls%nd ni$te
$uviţe c%rlionţate s.!i #ncadre)e &aţa $i s.!i scoat ochii #n evidenţ.
Trans&or!area !o!entan le.a dat o tent $i !ai verde dec%t de obicei.
0poi !.a! r)g%ndit $i i.a! readus la nuanţa de cprui, cu nuanţe de auriu
$i verde.
6%nd 0ubreM s.a #ncpţ%nat s re&u)e #n continuare s recunoasc ce
bestial arta!, !i.a! #n$&cat haina din piele de $arpe $i a! &ulgerat.o cu
privirea.
3 4u.!i pas ce cre)i tu, ţinuta asta a &ost o idee bun. 0! plecat din
aparta!ent cu e(e!plarul !eu din Pactul de la Glasgow $i a! pornit din
nou spre serviciu, indi&erent la burniţa care se cernea, un alt avanta" al
trans&or!rii. 9anii roiau #n )ona co!ercial principal, dornici s.l vad
pe o!ul a crui ulti! carte era #nc #n &runtea topului de bestselleruri,
chiar $i dup cinci spt!%ni. 0! trecut cu greu pe l%ng !ulţi!e $i !i.
a! croit dru! spre scrile care duceau la eta".
3 2iteratura pentru adolescenţi este acolo, l%ng perete, a plutit din
apropiere ctre !ine glasul prietenos al lui 5oug. S.!i spui dac !ai ai
nevoie de altceva.
S.a #ntors dinspre clientul pe care #l servise, !.a )rit $i a scpat
instantaneu din !%n teancul de crţi pe care le ţinea.
2H
6lienţii s.au dat un pas #napoi $i l.au ur!rit cu un aer politicos pe c%nd
se apleca s culeag crţile. I!ediat a! recunoscut copertele. ;rau crţile
!ai vechi ale lui Seth Mortensen #n ediţie de bu)unar.
3 6e sacrilegiu, a! spus. S le la$i s ating p!%ntul. 0cu! va trebui
s le ar)i, ca pe un steag.
5oug !.a ignorat #n ti!p ce str%ngea crţile $i apoi !.a luat de acolo,
departe de urechile celor din "ur.
3 5rguţ din partea ta c te.ai dus acas s te schi!bi #n ceva !ai
con&ortabil. 5u!ne)eule, poţi !car s te apleci cu &usta asta pe tine:
3 6e, cre)i c trebuie s ! aplec #n noaptea asta:
3 5epinde. 0dic, #n &ond Earren e aici.
3 0sta a &ost dur, 5oug. 9oarte dur.
3 =i.ai cutat.o, Kincaid, a spus $i !i.a aruncat o privire stingher,
apreciativ, chiar #nainte s porneasc pe scri. 5ar s $tii c, totu$i, arţi
destul de bine.
3 Mersi. 8oia! ca Seth Mortensen s ! re!arce.
3 6rede.! pe cuv%nt, o s te re!arce, dac nu cu!va e gaM. ,i
probabil c $i atunci te.ar re!arca.
3 4u par prea t%r&uliţ, nu:
3 4u.
3 Sau ie&tin:
3 4u.
3 Intenţia !ea era s art se(M spre elegant. 6e prere ai:
3 6red c ţi.a! !gulit destul a!orul.propriu. ,tii de"a prea bine cu!
arţi.
0! a"uns #n captul scrilor. 9useser instalate o !ulţi!e de scaune,
care acopereau !are parte din )ona din ca&enea destinat servirii $i se
#ntindeau p%n #n secţiunea cu crţi de grdinrit $i hrţi. +aige, directoarea
librriei $i $e&a noastr, e(ecuta un soi de acrobaţie pe s%r! cu !icro&onul
$i staţia audio. 4u $tia! ce destinaţie avusese cldirea asta #nainte s se
!ute aici ;!erald 6itM ?ooks, dar nu era locaţia ideal pentru o acustic
actrii $i grupuri !ari.
3 M duc s.i dau o !%n de a"utor, !i.a spus cavalerul de 5oug.
+aige era #nsrcinat #n trei luni.
2G
3 Te s&tuiesc s nu te apleci la !ai !ult de 2K de grade #n nici o
direcţie. 0, $i dac #ncearc cineva s te conving s.ţi lipe$ti coatele la
spate, ve)i s nu ca)i #n curs.
I.a! dat un ghiont #n coaste, !ai s.i cad din nou crţile.
?ruce, !anevr%nd #nc !a$ina de e(presso, !i.a pregtit a patra !oca
!are cu ciocolat alb pe )iua aia, $i a! pornit agale spre atlasele
geogra&ice ca s.o beau, p%n #ncepea.
Mi.a! aruncat privirea #ntr.o parte $i l.a! recunoscut pe tipul cu care
discutase! !ai devre!e despre Seth Mortensen. *nc ţinea #n !%n un
e(e!plar din Pactul de la Glasgow.
3 Salut, a! spus.
2a au)ul glasului !eu a tresrit, pentru c era absorbit de un ghid de
cltorii al statului Te(as.
3 Scu)e, i.a! spus. 4u voia! s te sperii.
0h, nu... nu !.!.ai..., s.a b%lb%it el. 6u o privire rapid !.a cercetat din
cap p%n #n picioare, insist%nd scurt ti!p pe $olduri, pe s%ni, dar cel !ai
!ult pe &aţ. Te.ai schi!bat. Reali)%nd aparent !ilioanele de i!plicaţii ale
acestei a&ir!aţii, a adugat #n grab' 4u c ar &i un lucru ru. 0dic e chiar
bine. @, este...
S.a #ntors, din ce #n ce !ai st%n"enit, $i a #ncercat ne#nde!%natic s pun
la loc pe ra&t cartea despre Te(as, invers. Mi.a! reţinut un )%!bet. Tipul
sta era adorabil. 4u prea !ai ddea! peste tipi ti!i)i. *nt%lnirile din
vre!urile noastre preau s i!plice c tipii trebuie s se dea #n sta!b, $i,
din ne&ericire, &e!eile preau s &ie a!atoare de a$a ceva. 5ar tipii ti!i)i
!eritau $i ei o $ans $i a! decis c un pic de &lirt nevinovat avea s.i
hrneasc a!orul.propriu p%n #ncepea sesiunea de autogra&e. +robabil c,
sracul, nu prea avea noroc la &e!ei.
3 2as.! pe !ine, !.a! o&erit $i !.a! aplecat spre el.
6%nd i.a! luat cartea, ni s.au atins !%inile, $i a! a$e)at.o cu gri" pe
ra&t, cu coperta spre #n a&ar.
3 0$a, a! e(cla!at. M.a! dat #napoi, conte!pl%ndu.!i parc opera,
dar !.a! asigurat c sunt &oarte aproape de el, $i aproape c ni se atingeau
u!erii. 2a crţi e &oarte i!portant s pstre)i aparenţele, i.a! e(plicat.
I!aginea e un lucru i!portant de c%nd lu!ea #n a&acerea asta.
0 #ndr)nit s.!i arunce o privire, e!oţionat #nc, dar u$or.u$or #$i
recpta stp%nirea de sine.
2I
3 +e !ine ! interesea) !ai !ult conţinutul.
3 Serios: M.a! a$e)at iar$i #n a$a &el #nc%t s ne atinge! din nou $i
&lanela c!$ii lui #!i atingea pielea goal. +entru c acu! o clip a$ &i
"urat c erai !ai interesat de aspectul e(terior.
,i.a cobor%t din nou privirea, dar i.a! v)ut un )%!bet #n&lorindu.i pe
bu)e.
3 M rog, unele lucruri sunt at%t de i)bitoare #nc%t este i!posibil s nu
atrag atenţia asupra lor.
3 ,i asta nu.ţi tre)e$te interesul pentru ce este pe dinuntru:
3 Mai degrab ! &ace s.!i doresc s.ţi dau e(e!plare de se!nal.
3 ;(e!plare de se!nal: 6e spunea...:
3 Seth> Seth, unde... ah, aici erai.
+aige s.a #n&iinţat pe culoarul nostru, ur!at #ndeaproape de 5oug.
6%nd !.a v)ut, s.a lu!inat, iar eu a! si!ţit c sto!acul #!i scap pe "os
cu un pleosc c%nd #n s&%r$it a! #nceput s #nţeleg. 4u. 4u> 4u se poate...
3 0h, Georgina. 8d c de"a l.ai cunoscut pe Seth Mortensen.
2J
Capitolul 4
3 5oug, te rog, o!oar.!. F!oar.! pe dat, $terge.! de pe &aţa
p!%ntului.
*n ciuda i!ortalitţii !ele, senti!entul !i.era sincer.
3 5u!ne)eule, Kincaid, ce i.ai spus: a !ur!urat 5oug.
4e.a! a$e)at la !arginea grupului de &ani ai lui Seth Mortensen, alturi
de !ulţi alţii. Toate scaunele &useser ocupate, iar spaţiul $i vi)ibilitatea
deveniser rara avis. ;u avea! norocul s stau #!preun cu personalul #n
)ona re)ervat nou, $i avea! parte de o vi)ibilitate per&ect asupra lui
Seth, care citea din Pactul de la Glasgow. 4u c a$ &i vrut s &iu #n ra)a lui
vi)ual. 5e &apt, a$ &i pre&erat s nu !ai dau niciodat ochii cu el.
3 ;i bine, i.a! spus lui 5oug, cu ochii la +aige, ca s nu atrag atenţia
asupra $opcitului nostru. I.a! des&iinţat &anii $i a! criticat #ncetineala cu
care #i apar crţile.
5oug !.a privit &i(, a$tept%ndu.se la ceva !ai !ult de at%t.
3 0poi i.a! spus, ne$tiind cine e, c a$ deveni sclava lui se(ual ca s
pri!esc e(e!plare de se!nal din crţile lui.
4u a! intrat $i #n &a)a cu &lirtul pe nepus !as. 6a s ve)i, $i eu care
#!i i!agina! c.i !gulesc a!orul.propriu unui tip ti!id> 5u!ne)eule>
+robabil c Seth Mortensen avea la dispo)iţie c%te o &an #n &iecare noapte
dac voia.
4u c ar &i prut genul. 5duse dovad ca! de aceea$i e!otivitate de la
#nceput #n &aţa !ulţi!ii ca #n &aţa !ea. *ns, odat ce a #nceput s citeasc,
s.a !ai rela(at, prin)%ndu.se #n v%ltoarea te(tului, iar glasul i se !odula cu
intensitate $i cu un u!or presrat cu ironie.
3 6e soi de &an e$ti tu: !.a #ntrebat 5oug. Tu nu $tiai cu! arat:
3 4iciodat nu sunt po)e cu el #n crţi> +e l%ng asta, credea! c e !ai
#n v%rst.
0cu! credea! c Seth are vreo trei)eci de ani, un pic !ai #n v%rst
dec%t arta! eu #n corpul sta, dar !ai t%nr dec%t scriitorul de patru)eci de
ani pe care !i.l #nchipuise! eu.
<K
3 +rive$te partea po)itiv, Kincaid. =i.ai atins scopul, l.ai &cut s te
re!arce.
Mi.a! #nbu$it un !or!it $i !i.a! lsat la!entabil capul pe u!rul
lui 5oug.
+aige a #ntors capul $i ne.a aruncat o privire ucigtoare. ,e&a noastr
arta, ca #ntotdeauna, superb, #!brcat cu un costu! ro$u care #i scotea #n
evidenţ pielea ciocolatie. Sub sacou i se ghicea burtica de &e!eie
#nsrcinat, $i nu putea! s nu si!t o u$oar invidie a!estecat cu dorinţ.
6%nd ne anunţase sarcina ei neplani&icat, r%sese $i spusese'
3 ,tiţi cu! se #nt%!pl a$a, pe nepus !as, lucrurile astea.
5ar eu niciodat nu a&lase! cu! -se #nt%!pl a$a, pe nepus !as/.
6%t &usese! !uritoare, #ncercase! cu disperare s r!%n #nsrcinat, dar
&r succes, devenind #n schi!b ţinta co!pasiunii $i a glu!elor disi!ulate
cu gri", de$i nu destul de bine. 6%nd devenise! sucub, pierise $i cea !ai
slab $ans pe care o avusese! de a &i !a!, de$i la vre!ea aia nu
reali)ase! lucrul sta. 5duse! #n schi!bul tinereţii eterne $i &ru!useţii
capacitatea de a procrea. 7n &el de ne!urire pentru un altul. ;(istenţa de.a
lungul !ultor secole #ţi d ti!pul necesar pentru a accepta ceea ce poţi $i
ce nu poţi avea, dar totu$i, c%nd ţi se rea!inte$te, doare.
I.a! adresat lui +aige un )%!bet cu care #i pro!itea! s &iu cu!inte, $i
!i.a! #ndreptat din nou atenţia ctre Seth. Toc!ai ter!ina lectura $i trecea
la #ntrebri. 6u! era de a$teptat, pri!ele #ntrebri au &ost' -5e unde #ţi vin
ideile:/ $i -Fr s se cuple)e vreodat 6adM $i FC4eill:/
0 aruncat o privire rapid #n direcţia !ea #nainte s rspund, &a) la
care eu !.a! &cut !ic, pentru c !i.a! a!intit de re!arca !ea despre
trasul #n ţeap din cau)a #ntrebrilor stora. ,i.a re#ntors atenţia asupra
&anilor si $i a abordat serios pri!a #ntrebare, evit%nd.o #ns pe a doua.
2a restul #ntrebrilor a rspuns succint, deseori cu un u!or sec $i subtil.
4u a vorbit nici o clip !ai !ult dec%t trebuia, o&erind doar su&icient c%t s
satis&ac cerinţa celui care adresase #ntrebarea. ;ra li!pede c !ulţi!ea #l
e!oţiona, chestie care !.a ca! de)a!git.
6red c, ţin%nd cont de c%t de incisive $i de de$tepte erau crţile lui, !
a$tepta! s vorbeasc la &el cu! scria. *!i dorea! un $uvoi de cuvinte
spirituale rostite pe un ton #ncre)tor $i cu o caris! care s rivali)e)e cu a
!ea. 6red c avusese c%teva replici bune !ai devre!e c%t vorbiser! noi,
dar #i luase ti!p p%n s se #ncl)easc #n pre)enţa lor $i a !ea deopotriv.
<1
Recunosc, nu era cinstit s &ac o co!paraţie #ntre noi doi. ;l nu avea
bi)ara abilitate de a.i lsa pe ceilalţi &r cuvinte, nici secole de
antrena!ent #n spate. 5ar totu$i, nu.!i i!aginase! niciodat c un
introvertit u$or #!pr$tiat ar &i &ost capabil s cree)e ro!ane pe su&letul
!eu. 4u era cinstit din partea !ea, dar nu ! putea! abţine.
3 ; totul #n regul: a #ntrebat o voce din spatele !eu.
M.a! uitat $i l.a! v)ut pe Earren, patronul librriei $i tipul cu care
!i.o trgea! oca)ional.
3 +er&ect, i.a rspuns +aige, #n stilul ei concis $i e&icient, #ncepe! cu
autogra&ele peste vreo cincispre)ece !inute.
3 ?ravo.
,i.a aruncat o privire non$alant peste restul personalului, apoi !.a
privit din nou. 4u a spus ni!ic, dar #n ti!p ce ! !sura cu privirea, !ai
c.i si!ţea! !%inile de)brc%ndu.!. 0"unsese s se a$tepte !ai !ereu la
o partid de se(, $i deregul nu ! #!potrivea!, pentru c #!i o&erea o
porţie de energie $i de vitalitate rapid $i de #ncredere, de$i era doar o
porţioar. Moralitatea lui #ndoielnic $tergea orice posibil vin pe care a$
&i putut.o resi!ţi pentru &apta !ea.
5up ce s.a ter!inat runda de #ntrebri, ne.a! tre)it pe cap cu proble!a
controlului !ulţi!ii, pentru c toat lu!ea s.a a$e)at la coad ca s.$i
pri!easc autogra&ul. M.a! o&erit s dau o !%n de a"utor, dar 5oug !i.a
spus c e totul aran"at. 0$a c, #n schi!b, !.a! ţinut deoparte $i a!
#ncercat s evit contactul vi)ual cu Seth.
3 8ino la !ine #n birou c%nd se ter!in, !i.a $optit Earren,
apropiindu.se de !ine.
*n noaptea asta purta un costu! gri.crbune &cut pe co!and, care.i
ddea un aer so&isticat de !agnat literar. *n ciuda opiniei proaste pe care o
avea! despre un brbat care #$i #n$al nevasta de trei)eci de ani cu o
anga"at !ult !ai t%nr, trebuia totu$i s.i recunosc un anu!e $ar! &i)ic
$i o anu!e atractivitate. *ns, dup toate c%te se #nt%!plaser a)i, nu avea!
che& s ! #ntind pe biroul lui la #nchiderea !aga)inului.
3 4u pot, i.a! rspuns $i eu #n $oapt, atent #nc la sesiunea de
autogra&e. 0! treab dup asta.
3 ?a nu e adevrat. 4u ţii lecţia de dans #n noaptea asta.
3 4u, i.a! dat dreptate. 5ar a! alt treab.
3 6a de e(e!plu:
<2
3 0! #nt%lnire, !i.a ie$it !inciuna cu naturaleţe.
3 4u e adevrat.
3 ?a da.
3 Tu nu te dud niciodat la #nt%lniri, a$a c nu ! lua cu de.astea.
Singura #nt%lnire pe care o ai e cu !ine, la !ine #n birou, de pre&erat #n
genunchi. S.a !ai apropiat cu un pas $i.!i vorbea #n ureche, ast&el #nc%t
si!ţea! cldura rsu&lrii lui pe piele. 5u!ne)eule, Georgina, e$ti al
dracuC de bun #n noaptea asta, acu! a$ sri pe tine. 0i idee ce.!i &aci,
#!brcat #n hainele astea:
3 6e.ţi &ac: 4u.ţi -&ac/ ni!ic. ,tii, din cau)a unor atitudini de genul
sta sunt &e!eile din #ntreaga lu!e #n&o&olite #n vluri. ,i lu!ea !ai $i d
vina pe victi!.
3 M spargi cu glu!ele tale, $tii: a spus el cu un chicot. 0i $i chiloţei
pe sub chestia asta:
3 Kincaid> +oţi s vii s ne a"uţi:
M.a! #ntors $i l.a! v)ut pe 5oug privindu.ne #ncruntat. ;ra $i nor!al.
0vea nevoie de a"utorul !eu acu! c.l vedea pe Earren d%ndu.se la !ine.
6ine spunea c nu !ai e(ist cavaleri pe lu!ea asta: 5oug era unul dintre
puţinii care $tiau ce se petrecea #ntre !ine $i Earren, $i nu era de acord.
5ar cu toate astea voia! s scap, chiar $i a$a de t%r)iu, $i ast&el a! evitat
pentru o vre!e po&tele trupe$ti ale lui Earren, !erg%nd s a"ut la v%n)area
de crţi.
0 durat aproape dou ore s #!pr$tie! clienţii de.a lungul co)ii la
autogra&e, $i !ai erau doar cincispre)ece !inute p%n la #nchiderea
!aga)inului. Seth Mortensen prea un pic obosit dar binedispus. Sto!acul
!i.a &cut o piruet c%nd +aige ne.a &cut se!n nou, celor care nu avea!
treab cu #nchiderea !aga)inului, s veni! $i s st! de vorb cu el.
4e.a pre)entat &r ocoli$uri.
3 Earren 2loMd, proprietarul librriei. 5oug Sato, director ad"unct.
?ruce 4eTton, responsabilul ca&enelei. 0ndM Kraus, de la v%n)ri. ,i de"a
o cuno$ti pe Georgina Kincaid, cellalt director ad"unct.
Seth a dat politicos din cap $i le.a str%ns tuturor !%na. 6%nd a a"uns la
!ine, !i.a! &erit privirea, a$tept%nd s treac !ai departe. 6%nd nu s.a
#nt%!plat chestia asta, !.a! &cut !ic $i !.a! pregtit pentru vreun
co!entariu re&eritor la #nt%lnirile noastre anterioare. *n schi!b, nu a spus
dec%t'
<<
3 G.K.
0! clipit ui!it.
3 6e:
3 G.K., a repetat, de parc !esa"ul trans!is de literele alea ar &i &ost
destul de clar.
6%nd aerul stupid de pe &aţa !ea nu a dat se!ne de de$teptare, a dat din
cap spre o bro$ur pro!oţional a eveni!entului din seara asta, #n care
scria'
-5ac nu aţi au)it de Seth Mortensen, atunci e li!pede c nu aţi trit pe planeta
asta #n ulti!ii opt ani. ;ste cel !ai tare autor de &icţiune conte!poranR!MsterM, iar
pe l%ng el concurenţa pare populat de !%)glitori de crţi pentru copii. 0utorul,
ilustrul do!n Mortensen, care are la activ c%teva bestselleruri, scrie at%t ro!ane de
sine stttoare, c%t $i noi crţi din #ndrgita serie 6adM N FC4eill. Pactul de la
Glasgow continu aventurile #ndr)neţilor investigatori, care de data aceasta
cltoresc peste hotare, unde continu s de)lege !istere arheologice $i s ne o&ere
porţii suculente de plvrgeal spiritual, presrat cu alu)ii se(uale, pentru care
a! a"uns s.i iubi! at%t. ?ieţi, dac nu $tiţi pe unde v u!bl prietenele #n
noaptea asta, s $tiţi c sunt aici, cu Pactul de la Glasgow, $i #$i doresc s &iţi $i voi
curtenitori precu! FC4eill.
G.K./
3 Tu e$ti G.K. Tu ai scris pre)entarea.
S.a uitat la !ine pentru con&ir!are, dar nu putea! vorbi, nu putea!
rosti isteaţa recunoa$tere pe cale s.!i ţ%$neasc din gur. Mi.era prea
&ric. 5up ce o dduse! #n bar !ai devre!e, !i.era tea! s nu spun ce
nu trebuie.
*n &inal, nel!urit de tcerea !ea, a #ntrebat $ovielnic'
3 ;$ti scriitoare: ;ste &oarte bun te(tul.
3 4u.
3 0h, a &cut, $i s.au !ai scurs c%teva clipe #n tcere. M rog, presupun
c unii oa!eni scriu pove$ti, iar alţii le triesc pur $i si!plu.
0sta ca! suna a re!arc sarcastic, dar !i.a! !u$cat bu)ele #n loc de
rspuns, "uc%ndu.!i #n continuare noul rol de netrebnic absolut, dornic
s de)a!orse) &lirtul de !ai devre!e.
+aige nu #nţelegea at!os&era tensionat dintre !ine $i Seth, dar o si!ţea
$i #ncerc s.o !ai detensione)e.
<B
3 Georgina este unul din cei !ai !ari &ani ai ti. 0 &ost de.a dreptul #n
trans c%nd a a&lat c vii aici.
3 Mda, a adugat 5oug drce$te. ;ste e&ectiv o sclavă a crţilor tale.
*ntreab.o de c%te ori a citit Pactul de la Glasgow.
I.a! aruncat o privire ucigtoare, dar atenţia lui Seth s.a #ntors din nou
ctre !ine, stp%nit de o curio)itate pur. *ncearc s restabileasc
legtura de !ai devre!e, a! reali)at cu tristeţe, dar nu putea! per!ite s
se #nt%!ple chestia asta acu!.
3 5e c%te ori ai citit.o:
0! #nghiţit #n sec, &r nici cel !ai !ic che& s rspund, dar povara
tuturor privirilor lora era prea !are pentru !ine.
3 4ici una. *nc nu a! ter!inat.o.
6al!ul studiat !i.a per!is s spun cuvintele alea cu stp%nire $i
#ncredere, disi!ul%ndu.!i st%n"eneala.
Seth prea uluit, $i la &el $i ceilalţiS se holbau cu toţii la !ine, perplec$i,
pe bun dreptate. 4u!ai 5oug $tia care era &a)a.
3 4ici una: a #ntrebat Earren #ncruntat. 4u a &ost lansat de"a de !ai
bine de o lun: 4e!ernicul de 5oug r%n"ea.
3 Spune.le $i restul. Spune.le c%t cite$ti pe )i.
Mi.a! dorit s se des&ac podeaua sub !ine $i s ! #nghit toat, ca s
scap de co$!arul sta. 5e parc n.ar &i &ost su&icient c aprea! #n &aţa lui
Seth Mortensen ca o &e!eie u$oar $i arogant, acu! 5oug ! aducea #n
"enanta situaţie de a.!i !rturisi ridicolul obicei.
3 6inci, a! spus #ntr.un t%r)iu. 6itesc nu!ai cinci pagini pe )i.
3 5ar de ce: a #ntrebat +aige, care se pare c nu au)ise niciodat
povestea asta.
Si!ţea! cu! #!i ard obra"ii. +aige $i Earren se uitau la !ine de parc
a$ &i &ost de pe alt planet, #n ti!p ce Seth pur $i si!plu continua s tac $i
prea s !edite)e, distras. 0! inspirat ad%nc $i a! i)bucnit'
3 +entru c... pentru c e at%t de bun, $i pentru c nu!ai o dat ai
oca)ia s cite$ti o carte pentru pri!a oar, $i vreau s dure)e. ;(perienţa
asta. 0lt&el a$ ter!ina.o #ntr.o )i, $i asta ar &i ca $i cu!... ca $i cu! ai
!%nca o cutie de #ngheţat dintr.odat. ; prea !ult buntate care se
ter!in prea repede. *n &elul sta pot s.o savure) puţin c%te puţin. 0$a o &ac
s dure)e !ai !ult. F degust. Trebuie s.o &ac din !o!ent ce apar a$a de
rar.
<D
0! #nchis instantaneu gura, pentru c reali)a! c toc!ai "ignise!
abilitţile scriitorice$ti ale lui Seth... din nou. 4u a spus ni!ic drept
rspuns la co!entariul !eu, $i nu putea! desci&ra e(presia &eţei lui. +oate
c !edita. *nc o dat, !.a! rugat #n tcere la podea s ! #nghit $i s !
scuteasc de u!ilinţ, dar re&u)a cu #ncpţ%nare.
5oug !i.a )%!bit #ncura"atorS el considera drguţ obiceiul !eu. +aige,
care se pare c era de alt prere, ddea i!presia c #!i #!prt$ea dorinţa
de a ! vedea oriunde altundeva. ,i.a dres glasul, politicoas, $i a #nceput
o cu totul alt discuţie. 5up chestia asta, abia a! !ai &ost atent la ce se
spunea. 4u ! g%ndea! dec%t la &aptul c probabil Seth Mortensen !
considera o ţicnit, $i abia a$tepta! s se ter!ine noaptea asta.
3 ... Kincaid se ocup de asta.
6%nd !i.a! au)it nu!ele, c%teva !inute !ai t%r)iu, a! revenit printre
cei pre)enţi.
3 6e: i.a! spus lui 5oug, care vorbea.
3 4u.i a$a: a repetat el.
3 4u.i a$a, ce:
3 S #l #nsoţe$ti !%ine pe Seth prin ora$, a vorbit 5oug cu bl%ndeţe, de
parc i s.ar &i adresat unui copil. S.l &a!iliari)e)i cu )ona.
3 9ratele !eu este prea ocupat, a e(plicat Seth.
6e treab avea &rate.su #n chestia asta: ,i de ce trebuia s.l
&a!iliari)e)e cu )ona:
0! e)itat, pentru c nu voia! s recunosc c dispruse! din peisa" $i
! a&undase! #ntr.o !are de autoco!pti!ire.
3 @...
3 5ac nu vrei..., a dat Seth s spun $ovielnic.
3 4or!al c vrea, a spus 5oug $i !i.a dat cu cotul. 1ai, ie$i din
b%rlog.
0! &cut schi!b de priviri $!echere, de!ne de Aero!e $i de 6arter.
3 Mda, ! rog.
0! stabilit detaliile #nt%lnirii dintre !ine $i Seth, $i ! #ntreba! #n ce
! bgase!. 4u !ai voia! s ies #n evidenţ, de &apt a$ &i pre&erat s !
$tearg din !e!orie pentru tot restul )ilelor lui. Ie$itul !%ine prin Seattle
nu prea cea !ai bun cale de reali)are a planului !eu. +robabil c
re)ultatul avea s &ie #nc o !ostr de stupi)enie din partea !ea.
<H
+%n la ur!, conversaţia s.a stins. 6%nd ne pregtea! s ne
#!pr$tie!, deodat !i.a! dat sea!a de ceva.
3 0h. 0u)iţi, do!nule Mortensen> Seth>
S.a #ntors spre !ine.
3 5a.
0! #ncercat cu disperare s spun ceva ce avea s alunge #nvl!$eala
de !esa"e contradictorii $i st%n"eneal de care ne loviser!. 5in ne&ericire,
singurele lucruri care #!i treceau prin cap erau' 5e unde #ţi vin ideile: $i'
Fr s se cuple)e vreodat 6adM $i FC4eill: 0! alungat idioţeniile astea $i
pur $i si!plu i.a! #ntins cartea !ea.
3 *!i dai $i !ie un autogra&:
0 luat.o $i a spus'
3 0h, desigur, apoi a &cut o pau). =i.o aduc !%ine #napoi.
,i adic ! las &r cartea !ea #n noaptea asta: 4u su&erise! destul:
3 4u poţi s !i.l dai acu!:
0 #nlţat trist din u!eri, de parc ar &i &ost o chestiune dincolo de
puterea sa de deci)ie.
3 4u.!i trece ni!ic acu! prin cap.
3 Se!nea).te doar.
3 =i.o aduc !%ine #napoi, a repetat $i a plecat cu e(e!plarul !eu din
Pactul de la Glasgow, de parc nici n.a$ &i spus ni!ic.
*ngro)it, !.a! g%ndit serios s &ug p%n la el $i s.l snopesc #n btaie,
dar deodat !.a tras de !%n Earren.
3 Georgina . a spus el cu glas !ieros pe c%nd eu #!i privea! cartea
dispr%nd . ave! de discutat chestiunea aia #n biroul !eu.
4u. 4ici vorb. 6ategoric nu avea! che& de h%ţ%ial dup de)astrul din
seara asta. M.a! #ntors #ncet spre el $i a! cltinat din cap.
3 =i.a! spus, nu pot.
3 5a, !i.ai spus de"a, #nt%lnirea ta &ictiv.
3 4u e &ictiv. ;...
*n ti!p ce vorbea!, privirea #!i cuta cu disperare o cale de scpare.
4u a aprut nici o poart !agic #n secţiunea de crţi de buctrie, dar
brusc a! &cut schi!b de priviri cu un tip care se uita la crţile #n li!bi
strine. Mi.a )%!bit, ui!it de atenţia artat, $i, #ntr.o &racţiune de
secund, a! luat o deci)ie #ndr)neaţ.
3 0! #nt%lnire cu el. 6u el a!.
<G
0! &cut cu !%na ctre tipul necunoscut $i i.a! &cut se!n s vin.
6u! era $i &iresc, a prut surprins, a lsat cartea din !%n $i a pornit spre
noi. 6%nd a a"uns, !i.a! aruncat braţul cu &a!iliaritate #n "urul lui $i l.a!
cadorisit cu o privire capabil s #ngenunche)e regi.
3 ;$ti gata de plecare:
F u$oar ui!ire i.a str&ulgerat ochii, care, apropo, erau &ru!o$i, de un
albastru.ver)ui.#nchis. Spre u$urarea !ea, s.a prins #n "oc $i !i.a #ntors
serviciul cu !iestrie.
3 6u! s nu, a spus $i !.a cuprins $i el cu braţul, iar !%na i s.a odihnit
pe $oldul !eu cu o obr)nicie surprin)toare. 0$ &i a"uns !ai devre!e, dar
a! &ost prins #n tra&ic.
5rguţ> I.a! aruncat o privire lui Earren.
3 2s! pe alt dat discuţia noastr:
Earren $i.a !utat privirea de la !ine la tip $i apoi #napoi la !ine.
3 Sigur. 5a. ?ine#nţeles.
Earren avea senti!ente posesive asupra !ea, dar nu erau at%t de
puternice #nc%t s.l &ac s provoace un rival !ai t%nr.
6%ţiva dintre colegii !ei priveau $i ei scena cu interes. 0se!enea lui
Earren, nici unul dintre ei nu ! v)use vreodat ie$ind cu vreun tip. Seth
Mortensen #$i &cea de lucru cu str%ngerea servietei, &r s.!i !ai caute o
clip privirea, ignor%ndu.!i pre)enţa. 4ici !car nu a rspuns c%nd a!
spus -la revedere/. 4u contea).
;u $i cu -prietenul/ !eu a! plecat din !aga)in $i a! p$it #n noaptea
rcoroas. +loaia se oprise, dar norii $i lu!inile ora$ului &ceau stelele
invi)ibile. 5up ce l.a! cercetat scurt, !ai c.!i dorea! s &i avut
#nt%lnire cu el.
;ra #nalt, &oarte #nalt, probabil !ai #nalt cu cel puţin vreo <K de
centi!etri dec%t !ine, o tip !runţic de 1,HD. 0vea prul negru $i
ondulat, dat pe spate, ls%nd la vedere &aţa bron)at )dravn care !ai c.i
&cea ochii de culoarea !rii s strluceasc. +urta o hain lung, neagr
din l%n $i un &ular #n ptrţele negre, bordo $i ver)i.
3 Mersi, i.a! spus c%nd ne.a! oprit #n colţul str)ii. M.ai salvat dintr.
o situaţie... neplcut.
3 6u plcere, a spus $i a #ntins !%na spre !ine. ;u sunt Ro!an.
3 5rguţ nu!e.
3 +resupun c da. Mie #!i a!inte$te de pro)a ro!antica.
<I
3 5a:
3 Ih#. 4u se nu!e$te ni!eni a$a #n realitate. 5ar #n pro)a ro!antic
sunt o !ulţi!e' Ro!an, 0l 6incilea 5uce de Eellington, Ro!an
Groa)nicul dar Totu$i Galantul $i 7i!itor de 0tractivul +irat al Mrilor.
3 1!, cred c l.a! citit $i eu pe al doilea. ;u sunt Georgina.
3 8d, a spus $i a dat din cap spre ecusonul pe care #l avea! agţat de
g%t, probabil un prete(t ca s trag cu ochiul la decolteul !eu. 0sta e
uni&or!a obi$nuit a directorilor ad"uncţi:
3 5e &apt, costu!aţia asta a ca! #nceput s ! calce pe nervi, a! spus,
!edit%nd la di&eritele reacţii pe care le suscitase!.
3 +ot s.ţi dau haina !ea. 7nde vrei s !erge! #n seara asta:
3 7nde vreau...: 4u ie$i!. =i.a! spus' !.ai salvat doar dintr.o !ic
#ncurctur, at%ta tot.
3 ;i, tot !erit $i asta ceva, a replicat. F batist: 7n srut pe obra):
4u!rul de tele&on:
3 4u>
3 1aide. 4.ai v)ut ce bun a! &ost: 4u !i.a stat nici un pic ini!a #n
loc c%nd !.ai cople$it cu privirea aia seductoare.
4u putea! nega asta.
3 ?ine. ; DDD.12KK.
3 @sta e nu!rul de la !aga)in.
3 5e unde ai $tiut:
0 artat spre indicatorul cu ;!erald 6itM din spatele !eu, pe care erau
trecute toate datele de contact ale !aga)inului.
3 ,tiu s citesc.
3 Ma!> 0sta te ridic cu )ece po)iţii peste !a"oritatea tipilor care se
dau la !ine.
2a &a)a asta a devenit !ai opti!ist.
3 0sta #nsea!n c pute! ie$i #!preun vreodat:
3 4u. Mersi pentru a"utorul din noaptea asta, dar eu nu !i duc la
#nt%lniri.
3 0tunci nu o !ai privi ca pe o #nt%lnire, ci ca pe o... contopire a
!inţilor.
9elul #n care !.a privit sugera c voia s se contopeasc cu ceva !ai
!ult dec%t !intea !ea. 9r s vreau, a! tre!urat, dar nu !i.era &rig. 5e
&apt, #ncepea! s si!t o cldur suprtoare.
<J
,i.a descheiat nasturii de la hain $i a spus'
3 Ia.o pe tine. 7ite, #ngheţi de &rig. *!brac.te p%n te conduc acas.
0! !a$ina chiar dup colţ.
3 +ot s a"ung pe "os acas.
1aina lui era cald #nc de la trupul lui $i !irosea &ru!os, o co!binaţie
de cK Fne $i, , bărbat. M!!.
3 0tunci te conduc acas pe "os.
;ra &er!ector de insistent, un !otiv #n plus pentru care trebuia s pun
capt situaţiei steia chiar acu!. ;ra e(act genul de tip de treab pe care
trebuia s.l evit.
3 1aide, !.a i!plorat Ro!an c%nd a v)ut c nu rspund. 4u.ţi cer
chiar a$a de !ult. 4u sunt un obsedat, vreau doar s te conduc acas, apoi
nu !ai trebuie s ! ve)i niciodat #n viaţa ta.
3 5ar abia ! cuno$ti..., a! spus, apoi a! &cut o pau), !edit%nd la
ce spusese. ?ine.
3 ?ine ce:
3 ?ine, poţi s ! conduci acas.
3 Serios: a spus $i s.a #nseninat.
3 *h#.
Trei !inute !ai t%r)iu, c%nd a! a"uns la blocul #n care locuia!, a dat
e(asperat din !%ini.
3 4u e cinstit, stai aproape u$.n u$ cu librria.
3 M conduci p%n acas, asta ai spus.
Ro!an a cltinat din cap.
3 4u e cinstit, absolut deloc. 5ar . a spus $i $i.a #nlţat o privire plin
de speranţ . cel puţin acu! $tiu unde locuie$ti.
3 ;i> 0i spus c nu e$ti obsedat.
0 )%!bit larg, ls%nd la vedere ni$te dinţi albi superbi, care contrastau
cu pielea lui bron)at.
3 4u e niciodat prea t%r)iu s #ncepi ceva. S.a aplecat, !i.a srutat
!%na $i !i.a &cut cu ochiul. +%n la ur!toarea #nt%lnire, prea.&ru!oas
Georgina.
S.a #ntors $i s.a pierdut #n noaptea care se lsase peste cartierul Oueen
0nne. 2.a! privit plec%nd $i pe piele #nc #i si!ţea! atingerea bu)elor. 6e
!ai #ntorstur uluitoare luase seara asta>
BK
6%nd a disprut din ra)a !ea vi)ual, !.a! #ntors $i a! intrat #n
cldire. ;ra! pe la "u!tatea scrilor c%nd a! reali)at c #nc avea! haina
lui pe !ine. 6u! naiba avea! s i.o dau #napoi: A ăcut!o special, !i.a
picat &isa. M.a lsat s.o pstre).
?rusc a! reali)at c avea! s.l revd pe 5ucele Ro!an cel $iret,
probabil c%t de cur%nd.
0! continuat s urc spre aparta!entul !eu chicotind $i !.a! oprit
dup #nc vreo c%ţiva pa$i.
3 Iar: a! !or!it e(asperat.
5incolo de u$a aparta!entului !eu pluteau sen)aţii cunoscute !ie, ca o
&urtun de sc%ntei, ca )u!)itul albinelor.
*n locuinţa !ea era un grup de ne!uritori.
6e !a!a dracului: Fare trebuia s #ncep s tai bilete la intrare: 5e ce
dintr.odat toat lu!ea #$i i!agina c poate s intre pur $i si!plu c%nd eu
era! plecat:
*n !o!entul la, #ntr.o clipit, !i.a! dat sea!a c nu si!ţise!
pre)enţa lui Aero!e $i a lui 6arter !ai devre!e $i ! luaser cu totul prin
surprindere. ;ra ciudat, dar &usese! prea distras de ve$tile pe care !i le
dduser ca s !ai &iu atent la altceva.
5e data asta era la &el, !%nia care ! cuprinsese acu! ! #!piedica s
!edite) la ciudatul detaliu. ;ra! prea iritat. Mi.a! aruncat geanta pe
u!r $i a! dat bu)na #n cas.
B1
Capitolul 5
3 +are o reacţie al dracuC de e(agerat venind din partea cuiva care
toc!ai a pus la cale o cri!.
Reacţie e(agerat: *n ulti!ele 2B de ore trebuise s suport virgini,
va!piri #n&rico$tori, cri!e, acu)e $i u!ilinţ #n &aţa autorului !eu
pre&erat. 6hiar nu credea! c cerea! prea !ult dac voia! s vin acas $i
s gsesc lini$te la !ine #n aparta!ent. *n loc de asta, dduse! peste trei
intru$i. Trei intru$i care erau #n acela$i ti!p prietenii !ei, recunosc, dar
asta nu schi!ba cu ni!ic lucrurile.
4or!al, nici unul dintre ei nu #nţelegea de ce era! at%t de suprat.
3 *!i #nclcaţi inti!itatea> ,i n.a! o!or%t pe ni!eni. 5e ce crede
toat lu!ea chestia asta:
3 +entru c ai spus cu gura ta c ai de g%nd s.o &aci, a e(plicat 1ugh.
5rcu$orul sttea tolnit pe canapeluţa !ea $i, "udec%nd dup po)iţia sa
rela(at, ai &i )is c eu era! la el acas. Aero!e !i.a spus.
8i)avi de el, a!icul nostru 6odM !.a cadorisit cu un )%!bet prietenesc.
;ra e(tre! de t%nr pentru un va!pir $i #l vedea! ca pe &ratele !ai !ic pe
care nu #l avusese! niciodat
3 4u.ţi &ace gri"i. Merita. Sunte! de partea ta &r re)erve.
3 5aC n.a!...
3 F aud cu!va pe ilustra noastr ga)d: a strigat +eter din baie. F
clip !ai t%r)iu #$i &cea apariţia pe hol. ;$ti ca! #nţolit pentru o tip cu o
!inte cri!inal.
3 4u sunt..., a! dat s spun, dar cuvintele !i.au #ngheţat pe bu)e c%nd
privirile !i.au c)ut pe el $i pentru un !o!ent grindurile despre cri!e $i
!usa&iri nepo&tiţi !i s.au risipit. +entru nu!ele lui 5u!ne)eu, +eter. 6e ţi.
ai &cut la pr:
,i.a trecut "enat !%na peste ţepii ascuţiţi de un centi!etru $i "u!ate care
#i acopereau ţeasta. 4ici !car nu putea! s.!i dau sea!a de c%t gel
&usese nevoie ca s s&ide)e #n &elul sta legile &i)icii. ,i asta nu era tot,
B2
v%r&urile ţepilor erau vopsite blond.deschis, contrast%nd cu prul lui
obi$nuit, brunet.
3 M.a a"utat un coleg.
3 7nul care te ur$te de !oarte:
+eter s.a #ncruntat.
3 ;$ti cel !ai lipsit de &ar!ec sucub pe care l.a! cunoscut p%n acu!.
3 ;u cred c ţepii ia de &apt...... #ţi scot #n evidenţ &or!a
spr%ncenelor, a spus 6odM plin de diplo!aţie. 4u!ai c... e nevoie de ti!p
p%n s te obi$nuie$ti.
0! cltinat din cap. *!i plceau +eter $i 6odM, erau singurii va!piri cu
care &usese! vreodat prieten, dar asta nu.i &cea !ai puţin enervanţi. 6u
&iinţe ca ei prin prea"!, +eter cel nevrotic $i 6odM, opti!istul #nd%r"it,
uneori !ai c ! si!ţea! ca persona"ul serios dintr.un serial de co!edie.
3 5e o grămadă de ti!p p%n s te obi$nuie$ti, a! !or!it $i a! tras
aproape un scaun de bar din buctrie.
3 Tu vorbe$ti, !i.a #ntors.o +eter. Tu care u!bli cu aripi $i cu bice.
Mi.a c)ut &aţa $i i.a! aruncat o privire lui 1ugh, care a #nchis iute
catalogul 8ictoriaCs Secret pe care #l rs&oia.
3 Georgina...
3 0i spus c nu su&li o vorb. 6hiar ţi.ai $i lipit bu)ele, $i tot tac%!uC>
3 0... !i.a scpat.
3 6hiar ţi.ai pus $i coa!e: a #ntrebat +eter.
3 Gata, p%n aici. 0&ar cu toţii, i!ediat, a! spus $i a! artat spre u$.
0! avut parte de destule porcrii pe )iua de a)i, nu.!i !ai trebuie $i
a"utorul vostru.
3 Stai, c nici !car nu ne.ai spus cu! ai aran"at dileala lui 5uane, a
spus 6odM $i !.a privit rugtor, cu ochi$ori de cţelu$. Muri! de
curio)itate.
3 5e &apt, 5uane e la care s.a ocupat de partea cu !uritul, a preci)at
+eter cu glas sc)ut.
3 Ia ai tu gri" cu co!entariile alea sarcastice, l.a averti)at 1ugh, c
parc vd c.ţi vine $i ţie r%ndul.
Mai c ! a$tepta! s.!i ţ%$neasc abur din urechi.
3 8 spun pentru ulti!a oar, nu eu l.a! o!or%t pe 5uane> Aero!e !
crede, bine:
6odM prea g%nditor.
B<
3 5ar l.ai a!eninţat...
3 5a. ,i din c%te #!i aduc eu a!inte, $i voi aţi &cut acela$i lucru la un
!o!ent dat. ; o coincidenţ. 4.a! nici o legtur cu chestia asta, $i...
?rusc !.a! g%ndit la ceva' 5e ce spune toat lu!ea c i.a! aran"at
!oartea, sau c a! pus pe cineva s.l o!oare: 5e ce nu spuneţi c eu l.a!
o!or%t, cu !%na !ea:
3 Stai puţin... adineauri ai spus c nu l.ai o!or%t tu.
+eter a dat ochii peste cap la 6odM, dup care s.a #ntors spre !ine, iar
e(presia va!pirului !ai v%rstnic a devenit serioas. 5esigur, -serioas/
poate #nse!na o gr!ad de chestii c%nd este alturat unei tunsori de
genul la.
3 4u spune ni!eni c l.ai o!or%t tu pentru c nu poţi.
3 Mai ales cu ni$te #nclţri ca alea, a spus 1ugh $i a dat din cap spre
panto&ii !ei cu toc.
3 +recie) lipsa total de #ncredere #n abilitţile !ele, dar nu se poate,
)ic $i eu, s.l iau prin surprindere: Ipotetic vorbind.
+eter a )%!bit.
3 4.ar &i contat. 4e!uritorii de rang in&erior nu se pot o!or# #ntre ei.
8)%nd c%t de ui!it era!, a adugat' 6u! de nu $tii chestia asta: 5up
at%ta a!ar de vre!e de c%nd trie$ti:
*n cuvintele lui se si!ţea insinuarea. *ntre !ine $i +eter &usese
#ntotdeauna !isterul sta nerostit pe te!a' -care dintre cei din cercul nostru
era cel !ai v%rstnic dintre !uritorii deveniţi ne!uritori/. 4ici unul dintre
noi nu.$i recuno$tea &ţi$ v%rsta, a$a c niciodat nu stabiliser! care avea
!ai !ulte secole la activ. *ntr.o noapte, dup o sticl de teUuila,
#ncepuser! s "uc! un "oc gen' -Mai ţii !inte c%nd a avut loc.../ 4u
a"unser! !ai departe de revoluţia industrial #nainte s ni se taie &il!ul.
3 +entru c nu a #ncercat ni!eni niciodat s ! o!oare. ,i ce vrei s
spui, c toate r)boaiele alea #ntre clanuri pe care le duc va!pirii sunt
inutile:
3 4u chiar inutile, a spus el. 6rede.!, distrugerile pe care le &ace!
sunt destul de nasoale. 5ar nu !oare ni!eni niciodat. 2a c%te dispute
teritoriale sunt, n.ar !ai r!%ne prea !ulţi de.ai no$tri dac ne.a! putea
o!or#.
0 #n r!as tcut, #ntorc%nd pe toate prţile de)vluirea pe care !i.o
&cuse.
BB
3 ,i atunci cu! de..., a! dat s spun, dar !i.a! a!intit ce.!i )isese
Aero!e. Sunt o!or%ţi de v%ntorii de va!piri.
+eter a #ncuviinţat din cap.
3 6are e treaba cu ei: a! #ntrebat. Aero!e n.a vrut s dea prea !ulte
detalii.
1ugh era $i el interesat.
3 8rei s spui ca tipa aia de la televi)or: ?londa aia bun:
3 4e a$teapt o noapte lung, a spus +eter $i ne.a aruncat a!%ndurora
priviri usturtoare. 8d c aveţi nevoie de o introducere #n lu!ea
va!pirilor. 4.ai $i tu ceva de but, Georgina:
0! dat nerbdtoare din !%n spre buctrie.
3 Ia ce vrei de acolo. ;u vreau s a&lu despre v%ntorii de va!piri.
+eter a ie$it agale din su&ragerie $i a scos un scheunat c%nd s.a
#!piedicat de unul din !ultele !ele teancuri de crţi #!pr$tiate peste tot.
Mi.a! spus s nu uit s.!i !ai iau o bibliotec. Mi.a cercetat &rigiderul
aproape gol cu o privire #ncruntat, cu un aer de)aprobator.
3 Mai ai de lucrat la prestaţia de ga)d.
3 +eter...
3 Tot aud pove$ti despre cellalt sucub... tipa aia din Missoula. 6u! #i
)ice:
3 5onna, i.a srit 1ugh #n a"utor.
3 ;(act, 5onna. 5 ni$te che&uri de!enţiale, din c%te a! au)it. 0re
serviciu de catering, invit o gr!ad de lu!e...
3 5ac vreţi s &aceţi che& cu toţi cei )ece din Montan, atunci sunteţi
bine.veniţi s v !utaţi acolo. 0cu! nu !ai pierdeţi ti!pul.
+eter nu !.a bgat #n sea! $i s.a uitat la garoa&ele ro$ii pe care le
cu!prase! noaptea trecut. 2e pusese! #ntr.o glastr l%ng chiuveta din
buctrie.
3 6ine ţi.a tri!is &lori:
3 4i!eni.
3 =i le.ai tri!is singur: a #ntrebat 6odM, cu glasul stp%nit de un
tre!ur co!pti!itor.
3 4u, pur $i si!plu le.a! cu!prat. 4u e acela$i lucru. 4u a!... uite
care e &a)a. 5e ce discut! despre chestia asta c%nd se presupune c un
uciga$ de va!piri u!bl liber pe str)i: 8oi doi sunteţi #n pericol:
BD
*ntr.un &inal, +eter a optat pentru ap chioar, dar le.a aruncat lui 1ugh
$i lui 6odM c%te o bere.
3 4ţ.
3 4u: a spus 6odM, pr%nd surprins.
6ei c%ţiva ani de va!pir pe care #i nu!ra &ceau s par aproape un
bebelu$ pe l%ng noi, ceilalţi, iar +eter #l #nvţa -!eserie/, ca s )ic a$a.
8%ntorii de va!piri sunt pur $i si!plu ni$te !uritori !ai speciali, care
s.au nscut cu capacitatea de a le &ace ru va!pirilor. 4or!al, #n general
!uritorii nu ne pot &ace ru. 4u ! #ntrebaţi #n ce &el sau de ce !erge a$a
treaba astaS nu e nici o regul, din c%te #!i dau eu sea!a. Ma"oritatea a$a.
)i$ilor v%ntori de va!piri #$i duc )ilele &r ca !car s reali)e)e, c au
talentul sta. 6ei care #$i dau sea!a hotrsc uneori s treac la
pro&esioni$ti #n do!eniu $i din c%nd #n c%nd scot capul, dilesc c%te un
va!pir pe care #l prind, "oac rolul cuiului #n talp p%n c%nd vreun va!pir
sau vreun de!on #ntreprin)tor #i ia glanda.
3 6ui #n talp: a #ntrebat 6odM ne#ncre)tor. 6hiar $i dup &a)a cu
5uane: 4u.ţi e nici un pic tea! c o s vin dup tine: 5up noi:
3 4u, nu !i.e, a rspuns +eter.
0cu! #!prt$ea! $i eu nedu!erirea lui 6odM.
3 5e ce:
3 +entru c individul sta, cine o &i el sau ea, este un a!ator, a spus
+eter $i ne.a aruncat o privire !ie $i lui 1ugh. 6e a spus Aero!e despre
!oartea lui 5uane:
0! hotr%t c nu !i.ar &i prins nici !ie ru un phrel a! dat ia!a #n
dulpiorul cu buturi $i !i.a! preparat un cocteil cu votc.
3 8oia s a&le dac eu sunt autoarea.
3 4u, despre &elul #n care a !urit, a spus +eter $i !i.a alungat vorbele
cu un gest.
1ugh s.a #ncruntat, #ncerc%nd #n !od vi)ibil s pun cap la cap povestea
#n des&$urare.
3 0 spus c l.au gsit pe 5uane !ort cu un ţru$ #n&ipt #n ini!.
3 0ia e, ve)i:
+eter ne privea nerbdtor $i i.a! #ntors ui!iţi privirea.
3 4u ! prind, a! spus #ntr.un t%r)iu.
+eter a o&tat, vi)ibil iritat.
BH
3 5ac e$ti un !uritor cu se!idivina capacitate de a o!or# va!piri,
nici de.al dracuC nu contea) cu! &aci treaba asta. +oţi s &olose$ti o ar!,
un cuţit, un suport de lu!%nri $i altele. 6hestia cu ţru$ul #n ini! e genul
care circul din gur #n gur. 5ac un !uritor obi$nuit #i &ace asta unui
va!pir singurul lucru pe care reu$e$te s.l &ac e s.l calce pe nervi pe
va!pirul #n cau). 0u)i de chestia asta nu!ai c%nd o &ace un v%ntor de
va!piri, a$a c aduce a superstiţie, c%nd de &apt e doar ca treaba aia cu oul
la echinocţiu.
3 6e: a spus 1ugh, total perple(.
M.a! &recat la ochi.
3 5e &apt, $tiu despre ce vorbe$te, oric%t ar &i de #nspi!%nttor de
recunoscut. ;(ist o legend urban potrivit creia oul st singur, drept, #n
ti!pul echinocţiului. 7neori !erge, alteori nu, dar adevrul e c re)ultatul
ar &i acela$i #n orice alt !o!ent al anului. 4u!ai c lu!ea #ncearc treaba
asta nu!ai la echinocţiu, a$a c nu!ai asta re!arc. I.a! aruncat o privire
lui +eter' 6e vrei s spui e c un v%ntor de va!piri ar putea o!or# un
va!pir #ntr.o !ulţi!e de &eluri, dar pentru c ţru$ul e vedeta, asta a
devenit !etoda general acceptat de a... -revoca ne!urirea/.
3 0sta dup prerea oa!enilor, !.a corectat el. 5e &apt, e nasol ca
dracuC s #n&igi un ţru$ #n ini!a cuiva. ; !ult !ai si!plu s.l #!pu$ti.
3 ,i deci tu cre)i c tipul sta e un a!ator pentru c...,
0 lungit 6odM cuv%ntul, evident neconvins de &ascinanta analogie cu
oul.
3 +entru c orice v%ntor de va!piri care e din breasl $tie chestia asta
$i nu ar &olosi un ţru$. @sta e un #nceptor.
Mai #nt%i de toate . l.a! s&tuit pe +eter . nu !ai spune -din breasl/, e
o e(presie #nvechit $i pari de pe alt lu!e. *n al doilea r%nd, poate c
v%ntorul sta #ncearc s &ie tradiţionalist, sau ceva de genul. ,i chiar dac
este un #nceptor/, ce !ai contea) din !o!ent ce a reu$it s.l scoat pe
5uane din peisa":
+eter a ridicat din u!eri.
;ra un cretin arogant. 8a!pirii #i si!t pe v%ntorii de va!piri prin
apropiere. 5ac la asta adaugi lipsa de e(perienţa a stuia, 5uane n.ar &i
trebuit s &ie niciodat scos din peisa". 0 &ost un prost.
0! deschis gura s.l contra)ic. 0$ &i &ost printre pri!ii care s
#ncuviinţe)e c 5uane era #ntr.adevr $i arogant, $i cretin, dar nu era prost.
BG
4e!uritorii nu au cu! s triasc at%ta $i s vad at%tea c%te vedea! noi,
&r s capete $tiinţa $i ageri!ea necesare. 6a s )ic a$a, ne !aturi)!
repede.
0poi a! pus o alt #ntrebare de !ai !are i!portanţ.
3 8%ntorii $tia pot s &ac ru $i altor ne!uritori, sau doar
va!pirilor:
3 5oar va!pirilor, din c%te $tiu eu.
6eva din ce spusese +eter nu se potrivea cu varianta lui Aero!e, nu.!i
ddea! sea!a e(act ce anu!e ! supra, a$a c !i.a! ţinut pentru !ine
#ndoielile, #n ti!p ce ceilalţi plvrgeau. *n cur%nd subiectul cu va!pirii
n.a !ai &ost interesant dup au hotr%t, oarecu! de)a!giţi, c nu pltise!
pe ni!eni ca s.l o!oare. 5e ase!enea, 6odM $i 1ugh preau !ulţu!iţi de
teoria lui +eter c un v%ntor a!ator nu era o a!eninţare real.
3 8oi doi aveţi gri", i.a! averti)at pe va!piri pe c%nd se pregteau s
plece. *nceptor sau nu, p%n una.alta 5uane e !ort.
3 ?ine, !!ico, !i.a rspuns +eter indi&erent $i $i.a luat haina pe el.
I.a! aruncat lui 6odM o privire tioas $i a dat se!ne de st%n"eneal. ;l
era !ai u$or de !anipulat dec%t !entorul lui.
3 F s a! gri", Georgina.
3 S ! suni dac se #nt%!pl ceva ciudat.
0 #ncuviinţat din cap, chestie care l.a &cut pe +eter s.$i ridice ochii #n
tavan.
3 1ai, a spus va!pirul !ai v%rstnic. 1ai s !%nc! ceva.
Mi.a venit s )%!besc la &a)a asta. +oate c &aptul c ni$te va!piri iau
cina #i sperie pe !a"oritatea oa!enilor, dar eu $tia! ce presupunea asta.
+eter $i 6odM nu puteau s su&ere v%ntoarea de victi!e din r%ndul &iinţelor
u!ane. F &ceau uneori, dar rareori ucideau pentru asta. *n !are !sur
hrana lor se ba)a pe achi)iţiile #n s%nge de la !celrie. 2a &el ca $i !ine,
#$i &ceau !eseriile in&ernale !ai &r che&.
3 1ugh, a! spus tios pe c%nd se pregtea s.i ur!e)e pe va!piri. Stai
s.ţi spun o vorb, te rog.
8a!pirii i.au aruncat lui 1ugh priviri co!pti!itoare #nainte s plece.
5rcu$orul a &cut o gri!as, a #nchis u$a $i s.a #ntors spre !ine.
3 1ugh, ţi.a! dat cheia aia pentru situaţii de urgenţ...
3 ,i &aptul c un va!pir a &ost o!or%t nu e o urgenţ:
BI
3 8orbesc serios. ; destul de nasol c Aero!e $i 6arter pot s se
teleporte)e aici, &r s !ai hotr$ti tu s le deschi)i u$a !ea lui
5u!ne)eu $i tuturor s&inţilor.
3 4u cred c 5u!ne)eu a &ost invitat #n noaptea asta.
3 0poi te.ai dus &uga $i le.ai spus despre costu!aţia de de!oniţ...
3 1ai !, a protestat el. ;ra prea bun s.o ţin pentru
Mine #n plus, sunt prietenii no$tri. 6e contea):
3 6ontea), pentru c ai pro!is c nu spui ni!nui, a! !%r%it. 6e &el
de prieten e$ti tu: Mai ales dup ce c te.a! a"utat noaptea trecut.
3 1ristoase, Georgina. *!i pare ru. 4u ! g%ndea! c.o s.o iei a$a
personal.
Mi.a! trecut o !%n prin pr $i a! spus'
3 4u e doar asta. 9a)a e c.... nu $tiu. ; toat chestia asta cu 5uane.
M g%ndea! la ce !i.a spus Aero!e...
1ugh a a$teptat, ca s.!i dea ti!p s.!i adun g%ndurile, si!ţind c
era! gata.gata s dau dru!ul la stvilar. Medita! la ce se #nt%!plase #n
aceast noapte $i studia! u!bra prelung a drcu$orului de l%ng !ine.
7neori era la &el de prostuţ precu! va!pirii, $i nu $tia! dac pot vorbi
serios cu el.
3 1ugh... de unde $tii dac un de!on !inte:
0 ur!at o pau), apoi a r%s u$urel pentru c recunoscuse bancul la !ai
vechi.
3 Mi$c din bu)e. 4e.a! spri"init de bar $i !.a studiat de la #nlţi!ea
din dotare, cu !ult peste a !ea. 5e ce: 6re)i c ne !inte Aero!e:
3 5a, asta cred, a! spus.
0 ur!at #nc o pau).
3 0tunci spune.
3 Aero!e !i.a )is s a! gri", a )is c a$ putea &i luat drept va!pir.
3 Mi.a spus $i !ie acela$i lucru.
3 5ar +eter a spus c v%ntorii de va!piri nu ne pot o!or#.
3 0i avut vreodat un ţru$ #n ini!: +oate c nu !ori de la asta, dar
pun pariu c nici nu ţi.ar plcea.
3 F &i. 5ar Aero!e a spus c v%ntorii de va!piri dau de alţi va!piri #n
ti!p ce.$i ur!resc victi!a. 0sta e o aiureal. 6odM $i +eter sunt e(cepţia.
,tii $i tu cu! sunt !a"oritatea va!pirilor, nu u!bl cu alţi va!piri. *n
general, dac #l ur!re$ti pe unul, nu dai peste un altul.
BJ
3 5a, dar a spus c sta e un #nceptor.
3 4u Aero!e a spus asta, asta e teoria lui +eter despre ţru$.
1ugh a !or!it #!pciuitor'
3 ?ine. ,i tu ce cre)i c se #nt%!pl:
3 1abar n.a!. Tot ce $tiu e c pove$tile astea se bat cap #n cap. Iar
6arter prea tare i!plicat, de parc el $i Aero!e ar &i #!prt$it un secret.
5e ce i.ar psa !car lui 6arter: 0i lui ar trebui teoretic s &ie de acord cu
&aptul c cineva #i curţ pe ai no$tri.
3 ; #nger. Meseria lui nu e s iubeasc pe toat lu!ea, chiar $i pe ia
os%ndiţi: Mai ales c sus.a!intiţii os%ndiţi sunt prietenii lui de pahar.
3 4u $tiu. 0ici se #nt%!pl !ai !ulte dec%t ni se spune nou... $i
Aero!e prea &oarte hotr%t c eu trebuie s u!blu cu gri". ,i se pare c $i
tu.
0 r!as tcut c%teva clipe, dup care, #ntr.un t%r)iu, a spus'
3 ;$ti o &at drguţ, Georgina.
0! tresrit. Gata cu discuţia serioas.
3 0i !ai but $i altceva #n a&ar de berea aia:
Totu$i, uit !ereu . a continuat el, ignor%ndu.!i #ntrebarea . c e$ti $i o
&at isteaţ. 2ucre) at%ta prin prea"!a &e!eilor super&iciale, gen casnicele
din suburbii care tot ce.$i doresc e pielea &in $i s%nii !ai !ari, care nu au
alt gri" dec%t propriul aspect. ; u$or s te la$i in&luenţat de stereotipuri $i
s uiţi c ai $i creier, dincolo de &aţa &ru!oas. Tu ve)i lucrurile alt&el dec%t
noi ceilalţi, !ai li!pede, presupun. Genul de g%ndire !ai de ansa!blu.
+oate e de la v%rst, &r suprare.
3 6hiar ai but prea !ult. *n plus de asta, nu sunt destul de de$teapt ca
s.!i dau sea!a ce ne ascunde Aero!e, asta dac nu cu!va... sunt $i
v%ntori de sucubi sau de drcu$ori.
3 0i au)it vreodat de a$a ceva:
3 4u.
3 4ici eu. 5ar a! au)it despre v%ntorii de va!piri, &r legtur cu
cultura popular. 1ugh s.a #ntins dup ţigri dar s.a r)g%ndit, pentru c $i.
a a!intit c nu.!i plcea s se &u!e)e #n aparta!ent. 4u cred c o s ne
#n&ig cineva prea cur%nd un ţru$ #n ini!, dac asta te #ngri"orea).
3 5ar e$ti de acord c sunte! lsaţi pe a&ar:
3 2a ce te !ai a$tepţi din partea lui Aero!e:
3 6red... cred c o s ! duc s stau de vorb cu ;rik.
DK
3 Mai trie$te:
3 7lti!a oar !ai tria.
3 ?un idee. ;l $tie !ai !ulte despre noi dec%t noi #n$ine.
3 *ţi spun ce a&lu.
3 4o. 6red c pre&er s r!%n un ignorant.
3 ?ine. 0cu! unde te duci:
3 M duc s &ac ore supli!entare cu una din secretarele noi, dac
#nţelegi unde bat, a spus cu un r%n"et, a$ #ndr)ni s spun drcesc. F "un
de dou"C de ani, cu s%ni care s&idea) gravitaţia. ,tiu sigur, c doar eu a!
a"utat la instalarea lor.
4u !.a! putut abţine s nu r%d, #n ciuda at!os&erei su!bre. 1ugh,
ase!enea noastr, a celorlalţi, avea o slu"b de )i atunci c%nd nu pro!ova
cau)a rului $i a haosului. *n ca)ul lui, linia de de!arcaţie dintre ocupaţii
era ca! subţire' era chirurg plastician.
3 4u ! co!par cu a$a ceva.
3 4u e adevrat. ,tiinţa nu poate crea o pereche de s%ni ca ai ti.
3 ,i asta vine de la un cunosctor. 1ai, distracţie plcut>
3 Mersi. 0i gri" de tine, dulceaţ.
3 ,i tu.
Mi.a depus un srut rapid pe &runte $i a plecat. 0! r!as acolo, #n
s&%r$it singur, cu ochii holbaţi la u$, #ntreb%ndu.! ce #nse!na toat
chestia asta. +robabil c avertis!entul lui Aero!e &usese o e(agerare, a!
hotr%t eu. 5up cu! spusese 1ugh, nu !ai au)ise ni!eni de v%ntori de
drcu$ori sau de sucubi.
6u toate astea, a! pus siguranţa $i lanţul la u$ #nainte s ! duc la
culcare. Fi &i eu ne!uritoare, dar nu $i incon$tient. 1!, cel puţin nu #n
!o!entele i!portante.
D1
Capitolul 6
0 doua )i !.a! tre)it, hotr%t s ! duc la ;rik $i s a&lu adevrul
despre v%ntorii de va!piri. 0poi, #n ti!p ce ! spla! pe dinţi, !i.a!
a!intit de cealalt cri) a )ilei de ieri.
Seth Mortensen.
Mi.a! ter!inat treaba la baie cu o #n"urtur, ceea ce !i.a atras o
privire de)aprobatoare din partea lui 0ubreM pentru blas&e!ia !ea. 4u
$tia! c%t avea s dure)e pli!barea asta cu el. ;ra posibil s trebuiasc s
a$tept p%n !%ine ca s ! duc la ;rik, iar p%n atunci, v%ntorul la de
va!piri sau ce naiba era putea s atace din nou.
0! pornit spre ;!erald 6itM #!brcat #n cea !ai neatractiv
costu!aţie pe care a! reu$it s.o gsesc' "ean$i $i un pulover pe g%t, cu
prul str%ns sobru la spate. +aige s.a apropiat de !ine toat nu!ai un
)%!bet #n ti!p ce.l a$tepta! pe Seth #n ca&enea.
3 0r trebui s.l duci la 9osterCs and +uget Sound ?ooks c%nd ie$iţi, !i.
a spus ea pe un ton de uneltitoare.
*nc ! chinuia! s ! tre)esc. 0! luat o sorbitur din !oca pe care
toc!ai !i.o pregtise ?ruce $i a! #ncercat s !edite) la !otivele ei.
9osterCs and +uget Sound ?ooks erau concurenţii no$tri, de$i nu prea
i!portanţi.
3 ?ine, daC sunt ni$te !agherniţe.
3 ;(act, a spus cu un )%!bet larg, ls%ndu.$i la vedere dinţii albi $i
regulaţi. 5ac i le arţi, o s &ie convins c librria noastr e cel !ai bun
loc #n care s scrie.
0! studiat.o, si!ţindu.! co!plet pe dina&ar. Sau poate c #nc !
!ai distrgea chestia aia cu 5uane. *n &ond, nu aveai parte #n &iecare )i de
revocarea ne!uririi.
3 ,i de ce... ar scrie aici:
3 +entru c #i place s.$i ia laptopul $i s scrie prin ca&enele.
3 5a, dar el st #n 6hicago.
+aige a cltinat din cap.
D2
3 4u !ai st acolo. Tu n.ai &ost pe &a) a)i.noapte: Se !ut aici ca s
&ie !ai aproape de &a!ilia lui.
Mi.a! a!intit c Seth po!enise ceva de &ratele lui, dar eu &usese! prea
prins cu propria.!i u!ilire ca s !ai &iu atent.
3 6%nd:
3 5in c%te $tiu eu, acu!. 5e.asta a &ost ulti!a lui oprire din turneul
sta. F s stea cu &ratele lui, dar are de g%nd s.$i gseasc propria locuinţ
#n cur%nd. S.a apropiat de !ine, cu ochi sc%nteietori, de ani!al de prad.
Georgina, dac ave! pe aici un scriitor celebru care ne calc &recvent
pragul, i!aginea noastr are de c%$tigat.
Sincer, pri!a !ea gri" nu era unde avea s scrie Seth. 6e ! terori)a
pe !ine era c nu avea s plece prea cur%nd #ntr.o alt )on orar, una #n
care putea uita de !ine ca s ne vede! a!%ndoi de propriile vieţi. 0cu!
putea! s dau nas #n nas cu el #n &iecare )i, la propriu, dac se #!plinea
dorinţa lui +aige.
3 5ac se a&l de pre)enţa lui, nu o s &ie distras de la scris: 5in cau)a
&anilor stresanţi $i a !ai $tiu eu ce:
3 4.o s per!ite! noi s devin o proble!. F s pro&it! la
!a(i!u! de situaţie, dar o s.i $i respect! inti!itatea. 0i gri" c vine.
Mi.a! !ai sorbit un pic din !oca, ui!it #nc de &elul #n care &uncţiona
creierul lui +aige. Se g%ndea la idei de pro!ovare care !ie nu !i.ar &i
trecut niciodat prin cap. +oate c Earren era la care investea capital #n
!aga)inul sta, dar geniul ei #n !aterie de !arketing #l &cuse de succes.
3 ?un di!ineaţa, ne.a spus Seth, venind spre !asa !ea.
+urta "ean$i, un tricou cu 5e& 2eppard $i o "achet !aro de velur. 9elul
#n care #i sttea prul nu ! convingea c se pieptnase #n di!ineaţa asta.
+aige !.a privit cu t%lc, a! o&tat $i a! spus'
3 1ai s !erge!.
Seth !.a ur!at a&ar #n tcere #n vre!e ce tensiunea st%n"enitoare se
instala #ntre noi ca o barier de netrecut. 4u s.a uitat la !ine, $i nici eu nu
!.a! uitat la el. 4u!ai c%nd a! a"uns pe bulevardul Oueen 0nne $i a!
reali)at c nu avea! nici un plan pentru )iua de a)i, a trebuit s #ncep o
discuţie cu el.
3 5e unde s #ncepe!: Seattle, spre deosebire de Galia, nu este
#!prţit doar #n trei prţi.
D<
0! &cut glu!a asta !ai !ult pentru !ine, dar dintr.odat Seth s.a pus
pe r%s.
3 "eattle peninsula est, a plusat el.
3 4u toc!ai. *n plus de asta, sta e ?eda
3
, nu 6e)ar.
3 ,tiu. 5ar nu prea ! pricep la latin, a spus $i !i.a aruncat un
)%!bet neobi$nuit, nedu!erit, care prea s.i &ie se!n distinctiv. Tu $tii:
3 Su&icient.
M #ntreba! cu! ar reacţiona dac a$ !enţiona c vorbesc &luent
di&erite dialecte ale li!bii latine din di&eritele epoci ale I!periului Ro!an.
Rspunsul !eu vag trebuie s &i &ost interpretat drept lips de interes,
pentru c $i.a &erit privirea $i s.a lsat din nou lini$tea.
3 8rei s ve)i ceva anu!e: l.a! #ntrebat.
3 4u toc!ai.
4u toc!ai. ?ravo. 6u c%t #ncepea! !ai repede, cu at%t !ai repede se
ter!ina $i ! putea! duce s vorbesc cu ;rik.
3 8ino cu !ine.
+e c%nd pornea!, a! sperat #ntr.un &el c #ntre noi avea sa se #n&iripe
natural o conversaţie #nchegat, #n ciuda startului ratat de ieri. *ns, pe
dru!, prea evident c Seth n.avea nici o intenţie s continue vreo discuţie.
Mi.a! a!intit de e!otivitatea de care dduse dovad ieri #n &aţa !ulţi!ii
$i chiar de &aţ cu unii din !e!brii personalului librriei. Tipul sta avea
ni$te &obii sociale evidente, a! reali)at eu, de$i &cuse un e&ort eroic de a $i
le alunga #n ti!pul &lirtului nostru iniţial, 0poi plecase! $i declan$ase!
vibraţiile negative, !arc%ndu.l &r doar $i poate pe viaţ $i arunc%nd pe
apa s%!betei orice ur! de progres. ?ravo, Georgina>
+oate dac reu$ea! s deschid un subiect interesant, avea s arate din
nou #ncrederea de !ai devre!e $i avea s reia legtura pe care o
stabiliser! . desigur, la !odul platonic. 0! #ncercat s.!i a!intesc
#ntrebrile pro&unde de a)i.noapte, dar, #nc o dat, !.au ocolit, a$a c a!
recurs la alea !ai p!%ntene.
3 ,i deci &ratele tu locuie$te pe aici:
3 *h#.
3 *n ce )on:
3 *n 2ake 9orest +ark.
< Teolog $i istoric anglo.sa(on PHG<:.G<DQ, considerat printele istoriei 0ngliei.
DB
3 5rguţ )on. 0colo o s.ţi cauţi $i tu o locuinţ:
3 4u cred.
3 0tunci te.ai g%ndit la alt )on:
3 4u toc!ai.
?un, vd c discuţia asta nu ne duce nicieri. Stresat de &elul #n care
!aestrul cuv%ntului scris era at%t de )g%rcit cu viul grai, a! decis s ter!in
de tot cu conversaţia. ;ra prea co!plicat s.l atrag #n ea. *n schi!b, a!
#nceput o plvrgeal cordial &r s.l i!plic $i pe el, indic%ndu.i
punctele de interes' +iaţa +ioneer, +ike +lace Market, 9ree!ont Troll. I.a!
artat p%n $i !ai !odestul repre)entant al concurenţei, cu! !
#nsrcinase +aige. *ns nu a! bgat #n sea! turnul Space 4eedle $i nu l.
a! cadorisit cu !ai !ult de un se!n scurt din cap. 9r #ndoial, #l v)use
de la &ereastra librriei ;!erald 6itM $i.$i putea per!ite s plteasc preţul
e(orbitant ca s.l vi)ite)e de aproape, dac ţinea !usai la e(perienţa asta
turistic.
0! !ers s lu! pr%n)ul #n 7 5istrict
4
. M.a ur!at &r proteste $i
co!entarii #n restaurantul !eu vietna!e) pre&erat. 4e.a! luat !asa #n
lini$te, pentru c eu !i.a! luat o pau) de la vorbit, $i !%nca! a!%ndoi
tiţei $i ne )g%ia! prin &ereastra din apropiere la agitaţia de studenţi $i de
!a$ini.
3 ; drguţ.
;ra cea !ai consistent &ra) pe care o spusese Seth de o bun bucat de
vre!e, $i !ai c a! tresrit la au)ul vocii lui.
3 Mda. 4u arat cine $tie ce, dar &ac un p#o de!enţial. 4u, ! re&er la
)ona asta.
I.a! ur!rit gestul care avea drept ţint bulevardul 7niversitM EaM, $i
la #nceput nu a! v)ut dec%t studenţi !orocno$i, cr%nd dup ei rucsacuri.
0poi, c%nd !i.a! e(tins cercetarea, a! re!arcat $i celelalte restaurante cu
speci&ic, ca&enelele $i anticariatele. ;ra un a!estec eclectic, un pic ponosit,
dar avea !ulte de o&erit genului neconvenţional, intelectual, chiar $i
scriitorilor celebri $i introvertiţi.
2.a! privit pe Seth, care !.a privit la r%ndul lui, de parc ar &i a$teptat
ceva de la !ine. ;ra pri!ul nostru contact vi)ual pe )iua de a)i.
B 6artier din ora$ul Seattle care $i.a luat nu!ele de la ca!pusul 7niversitţii
Eashington, pe care #l g)duie$te.
DD
3 Fare sunt pe aici locuinţe:
3 Sigur. 5ac e$ti dispus s #!prţi un aparta!ent cu pu$tani de 1I
ani... 0! &cut o pau) $i !.a! g%ndit c era posibil ca o ase!enea
variant s nu.i &ie toc!ai de)agreabil unui tip. 5ac vrei ceva !ai
consistent #n )ona asta, o s te ca! usture la bu)unar. 5ar presupun c
perechea 6adM R FC4eill &ac ca asta s nu &ie o proble!, nu: +ute! s
!erge! prin )on s arunci o privire, dac vrei.
3 +oate. Sincer, !ai degrab a$ !erge acolo !ai #nt%i, a spus $i a artat
peste dru!, spre un anticariat. 0poi $i.a #ntors din nou privirea spre !ine,
nesigur. 5ac nu te deran"ea).
3 1ai s !erge!.
*!i plceau anticariatele, dar #ntotdeauna ! si!ţea! vinovat c%nd
intra! #ntr.unul. M si!ţea! de parc le.a$ &i trdat. *n &ond, eu lucra! cu
crţi lucioase, nou.nouţe. +utea! pune !%na pe orice carte reeditat a$ &i
vrut, nou. Mi se prea aiurea s.!i o&er o ase!enea plcere visceral
u!bl%nd printre crţi vechi, adul!ec%nd h%rtia #nglbenit, !ucegaiul $i
pra&ul. 0st&el de colecţii care adposteau cuno$tinţe, dintre care unele
&oarte vechi, #!i a!inteau #ntotdeauna de vre!uri de !ult apuse $i de
locuri pe care le vi)itase!, ceea ce atrgea dup sine un val de nostalgie.
Toate astea ! &ceau s ! si!t deopotriv btr%n $i t%nr. 6rţile astea
#!btr%neau, #n vre!e ce eu r!%nea! ve$nic t%nr.
6%nd a! intrat, o pisicuţ cenu$ie trcat s.a #ntins $i a clipit la noi de
pe locul ei de pe te"ghea. 0! !%ng%iat.o pe spate $i l.a! salutat pe
btr%nelul de l%ng ea. ,i.a ridicat scurt privirea de la crţile pe care le
aran"a, ne.a )%!bit $i $i.a reluat treaba. Seth a privit cercettor i!ensitatea
de ra&turi de crţi de dinaintea noastr, cu o e(presie de &ericire #ntiprit
pe chip, $i i!ediat s.a pierdut printre ele.
0! rtcit spre secţiunea de non.&icţiune, dornic s rs&oiesc crţile de
bucate. 6rescuse! pregtind !%ncare &r a"utorul cuptoarelor cu
!icrounde $i al roboţilor de buctrie $i a! decis c era vre!ea s.!i
e(tind cuno$tinţele culinare #n secolul actual.
1otr%ndu.! #ntr.un &inal la o carte de bucate greceasc cu o !ulţi!e
de po)e color, o "u!tate de or !ai t%r)iu !.a! s!uls de acolo $i l.a!
cutat pe Seth. 2.a! gsit la secţiunea de crţi pentru copii, a$e)at #n
genunchi l%ng un teanc de crţi, absorbit pe deplin.
M.a! ghe!uit l%ng el $i l.a! #ntrebat'
DH
3 6e.ai gsit:
0 tresrit u$or, speriat de apropierea !ea, $i $i.a s!uls privirea de la
descoperirea &cut ca s se uite la !ine. 5e la distanţa asta, a! reu$it s
vd c avea ochii !ai degrab de un cprui chihli!bariu $i gene destul de
lungi #nc%t s st%rneasc invidia oricrei &ete.
+ove$tile cu )%ne ale lui 0ndreT 2ang, a spus, iar #n !%n ţinea o ediţie
de bu)unar intitulat Povestea $%nei albastre.
+ri!a carte din teancul de l%ng el era o alta, intitulat Povestea $%nei
portocalii, $i nu putea! dec%t s presupun c $i lentul ur!au aceea$i serie
pe culori. Seth strlucea de e(ta) literar $i #$i pierduse reticenţa de care
dduse dovad #n pre)enţa !ea.
Sunt reeditrile din anii VHK. 4u sunt la &el de valoroase precu!, s
)ice!, cele din secolul WIW, dar pe astea le avea tata, $i din ele ne citea.
*ns nu avea dec%t c%tevaS aici e setul co!plet. F s le cu!pr $i o s le
citesc nepoatelor !ele din ele.
0! rs&oit paginile Pove&tii $%nei ro&ii $i a! recunoscut titlurile !ultor
pove$ti cunoscute !ie, unele despre care nici nu $tia! c !ai e(ist. 0!
#ntors cartea $i !.a! uitat #n interiorul copertei, dar nu era nici un preţ
acolo.
3 6%t cost:
Seth a artat spre un cartona$ de l%ng ra&tul de pe care le luase.
3 ; un preţ re)onabil: a! #ntrebat.
3 7n pic ca! piperat, dar !erit dac le iau pe toate odat.
3 4ici g%nd, a! spus $i a! luat o parte dintre crţi pe c%nd ! ridica!.
*l convinge! s le dea !ai ie&tin.
3 6u! s.l convinge!:
6olţurile bu)ele !i s.au #nlţat #ntr.un )%!bet.
3 6u cuvinte.
Seth prea sceptic, dar o!ul s.a dovedit o ţint u$oar. Ma"oritatea
brbaţilor cedea) p%n la ur! #n &aţa unei &e!ei atrgtoare, pline de
caris!, ce s !ai )ic de un sucub care #nc !ai a&i$a o ur! de energie
vital. *n plus de asta, #nvţase! de la !a!a s negocie). Tipul de dincolo
de te"ghea nu avea nici o $ans. 6%nd a! ter!inat cu el, #!i sc)use cu
drag ini! preţul cu 2DX $i #!i dduse cartea de bucate gratis.
+e c%nd !ergea! #napoi la !a$in, cu braţele #ncrcate de crţi, Seth
#!i tot arunca priviri #ntrebtoare.
DG
3 6u! ai reu$it: 4.a! v)ut #n viaţa !ea a$a ceva.
3 0! antrena!ent, a! dat un rspuns vag, de!n de unul de.al lui.
3 Mersi. Mi.ar plcea s te pot rsplti pentru &avoarea asta.
3 4u.ţi &ace gri"i... ah, de &apt chiar poţi. 8rei s !ergi cu !ine s
re)olv o chestie: 2a o librrie, dar s $tii c e de groa).
3 *n ce &el, de groa):
6inci !inute !ai t%r)iu, era! #n dru! spre vechiul !eu a!ic, ;rik
2ancaster. ;rik se stabilise #n )ona Seattle cu !ult #naintea !ea, $i era o
&igur cunoscut aproape tuturor &iinţelor ne!uritoare di!pre"ur. +riceput
#n !itologie $i suprananatural, se dovedea #n !od &recvent o e(celent
resurs pentru tot ce ţinea de paranor!al. 5ac re!arcase c unii dintre cei
!ai buni clienţi ai si nu #!btr%neau niciodat, se abţinea, ca un #nţelept,
s aduc chestia asta #n discuţie.
Singurul lucru enervant pe care #l presupunea vi)itarea lui ;rik era c
i!plica $i o vi)it la KrMstal Star), un !inunat e(e!plu de spiritualitate
4eT 0ge scpat de sub control. 4u ! #ndoia! c !aga)inul avusese
probabil intenţii bune la deschidere, #n anii CIK, dar acu! a&i$a violent o
gr!ad de !r&uri colorate, co!erciale p%n #n !duv, !ai valoroase ca
preţ dec%t ca #nse!ntate !istic. 5up "udecata !ea, ;rik era singurul
anga"at real!ente preocupat $i cu cuno$tinţe #n !aterie de e)oteris!. 6ei
!ai buni dintre colegii si erau pur $i si!plu indi&erenţiS cei !ai ri erau
&anatici $i arti$ti i!postori.
0! tras #n parcarea !aga)inului $i i!ediat !.a surprins nu!rul de
!a$ini de acolo. 5ac ar &i &ost at%tea la ;!erald 6itM, ar &i &ost se!n c
organi)! o sesiune de autogra&e, dar un ase!enea eveni!ent prea ciudat
)iua #n a!ia)a !are.
6%nd a! intrat, ne.a #nvluit un !iros de t!%ie, iar Seth a prut la &el
de surprins de !ulţi!ea de oa!eni $i de sti!uli.
3 6red c.!i ia un pic, i.a! spus. +oţi s te uiţi pe aici, dac vrei. 4u
c ar &i !are lucru de!n de v)ut.
Seth a disprut, iar eu !i.a! #ndreptat atenţia asupra unui t%nr cu ochi
sc%nteietori de l%ng u$, care ddea indicaţii !ulţi!ii de oa!eni.
3 0ţi venit pentru 0dunare:
3 0, nu, i.a! rspuns. *l caut pe ;rik.
3 ;rik $i !ai cu!:
3 2ancaster. 7n tip !ai #n v%rst. 5e culoare. 2ucrea.) aici.
DI
Aunele a cltinat din cap.
3 4u e nici un ;rik. 6el puţin de c%nd lucre) eu aici, a spus el, de parc
el ar &i &ondat !aga)inul.
3 6%t #nsea!n asta:
3 5ou luni.
0! dat ochii peste cap. 7n adevrat veteran>
3 ; pe aici vreun director cu care a$ putea sta de vorb:
3 +i, e 1elena aici, dar o s &ie... ah, uite.o, a spus cu un gest spre
partea cealalt a !aga)inului, unde a aprut &e!eia #n chestiune, de parc
ar &i &ost invocat.
0h, da, 1elena. Mai avusese! de.a &ace cu ea. Tipa cu prul deschis la
culoare, cu g%tul acoperit de cristale $i alte si!boluri oculte, sttea #n
pragul u$ii pe care scria' Sal de #ntruniri. +e u!erii &ragili avea un $al
albastru.ver)ui $i, ca #ntotdeauna, !.a! #ntrebat c%ţi ani are. +rea s bat
spre <K, dar ceva din atitudinea ei ! &cea s cred c era !ai #n v%rst.
+oate c se operase la greu. 6hiar i s.ar &i potrivit, ţin%nd cont $i de restul
aspectul ei &als, arti&icial.
3 Fa!eni buni> Fa!eni buni> a spus ea cu un glas evident &als, ascuţit,
!enit s sune a $oapt, de$i atingea tonuri #nalte, a$a c suna h%r$%it, de
parc ar &i &ost rcit. ; vre!ea s #ncepe!.
Mulţi!ea, care nu!ra vreo trei)eci de persoane, a$ spune eu, a pornit
spre sala de #ntruniri $i a! ur!at.o $i eu, a!estec%ndu.! prin ea. 7nii
dintre cei din prea"!a !ea artau ca 1elena' haine te!atice, &ie co!plet
negre sau #n nuanţe e(cesiv de ţiptoare, $i ase)onate cu o pletor de
pentagra!e, cristale $i si!bolul o!. 0lţii artau ca oa!enii obi$nuiţi, ca!
ca !ine #n uni&or!a de serviciu, $i #naintau stp%niţi de un a!estec de
curio)itate $i entu)ias!.
6u un )%!bet #nţepenit $i &als #ntiprit pe &aţ, 1elena ne.a &cut se!n
s intr! #n #ncpere, !ur!ur%nd'
3 ?un venit, bun venit. 2saţi.v ptrun$i de energie. 6%nd a! trecut
pe l%ng ea, )%!betul i.a devenit e)itant.
3 Te cunosc, !i.a spus.
3 5a.
L%!betul i.a plit $i !ai !ult.
3 Tu e$ti &e!eia care lucrea) la librria aia !are, co!ercial.
DJ
6%ţiva oa!eni s.au oprit $i ascultau schi!bul nostru de cuvinte, $i
acesta era &r #ndoial !otivul pentru care se abţinea s &ac re&erire la
ulti!a oar c%nd &usese! aici, c%nd #i )isese! c e o ipocrit, care bag pe
g%t !ar& de rahat la suprapreţ.
6o!parativ cu anu!ite lanţuri co!erciale de rsp%ndire naţional, cu
greu putea! considera ;!erald 6itM ca &iind co!ercial. 6u toate astea, a!
ridicat din u!eri $i a! #ncuviinţat.
3 1!, ce pot s )ic, $i noi sunte! o parte din proble!a 0!ericii
corporatiste. *ns $i noi vinde! toate volu!ele $i crţile de tarot pe care le
vindeţi voi, uneori $i cu reducere dac e$ti !e!bru al +rogra!ului
;!erald 6itM pentru 6ititorii 9ideli, a! spus ulti!a parte !ai tare.
7n pic de recla! #n plus nu stric niciodat.
L%!betul &irav al 1elenei a disprut de tot, lu%nd cu sine $i glasul
h%r$%it.
3 +ot s te a"ut cu ceva:
3 *l caut pe ;rik.
3 ;rik nu !ai lucrea) aici.
3 7nde s.a dus:
3 4u a! cderea s vorbesc despre acest lucru.
3 5e ce: =i.e tea! s nu ! duc la altcineva: 6rede.!, niciodat n.
ai &ost #n pericol s apele) la tine.
,i.a dus la &runte degetele delicate $i !.a studiat cu serio)itate, cu o
u$oar iritare #n priviri.
3 Si!t !ult #ntuneci!e #n aura ta. 4egru $i ro$u, $i.a #nlţat ea glasul,
atrg%nd atenţia acoliţilor ei. 4u ţi.ar prinde ru puţin !unc de
puri&icare. 5e ase!enea, ţi.ar !ai putea &i util un pic de cuarţ &u!uriu sau
de cuarţ rutilat. 0ve! ni$te e(e!plare e(celente din a!%ndou la v%n)are.
Fricare dintre ele ţi.ar lu!ina aura.
4u !i.a! putut reţine un )%!bet superior. 6redea! #n ideea de aur $i
$tia! c e(ist cu adevrat. *ns #n acela$i ti!p $tia! c aura !ea nu arta
absolut deloc ca cea a unui !uritor $i #n nici un ca) nu !i.ar &i putut.o
vedea cineva ca 1elena. *ntr.adevr, un !eseria$ din specia u!an, capabil
s vad ase!enea lucruri, ar &i re!arcat c, dac a$ &i stat #ntr.o !ulţi!e de
oa!eni, eu era! singura &r aur distinct. 0r &i invi)ibil pentru toat
lu!ea, !ai puţin pentru cineva precu! Aero!e sau 6arter, #ns un !uritor
deosebit de priceput i.ar putea si!ţi &orţa $i, cu! ar &i $i nor!al, ar u!bla
HK
cu gri". ;rik era un ast&el de !uritor, !otiv pentru care #ntotdeauna !
trata cu at%ta respect. *ns nu era $i ca)ul 1elenei.
3 Ma!> a! llit. 4u pot s cred c ai dedus toate astea &r a"utorul
aparatului tu de aur, a! spus, re&erindu.! la aparatul pe care KrMstal
Star) #l a&i$a cu !%ndrie ca &iind capabil s.ţi &otogra&ie)e aura pentru J,JD
dolari. *ţi datore) ceva acu!:
3 4u a! nevoie de aparat pentru a vedea aura celorlalţi, a pu&nit ea. ;u
sunt o Maestr. *n plus de asta, spiritele care s.au reunit pentru aceast
#ntrunire #!i spun destule despre tine.
L%!betul !i s.a lţit.
3 ,i ce.ţi spun:
*n lunga !ea viaţ avusese! prea puţin de.a &ace cu spiritele sau cu alte
&pturi eterice, dar !i.a$ &i dat sea!a dac ar &i &ost vreuna de &aţ.
0 #nchis ochii, $i.a dus din nou !%inile la &runtea care i s.a br)dat,
!editativ. +rivitorii ur!reau scena ui!iţi.
3 *!i spun c te preocup !ulte. 6 indeci)ia $i !onotonia vieţii tale
te &ac s &ii dur cu cei din "urul tu $i at%ta ti!p c%t ai s alegi calea
#ntunericului $i a ne#ncrederii, nu.ţi vei a&la niciodat lini$tea $i lu!ina, a
spus ea $i $i.a deschis ochii alba$tri, prins #n propriul e(ta) transcendental.
8or s ni te une$ti. +$e$te #n cercul nostru, si!te.le energia t!duitoare.
Spiritele te vor a"uta s capeţi o viaţ !ai bun.
3 0$a cu! te.au a"utat pe tine s scapi de industria pornogra&ic:
0 #ngheţat, a plit $i !ai c !.a! si!ţit prost pentru o clip. ;(perţii
ase!enea lui ;rik nu erau singurii cu o reputaţie #n co!unitatea
ne!uritorilor. Lnatica de 1elena era $i ea cunoscut. Se pare c cineva
care &usese &anul ei acu! ceva vre!e o recunoscuse dintr.un &il! $i ne
pasase $i nou, celorlalţi, !i)eria asta.
3 4u $tiu ce vrei s spui, a replicat ea #ntr.un t%r)iu, chinuindu.se s.$i
controle)e atitudinea de &aţ cu adepţii ei.
3 M.a! #n$elat. *!i a!inte$ti de cineva pe nu!e Moana 2icka
5
.
6hestia e c &reci cristalele cu! &reca ea pe vre!uri... h!, !.ai #nţeles.
3 Te #n$eli, a spus 1elena cu o voce gata.gata s.$i trde)e e!oţia.
;rik nu !ai lucrea) aici. Te rog s pleci.
D 4u!e sugestiv care provine din !oan, -a ge!eY, $i lick, -a lingeY.
H1
+e bu)e !i s.a #n&iripat o alt replic, dar #n !o!entul la l.a! )rit #n
spatele ei pe Seth. 8enise p%n #n !arginea !ulţi!ii $i era !artor la
spectacol alturi de ceilalţi. 6%nd l.a! v)ut, dintr.odat !.a! si!ţit
stupid, iar plcerea de a o u!ili pe 1elena a devenit brusc ie&tin $i &r
substanţ. *n ciuda st%n"enelii, a! reu$it s.!i ţin capul sus $i s pstre)
pentru !ine re!arcile, $i !.a! #ndeprtat de ea. Seth !i s.a alturat.
3 2as.! s ghicesc, a! spus sec. 7nii oa!eni scriu pove$ti, iar alţii
le triesc pur $i si!plu.
3 6red c.ţi este i!posibil s nu &aci sen)aţie pe unde !ergi.
0! presupus c era sarcastic, dar apoi !i.a! aruncat
privirea spre el $i i.a! v)ut aerul sincer, nici de)aprobator, nici ironic.
Sinceritatea lui era a$a de nea$teptat #nc%t !.a! #!piedicat u$or, dat &iind
c era! !ai atent la el dec%t la direcţia #n care !ergea!. Renu!it &iind
pe bun dreptate pentru graţia !ea, !i.a! recptat echilibrul aproape
i!ediat. *ns Seth, instinctiv, a #ntins !%na s ! prind.
2a gestul lui, a! si!ţit deodat o str&ulgerare de.... de ceva. 6a atunci
la secţiunea cu hrţi c%nd a! avut clicul la, sau ca valul la de plenitudine
pe care #l si!ţea! c%nd #i citea! crţile. 0 &ost scurt, pasager, de parc nici
nu s.ar &i #nt%!plat. +rea $i el la &el de surprins ca !ine $i !i.a dai dru!ul
la braţ nesigur, aproape $ovielnic. F clip !ai t%r)iu, un glas din spatele
!eu a destr!at de tot vra"a.
3 Scu).!.
6%nd !.a! #ntors, a! v)ut o &at subţiric, cu prul ro$u tuns scurt $i
cu urechile #nţesate de piercinguri.
3 Tu #l cutai pe ;rik, nu:
3 Mda...
3 ,tiu eu pe unde u!bl. 0 plecat acu! vreo cinci luni ca s.$i
deschid propriul !aga)in. ; #n 2ake 6itM... nu !ai $tiu cu! se nu!e$te. ;
un se!a&or acolo, un !aga)in ali!entar $i un restaurant !e(ican !are...
0! dat din cap.
3 6unosc )ona. 5au eu de el. Mersi, a! spus $i a! privit.o curioas.
2ucre)i aici:
3 Mda. ;rik a &ost #ntotdeauna de treab cu !ine, a$a c pre&er s $tiu
c se apuc de a&aceri dec%t s stea aici. M.a$ &i dus $i eu cu el, dar nu are
nevoie de a"utor, a$a c !.a! ales cu )rghita aia, a spus $i a &cut un se!n
cu degetul !are #n direcţia 1elenei.
H2
9ata asta avea o atitudine serioas $i practic, di&erit de cea a
!a"oritţii anga"aţilor locului stuia. 0cu! #!i a!intea! c o v)use!
servind clienţii c%nd intrase!.
3 5e ce lucre)i aici dac nu.ţi place:
3 1abar n.a!. *!i plac crţile $i a! nevoie de bani.
Mi.a! cotrobit prin geant #n cutarea uneia din puţin &olositele !ele
crţi de vi)it.
3 7ite. 5ac vrei un alt loc de !unc, vino s vorbe$ti cu !ine.
0 luat cartea de vi)it, a citit.o $i trsturile i.au &ost cople$ite de
ui!ire.
3 Mersi... a$ )ice.
3 Mersi pentru in&or!aţia despre ;rik. 0! &cut o pau),a! !ai
!editat puţin $i a! scos o alt carte de vi)it. 5ac ai vreun prieten,
altcineva ca tine care lucrea) aici, d.i asta.
3 ; legal: !.a #ntrebat Seth !ai t%r)iu.
3 1abar n.a!. 5ar noi duce! lips de personal la ;!erald 6itM.
M.a! g%ndit c un !aga)in de specialitate ca al lui ;rik trebuie s se &i
#nchis de"a, a$a c a! luat.o spre 2ake 9orest +ark ca s.l duc pe Seth
acas la &rate.su. Recunosc, !.a npdit u$urarea. ;ra obositor s &ii
alturi de eroul tu, ca s nu !ai spun c &iecare interacţiune a noastr ne
plasa pe po)iţii total di&erite. +robabil c era !ai sigur pentru !ine s
li!ite) relaţia noastr la aia de scriitor.cititor.
2.a! lsat #n &aţa unei case drguţe, din suburbii, a crei curte era
presrat cu "ucrii pentru copii. 6opiii #ns, nu erau de gsit, spre
de)a!girea !ea. Seth $i.a luat teancul de crţi, !i.a aruncat un alt )%!bet
#!pr$tiat #n ti!p ce.!i !ulţu!ea, $i s.a &cut nev)ut #n cas. 0"unsese!
aproape #napoi #n Oueen 0nne c%nd a! reali)at c uitase! s.i cer
e(e!plarul !eu din Pactul de la Glasgow.
Iritat, a! intrat #n cldirea #n care locuia! $i l.a! au)it pe portar
strig%ndu.!'
3 5o!ni$oar Kincaid:
M.a! dus la el $i !i.a #n!%nat o va) plin cu &lori #n nuanţe de !ov $i
ro).#nchis.
3 0st)i au sosit pentru du!neavoastr.
0! acceptat va)a cu #nc%ntare $i a! inspirat aro!ele a!estecate de
tranda&iri, st%n"enei $i crini Starga)er. 4u era nici un bileţel. Tipic.
H<
3 6ine le.a adus:
0 &cut un gest #n spatele !eu.
3 ?rbatul de colo.
HB
Capitolul 7
6%nd !.a! #ntors, l.a! v)ut pe Ro!an st%nd #ntr.un colţ al holului
!icuţ. 0rta de!enţial #ntr.un pulover verde.#nchis pe g%t, cu prul negru
dat pe spate. Mi.a )%!bit c%nd i.a! surprins privirea, $i !.a! apropiat $i
!.a! a$e)at l%ng el.
3 5u!ne)eule, chiar e$ti obsedat.
3 Mi, !i. 6e #ng%!&at e$ti. 0! venit s.!i iau haina.
3 0h, a! &cut $i a! ro$it, si!ţindu.! ridicol. 5e c%t ti!p a$tepţi:
3 4u de prea !ult. 5e &apt, !ai #nt%i a! #ncercat la librrie, !
g%ndea! c a$a par !ai puţin obsedat.
3 0! liber a)i, a! spus $i !i.a! cobor%t privirea spre &lorile bogat
colorate din braţele !ele. Mersi pentru &lori. 4u era nevoie s !i le aduci
ca s.ţi iei haina #napoi.
Ro!an a ridicat din u!eriS ochii lui ver)i.albstrui aveau e&ecte
cople$itoare asupra !ea.
3 0$a e, dar ! g%ndea! c poate ele #ţi induc dorinţa de a ie$i cu
!ine la un phrel #n seara asta.
1!, deci !ai avea un !otiv.
3 1ai s nu #ncepe! iar cu asta...
3 0u)i, dac voiai s eviţi -asta/, n.ar &i trebuit s ! ade!ene$ti
noaptea trecut. 0cu! e prea t%r)iu. 0i putea s eviţi su&erinţa #ndelungat
$i s ter!ini iute cu chestia asta. 6a! ca atunci c%nd s!ulgi un leucoplast,
ori c%nd tai o !%n sau un picior.
3 Ma!> 6ine spunea c nu !ai e(ist ro!antis! pe lu!e:
*n ciuda sarcas!ului !eu, gsea! c replicile spirituale ale lui Ro!an,
servite cu u$urinţ, erau o schi!bare recon&ortant dup at!os&era e)itant
dintre !ine $i Seth.
3 5eci, cu! r!%ne: S #nţeleg c #n &inal cede)i, generale: Sincer,
p%n acu! ai dus o lupt ad!irabil de evitare a ina!icului.
3 ,tiu $i eu... Tu ai venit la !ine acas. Se pare c nu te.a! evitat a$a
de !ult.
HD
+e c%nd a$tepta nerbdtor, )%!betul !i.a plit. 0! o&tat, l.a! studiat
$i a! #ncercat s.i ghicesc !otivaţiile. 0poi a! spus'
3 Ro!an, uite care e &a)a, pari un tip de treab...
3 4u, a !or!it. 4u ! lua cu chestii din astea. 4iciodat nu e un
se!n bun c%nd o &e!eie spune' -e$ti un tip de treab/. 0sta #nsea!n c se
pregte$te s te tri!it la pli!bare cu &ru!osul.
0! cltinat din cap.
3 4u ! interesea) s a! o relaţie serioas cu cineva #n !o!entul de
&aţ, at%ta tot.
3 7au> Relaţie serioas: Ia.o u$urel, drguţ. 4u te cer de soţie sau
ceva de genul. 8reau doar s ies cu tine din c%nd #n c%nd, poate s !erge!
la &il!, s lu! cina, s be! ceva, at%ta tot. ,i la &inal, dac a! noroc, s
! srut cu tine. 2a naiba, dac #nc te !ai sperie chestia asta, doar o s ne
str%nge! !%na.
Mi.a! spri"init capul de perete $i a! stat a$a o clip, &iecare dintre noi
!sur%ndu.l din priviri pe cellalt. ,tia! c era per&ect posibil ca brbaţii
$i &e!eile s !earg la #nt%lniri &r ca asta s i!plice auto!at $i se(, dar
#n general #nt%lnirile !ele nu decurgeau a$a. Instinctele ! &ceau s caut
se(, $i pe c%nd #l privea!, a! reali)at c dorinţa asta ar putea &i puternic
indi&erent de nevoia unei sucub de a se hrni. *!i plcea &elul #n care
arta,cu! se #!brca, !irosul lui. *n special #!i plcea &elul bleguţ #n care
#ncerca s ! curte)e. 5in ne&ericire, nu putea! opri setea distructiv
tipic unui sucub, nici dac voia!. Se petrecea prin voinţ proprie $i
probabil c la el avea s aib loc #n &orţ. +%n $i srutul despre care
vorbise #n glu! avea sa.i rpeasc un pic de viaţ.
3 4u $tiu ni!ic despre tine, a! spus #ntr.un &inal, c%nd a! reali)at c
tcuse! prea !ult ti!p.
0 )%!bit lene$.
3 6e vrei s $tii:
3 @...nu $tiu. 6e.ţi place s &aci: 0i $i tu o slu"b: +robabil c ai un
orar &oarte le"er dac poţi s.!i dai t%rcoale tot ti!pul.
3 Tot ti!pul, h!: Iar e$ti #ng%!&at, dar rspunsul e -da/, !uncesc.
+redau lingvistica la c%teva colegii publice. 6%nd nu sunt acolo, #!i ocup
ti!pul cu corectarea lucrrilor $i altele.
3 ?ine. 6are e nu!ele tu de &a!ilie:
3 S!ith.
HH
3 4u se poate>
3 ?a se poate>
3 4u prea se potrive$te cu cel de 5ucele Ro!an, a! spus $i a!
#ncercat s ! g%ndesc la un alt criteriu adecvat de evaluare. 5e c%t ti!p
locuie$ti #n Seattle:
3 5e c%ţiva ani.
3 1obbM.uri ai:
3 0! c%teva, a spus, a &cut o pau) $i $i.a aplecat capul spre !ine
c%nd a v)ut c nu !ai vin $i alte #ntrebri. Mai vrei s $tii $i altceva: 0r
trebui oare s scot $i carnetul de note: 68.ul actuali)at $i dosarul co!plet:
0! dat din !%n, se!n c nu e nevoie.
3 4u ! interesea) ase!enea in&or!aţii irelevante 8reau doar s
cunosc lucrurile cu adevrat i!portante.
3 6a de e(e!plu:
3 6a de e(e!plu..., care e c%ntecul tu pre&erat:
;vident, #ntrebarea !ea l.a luat prin surprindere, dar i!ediat $i.a revenit
din ui!ire, a$a cu! &cuse $i noaptea trecut. *!i plcea !ult chestia asta.
3 7lti!a parte a albu!ului Abbe' (oad, al lui ?eatles.
3 7lti!a parte a albu!ului Abbe' (oad:
3 5a, sunt o gr!ad de piese, dar de &apt se ca! a!estec toate #ntr.
una singur...
I.a! rete)at vorbele cu un gest rapid.
3 5a, da, $tiu albu!ul.
3 5eci:
3 5eci e un rspuns destul de bun, a! spus.
M.a! tras de coada de cal, $i ! #ntreba! cu! e !ai bine s aborde)
chestia asta. Mai c ! convinsese.
3 0... nu. *!i pare ru. 4u pot. ; prea co!plicat. 6hiar $i dac o s
ie$i! nu!ai o dat. 0poi o s !ai ie$i! #nc o dat, apoi #nc o dat,
apoi...
3 Tare te !ai pripe$ti. 5ac #ţi dau cuv%ntul !eu de cerceta$ c nu te
!ai deran"e) niciodat dup ce ie$i! o dat:
3 0i accepta a$a ceva: a! #ntrebat sceptic.
3 Sigur, dac asta vrei tu. 5ar nu cred c ai !ai accepta tu a$a ceva,
odat ce ai petrecut o sear cu !ine.
HG
Tonul sugestiv al vocii lui !i.a dat o chestie la sto!ac pe care n.o !ai
si!ţise! de !ult ti!p. *nainte s apuc s procese) pe deplin in&or!aţia,
!i.a sunat tele&onul !obil.
3 Scu)e, i.a! spus pe c%nd !i.l pescuia! din geant. Mi.a! aruncat
privirea la ecran s vd cine ! sun $i a! recunoscut nu!rul lui 6odM.
Mda:
3 Salut, Georgina. S.a #nt%!plat ceva ciudat #n noaptea asta...
5u!ne)eule. 6hestia asta putea #nse!na orice, de la #nc o cri! p%n
la &aptul c +eter se rsese #n cap.
3 Stai un pic.
M.a! ridicat $i l.a! privit pe Ro!an #n ti!p ce "ongla! cu va)a cu
&lori. S.a ridicat $i el, cu un aer preocupat.
3 ; totul #n regul:
3 Mda, adic nu. 8reau s spun c nu $tiu. 7ite, Ro!an, care e treaba,
trebuie s ! duc acas $i s vorbesc la tele&on. Mersi pentru &lori, dar
acu! nu pot s ! i!plic #ntr.o relaţie. *!i pare ru. 4u e vina ta, e vina
!ea. Sincer.
0 &cut c%ţiva pa$i spre !ine pe c%nd eu ! #ndeprta!.
3 Stai puţin, a spus.
,i.a v%r%t !%na prin bu)unare, a scos un pi( $i o bucat de h%rtie. 0
!%)glit ceva iute $i !i.a dat.o. Mi.a! cobor%t privirea $i a! v)ut un
nu!r de tele&on.
3 ; pentru c%nd te.oi r)g%ndi.
3 4.a! s ! r)g%ndesc.
3 0 )%!bit doar, a aplecat u$or capul $i a ie$it din hol. 2.a! privit doar
o clip #nainte s pornesc #n sus pe scri, nerbdtoare s aud ce ve$ti avea
6odM. 6%nd a! a"uns #nuntru, a! a$e)at &lorile pe !as $i !i.a! dus iar
tele&onul la ureche.
3 Mai e$ti acolo:
3 Mda. 6ine e Ro!an $i de ce ai &olosit !ai vechea &ra) cu' -nu e
vina ta, e vina !ea/:
3 4u contea). 6e se #nt%!pl: 0 !ai !urit cineva:
3 4u... nu. 6hestia e c s.a #nt%!plat ceva, dar +eter nu crede c e
!are lucru. 1ugh spunea c tu cre)i c se poate s se #nt%!ple ceva !ai
grav dec%t crede! noi.
3 Spune.!i ce s.a #nt%!plat.
HI
3 6red c a)i.noapte ne.a ur!rit cineva.
6odM !i.a povestit cu! la scurt ti!p dup ce au plecat de la !ine, tot
au)ise )go!ot de pa$i #n ur!a lui $i a lui +eter, pe strad. 6%nd se #ntorcea,
nu era ni!eni. +eter dduse uitrii incidentul, &iindc nu si!ţiser pre)enţa
unei alte &iinţe.
3 +oate c nu $tii #n ce &el se si!te pre)enţa unui v%ntor de va!piri.
3 Tot a$ &i si!ţit ceva. ,i +eter la &el. +oate c are dreptate $i a! eu o
i!aginaţie debordant. Sau poate era doar un !uritor obi$nuit care voia s
ne t%lhreasc sau ceva de genul.
M #ndoia! de chestia asta. 4u si!ţea! !uritorii la &el ca pe
ne!uritori, dar i.ar &i &ost tare greu cuiva s se apropie pe &uri$ de un
va!pir.
3 Mersi c !i.ai spus. 0i procedat bine.
3 ,i acu! ce ar trebui s &ac:
6%nd !.a! g%ndit c vreun ciudat i.ar putea ur!ri pe +eter $i pe 6odM,
!.a cuprins o sen)aţie bi)ar, de nelini$te. Fr &i &ost ei de&ecţi, dar eu #i
iubea!. ;rau singurii pe care #i considera! &a!ilia !ea $i nu putea!
per!ite s li se #nt%!ple ceva.
3 6e.a )is Aero!e. 0veţi gri". Staţi #!preun cu alţii $i anunţaţi.!
i!ediat dac se #nt%!pl ceva.
3 ,i tu ce.o s &aci:
G%ndul !i.a )burat la ;rik.
3 F s l!uresc treburile, odat pentru totdeauna.
HJ
Capitolul 8
+aige )%!bea cu gura p%n la urechi c%nd a! venit la !unc #n tura de
di!ineaţ a doua )i.
3 ?un treab ai &cut cu Seth Mortensen, !i.a spus $i.a luat privirea
de la h%rţogria &ru!os aran"at de pe biroul ei $i s.a uitat la !ine.
?iroul pe care #l #!prţea! eu $i cu 5oug arta de regul ca dup
r)boi.
3 6u! adic:
3 2.ai convins s vin s scrie aici.
0! clipit. 5up toat aventura noastr din 7 5istrict $i de la KrMstal
Star), nu su&lase! o vorb despre &olosirea librriei noastre drept loc de
creaţie.
3 0h>
3 0dineauri l.a! v)ut la eta", la ca&enea. 0 spus c s.a distrat de
!inune ieri.
0! plecat de la ea din birou, ui!it, $i ! #ntreba! dac #!i scpase
!ie ceva ieri. 4u pruse toc!ai o ie$ire de )ile !ari, dar a! presupus c se
si!ţea #nc%ntat $i recunosctor pentru crţile pe care le obţinuse la un preţ
redus. Fare se !ai #nt%!plase $i altceva notabil:
+e nepus !as, !i.a revenit #n !e!orie a!intirea atingerii !%inii lui
Seth $i bi)arul val de &a!iliaritate pe care #l rsp%ndise #n &iinţa !ea. 4u,
a! hotr%t, nu &usese nici o chestie, doar #nchipuirea !ea.
0! urcat la ca&enea dup !oca de rigoare, nedu!erit #nc. 6u! era de
a$teptat, Seth sttea #ntr.un colţ, cu laptopul #n &aţa lui pe !as. 0rta ca!
ca ieri, nu!ai c a)i avea un tricou cu ?eaker din +apu$ile Muppets.
5egetele #i alergau &urioase pe tastatur $i avea privirea aţintit asupra
!onitorului.
3 Salut, a! spus.
3 Salut.
0t%ta tot. ,i nici !car nu $i.a ridicat privirea.
3 2ucre)i:
GK
3 5a.
0! a$teptat detalii, dar au #nt%r)iat s vin. 0$a c a! continuat'
3 ,i ia )i, +aige !i.a spus c te !uţi aici.
4u !i.a rspuns, nici !car nu $tia! dac ! au)ise. 5eodat $i.a
#nlţat privirea, iar ochii i.au devenit ptrun)tori.
3 0i &ost vreodat #n Te(as:
M.a surprins la &a)a asta.
3 6u! s nu. 7nde anu!e:
3 *n 0ustin. M interesea) cu! e vre!ea acolo.
3 6%nd: *n perioada asta:
3 4u..., !ai degrab pri!vara sau pe la #nceputul verii.
Mi.a! stors creierii.
3 ; cald, plou $i sunt &urtuni. ; $i ceva u!iditate, vecin cu tornada.
3 0h, a spus el $i a cptat un aer !editativ, apoi a dat energic din cap
$i $i.a #ndreptat din nou atenţia spre laptopul lui. 2ui 6adM o s.i plac la
nebunie chestia asta. Mersi.
Mi.a luat ceva s.!i dau sea!a c se re&erea la unul din persona"ele lui.
;ra notorie leha!itea 4inei 6adM &aţ de vre!ea &urtunoas. 5eodat
sto!acul !i.a scpat din lca$ul lui $i a i)bit podeaua. M.a! $i !irat c el
nu a au)it )go!otul pe care l.a scos.
3 Scrii...scrii ceva cu 6adM $i FV4eill: 0cu!:
3 Mda, a spus el rela(at, de parc #nc a! !ai &i vorbit despre vre!e.
7r!toarea carte de dup ur!toarea. )rmătoarea e de"a #n proces de
publicare. Mai a! ca! un s&ert din asta.
I.a! privit e(ta)iat laptopul, ca pe un )eu din vechi!e #!biat #n aur,
capabil s &ac !inuni, s aduc ploaia, s do!oleasc &oa!ea !ulţi!ii.
R!sese! &r cuvinte. 9aptul c ur!toarea capodoper era #n proces de
creaţie chiar dinaintea ochilor !ei, &aptul c era posibil s spun ceva ce ar
&i putut.o in&luenţa, era !ai !ult dec%t putea! suporta. 0! #nghiţit #n sec
$i !i.a! s!uls privirea de la el, strduindu.! s.!i !enţin cal!ul. 2a
ur!a ur!ei, nu prea avea sens s ! entu)ias!e) de un alt volu! din serie
c%nd eu #nc #l !ai avea! de citit pe cel de acu!.
3 Ma!> 7n ro!an cu 6adM $i FV4eill. ; chiarZ
3 @, sunt ca! ocupat. Trebuie s ! ocup de asta acu!. Scu)e.
6uvintele lui !.au #!pietrit.
3 +o&ti!:
G1
0dic ! tri!itea la pli!bare:
3 +ute! s vorbi! !ai t%r)iu:
6hiar mă trimitea la pli!bare. ,i asta &r !car s catadicseasc s.!i
arunce o privire. M.a! #nro$it la &aţ.
3 ,i cartea !ea:a! i)bucnit, lipsit de eleganţ.
3 +o&ti!:
3 Pactul de la Glasgow. Mi.ai scris dedicaţia:
3 0h. 0sta.
3 6e vrei s spui:
3 0! s.ţi tri!it un e.!ail.
3 *!i tri!iţi...vrei s spui c nu !i.ai adus cartea:
Seth a cltinat din cap $i a continuat s lucre)e.
3 0h. ?ine. 4u #nţelesese! &a)a cu e.!ailul, dar nu avea! de g%nd s.
i cer$esc atenţia. ?ine, ne vede! !ai t%r)iu. S ne anunţi dac ai nevoie de
ceva, a! spus cu un glas #nţepenit $i rece, dar ! #ndoia! c re!arcase
!car.
0! #ncercat s nu dau bu)na #n "os pe scri. 5e c%nd, ! rog &ru!os,
#ncepuse el s se poarte a$a cu !ine: Mai ales c ieri u!blase! cu el prin
tot ora$ul. F &i &ost el un scriitor celebru, dar nu avea dreptul s se poarte
ca un !gar cu !ine M si!ţea! u!ilit.
)milită că ce? *ă nu te!a băgat +n seamă? !.a !ustrat glsciorul
interior al raţiunii. ,u -i!a ăcut o scenă. Era doar ocupai, +n ond, tu te!ai
pl%ns că nu scrie destul de repede.
0! ignorat glsciorul $i !.a! apucat iar de treab, si!ţindu.! #nc
"ignit. *ns !unca nu !i.a per!is s.!i hrnesc prea !ult ti!p a!orul.
propriu rnit, cci dup.a!ia)a $i lipsa personalului !.au ţinut ocupat #n
!aga)in. 7r!toarea dat c%nd a! reu$it s ! duc #napoi #n birou a &ost
ca s.!i iau geanta la &inalul turei.
+e c%nd ! pregtea! s plec, a! v)ut un !esa" de la Seth #n contul
de e.!ail. M.a! apropiat de calculator $i a! citit.
Georgina,
0i &ost vreodat atent la agenţii i!obiliari, la &elul #n care se #!brac, la !a$inile
pe care le conduc: 0devrul e !ai ciudat dec%t &icţiunea, dup cu! se spune. Seara
trecut !i.a! e(pri!at interesul de &aţ cu &ratele !eu de a locui #n 7niversitM
5istrict $i el $i.a sunat o prieten, agent i!obiliar. 0 a"uns #n &i( dou !inute, $i
G2
presupun c nu e puţin lucru, dat &iind c #$i are biroul #n Eest Seattle. ,i.a &cut
apariţia #ntr.un "aguar, al crui alb strlucitor era dep$it doar de albul orbitor al
)%!betului ei de Miss 0!erica. *n ti!p ce se e(ta)ia non.stop de pre)enţa !ea,
s&%rteca tastele co!puterului #n cutare de locuinţe adecvate, cu ni$te unghii destul
de lungi #nc%t s trag #n ţeap un bebelu$.P8e)i: Mi.a! a!intit c%t de tare ţi.a
plcut e(presia -a trage #n ţeap/.Q
5e &iecare dat c%nd gsea o locuinţ care !i.ar &i putut &i pe plac, se entu)ias!a'
-5a..., da. 0h, da> 0$a> 0$a> 5a> 5a>/. Mrturisesc c atunci c%nd a ter!inat, !
si!ţea! ca! !urdar $i epui)at, ca $i c%nd ar &i trebuit s.i arunc ni$te bani pe
pern sau ceva de genul sta. 2s%nd deoparte teatrul pe care.l "uca, p%n la ur!
a! gsit un aparta!ent drguţ nu prea departe de ca!pus, $i #n plus nou.nouţ. 0
&ost scu!p, cu! ai sugerat tu, dar cred c e e(act ce vreau. Mistee . da, a$a o
chea! . $i cu !ine !erge! #n seara asta s.l vi)it!. Mi.e $i &ric de reacţia ei
dac &ac o o&ert. 9r #ndoial c g%ndul la co!ision o va duce direct la orgas!e
!ultiple. P,i c veni vorba, #ntotdeauna a! &ost de prere c po)iţia !isionarului
este cea care a #!piedicat &e!eile s aib parte de adevrata #!plinire.Q
*n orice ca), voia! s te ţin la curent, pentru c tu e$ti cea care !i.a artat pri!a
oar 7 5istrict. *!i pare ru c nu a! avut oca)ia s stau de vorb cu tine !ai
devre!eS !i.ar &i plcut s a&lu de la tine ce restaurante sunt prin )on. *nc nu
cunosc prea bine )ona, iar &rate.!eu $i cu!nat.!ea sunt prea ocupaţi cu viaţa lor
suburban ca s.!i reco!ande vreun restaurant care nu are !eniu $i pentru copii.
;i, acu! cred c ar trebui s ! #ntorc la scris, ca s.!i per!it sus.a!intita
locuinţ. 6adM $i FC4eill sunt stp%ni nerbdtori, , adic stp%n $i stp%n
nerbdtori, dup cu! ai re!arcat !ai devre!e. ,i apropo, nu a! uitat de
e(e!plarul tu din Pactul de la Glasgow. 0vea! de g%nd s scriu ceva aproape
original asear, dup plcuta )i petrecut #!preun, dar v%ltoarea i!obiliar !.a
prins p%n peste cap. Scu)e. =i.o aduc #n cur%nd.
4e vede!,
Seth
0! citit de dou ori e.!ailul. ;ra! aproape sigur c #n scurtul ti!p de
c%nd #l cunoscuse! pe Seth, nu.l au)ise! niciodat rostind at%tea cuvinte
c%te scrisese adineauri. 5ar nu era nu!ai asta, erau cuvinte a!u)ante, care
! distrau. ;ra ca un !iniro!an cu 6adM $i FC4eill, doar pentru !ine. ;ra
o !are di&erenţ &aţ de atitudinea lui e)itant de a)i.di!ineaţ. 5ac !i.ar
&i spus personal ceva c%t de c%t co!parabil, probabil c a$ &i le$inat.
3 Incredibil, a! !or!it cu ochii la !onitor.
G<
;.!ailul #n!uiase o parte din !ine, de$i o alt parte si!ţea c ar &i
putut $i el s &ie !ai plin de tact !ai devre!e, chiar dac era ocupat. Restul
&iinţei !ele a re!arcat c toate aceste -prţi din !ine/ ar avea probabil
nevoie de a"utor speciali)at $i, #n plus de asta, chiar trebuia s plec $i s.l
caut pe ;rik pentru chestia cu v%ntorul de va!piri. 0! tri!is un rspuns
rapid'
Mersi pentru e.!ail. 6red c pot s !ai re)ist #nc o )i &r carte.
Succes cu agenta i!obiliar $i ai gri" s.ţi pui pre)ervativ c%nd &aci o
o&ert. 0lte restaurante bune la care poţi !%nca sunt 1an N Sons, The
To!ato 6a&[ $i 2otus 6hinese.
3 Georgina
0! plecat din !aga)in, d%ndu.l rapid uitrii pe Seth, bucuroas c nu
era tra&ic la ora asta. 0! pornit spre 2ake
6itM $i a! gsit repede intersecţia de care po!enise &ata de la KrMstal
Star). Reperarea !aga)inului s.a dovedit a &i o provocare. Lona era
#nţesat de co!ple(e co!erciale $i de !ai !ulte soiuri de !aga)ine, $i a!
parcurs gr!e)i de recla!e stradale $i de vitrine #n speranţa c a! s
gsesc ceva pro!iţtor. *ntr.un &inal, a! re!arcat o &ir! !icuţ,
#ntunecoas, v%r%t #n colţul unui ciorchine de !aga)ine !ai puţin
&recventate. -T0I4; S.R.2./ @sta trebuia s &ie.
0! parcat #n &aţ, sper%nd c era deschis. 4u avea a&i$at orarul, dar u$a
a cedat i!ediat c%nd a! #!pins.o. *n aerul dinuntru pluteau rotocoale de
&u! de santal ars $i, de la un 65 plaMer !icuţ a$e)at pe te"ghea, se au)eau
sunetele delicate ale unei !u)ici de harp. 4u vedea! pe ni!eni #n
!aga)in, a$a c a! u!blat pe acolo, ad!ir%nd ce avea! #!pre"ur. 6rţi
adevrate de !itologie $i de religie, nu prostiile alea ţiptoare pe care le
vindeau la KrMstal Star), se #n$irau pe pereţi, $i vitrine aran"ate cu gri" #n
care erau e(puse bi"uterii lucrate !anual pe care le.a! recunoscut ca
aparţin%ndu.le c%torva arti$ti locali. F varietate de obiecte ritualice, precu!
lu!%nri, t!%ie $i statuete, u!pleau &iecare colţi$or, d%nd locului un
aspect pestriţ, dar agreabil $i &a!iliar.
3 5o!ni$oar Kincaid. ;ste o onoare s te revd.
M.a! rsucit dinspre statueta alb, repre)entarea )eiţei Tara, pe care o
ad!ira!. ;rik a intrat #n #ncpere $i !i.a! stp%nit ui!irea pe care !i.a
provocat.o apariţia lui. 6%nd #!btr%nise #n &elul sta: ;ra btr%n $i ulti!a
oar c%nd #l v)use!, cu pielea lui #ntunecat ridat, cu prul crunt, dar
GB
nu.!i a!intea! s &i !ers aplecat sau s &i avut ochii #n&undaţi #n orbite.
0! #ncercat s.!i aduc a!inte c%nd vorbiser! ulti!a oar. 4u !
g%ndea! s &i trecut at%ta ti!p. 6inci ani: Lece: 6u !uritorii era u$or s
pier)i $irul anilor.
3 ,i eu ! bucur s te vd. ;$ti greu de gsit. 0 trebuit s te caut pe la
KrMstal Star) ca s a&lu ce s.a #nt%!plat cu tine.
3 0h. Sper c n.a &ost o e(perienţ prea... "enant.
3 4.a &ost i!posibil de controlat. *n plus de asta, ! bucur c ai plecat
de acolo, a! spus $i a! privit #!pre"ur #n !aga)inul #nţesat $i prost
lu!inat. *!i place aici.
3 4u e !are lucru, nici nu.!i aduce prea !ulţi bani, dar e al !eu.
+entru asta a! econo!isit $i aici o s.!i petrec ulti!ii ani din viaţ.
0! &cut o gri!as.
3 0cu! nu deveni patetic, nu e$ti chiar a$a de btr%n.
L%!betul i s.a lţit, iar e(presia i.a devenit u$or ironic.
3 4ici du!neata, do!ni$oar Kincaid. ;$ti la &el de &ru!oas ca pri!a
oar c%nd te.a! v)ut, a spus $i s.a plecat u$or, dar !ai !ult dec%t ar &i
trebuit s.o &ac cineva cu un spate ca al lui. 6u ce.ţi pot &i de &olos:
3 0! nevoie de in&or!aţii.
3 5esigur, a spus $i a &cut un gest spre o !as !ic de l%ng
te"gheaua principal, acu! acoperit cu crţi $i cu un suport de lu!%nri
&ru!os #!podobit. Ia loc. Serve$te un ceai #!preun cu !ine $i hai s
vorbi!. 5ac nu cu!va te grbe$ti...
3 4u, a! ti!p.
*n ti!p ce ;rik aducea ceaiul, eu a! eliberat !asa $i a! a$e)at crţile #n
teancuri ordonate pe podea. 6%nd s.a #ntors cu ceainicul, ne.a! prins #ntr.o
conversaţie u$oar $i a! sorbit din ceai pentru scurt vre!e, dar nu prea
#!i sttea !intea la asta. +robabil c nelini$tea !ea era evident, cci
degetele #!i dnţuiau pe bu)a ce$tii $i lovea! nerbdtoare din picior.
*n cele din ur!, a! atacat subiectul care ! interesa.
3 8reau s $tiu despre v%ntorii de va!piri.
+entru !a"oritatea oa!enilor ar &i &ost o cerinţ ciu.dat, dar ;rik a dat
doar din cap, a$tept%nd continuarea.
3 6e anu!e ai vrea s $tii:
3 Frice. Fbiceiurile lor, dup ce #i recuno$ti. Tot ce $tii.
S.a lsat pe spetea)a scaunului, ţin%ndu.$i cea$ca cu delicateţe.
GD
3 5in c%te a! #nţeles, v%ntorii de va!piri se nasc ast&el, nu se
&or!ea). 0u -talentul/, ca s spun a$a, de a ucide va!piri.
S.a lansat #n relatarea $i a altor detalii, $i !a"oritatea se potriveau cu ce
a&lase! eu de la +eter.
Medit%nd la ce.!i spusese 6odM despre senti!entul c era ur!rit de
cineva invi)ibil, a! #ntrebat'
3 0u $i alte calitţi, din c%te $tii: +ot deveni invi)ibili:
3 5in c%te $tiu eu, nu. 7nele &iinţe ne!uritoare da, desigur, dar nu $i
v%ntorii de va!piri. Sunt tot !uritori, #n &ond, #n ciuda bi)arelor talente.
0! dat din cap, dat &iind c $i eu era! o ast&el de creatur care se putea
&ace invi)ibil, de$i rareori apela! la puterea asta. Mi.a trecut prin g%nd c
poate &anto!a care.l nec"ise pe 6odM era un ne!uritor invi)ibil care
#ncerca s le "oace o &est, dar tot ar &i trebuit s.i si!t se!nul distinctiv
pe care #l avea! cu toţii. *ntr.adevr, ar &i trebuit s si!t $i un !uritor,
v%ntor de va!piri. 9aptul c nici nu v)use $i nici nu si!ţise ni!ic &cea
credibil teoria lui +eter c ur!ritorul &usese doar #n #nchipuirea lui 6odM.
3 8%ntorii de va!piri pot &i periculo$i $i pentru altcineva dec%t pentru
va!piri: 5e!oni... sau alte &pturi ne!uritoare:
3 ;ste &oarte greu s &aci ceva concret unui ne!uritor, a pus el
!editativ. Sunt anu!iţi oa!eni de bine, preoţii puternici, de e(e!plu, care
pot alunga de!onii, dar nu le pot &ace ru. 5e ase!enea, a! au)it de
ca)uri de !uritori care au capturat &pturi supranaturale, dar ceva !ai !ult
de at%t... 4u spun c e i!posibil, ci doar c n.a! au)it niciodat de a$a
ceva. 5in c%te pot s spun #n !o!entul sta, v%ntorii de va!piri nu le pot
&ace ru dec%t va!pirilor, $i at%ta tot.
3 0precie) ce poţi s.!i spui tu #n !o!entul sta !ai !ult dec%t
!a"oritatea datelor con&ir!ate.
M.a privit plin de curio)itate.
3 5ar nu sta e rspunsul pe care #l a$teptai.
3 4u $tiu. ; ca! ce !i s.a spus de"a. 4u!ai c ! g%ndea! c poate e
!ai !ult de.at%t.
;ra &oarte posibil ca Aero!e s &i spus adevrul, c era vorba doar
despre un v%ntor agresiv de va!piri, $i &aptul c ne averti)ase pe !ine $i
pe 1ugh &usese pur $i si!plu un gest de politeţe, ca s ne scuteasc de o
neplcere. 6u toate astea, nu.!i putea! alunga senti!entul c Aero!e ne
GH
ascunsese ni$te in&or!aţii, $i nici nu credea! cu adevrat c a!icul 6odM
era genul care s invente)e pove$ti.
+robabil c prea! perple(, pentru c ;rik !i.a sugerat, oarecu!
$ovielnic'
3 +ot s ! interese) !ai #n detaliu, dac vrei. 9aptul c eu nu a!
au)it niciodat s &ie ceva capabil s le &ac ru celorlalţi ne!uritori nu
#nsea!n c nu poate e(ista cu adevrat.
3 =i.a$ &i recunosctoare, a! spus $i a! dat din cap. Mulţu!esc.
3 ;ste un privilegiu s.i pot &i de &olos cuiva ca du!neata. ,i dac vrei,
pot s ! interese) $i despre v%ntorii de va!piri #n general. 0 &cut o
pau) ca s.$i aleag cu gri" cuvintele. 5ac o ase!enea persoan ar &i la
p%nd, ar &i ceva se!ne #n s%nul co!unitţii oculte. 6ineva ar cu!pra cele
trebuincioase, ar pune #ntrebri. 0st&el de &iinţe nu trec neobservate.
0cu! eu era! aia care e)ita. Aero!e ne spusese s ave! gri". 0vea!
senti!entul c nu ar &i apreciat !unca !ea privat de investigaţie, de$i
&aptul c sttea! acu! de vorb cu ;rik e(act asta era. 5esigur, nu ar
conta c.!i scot eu propriile antene, pentru c &aptul c str%ngea!
in&or!aţii nu era ca $i c%nd !.a$ &i dus personal s.l caut pe respectivul.
3 =i.a$ &i recunosctoare $i pentru asta. Frice poţi s a&li nu ar &i de
&olos, a! spus cu o ulti! sorbitur din ceai $i a! a$e)at pe !as cea$ca
goal. 6red c acu! ar &i bine s plec.
S.a ridicat odat cu !ine.
3 Mulţu!esc c ai luat ceaiul cu !ine. 5e regul, nu!ai #n vise i se
!ai #nt%!pl unui brbat s &ie cu o &e!eie ca du!neata.
0! r%s u$urel la glu!a voalat, care &cea alu)ie la vechea poveste
despre sucubii care le apreau brbaţilor #n vis.
3 Stai lini$tit, ;rik, visele tale sunt #n siguranţ.
Mi.a )%!bit $i el la r%ndul lui.
3 Mai treci peste c%teva )ile $i a! s.ţi spun ce a! a&lat, $i !ai be! un
ceai.
Mi.a! aruncat privirea prin !aga)inul pustiu, g%ndindu.! c nu a
intrat nici un client #n ti!pul #ntrevederii noastre, a$a c brusc a! si!ţit
nevoia s.i &ac v%n)are.
3 8reau s cu!pr ni$te ceai din sta #nainte s plec.
Mi.a aruncat o privire #ngduitoare, $i #n ochii cprui.#nchis i se citea
a!u)a!entul, ca $i c%nd $i.ar &i dat sea!a ce "oc &cea!.
GG
3 6redea! c e$ti !ai degrab genul de a!atoare de ceai negru . sau
cel puţin o ad!iratoare a ca&einei.
3 ;i, chiar $i !ie #!i place s !ai schi!b c%te ceva uneori. ,i apoi, a
&ost bun... #n sensul vegetal, deco&eini)at.
3 0! s.i trans!it co!pli!entele tale prietenei !ele.
;a &ace a!estecurile $i eu i le v%nd.
3 1!, o prieten.
3 F si!pl prieten, do!ni$oar Kincaid.
0 !ers spre un ra&t din spatele casei de !arcat unde se a&lau !ai !ulte
varietţi de ceai. 6%nd !.a! apropiat de te"ghea s pltesc, a! ad!irat
c%teva dintre bi"uteriile de sub gea!. F bi"uterie anu!e !i.a reţinut
privirea, un colier &or!at din trei $iruri de perle de ap dulce, de culoarea
piersicii, printre care erau $i !rgeluţe de ara! sau bucţele de sticl
verde de !are. +iesa central era un an.#
6
din ara!.
3 ; tot de la un !e$te$ugar local:
3 2.a &cut un vechi prieten din Taco!a, a spus ;rik, a scos colierul
din vitrin $i l.a a$e)at pe te"ghea.
Mi.a! trecut degetele peste &ru!oasele perle netedeS &iecare avea o
&or! puţin neregulat.
3 6red c i.a adugat $i un pic de in&luenţ egiptean, a adugat ;rik,
dar a vrut $i s invoce #ntr.un &el spiritul 0&roditei $i al !rii, s cree)e
ceva ce ar &i putut purta strvechile preotese
3 4u purtau ni!ic de o ase!enea &ru!useţe, a! !ur!urat pe c%nd
#ntorcea! colierul invers $i re!arca! preţul usturtor de pe etichet. M.a!
tre)it vorbind &r voie' ,i !ulte dintre ora$ele grece$ti chiar aveau o
in&luenţ egiptean. An.#!urile chiar au aprut pe !onede cipriote, ca $i
0&rodita.
6%nd a! atins ara!a an.#!ului, !i.a! a!intit de un alt colier peste
care se a$ternuse de !ult pulberea vre!urilor. 0cela era !ai si!plu, doar
!rgeluţe #n$irate pe o s&oricic pe care &useser #ncrustate an.#!uri
!icuţe. *ns soţul !eu !i.l adusese #n )iua nunţii noastre, se strecurase #n
casa noastr dup revrsatul )orilor, un gest atipic de #ndr)neţ din partea
lui.
*l certase! pentru i!prudenţa lui.
H 6ruce #n &or! de T cu o bucl #n partea superioar, si!bol al vieţii #n ;giptul antic
GI
-6e &aci: F s ! ve)i #n dup.a!ia)a asta... $i apoi #n &iecare )i>/
-Trebuia s ţi le dau #nainte de nunt/, a spus $i !i.a #ntins !rgelele.
-0u &ost ale !a!ei !ele. 8reau s &ie ale tale $i s le porţi ast)i./
Se aplecase #nainte $i #!i pusese !rgelele la g%t. 6%nd degetele lui #!i
atinseser pielea, #!i si!ţise! trupul strbtut de o &ierbinţeal $i de ceva
ca o g%diltur. 2a &rageda v%rst de cincispre)ece ani nu #nţelegea! prea
bine ase!enea sen)aţii, de$i era! dornic s le e(plore). ;u cea
e(peri!entat de a)i #i recuno$tea! ca &iind pri!ii &iori ai dorinţei, $i...h!,
!ai &usese ceva, ceva ce #nc nu #nţelegea!. ;ra ca un curent electric,
senti!entul c era! uniţi #n ceva ce dep$ea puterea noastr de #nţelegere,
&aptul c iubirea noastr era inevitabil.
-Gata/, a spus el, odat ce !rgelele au &ost prinse $i prul aran"at la
loc. -+er&ect./
3 0poi nu a !ai spus ni!ic. 4ici nu era nevoie. Fchii lui #!i spuneau
tot ce trebuia s $tiu, $i !.a! #n&iorat. *nainte de KMriakos, nici un alt
brbat nu ! privise #ndelung. *n &ond, eu era! !ult prea #nalta &iic a lui
Marthanes,cea cu li!ba ascuţit, care nu g%ndea #nainte s deschid gura.
6apacitatea de a.!i schi!ba &or!a avea p%n la ur!a s ! scape de una
din cele dou proble!e, dar nu $i de cealalt. *nsa KMriakos #ntotdeauna !
ascultase $i ! privise ca $i c%nd a$ &i &ost cineva i!portant, cineva tentant
$i atrgtor, ase!enea &ru!oaselor preotese ale 0&roditei care #nc #$i
duceau la #ndeplinire ritualurile, departe de privirile preoţilor cre$tini.
,i atunci !.a npdit dorinţa de a.i si!ţi !%inile pe trup $i nici nu
reali)ase! c%t de !ult p%n c%nd l.a! prins de !%n brusc, pe nea$teptate.
I.a! luat.o, !i.a! a$e)at.o pe talie $i l.a! tras aproape de !ine. Fchii i s.
au !rit de ui!ire, dar nu s.a retras. 0vea! aproape aceea$i #nlţi!e $i
gura lui !i.a gsit.o &r greutate pe a !ea, strivind.o cu un srut. M.a!
spri"init de )idul cald de piatr din spatele !eu, prins la !i"loc #ntre el $i
)id. *i si!ţea! &iecare parte a trupului lipit de al !eu, dar tot nu era!
destul de aproape. 4u su&icient de aproape.
Sruturile noastre au devenit $i !ai #n&ocate, de parc nu!ai bu)ele
noastre ar &i avut puterea de a !ic$ora distanţa dureroas care ne ţinea
departe. I.a! luat din nou !%na, de data asta ca s.!i ridic &usta de pe un
picior. M%na lui a !%ng%iat carnea delicat de acolo $i, &r prea !ulte
insistenţe, $i.a cobor%t.o spre interiorul coapsei. Mi.a! #!pins #nainte
GJ
ba)inul $i acu! aproape c &re!ta! lipit de el, dorind s ! acopere de
!%ng%ieri.
-2etha: 7nde e$ti:/
Glasul surorii !ele a &ost purtat de v%ntS nu era prin apropiere, dar
destul de aproape #nc%t s a"ung aici #n cur%nd. KMriakos $i cu !ine ne.a!
de)lipit unul de cellalt, g%&%ind a!%ndoi, cu ini!ile bt%ndu.ne nebune$te.
M privea de parc nu !.ar !ai &i v)ut niciodat, iar privirea #i era
p%r"olitoare.
-0i !ai &ost cu cineva p%n acu!:/ !.a #ntrebat ui!it.
0! cltinat din cap.
-5e unde... 4iciodat nu !i te.a$ &i #nchipuit &c%nd..
-*nvţ iute./
0 )%!bit larg $i !i.a lipit !%na de bu)ele lui.
-*n noaptea asta/, a spus el cu respiraţia #ntretiat. -*n noaptea asta.../
-*n noaptea asta/, a! #ncuviinţat.
0tunci s.a #ndeprtat cu spatele, cu privirea !ocnindu.i #nc.
-Te iubesc. ;$ti viaţa !ea./
-,i eu te iubesc/, i.a! spus )%!bind $i l.a! ur!rit cu privirea pe c%nd
se #ndeprta. 7n !inut !ai t%r)iu a! au)it.o iar pe sora !ea.
-2etha>/
3 5o!ni$oar Kincaid>
Glasul lui ;rik !.a s!uls din v%ltoarea aducerilor a!inte $i brusc a!
revenit #n !aga)in, departe de casa de !ult nruit a prinţilor !ei. I.a!
#nt%lnit privirile #ntrebtoare $i a! ridicat colierul.
3 Iau $i sta.
3 5o!ni$oar Kincaid, a spus el nesigur, str%ng%nd #ntre degete
eticheta cu preţul. 0"utorul pe care vi.l dau... nu e nevoie... nu cost
ni!ic...
3 ,tiu, l.a! asigurat. ,tiu. 5ar trece.!i $i asta pe nota de plat. ,i
#ntreab.ţi prietenul dac poate s.!i &ac $i ni$te cercei asortaţi.
0! plecat din !aga)in cu colierul la g%t, !edit%nd #nc la di!ineaţa
aceea, la senti!entul pe care #l avusese! c%nd &usese! atins pentru pri!a
oar, atins nu!ai de un brbat pe care #l iubea!. 0! rsu&lat $i !i.a!
alungat din !inte a!intirea aceasta, a$a cu! &cuse! de nenu!rate ori.
IK
Capitolul 9
6%nd !.a! #ntors #n Oueen 0nne, a! descoperit c #nc #!i !ai
r!%nea !are parte din seara asta. 5in ne&ericire, nu avea! ni!ic de &cut.
7n sucub &r viaţ social> 6e trist> ,i !ai trist era &aptul c a$ &i putut
avea o gr!ad de lucruri de &cut, dar o dduse! #n bar. 5esigur, 5oug
! invitase s ies cu el destul de desS acu! &r doar $i poate se bucura de
)iua liber alturi de o &e!eie care #l aprecia $i !ai !ult. ,i pe Ro!an #l
re&u)ase!, cu tot cu ochii lui &ru!o$i. 0! )%!bit !elancolic, a!intindu.
!i de conversaţia lui dega"at $i de &ar!ecul su sclipitor. 0r &i putut le"er
s &ie FC4eill #ntrupat din ro!anele lui Seth.
6%nd g%ndul !i.a )burat la Seth, !i.a! a!intit c #nc se !ai a&la la el
cartea !ea $i era de"a a treia )i &r ea. 0! o&tat, dornic s $tiu ce avea s
se !ai #nt%!ple apoi, s ! pierd #n paginile populate de 6adM $i de
FC4eill. 0sta ar &i &ost o !odalitate #n care s.!i petrec seara. 6e
netrebnic. 4u !i.o !ai d niciodat #napoi $i niciodat n.o s a&lu ce...
0! ge!ut $i !ai c !i.a venit s.!i dau una peste &runte c%nd !i.a!
reali)at propria prostie. 4u cu!va lucra! la o !are librrie: 5up ce !i.
a! parcat !a$ina, a! pornit spre ;!erald 6itM $i a! descoperit teancul de
crţi cu Pactul de la Glasgow r!ase acolo dup sesiunea de autogra&e.
0! #nhţat una $i !.a! dus cu ea la cas. ?eth, una dintre casiere, era
liber !o!entan.
3 8rei s.!i de!agneti)e)i $i !ie asta: i.a! cerut $i a! #!pins cartea
de.a latul !esei.
3 Sigur, a spus ea $i a trecut.o peste de!agneti)ator. *ţi aplic reducerea
la care ai dreptul:
0! cltinat din cap.
3 4.o cu!pr, o iau doar cu #!pru!ut.
3 Se poate: a spus $i !i.a dat cartea #napoi.
3 Sigur, a! !inţit. 5irectorii au dreptul sta.
I1
6%teva !inute !ai t%r)iu #i arta! pre!iul obţinut pisicii !ele celei
indi&erente $i pornea! apa #n cad. *n ti!p ce se u!plea, !i.a! veri&icat
!esa"ele' nu avea! nici unul. M.a! uitat prin corespondenţa pe care o
luase! #n dru! spre aparta!ent. 4ici acolo nu era ni!ic interesant.
Mulţu!it c ni!ic altceva nu.!i solicita atenţia, a! srit din haine $i !.
a! prelins #n str&undurile acvatice ale c)ii, atent s nu ud cartea.
0ubreM, ghe!uit #n apropiere, ! privea cu ochii !i"iţi, !edit%nd, pare.
se, la !otivele care ar putea deter!ina pe cineva s se scu&unde vreodat #n
ap de bunvoie $i, #n plus, pentru o lung perioad.
Mi.a! spus c pot s citesc !ai !ult de cinci pagini #n noaptea asta
#ntruc%t #n ulti!ele c%teva )ile &usese! vduvit de ea. 6%nd a! ter!inat.o
pe a cincispre)ecea, a! descoperit c !ai a! trei pagini $i #ncep capitolul
ur!tor. 0$ putea s citesc p%n la o pau) pe bune. 6%nd a! ter!inat, a!
o&tat $i !.a! lsat pe spate, cu un senti!ent de decadenţ $i de epui)are.
6e &ericire. 6rţile sunt !ai puţin aductoare de neca)uri dec%t orgas!ele.
0 doua )i de di!ineaţ !.a! dus la !unc &ericit $i #!prosptat.
+aige a dat de !ine pe la pr%n) #n ti!p ce sttea! pe !arginea biroului
!eu $i #l ur!rea! pe 5oug care "uca MinesTeeper
7
. 6%nd a! v)ut.o, a!
srit de la locul !eu #n ti!p ce el oprea iute "ocul.
+aige l.a ignorat $i !.a &i(at pe !ine cu privirea.
3 8reau s &aci o chestie cu Seth Mortensen.
Aenat, !i.a! a!intit de co!entariul despre sclava se(ual.
3 6a de e(e!plu:
3 4u $tiu, a spus $i a dat din cap u$or, indi&erent. Frice. ; nou.sosit #n
ora$, #nc nu cunoa$te pe ni!eni, a$a c probabil are o viaţ social
groa)nic.
Mi.a! a!intit de pri!irea rece de ieri $i di&icultţile de a lega o
conversaţie, a$a c nu prea ! !irau ve$tile ei.
3 I.a! &cut un tur al ora$ului.
3 4u e acela$i lucru.
3 ,i &rate.su:
3 6e e cu el:
3 Sunt convins c $i ei &ac chestii din astea tot ti!pul.
3 5e ce te #!potrive$ti: 6redea! c e$ti &an.
G Aoc video care const #n descoperirea unor !ine pe un c%!p !inat &r a le detona.
I2
;ra! &an, !are de tot, dar citirea crţilor lui $i interacţionarea cu el se
dovedeau a &i dou lucruri &oarte di&erite. Pactul de la Glasgow era
e(traordinar, la &el $i e.!ailul pe care !i.l tri!isese. *ns la capitolul
conversaţie sttea un pic ca!... prost. 5esigur, nu.i putea! spune asta lui
+aige, a$a c eu $i cu ea a! de)btut un pic proble!a asta, #n ti!p ce 5oug
ne privea cu interes. *ntr.un t%r)iu, a! acceptat #n sil, #ngro)it de
perspectiva de a.i propune !car o ase!enea aventur lui Seth, ce s !ai
vorbesc de e&ectiva punere #n practic.
Mai t%r)iu, c%nd #n s&%r$it !i.a! &cut cura" s ! apropii de el, era!
pregtit s ! tri!it iar la pli!bare. *n loc de asta, s.a rupt de !unca lui
$i !i.a )%!bit.
3 Salut, a spus.
Starea lui era !ult #!buntţit, a$a #nc%t a! tras conclu)ia c )iua de
ieri trebuie s &i &ost un accident.
3 Salut. 6u! !erge:
3 4u prea bine, a spus $i a lovit u$or !onitorul laptopului cu unghiile
$i s.a concentrat asupra lui, #ncruntat. ; un pic co!plicat. 4u prea reu$esc
s surprind bine scena asta.
M.a cople$it curio)itatea. 1!, 6adM $i FC4eill au )ile !ai proaste.
*ntotdeauna #!i i!aginase! c trebuie s &ie o chestie teribil de palpitant
s interacţione)i cu ase!enea persona"e, cea !ai adevrat treab.
3 Se pare c ai nevoie de o pau). +aige e #ngri"orat din pricina vieţii
tale sociale.
Fchii lui cprui !.au privit din nou.
3 Serios: 5e ce:
3 6rede c nu ie$i destul, c #nc nu cuno$ti pe ni!eni #n ora$.
3 *l cunosc pe &rate.!eu $i &a!ilia lui. ,i pe Mistee, a spus, a &cut o
pau) $i a continuat' ,i te cunosc $i pe tine.
3 9oarte bine, pentru c sunt pe cale s devin responsabilul tu
personal cu distracţia.
+e bu)e i.a! v)ut o u$oar str%!btur, apoi a cltinat din cap $i a
privit din nou la !onitor.
3 ; &oarte drguţ din partea ta $i a lui +aige, dar nu e nevoie.
4u ! tri!itea la pli!bare cu! o &cuse ieri, dar tot ! irita c
generoasa !ea o&ert nu era acceptat, !ai ales c i.o &cea! sub presiune.
3 1aide, a! spus. 6e altceva o s &aci:
I<
3 0! s scriu.
4u ! putea! opune la a$a ceva. Ro!anele lui erau #ns$i lucrarea lui
5u!ne)eu. 6ine era! eu s le obstrucţione) creatorul: ,i totu$i... +aige
#!i dduse instrucţiuni $i asta era aproape o porunc divin #n sine.
5eodat !i.a trecut prin cap o soluţie de co!pro!is.
3 0i putea s &aci ceva, $tiu $i eu, gen cercetare, pentru carte. 0$a
#!pu$ti doi iepuri dintr.un &oc.
3 0! de"a tot ce.!i trebuie pentru cartea asta.
3 5ar dac, , persona"ele su&er o evoluţie: 6a de e(e!plu... se duc
la planetariu.
6adM era &ascinat de astrono!ie. 5eseori nu!ea constelaţiile $i le lega
de o poveste plin de si!boluri care !ergea #n paralel cu &irul narativ al
ro!anului.
3 Sau... sau... la un !eci de hochei. 0i nevoie de idei noi pentru
"ocurile lui FC4eill, pentru c #n cur%nd o s r!%i &r.
3 ?a nu. 0 cltinat din cap. *n pri!ul r%nd, nu a! &ost niciodat la un
!eci de hochei.
3 +o&ti!:: 4u se... 4u> Serios:
0 ridicat din u!eri.
3 ,i atunci de unde... #ţi iei in&or!aţiile despre !eciuri:
3 ,tiu regulile de ba), iau in&or!aţii de pe Internet $i le co!bin.
0! &cut ochii !ariS ! si!ţea! trdat. FC4eill era de.a dreptul
obsedat de echipa 5etroit Red Eings, iar pasiunea asta #i conturase
personalitatea $i se re&lecta #n acţiunile sale' era rapid, #nde!%natic $i
uneori brutal. 6re)%nd c Seth era !eticulos #n privinţa detaliilor,
presupusese!, #n !od nor!al, c probabil $tie totul despre hochei dac
&cuse din asta o trstur de&initorie a protagonistului.
Seth s.a uitat la !ine, nedu!erit de aerul !eu uluit.
3 Merge! la un !eci de hochei, a! decretat.
3 4u...
3 ?a !erge! la un !eci de hochei. Stai un pic.
0! dat iar &uga "os, l.a! u$uit pe 5oug de la calculatorul nostru $i a!
&cut rost de in&or!aţia care #!i trebuia. ;ra e(act cu! bnuise! eu.
;chipa Thunderbirds #$i #ncepuse se)onul.
3 H'<K, i.a! spus lui Seth c%teva !inute !ai t%r)iu. 4e #nt%lni! la KeM
0rena, la casa principal. Iau eu bilete.
IB
+rea nehotr%t.
3 H'<K, a! repetat. F s &ie &antastic. 0$a #ţi iei o pau) $i o s ve)i cu
adevrat cu! e "ocul. *n plus de asta, spuneai c a)i te.ai blocat.
,i nu era nu!ai asta, a$a avea! s.!i #ndeplinesc obligaţiile &aţ de
+aige #ntr.un !od care nu solicita prea !ult conversaţie. 0vea s &ie prea
!are glgie pe stadion, $i o s &i! prea ocupaţi s ur!ri! !eciul ca s
!ai trebuiasc s discut!.
3 4u $tiu unde e KeM 0rena.
3 5e aici poţi s a"ungi pe "os. Ia.o doar spre Space 4eedle. 0!%ndou
&ac parte din Seattle 6enter.
3 1!...
3 5eci la ce or ne #nt%lni!: a! spus pe un ton a!eninţtor,
provoc%ndu.l parc s ! supere.
3 H'<K, a spus el cu o gri!as.
6%nd a! ie$it de la serviciu, !.a! dus s.!i re)olv ni$te proble!e. 4u
!ai avea! ce altceva s &ac pe te!a enig!ei cu v%ntorul de va!piri p%n
nu avea ;rik un rspuns. 5in ne&ericire, lu!ea p!%ntean #$i avea #nc
partea ei de cerinţe, $i !i.a! petrecut !are parte din sear cu diverse
treburi. 6a de e(e!plu reaprovi)ionarea cu hran pentru 0ubreM, ca&ea $i
GreM Goose
8
. ,i !.a! uitat $i la noua linie de luciu de bu)e de la M06
9
.
Mi.a! a!intit chiar s.!i iau $i o bibliotec din aia ie&tin pe care ţi.o
asa!ble)i singur pentru teancurile !ele de crţi din living, care a!eninţau
s ali!ente)e un incendiu.
+roductivitatea !ea era &r li!ite.
+entru cin a! #n$&cat ni$te !%ncare indian $i a! reu$ii s a"ung la
KeM 0rena la H'<K &i(. 4u.l vedea! pe nicieri pe Seth, dar #nc nu !.a!
lsat cuprins de panic. Seattle 6enter nu era u$or de strbtut $i probabil
c #nc ddea t%rcoale pe l%ng Space 4eedle $i #ncerca s.$i &ac dru!
#ncoace.
0! cu!prat biletele $i !.a! a$e)at pe o treapt !are de ci!ent. ;ra
rcoare #n seara asta $i !.a! cuibrit bine #n puloverul !eu gros de l%n $i
l.a! trans&or!at #ntr.unul !ai gros. *n ti!p ce a$tepta!, privea! lu!ea.
I Marc de votc produs #n 9ranţa de ctre co!pania ?acardi.
J Make.up 0rt 6os!etics, sau M\0\6, !arc de cos!etice ere at #n 1JIB #n 6anada,
achi)iţionat #n 1JJI de ;stee 2audei 6o!panies.
ID
6upluri, grupuri de tipi $i copii entu)ias!aţi se adunau s vad echipa !ic
dar dur din Seattle. F&ereau un spectacol interesant.
6%nd s.a &cut H'DK, a! #nceput s.!i pierd cu!ptul. Mai avea! )ece
!inute, $i.!i &cea! gri"i c era posibil ca Seth s se &i rtcit. Mi.a! scos
!obilul $i a! &or!at nu!rul de la !aga)in, #ntreb%nd dac !ai era acolo.
4u, a venit rspunsul, dar avea +aige nu!rul lui de !obil. 0! &or!at la
el apoi, dar !i.a intrat csuţa vocal.
Mi.a! #nchis tele&onul iritat $i !.a! a&undat $i !ai !ult #n propria
#!brţi$are ca s.!i ţin de cald. *nc avea! ti!p. *n plus, era bine c Seth
nu !ai era la !aga)in. 0sta #nse!na c era pe dru!.
*ns c%nd s.a &cut ora $apte $i a #nceput !eciul, tot nu a"unsese. 0!
#ncercat din nou s.l sun pe !obil, apoi a! privit u$ile cu "ind. 8oia! s
vd #nceputul !eciului. +oate c Seth nu &usese niciodat la un !eci de
hochei, dar eu &usese! $i #!i $i plcea. Mi$carea continu $i energia #!i
acaparau atenţia !ai !ult dec%t orice alt sport, chiar dac uneori btile !
u!pleau de ru$ine. 4u voia! s rate) a$a ceva, dar nici nu.!i plcea s !
g%ndesc c Seth a"unge $i nu $tie ce s &ac atunci c%nd vede c eu nu !ai
sunt la locul de #nt%lnire.
0! !ai a$teptat un s&ert de or, ascult%nd )go!otele "ocului care
r)bteau p%n la !ine, p%n c%nd #n s&%r$it a! acceptat adevrul.
*!i trsese clapa.
0$a ceva era ne!ai#nt%lnit $i nu !i se !ai #nt%!plase... de !ai bine de
un secol. M si!ţea! !ai !ult ui!it dec%t "enat sau !%nioas. Toat
chestia asta era prea ciudat s.o pot pricepe.
F clip !ai t%r)iu, a! decis c ! #n$ela!. ; drept, Seth &usese
reticent, dar n.ar &i re&u)at pur $i si!plu s vin &r s sune !car. ,i
poate... poate c i se #nt%!plase ceva ru. +oate #l lovise o !a$in, !ai $tii:
5up !oartea lui 5uane, niciodat nu puteai prevedea c%nd avea s se
#nt%!ple o nenorocire.
Totu$i, p%n s a&lu !ai !ulte, singura nenorocire cu care !
con&runta! eu era c pierdea! !eciul. 2.a! sunat din nou pe !obil, $i de
data asta i.a! lsat un !esa" cu nu!rul !eu de tele&on $i locul #n care !
a&la!. 0vea! s ies eu $i s.l iau dac era nevoie. 0poi a! intrat s vd
!eciul.
St%nd a$a singur, ! si!ţea! de parc a$ &i srit #n ochi, de parc
tristeţea situaţiei #n care ! a&la! ar &i &ost !arcat cu indicatoare. *n
IH
apropierea !ea erau $i alte cupluri, $i un grup de tipi #!i tot aruncau
ocheade $i din c%nd #n c%nd #i tot ddeau cu cotul unuia dintre ei care voia
s intre #n vorb cu !ine. 4u ! #ngri"ora &aptul c !i se &ceau avansuri,
ci c ddea! i!presia c avea! nevoie de a$a ceva. +oate c alesese! eu
s nu ies la #nt%lniri, dar asta nu #nse!na c nu putea! s.o &ac atunci c%nd
voia! eu. 4u #!i plcea s &iu perceput ca o tip disperat $i singur. M
si!ţea! destul #n &elul sta uneori, &r s !i se con&ir!e din e(terior.
*n pri!a pau), !i.a! cu!prat un corndog
10
ca s ! console). *n
ti!p ce scotocea! prin geant dup bani, a! dat de h%rtiuţa pe care era
nu!rul Iui Ro!an. M.a! uitat la ea #n ti!p ce !%nca!, $i !i.a! a!intit
de insistenţele lui $i de c%t de ru ! si!ţise! c.l re&u)ase!. ?rusca $i
dureroasa sen)aţie de abandon !i.a tre)it nevoia de a &i cu cineva, ca s.!i
a!intesc !ie #ns!i c putea! avea viaţ social c%nd voia!.
Si!ţul realitţii !.a #ngheţat pentru o clip pe c%nd ! pregtea! s
&or!e) nu!rul, averti)%ndu.! c asta presupunea #nclcarea
"ur!%ntului de )eci de ani de a nu ie$i cu tipi de treab. ;rau !odalitţi
!ai #nţelepte de a da #ntrebuinţare unui bilet de hochei ne&olosit, !i.a
a!intit vocea interioar, vocea raţiunii. 6a de e(e!plu s i.l dau lui 1ugh
sau va!pirilor. 5ac #l suna! pe unul dintre ei, avea! parte de o
interacţiune !ai prudent.
5ar... dar ei ! tratau ca pe o sor, $i, de$i $i eu ţinea! la ei ca la
&a!ilia !ea, #n !o!entul sta nu voia! s &iu sor. ,i #n orice ca), nici
!car nu era o #nt%lnire pe bune, ci doar o ie$ire ca #ntre a!ici. *n plus de
asta, aceea$i acoperire pe care !i.ar &i o&erit.o pre)enţa lui Seth, absenţa
interacţiunii,se aplica $i #n ca)ul lui Ro!an. 0vea s &ie sut la sut sigur,
a$a c a! &or!at nu!rul.
3 0lo.
3 0u)i, !.a! sturat s.ţi !ai ţin haina.
2.a! si!ţit )%!bind la cellalt capt al &irului.
3 M g%ndea! c de"a ai aruncat.o.
3 0i #nnebunit: ; de la Kenneth 6ole
11
. 5ar ! rog, nu de aia a!
sunat.
1K 7n &el de hotdog dat prin aluat din &in de poru!b $i pr"it iii ulei #ncins sau copt la
cuptor $i de regul servit pe bţ.
11 5esigner vesti!entar a!erican Pn. 1JDBQ.
IG
3 Mda, !i.a! dat sea!a.
8rei s vii la un !eci de hochei #n seara asta:
3 6%nd #ncepe:
3 @, acu! patru)eci de !inute.
S.a lsat o pau) !arca Seth.
3 ,i abia acu! te.ai g%ndit s ! inviţi:
3 @..., persoana cu care trebuia s !erg n.a venit.
3 ,i acu! ! suni pe !ine:
3 ;rai a$a de dornic s ie$i...
3 5a, dar sunt... stai un pic. 0dic eu sunt al doilea pe list:
3 4u te g%ndi #n &elul sta, ci !ai degrab g%nde$te.te c, $tiu $i eu...
c e$ti solicitat s duci la #ndeplinire ceva ce nu a putut un altul.
3 6a! ca tipa de pe locul doi de la Miss 0!erica:
3 7ite care e treaba, vii sau nu:
3 ; &oarte tentant propunerea, dar a! treab. ,i nu spun doar a$a, a
e(plicat $i apoi a &cut #nc o pau). 5ar trec pe la tine dup !eci.
4u, nu a$a trebuiau s decurg lucrurile.
3 5up !eci a! treab.
3 6e treab, ai alte planuri cu tipul care ţi.a tras clapa:
3 4u... Trebuie s... s !onte) o bibliotec. F s.!i ia ceva ti!p. ;
!unc grea, #nţelegi:
3 Sunt e(pert #n genul sta de treburi do!estice. 4e vede! peste
c%teva ore.
3 Stai puţin, nu se poate..., a! dat s spun, dar s.a #ntrerupt.
0! #nchis ochii, prad unui !o!ent de e(asperare, i.a! deschis, apoi
!i.a! #ndreptat din nou atenţia asupra acţiunii de pe gheaţ. 6e &cuse!:
5up !eci, !.a! strecurat #napoi spre cas. ;(altarea cau)at de
victorie nu putea dep$i an(ietatea de a.l avea pe Ro!an #n aparta!entul
!eu.
3 0ubreM . a! spus c%nd a! intrat . ce ! &ac eu:
0 cscat, ls%ndu.$i la vedere colţi$orii !icuţi, de ani!aluţ do!estic, $i
a! cltinat din cap la ea.
3 ;u nu pot s ! ascund sub pat ca tine. 4.o s prind a$a ceva la el.
0!%ndou a! tresrit c%nd, brusc, s.a au)it o btaie la u$. +reţ de o
"u!tate de secund chiar a! luat #n calcul ideea cu patul #nainte s
catadicsesc s.i deschid lui Ro!an. 0ubreM l.a studiat pentru un !o!ent,
II
apoi, pare.se, !ult prea cople$it la vederea unui se(.si!bol #n carne $i
oase, a pornit ca din pu$c spre dor!itorul !eu.
Ro!an, #!brcat casual, sttea acolo, cu un pachet de $ase cutii de
Mountain 5eT $i cu dou pungi de chipsuri. ,i cu o cutie cu cereale.
3 2uckM 6har!s: a! #ntrebat.
3 Magic de delicioase, a e(plicat el. Fbligatorii #n ca)ul oricrei lucrri
de construcţii.
0! cltinat din cap, ui!it #nc de &elul #n care reu$ise s se strecoare
p%n aici.
3 S $tii c nu e #nt%lnire.
3 ;vident, a spus $i !i.a aruncat o privire scandali)at. 0lt&el aducea!
cereale 6ount 6hocula.
3 8orbesc serios. 4u e #nt%lnire, a! repetat.
3 5a, da, a! #nţeles, a spus, a lsat lucrurile pe !as $i s.a #ntors spre
!ine. Ia spune, unde e: 1ai s ne apuc! de treab.
0! rsu&lat, u$urat dar #nc "enat de atitudinea lui direct. 9r &lirt $i
&r avansuri pe &aţ, doar #ntra"utorare cinstit, prieteneasc. Mont!
biblioteca $i apoi pleac.
0! rupt a!bala"ul de la cutia enor! $i a! #!pr$tiat pe a&ar ra&turi $i
panouri, alturi de o !ultitudine de bolţuri $i $uruburi. Instrucţiunile erau
)g%rcite la vorb $i cuprindeau #n general ni$te diagra!e criptice cu ni$te
sgeţi care indicau unde trebuiau puse anu!ite ele!ente. 5up c%teva
!inute de cercetare !inuţioas, #ntr.un &inal a! decis c trebuia s
#ncepe! cu panoul la !are din spate, a$a c l.a! #ntins pe "os cu ra&turile
$i pereţii laterali deasupra. Fdat ce totul a &ost aliniat cu! trebuie, Ro!an
a luat $uruburile $i se uita la locul #n care se #!binau di&eritele co!ponente.
0 cercetat $uruburile, s.a uitat la cutie, apoi s.a #ntors iar spre ra&t.
3 6iudat treab.
3 6e anu!e:
3 6red c... !a"oritatea chestiilor stora au de regul guri #n le!n, $i e
$i o unealt !icuţ cu care s prin)i $uruburile.
M.a! aplecat deasupra le!nului. 4ici ur! de guri, nici de unealt.
3 Trebuie s le #n$urub! noi.
0 #ncuviinţat din cap.
3 0! pe undeva o $urubelniţ...
S.a uitat la le!nul bibliotecii.
IJ
3 4u cred c o s !earg. 6red c ave! nevoie de o !a$in de gurit.
M.a uluit dibcia lui #ntr.ale sculelor.
3 0$a ceva $tiu sigur c n.a!.
0! dat &uga la un !are !aga)in de scule pentru cas unde a! a"uns cu
)ece !inute #nainte de #nchidere. 7n v%n)tor stresat ne.a indicat unde erau
!a$inile de gurit, apoi a luat.o la picior $i ne.a strigat peste u!r c nu
ave! prea !ult ti!p.
Sculele electrice ne priveau nepstoare, a$a c a! apelat la Ro!an
pentru #ndru!are.
3 1abar n.a!, a recunoscut #ntr.un &inal, dup o lung tcere.
3 6redea! c e$ti e(pert #n -treburile do!estice/.
3 1!, ! rog..., a spus cu un aer vinovat, o pre!ier la el. ;ra o
e(agerare.
3 6a un &el de !inciun, cu! ar veni:
3 4u. 6a un &el de e(agerare.
3 ; acela$i lucru.
3 ?a nu.
0! renunţat la &ineţurile se!antice.
3 ,i atunci de ce ai spus a$a:
0 cltinat trist din cap.
3 *n parte, pentru c voia! doar s te !ai vd. 6%t despre restul..., nu
$tiu. 6red c rspunsul scurt ar &i c ai spus c aveai ceva co!plicat de
&cut. 0$a c voia! s te a"ut.
3 Sunt o do!niţ la ananghie: l.a! tachinat.
M.a studiat cu serio)itate.
3 4u prea. 5ar e$ti o persoan pe care a$ vrea s.o cunosc !ai bine $i
voia! s ve)i c !ai a! $i altceva #n cap dec%t s ! culc cu tine.
3 5eci dac ţi.a$ o&eri o partid de se( pe culoarul sta, !.ai re&u)a:
!i.a ie$it re!arca asta obra)nic #nainte s apuc s.o cen)ure).
;ra un !ecanis! de aprare, o glu! !enit s.!i disi!ule)e starea de
con&u)ie #n care ! aruncase e(plicaţia lui sincer. Ma"oritatea tipilor
voiau doar s se culce cu !ine $i nu era! prea sigur ce trebuia s &ac cu
un tip care nu voia asta.
Re!arca !ea super&icial a reu$it s distrug !o!entul de !editaţie.
Ro!an a redevenit tipul #ncre)tor #n sine $i &er!ector, $i !ai c a!
regretat schi!barea pe care o cau)ase! $i ! #ntreba! ce ar &i putut ur!a.
JK
3 0r trebui s te re&u). 4u !ai ave! dec%t $ase !inute, $i ne.ar da
a&ar #nainte s ter!in!, a spus $i $i.a #ndreptat din nou atenţia asupra
!a$inilor de gurit cu o vigoare re#nnoit. ,i c%t despre a$a.)isa !ea
dibcie #n !aterie de treburi do!estice . a adugat . sunt un tip care #nvaţ
&oarte repede, a$a c nu era toc!ai o e(agerare. +%n se las noaptea, a! s
&iu e(pert.
9als.
5up ce a ales #n !od aleatoriu o !a$in de gurit $i a! a"uns acas,
Ro!an s.a apucat s a$e)e co!ponentele bibliotecii $i s le asa!ble)e. 0
&i(at unul din ra&turi pe panoul din spate, a pus $urubul drept $i a pornit
!a$ina.
,urubul a intrat oblic, rat%nd cu totul ra&tul.
3 Ma!a !.sii, a tras el o #n"urtur.
M.a! dat !ai aproape $i a! sc%ncit c%nd a! v)ut $urubul scoţ%nd
capul prin spatele bibliotecii !ele. 2.a! scos $i a! privit de)olaţi gaura
vi)ibil r!as #n ur!.
3 +robabil c o s &ie acoperit de crţi, a! sugerat.
?u)ele i s.au redus la o linie rigid $i a repetat isprava. 5e data asta
$urubul a prins, dar tot #ntr.un unghi din care era vi)ibil. 2.a scos din nou
$i #ntr.un &inal l.a introdus corect, la a treia #ncercare.
5in ne&ericire, procesul se repeta pe !sur ce continua. +rivea! cu!
aprea gaur dup gaur, $i #ntr.un t%r)iu l.a! #ntrebat dac pot s #ncerc $i
eu. 0 &cut un gest de rese!nare $i !i.a #n!%nat !a$ina de gurit. 0!
potrivit $urubul, !.a! lsat pe el $i l.a! v%r%t per&ect de la pri!a
#ncercare.
3 Iisuse, a e(cla!at. Sunt co!plet #n plus. ;u sunt do!niţa la
ananghie.
3 5aC de unde. Tu ai adus cerealele.
0! ter!inat cu &i(area ra&turilor, apoi au ur!at pereţii laterali. +e
panoul din spate erau ni$te se!ne !ici $i pro&unde ca s te a"ute s #i
potrive$ti. 0tent, a! #ncercat s #i alinie) ca s se potriveasc bine pe
!argine.
S.a dovedit o sarcin i!posibil $i #n cur%nd a! reali)at care era
!otivul. *n ciuda gurilor per&ect e(ecutate, toate ra&turile erau &i(ate
str%!b, unele prea spre st%nga sau prea spre dreapta. +ereţii laterali nu se
suprapuneau cu !arginile panoului din spate.
J1
Ro!an s.a lsat pe spetea)a canapelei $i $i.a trecut o !%n peste ochi.
3 5u!ne)eule>
0! ronţit o !%n de 2uckM 6har!s $i a! chib)uit.
3 ;i, hai s le potrivi! cu! pute!.
3 6hestia asta n.o s ţin niciodat crţi.
3 9ace! $i noi ce pute!.
0! #ncercat cu pri!ul perete $i, de$i a durat ceva $i arta cu!plit, era
totu$i utili)abil. 0poi a! trecut la ur!torul.
3 6red c p%n la ur! trebuie s recunosc c nu ! pricep prea bine
la chestia asta, a re!arcat el. 5ar tu pari s ai un talent anu!e, e$ti o
adevrat e(pert #n do!eniu.
3 4u sunt prea sigur. 6red c singurul lucru la care sunt talentat e s
! descurc c%t de c%t cu treburile pe care trebuie le &ac.
3 +ari s &ii stul de lu!ea asta, dac recunosc eu bine tonul. 6are e
!otivul: Sunt !ulte lucruri pe care -trebuie/ s le &aci:
Mai c !.a! #necat de r%s c%nd g%ndul !i.a )burat la scena cu
supravieţuirea speci&ic unui sucub.
3 Se poate spune $i asta. *n &ond, nu li se #nt%!pl tuturor:
3 ?a da, desigur, dar trebuie s !enţii un echilibru #ntre astea $i
lucrurile pe care vrei s le &aci. 4u te !ai su&oca de at%ta -trebuie/. 0lt&el
nu !ai are nici un sens s trie$ti. 8iaţa devine o chestiune de
supravieţuire.
0! ter!inat cu un $urub.
3 ;$ti ca! pro&und pentru !ine #n noaptea asta, !i 5escartes.
3 4u &i caraghioas. 8orbesc serios. 6e vrei de &apt: 5e la viaţ. 5e la
viitor. 5e e(e!plu, ai de g%nd s lucre)i la librrie tot restul vieţii:
3 F vre!e da. 5e ce: 8rei s spui c e ceva #n neregul cu chestia
asta:
3 4u. 5oar c pare ca! banal, o !odalitate de a.ţi u!ple ti!pul.
3 4u, categoric nu, a! spus cu un )%!bet. ,i chiar dac ar &i a$a, tot ne
!ai pute! bucura de lucrurile banale.
3 5a, dar a! descoperit c oa!enii visea) s aib !eserii !ai
palpitante, unele prea nebune$ti s &ie cu adevrat practicate. 7nele care
sunt prea di&icile, care #nsea!n prea !ult !unc sau pur $i si!plu sunt
prea e(centrice. M g%ndesc la lucrtorul de la ben)inrie care visea) s
&ie vedet rock. 2a contabila care #$i dore$te s &i &cut cursuri de istoria
J2
artei #n loc de statistic. Fa!enii renunţ la visurile lor, &ie pentru c le
cred ireali)abile, &ie pentru c le las pe -alt dat/. Se oprise din ce &cea
$i redevenise serios. 5eci, tu ce vrei, Georgina Kincaid: 6e vis nebunesc ai
tu: 6el pe care cre)i c nu.l poţi #ndeplini, dar la care vise)i #n tain.
Sincer, !area !ea dorinţ era s a! o relaţie nor!al, s iubesc $i s &iu
iubit &r co!plicaţii supranaturale. 7n lucru !inuscul, a! g%ndit cu
tristeţe, #n co!paraţie cu grandioasele e(e!ple pe care le dduse, deloc
nebunesc, doar i!posibil. 4u $tia! dac acu! #!i dorea! dragostea ca pe
un !od de a.!i co!pensa !aria"ul de !uritoare pe care #l distrusese!, sau
pur $i si!plu pentru c trecerea anilor #!i de!onstrase c dragostea putea
aduce !ai !ulte #!pliniri dec%t eterna punere #n slu"ba carnalului. 4u c
asta nu ar &i avut prţile ei bune, desigur. ;ra tentant s &ii dorit $i adorat,
un lucru dup care t%n"eau !a"oritatea !uritorilor $i ne!uritorilor. 5ar
dragostea $i dorinţa nu sunt acela$i lucru.
0legerea logic prea a &i relaţia cu alţi ne!uritori, dar lucrtorii
In&ernului nu se dovedeau a &i candidaţii ideali pentru stabilitate $i
devota!ent. 0vusese! c%teva relaţii satis&ctoare cu ase!enea brbaţi
de.a lungul anilor, dar se alesese pra&ul de toate.
*ns asta nu era o conversaţie pe care s o a! prea cur%nd cu Ro!an.
0$a c, #n schi!b, i.a! !rturisit cea de.a doua &ante)ie a !ea, aproape
surprins de c%t de tare #!i dorea! asta. 5e regul, oa!enii nu ! #ntrebau
ce #!i doresc de la viaţ, !a"oritatea #ntrebau doar #n ce po)iţie vreau s.o
&ac.
3 ;i bine, dac nu a$ lucra la librrie, $i, crede.!, sunt toarte &ericit
acolo, cred c !i.ar plcea s regi)e) spectacole #n 2as 8egas.
+e chipul lui Ro!an a #n&lorit un )%!bet.
3 0sta e, ve)i: 0sta e genul de chestie nebuneasc, bi)ar, despre care
vorbesc, a spus $i s.a aplecat #nainte. ,i ce te ţine departe de lu!ea s%nilor
goi $i a paietelor: Tea!a de risc, de sen)aţional, de ce.o s spun lu!ea:
3 4u, a! spus cu tristeţe. Si!plul &apt c nu pot s &ac chestia asta.
3 4u pot e un...
3 8reau s spun c nu pot s regi)e) pentru c nu pot s concep
nu!ere de dans. 0! #ncercat. 4u pot... nu pot s cree) ni!ic de genul sta,
ni!ic nou. 4u sunt genul creativ.
3 ;u nu cred asta, a spus el dispreţuitor.
3 5ar e adevrat.
J<
6ineva #!i spusese pe vre!uri c ne!uritorii nu erau !eniţi s cree)e,
c sta era apana"ul &iinţelor u!ane care erau !istuite de pasiunea de a lsa
ceva #n ur! la &inalul scurtei lor e(istenţe. 5ar cunoscuse! ne!uritori
care puteau. +eter #$i ticluia #ntotdeauna propriile surpri)e culinare
originale, iar 1ugh se &olosea de trupul u!an ca de cadrul propriilor creaţii.
5ar eu: ;u nu &usese! niciodat capabil s &ac asta, nici !car c%nd
&usese! !uritoare. ;u era! proble!a.
3 4ici nu $tii c%t de !ult a! #ncercat s &ac lucruri creative. Fre de
pictur, lecţii de !u)ic. *n cel !ai ru ca) sunt un de)astru, #n cel !ai
bun, i!itatoarea geniului altcuiva.
3 0i &ost destul de priceput la chestia asta cu !ontatul.
3 +entru c a conceput.o altcineva, $i la instrucţiunile altcuiva. 2a asta
e(cele). Sunt inteligent, a! "udecat, citesc oa!enii $i interacţione)
per&ect cu ei. +ot s i!it diverse lucruri, s #nvţ !i$crile $i pa$ii potriviţi.
Fchii !ei, de e(e!plu, a! spus $i i.a! artat. +ot s ! !achie) la &el de
bine, sau chiar !ai bine dec%t orice &at de la raionul de cos!etice al unui
!aga)in. 5ar toate ideile $i culorile pe care le &olosesc provin de la alţii, de
la po)ele din reviste. 4u invente) ni!ic. 6hestia cu 2as 8egasul: 0$ putea
dansa #ntr.un spectacol $i a$ &i per&ect. Serios. 0$ putea &i starul oricrui
spectacol de revist, ur!%nd regia altcuiva. 5ar eu n.a$ putea crea nici o
!i$care, ni!ic de!n de luat #n sea!.
Ter!inaser! cu peretele.
3 4u te cred, !.a contra)is el, $i aprarea lui pasionat !.a surprins $i
!.a &er!ecat #n acela$i ti!p. ;$ti sclipitoare $i plin de viaţ, e$ti
inteligent, e(tre! de inteligent. Trebuie s.ţi dai o $ans. *ncepi u$urel $i
porne$te de acolo.
3 0sta e &a)a #n care #!i spui s a! #ncredere #n !ine, $i c li!ita e
cerul:
3 4u, asta e &a)a #n care #ţi spun c se &ace t%r)iu $i c trebuie s plec.
?iblioteca e gata, iar eu a! petrecut o seara !inunat.
4e.a! ridicat $i a! ridicat $i biblioteca, spri"inind.o de peretele
livingului. M.a! dat #napoi $i a! cercetat.o #n lini$te. +%n $i 0ubreM s.a
pre)entat la inspecţie.
4u era ra&t care s nu stea str%!b. 7nul din pereţii laterali se
suprapunea aproape per&ect cu !arginea panoului din spate, #ns la cellalt
era un spaţiu de vreo "u!tate de centi!etru. *n panoul din spate erau $ase
JB
guri la vedere, $i, lucrul cel !ai ine(plicabil, toat !ustria prea s stea
#ntr.o r%n, spre st%nga.
M.a! pus pe r%s $i nu ! !ai putea! opri. 5up o clip de uluial,
Ro!an !i s.a alturat.
3 S&inte 5oa!ne, a! spus #ntr.un &inal, $terg%ndu.!i lacri!ile. 4.a!
v)ut #n viaţa !ea un lucru !ai #ngro)itor.
Ro!an a dat s.$i e(pri!e de)aprobarea, apoi s.a r)g%ndit.
3 Se poate, a spus $i a e(ecutat un salut !ilitresc. 5ar eu cred c o s
re)iste, cpitane.
0u !ai ur!at c%teva co!entarii rela(ate, dup care l.a! condus spre
u$ $i !i.a! a!intit s.i dau haina #napoi. *n ciuda glu!elor pe care le
&cea, prea sincer de)u!&lat de !ontarea ratat a bibliotecii, !ai !ult
dec%t !ine, de parc ar &i si!ţit c !.a de)a!git. 6ine $tie cu!, !i se
prea o atitudine !ai pe placul !eu dec%t replicile oportune sau bravada
$ar!ant. 4u c nu !i ar &i plcut la nebunie lucrurile astea. 2.a! studiat
#n ti!p ce ne lua! la revedere $i ! g%ndea! la -cavaleris!ul/ lui $i la
#ncrederea ar)toare #n capacitatea !ea de a.!i ur!a dorinţa cea !ai
pro&und, $i ghe!ul de &ric ce #ncolţea #n !ine #n pre)enţa oa!enilor pe
care #i plcea! s.a !ai detensionat un pic.
3 ;i, tu nu !i.ai spus niciodat care e visul tu nstru$nic.
2a vorbele astea, $i.a !i"it ochii alba$tri.ver)ui.
3 4u e chiar a$a de nstru$nic. *nc #ncerc s obţin #nt%lnirea aia cu
tine.
4u chiar a$a de nstru$nic. 2a &el ca !ine, pre&era tovr$ia cuiva #n
locul &ai!ei $i a lu!inii re&lectoarelor. *n !o!entul la !.a! hotr%t.
3 1!, atunci... ce &aci !%ine:
3 4i!ic deoca!dat, s.a #nseninat el.
3 0tunci treci pe la !aga)in chiar #nainte de ora #nchiderii. F s ţin o
lecţie de dans.
2ecţia de dans avea s se petreac #n pre)enţa !ultor persoane $i avea s
&ie un co!pro!is &r ur!ri.
L%!betul i.a devenit un pic $ovielnic.
3 F lecţie de dans:
3 Te deran"ea): Te.ai r)g%ndit, nu vrei s !ai ie$i:
3 4u, dar... e ca treaba aia cu 2as 8egas: F s te acoperi de dia!ante
&alse: +entru c probabil !.a$ prinde #n a$a ceva.
JD
3 4u toc!ai.
0 ridicat din u!eri $i caris!a i.a urcat din nou la cote #nalte.
3 ;i, o ls! pe a doua #nt%lnire.
3 4u, nu !ai e(ist $i a doua #nt%lnire, ai uitat: 5oar una $i gata. 4u ne
!ai vede!, a$a ai spus. +e cuv%nt de cerceta$...sau ceva de genul.
3 Se poate s &i &ost o e(agerare.
3 4u. 0sta ar &i o !inciun.
3 0h, a e(cla!at $i !i.a &cut cu ochiul. +resupun c p%n la ur! nu
sunt acela$i lucru, nu:
3 0, a! e)itat #n &aţa logicii steia.
0 &cut o plecciune din aia $trengreasc #n stilul caracteristic, dup
care a $ters.o.
3 R!as.bun, Georgina.
0! intrat #napoi #n cas, trg%nd nde"de c nu &cuse! vreo ga&, $i a!
gsit.o pe 0ubreM pe unul din ra&turi.
3 9at, ai gri", a! averti)at.o. 4u cred c are o structur prea
sntoas.
5e$i era t%r)iu, nu ! si!ţea! obosit, nu dup seara asta nebun
petrecut cu Ro!an. M si!ţea! surescitat, iar pre)enţa lui #!i a&ectase
$i trupul, $i !intea. *ntr.un !o!ent de inspiraţie, a! u$uit.o pe 0ubreM din
bibliotec $i a! #nceput s.!i trans&er teancurile. 6u &iecare greutate
adugat, ! a$tepta! s se prbu$easc, dar hardughia se ţinea bine.
6%nd a! a"uns la crţile lui Seth Mortensen, !i.a! adus brusc a!inte
de cataclis!ul care declan$ase toat seara pe care o avusese!. *n ad%ncul
!eu a pornit din nou s !ocneasc !%nia. 4u au)ise! o vorb de la
scriitor #n tot acest ti!p. *nc !ai e(ista posibilitatea s &i &ost clcat de o
!a$in, dar instinctul #!i spunea c ! #n$el. +ur $i si!plu #!i trsese
clapa.
F parte din !ine lua #n calcul s.i ia crţile la $uturi drept rsplat, dar
$tia! c nu putea! niciodat s &ac chestia asta. 2e iubea! prea tare. 4u
era ca)ul s trag ele ponoasele din cau)a nea"unsurilor creatorului lor. 0!
luat cu !elancolie Pactul de la Glasgow, cuprins deodat de nerbdarea
de a.!i pri!i porţia de cinci pagini. Mi.a! lsat restul crţilor nearan"ate
#n bibliotec $i !.a! instalat pe canapea, cu 0ubreM la picioare.
6%nd a! a"uns la o pau), a! descoperit ceva incredibil. 6adM #ncepea
s &ie interesat de tipul sta. 0$a ceva era de nei!aginat. FC4eill,
JH
seductorul, se alegea tot ti!pul cu partide de se(, #ns 6adM r!%nea de o
virtute i!pecabil, indi&erent de c%te alu)ii se(uale $i glu!e #$i arunca cu
FC4eill. +%n acu! nu se #nt%!plase ni!ic palpabil #n carte, dar putea!
citi se!nele inevitabile a ceea ce ur!a s se petreac #ntre ea $i
investigatorul sta pe care #l cunoscuser #n GlasgoT.
0! continuat s citesc, incapabil s las acţiunea #n suspensie. ,i cu c%t
citea! !ai !ult, cu at%t !ai greu #!i era s ! opresc. *n scurt ti!p,
#ncepea! s si!t o satis&acţie tainicii $i iraţional la #nclcarea regulii cu
cele cinci pagini. ;ra de parc #ntr.un &el !.a$ &i r)bunat pe Seth.
4oaptea avansa. 6adM s.a culcat cu tipul, iar FC4eill a devenit atipic de
gelos $i de surescitat #n ciuda &ar!ecului pe care #l a&i$a de regul. 5race>
M.a! ridicat de pe canapea, a! srit #n pi"a!ale, $i !.a! ghe!uit la !ine
#n pat, ur!at de 0ubreM. 0! continuat s citesc.
0! ter!inat cartea la patru di!ineaţa, cu ochii #nceţo$aţi $i la captul
puterilor. 6adM s.a !ai v)ut de c%teva ori cu tipul #n ti!p ce ea $i FC4eill
deslu$eau !isterul, palpitant ca de obicei, dar dintr.odat !ai puţin
interesant #n co!paraţie cu evoluţia relaţiilor dintre cei doi, $i apoi ea $i cu
scoţianul s.au desprţit. S.a #ntors #!preun cu FC4eill la Eashington
5.6., $i totul a revenit la nor!al.
0! rsu&lat $i a! lsat cartea pe podea, nesigur pe g%ndurile !ele, #n
pri!ul r%nd pentru c era! at%t de obosit. *ns, cu un e&ort voinicesc, !.
a! ridicat din pat, !i.a! luat laptopul, !.a! conectat la contul din
;!erald 6itM $i i.a! tri!is lui Seth un !esa" lapidar' -6adM a pus.o. 6are
e &a)a:/ 0poi, #n chip de post.scriptu!' -0propo, a &ost de!enţial !eciul
de hochei./
Mulţu!it c #!i i!ortali)ase! prerea, a! ador!it instantaneu..., dar
c%teva ore !ai t%r)iu !.a tre)it de$tepttorul.
JG
Capitolul 10
Iisuse> 6e naiba a &ost #n capul !eu: 0)i trebuia s !erg la !unc. ,i
nu nu!ai at%t, trebuia s ! duc la !unc #n )ece !inute. 4u avea! ti!p
pentru haine $i !achia" -pe bune/. 6u un o&tat, !i.a! schi!bat e(teriorul,
c!a$a de noapte a lsat locul unor pantaloni gri $i unei blu)e de culoarea
&ilde$ului, iar prul $i !achia"ul au cptat per&ecţiunea obi$nuit. Splatul
pe dinţi $i par&u!atul nu se puteau drege #n &elul sta, $i dup ce a! &cut
treburile astea, !i.a! #n$&cat geanta $i a! ie$it #n &ug din cas.
6%nd a! a"uns #n hol, !.a strigat portarul.
3 0veţi un pachet, a spus $i !i.a #n!%nat un obiect plat.
6on$tient #nc de &aptul c era t%r)iu, a! rupt iute a!bala"ul $i !i.a!
#nbu$it un icnet la vederea conţinutului. +e pachet scria -Set pentru
pictur pe cati&ea cu )one nu!erotate/, iar dedesubt sttea scris' -6reea).
ţi propria capodopera> 6onţine toate cele necesare pentru ca tu s picte)i ca
un adevrat artist>/ -6apodopera/ pe care o putea! crea era un peisa"
de$ertic, cu un cactus uria$ #ntr.o parte $i cu un coiot urltor #n partea
cealalt. +e cer )bura un vultur $i prin apropiere plutea capul unui indian
&r trup. +e scurt, stereotipic $i de un prost gust greu de i!aginat.
5e el era prins o bucat de h%rtie. -#ncepi u$urel/, scria pe ea. -6u
drag, Ro!an./ Scrisul era de o per&ecţiune ireal.
*nc !ai chicotea! c%nd a! a"uns la !unc. 0"uns #n birou, !.a!
instalat #n &aţa calculatorului $i a! descoperit #nc o surpri) !atinal' un
alt e.!ail de la Seth. 9usese tri!is la D di!ineaţa.
Georgina,
0cu! c%ţiva ani, #n ti!p ce scria! /eii aurului, a! cunoscut o &e!eie
la un curs de arheologie sud.a!erican pe care #l &cea!. 4u $tiu cu! e
pentru &e!ei, probabil c nici pentru noi, brbaţii, nu e #ntotdeauna la &el.
5ar #n ca)ul !eu, c%nd cunosc o &e!eie de care ! si!t atras, ti!pul st #n
loc. +lanetele se alinia) $i !i se cur! rsu&larea. *ngerii #n$i$i se
scoboar $i !i se a$a) pe u!eri, de unde #!i $optesc pro!isiuni de iubire
$i de devota!ent, #n vre!e ce &pturi !ai puţin edenice #!i !ur!ur
JI
pro!isiuni !ai p!%nte$ti, !ai banale. 6red c asta presupune s &ii
brbat.
*n orice ca), asta s.a #nt%!plat cu &e!eia aceasta. 4e.a! #ndrgostit
destul de tare unul de cellalt $i a! tot ie$it !ult ti!p #!preun, cu pau)e.
;rau )ile #n care nu ne putea! desprinde unul de cellalt !ai !ult de un
!inut, dar apoi, !ai t%r)iu, treceau $i luni &r s lu! legtura. Trebuie s
!rturisesc c tipul sta de co!porta!ent #!i aparţinea !ie !ai !ult
dec%t ei. 0! !ai spus c FC4eill $i 6adM ! solicit. *n &a)ele #n care era!
ad%ncit #n scris, nu era! capabil s g%ndesc sau s &ac altceva care nu avea
legtur cu cartea. ,tia! c o doare, $tia! c era genul de persoan care
voia s se a$e)e la casa ei $i s.$i #nte!eie)e o &a!ilie, s duc o viaţ
lini$tit, plin de devota!ent. ;u #ns nu era! genul la de o!, nici !car
nu sunt sigur c acu! a! devenit acel gen de o!, dar #!i plcea ideea de a
avea ve$nic pe cineva prin prea"!, cineva pe care ! putea! ba)a $i pe
care putea! che!a c%nd #n s&%r$it era! eu gata s.!i &ac ti!p. 4u era
cinstit s.i &ac a$a ceva, s.o las tot ti!pul de i)beli$te. 0r &i trebuit s pun
!ai devre!e capt acestei situaţii, dar era! prea egoist $i prea co!od.
*ntr.o )i, dup o pau) de c%teva luni, a! sunat.o $i, spre ui!irea !ea, a
rspuns un brbat. 6%nd a venit ea la tele&on, !i.a spus c a cunoscut pe
altcineva $i c nu ne !ai putea! vedea. ; puţin spus c a! &ost $ocat. 0!
#nceput s.i dau #nainte cu c%t de !ult ţin la ea, c nu poate renunţa la ce
avea! noi doi. S.a co!portat destul de bine, dat &iind c%t de )natic trebuie
s &i prut eu, dar #ntr.un &inal a pus capt, spun%nd c nu trebuia s !
a$tept s stea dup !ine o ve$nicie. *$i avea $i ea propria viaţ de trit.
*ţi #!prt$esc aceast st%n"enitoare poveste din istoria personal a lui
Seth Mortensen din dou !otive. *n pri!ul r%nd, trebuie s.!i cer scu)e
pentru ce s.a petrecut #n seara asta. *n ciuda obiecţiilor !ele, chiar avea!
de g%nd s ! #nt%lnesc cu tine. 6u c%teva ore #nainte de !eci, a! dat o
&ug acas s iau ceva $i deodat !i.a trecut prin !inte o soluţie la bloca"ul
care !.a parali)at toat )iua. M.a! a$e)at s scriu $i avea! de g%nd s
stau doar o or. 5up cu! probabil #ţi dai de"a sea!a, !i.a luat !ult !ai
!ult. M.a absorbit #ntr.at%t, #nc%t a! uitat cu desv%r$ire de !eci... $i de
tine. 4ici nu !i.a! au)it tele&onul sun%nd, nu era! con$tient de ni!ic
altceva dec%t de transpunerea pe h%rtie a pove$tii Psau !ai degrab, pe
!onitorQ.
JJ
M te! c e o proble! pe care o a! #n !od &recvent. Mi s.a #nt%!plat
cu &osta iubit, !i se #nt%!pl cu &a!ilia !ea, !i s.a #nt%!plat $i cu tine.
4ici s nu.i po!ene$ti lui &rate.!eu cu! era s nu a"ung la nunta lui.
2u!ile $i oa!enii din !intea !ea sunt at%t de vii pentru !ine #nc%t pierd
contactul cu lu!ea real. 7neori nici !car nu sunt convins c lu!ea lui
6adM $i a lui FC4eill nu este lu!ea real. 4iciodat nu e #n intenţia !ea s
rnesc oa!enii, $i apoi ! si!t cu!plit, dar este un de&ect pe care par s
nu reu$esc s.l dep$esc.
4i!ic din toate astea nu "usti&ic &aptul c te.a! lsat balt seara
trecut, dar spera! ca asta s.ţi o&ere o i!agine a perspectivei !ele
de)echilibrate asupra lu!ii. Te rog s #nţelegi c%t de ru #!i pare.
0l doilea !otiv pentru acest !e!oriu este rspunsul la co!entariul
despre 6adM, cu! c ar &i -pus.o/. 6%nd i.a! g%ndit pe 6adM $i pe FC4eill,
a! hotr%t c nu era nici ea genul care a$teapt o ve$nicie. 0cu! s nu !
#nţelegi gre$it' nu cred c &osta !ea iubit $i 6adM au !ulte #n co!un.
6adM nu caut s se stabileasc #n vreun cartier !rgina$ $i s !earg s
cu!pere perdele cu FC4eill. ;a este o &e!eie inteligent $i pasionat, care
iube$te viaţa $i vrea s $i.o triasc. F !ulţi!e de lu!e a &ost suprat s
constate c.$i #ncalc rolul de &e!eie cast, "ucrie #n ghearele lui FC4eill,
dar eu cred c trebuia s.o &ac. S recunoa$te!' FC4eill o subesti!ea) $i
avea nevoie s &ie adus cu picioarele pe p!%nt. *nsea!n asta c u$or.
u$or dru!urile li se intersectea), a$a cu! au cerut o !ulţi!e de cititori:
9iresc, &iind creatorul lor, bu)ele #!i sunt pecetluite, dar pot s spun c !ai
a! #n !inte o !ulţi!e de alte crţi cu ei, $i cititorii tind s.$i piard
interesul atunci c%nd protagoni$tii se cuplea).
3 Seth
+.S. 0propo, a! cu!prat aparta!entul. Mistee a &ost at%t de
entu)ias!at #nc%t !i.a c)ut i!ediat #n braţe $i a! &cut dragoste pe toate
hiaturile de granit din buctrie.
+.+.S. ?iiine, ulti!a parte a! inventat.o eu. 5up cu! spunea!, sunt
brbat. ,i #n plus, scriitor.
6u ochii #nc grei de so!n, a! !editat alene la !esa"ul e.!ailului. Seth
avusese o iubit pe bune. Ma!> 4.ar &i trebuit s ! surprind, !ai ales
ţin%nd sea!a de scenele de se( pe care le scria. 6 doar nu le putea inventa
el. 6u toate astea, #!i era greu s !i.l #nchipui pe introvertitul de Seth
1KK
lu%nd parte la toate interacţiunile sociale pe care le presupunea #n !od
nor!al o relaţie de lung durat.
,i apoi !ai era partea cealalt, !otivul pentru care nu venise. 5espre
asta ce trebuia s cred: 0vea dreptate c%nd spunea c e(plo)ia de inspiraţie
nu scu)a ce &cuse. ;(plicaţia !ai alunga un pic "ignirea, asta #l scotea din
tag!a grosolanilor $i.l !uta #n aia a nepstorilor. 1!, poate c nepstor
era un cuv%nt prea dur. *!pr$tiat, sta era cuv%ntul. +oate c nu era un
lucru a$a de ru c era #!pr$tiat, a! !editat, #ntruc%t ignorarea lu!ii reale
#i per!itea s insiste asupra celei a &icţiunii. 4u $tia! eu prea bine.
M.a! g%ndit la lucrurile astea tot restul di!ineţii, iar !%nia resi!ţit
noaptea trecut s.a risipit cu trecerea ti!pului $i la speculaţiile e!ise pe
te!a personalitţii unui scriitor de geniu. +%n la ora pr%n)ului, a! reali)at
c.!i revenise! din neplcerea incidentului cu !eciul de hochei. 4u voise
s ! negli"e)e, $i #n &ond seara nu &usese chiar a$a de rea.
Spre &inalul dup.a!ie)ii, a venit Earren la v%ntoare.
3 4u, a! spus i!ediat ce a! recunoscut privirea din ochii lui. *i ura!
aroganţa, dar cu toate astea #ntotdeauna ! si!ţise!, #n !od !isterios,
atras de ea. Sunt prost dispus.
3 ;u a! s te &ac s te si!ţi !ai bine.
3 =i.a! spus, sunt prost dispus.
3 *!i place c%nd e$ti prost dispus.
Instinctul devorator speci&ic unui sucub a #nceput s dea se!ne de
tre)ire. 0! #nghiţit, iritat de el $i de propria.!i slbiciune.
3 ,i sunt &oarte ocupat. 0!... chestii... de &cut..., a! spus, dar scu)a
!ea prea lipsit de entu)ias!, iar Earren, pare.se, a recunoscut lucrul
sta.
0 venit spre scaunul pe care sttea!, s.a lsat #n genunchi l%ng el $i
!i.a trecut o !%n pe coaps. +urta! pantaloni &ini, de !tase, iar sen)aţia
lsat de degetele lui care ! !%ng%iau prin !aterialul delicat era parc
!ai sen)ual dec%t dac ar &i &ost pe pielea goal.
3 6u! a &ost la #nt%lnirea din noaptea trecut: a $optii, pli!b%ndu.$i
gura spre urechea !ea, $i apoi spre g%t.
Mi.a! arcuit g%tul #ncura"atoareS #n ciuda re)istenţei, #!i plcea &elul #n
care gura lui devenea !ai ar)toare pe trupul !eu, iar dinţii lui ! !u$cau
provocator. ;ra departe de a.!i &i iubit, dar ce avea! cu el era totu$i cel
!ai aproape de o relaţie #nchegat. ,i asta chiar c #nse!na ceva.
1K1
3 ?ine.
3 I.ai tras.o:
3 4u. 0! dor!it singur, din pcate.
3 ?ravo.
3 5ar #n noaptea asta vine iar. 2a lecţia de dans.
3 Serios: a spus Earren $i !i.a des&cut pri!ii doi nasturi de la blu),
ls%nd la vedere un sutien de dantel ro) pal.
5egetele lui !i.au trasat conturul unuia din s%ni, ur!%ndu.i #n "os linia
sinuoas, p%n #n locul #n care #l #nt%lnea pe cellalt. 0poi $i.a dus !%na
spre s%n $i s.a "ucat cu s&%rcul prin dantel. 0! #nchis ochii, surprins de
dorinţa !ea cresc%nd. 4u !.a$ &i g%ndit s a! nevoie de #nc o porţie at%t
de cur%nd dup ce.l a"utase! pe 1ugh s #ncheie contractul cu Martin. *ns
&oa!ea se instala u$or #n ad%ncul !eu, #!pletit cu dorinţa. 5e vin era
instinctul.
3 I.l pre)ent! Marlei.
Marla era soţia lui Earren. M a!u)a s ! g%ndesc c i.l lac cadou pe
Ro!an Marlei.
3 +ari gelos, l.a! tachinat $i l.a! tras pe Earren spre !ine, iar drept
rspuns el !.a #!pins pe birou.
Mi.a! cobor%t !%inile ca s.l des&ac la pantaloni.
3 6hiar sunt, a !or!it. S.a aplecat, !i.a tras #n "os sutienul ca s.!i
de)goleasc s%nii $i $i.a dus gura la unul dintre s&%rcuri. 0 $ovit. ;$ti
sigur c nu i.ai tras.o:
3 6red c !i.a$ aduce a!inte de a$a ceva.
S.a au)it o btaie la u$, iar Earren a ţ%$nit de l%ng !ine, rdic%ndu.$i
pantalonii.
3 Rahat>
M.a! ridicat $i eu $i !.a! dus la scaunul !eu. 6%t ti!p Earren era cu
ochii la u$, a! !ai recurs un pic la schi!barea,aspectului ca s !
aran"e) $i s.!i #nchei nasturii la blu). Mulţu!it c a!%ndoi era!
decenţi, a! strigat'
3 Intr.
Seth a deschis u$a.
Mi.a! #nchis bine gura ca s nu ! tre)esc c !i se casc de ui!ire.
3 ?un, a spus Seth, !ut%ndu.$i privirea de la Earren la !ine. Scu)e
de #ntrerupere.
1K2
3 4u, nu ne.ai #ntrerupt, l.a asigurat Earren, trec%nd pe po)iţia
pro&esionistului #n relaţiile publice. 0vea! doar o scurt $edinţ.
3 5eloc i!portant, a! adugat, la care Earren !i.a aruncat o privire
nosti!.
3 0h, a &cut Seth, d%nd #nc i!presia c ar vrea s ias ca din pu$c.
0! trecut ca s vd dac poate... vrei s iei pr%n)ul. =i.a!... tri!is un e.
!ail #n legtur cu cele #nt%!plate.
3 5a, l.a! citit. Mersi.
I.a! )%!bit, sper%nd c ast&el avea! s.i co!unic #n tcere c #l
iertase!. 0erul #ngri"orat de pe &aţa lui era at%t de #nduio$tor #nc%t era!
sigur c a)i.noapte con$tiinţa lui avusese !ai !ult de su&erit dec%t a!orul
!eu propriu.
3 ;(celent idee, a tunat Earren. 1ai s !%nc! cu toţii ceva, ce )ici:
Georgina $i cu !ine ne pute! ţine $edinţa !ai t%r)iu.
3 4u pot.
I.a! a!intit c ducea! lips de personal $i c era nevoie de !ine ca s
ţin locul celorlalţi. 6%nd a! ter!inat, s.a #ncruntat.
3 5e ce n.ai anga"at pe cineva:
3 M ocup de chestia asta.
+%n la ur!, Earren a ie$it cu Seth, chestie care prea s.l st%n"eneasc
teribil pe scriitor, iar eu a! r!as singur, cu un senti!ent de abandon.
Mi.ar ca! &i plcut s aud ce !ai avea Seth de povestit despre &elul #n care
scrisul pusese stp%nire pe viaţa lui. Mi.ar &i plcut chiar $i s ! aleg cu o
partid de se(. 5ar nu avea! s ! bucur nici de una, nici de alta. 0h, ce
lu!e nedreapt>
*ns se pare c soarta #!i !ai re)erva o &avoare. +e la patru, Ta!!i,
tipa ro$cat de la KrMstal Star), a aprut, re)olv%ndu.!i proble!ele de
personal. 5up cu! #i sugerase!, venise cu o prieten. 5up un scurt
interviu, a! &ost !ulţu!it de pregtirea lor. 2e.a! anga"at pe loc,
#nc%ntat s !ai tai o sarcin de pe list.
6%nd #n s&%r$it a! #nchis !aga)inul, !ai t%r)iu, cele c%teva ore de so!n
#ncepeau s.!i vin de hac $i nu prea avea! che& s dau cursuri de dans.
0! reali)at c trebuia s ! schi!b, a! #nchis u$a de la birou $i !i.a!
schi!bat #!brc!intea prin schi!barea aspectului e(terior pentru a doua
oar #n )iua aia. 6a de obicei, ! si!ţea! de parc a$ &i tri$at. +entru
cursul de dans !i.a! ales o rochie &r !%neci, !ulat #n partea de sus $i
1K<
larg #n "os, per&ect pentru piruete. Spera! c rochia #n nuanţe de piersiciu
$i portocaliu s.!i !ai #ncl)easc starea de spirit. 5e ase!enea, spera!
c ni!eni nu re!arcase c nu venise! cu schi!buri la !ine de di!ineaţ.
2a di&u)oarele de deasupra a! au)it.o pe una dintre casiere anunţ%nd
#nchiderea !aga)inului, $i #n acela$i ti!p s.a au)it o btaie la u$a !ea. 0!
strigat -intr/ $i ! #ntreba! dac era iar Seth, dar de data asta $i.a &cut
apariţia 6odM.
3 Salut, a! spus, &orţ%ndu.! s )%!besc. ;$ti gata:
*l #nvţase! pe 6odM s danse)e sTing ca! acu! un an $i prinsese
re!arcabil de bine, probabil #n parte datorit re&le(elor lui de va!pir. +rin
ur!are, #n ciuda voinţei sale, #l luase! drept a"utor la lecţiile astea
i!provi)ate destinate personalului. Susţinea &r #ncetare c nu se pricepe,
dar #n a!%ndou lecţiile de p%n acu! se dovedise de o e&icienţ
re!arcabil.
3 +entru ce: +entru dans: 5a, nu e nici o chestie.
Mi.a! aruncat privirea #!pre"ur $i a! constatat c era! singuri.
3 S.a !ai #nt%!plat ceva ciudat:
6odM a cltinat din capS prul lui blond i.l #ncon"ura precu! coa!a unui
leu.
3 4u. 0 &ost destul de lini$te. +oate c a! e(agerat eu.
3 Mai bine s &ii precaut dec%t s.ţi par ru pe ur!, l.a! s&tuit, cu
senti!entul c sunt o bunic plin de cli$ee. 6e &aci dup asta:
3 M #nt%lnesc cu +eter #ntr.un bar din centru. 8rei s vii cu noi:
3 6u! s nu.
;ra! cu toţii !ai #n siguranţ dac sttea! #n ga$c.
7$a s.a deschis $i Seth a v%r%t capul #nuntru.
3 Salut, ... scu)e, s.a b%lb%it c%nd l.a )rit pe 6odM. *!i cer scu)e c
v #ntrerup.
3 4u, nu, a! spus $i i.a! &cut se!n s intre. Sttea! de vorb, a!
spus, arunc%ndu.i lui Seth o privire #ncrcat de curio)itate. 6e !ai &aci
aici: R!%i la lecţie:
3 @, eu, adic, Earren !.a invitat... dar nu cred c o s danse). 5ac
nu te deran"ea).
3 4.o s danse)i: ,i atunci ce.o s &aci: F s te uiţi: !.a! interesat.
0dic s &aci pe voaiorul sau ceva de genul sta:
1KB
Seth !i.a aruncat o privire plin de #nţelepciune $i a prut pentru pri!a
dat tipul care #!i scrisese observaţiile alea co!ice despre agenţii
i!obiliari $i &ostele iubite, tipul cu care &lirtase! cu st%ngcie.
3 4u sunt chiar a$a de disperat. 6el puţin, deoca!dat. 5ar e !ult !ai
sigur s nu danse). +entru cei din "urul !eu.
3 0sta spunea! $i eu p%n s ! pun ea s #ncerc, a spus 6odM,
bt%ndu.! pe u!r. 0$teapt nu!ai s #ncapi pe !%inile pricepute ale
Georginei. F s.ţi schi!be cu totul viaţa.
*nainte ca vreunul dintre noi s ia #n sea! sugestivul co!entariu, din
spatele lui Seth a aprut 5oug, #!brcat !ai degrab ca un grunger dec%t
ca un director ad"unct.
3 Gata, #ncepe! che&ul: 0! venit special pentru lecţie, Kincaid, a$a c
ai &ace bine s &i !eritat e&ortul. Salut, 6odM.
3 Salut, 5oug.
3 Salut, Seth.
3 Salut, 5oug.
3 ?un, hai la treab, a! !or!it.
0! plecat #n ga$c spre ca&enea, unde !esele &useser !utate pentru a
crea spaţiu. +e dru! le.a! &cut cuno$tinţ lui 6odM $i lui Seth. ,i.au dat
scurt !%na, iar t%nrul va!pir !.a privit cu t%lc c%nd a reali)at despre care
Seth era vorba.
3 ;$ti sigur c n.o s danse)i: l.a! #ntrebat pe scriitor, nedu!erit
#nc de #ncpţ%narea lui.
3 4ţ. 4u !i se pare #n regul.
3 ;i, dup )iua de rahat pe care a! avut.o, nici !ie nu !i se pare #n
regul s ! ocup de che&ul sta dansant, dar ce s &ace!: Re)ist!.
0rbor! un )%!bet $i.i d! dru!ul, #nţelegi:
Seth prea s nu priceap, dar !i.a adresat un )%!bet rapid, a!u)at. F
clip !ai t%r)iu acesta i.a plit u$or.
3 0i spus c ai pri!it e.!ailul... ai... e$ti...
3 4u.i ni!ic, nu.ţi &ace gri"i.
+oate c ciudatul lui co!porta!ent social nu se plia pe al !eu, dar nu
suporta! s.l !ai vd #ngri"orat din cau)a nopţii trecute.
3 Serios, a! spus $i l.a! lovit u$or pe braţ, l.a! #nvluit #n )%!betul
!eu ] la ;lena din Troia, apoi !i.a! #ndreptat atenţia spre scena de la eta".
1KD
Ma"oritatea celor care &useser ast)i de serviciu roiau pe acolo, alturi
de alţii care, ase!enea lui 5oug, veniser special. Earren $i soţia lui
a$teptau alturi de ei, $i la &el $i Ro!an.
0 venit spre !ine )%!bitor c%nd !.a v)ut $i !.a cople$it un u$or val
de dorinţ, &r nici o legtur cu pornirile !ele devoratoare de sucub.
0rtos ca #ntotdeauna, purta pantaloni negri $i o c!a$ albastr.ver)uie
care sc%nteia ase!enea ochilor lui.
3 *nt%lnire #n grup, nu:
3 +entru siguranţa !ea. *ntotdeauna !i s.a prut !ai ni!erit s a! o
du)in de #nsoţitori la #nde!%n.
3 6u o rochie ca asta, !ai ai nevoie de #nc vreo c%teva du)ini, !.a
averti)at el pe un ton sc)ut, !sur%ndu.! cu privirea din cap p%n #n
picioare.
M.a! #!bu"orat $i !.a! #ndeprtat cu vreo c%ţiva pa$i de el.
3 8a trebui s.ţi a$tepţi r%ndul, ca toţi ceilalţi.
M.a! #ntors $i, &r s vreau, privirile !i s.au #nt%lnit cu ale lui Seth.
9r #ndoial c au)ise scurta discuţie. M.a! #!bu"orat $i !ai tare $i a!
&ugit de a!%ndoi, pornind spre centrul ringului, ur!at de 6odM.
Mi.a! adoptat a$a.)isa &aţ vesel, !i.a! alungat din !inte lunga )i $i
le.a! )%!bit larg colegilor de serviciu care i)bucniser #n urale $i strigte
entu)iaste.
3 1ai, ga$c, la treab. 5oug se ca! grbe$te $i vrea s ter!ine aici c%t
!ai repede posibil. *nţeleg c treaba asta este obi$nuit la el, !ai ales #n
chestiuni ro!antice.
6o!entariul sta a st%rnit &luierturi, at%t aprobatoare c%t $i
de)aprobatoare, din !ulţi!e $i un gest obscen din partea lui 5oug.
2.a! pre)entat din nou pe 6odM, pe care atenţia acordat #l st%n"enea
!ai tare dec%t pe !ine, $i a! #nceput s !sor grupul. 0vea! !ai !ulte
&e!ei dec%t brbaţi, ca de obicei, $i o diversitate de niveluri. 0! &or!at
perechile #n &uncţie de asta, cupl%nd &e!eile !ai pricepute cu altele #ntruc%t
avea! #ncredere c ele puteau s "oace rolul brbatului la repetiţia asta $i s
schi!be &r greutate !ai t%r)iu. 4u avea! at%ta #ncredere #n toat lu!eaS
unii dintre ei #nc se chinuiau s respecte rit!ul.
+rin ur!are, a! #nceput lecţia cu o recapitulare a lecţiei trecute, a!
pornit !u)ica $i i.a! pus pe toţi s e(erse)e pa$ii de ba). 6odM $i cu !ine
#i !onitori)a!, aduc%nd !odi&icri !inore $i o&erind sugestii. Tensiunea
1KH
acu!ulat #n )iua cea obositoare s.a !ai dus un pic pe c%nd ! ocupa! de
!ulţi!e. 0dora! sTingul, #l adorase! #nc de c%nd apruse la #nceputul
secolului al WW.lea $i &usese! entu)ias!at c%nd a &ost redescoperit de
cur%nd. ,tia! c iar nu !ai era la !od, !otiv pentru care voia! s dau
!ai departe cuno$tinţele $i altora.
4ecunosc%nd nivelul lui Ro!an, #l cuplase! cu +aige, o dansatoare
destul de priceput. 5up ce i.a! ur!rit vreun !inut, a! cltinat din cap
$i !.a! apropiat.
3 ;scrocule, l.a! certat. +reai agitat din cau)a dansului, dar #n
realitate e$ti pro&esionist.
3 0! !ai dansat de c%teva ori, a recunoscut cu !odestie $i $i.a pus
partenera s &ac o rsucire pe care eu nu le.o artase! #nc.
3 Ter!in. Gata, v separ. 0! nevoie de priceperea ta #n alt parte.
3 1aide, !, !.a rugat +aige. 2as.!i.l. ;ra $i ti!pul s ave! pe aici
un brbat care se pricepe.
Ro!an !i.a aruncat o privire $i a spus'
3 4.a! )is eu, ea a )is.
0! dat ochii peste cap $i le.a! reparti)at noi parteneri.
5up #nc o perioad de supraveghere, a! &ost !ulţu!it de
per&or!anţa #ntregului grup, convins c n.o s vd prea !ult schi!bare.
0! decis s trece! !ai departe, iar 6odM $i cu !ine i.a! #nvţat pa$i de
lindM
12
. 6u! era de a$teptat, s.a de)lnţuit iadul pe p!%nt. Talentaţii
grupului au prins i!ediat !i$crile, cei care se chinuiser #nainte continuau
s se chinuiasc, iar c%ţiva care se descurcaser bini$or la pa$ii de ba) $i la
piruete acu! s.au pierdut de tot.
6odM $i cu !ine a! trecut printre dansatori ca s evalu! pierderile $i
s le #!prt$i! din #nţelepciunea noastr.
3 ?eth, !enţine #ncheietura #ncordat, dar nici prea !ult, s nu te
rne$ti.
3 4u!r naibii> 4u!r> ; acela$i rit! ca #nainte.
3 Stai !ereu cu &aţa la partener... nu o scpa din vedere.
Rolul !eu de pro&esoar ! epui)a, dar adora! chestia asta. 6ui #i !ai
psa de v%ntorii de va!piri $i de eternele btlii dintre bine $i ru:
12 2indM hop, dans aprut #n anii C2K.C<K, derivat din charleston $i nu!it ast&el #n
onoarea pilotului 6harles 2indbergh la traversarea Fceanul 0tlantic #n anul 1J2G.
1KG
2.a! surprins pe Seth care sttea pe !argine, e(act a$a cu! "urase.
3 8oaiorule, #nc !ai vrei s prive$ti doar: l.a! !ustrat cu respiraţia
#ntretiat $i st%rnit de at%ta alergtur peste tot pe ringul de dans
i!provi)at.
0 cltinat din cap, $i un )%!bet palid i.a "ucat pe chip #n ti!p ce !
studia.
3 Sunt destule de v)ut de aici.
S.a ridicat de pe scaun, s.a aplecat cu &a!iliaritate, &c%ndu.! s tresar
c%nd a #ntins !%na $i !i.a ridicat breteaua de la rochie care #!i alunecase
de pe u!r $i at%rna pe braţ.
3 Gata, a procla!at. +er&ect.
2a atingerea lui, a degetelor lui &ierbinţi $i delicate, !i s.a &cut pielea
de gin. +reţ de o clip pe chip i.a! citit ceva ce nu !ai v)use! p%n
atunci, ceva care #l &cea s par !ai puţin scriitorul distrat pe care
a"unsese! s.l cunosc $i !ai degrab... , mascul. +lin de ad!iraţie.
0tent. +oate chiar cu un aer de ani!al de prad. 0erul acela s.a risipit la
&el de repede pe c%t apruse, de$i #nc ! si!ţea! deconcertat.
3 9ii atent la breteaua aia, !.a averti)at Seth cu bl%ndeţe. Trebuie s.l
&aci s se strduiasc pentru asta, a spus $i a dat u$or din cap spre ni$te
dansatori $i, ur!%ndu.i !i$carea, l.a! v)ut pe Ro!an anga"%nd.o pe una
din bar!aniţe #ntr.un pas co!ple(.
0! ad!irat o clip !i$crile graţioase ale lui Ro!an, apoi !.a! #ntors
din nou spre Seth.
3 4u e chiar a$a de greu. Te #nvţ eu, a! spus $i a! ridicat !%na, #n
se!n de invitaţie.
0 dat sen)aţia c ar accepta, dar #n ulti!a clip a cltinat din cap.
3 M.a$ &ace de r%s.
3 0h, da, $i dac stai aici singur, #n ti!p ce toat lu!ea dansea), ca s
nu !ai spun c duce! lips de bieţi, sigur, nu te &aci deloc de r%s.
0 r%s u$or.
3 +oate.
6u! nu a !ai venit nici o alt e(plicaţie, a! ridicat din u!eri, !.a!
#ntors pe ringul de dans $i !i.a! continuat indicaţiile. 6odM $i cu !ine a!
!ai adugat c%teva trucuri noi, i.a! !ai a"utat s e(erse)e $i #ntr.un &inal
ne.a! dat #ntr.o parte s ne ad!ir! #nvţceii.
3 6re)i c or s &ie pregtiţi pentru Moondance: a #ntrebat.
1KI
Moondance 2ounge era un club de dans care g)duia lunar seri de
sTing, $i considera! c apariţia acestui grup acolo ar &i &ost triu!&ul &inal
al absolvirii.
3 6red c !ai e nevoie de o lecţie. 0poi pute! s.i scoate! #n public.
7n braţ !.a cuprins pe dup talie $i !.a tras pe ringul de dans. Mi.a!
recptat rapid echilibrul $i !i.a! sincroni)at pa$ii cu ai lui Ro!an pe
c%nd ! lansa #ntr.o piruet co!plicat. 6%teva persoane din apropiere s.
au oprit s ne priveasc.
3 ; r%ndul !eu s &iu pre&eratul pro&esoarei, !.a !ustrai. 0bia te.a!
v)ut #n seara astaS nu cred c se pune ca #nt%lnire.
M.a! lsat condus de el #n pa$i i!presionanţi de dans, curioas s vd
c%t de bun era de &apt.
3 Mereu #ţi dore$ti altceva, !.a! pl%ns. Mai #nt%i vrei doar s ie$i!,
iar acu! spui c de &apt vrei s &ii singur cu !ine. Trebuie s.ţi alegi o
variant $i s r!%i la ea. 9ii !ai e(act.
3 0h, a! #nţeles. 4u !i.a spus ni!eni de chestia asta. M.a atras #ntr.o
piruet cu spatele, iar eu a! e(ecutat.o &r cusur, ceea ce i.a s!uls o
privire aprobatoare. +resupun c nu e(ist Instrucţiuni de &olosire a
Georginei Kincaid pe aici pe undeva ca s ! a"ute s evit ase!enea ga&e
pe viitor.
3 Sunt la v%n)are la eta"ul de "os.
3 0h, da: 0cu! #ncepuse s i!provi)e)e $i ! delecta! cu
provocarea aruncat de a ghici ce avea s &ac. ;(ist vreo pagin despre
&elul #n care s.i &aci curte prea&ru!oasei Georgina:
3 F pagin, )ici: 2a naiba, e un capitol #ntreg.
3 *!i #nchipui c e o lectur obligatorie.
3 6ategoric. 0h, !ersi pentru setul de pictur pe nu!ere.
3 M a$tept ca, data ur!toare c%nd !ai vin, s.o vd pe perete.
3 Scena aia tipic cu a!erindianul: 5ata ur!toare c%nd o s.o ve)i, o
s &ie pe lista neagr a 0627
13
.
M.a rsucit #ntr.o !i$care de &inal cu #n&lorituri, spre #nc%ntarea
celorlalţi. Se opriser de !ult din dans ca s ! ur!reasc d%ndu.! #n
spectacol. M si!ţea! un pic st%n"enit, dar !i.a! alungat starea,
1< 0!erican 6ivil 2iberties 7nion, 7niunea 0!erican pentru 2ibertţi 6ivile,
organi)aţie a crei !isiune este aprarea drepturilor cetţene$ti cons&inţite prin
6onstituţia a!erican.
1KJ
savur%nd !o!entul, $i l.a! prins pe Ro!an de !%n, &c%nd o plecciune
co!plicat #n aplau)ele colegilor !ei.
3 +regtiţi.v, pentru c din asta v dau e(a!en spt!%na viitoare, i.
a! anunţat.
7ralele $i r%setele au continuat, dar pe !sur ce se risipeau iar lu!ea
se #!pr$tia, Ro!an continua s ! ţin de !%n, cu degetele #!pletite cu
ale !ele. 4u ! deran"a. 4e.a! pli!bat prin #ncpere, &c%nd conversaţie
$i lu%ndu.ne la revedere.
3 8rei s !erge! s be! ceva: !.a #ntrebat c%nd a! r!as singuri
pentru o clip.
M.a! #ntors, aproape de el, $i i.a! studiat trsturile superbe. *n
#ncperea de acu! #ncl)it, #i si!ţea! clar !irosul de sudoare a!estecat
cu par&u! $i #!i venea s.!i a&und &aţa #n g%tul lui.
3 8reau..., a! #nceput #nceti$or, #ntreb%ndu.! dac alcoolul $i po&ta
brut, ani!alic, erau o co!binaţie #nţeleapt pentru cineva cu care voia!
s evit s ! culc.
6%nd !.a! uitat #n spatele lui, a! surprins privirea lui 6odM, care
vorbea serios cu Seth, chestie care !i s.a prut ciudat. 5eodat, !i.a!
a!intit c !ai devre!e pro!isese! s ! #nt%lnesc cu va!pirii la bar.
3 2a naiba, a! bo!bnit. 4u cred c pot.
=in%ndu.l #nc pe Ro!an de !%n, a! !ers cu el spre 6odM $i Seth,
care s.au oprit din discuţii.
3 M si!t lsat deoparte, a glu!it 6odM o clip !ai t%r)iu. Toc!ai te.
a! v)ut &c%nd ni$te chestii pe care !ie nu !i le.ai artat niciodat.
3 Se presupune c trebuia s le &aci tu singur ca te! pentru acas. Mi.
a! lsat capul #ntr.o parte, !editativ. 2.ai cunoscut pe Ro!an, 6odM: Sau
tu, Seth:
0! &cut rapid pre)entrile $i toţi $i.au str%ns !%inile cu politeţe, #n
stilul !acho.
Fdat ter!inate pre)entrile, Ro!an $i.a a$e)at con&ortabil !%na pe
talia !ea.
3 *ncerc s.o conving pe Georgina s ias la un pahar cu !ine, dar vd
c se las greu.
6odM a )%!bit.
3 4u cred c se las greu.
2.a! privit pe Ro!an $i !.a! scu)at'
11K
3 I.a! spus lui 6odM c ies cu el $i cu #nc un prieten #n noaptea asta.
T%nrul va!pir a &cut un gest indi&erent.
3 2as, du.te $i distrea).te.
3 5a, daC... M.a! oprit $i a! &cut cu el un schi!b de priviri pline de
t%lc, ] la Aero!e $i 6arter. 4u voia! ca el s ias singur de tea! s nu &ie
ţinta v%ntorului de va!piri, dar nu putea! spune a$a ceva de &aţ cu
ceilalţi. Ia un ta(i, a! spus #ntr.un &inal. 4u !erge pe "os.
3 ?ine, a spus iute, chiar prea iute.
3 8orbesc serios, l.a! averti)at.
3 5a, da, a !or!it el. 8rei s.!i co!an)i tu unul:
0! dat ochii peste cap, apoi, deodat, !i.a! a!intit c era $i Seth de
&aţ. Aenat oarecu! c el sttea acolo #n ti!p ce noi ne &cea! planuri, !
g%ndea! dac s.l invit $i pe el sau s.l tri!it cu 6odM.
6itindu.!i parc g%ndurile, Seth a spus brusc'
3 4e vede! !ai #ncolo.
0poi s.a rsucit pe clc%ie $i a plecat #nainte ca vreunul dintre noi s
poat rspunde.
3 S.o &i suprat: a #ntrebat 6odM dup un rsti!p.
3 6red c a$a e el, a! e(plicat, nesigur dac avea! vreodat s.l
#nţeleg pe scriitor.
3 6iudat, a spus Ro!an, apoi s.a #ntors ctre !ine. ;$ti gata de
plecare:
0! uitat i!ediat de Seth. Ro!an $i cu !ine a! !ers pe "os p%n la un
restaurant !icuţ de vi)avi de ;!erald 6itM $i ne.a! a$e)at unul l%ng
cellalt #ntr.un separeu. Mi.a! co!andat un cocteil cu votc, iar el a cerut
un coniac.
6%nd ne.au sosit buturile, a #ntrebat'
3 0r trebui s &iu gelos pe cineva de acolo:
3 0! chicotit.
3 4u ! cuno$ti destul de bine $i nici nu poţi s ai pretenţii s.!i &ac
gri"i din cau)a gelo)iei deoca!dat. 4u te grbi.
3 6red c ai dreptate, a #ncuviinţat. Totu$i, scriitorii celebri $i
partenerii de dans curtenitori $i tineri sunt o co!panie de #nalt nivel.
3 4u e chiar at%t de t%nr 6odM.
3 ; destul de t%nr. *ţi e prieten apropiat:
3 5estul de apropiat. 4u senti!ental, dac #nc !ai &aci alu)ie la asta.
111
Ro!an $i cu !ine ne.a! cuibrit unul #ntr.altul $i eu i.a! dat #n glu!
cu cotul #n coaste.
3 4u.ţi !ai &ace gri"i din cau)a cuno$tinţelor !ele, hai s vorbi!
despre altceva. +oveste$te.!i despre lu!ea lingvisticii.
8orbise! pe "u!tate #n glu!, dar a &ost de acord, povestind #n detaliu
despre speciali)area lui, ce !ai ironie, li!bi clasice. Ro!an #$i cuno$tea
!eseria $i vorbea despre ea cu aceea$i ageri!e $i inteligenţ de care ddea
dovad c%nd &lirta. I.a! ur!rit cu aviditate e(plicaţiile, bucuroas c
avea! oca)ia de a ataca un subiect despre care puţin lu!e avea cuno$tin.
ţe. 5in ne&ericire, trebuia s.!i reduc i!plicarea, de tea! s nu art c%t de
bine cuno$tea! de &apt do!eniul. 0r &i prul ciudat ca un director la o
librrie s $tie !ai !ulte dintr.un do!eniu dec%t cineva care #$i &cuse o
carier din el.
+e tot parcursul &ascinantului discurs, Ro!an $i cu !ine ne.a! atins
&r #ncetare cu braţele, !%inile, picioarele. 4u a #ncercat nici o clip s !
srute, chestie pentru care #i era! recunosctoare, pentru c asta ar &i
presupus c p$esc pe un teritoriu pri!e"dios. 5e &apt, pentru !ine era
genul de #nt%lnire ideal, presrat cu discuţii incitante $i su&icient contact
&i)ic c%t poate un sucub s suporte &r nici un risc. 6onversaţia noastr
a&lat sub i!periul insinurilor decurgea natural, de parc a! &i citit dintr.
un scenariu.
+aharele ni s.au golit #ntr.o clipit $i, p%n s reali)e) ce se #nt%!pl,
era! din nou a&ar, ne vedea! &iecare de dru!ul lui $i stabilea! detaliile
unei alte #nt%lniri. 0! #ncercat cu protestele, dar vedea! a!%ndoi c%t de
slabe erau, iar el continua s susţin c #i era! datoare cu o ie$ire &r
#nsoţitori. St%nd acolo, #!preun cu el, #ncl)it de pre)enţa lui, !
surprindea s constat c%t de tare #!i dorea! #nt%lnirea aia. +roble!a cu
salvarea tipilor de treab de la neplceri era c #ntotdeauna s&%r$ea! prin a
&i singur. Mi.a! #nlţat privirea spre Ro!an $i #n clipa aia a! decis c
voia! s !ai a!%n !car un pic !o!entul #n care avea! s &iu iar
singur.
0$a c a! &ost de acord s ies din nou cu el $i a! ignorat avertis!entul
care a i)bucnit #n ad%ncul !eu la luarea deci)iei steia. S.a lu!inat la &aţ
$i ! g%ndea! c acu! avea cu siguranţ s #ncerce s ! srute pe gur.
2a g%ndul acesta, ini!a !i.a btut cu putere, de &ric #!pletit cu
nerbdare.
112
*ns se pare c !ai vechile !ele cri)e de nervi st%rnite de ideea
apropierii de cineva erau #ndreptţite. M.a prins u$or de !%n $i la &inal
!i.a atins obra)ul cu bu)ele, #ntr.un srut care nu era toc!ai un srut. S.a
pierdut pe str)ile din Oueen 0nne $i, o clip !ai t%r)iu, parcurgea!
porţiunea de cvartal care ! desprţea de cas.
6%nd a! a"uns la u$, a! descoperit un bilet prins cu scotch. 4u!ele
!eu, caligra&iat &ru!os, cu !ult cerneal, se #ntindea pe supra&aţa h%rtiei.
M.a cuprins un &ior rece. +e bilet scria'
E&ti o emeie rumoasă, Georgina. 0estul de rumoasă +nc%t, cred eu, să
po-i ispiti +ngerii să cadă pe păm%nt, lucru care nu prea se mai +nt%mplă
at%t de des cum ar trebui. 1nsă o rumuse-e ca a ta este u&or de avut c%nd
po-i să -i!o aran2e$i cum vrei tu. Prietenul tău cel mare, din neericire, nu
se mai bucură de lu3ul acesta, &i e mare păcat după ce s!a +nt%mplat
astă$i. 0in ericire, lucrea$ă +n domeniul care trebuie ca să!&i corecte$e
orice deect apărut +n aspectul lui e3terior.
M.a! holbat la bilet de parc !.ar &i putut !u$ca. 5esigur, nu era trecut
nici un nu!e. 2.a! s!uls de pe u$, a! dat bu)na #n aparta!ent $i a! pus
!%na pe tele&on. 0! &or!at nu!rul lui 1ugh &r nici o e)itare. Audec%nd
dup cuvintele -!are/ $i -do!eniul care trebuie/, era singurul la care
putea &ace re&erire.
Tele&onul lui a sunat, $i a tot sunat, dup care a intrat robotul. Iritat, a!
&or!at nu!rul de !obil.
5up ce a sunat de trei ori, !i.a rspuns un glas necunoscut de &e!eie.
3 1ugh Mitchell este acolo:
0 ur!at o pau) lung.
3 4u... nu poate s vorbeasc acu!. 6ine #l caut, v rog:
3 Sunt Georgina Kincaid, prietena lui.
3 2.a! au)it vorbind despre tine, Georgina. ;u sunt Sa!antha.
4u!ele sta nu.!i spunea ni!ic $i nici nu avea! rbdarea necesar s
stau s.o vd cu! se d dup deget.
3 ?un, a$ putea te rog s vorbesc eu el:
3 4u..., a spus ea pe un ton deodat chinuit, suprat. Georgina, a)i s.a
#nt%!plat ceva ru...
11<
Capitolul 11
Spitalele sunt ni$te locuri #ngro)itoare, reci $i sterile, un adevrat
!e!ento al naturii &ragile a !uritorilor. G%ndul la 1ugh care se a&la aici
#!i &cea greaţ, dar !i.a! repri!at senti!entul c%t de bine a! putut pe
c%nd strbtea! #n grab holurile spre salonul de care po!enise Sa!antha.
6%nd a! a"uns acolo, l.a! gsit pe 1ugh )c%nd lini$tit #n pat, cu trupul
voinic acoperit cu un halat de spital, v%nt $i banda"at. F &ptur blond
sttea l%ng pat alturi de el $i #l ţinea de !%n. 6%nd a! dat nval #n
salon, s.a #ntors surprins.
3 Georgina, a spus 1ugh $i !i.a )%!bit palid. 5rguţ din partea ta c
ai trecut pe aici.
?londa, Sa!antha presupun, !.a studiat nelini$tit. Supl $i cu ochii
bl%n)i, de cprioar, l.a str%ns $i !ai tare pe 1ugh de !%n $i !i.a!
#nchipuit c trebuie s &ie pu$toaica de dou)eci de ani de la serviciu. S%nii
ei arti&iciali stteau !rturie.
3 Stai lini$tit, i.a spus. ;a e prietena !ea, Georgina. Georgina, ea e
Sa!antha.
?un, i.a! spus $i i.a! #ntins !%na, iar ea !i.a prins.o.
F avea rece $i a! reali)at #n !o!entul la c nervo)itatea ei nu se
datora #ntr.at%t &aptului c ! cunoscuse pe !ine, c%t gri"ii cau)ate de ceea
ce i se #nt%!plase lui 1ugh. ;ra e!oţionant.
3 Iubire, ne la$i un pic singuri pe !ine $i pe Georgina: 6e.ar &i s te
duci s.ţi iei ceva de but de la cantin: i.a spus 1ugh, u$or $i cu
delicateţe, ton pe care rareori #l &olosea cu noi ceilalţi c%nd ie$ea! la o
but.
Sa!antha s.a #ntors nelini$tit spre el.
3 4u vreau s te las singur.
3 4.a! s &iu singur. Trebuie s stau de vorb cu Georgina. *n plus,
are... centur neagrS n.o s !i se #nt%!ple ni!ic.
M.a! str%!bat la el #n spatele ei, #n ti!p ce ea !edita.
11B
3 +resupun c e #n regul... S ! suni pe !obil dac ai nevoie de
!ine, bine: ,i vin i!ediat #napoi.
3 Sigur, i.a pro!is el $i i.a srutat !%na.
3 F s.!i &ie dor de tine.
3 ?a !ie !ai !ult.
S.a ridicat, !i.a !ai aruncat o privire nesigur $i a ie$it.
0! ur!rit.o plec%nd pentru o clip, dup care !.a! a$e)at pe scaunul
ei de l%ng 1ugh.
3 9oarte dulce. 6red c &ac $i carii de la at%ta dulceaţ.
3 4u e nevoie s &ii acr doar pentru c tu nu poţi s ai relaţii serioase
cu !uritorii.
*nţeptura lui !.a durut !ai !ult dec%t ar &i trebuit poate, dar totu$i,
#nc !i.era g%ndul la Ro!an.
3 *n plus de asta . a continuat . e un pic suprat din cau)a a ceea ce s.
a #nt%!plat a)i.
3 Mda, #!i #nchipui. Iisuse, uit.te la tine cu! arţi.
I.a! privit rnile cu !ai !ult atenţie. +e sub banda"e se ghiceau puncte
de sutur, iar din loc #n loc rsreau v%nti.
3 Se putea $i !ai ru.
3 Fare: a! #ntrebat cu !aliţio)itate.
4u !ai v)use! nici un ne!uritor cu at%tea rni.
3 6u! s nu. *n pri!ul r%nd, a$ putea &i !ort acu!, dar nu sunt. *n al
doilea r%nd, ! vindec la &el ca tine. S ! &i v)ut a)i dup.a!ia) c%nd
!.au adus. 0cu! trebuie s vd cu! &ac s scap de aici p%n s observe
cineva c%t de repede #!i trece.
3 Aero!e $tie de treaba asta:
3 Sigur. 2.a! sunat !ai devre!e, dar el de"a si!ţise chestia asta. M
a$tept s apar din clip #n clip. ;l te.a sunat:
3 4u toc!ai, a! recunoscut, $ovind dac s aduc de"a #n discuţie
biletul. 6e s.a #nt%!plat: 6%nd ai &ost atacat:
3 4u.!i a!intesc prea !ulte detalii, a spus 1ugh $i a ridicat u$or din
u!eri, o !anevr greu de e(ecutat pentru cineva care sttea #ntins #n pat.
?nuia! c de"a !ai povestise chestia asta !ultor altor persoane.
3 0! ie$it s iau ca&ea. ;ra! singur #n parcare $i, #n ti!p ce !
#ntorcea! la !a$in, o!ul... sta, presupun, a srit la !ine $i !.a atacat.
9r avertis!ent.
11D
3 +resupui:
S.a #ncruntat.
3 4.a! apucat s ! uit bine. 5ar de at%ta lucru !car !i.a! dat
sea!a, c era !are. ,i puternic, &oarte puternic. Mult !ai puternic dec%t !.
a$ &i g%ndit.
4ici 1ugh nu era vreun pric"it. ; adevrat, nu trgea de &iare $i nu.$i
lucra corpul, dar avea o constituţie !asiv $i !ult !aterial cu care s o
u!ple.
3 ,i de ce s.a oprit: a! #ntrebat. 8.a surprins cineva:
3 4ţ, habar n.a! de ce a renunţat. 0 durat un !inut toat &a)a cu
lovitul $i cu #n"unghiatul, apoi a disprut. 0u trecut vre.o cin$pe !inute
p%n s apar cineva $i s ! a"ute.
3 Spui #ntruna -el/. 6re)i c era un tip:
0 #ncercat s #nalţe iar din u!eri.
3 4u $tiu e(act, e doar o i!presie. +utea la &el de bine s &i &ost o
blond bun.
3 Serios: S.o iau la #ntrebri pe Sa!antha:
3 5in c%te spune Aero!e, n.ar trebui s iei pe ni!eni la #ntrebri. 0i
vorbit cu ;rik:
3 Mda... caut ni$te chestii. ,i !i.a spus #nc o dat c v%ntorii de
va!piri nu te pot o!or# nici pe tine, nici pe !ine, $i nici n.a au)it vreodat
de ceva care ar putea s ne o!oare.
1ugh a devenit !editativ.
3 F!ul la nu !.a o!or%t.
3 6re)i c asta #ncerca:
3 ;vident #ncerca s &ac ceva. *!i ddea i!presia c, dac ar &i putut
s ! o!oare, ar &i &cut.o.
3 5ar nu a putut . a atras atenţia o voce din spatele !eu . pentru c, din
c%te a! spus, v%ntorii de va!piri pot doar s v cree)e neplceri, nu s v
o!oare.
0! tresrit $i !.a! #ntors c%nd a! au)it glasul lui Aero!e $i a! tresrit
$i !ai !ult c%nd l.a! v)ut $i pe 6arter alturi de el.
3 2as.l pe Aero!e s "oace rolul avocatului diavolului, a glu!it
#ngerul.
3 6e cauţi aici, Georgina: a #ntrebat de!onul tios.
Gura !i s.a cscat $i !i.a luat ceva ti!p s pot s vorbesc.
11H
3 6u!... cu! ai reu$it s &aci chestia asta:
6arter sttea acolo #n picioare, #!brcat la &el de "enant ca #ntotdeauna.
*n vre!e ce 5oug $i ?ruce artau precu! !e!brii unei trupe grunge,
#ngerul arta de parc ar &i &ost dai a&ar din trup. Mi.a aruncat un )%!bet
str%!b.
3 6e anu!e: 8orbe$ti de "ocul de cuvinte inteligent re&eritor la statutul
de!oniac al lui Aero!e: 0devrul e c de regul ţin c%teva la #nde!%n
$i...
3 4u. 4u asta. 4u te si!t... nu te percep... #l vedea! pe 6arter cu ochii
!ei, dar nu.i si!ţea! puternica a!prent, aura, sau ce.o &i, pe care o
dega"a #n !od nor!al un ne!uritor.
6%nd !.a! #ntors brusc $i spre Aero!e, !i.a! dat sea!a c $i cu el era
la &el. ,i nici pe tine, i.a! spus. 4u v percep pe nici unul dintre voi. ,i
nici noaptea trecut n.a! putut.
*ngerul $i de!onul au &cut schi!b de priviri pe deasupra capului !eu.
3 +ute! s.o disi!ul!, a spus 6arter #ntr.un t%r)iu.
3 6e e, ceva gen #ntreruptor: +uteţi s daţi c%nd pe pornit, c%nd pe
oprit:
3 ; un pic !ai co!plicat de at%t.
3 ;i, eu una nu $tia! de a$a ceva. 4oi pute!, eu $i 1ugh:
3 4u, au rspuns Aero!e $i 6arter #ntr.un glas, iar apoi Aero!e a
e(plicat !ai #n detaliu' 4u!ai ne!uritorii de rang superior pot s &ac
chestia asta.
1ugh a #ncercat &r vlag s se ridice #n capul oaselor.
3 5e ce... &aceţi asta:
3 Tu nu !i.ai rspuns la #ntrebare, Georgie, a re!arcat Aero!e,
evit%nd, evident, subiectul. ,i.a aruncat privirea spre drcu$or. =i.a! spus
s nu iei legtura cu ceilalţi.
3 4ici n.a! &cut.o. 0bia a venit.
Aero!e $i.a #ntors din nou privirea spre !ine, $i !i.a! pescuit din
geant !isteriosul bilet. I l.a! dat, iar de!onul l.a citit lipsit de e(presie
#nainte s i.l #ntind lui 6arter. 6%nd #ngerul a ter!inat, el $i Aero!e s.au
privit din nou #n &elul la enervant speci&ic lor. Aero!e a pus biletul #ntr.un
bu)unar interior al sacoului de la costu!.
3 1ei, e al !eu.
3 4u !ai e.
11G
4u.!i spune c o s.i dai #nainte cu v%ntorul de va!piri, i.a! replicat.
Fchii negri ai lui Aero!e s.au !i"it, plini de viclenie.
3 ,i de ce nu: Individul sta l.a luat pe 1ugh drept va!pir, dar, dup
cu! ai observat de"a, !i 4ancM 5reT
14
, 1ugh nu a putut &i o!or%t.
3 ;u cred c individul sta $tia c 1ugh nu e va!pir.
3 1!, de ce spui asta:
3 7it.te la bilet. Individul care l.a scris vorbe$te despre posibilitatea
!ea de a.!i schi!ba aspectul. ,tie c sunt sucub $i probabil c $tie $i c
1ugh e drcu$or.
3 9aptul c $tie c e$ti sucub e(plic !otivul pentru care nu te.a atacat
pe tine. ,tia c nu poate s te o!oare. *ns nu era sigur de 1ugh, a$a c a
riscat.
3 6u un cuţit, a! spus, $i apoi !i.a! a!intit din nou' -5e unde $tii c
un de!on !inte: Mi$c din bu)e./ 6redea! c varianta o&icial era c
ave! de.a &ace cu un v%ntor de va!piri a!ator care u!bl la #nt%!plare
dup oa!eni cu un ţru$ pentru c nu cunoa$te o variant !ai bun. *n loc
de asta, individul sta se pare c, #ntr.un &el sau altul, $tie despre !ine $i l.a
atacat pe 1ugh cu un cuţit.
6arter $i.a #nbu$it un cscat $i s.a prins $i el #n "ocul lui Aero!e.
3 +oate c individul sta #nvaţ, #$i lrge$te aria arsenalului. *n &ond,
ni!eni nu r!%ne a!ator prea !ult ti!p. +%n $i noii v%ntori de va!piri
se de$teapt p%n la ur!.
0! invocat singurul detaliu de care nu se legase ni!eni #nc.
3 +%n $i un copil $tie c va!pirii nu ies la lu!ina )ilei. 2a ce or ai
&ost atacat, 1ugh:
9aţa drcu$orului a cptat o e(presie ciudat.
3 *n dup.a!ia)a asta. Soarele era #nc sus pe cer.
2.a! privit pe Aero!e, e(ult%nd.
3 Individul $tia c 1ugh nu e va!pir.
Aero!e s.a spri"init de un )id, culeg%ndu.$i cu un aer i!perturbabil de
pe pantaloni ni$te sca!e ine(istente. 0)i se!na cu Aohn 6usack !ai !ult
dec%t oric%nd.
1B 5etectiv a!ator, protagonista unor ro!ane pentru copii $i adolescenţi scrise de !ai
!ulţi autori $i publicate sub nu!ele de 6arolMn Keene.
11I
3 ,i ce: Muritorii au ilu)ia grandorii. Individul o!oar un va!pir $i
hotr$te s.$i "oace rolul de lupttor $i #!potriva celorlalte &orţe !ale&ice
care populea) ora$ul sta. 0sta nu schi!b cu ni!ic lucrurile.
3 ;u nu cred c a &ost un !uritor.
Aero!e $i 6arter, care p%n atunci se uitau la altceva prin #ncpere, au
#ntors brusc capul spre !ine.
3 0dic:
0! #nghiţit #n sec, u$or agitat sub privirile lor scruttoare.
3 8reau s spun c... voi de!onstraţi c ne!uritorii de rang superior
pot u!bla prin lu!e &r s &ie percepuţi, $i ni!eni nu a reu$it s perceap
ceva din partea tipului stuia. +e l%ng asta, uitaţi.v la halul #n care e
1ugh. ;rik a spus c !uritorii nu pot &ace prea !are...
Mi.a! #nghiţit cuvintele c%nd a! reali)at c &cuse! o gre$eal.
6arter a r%s u$urel.
3 2a naiba, Georgie, a spus Aero!e $i s.a #ndreptat ca un st%lp. =i.a!
spus s ne la$i pe noi s ne ocup! de treaba asta. 6u cine ai !ai vorbit:
Indi&erent ce chestie &cuse Aero!e ca s nu.l si!t, s.a dus, $i brusc a!
devenit con$tient de &orţa e&ervescent care #l #ncon"ura. *!i a!intea de
un &il! din la S9 #n care se deschide o poart spre cos!os, $i toate
resturile sunt absorbite de vid. Tot ce era #n #ncpere prea s &ie absorbit
de ctre Aero!e, de puterea lui cresc%nd, de energia lui. *n percepţia !ea
de ne!uritoare, a devenit o v%lvtaie sc%nteietoare de groa) $i energie.
M.a! &cut !ic l%ng patul lui 1ugh $i !.a! abţinut s nu.!i acopr
ochii. 5rcu$orul !i.a pus o !%n pe braţ, dar nu $tiu dac era ca s !
lini$teasc pe !ine, sau pe el #nsu$i.
3 6u ni!eni. Aur, n.a! vorbit cu ni!eni altcineva. I.a! pus doar lui
;rik c%teva #ntrebri...
6arter a &cut un pas spre de!onul &urios, cu chipul stp%nit de o lini$te
angelic.
3 7$urel. Tri!iţi ra)e spre orice ne!uritor pe o distanţ de cin$pe
kilo!etri.
Fchii lui Aero!e au r!as &i(aţi pe !ine $i !i.a &ost cu adevrat &ric,
cu! nu.!i !ai &usese de secole, de la at%ta &orţ concentrat asupra !ea.
0poi, ca $i c%nd ar &i apsat pe un buton, cu! glu!ise! eu !ai devre!e,
&orţa s.a risipit, $i Aero!e sttea pur $i si!plu #naintea !ea, co!plet
11J
i!perceptibil din toate punctele de vedere oculte. ;ra ase!enea oricrui
!uritor. 0 e(pirat greoi $i $i.a &recat un punct dintre ochi.
3 Georgina, a spus #ntr.un t%r)iu. *n ciuda a ceea ce cre)i tu probabil,
asta nu este o #ncercare elaborat de a te supra pe tine. Te rog, nu !i te
!ai opune. 4oi ave! !otivele noastre s &ace! ceea ce &ace!. *n ini!a
!otivului nostru chiar st interesul tu.
Maliţio)itatea !ea natural ! &cea s.l #ntreb dac de!onii chiar au
ini!, dar altceva !i se prea !ai presant.
3 5e ce spui -noi/: +resupun c vrei s spui el, a! )is $i a! dat din
cap spre 6arter. 6e ar putea i!plica $i un de!on, $i un #nger, $i s.i &ac s
se &uri$e)e ca s.$i ascund pre)enţa: 8 e cu!va &ric de ceva:
3 4e &uri$!: a spus 6arter pe un ton "ovial de indignat.
3 Georgie, te rog, a spus Aero!e cu un glas !onoton, $i era evident c
era pe cale s.$i piard rbdarea. 2as.o a$a cu! a picat. 5ac vrei cu
adevrat s &aci ceva util, evit situaţiile periculoase, dup cu! te.a! !ai
s&tuit. 4u pot s te pun sub escort, dar dac vei continua s &ii o pacoste,
gsesc eu un loc potrivit #n care s te pun la pstrare p%n c%nd se lini$tesc
treburile. 0ici nu e vorba de partea cui e$ti, $i tot ce ri$ti e s te a!esteci #n
lucruri pe care nu le #nţelegi.
Incon$tient, l.a! str%ns pe 1ugh de !%n pentru spri"in. 4u voia! s
! g%ndesc la ce &el de -loc potrivit/ se re&erea Aero!e.
3 4e.a! #nţeles: a #ntrebat de!onul #ncet.
0! #ncuviinţat din cap.
3 ?un. *!i e$ti de !ai !are a"utor dac ai gri" de tine. 0! de"a prea
!ulte lucruri de care s.!i &ac gri"i, &r s te !ai adaug $i pe tine pe list.
0! #ncuviinţat din nou din cap, nesigur de vocea !ea. Micul lui
spectacol avusese e&ectul scontat de a ! inti!ida pentru un !o!ent, de$i
o parte s%c%itoare din !ine $tia c avea s.!i &ie i!posibil -s.o las a$a cu!
a picat/ i!ediat ce ie$ea! de aici. 5ar era bine s ţin pentru !ine
in&or!aţia asta.
3 0sta e tot, Georgie, a adugat Aero!e, tri!iţ%ndu.! ast&el la
pli!bare.
3 Te conduc, s.a o&erit 6arter.
3 4u, !ersi, a! spus, dar #ngerul !.a ur!at oricu!.
3 ,i ia )i, cu! a !ers cu Seth Mortensen:
3 ?ine.
12K
3 5oar bine:
3 5oar bine.
3 0! au)it c acu! locuie$te aici. ,i c petrece !ult ti!p la ;!erald
6itM.
2.a! privit cu ne#ncredere.
3 ,i unde ai au)it tu chestia asta:
0 )%!bit doar larg $i a spus'
3 1ai, poveste$te.
3 4u e ni!ic de povestit, a! i)bucnit, nesigur de ce discuta! despre
asta. 0! vorbit cu el de c%teva ori $i i.a! artat ora$ul. 4u ne #nţelege!
prea bine. 4u pute! s co!unic!.
3 5e ce nu: s.a interesat 6arter.
3 ; un dita!ai introvertitul. 4u prea #i place s vorbeasc, prive$te
doar. *n plus de asta, nu vreau s.l #ncura"e).
3 ,i deci tu #i accentue)i tcerile.
0! ridicat din u!eri $i a! apsat pe buton ca s vin un li&t.
3 6red c $tiu o carte care te.ar putea a"uta. F caut $i ţi.o dau cu
#!pru!ut.
3 4u, !ersi.
3 4.o respinge. F s.ţi #!buntţeasc abilitţile de co!unicare cu
Seth. 0! v)ut eu la un talk.shoT.
3 Tu nu asculţi: 4u vreau s #!buntţesc ni!ic.
3 0h, a &cut 6arter cu un aer de #nţelept. 4u.ţi plac introvertiţii.
3 4u... nu, nu e asta. 4.a! nici o proble! cu introvertiţii.
3 ,i atunci de ce nu.ţi place Seth:
3 ?a.!i place> 2a naiba, #ncetea).
*ngerul !i.a aruncat un )%!bet str%!b.
3 4u.i ni!ic dac si!ţi a$a. *n &ond, trecutul de!onstrea) c ai
tendinţa de a pre&era oricu! tipii ostentativi $i insinuanţi.
3 6e vrei s spui cu asta: a! replicat, g%ndindu.! i!ediat la atracţia
!ea &aţ de Ro!an.
Fchii lui 6arter au sc%nteiat rutcios. ;ra! de"a la ie$irea din spital.
3 4u $tiu. Tu s.!i spui, 2etha.
0proape ie$ise! pe u$, dar co!entariul lui !.a &cut s ! #ntorc
brusc. M.a! rsucit at%t de iute #nc%t prul !i.a biciuit &aţa.
3 7nde ai au)it nu!ele sta:
121
3 0! sursele !ele.
F nebuloas de sen)aţii !i s.a instalat #n piept, ceva ce nu putea! s
identi&ic pe deplin. ;ra undeva #ntre ur $i disperare, dar nu se situa #n nici
una din cele dou. *n ad%ncul !eu se #nlţa o v%lvtaie din ce #n ce !ai
aprig $i.!i venea s urlu la 6arter, la aroganţa $i siguranţa care i se citeau
pe &aţ. *!i venea s tabr cu pu!nii pe el sau s.!i schi!b aspectul
e(terior #n ceva #ngro)itor. 4u $tia! de unde a&lase nu!ele sta, dar tre)ise
un soi de !onstru ador!it #n ad%ncul !eu, ceva care sttuse ghe!uit.
0 continuat s ! priveasc cu cal!, citindu.!i &r #ndoial g%ndurile.
*ncet.#ncet, a! devenit con$tient de locul #n care ! a&la!, de
coridoarele rcoroase, de vi)itatorii te!tori, de personalul e&icient. Mi.a!
cal!at respiraţia $i l.a! &i(at pe #nger cu o privire ni!icitoare.
3 4u care cu!va s.!i !ai )ici vreodat a$a. 4iciodat #n viaţa ta>
0 #nlţat din u!eri, )%!bind #nc.
3 Scu)e.
M.a! rsucit vi"elios pe clc%ie $i l.a! lsat acolo. 0! dat bu)na spre
!a$ina !ea $i nu a! reali)at c era! la volan $i conducea! p%n s a"ung
la "u!tatea podului, cu lacri!i curg%ndu.!i din colţurile ochilor pe obra"i.
122
Capitolul 12
Ma!, dac ! a!eninţa pe !ine Aero!e c ! pune la pstrare pe
undeva, #nceta! i!ediat s.!i !ai bag nasul.
3 ;u nu.!i bag nasul, &ac doar speculaţii.
+eter a cltinat din cap $i a scos dopul de la o sticl de bere. Sttea! cu
el $i cu 6odM #n buctria lor, la o )i dup ce 1ugh &usese atacat. Toc!ai
sosise o pi))a cu $unc $i ananas, iar eu $i 6odM ne #n&rupta! din ea, #n
ti!p ce cellalt va!pir se uita doar.
3 5e ce nu poţi s accepţi situaţia a$a cu! e: Aero!e spune adevrul. ;
un v%ntor de va!piri.
3 4u. 4ici g%nd. 4u se potrive$te. 4u dac ţine! cont de &elul stupid
#n care se poart Aero!e $i 6arter, de atacul asupra lui 1ugh, de biletul la
cretin pe care l.a! pri!it.
3 ;u #!i #nchipuia! c pri!e$ti bileţele trsnite de a!or tot ti!pul.
-Ini!a #!i s%ngerea) pentru tine, Georgina./ Scris chiar cu s%nge, chestii
de genul sta.
3 5a, ni!ic nu e(cit !ai tare o tip dec%t auto!utilarea, a! !or!it.
0! #nghiţit ni$te Mountain 5eT $i !i.a! v)ut iar de pi))a !ea. +e
bune, #n !aterie de ca&ein $i )ahr, Mountain 5eT era aproape la &el de
bun ca !oca !ea.
3 0u)i, tu de ce nu !n%nci din asta:
+eter a ridicat sticla de bere, #n chip de e(plicaţie.
3 Sunt la cur.
Mi.a! aruncat privirea la ea. -Golden 8illage, bere blond cu un slab
conţinut de carbohidraţi./
0! #ngheţat, pe c%nd ! pregtea! s !u$c. Slab conţinut de
carbohidraţi:
3 +eter... tu e$ti va!pir. 4u consu!i prin natura ta chestii cu un slab
conţinut de carbohidraţi:
3 4.are sens, a chicotit 6odM, deschi)%nd gura pentru pri!a oar. 5e"a
a! avut discuţia asta cu el, dar nu vrea s asculte.
12<
3 Tu nu poţi s #nţelegi, a spus +eter $i a aruncat o privire po&ticioas
pi))ei noastre. Tu poţi s.ţi &aci corpul cu! vrei.
3 5a, daC..., a! spus $i l.a! privit pe 6odM. +oate !car s se #ngra$e:
6orpurile ne!uritorilor nu sunt, $tiu $i eu, inalterabile: Sau &r v%rst, sau
ceva de genul:
3 Tu $tii !ai bine dec%t !ine, a spus el.
3 4e hrni! $i cu alte chestii, a spus +eter $i $i.a &recat st%n"enit burta.
4u doar cu s%nge. ; logic.
6red c era chestia cea !ai ciudat pe care o au)ise! de la !oartea lui
5uane #ncoace.
3 Ter!in, +eter, cu prostiile. 5ac o !ai ţii a$a, o s a"ungi la 1ugh
ca s.ţi &ac liposucţie.
S.a #nseninat.
3 6re)i c ar a"uta:
3 4u> 0rţi bine. 0rţi ca #ntotdeauna.
3 ,tiu $i eu... Fri de c%te ori ie$i!, 6odM are parte de toat atenţia.
+oate ar trebui s !ai bag ni$te blond #n ţepi.
M.a! abţinut s re!arc c +eter avea aproape BK de ani c%nd devenise
va!pir $i avea o chelie galopant. 6odM era t%nr, 2K de ani, cu un aspect
plcut, leonin $i cu pielea bron)at. 4e!uritorii care #nainte &useser
!uritori r!%neau la v%rsta $i aspectul pe care #l avuseser c%nd se
instalase ne!urirea. 5ac cei doi va!piri #nc !ai &recventau cluburi $i
baruri de studenţi, nici nu ! !ira! c avea !ai !ult noroc 6odM.
3 +ierde! ti!pul, a! e(cla!at, dornic s.i distrag lui +eter atenţia de
la subiectul sta cu aspectul e(terior. 8reau s #nţeleg cine l.a atacat pe
1ugh.
3 1ristoase, tu o ţii pe.a ta #ntruna, a i)bucnit. 5e ce nu poţi s a$tepţi
p%n se a&l:
?un #ntrebare. 1abar n.avea! de ce. 6eva din ad%ncul !eu !
#!pingea s a&lu adevrul, s &ac ce pot ca s.!i prote"e) prietenii $i pe
!ine. 4u putea! sta indi&erent.
3 4u se poate s &i &ost un !uritor, "udec%nd dup &elul #n care a
descris 1ugh atacul.
3 Mda, dar nici un ne!uritor nu l.ar &i putut o!or# pe 5uane, ţi.a!
spus de"a chestia asta.
12B
3 4u un ne!uritor de rang in&erior, a! preci)at. 5ar unul de rang
superior...
+eter a i)bucnit #n r%s.
3 1ai c de"a e(agere)i. 6re)i c ave! de.a &ace cu vreun de!on
r)buntor:
3 Sigur ar &i #n stare.
3 Mda, dar nu au nici un !otiv.
3 4u neap...
5eodat !.a cople$it o sen)aţie ciudat, delicat, argintie, ca un g%dilat.
*!i a!intea de aro!a liliacului $i de clinchetul clopoţeilor $i i.a! privit
brusc pe ceilalţi.
3 6e dra..., a #nceput 6odM, dar +eter pornea de"a spre u$.
0!prenta pe care o percepea! cu toţii se!na cu a lui 6arter #n unele
privinţe, dar era !ai delicat $i !ai dulce, !ai &irav.
;ra un #nger p)itor.
+eter a deschis u$a, unde sttea 2ucinda, cu un aer a&ectat, str%ng%nd #n
braţe o carte.
Mai c !i s.a tiat respiraţia. ;ra $i nor!al. 5e regul, nu interacţiona!
cu prea !ulţi #ngeri din )on, iar 6arter era e(cepţia datorit relaţiei sale cu
Aero!e. 6u toate astea, cuno$tea! localnicii, $i o cuno$tea! $i pe 2ucinda.
4u era #nger pe bune, ase!enea lui 6arter. *ngerii p)itori erau !ai
degrab echivalentul ceresc al lui 1ugh' &o$ti !uritori care slu"eau $i
&ceau servicii pentru eternitate.
4u ! #ndoia! c 2ucinda &cea tot soiul de &apte bune )i de )i.
+robabil c lucra la cantina sracilor $i le citea pove$ti or&anilor #n ti!pul
liber. *ns ori de c%te ori era #n prea"!a noastr, devenea o sc%rb #nţepat,
iar +eter #!i #!prt$ea senti!entul.
3 5a: a #ntrebat el cu cal!.
3 ?un, +eter. 0i un pr &oarte... interesant ast)i, a re!arcat ea cu
diplo!aţie, &r s se urneasc din cadrul u$ii. +ot s intru:
+eter s.a #ncruntat la co!entariul ei despre pr, dar era a!&itrion p%n #n
!duva oaselor, a$a c i.a &cut se!n s intre. M tachina el pe te!a
hobbM.urilor !ele de !uritoare, dar va!pirul avea un puternic si!ţ al
bunei.cuviinţe $i al etichetei, vecin cu tulburarea obsesiv.co!pulsiv.
0 lunecat #nuntru, #!brcat corect cu o &ust #n carouri p%n la gle)ne,
cu un pulover pe g%t $i cu prul ei blond tuns scurt $i rsucit spre interior.
12D
6u !ine sttea cu totul alt&el treaba. 6u decolteul ad%nc, "ean$ii
super!ulaţi $i tocurile de stripperiţ, ! si!ţea! ca $i c%nd a$ &i putut
chiar #n !o!entul la s ! #ntind pe "os $i s.!i deprte) picioarele.
+rivirea s&ioas pe care !i.a aruncat.o sugera clar c g%ndea $i ea acela$i
lucru.
3 ; o plcere s v revd pe toţi, a spus pe un ton vioi, cere!onios.
0! venit s las ceva din partea do!nului 6arter.
3 5o!nul 6arter: a #ntrebat 6odM. @sta e nu!ele lui de &a!ilie: ;u
credea! c e prenu!ele.
3 ;u cred c are un singur nu!e, !i.a! dat cu prerea. 0 se vedea
6her $i Madonna.
2ucinda nu a co!entat #n nici un &el schi!bul nostru de cuvinte. *n loc
de asta, !i.a #ntins o carte. 4ărba-ii sunt de pe 5arte, emeile sunt de pe
Venus6 )n g#id clasic pentru +n-elegerea se3ului opus.
7 6e naiba e asta: a e(cla!at +eter. 6red c a! v)ut.o la un talk.
shoT.
?rusc, !i.a! adus a!inte c plecase! de la spital #nsoţit de 6arter $i
c spusese c avea o carte care avea s ! a"ute #n relaţia cu Seth. 0!
aruncat.o pe !as de)interesat.
3 Si!ţul u!orului de tot ccatul al lui 6arter atac din nou.
2ucinda s.a #nro$it ca un rac.
3 6u! poţi s &olose$ti un ase!enea li!ba" cu at%ta nechib)uinţ:
8orbe$ti de parc ai &i... de parc ai &i #ntr.un vestiar>
Mi.a! nete)it !aioul de pe !ine.
3 5aC de unde. 4.a$ purta niciodat a$a ceva #ntr.un vestiar.
3 Mda, nici !car nu are culoare de uni&or!, a spus +eter.
4u ! putea! abţine s nu ! "oc cu #ngerul p)itor.
3 5ac a$ &i #ntr.un vestiar, probabil a$ purta o &ustiţ scurt de
!a"oret, &r len"erie inti!.
+eter !i.a ţinut $i el isonul.
3 ,i ai &ace &a)a aia, nu: 0ia cu !%inile lipite de )id $i cu &undul
#napoi:
3 M.ai ghicit, a! &ost de acord. 6a #ntotdeauna pregtit s ! sacri&ic
pentru echip.
+%n $i 6odM a ro$it la grosolnia noastr, c%t despre 2ucinda, ea era
de"a violet.
12H
3 4.aveţi pic de ru$ine, nici un pic>
3 M rog, i.a! scurtat.o. +robabil c la clubul vostru, sau pe unde poţi
u!bla tu $i restul g$tii, purtaţi tot ti!pul genul sta de &ust, at%t c e !ai
scurt. 6u $osete trei s&erturi. +un pariu c ceilalţi #ngeri ador lookul de
$colriţ.
5ac 2ucinda ar &i &ost unul dintre prietenii !ei, un co!entariu ca sta
n.ar &i &cut dec%t s atrag dup sine $i !ai !ult sarcas! $i re!arci
ironice. *ns #ngerul p)itor s.a crispat $i a ales calea &alsei pio$enii.
3 4oi . a decla!at ea . nu ne trat! unii pe ceilalţi cu at%ta necuviinţ.
4oi ne purt! decent, ne art! respect unii celorlalţi, noi nu ne o!or%!
#ntre noi.
Re!arca asta a &ost #nsoţit de o privire rapid ctre !ine.
3 6e vrei s spui cu asta:
,i.a dat puţinul pr pe spate.
3 6red c $tii &oarte bine. 0! au)it cu toţii despre &apta aia violent a
ta. Mai #nt%i va!pirul la, apoi drcu$orul. 4u ! !ai surprinde ni!ic la
voi.
0cu! eu a! &ost aia care s.a #nro$it.
3 0sta e o porcrie> 4u !ai sunt suspect pentru 5uane de &oarte !ult
ti!p. Iar 1ugh... asta e o prostie. *!i e prieten.
3 5e parc ar #nse!na ceva prietenia pentru cei de teapa la... ; $i el la
&el de ru. 5in c%te a! au)it, s.a a!u)at copios povestind tuturor celor care
aveau urechi s asculte despre costu!aţia ta cu bici $i aripi. 0h, $i apropo,
dac nu te deran"ea) re!arca !ea, cred c este lucrul cel !ai degradant de
care a! au)it #n viaţa !ea. 6hiar $i pentru un sucub. 0 tras o ochead spre
cartea pe care o aruncase! pe !as. 0! s.i spun do!nului 6arter c ai,
, pri!it cartea.
6u asta, s.a #ntors cu o !i$care elegant $i a plecat, #nchi)%nd u$a #n
ur!a ei.
3 Sc%rb &ţarnic, a! !or!it. ,i p%n la ur!, c%t lu!e $tie de
chestia cu de!oniţa:
3 5.o.ncolo, a spus +eter. ; o neavenit. ,i pe deasupra #nger. 4u $tii
niciodat ce.or s &ac.
M.a! #ncruntat. ,i atunci !.a! prins. 4u putea! s cred c nu !
g%ndise! niciodat la chestia asta p%n acu!. +oate c 2ucinda !erita s.i
acord !ai !ult #ncredere.
12G
3 M.a! prins>
3 6u ce te.ai prins: a !or!it 6odM, cu gura plin de pi))a aproape
rece.
3 ;ra #nger la care l.a o!or%t pe 5uane $i l.a atacat pe 1ugh> ;
per&ect. 0veai dreptate c%nd spuneai c un de!on n.ar avea nici un !otiv
s eli!ine dintre ai no$tri. 5ar un #nger: 5e ce nu: M re&er la un #nger pe
bune, nu la unul p)itor ca 2ucinda.
+eter a cltinat din cap.
3 0r putea s &ac a$a ceva un #nger, dar ar &i prea !eschin. Marea
btlie cos!ic dintre bine $i ru e ceva !ai !ult dec%t un ca&t parte #n
parte, $tii $i tu asta. 0r &i o irosire a resurselor s dile$ti c%te un agent al
rului odat.
6odM a !editat la asta.
3 5ar dac e un #nger r)vrtit: 7nul care nu se !ai supune regulilor
"ocului.
+eter $i cu !ine ne.a! #ntors surprin$i spre va!pirul cel t%nr. *n seara
asta ne ca! evitase speculaţiile.
3 4u e(ist a$a ceva, l.a contra)is !entorul lui. 4u.i a$a, Georgina:
0! si!ţit asupra !ea ochii celor doi va!piri care a$teptau s.!i spun
prerea.
3 Aero!e spune c nu e(ist #ngeri !ale&ici. Fdat ce devin ri, se
trans&or! #n de!oni, nu !ai sunt #ngeri.
3 0tunci asta #ţi dr%! teoria. 7n #nger care &ace ceva ru ar cdea $i
n.ar !ai &i #nger. ,i #n plus, ar $ti Aero!e de el.
M.a! #ncruntat, intrigat #nc de &aptul c va!pirul !ai t%nr &olosise
cuv%ntul -r)vrtit/ #n loc de -c)ut/. +oate c pcatul angelic este ca la
o!enesc... nu e #ntotdeauna -ru/ dac persoana respectiv crede c &ace
-bine/. 0sta #nc nu a trecut #n partea ailalt.
0! !editat cu toţii o clip. 9iinţele u!ane su&er per!anent din pricina
concepţiei ilu)orii c e(ist un set precis de reguli privitoare la ce este $i ce
nu este pcat, reguli pe care cineva le.ar putea #nclca &r ca !car s
reali)e)e. *n realitate, !a"oritatea oa!enilor $tiu c%nd gre$esc. Si!t.
+catul este !ai degrab o chestiune subiectiv dec%t una obiectiv. +e
vre!ea puritanilor, nu era nici o proble! pentru un sucub s p%ngreasc
su&lete, #ntruc%t orice avea legtur cu se(ul $i plcerea era considerat un
lucru ru de ctre acei brbaţi. *n )ilele noastre, !a"oritatea oa!enilor nu
12I
!ai consider se(ul pre!arital ca &iind un lucru ru, deci nu se #n&ptuie$te
nici un pcat. Sucubii au &ost nevoiţi s devin !ai creativi cu trecerea
anilor, dac vor s se energi)e)e $i s p%ngreasc un su&let.
*n aceea$i logic, era posibil ca un #nger r)vrtit care credea c &ace un
lucru bun s nu p$easc pe tr%!ul pcatului. 5ac nu e(ista pcat, nu
e(ista nici cdere. Sau e(ista: ;ra co!plicat toat chestia asta, $i se pare
c +eter #!i #!prt$ea prerea.
3 ,i deci care e di&erenţa: 6e &ace un #nger s cad: Mi)! &oarte tare
pe o chestiune de ordin teoretic.
+utea! &i de acord cu asta, dar !i.a! a!intit de altceva.
3 ?iletul.
3 ?iletul: a #ntrebat 6odM.
3 ?iletul care era la !ine pe u$. Scria c sunt su&icient de &ru!oas
#nc%t s ispitesc #ngerii s cad.
3 +i s $tii c arţi destul de bine. 6%nd a! ridicat din spr%ncean,
+eter a spus &r che&' M rog, e ca! suspect treaba... dar e aproape prea
suspect. 5e ce $i.ar lsa cineva pe &aţ cartea de vi)it:
6odM aproape c a srit de pe scaun.
3 ; un &el de #nger diliu cruia #i place s se "oace cu !inţile
oa!enilor. 6a #n &il!ele alea #n care uciga$ii las indicii pe corpul
victi!elor, ca s.i poat ur!ri pe poliţi$ti de)leg%nd !isterul.
I!aginea asta !.a &cut s ! cutre!ur #n ti!p ce !edita! la ce $tia!
eu despre #ngeri #n general, adic nu prea !are lucru. Spre deosebire de ai
no$tri, &orţele binelui nu aveau aceea$i ierarhie obscur de supraveghetori
$i reţele geogra&ice, #n ciuda pove$tilor despre heruvi!i $i sera&i!i. *n
&ond, noi era! ia care inventaser! !anage!entul de !i"loc, nu ei.
*ntotdeauna avusese! i!presia c !a"oritatea #ngerilor $i a &ctorilor de
bine operau pe principiul detectivilor particulari sau al lucrtorilor de teren
care duceau la #ndeplinire diverse !isiuni angelice #ntr.o !anier slab
organi)at. F ase!enea "urisdicţie a!pl o&erea cuiva o !ultitudine de
oca)ii pentru a.$i duce la #ndeplinire propriile scopuri.
I!plicarea unui #nger ar e(plica de ase!enea subter&ugiul, a! re&lectat
eu. 0i lor erau st%n"eniţi. 5e &apt, e o chestie tipic la ei. +e noi puţine ne
!ai st%n"eneau. ;i, #ns, s.ar "ena s recunoasc &aptul c unul de.ai lor a
devenit un netrebnic, iar 6arter, &iind la catara! cu Aero!e, #l pclise pe
de!on s pstre)e tcerea peste #ntreaga a&acere. Tot sarcas!ul lui $i
12J
#ncercrile de a ! bat"ocori nu erau dec%t alte e(e!ple de #ncercri &r
succes de a.$i spla ru$inea.
6u c%t !edita! !ai !ult la teoria asta e(agerat, cu at%t #!i plcea !ai
!ult. 7n #nger ne!ulţu!it care se voia a &i un erou, a decis s devin
r)buntor $i s se r&uiasc cu &orţele rului. Teoria #ngerului r)vrtit
e(plica &elul #n care &iecare dintre noi putea &i o ţint $i putea arunca
lu!in asupra !otivului pentru care ni!eni nu si!ţea &iinţa asta, dat &iind
c acu! $tia! c ne!uritorii de rang #nalt #$i puteau ascunde pre)enţa.
6hestie care !.a &cut s ! #ntreb de ce #$i ascundeau $i Aero!e $i
6arter pre)enţa. Fare sperau s.l prind pe #ngerul sta nepregtit: 0sta, $i
#n plus...
3 ,i atunci, de ce l.ar &i lsat individul sta pe 1ugh #n viaţ: Mi.a!
!utat privirea de la un va!pir la cellalt. 7n #nger ne.ar putea eli!ina pe
oricare dintre noi. 1ugh a spus c nu avea $anse s.l dovedeasc, $i c
ni!eni nu i.a #ntrerupt. 0tacatorul pur $i si!plu s.a plictisit $i a $ters.o. 5e
ce: 5e ce l.ar &i o!or%t pe 5uane, dar nu $i pe 1ugh: Sau pe !ine, dac e
vorba pe.a$a, dat &iind c individul $tie cine sunt.
3 +entru c 5uane era un dobitoc: a sugerat +eter.
3 2s%nd deoparte personalitatea, cu toţii at%rn! la &el de greu #ntr.ale
rului. 1ugh poate chiar !ai !ult.
*ntr.adevr, 1ugh era #n &loarea v%rstei, dup criteriile ne!uritorilor. 4u
!ai era nici un novice lipsit de e(perienţ precu! 6odM, nici nu se
plictisise de lu!e ca +eter sau ca !ine. 1ugh era destul de priceput #nc%t s
devin bun #n !eseria lui, $i chiar #i plcea ce &cea. 0r &i trebuit s &ie o
ţint ideal pentru orice s!ardoi angelic care #$i propusese s cureţe lu!ea
de gunoaie.
6odM i.a dat dreptate lui +eter.
3 Mda. Ri sau nu, unii dintre noi sunte! !ai plcuţi dec%t alţii. +oate
c un #nger are respect pentru chestia asta.
3 M #ndoiesc c un #nger l.ar considera pe oricare dintre noi plcut...
M.a! oprit. ;ra un #nger care ne plcea. 7nul care u!bla cu noi, care
prea s &ie oriunde era $i Aero!e #n ulti!a vre!e, c%nd avuseser loc
atacurile. 7n #nger care ne cuno$tea personal, ne cuno$tea toate obiceiurile
$i slbiciunile. 6e cale !ai bun e(ista de a ne ur!ri $i de a ne studia
dec%t in&iltr%ndu.se #n ga$ca noastr la bute $i d%ndu.se ca &iind prietenul
nostru:
1<K
Ideea asta era a$a de e(plo)iv, at%t de periculoas, #nc%t ! lua cu ru
nu!ai c%nd !i se contura g%ndul. 5esigur, nu putea! s spun tare ni!ic
din toate astea. *nc nu. 6odM $i +eter abia ddeau cre)are teoriei steia cu
#ngerii $i ! #ndoia! c aveau s treac de partea !ea dac #ncepea! s.l
acu) pe 6arter.
3 Georgina, te si!ţi bine: a #ntrebat 6odM c%nd !.a! ad%ncit #n tcere.
3 5a... da... !i.e bine.
Fchii !i.au c)ut pe ceasul de la araga) $i a! ţ%$nit de pe scaun, cu
capul #nv%rtindu.!i.se #nc.
3 Rahat> Trebuie s a"ung #napoi #n Oueen 0nne.
3 +entru ce: a #ntrebat +eter.
3 0! #nt%lnire.
3 6u cine: a r%n"it 6odM $!echere$te la !ine, $i, drept rspuns, a!
ro$it.
3 6u Ro!an.
+eter s.a #ntors spre ucenicul lui.
3 0sta care !ai e:
3 Meseria$ul la care dansea). Georgina era gr!ad peste el.
3 4u e adevrat. *l plac prea !ult ca s &ac chestia asta.
0u r%s. 6%nd !i.a! luat haina, +eter a #ntrebat'
3 0u)i, poţi s.!i &aci $i !ie o &avoare la un !o!ent dat:
3 6e: a! spus, g%ndindu.! #nc la !isterul care se ţesea #n "urul
nostru.
2a asta $i la Ro!an. 8orbiser! de c%teva ori la tele&on de la ulti!a
#nt%lnire $i era! din ce #n ce !ai ui!it c%t de bine ne potrivea!.
3 1!, $tii c sunt ni$te progra!e de calculator la saloanele de coa&ur
#n care #ţi arat cu! ţi.ar sta cu di&erite culori $i tunsori: M g%ndea! c tu
ai putea &i un !odel #n carne $i oase. Te.ai putea !eta!or&o)a #n !ine ca
s.!i arţi cu! !i.ar sta cu di&erite stiluri de tunsoare.
7n !inut #ntreg ne.a apsat tcerea, ti!p #n care eu $i cu 6odM ne
holba! la el.
3 +eter . i.a! spus #ntr.un t%r)iu . e cea !ai stupid idee pe care a!
au)it.o vreodat.
3 4u $tiu ce s )ic, a spus 6odM, scrpin%ndu.se #n barb. 4u e prea rea
venind din partea lui.
1<1
3 0ve! prea !ulte proble!e pe cap acu!, l.a! averti)at, pentru c.!i
lipsea rbdarea de a.i &ace pe plac lui +eter. 4u.!i irosesc energia ca s.ţi
!gulesc ţie a!orul.propriu.
3 1aide, !, a insistat +eter. *nc !ai dai pe dina&ar de la virginul la
bun la su&let. Mai d $i la alţii.
0! cltinat din cap $i !i.a! aruncat po$eta pe u!r.
3 6urs introductiv de sucubu$enie. 6u c%t trans&or!area e !ai !are
&aţ de &or!a !ea natural, cu at%t consu! !ai !ult energie.
Trans&or!area #n se(ul opus este o !are porcrieS aia #ntr.o alt specie e $i
!ai nasoal. S ! "oc de.a salonul de coa&ur cu tine !i.ar irosi !are
parte din ce.a! pus deoparte $i a! lucruri !ai bune pe care s.!i consu!
energia. I.a! aruncat o privire periculoas. +rietene, ai nevoie de consiliere
pe te!e de aspect e(terior $i nesiguranţ.
6odM !.a privit cu un interes sporit.
3 +oţi s te trans&or!i #n alt specie: 0dic de e(e!plu #ntr.un
!onstru Gila
15
sau.... sau... #ntr.un arici din la de !are, sau ceva de genul:
3 1ai, noapte bun, &lci. 0! $ters.o.
+e c%nd pleca!, #i au)ea! #ncet pe +eter $i pe 6odM de)bt%nd dac !i.
ar lua !ai !ult energie s ! trans&or! #ntr.un !a!i&er !icuţ de tot sau
#ntr.o reptil de di!ensiunile unui o!.
F&, va!pirii $tia. +e bune, uneori )ici c sunt copii.
0! a"uns acas #n ti!p record. Mi.a! a!intit s.!i trans&or! panto&ii
cu toc #n sandale cu plut $i a! a"uns la u$a cldirii #n care sttea! #n
acela$i ti!p cu Ro!an.
6%nd l.a! v)ut, !i s.a dus orice g%nd s%c%itor despre #ngeri $i ur)eli.
*!i spusese s ! #!brac casual #n seara asta, $i de$i #$i ur!ase propriul
s&at, tot reu$ise s dea "ean$ilor $i tricoului cu !%nec lung o tent de
vesti!entaţie de!n de o pre)entare de !od. Se pare c aspectul !eu a
avut acela$i e&ect asupra lui, pentru c !.a prins #ntr.o #!brţi$are
su&ocant $i !.a srutat pe obra).
3 ?un, &ru!useţe, !i.a $optit #n ureche, !enţin%nd #!brţi$area un
pic !ai !ult dec%t era necesar.
3 ?un, a! spus pe c%nd ! de)lipea! de el $i i.a! )%!bit.
1D Specie de $op%rl veninoas care trie$te pe continentul a!erican.
1<2
3 6e scund e$ti, a re!arcat $i !i.a cuprins obra)ul cu !%na. 6e
drguţ.
Fchii ia a!eninţau s ! #nghit, a$a c !.a! &erit #nainte s &ac vreo
prostie.
3 1ai s !erge!, a! spus, apoi a! &cut o pau). 0, unde !erge!:
M.a condus spre !a$ina lui care era parcat !ai "os, pe strad.
3 5in !o!ent ce pari s te descurci a$a de bine cu picioarele, !
g%ndea! s !erge! undeva ca s vede! cu! #ţi coordone)i $i restul
corpului.
3 6a de e(e!plu #ntr.o ca!er de hotel:
3 5race> 6hiar a$a de repede ! cite$ti:
6%teva !inute !ai t%r)iu, trgea #n incinta unui local drpnat cu o
&ir! lu!inoas strlucitoare pe care scria ?7RTCS, +IST@ 5;
?FE2I4G. 0! cscat ochii vdit de)gustat, incapabil s.!i ascund
senti!entele.
3 0sta e alegerea ta pentru o #nt%lnire: F pist de boTling: ,i nici
!car una !ai actrii.
Ro!an nu a prut #ngri"orat de lipsa !ea de entu)ias!.
3 6%nd ai &ost ulti!a oar la boTling:
?nuia! c &usese prin anii CGK.
3 6u !ult ti!p #n ur!.
3 ;(act. 8e)i . a #nceput el cu che& de discuţie pe c%nd intra! $i ne
apropia! de ghi$eu . te.a! citit. +retin)i c nu vrei s ai o relaţia serioas
cu ni!eni, dar eu tot a! i!presia c ie$i !ult. Mri!ea B1, v rog.
3 <G.
6asiera ne.a dat &iecruia o pereche de #nclţri oribile $i !.a! bucurat
c pentru !ine !icrobii nu erau nici o proble!. Ro!an a pltit $i tipa ne.
a &cut se!n spre culoarele noastre.
3 *n orice ca), dup cu! spunea!, indi&erent ce intenţii ai tu, tot
trebuie s te #nt%lne$ti p%n la ur! cu cineva, !car un pic. ;u nu $tiu
cu! reu$e$ti, cu atenţia pe care o atragi.
3 6e vrei s spui cu asta:
M.a! a$e)at l%ng culoarul nostru $i !i.a! scos sandalele ?irkenstock,
privind #nc str%!b panto&ii de #nchiriat.
Ro!an s.a oprit din legatul $ireturilor $i !i.a aruncat o privire lung $i
cercettoare.
1<<
3 1ai, &ii serioas, nu se poate s &ii a$a cu capul #n nori. Tot ti!pul se
uit brbaţii la tine. *ntotdeauna vd asta c%nd sunte! #!preun. 6%nd
!ergi prin librrie, c%nd a! &ost la barul la )ilele trecute, $i chiar $i aici,
#n locul sta. 5e c%nd a! plecat de la ghi$eu, a! v)ut cel puţin trei tipi
oprindu.se $i uit%ndu.se la tine.
3 8rei s spui ceva cu chestia asta:
3 7r!ea), a spus ridic%ndu.se $i a pornit spre un suport cu bile de
boTling la liber. 2a c%t atenţie pri!e$ti, probabil c tot ti!pul #ţi d
cineva #nt%lnire $i probabil c uneori !ai $i cede)i, a$a cu! ai &cut $i cu
!ine. 6orect:
3 Mda.
S.a oprit din cercetarea bilelor $i !i.a aruncat #nc o privire din aia
a!uţitoare, ptrun)toare.
3 +oveste$te.!i despre ulti!a ta #nt%lnire.
3 7lti!a !ea #nt%lnire:
M.a! g%ndit c totu$i Martin Miller nu se pune.
3 7lti!a #nt%lnire. M re&er la una pe bune, nu ie$itul la un pahar de
ceva. *nt%lnire, la care tipul s.a strduit s plani&ice un itinerar care credea
el c i te.ar aduce #n pat.
0! veri&icat greutatea unei bile de un portocaliu &luorescent cu v%rte"uri
ver)i, #n vre!e ce #!i storcea! creierii.
3 0! &ost la oper, a! spus #ntr.un t%r)iu. ,i apoi a! luat cina la Santa
2uciaCs.
3 Se !n%nc bine acolo. ,i #nainte de asta:
3 Iisuse, ce curios e$ti. @... stai s ! g%ndesc, cred c era vernisa"ul
unei e(po)iţii de art.
3 9r #ndoial aco!paniat de o cin la vreun restaurant #n care
chelneri din ia de le!n spun -!ulţu!esc/ dup ce co!an)i, nu:
3 +arc.
3 ;(act cu! ! g%ndea!, a spus $i a ridicat o bil albastr $i $i.a
v%r%t.o la subraţ. 5e.aia re&u)i s ie$i la #nt%lniri, de.aia nu vrei s ai o
relaţie serioas cu ni!eni. ;$ti a$a o bucţic, #nc%t #nt%lnirile de cinci
stele, presrate cu lu(, au devenit ceva obi$nuit. ?anal. ?rbaţii pun totul la
btaie pentru tine, dar dup o vre!e, te plictise$ti de ei, a spus $i ochii i.au
devenit "ucu$i. 5e.aia eu a! s ! deosebesc de rataţii ia $i a! s te duc
#n locuri #n care picioru$ele tale elitiste nu ar visa niciodat s calce. 8a
1<B
cr9me de la cr9me, #ntoarcerea la origini, a$a cu! erau pe vre!uri
#nt%lnirile' doi oa!eni preocupaţi !ai tare unul de cellalt dec%t de localul
cu pretenţii #n care se a&l.
0! pornit #!preun spre culoarul nostru.
3 Mult ţi.a !ai luat p%n s spui c ce cre)i tu c vreau eu de &apt e s
degust din viaţa plin de lipsuri.
3 ,i nu e a$a:
3 4u.
3 ,i atunci de ce e$ti cu !ine:
I.a! cercetat aspectul superb $i g%ndul !i.a )burat la conversaţia pe
care o avuseser! noaptea trecut despre li!bile clasice. 9ru!os $i
inteligent, greu s re)i$ti la a$a ceva.
3 Tu nu prea ai lipsuri.
Mi.a )%!bit $i a schi!bat subiectul.
3 +e asta o alegi:
Mi.a! aruncat privirea la !odelul psihedelic al bilei.
3 Mda. ,i a$a noaptea asta capt accente suprarealiste, !car s
#!ping la e(tre! e(perienţa. +oate !ai t%r)iu bg! $i ceva #n ven.
Ro!an a !i"it a!u)at din ochi $i a aplecat capul spre culoarul nostru.
3 1ai s vede! ce $tii s &aci cu ea.
0! p$it #nainte nesigur $i #ncerca! s.!i a!intesc cu! &cea!
chestia asta pe vre!uri. +este tot pe pist, vedea! alţi "uctori avans%nd $i
lans%nd bila cu u$urinţ. 0! ridicat din u!eri, !.a! oprit la linie, a! dus
braţul #napoi $i a! aruncat. ?ila a pornit cu s!ucituri, a #naintat vite"e$te
preţ de vreun !etru $i ceva, a lovit culoarul cu un )go!ot puternic $i apoi a
s&%r$it #n culoarul lateral. Ro!an a venit l%ng !ine $i a! ur!rit a!%ndoi
#n tcere cu! bila #$i ur!a traseul.
3 *ntotdeauna e$ti a$a de dur cu -bilele/: a #ntrebat el #ntr.un t%r)iu.
3 *n general, brbaţii nu se pl%ng.
3 *!i #nchipui. 5e data asta #ncearc s o &aci s ating solul #nainte s.
o lanse)i pe culoar.
I.a! aruncat o privire tioas.
3 4.oi &i genul la de brbat care se e(cit de.a dreptul c%nd le arat
&e!eilor c%t de bun e el la orice, nu:
3 4ţ. +ur $i si!plu o&erea! un s&at prietenesc.
1<D
?ila a a"uns #napoi la !ine $i i.a! ur!at instrucţiunile. *n &elul sta
i!pactul bilei s.a dovedit a &i !ai !ic, dar tot #n culoarul lateral a s&%r$it.
3 ?un. 0cu! arat tu ce poţi, a! !or!it $i !.a! a$e)at indignat pe
un scaun.
Ro!an a pornit spre pist cu pa$i !ari, cu !i$cri graţioase $i suave, de
pisic. ?ila s.a prelins din !%na lui ase!enea apei dintr.o cara&, a curs
alene pe culoar $i a lovit nou popice. 6%nd bila s.a #ntors #napoi, a
aruncat.o #nc o dat &r di&icultate $i a eli!inat.o $i pe cea de.a )ecea
care se #ncpţ%nase s.i re)iste.
3 Se anunţ o noapte lung.
3 4u te #ntrista, a spus $i !.a prins de brbie. F scoate! noi la capt.
Mai #ncearc o dat $i ţinte$te !ai spre st%nga. ;u ! duc s aduc ni$te
bere.
0! aruncat spre st%nga dup cu! ! s&tuise, dar n.a! reu$it dec%t s
lovesc #n culoarul lateral din st%nga. 2a a doua aruncare a! #ncercat s !
!enţin !ai !oderat $i a! reu$it s lovesc o popic din partea st%ng. 9r
s vreau, a! tras un chiot de bucurie.
3 ?ravo, !.a #ncura"at Ro!an $i a a$e)at dou halbe cu o po$irc de
bere pe !as.
4u !ai buse! ceva produs #ntr.o !icro&abric de bere de !ai bine de
un deceniu.
3 Totul e s.o iei cu pa$i !ici, a adugat.
6hestia asta s.a dovedit a &i adevrat pe !sur ce #nainta seara. 7$or.
u$or a! #nceput s dobor !ai !ulte popice, de$i #!i luase! prostul obicei
de a crea goluri #ntre ele la pri!a aruncare. 4u dovedea! talent la dobor%t
popicele r)leţe, #n ciuda e(plicaţiilor pro&esioniste o&erite de Ro!an. Spre
cinstea lui, #!i ddea s&aturi de valoare, &r ur! de a!eninţare #n glas,
dublate de instrucţiuni practice.
3 ?raţul trebuie s.l ţii a$a, iar restul corpului trebuie s &ie aplecat a$a,
a e(plicat st%nd #n spatele !eu, ţin%ndu.!i o !%n pe $old $i pe cealalt pe
#ncheietura !%inii.
6arnea !i.a &re!tat la atingerea lui $i !.a! #ntrebat dac acţiunile lui
erau !%nate de genero)itate sau erau o scu) s.$i pun !%inile pe !ine.
+ractica! ast&el de tehnici #n !od regulat #n !unca !ea de sucub, iar
chestia asta #i #nnebunea pe brbaţi, $i acu! #nţelegea! de ce.
9ie c era un tertip sau nu, eu nu l.a! oprit.
1<H
Mi.a! btut recordul la al doilea !eci, reu$ind chiar s dobor toate
popicele, de$i per&or!anţa !ea a avut de su&erit #n runda a treia, c%nd
berea $i oboseala !.au cople$it. Si!ţind lucrul sta, Ro!an a decretat
s&%r$itul aventurii noastre la boTling, elogiindu.!i progresul ca &iind
i!presionant.
3 0cu! trebuie s !erge! s lu! cina #ntr.o bo!b ca s !enţine!
#n acela$i ton #nt%lnirea asta de vis prin paradisul srciei:
M.a cuprins cu braţul #n ti!p ce ne #ndrepta! spre !a$in.
3 6red c depinde dac ai capitulat sub atacul $ar!ului $i $ireteniei
!ele.
3 5ac spun c da, ! duci #ntr.un loc de 5oa!ne.a"ut: S $tii c
uneori localurile cu pretenţii dau re)ultate.
Spre satis&acţia !ea, a! ateri)at #ntr.un restaurant "apone) de bani
!ulţi. 4e.a! savurat pe #ndelete !%ncarea $i conversaţia $i #nc o dat
cuno$tinţele $i inteligenţa lui Ro!an !.au i!presionat. 5e data asta a!
discutat despre te!e actuale, ne.a! #!prt$it prerile despre $tirile
!o!entului $i despre cultur, despre lucrurile care ne plac, despre lucrurile
care ne scot din !inţi etc., etc. 0! descoperit c Ro!an cltorise ceva la
viaţa lui $i c avea preri bine #nchegate despre politic $i a&aceri e(terne.
3 =ara asta este at%t de #ndrgostit de sine, s.a pl%ns, sorbindu.$i sake.
ul. ; ca o oglind uria$. St toat )iua $i se prive$te pe sine. 6%nd reu$e$ti
s.o &aci s se uite $i #n alt parte, o &ace nu!ai pentru a le spune altora ce s
&ac $i cu! s &ie ca ea #ns$i. +olitica noastr !ilitar $i econo!ic #i
chinuie pe cei din a&ara graniţelor noastre, iar #n interiorul graniţelor,
grupurile conservatoare #i chinuie pe ceilalţi cetţeni. 4u pot s su&r
chestia asta.
0! ascultat cu interes, ui!it de latura lui de tip agreabil $i dega"at.
3 9 ceva pe te!a asta. Fr dac nu, pleac.
0 cltinat din cap.
3 8orbe$ti ca un cetţean co!od. 8echea poveste cu -dac nu.ţi place,
pleac/. 5in ne&ericire, e !ult !ai co!plicat de.at%t s te de)rdcine)i, a
spus $i s.a lsat pe spate, )%!bind larg ca s !ai detensione)e !o!entul.
,i chiar &ac c%te ceva, pe ici, pe colo. 2ucruri !ici. *!i duc propria btlie
#!potriva strii e(istente, #nţelegi: Merg la c%te o !ani&estaţie, re&u) s
cu!pr produse &cute cu sudoarea celor din 2u!ea a Treia.
3 ;viţi blnurile, !n%nci !%ncare ecologic, chestii de genul:
1<G
3 ,i asta, a spus el $i a chicotit.
3 6iudat, a! spus dup un !o!ent de tcere.
Toc!ai #!i trsnise ceva prin cap.
3 6ee:
3 *n tot ti!pul sta a! vorbit doar despre lucruri actuale. 4u ne.a!
#!prt$it ni!ic despre copilrii pline de trau!e, despre anii de &acultate,
despre &o$ti iubiţiRiubite sau altele de genul.
3 ,i ce e a$a de ciudat la asta:
3 4i!ic de &apt. 4u!ai c de regul ritualurile u!ane de #!perechere
par s i!plice ca toat lu!ea s.$i #!prt$easc aventurile.
3 8rei s &ace! chestia asta:
3 4u prea.
5e &apt, ura! partea aia din #nt%lniri. *ntotdeauna trebuia s.!i
cos!eti)e) trecutul. 7ra! c trebuia s !int, s nu.!i uit pove$tile.
3 6red c trecutul ne nec"e$te destul, &r s.l !ai $i re#nvie! #n
pre)ent. +re&er s privesc #nainte, nu #napoi.
2.a! cercetat cu curio)itate.
3 +e tine te nec"e$te trecutul:
3 9oarte tare. M lupt #n &iecare )i s nu.l las s ! cople$easc.
7neori c%$tig eu, alteori c%$tig el.
5u!ne)eu $tie nu!ai c $i !ie !i se #nt%!pla acela$i lucru. ;ra ciudat
s discut cu cineva despre asta, cu cineva care #!i #!prt$ea opinia. M
#ntreba! c%ţi oa!eni pe lu!ea asta u!blau la ei cu baga"e nev)ute, pe
care le ascundeau de ceilalţi. ;u chiar $i #n ti!p ce #!i &cea! baga"ul la
#l ţinea! ascuns. Si!ţea! o !are nevoie s pstre) aparenţele, de unde
a$a.)isa -&aţ vesel/. L%!bise! $i #ncuviinţase! #n cele !ai rele
!o!ente din viaţa !ea, iar c%nd reacţia aia super&icial nu &usese de a"uns,
p%n la ur! &ugise!, de$i asta !.a costat su&letul.
0! )%!bit u$or.
3 ;i, atunci ! bucur c noi ne !enţine! #n pre)ent.
M.a ciupit u$or de nas $i a spus'
3 ,i eu. 5e &apt, pre)entul !eu arat destul de bine #n !o!entul de
&aţ. ,i poate c $i viitorul, dac a! s continui s.ţi slbesc re)istenţa.
3 4u.ţi &orţa norocul.
3 1aide, recunoa$te c.ţi inspir si!patie indignarea !ea &aţ de
deţintorii puterii, poate chiar sen)ualitate.
1<I
3 6red c !ai degrab ! distrea). 5ac vrei indignare, ar trebui s
stai cu 5oug, colegul !eu de !unc. 0veţi &oarte !ulte #n co!un. *n
ti!pul )ilei o &ace pe directorul responsabil, iar noaptea este vocalistul unei
trupe de )rghiţi care.$i !ani&est ne!ulţu!irea &aţ de societate prin
!u)ic.
Fchii lui Ro!an au scprat de interes.
3 6%nt prin )on:
3 *h#. S%!bta asta c%nt la Fld Greenlake ?reTerM. M duc $i eu cu
unii dintre colegi.
3 0h, da: ,i la ce or ne #nt%lni!:
3 4u.!i aduc a!inte s te i invitat.
3 Serios: +entru c eu a$ &i "urat c toc!ai !i.ai spus o )i $i un loc.
Mi.a prut un soi de invitaţie pasiv, $tii tu, genul la care eu spun -te
deran"ea) dac vin $i eu:/ $i la care tu rspun)i -sigur, nici o proble!/,
$i ca! a$a. ;u a! srit c%teva etape.
3 ;$ti tare e&icient, a! re!arcat.
3 5eci... te deran"ea) dac vin $i eu:
0! !or!it.
3 Ro!an, nu pute! s tot ie$i! #ntruna. 2a #nceput a &ost drguţ, dar
ideea era s &ie o singur #nt%lnire. 5e"a a! dep$it &a)a aia. 6olegii !ei de
!unc )ic c e$ti iubitul !eu.
5e cur%nd, 6aseM $i ?eth re!arcaser ce -bucţic/ #!i trsese!.
3 Lu: a spus, vi)ibil vesel.
3 S $tii c nu glu!esc. 6hiar vorbesc serios c%nd spun c nu vreau s
! i!plic #ntr.o relaţie cu ni!eni #n !o!entul de &aţ.
5ar totu$i, nu vorbea! serios, nu #n ad%ncul ini!ii !ele. +etrecuse!
secole de respingere a oricrei &or!e de ata$a!ent &aţ de o persoan, $i
durea. 6hiar $i c%nd #!i propusese! s cultiv relaţii cu tipi de treab #n
glorioasele !ele )ile de sucub, i!ediat renunţase! la ele $i dispruse!
post!coitum. *ntr.un &el, viaţa !ea de acu! era $i !ai di&icil. ;vita! sen.
ti!entul de vin care ! cople$ea dac #i &ura! energia vital unui tip de
treab, dar nici nu avusese! parte de ca!araderie adevrat, de ni!eni
cruia s #i pese e(clusiv de !ine. Sigur, avea! prieteni, dar #$i aveau $i ei
propriile vieţi, iar cei care se apropiau prea tare, precu! 5oug, trebuiau
#ndeprtaţi din nou, spre binele lor.
1<J
3 4u cre)i #n #nt%lnirile oca)ionale: Sau !car #n prietenia dintre
brbaţi $i &e!ei:
3 4u, a! rspuns cu hotr%re. 4u cred.
3 5ar tipii ceilalţi din viaţa ta: 6u! e cu 5oug: Instructorul de dans:
,i chiar scriitorul. Sunteţi prieteni, nu:
3 Mda, dar e alt&el. 4u ! si!t atras de...
Mi.a! cur!at vorbele, dar era prea t%r)iu. 6hipul lui Ro!an a #n&lorit
de speranţ $i de plcere. S.a aplecat spre !ine $i !i.a atins obra)ul cu
!%na.
0! #nghiţit #n sec, #ngro)it $i entu)ias!at de c%t de aproape era.
?erea $i sake.ul #!i )pciser trupul $i !intea, $i !i.a! "urat s nu !ai
beau data viitoare c%nd !ai ie$i!. 4u c a! !ai &i ie$it iar..., nu: 0lcoolul
#!i a!orţea si!ţurile, &cea s.!i &ie !ai greu s &ac deosebirea dintre
instinctul devorator de sucub $i po&ta trupeasc pur ani!alic. Fricare
dintre ele era periculoas #n prea"!a lui.
,i totu$i... #n !o!entul la, nici !car po&ta trupeasc nu era proble!a,
ci el. S &iu cu el, s vorbesc cu el, s a! din nou pe cineva #n viaţa !ea,
cineva cruia #i psa de !ine, care ! #nţelegea, cineva la care s ! #ntorc
acas $i cu care s ! duc acas.
3 2a ce or ne #nt%lni!: a !ur!urat.
Mi.a! cobor%t privirea, si!ţind dintr.odat c !i.e &oarte cald.
3 ; t%r)iu concertul...
M%na lui !i.a lunecat de pe obra) spre cea&, prin)%ndu.!i.se #n pr $i
apropiindu.!i &aţa de a lui.
3 8rei s ie$i! #nainte:
3 4u e bine, a! spus #ncet, cu senti!entul c #not #n !elas.
Ro!an s.a aplecat $i !.a srutat pe ureche.
3 8in la tine acas la $apte.
3 ,apte, a! repetat.
?u)ele lui !i.au cobor%t pe obra) $i !.a srutat aproape de ureche, apoi
#n !i"locul obra)ului, apoi chiar sub gur. ?u)ele lui au plutit aproape de
ale !ele, $i tot trupul !eu s.a concentrat pe apropierea aceea. *i si!ţea!
ar$iţa gurii, de parc ar &i avut $i ea propria ei aur. Totul se !i$ca cu
#ncetinitorul. 8oia! s ! srute, voia! s ! devore)e cu bu)ele $i cu
li!ba. *!i dorea! asta, dar ! $i speria, #ns cu toate astea ! si!ţea!
&r &orţa de a acţiona #n orice &el.
1BK
3 S v !ai servesc cu ceva:
Glasul u$or "enat al chelnerului !i.a alungat negura parali)ant,
aduc%ndu.! din nou la realitate, a!intindu.!i ce avea s se #nt%!ple cu
Ro!an dac ne sruta! !car. 4u !are lucru, e adevrat, dar su&icient.
M.a! desprins din str%nsoarea lui $i a! cltinat din cap.
3 4i!ic. 5oar nota de plat.
5up asta a! vorbit puţin. M.a condus acas $i nu !i.a &cut nici un &el
de avansuri c%nd !.a dus p%n la u$, !i.a )%!bit doar cald $i !.a prins de
brbie din nou, a!intindu.!i c trece s%!bt la $apte.
M.a! dus la culcare #ntr.o stare de nelini$te $i t%n"ind dup se(.
0lcoolul !.a a"utat s ador! u$or, dar c%nd !.a! tre)it de di!ineaţ,
)c%nd #n pat $i #ntr.o stare de so!nolenţ, #nc #!i !ai a!intea! cu!
&usese s.i si!t bu)ele at%t de aproape de ale !ele, $i dorinţa #n&lcrat de
pasiune a revenit cu putere.
3 4u e de bine, !.a! pl%ns lui 0ubreM, rostogolindu.! din pat.
0vea! trei ore p%n s #ncep !unca $i $tia! c trebuie s &ac $i altceva
dec%t s vise) la Ro!an cu ochii deschi$i. Mi.a! a!intit c nu !ai
ţinuse! legtura cu ;rik $i a! hotr%t c ar trebui s.i &ac o vi)it. Teoria
cu v%ntorul de va!piri era dup !ine oarecu! dep$it, dar poate c
dduse peste altceva util. *n acela$i ti!p putea! s.l #ntreb despre #ngerii
c)uţi.
=in%nd cont de a!eninţarea cu -pusul la pstrare/, poate c ar &i trebuit
s ! u!ple !ai !ult de gri" !ersul la T0I4; S.R.2. 5ar cu toate astea
! si!ţea! relativ #n siguranţ. 7n lucru $tia! $i eu despre arhide!on, $i
anu!e c nu prea era genul !atinal. 4u avea cu adevrat nevoie de odihn,
desigur, dar era un lu( de !uritor pe care #l adoptase cu entu)ias!. M
a$tepta! s doar! #nc, indi&erent unde era, $i era i!posibil s $tie ce
avea! de g%nd.
M.a! #!brcat, a! luat !icul de"un $i #n scurt ti!p pornea! la dru!
spre 2ake 6itM. 5e data asta a! gsit !aga)inul &r greutate $i a! si!ţit
din nou groa) la vederea aspectului de loc prsit $i a parcrii goale. *ns,
c%nd a! intrat, a! v)ut o siluet #ntunecoas aplecat deasupra unui colţ
cu crţi, prea #nalt s &ie ;rik. M.a cuprins #nc%ntarea la g%ndul c ;rik
avea de lucru, asta p%n ca silueta s se #ndrepte $i s ! &i(e)e cu ochi
cenu$ii, sardonici.
3 ?un, Georgina.
1B1
0! #nghiţit #n sec.
3 ?un, 6arter.
6apitolul 1<
6arter a luat o carte $i a rs&oit.o lene$. *$i v%r%se prul s%r!os sub o
$apc #ntoars invers, iar c!a$a de &lanel prea s &i cunoscut $i )ile !ai
bune.
3 *ţi cauţi re)erve pentru altar: a #ntrebat &r s.$i ridice privirea. Sau
poate ai venit s.ţi pui la punct cuno$tinţele de astrologie:
3 4u e treaba ta ce caut eu aici, a! i)bucnit, prea agitat v)%ndu.l aici
ca s ! !ai g%ndesc la ceva a!u)ant sau !car plau)ibil.
,i.a #nlţat ochii cenu$ii.
3 Aero!e $tie c e$ti aici:
3 4u e nici treaba lui. 5e ce: 0i de g%nd s ! p%r$ti:
0! vorbit cu #ndr)neal, de$i o parte din !ine #nc !ai era de prere
c, dac cel din spatele atacurilor era cu adevrat 6arter, trebuia s.!i &ac
!ai !ult gri"i din cau)a asta dec%t de !%nia lui Aero!e.
3 +oate, a spus $i a #nchis cartea, ţin%nd.o #ntre pal!e. 5esigur,
bnuiesc c pe ter!en lung o s ! distre) !ai !ult dac nu spun ni!ic $i
te las s.ţi duci nestingherit la #ndeplinire !a$inaţiunile.
4u $tiu despre ce -!a$inaţiuni/ vorbe$ti. 4u !ai poate o!ul s ias la
cu!prturi &r s &ie privit ca un cri!inal: +e !ine nu !.ai au)it
interog%ndu.te de ce e$ti aici.
0devrul e c ardea! de curio)itate s a&lu ce cuta aici. 4u !
surprindea c #l cuno$tea pe ;rik, #n &ond toat lu!ea #l cuno$tea, dar s.l
gsesc aici, dat &iind ce se #nt%!plase #n ulti!a vre!e, nu &cea dec%t s.!i
sporeasc bnuielile.
3 ;u: a spus $i a ridicat cartea la care se uitase. G#id practic de
+nvă-are a vră2itoriei +n :; de $ile sau mai pu-in. Trebuie s recupere).
3 5rguţ, a! recunoscut.
3 ; o onoare s pri!esc laude de la un pro&esionist. =i.a! dat su&icient
ti!p s gse$ti un alibi la &el de drguţ:
0 lsat cartea din !%n.
3 5o!ni$oar Kincaid, a spus ;rik pe c%nd intra #n #ncpere t%r$%indu.
$i picioarele, #nainte ca eu s apuc s rspund. M bucur s te vd.
+rietenul !eu toc!ai a trecut s.!i aduc cerceii pe care i.ai co!andat.
1B2
0! r!as cu ochii cscaţi, uluit pentru o clip, dup care !i.a!
a!intit de colierul de perle $i de cerceii pe care #i co!andase! &r s !
g%ndesc prea !ult.
3 M bucur c a reu$it s.i &ac at%t de repede.
3 9ru!oas recuperare, a recunoscut 6arter pe un ton sc)ut.
2.a! ignorat.
;rik a deschis o cutiuţ $i !i.a! aruncat privirea #nuntru. Trei $iraguri
!ititele de perle de ap dulce, la &el ca cele ale colierului, at%rnau de
s%r!uliţele delicate de ara! ale &iecrui cercel.
3 6e &ru!o$i sunt, i.a! spus, $i vorbea! serios. Mulţu!e$te.i
prietenului tu. 0! o rochie cu care se potrivesc per&ect.
3 6e u$urare, a re!arcat 6arter, privindu.l pe ;rik bt%nd preţul
cerceilor #n casa de !arcat. M re&er la accesoriile adecvate. Mi.a spus
6odM c ai parte de !ulte #nt%lniri #n ulti!a vre!e. +resupun c nu ai citit
cartea pe care ţi.a! tri!is.o.
I.a! #!pins lui ;rik cardul de credit. 6odM #!i v)use anin ra"ul
!asculin la lecţia de dans, dar abia ieri #i spusese! c ur!a s a! #nt%lnire
cu Ro!an.
3 6%nd ai vorbit cu 6odM:
3 0st.noapte.
3 6e chestie, $i eu> ,i a)i iat.te aici. M ur!re$ti cu!va:
6arter !.a privit cu ochi "ucu$i.
3 ;u a! &ost pri!ul aici. +oate c tu ! ur!re$ti pe !ine, poate c ai
#nceput chestia asta cu #nt%lnirile $i vrei s gse$ti o cale subtil de a.!i
&ace avansuri.
0! se!nat bonul $i i l.a! dat #napoi lui ;rik, care asculta #n tcere.
3 Scu)e, dar !ie #!i plac brbaţii !ai plini de viaţ.
6arter a chicotit pe #n&undate la glu!a !ea. 4u #!i lua! prea !ult
energie c%nd ! culca! cu alţi ne!uritori.
3 7neori, Georgina, ! g%ndesc c poate !eriţi cu adevrat s te
ur!resc, doar ca s aud ce.o s !ai spui.
;rik $i.a #nlţat privirea. 5ac se si!ţea st%n"enit prins #n locul
#ncruci$at dintre doi ne!uritori, cel puţin n.o arta.
3 +oate doriţi s v alturaţi nou la un ceai, do!nule 6arter: R!%i,
nu, do!ni$oar Kincaid:
I.a! adresat lui ;rik unul din )%!betele !ele de )ile !ari.
1B<
3 5esigur.
3 5o!nule 6arter:
3 4u, !ulţu!esc. 0! treab $i, din c%te #nţeleg eu, Georgina se
descurc !ai bine cu un singur brbat odat. 0 &ost o plcere s te vd,
;rik, ca de obicei. Mersi pentru conversaţie. 6%t despre tine, Georgina... ei
bine, sunt sigur c o s ne revede! c%t de cur%nd.
6eva din vorbele lui !.a u!plut de &iori. Mi.a luat p%n la ulti!a
pictur de trie ca s vorbesc pe un ton cal! atunci c%nd l.a! strigat'
3 6arter:
0vea !%inile pe u$. S.a oprit, $i.a aruncat privirea #napoi la !ine $i a
#nlţat dintr.o spr%ncean #n loc de rspuns.
3 Aero!e $tie c e$ti aici:
+e &aţa lui a aprut un )%!bet tacticos, plin de $iretenie'
3 0cu! ! p%r$ti tu pe !ine, Georgina: ,i eu care credea! c
sunte! pe dru!ul cel bun. +oate ar &i trebuit s !ai st! la discuţii. 0$a tu
! #ntrebai dac o s se schi!be vre!ea #n cur%nd, eu ţi.a$ &i spus ce
drguţ e$ti ast)i etc., etc. ,tii cu! !erge treaba asta.
0! clipit. 5e data asta, vorbele lui #!i a!inteau de biletul de pe u$.
-;$ti o &e!eie &ru!oas, Georgina. 5estul de &ru!oas #nc%t, cred, s
poţi ispiti #ngerii s cad pe p!%nt.../
Fare #!i ddea $i alte indicii: Se "uca cu !ine, a$a cu! sugerase 6odM:
Sau poate vedea! eu prea !ult #n &a)a asta: ;ra doar enervantul de 6arter,
nenorocirea vieţii !ele, care ! chinuia ca de obicei: Sincer, nu $tiu, dar
tot credea! c dintre toţi #ngerii care puteau eli!ina ne!uritorii ri din
ora$, 6arter avea cea !ai !are $ans.
3 6%t de drguţ sunt: a! spus cu un glas u$or g%tuit. 5estul de
drguţ #nc%t s ca)i:
*ngerul a schiţat un )%!bet.
3 ,tia! eu c #!i &aci avansuri. 4e vede! !ai #ncolo, Georgina, ;rik,
a spus, a deschis u$a $i a plecat.
0! r!as acolo, ur!rindu.i silueta care se #ndeprta.
3 6e cuta aici:
;rik a a$e)at pe !suţ o tav cu dou ce$ti.
3 5o!ni$oar Kincaid, pstre) secretele pe care !i le #ncredinţe)i
du!neata. 4u te a$tepta s procede) alt&el cu el.
3 +resupun c a$a e.
1BB
,i, #n ti!p ce btr%nul s.a dus s ia ceainicul, ! g%ndea! c nici nu
voia! s risc s.l pun #n pericol, i!plic%ndu.l #n treburile ne!uritorilor.
6el puţin nu !ai !ult dec%t era de"a.
S.a #ntors #n scurt ti!p $i a turnat ceaiul.
3 2.a! pus la &iert #nainte s vii du!neata. M bucur c ai venit s ne
bucur! #!preun de el.
2.a! gustat. F alt co!binaţie de ierburi.
3 0sta cu! se nu!e$te:
3 5orinţ.
3 Se potrive$te, a! re!arcat. 2s%nd deoparte #ngerii $i conspiraţiile,
#nc #l !ai dorea! pe Ro!an. 0i a&lat ceva:
3 M te! c nu. 0! #ntrebat #n st%nga $i.n dreapta, dar n.a! a&lat
ni!ic altceva despre v%ntorii de va!piri, $i nici n.a! a&lat s &ie vreunul
prin )on.
3 4u ! !ir, a! spus $i a! sorbit din ceai. 6red c e altceva la
!i"loc.
4u a spus ni!ic, prudent ca #ntotdeauna.
3 ,tiu c nu o s.!i spui de ce a &ost aici $i #nţeleg..., a! lungit.o,
!edit%nd la &elul #n care s.!i aleg cuvintele. 5ar... ce cre)i despre el: M
re&er la 6arter. 0 &cut ceva ciudat sau care, $tiu $i eu, s par suspect:
Misterios:
;rik !i.a aruncat o privire a!u)at.
3 *!i cer scu)e, dar a! c%ţiva clienţi, printre care te nu!eri $i
du!neata, crora li se potrive$te descrierea asta.
;ra, &r #ndoial, puţin spus.
3 0tunci, $tiu $i eu, ai #ncredere #n el:
3 *n do!nul 6arter: a spus, iar pe chip i s.a citit ui!irea, #l cunosc de
!ai de !ult dec%t pe du!neata. 5ac se poate avea #ncredere #n clienţii ia
-suspecţi $i !isterio$i/, el e categoric printre pri!ii. Mi.a$ #ncredinţa viaţa
#n !%inile lui.
4u ! !ir. 5ac era el #n stare s.l pcleasc pe Aero!e, &r doar $i
poate putea pcli $i un !uritor.
0! schi!bat tactica $i a! #ntrebat'
3 ,tii ceva despre #ngerii c)uţi:
3 ;u cred c de"a e$ti &a!iliari)at cu subiectul sta, do!ni$oar
Kincaid.
1BD
M.a! #ntrebat dac se re&erea la cei din antura"ul !eu sau la vechiul !it
cu! c sucubii erau de!oni. 5ac vreţi s $tiţi, nu sunte! de!oni.
3 4u #ntreba niciodat un practicant dac vrei s a&li ceva despre
istoria unei religii, pstrea).ţi #ntrebrile pentru savanţii din e(terior.
3 9oarte adevrat. 0 )%!bit $i $i.a dus cea$ca la bu)e cu un aer
!editativ. 6u siguranţ $tii c de!onii sunt #ngeri care s.au rtcit de
vrerea divin. S.au revoltat, sau, cu! se spune de obicei, au -c)ut/. *n
general, 2uci&er este considerat ca &iind pri!ul, iar ceilalţi au plecat
#!preun cu el.
3 5ar asta a &ost la #nceput, nu: F !igraţie !asiv spre tabra cealalt,
a! spus, #ncrunt%ndu.! $i !edit%nd #nc la &elul #n care avea loc chestia
cu cderea #ngerilor. 5ar !ai t%r)iu: 0tunci a &ost singura dat c%nd s.a
#nt%!plat: 4u!ai o dat:
;rik a cltinat din cap.
3 ;u a! sen)aţia c #nc se poate #nt%!pla $i s.a !ai #nt%!plat $i #n
trecut. Sunt chiar docu!ente #n care se sugerea)...
S.a deschis u$a $i a intrat un cuplu t%nr. ;rik s.a ridicat $i le.a )%!bit.
3 0veţi crţi despre tarot: a #ntrebat &ata. +entru #nceptori:
0u)i, dac avea. ;rik avea un perete plin nu!ai cu crţi din astea.
*ntreruperea !i.a dat un senti!ent de &rustrare, dar nu voia! s.i spulber
$ansa de a &ace a&aceri. 0! artat spre el pentru cuplu, $i !i.a! but restul
de ceai. I.a condus spre secţiunea respectiv, e(plic%ndu.le plin de energie
despre unele titluri $i cer%nd detalii despre ce.i interesa.
Mi.a! luat haina $i geanta, $i de ase!enea o cutie de ceai dorinţa. ;rik
!.a privit #n ti!p ce lsa! o bancnot de )ece dolari pe te"ghea.
3 +strea) restul, i.a! spus.
S.a oprit din discuţia cu cuplul $i !i.a spus'
3 6ite$te... ia s vede!, cred c e #nceputul capitolului H din 9acerea...
posibil versetul 2 sau B. Se poate s e(iste ceva acolo care s.ţi &ie de
a"utor.
3 9acerea: 0dic ?iblia:
0 dat din cap, iar eu !i.a! aruncat privirea pri!pre"ur la Miturile cu
$iruri de crţi.
3 7nde e:
3 ;u nu ţin a$a ceva, do!ni$oar Kincaid. 5ar presupun c ai resurse
!ai !ult dec%t adecvate.
1BH
S.a #ntors ctre clienţii lui, iar eu a! plecat, !inun%ndu.! c o!ul sta
$tia versetele din ?iblie dup nu!r, dar nu avea nici un e(e!plar la
#nde!%n. Totu$i avea dreptate c%nd spunea c a! resurse vaste $i, #n orice
ca), #n cur%nd #ncepea tura !ea.
0! !ers #napoi #n Oueen 0nne $i a! gsit plin spaţiul de parcare de pe
strad. Mi.a! pescuit per!isul din torpedou,l.a! at%rnat pe oglinda
retrovi)oare $i a! tras !a$ina #n !icuţa parcare privat din vecintatea
unei alei din spatele librriei. 0t%t de !ulţi anga"aţi voiau s &oloseasc
parcarea #nc%t de regul evita! s.o &olosesc c%nd putea!.
+e c%nd !ergea! spre !aga)in, a! surprins dou !a$ini trase bot #n
bot iar deasupra lor sttea aplecat o tip ro$cat. ;ra Ta!!i. *!i plcea
!ult de tot adolescenta asta, dar ca! avea tendinţa de a sta la b%r&.
4edorind s.!i a!%n cercetarea biblic, !.a! ascuns #n u!br $i !i.a!
schi!bat &or!a, adopt%nd.o pe cea a unui brbat oarecare, pe care s nu.l
cunoasc. 0poi a! trecut pe l%ng ea, abia pri!ind o a doua privire, #n
ti!p ce srea peste !a$in.
I!ediat ce.a! ie$it din ra)a ei vi)ual, a! revenit la corpul !eu nor!al.
+reţ de o clip, a! si!ţit c !i se taie respiraţia, dar senti!entul s.a risipit
apoi pe c%t de repede se #n&iripase, #ntotdeauna ! lsa &r energie
trans&or!area #n cineva de se( opus, !otiv pentru care re)istase! stupidei
sugestii de hair.stMle a lui +eter. +robabil c irosise! doar energia pentru
vreo c%teva )ile din ce pri!ise! de la Martin. 0sta #!i !ai lsa vreo
c%teva spt!%ni cel puţin, dar oricu! si!ţea! &re!t%nd #n ad%ncul !eu
nevoia tipic pentru un sucub de a se hrni, &r #ndoial st%rnit de eternul
!eu dor de Ro!an.
6%nd a! a"uns, librria )u!)ia de activitate, cu! se #nt%!pla de regul
#n ti!pul spt!%nii. I!ediat a! cutat secţiunea de religie. 2e indicase!
oa!enilor unde era cu !ai !ulte oca)ii, chiar scosese! anu!ite titluri de
acolo. *ns niciodat nu re!arcase! c%te ?iblii e(istau.
3 Iisuse, a! !or!it, privind nu!eroasele traduceri care e(istau.
;rau ?iblii pentru &e!ei $i pentru brbaţi, ?iblii pentru adolescenţi,
?iblii ilustrate, ?iblii cu caractere !ari $i ?iblii i!pri!ate cu caractere de
1BG
aur, #n relie&. *n s&%r$it, privirea !i.a c)ut pe versiunea regelui Iacob
16
.
,tia! puţine despre ea, dar cel puţin recuno$tea! titlul.
0! scos.o de pe ra&t $i a! rs&oit.o p%n la 9acerea, capitolul H, $i a!
citit pasa"ul indicat de ;rik'
-Iar dup ce au #nceput a se #n!ulţi oa!enii pe p!%nt $i li s.au nscut
&iice, &iii lui 5u!ne)eu, v)%nd c &iicele oa!enilor sunt &ru!oase, $i.au
ales dintre ele soţii, care pe cine a voit.
5ar 5o!nul 5u!ne)eu a )is' ^4u va r!%ne 5uhul Meu pururea #n
oa!enii ace$tia, pentru c sunt nu!ai trup. 5eci )ilele lor s !ai &ie o sut
dou)eci de ani>\
*n vre!ea aceea s.au ivit pe p!%nt uria$i, !ai cu sea! de c%nd &iii lui
5u!ne)eu #ncepuser a intra la &iicele oa!enilor $i acestea #ncepuser a le
na$te &ii' ace$tia sunt vestiţii vite"i din vechi!e./
1!, asta l!urea totul.
0! recitit pasa"ul de c%teva ori, sper%nd s !ai scot ceva din el. *ntr.un
&inal a! hotr%t c ;rik trebuie s.!i &i indicat gre$it nu!rul capitolului.
*n &ond, era distras de altceva. 5up "udecata !ea, pasa"ul sta nu avea
ni!ic de.a &ace cu #ngerii, cu cderea, sau chiar cu btlia cos!ic dintre
bine $i r%u. *ns #n schi!b prea a &i despre procrearea &iinţelor u!ane. 4u
era nevoie s &ii erudit #ntr.ale ?ibliei ca s #nţelegi ce voia s spun
chestia cu' -&iii lui 5u!ne)eu #ncepuser a intra la &iicele oa!enilor/, !ai
ales c #n ur!toarea propo)iţie se po!ene$te de &ii. ,i pe vre!uri se(ul
&cea crţile s se v%nd, e(act ca acu!. M #ntreba! dac ;rik #!i dduse
nu!rul pasa"ului #n glu!.
3 5escoperi religia:
Mai #nt%i !i.a! ridicat privirea spre tricoul cu +ac.Man, apoi spre &aţa
cercettoare a lui Seth.
3 M te! c a! descoperit.o $i a! pierdut.o acu! !ult ti!p, a! spus
$i a! #nchis cartea #n ti!p ce se a$e)a #n genunchi l%ng !ine. 6aut ceva.
6e !ai &ac a)i 6adM $i FC4eill:
3 0vansea) cu ulti!ul ca), a spus cu un )%!bet tandru $i !.a! tre)it
c.i cercete) ochii de culoarea a!brei.
1H Traducere #n engle) a ?ibliei, reali)at #n 1HKB.1H11 de ?iserica 0nglican, cerut
$i autori)at de regele Iacob I al 0ngliei.
1BI
Mai tcuser! schi!buri de e.!ailuri #n ulti!ele )ile $i ! delectase!
cu !iniro!anele !ele, de$i conversaţiile noastre cunoscuser prea puţine
#!buntţiri.
3 Toc!ai a! ter!inat un capitol $i si!ţea! nevoia de o pau). S !
pli!b un pic $i s beau ceva.
3 6a&ein, nu, presupun.
0&lase! c Seth nu bea buturi cu ca&ein, chestie care !i se prea #n
acela$i ti!p #nspi!%nttoare $i anor!al.
3 4u, &r ca&ein.
3 4.ar trebui s.o respingi, ţi.ar putea cre$te randa!entul la scris.
3 0h, a$a e. Tu cre)i c nu.!i apar destul de repede crţile.
0! !or!it c%nd !i.a! a!intit de )iua #n care #l cunoscuse!.
3 6red c !ie !i.au ie$it cuvintele un pic prea repede #n )iua aia.
3 4icidecu!. 0i &ost genial. 4.a! s uit niciodat.
+entru o clip i.a c)ut !asca ironic, e(act cu! se #nt%!plase la lecţia
de dans, $i a! )rit din nou interesul $i aprecierea !asculului strbt%ndu.i
chipul. M.a! ghe!uit l%ng el $i pentru un rsti!p a! avut un senti!ent
de nor!alitate, cu! avea! de obicei cu 5oug sau cu un ne!uritor, ceva
prietenos $i !%ng%ietor. 6a $i c%nd Seth $i cu !ine ne.a! &i cunoscut
dintotdeauna. 5ar poate c a$a $i era, #ntr.un &el, prin crţile sale.
,i totu$i, #n acela$i ti!p, ! si!ţea! deconcertat, distras #n pre)enţa
lui. 0! #nceput s re!arc lucruri precu! !u$chii &ini ai braţelor $i &elul #n
care #i #ncadra &aţa prul castaniu ciu&ulit, $i !i.au reţinut atenţia chiar $i
lu!ina strlucitoare, aurie care #i cdea pe prul &acial, $i &or!a bu)elor.
Mi.a! #ntors privirea $i, si!ţind setea pri!ar de energie &re!t%nd #n
ad%ncul !eu, !i.a! repri!at nevoia de a #ntinde !%na $i de a.i atinge &aţa.
Schi!barea aspectului e(terior ! a&ectase !ai !ult dec%t reali)ase!. *nc
nu avea! nevoie de un plin propriu.)is de energie, dar instinctul de sucub
devenea iritabil. Trebuia s.l reduc la tcere #n cur%nd, dar nu cu Seth.
M.a! ridicat #n grab, cu ?iblia #nc #n !%n, dornic s plec de l%ng
el. S.a ridicat odat cu !ine.
3 ;i bine, a! #nceput peste c%teva !o!ente #n care nici unul dintre noi
nu a spus ni!ic. Trebuie s ! apuc de lucru.
0 dat din cap, iar interesul de pe chip s.a trans&or!at #n an(ietate.
3 @...
3 1!:
1BJ
0 #nghiţit #n sec, $i.a &erit privirea preţ de o clip, apoi !.a privit din
nou cu hotr%re.
3 M duc du!inic la o petrecere $i ! #ntreba! dac... dac nu e$ti
ocupat sau nu e$ti la serviciu, poate, vreau s )ic, poate vrei s vii cu
!ine.
0! r!as cu ochii cscaţi, &r cuvinte. Toc!ai ! invitase Seth
Mortensen s ies cu el: ,i toc!ai... toc!ai avuseser! o conversaţie
#nchegat o dat #n viaţa noastr: Toate astea, la care se aduga &aptul c
re!arcase! c%t de atrgtor era, &ceau ca lu!ea s par c se rstoarn. ,i
!ai grav era c #!i venea s accept. ;ra ceva la Seth care dintr.odat #!i
prea &iresc, de$i nu era e(plo)ia de entu)ias! pe care !i.o inspira Ro!an.
7ndeva, #n relaţia asta ciudat $i st%n"enitoare, chiar #ncepuse s.!i
plac scriitorul, independent de ro!anele sale.
5ar nu putea! accepta, $tia! c nu putea!, $i !.a! bleste!at pentru
c &lirtase! cu el la #nceputS se pare c nu uitase de asta, #n ciuda
e&orturilor !ele de a.!i lua #napoi gestul $i de a !enţine lucrurile #n s&era
platonicului. +e de o parte ! si!ţea! #ngro)it, pe de alta #nc%ntat, #ns
$tia! cu toat &iinţa !ea ce trebuia s &ac.
3 4u, a! rspuns sec, ui!it #nc.
3 0h.
4u avea! de ales. 4u.!i putea! per!ite s.l las pe Seth s se si!t
atras de !ine, nici nu putea! risca s a! altceva dec%t o prietenie de la
distanţ cu autorul crţilor !ele pre&erate.
6%nd a! reali)at ce grosolan pruse!, a! #ncercat s dreg iute
busuiocul. 0r &i trebuit s spun pur $i si!plu c a! de lucru, dar #n loc de
asta !.a! tre)it bl!"ind o variant a ceea ce.i servise! lui 5oug de.a
lungul anilor.
3 8e)i tu... #n !o!entul de &aţ nu ! interesea) #nt%lnirile sau o
relaţie cu cineva. 4u e ni!ic personal, adic ideea cu petrecerea sun
&antastic, dar nu pot s accept. 4u accept niciodat lucruri de genul sta, de
&apt. 5up cu! a! spus, nu e personal, doar c e !ai si!plu s nu !
i!plic. S nu a! #nt%lniri... , niciodat.
Seth !.a studiat #ndelung, !editativ, $i dintr.odat !i.a! adus a!inte
de pri!a noapte c%nd avusese ca! acela$i aer, #n ti!p ce eu #i e(plica!
regula !ea cu cele cinci pagini pe )i din crţile lui.
*ntr.un &inal a spus'
1DK
3 0h. ?ine. 5ar... nu ie$i cu tipul la: Tipul la &oarte #nalt cu prul
brunet:
3 4u, nu ie$i! pe bune. Sunte!... , doar prieteni, #ntr.un &el.
3 0h, a repetat Seth. ,i atunci prietenii nu !erg #!preun la petreceri:
3 4u. 0! e)itat, dorindu.!i dintr.odat s &i rspuns altceva. +ot, de
e(e!plu, s bea o ca&ea. 0ici #n librrie.
3 ;u nu beau ca&ea, a spus cu un glas tios $i !.a! si!ţit de parc !i.
ar &i dat o pal!.
0! r!as acolo, prad unui !o!ent de!n probabil s intre #n top D al
celor !ai st%n"enitoare !o!ente din viaţa !ea. 2ini$tea s.a a$ternut peste
noi. *ntr.un t%r)iu, a! repetat "alnica !ea scu) de retragere'
3 Trebuie s ! #ntorc la treab.
3 ?ine. 4e !ai vede!.
5oar prieteni, doar prieteni. 5e c%te ori servise! replica asta: 5e c%te
ori &usese !ai u$or s recurg la o !inciun dec%t s #n&runt adevrul: I.o
servise! chiar $i soţului !eu cu at%t de !ult ti!p #n ur!, ascun)%ndu.!
din nou de realitatea lucrului pe care nu voia! s.l recunosc c%nd relaţia
noastr se rcise.
-5oar prieteni:/ repetase KMriakos, &i(%ndu.! cu ochii lui negri.
-Sigur. ; $i prietenul tu. *!i ţine doar de ur%t c%nd e$ti tu plecat, at%ta
tot. M si!t singur &r tine./
5ar niciodat nu.i spusese! soţului !eu c%t de des venea prietenul lui
0riston sau cu! gsea! #ntotdeauna !otive s ne atinge!, o !ic
!%ng%iere ici.colo. M%na lui care ! a"uta s ! ridic, sau )iua aia pe care
#nc o avea! #ntiprit #n !e!oriiC, c%nd se #ntinsese peste !ine s ia o
sticl, $i !%na lui #!i atinsese u$or s%nul. Icnise! &r s vreau, iar el
poposise acolo preţ de o btaie de ini!, #nainte s.$i vad de treaba lui.
,i nu #i spusese! lui KMriakos c 0riston ! &cea s ! si!t cu! !
si!ţise! #n pri!ele )ile ale csniciei !ele, de$teapt, &ru!oas, capabil
s st%rnesc dorinţ. 0riston ! cople$ea cu atenţia pe care !i.o artase !ai
de!ult KMriakosS 0riston #!i adora inteligenţa care !ai de!ult, c%nd era!
o &ecioar ne!ritat, #!i atrsese neca)uri.
6%t despre KMriakos... h!, presupunea! c $i el adora lucrurile alea, dar
nu prea o !ai arta. Tatl lui #i ddea din ce #n ce !ai !ult de !unc, $i
c%nd #n s&%r$it a"ungea acas, se prbu$ea pe pat sau se retrgea, singur, $i
c%nta la &luier. 6%t ura! &luierul la... #l ura! $i.l iubea! deopotriv. *I
1D1
detesta! pentru c prea s.i cucereasc atenţia !ai !ult dec%t !ine.
Totu$i, uneori, c%nd sttea! a&ar $i #l asculta! c%nt%nd, ! ui!ea
priceperea lui $i talentul de a da na$tere unor ase!enea sunete !elodioase.
5ar asta nu schi!ba cu ni!ic &aptul c dor!ea! neatins !ai des dec%t
atins. 6%nd #i spunea! c niciodat n.a! s r!%n grea #n &elul sta,
r%dea $i #!i spunea c avea! tot ti!pul din lu!e pentru copii. 2ucrul sta
! tulbura pentru c, sincer $i #ntr.un !od iraţional, credea! c un copil
avea s re)olve proble!ele noastre. T%n"ea! dup unul, $i !i.era dor de
&elul #n care ! si!ţea! c%nd #!i ţinea! #n braţe surorile !ai !ici.
Iubea! onestitatea $i inocenţa copiilor $i #!i plcea s cred c putea! s
a"ut unul s devin un o! bun. 4i!ic nu.!i prea !ai dulce pe vre!ea aia
dec%t oblo"itul rnilor, ţinutul unei !%ini !ititele $i depnatul de pove$ti.
Mai !ult de at%t, a"unsese! #ntr.un !o!ent #n care trebuia s $tiu dac
putea! avea un copil. +e vre!ea aia, trei ani de csnicie &r copii era !ult
$i vedea! &elul #n care #ncepea lu!ea s vorbeasc pe la colţuri c te
po!eni c biata 2etha e stearp. 2e ura! )%!betele &alse $i !ila sc%rbos
de dulceag.
0r &i trebuit s.i spun lui KMriakos tot ce ! preocupa, p%n la ulti!ul
detaliu. 5ar era a$a de bl%nd $i !uncea a$a de !ult ca s ne asigure traiul,
#nc%t nu putea! s.o &ac. 4u voia! s arunc o u!br asupra &ericirii noastre
casnice aparente doar pentru propria.!i !ulţu!ire $i din nevoia de atenţie.
*n plus, nu era ca $i c%nd !i.ar &i ignorat ve$nic trupul. 6u un pic de
lingu$eal, uneori #l &cea! s se lase #n voia dorinţei !ele. 0tunci ne
#nlnţuia! unul de cellalt #n !ie)ul nopţii, iar trupul lui #l devora pe al
!eu cu aceea$i pasiune pe care o punea #n !u)ica lui.
Totu$i, privindu.l alteori pe 0riston, avea! senti!entul c nu avea
nevoie de nici un &el de lingu$ire. ,i pe !sur ce treceau )ilele pustii &r
KMriakos, asta chiar a #nceput s #nse!ne ceva.
5oar prieteni, doar prieteni. Sttea! acolo, #n librrie, $i #l privea! pe
Seth #ndeprt%ndu.se, $i ! #ntreba! cu! de !ai putea cineva s
&oloseasc replica asta. 5ar, desigur, $tia! de ce. Mai era #nc &olosit
pentru c oa!enii #nc !ai credeau #n ea. Sau cel puţin voiau s cread.
6%nd !.a! dus #napoi la parter, si!ţindu.! trist, !%nioas $i #n
acela$i ti!p ca o idioat, !.a! tre)it #n !i"locul unei scene care #!i
garanta o )i $i !ai ciudat' 1elena de la KrMstal Star) sttea #n &aţa casei $i
gesticula a!plu la casiere.
1D2
1elena, aici. +e teritoriul !eu.
Mi.a! alungat tulburarea st%rnit de Seth $i a! pornit cu pa$i !ari #n
cel !ai bun stil !anagerial de care era! capabil, av%nd #nc la !ine
?iblia.
3 *ţi pot &i de &olos cu ceva:
1elena s.a rsucit spre !ine, &c%nd !rgelele de sticl de la g%tul ei s
scoat un clinchet.
3 ;a e> ;a e cea care !i.a &urat personalul.
Mi.a! aruncat privirea #n spatele te"ghelei. 6aseM $i ?eth stteau acolo
$i preau u$urate s ! vad. +robabil c Ta!!i $i prietena ei, Aanice, erau
#n alt parte #n !aga)in, lucru pentru care le era! recunosctoare. Mai bine
s nu le i!plic #n asta. Mi.a! pstrat cal!ul #n glas, con$tient de clienţii
care ne observau.
3 Sunt convins c nu $tiu despre ce vorbe$ti.
3 4u ! lua a$a> ,tii &oarte bine ce vreau s spun. 0i venit #n
!aga)inul !eu, !i.ai &cut o scen, dup care !i.ai ade!enit personalul.
0u plecat &r preavi)>
3 *n ulti!a vre!e $i.au depus ceva persoane 68.ul la noi, a! rspuns
pe un ton neutru. 4u pot s &iu atent la locul #n care a lucrat &iecare
#nainte. *ns, #n calitate de director ad"unct, nu pot dec%t s te co!pti!esc
pentru neplcerea creat de anga"aţii care pleac &r preavi).
3 *ncetea)> a e(cla!at 1elena, a!intind cu greu de diva distant $i
stp%n pe sine de spt!%na trecut. Tu cre)i c nu vd dincolo de
!inciunile tale: Frbeci #n #ntuneric, iar aura ta e o cunun de &oc>
3 6e e de &oc:
0u aprut $i 5oug $i Earren, evident atra$i de spectacolul care
escalada.
3 ;a, a decretat 1elena, art%nd spre !ine, recurg%nd la vocea ei
g%"%it tip 4eT 0ge.
Earren !.a privit curios, de parc !.ar &i studiat cu adevrat ca s vad
de unde #!i ies &lcri.
3 Georgina:
3 Mi.a &urat anga"aţii. 0 venit la !ine $i !i i.a )burat. S $tii c a$
putea s te dau #n "udecat. 6%nd a! s le spun avocaţilor !ei...
3 6e anga"aţi:
3 Ta!!i $i Aanice.
1D<
M.a! &cut !ic, a$tept%nd s vd ce !ai decurge din noua #ntorstur
a eveni!entelor. *n ciuda !ultelor sale lipsuri, Earren avea totu$i un si!ţ
de)voltat al respectului &aţ de client $i al pro&esionalis!ului. *!i &cea!
gri"i pentru ce avea s ur!e)e dac se investiga !ai #n detaliu bracona"ul
!eu.
S.a #ncruntat, aparent #ncerc%nd s pun chipuri nu!elor.
3 Stai puţin..., nu cu!va una dintre ele a srit a)i peste !a$ina !ea:
3 Ta!!i.
0 pu&nit indi&erent.
3 4u ţi le d! #napoi.
1elena s.a &cut ro$ie la &aţ.
3 4u poţi...
3 6ucoan, #!i pare ru c ai neplceri, dar nu pot s renunţ la ni$te
anga"aţi care au se!nat ni$te h%rtii la anga"are $i care nu !ai vor s lucre)e
la tine. *n co!erţul cu a!nuntul tot ti!pul se gse$te !%n de lucru. Sunt
convins c o s gse$ti pe altcineva #n cur%nd.
;a s.a #ntors spre !ine, art%ndu.! #nc cu degetul.
3 4.a! s uit asta. 6hiar dac n.a! s ţi.o pot plti, o va &ace
universul pentru cru)i!ea $i s!inteala ta. 8ei !uri singur $i trist,
neiubit, &r prieteni $i &r copii. *ţi vei &i trit viaţa #n )adar.
S.a ter!inat cu dragostea $i buntatea 4eT 0ge. 4u.!i era deloc tea!
de co!entariul cu !uritul, dar celelalte ad"ective !.au pi$cat un pic.
-Singur $i trist, neiubit, &r prieteni $i &r copii./
*ns Earren nu avea ast&el de gri"i #n privinţa !ea.
3 Georgina ar &i ulti!ul o! pe care l.a$ acu)a de cru)i!e sau c duce
o viaţ inutil. ;a ţine locul sta pe picioare $i a! o #ncredere total #n
"udecata ei, inclusiv #n anga"area &o$tilor du!itale anga"aţi. ,i acu!, dac
nu vrei s cu!peri ceva, trebuie s te rog s pleci, ca s nu &iu nevoit s &ac
apel la autoritţi.
1elena ne.a !ai #!pro$cat $i cu alte bleste!e $i a!eninţri cu
nenorociri, cu siguranţ spre deliciul clienţilor care stteau la coad. Spre
ui!irea !ea, Earren s.a ţinut #n continuare pe po)iţie. 5e regul btea #n
retragere de dragul relaţiilor bune cu clienţii $i #ncerca s &ac o bun
i!presie, chiar $i pe socoteala anga"aţilor. 0)i #ns se pare c nu avusese
che& s dea satis&acţie ni!nui. 6e senti!ent recon&ortant>
1DB
6%nd a plecat 1elena, s.a retras #n biroul lui &r nici un cuv%nt, iar
5oug $i cu !ine a! r!as acolo $i ui!irea a lsat iute locul
a!u)a!entului.
3 6e proble!e i$ti, !i Kincaid>
3 +o&ti!: 4u.!i pune !ie chestia asta #n c%rc.
3 Glu!e$ti: 4.au !ai aprut niciodat pe aici vr"itoare )urlii #nainte
s te anga"e)i tu.
3 ,i tu de unde $tii: 6 eu lucre) aici dinaintea ta. Mi.a! privit ceasul
$i a! devenit g%nditoare. Mai stai a)i pe aici ceva ti!p, nu:
3 5a. 5in &ericire pentru tine. 5e ce:
3 Licea! $i eu a$a.
2.a! lsat acolo $i a! !ers spre birourile din spate. *ns #n loc s &ac
st%nga spre biroul !eu, a! luat.o la dreapta spre al lui Earren.
Sttea a$e)at la biroul lui, #$i aran"a servieta $i se pregtea s plece acu!
c !a$ina lui era gata.
3 4u.!i spune c a venit #napoi.
3 4u, a! )is $i a! #nchis u$a #n ur!a !ea, chestie care l.a &cut s.$i
#nalţe privirea. 8oia! nu!ai s.ţi !ulţu!esc.
Earren !.a privit cu $iretenie.
3 ;.n &i$a postului s dau a&ar clienţii turbulenţi.
3 Mda, dar ulti!a oar nu !i.a! atras laude, ci a trebuit s.!i cer
scu)e.
0 ridicat din u!eri, g%ndindu.se la un incident de acu! un an.
3 ;i, atunci era alt&el. I.ai strigat unei &e!ei btr%ne c este o neo&it, o
na)ist ipocrit $i bolnav.
3 0$a $i era.
3 5ac spui tu.
*nc #!i ur!rea &iecare !i$care.
0! !ers spre el $i a! a$e)at ?iblia pe biroul lui. M.a! suit pe scaunul
lui $i l.a! #nclecat, oca)ie cu care &usta !ea scurt $i str%!t de culoare
ro$ie s.a ridicat considerabil, ls%nd la vedere dantela neagr din partea de
sus a ciorapilor. M.a! aplecat s.l srut, la #nceput trec%ndu.!i u$or $i
provocator dinţii peste bu)ele lui, apoi !i.a! lipit cu putere bu)ele de ale
lui. Mi.a #ntors srutul cu aceea$i pasiune, iar !%inile lui !i.au lunecat
auto!at #n sus pe coapse ca s ! prind de &ese.
1DD
3 1ristoase, a spus cu glas #ntretiat c%nd ne.a! #ndeprtat u$or unul
de cellalt.
Mi.a dus o !%n la &aţ iar cu cealalt se "uca cu tanga !ea. ,i.a
pli!bat degetele pe !arginea lui de dantel $i apoi !.a ptruns, !ai #nt%i
taton%nd cu delicateţe, apoi urc%nd p%n la capt. ;ra! de"a ud, cuprins
de o dorinţ brusc, $i a! respirat ad%nc, savur%nd !%ng%ierile prelungi $i
line. Earren !.a privit aprobator.
3 6e se #nt%!pl:
3 2a ce te re&eri: 0sta &ace! !ereu.
3 4iciodat nu #ncepi tu.
3 =i.a! spus, #ţi sunt recunosctoare.
5e &apt, era adevrat. 0prarea lui #!i tre)ise a&ecţiune. 5e ase!enea,
ar)%nd #nc de dorinţa st%rnit de Ro!an $i acu! poate $i de Seth, deodat
Earren !i se prea ni!erit, dat &iind &oa!ea !ea nesatis&cut, de sucub.
M%na pe care !i.o ţinea pe &aţ s.a "ucat cu o $uviţ de pr $i a devenit
!editativ, de$i nu se oprise din ce.!i &cea cu !%na cealalt #ntre picioare.
3 Georgina... sper... sper c $tii c ce &ace! noi aici nu.ţi a&ectea) #n
nici un &el postul. 4u ai nici un &el de obligaţie... nu e nici un pericol s.ţi
pier)i locul de !unc dac...
0! r%s )go!otos, surprins de po)iţia lui de o delicateţe ciudat.
3 ,tiu.
3 8orbesc serios...
3 ,tiu, a! repetat, !u$c%ndu.i bu)a de "os cu dinţii. 4u te #n!uia a$a
dintr.odat, a! !%r%it. 4u de.aia a! venit.
4u !.a !ai #ntrerupt $i !.a! lsat prad plcerii atingerii, sen)aţiei
create de li!ba lui #n gura !ea, !%inilor lui care ! e(plorau cu
#ndr)neal. 5up o lung di!ineaţ plin de &rustrri se(uale, avea!
nevoie de asta de la cineva, de la oricine. Mi.a descheiat blu)a $i a aruncat.
o pe "os, unde a ateri)at #ntr.o gr!"oar de !tase. 0u ur!at.o &usta $i
tanga $i a! r!as doar #n ciorapi, sutien $i panto&ii cu tocuri. 4egru pe
toat linia.
S.a !i$cat pe scaun ca s.i pot scoate pantalonii. 2.a! v)ut acolo,
lung, drept $i tare $i asta !.a &cut s.i scot !%na din !ine. 5egetele lui nu
! !ai satis&ceau. 2.a! str%ns !ai tare cu picioarele pe dup $olduri, c%t
#!i per!itea scaunul. 0poi, &r alt avertis!ent, !i.a! lsat trupul #n "os,
#!pl%nt%ndu.l #n ad%ncul !eu. Mi.a! arcuit corpul ca s intre !ai !ult,
1DH
apoi !.a! !i$cat rit!ic, #!ping%ndu.l #n !od repetat. Mi.a! cobor%t
privirea ca s.l vd cu! alunec #nuntru, a&ar, #nuntru, a&ar... 4u era
nici un sunet #n #ncpere #n a&ar de cel al crnii #n contact cu carnea $i de
respiraţiile noastre greoaie.
Fdat cu penetrarea a venit un val de senti!ente $i sen)aţii din partea
lui, di&erite de cele &i)ice. 9iind un su&let !ai puţin nobil, energia $i
pre)enţa lui nu !.au ter!inat, ca cele ale lui Martin. 0bsorbţia sucubic
depindea de caracterul victi!ei. Su&letele puternice, curate #i o&ereau !ai
!ult unui sucub $i #l consu!au teribil pe tip. ?rbaţii p%ngriţi pierdeau
!ai puţin $i prin ur!are o&ereau !ai puţin. *n ciuda energiei sau !ateriei
!orale din care era pl!dit, a! surprins &r%nturi din g%ndurile $i
senti!entele lui Earren #n ti!p ce.l clrea!. ;ra nor!al, ie$eau la
supra&aţ odat cu energia lui.
6u siguranţ, dorinţa #i do!ina !intea. M%ndria debordant de a &i cu o
&e!eie !ai t%nr $i atractiv, e(citaţia, ui!irea. 0vea puţine re!u$cri c.
$i #n$ela soţia, lucru care contribuia la nivelul sc)ut de energie, $i chiar $i
tandreţea pasager pe care !i.o artase !ai devre!e a cedat locul plcerii
pure. *e e3citant. At%t de udă. *e!mi place cum mă călăre&te. "per să!i
vină &i să!i vină c%t e deasupra mea...
,i a$a s.a #nt%!plat. Mi$crile !ele au devenit !ai dure $i !ai
nestp%nite, pe !sur ce trupurile noastre se loveau unul de cellalt.
Mu$chii de la picioare !i se #ncordau, g%tul !i se arcuia din nou pe spate,
s%nii #!i erau &ierbinţi $i asudaţi acolo unde !i.i apucase el, orgas!ele #!i
reverberau prin trup, spas!e de plcere care deveneau din ce #n ce !ai
do!oale #n ti!p ce respiraţia #!i revenea treptat la nor!al.
,i nici porţia de energie n.a &ost rea. Se strecurase u$or #n !ine #n ti!p
ce pasiunea dintre noi se intensi&ica, declan$%ndu.se sub &or!a unor
vini$oare &ine, sc%nteietoare. Spre s&%r$it, #ns, deveniser puternice $i
strlucitoare, invad%ndu.!, red%ndu.!i vigoare, nutrindu.!i ne!urirea
#ntr.un cli!a( splendid care rivali)a cu cel &i)ic.
5up ce a!%ndoi ne.a! #!brcat la loc, !.a! pregtit s ies. 9ie c
pierduse sau nu puţin energie, Earren se si!ţea #ntotdeauna epui)at dup
ce o &cea!. ;l se g%ndea c era din cau) c #nainta #n v%rst $i c avea
de.a &ace cu o &e!eie !ai t%nr $i !ai activ. 4u &cea! ni!ic s.i
schi!b atitudinea, dar de regul #ncerca! s plec discret ca s nu se si!t
1DG
"enat de oboseala lui #n pre)enţa !ea. ,tia! c #l deran"a g%ndul c nu
putea ţine pasul cu !ine.
3 Georgina, !.a strigat, #n ti!p ce ! #ndrepta! spre u$. 5e ce ai la
tine o ?iblie: 4u #ncerci s converte$ti clienţii, nu:
3 0h, nu, cuta! ceva pentru un prieten. 5e &apt, se potrive$te. ;
despre se(.
,i.a $ters ndu$eala de pe &runte.
3 5up ani $i ani de !ers la biseric, eu cred c !i.a$ a!inti scenele
ca lu!ea de se(.
3 5e &apt, nu e #ntr.at%t o scen c%t o descriere obiectiv a procrerii.
3 0h, de.astea sunt o gr!ad.
St%rnit de !o!ent, a! !ers spre el $i a! deschis la capitolul H din
9acerea.
3 8e)i: a! spus $i a! artat spre versetele respective. *n toate se
po!ene$te despre brbaţi care se #!preunea) cu &e!eile. Lice chestia asta
de vreo trei ori.
Earren a studiat #ncruntat cartea $i !i.a! a!intit c nu deschisese
librria &r s &i avut la ba) studii de literatur.
3 Se repet pentru c aici unde )ice -dup ce au #nceput a se #n!ulţi
oa!enii pe p!%nt/, se re&er la brbaţii din specia u!an.
I.a! aruncat o privire tioas.
3 6e vrei s spui cu -specia u!an/:
3 7ite. -9iii lui 5u!ne)eu/ nu sunt oa!eni din specia u!an, sunt
#ngeri.
3 +o&ti!: 5ac a$ &i ţinut cartea #n !%n, a$ &i scpat.o. ;$ti sigur:
3 0bsolut. 5up cu! a! spus, a! ani de !ers la slu"b, &olosesc
ter!enul sta peste tot prin ?iblie, a spus $i a dat la Iov. 8e)i: 7ite.l din
nou. -5ar #ntr.o )i #ngerii lui 5u!ne)eu s.au #n&ţi$at #naintea 5o!nului $i
Satan a venit $i el printre ei./
17
8e)i, #ngeri, #n ca)ul sta #ngeri c)uţi.
0! #nghiţit #n sec.
3 ,i atunci, ce... ce &ceau cu -&iicele oa!enilor/ #n 9acerea: 9ceau
se(, #ngerii, cu &e!eile din specia u!an:
1G 6artea lui Iov, 1,H, 8echiul Testa!entS #n versetul !enţionat al traducerii #n li!ba
ro!%n nu &igurea) sintag!a -&iii lui 5u!ne)eu/, ci cea de -#ngerii lui 5u!ne)euY.
1DI
3 1!, spune c &e!eile erau -&ru!oase/. 4u poţi s.i i conda!ni, nu:
0 &cut un gest a!plu $i ad!irativ spre !ine #n ti!p ce vorbea. 4u $tiu.
4u e un lucru de)btut prea !ult de ctre ?iseric, dup cu! sunt convins
c.ţi #nchipui. *n general, se insista pe pcatul $i vina o!ului, dar eu
ignora! chestia asta.
0! continuat s ! holbe) ui!it la carte, dintr.odat entu)ias!at de
idei $i teorii. Earren !.a privit curios c%nd a v)ut c nu i.a! rspuns la
glu!.
3 Te a"ut chestia asta #n vreun &el:
3 5a, a! spus, venindu.!i #n &ire. M a"ut &oarte !ult.
2.a! surprins cu un srut u$or pe bu)e, a! luat ?iblia $i a! plecat.
1DJ
Capitolul 14
3 4e.ai adunat pe toţi pentru o porţie de pornogra&ie biblic:
3 1ugh s.a #ndeprtat de)interesat de la !asa din buctrie #n "urul
creia sttea! #nghesuiţi eu $i va!pirii. 0bia dac !ai avea o v%ntaie.
5rcu$orul $i.a strecurat o ţigar #ntre bu)e $i a scos o brichet din
bu)unarul de la hain. 4u &u!a aici, l.a! averti)at.
3 6e.ţi pas ţie: 8rei s spui c tu nu te.ai atins de ţigri !ai tot
secolul WW:
3 4u spun deloc chestia asta. 5ar nu !ai &u!e). *n plus, nu.i &ace bine
lui 0ubreM.
M%ţa, care sttea pe unul din dulapuri, s.a oprit din curţatul blnii la
au)ul propriului nu!e $i l.a privit suspicioas. 1ugh a &ulgerat.o $i el cu
privirea, a tras ad%nc din ţigar #nainte s.o sting pe blat, l%ng ea. ;a $i.a
reluat toaleta, #n ti!p ce el a #nceput s se #nv%rt prin aparta!ent.
2%ng !ine, 6odM s.a aplecat peste !as, cercet%ndu.!i ?iblia e(pus.
3 ;u nu #nţeleg cu! de sunt #ngeri de &apt tipii $tia. -9iii lui
5u!ne)eu/ pare un ter!en generic pentru oa!eni. *n &ond, nu se
presupune c sunte! cu toţii &iii lui 5u!ne)eu:
3 6u e(cepţia celor de &aţ, desigur, a strigat 1ugh din living, dup
care a e(cla!at' Iisuse 1ristoase> 5e unde ai luat biblioteca asta: 5e la
1iroshi!a:
3 Teoretic, $i noi sunte!, a! &ost de acord, ignor%ndu.l pe drcu$or $i
rspun)%ndu.i lui 6odM la #ntrebare. 6ercetase! #n detaliu ?iblia de c%nd
descoperise! chestia asta a)i $i ! sturase! s ! tot uit la carte. 5ar
Earren are dreptate, ter!enul e &olosit peste tot cu re&erire la #ngeri. *n
plus, aici &e!eile nu sunt nu!ite -&iicele lui 5u!ne)eu/, ci -&iicele oa.
!enilor/. ;le sunt u!ane, iar brbaţii lor, nu.
3 +oate &i doar eternul !isoginis!, a spus +eter.
*$i &cuse cura" #ntr.un &inal $i se rsese #n cap. 4u !i se prea deloc
!gulitor look.ul lui, dat &iind &or!a capului.
3 4u poţi s spui c e un concept nou #n ?iblie.
1HK
3 4u, cred c Georgina are dreptate, a spus 1ugh, revenind printre noi.
8reau s spun c ceva i.a &cut pe #ngeri s cad. +o&ta trupeasc e un
!otiv la &el de bun precu! oricare altul, $i bate la &und lco!ia $i lenea.
3 ,i atunci care e &a)a: s.a interesat +eter. 6e legtur are asta cu
teoria c nu e doar un v%ntor de va!piri:
3 7ite, a! spus $i a! artat spre capitolul H, versetul B. Lice' -*n
vre!ea aceea s.au ivit pe p!%nt uria$i, !ai cu sea!a de c%nd &iii lui
5u!ne)eu #ncepuser a intra la &iicele oa!enilor $i acestea #ncepuser a le
na$te &ii' ace$tia sunt vestiţii vite"i din vechi!e./ 6uvintele.cheie de aici
sunt' -#n vre!ea aceea/ $i -!ai cu sea!/. 0sta #nsea!n c #ngerii nu au
c)ut din cau)a &e!eilor din specia u!an doar o singur dat. 0sta
rspunde la #ntrebarea noastr dac !ai cad #ngerii. ;i bine, da.
6odM ddea din cap, odat cu !ine.
3 0sta #ţi susţine teoria c unul #ncearc s cad chiar #n !o!entul de
&aţ.
5ar nu po&ta trupeasc pare s &ie catali)atorul, a re!arcat 1ugh. 6red
c pri!ele pe list sunt -atac $i scu&und/.
3 5ac nu cu!va e po&ta trupeasc &aţ de Georgina, a sugerat +eter pe
un ton sec. +are s cread c e$ti destul de drguţ.
M.a surprins ceva ciudat la observaţia lui 1ugh.
3 ,i atac $i scu&und ar &i de a"uns: Mai ales la va!piri $i la
drcu$ori: +oate nu e v)ut cu ochi buni de tabra advers, dar nu sunt
convins c eli!inarea agenţilor rului ar garanta c un #nger se va
trans&or!a #n de!on.
3 Trecutul ne.a artat c tabra cealalt nu e toc!ai... tolerant cu cei
care #ncalc regulile, a re!arcat drcu$orul.
3 ,i tabra noastr e: s.a !irat +eter.
6odM !i.a aruncat o privire tioas.
3 Renunţi la propria teorie:
3 4u, nu. +ur $i si!plu dintr.odat reconsider partea cu cderea, at%ta
tot. Mai corect ar &i s spun partea cu -ru&ctorul/ sau cu -r)vrtitul/.
3 5ar #n biletul tu se po!enea despre cderea #ngerilor, ne.a a!intit
1ugh. 0sta sigur e o chestie i!portant, nu: 7n indiciu plin de
se!ni&icaţii, nu doar o tentativ de glu! proast:
1H1
G%ndul !i.a )burat la bilet. 5a, 1ugh avea dreptate. ;ra! sigur c ce
scria #n bilet "uca un rol anu!e, nu!ai c deoca!dat nu.!i ddea!
sea!a ce #nse!na.
3 Glu!ele proaste sunt ceva tipic la #ngeri, ne.a a!intit +eter. 6el
puţin dac ne serve$te la ceva e(e!plul lui 6arter.
0! e)itat o clip, e!oţionat de aducerea #n discuţie a celei de.a doua
teorii ale !ele. Toţi preau s accepte #ns ideea cu #ngerul, a$a c !.a!
g%ndit c e acu! sau niciodat.
3 ?ieţi, voi credeţi c... credeţi c ar putea &i 6arter #n spatele chestiei
steia:
Trei perechi de ochi s.au aţintit asupra !ea, plini de ui!ire.
+ri!ul care a vorbit a &ost 1ugh.
3 +o&ti!: 0i #nnebunit: ,tiu c v h%r%iţi o gr!ad dar, 1ristoase,
dac tu cre)i...
3 6arter e de.ai no$tri, i.a dat 6odM dreptate cu hotr%re.
3 ,tiu, $tiu.
M.a! apucat s le e(plic !otivele care stteau la ba)a acu)ei !ele $i
a! povestit cu! ! ur!rise $i discuţia pe care o avuseser! apoi la ;rik.
S.a lsat tcerea. *ntr.un t%r)iu, +eter a spus'
3 Toate astea sunt ciudate, dar eu tot nu cred. 4u poate &i 6arter.
3 4u poate &i 6arter, i.a dat dreptate 1ugh.
3 0h, a! #nţeles. Toat lu!ea e gata s dea vina pe !ine pentru
5uane, dar nu $i pe per&ectul de 6arter: M.a! #n&uriat la vederea
solidaritţii auto!ate care i.a unit, la ideea c #ngerul era !ai presus de
orice bnuial. ,i atunci de ce u!bl cu noi: 0ţi !ai au)it vreodat de
vreun #nger care s &ac treaba asta:
3 Sunte! prietenii lui, de.aia, a spus 6odM.
3 ,i sunte! !ai distractivi, a adugat 1ugh.
3 4.aveţi dec%t s credeţi chestia asta dac vreţi, dar eu nu cred.
Mersul din c%rciu! #n c%rciu! cu un de!on $i cu tovr$ii lui este
acoperirea per&ect pentru un atac. 4e spionea). Sunteţi in&luenţaţi pentru
c e un e(celent tovar$ de beţie.
3 ,i tu nu cre)i, Georgina . !.a averti)at +eter . c e(ist o !ic
posibilitate ca tu s &ii aia care e in&luenţat: Recunosc, teoria asta
nebuneasc cu #ngerul st din ce #n ce !ai !ult #n picioare pe !sur ce
trece ti!pul, dar ce legtur are 6arter cu asta:
1H2
3 ;(act, a intervenit 1ugh. Se pare c l.ai aruncat #n povestea asta &r
un !otiv anu!e. Toat lu!ea $tie c nu v aveţi bine.
0! privit &r s.!i vin s cred la cele trei perechi de ochi !%nio$i.
3 0! o gr!ad de !otive #nte!eiate. 6u! v e(plicaţi &aptul c era
la ;rik:
5rcu$orul a cltinat din cap.
3 6u toţii #l cunoa$te! pe ;rik. +oate c era $i el acolo din acela$i
!otiv ca tine.
3 ,i cu! interpretaţi ce.a spus:
3 5e &apt, ce.a spus: a #ntrebat +eter. 0 &ost ceva de genul' -0u)i,
Georgina, sper c ai pri!it biletul de la !ine/: ; ca! subţire treaba.
3 ?i, nu spun c a! dove)i solide, ci doar c circu!stanţial...
3 Trebuie s.o tai, a e(cla!at 6odM $i s.a ridicat.
I.a! aruncat o privire rece. Fare chiar at%t de departe #!pinsese!
lucrurile:
3 *nţeleg dac nu e$ti de acord cu !ine, dar nu pleca a$a pur $i si!plu.
3 4u, a! o treab.
+eter a dat ochii peste cap.
3 4u e$ti singura care !erge la #nt%lniri, Georgina. 6odM nu vrea s
recunoasc, dar eu cred c are o &e!eie dosit pe undeva.
3 7na vie: a #ntrebat 1ugh i!presionat.
6odM $i.a luat haina pe el.
3 6e $tiţi voi.
3 1ei, ai gri", l.a! averti)at auto!at.
5intr.odat, at!os&era tensionat s.a risipit, $i ni!eni nu !ai prea
suprat pe !ine pentru c.l bnuia! pe 6arter, #ns era evident c ni!eni
nu ! !ai credea la &a)a cu el. *!i respingeau ideile cu! &aci cu &ricile
iraţionale sau cu prietenii i!aginari ai unui copil.
8a!pirii au plecat #!preun, iar 1ugh i.a ur!at la scurt ti!p dup
aceea. ;u a! pornit alene spre pat, #ncerc%nd #nc s pun cap la cap datele.
0utorul biletului po!enise ceva despre #ngerii care cad de dragul &e!eilor
&ru!oaseS trebuia s #nse!ne ceva chestia asta. Totu$i nu reu$ea! s
#nţeleg ce legtur avea asta cu cele dou atacuri ciudate asupra lui 5uane
$i a lui 1ugh, lucru care avea !ai degrab de.a &ace cu violenţa $i
brutalitatea dec%t cu &ru!useţea sau cu dorinţa.
1H<
6%nd !.a! dus la !unc a doua )i, avea! un !ail nou de la Seth, $i !
te!ea! s nu &ie un soi de continuare a #ncercrii de ieri de a.!i da
#nt%lnire. *ns era un rspuns la ulti!ul !eu !esa", unul din seria de
conversaţii #n des&$urare #n care &cea observaţii despre 4ord.8est. Stilul
$i tonul !esa"ului erau distractive ca #ntotdeauna, $i prea s nu.i pese
deloc, sau s &i re!arcat, c l.a! re&u)at a$a de aiurea ieri.
0! veri&icat chestia asta $i c%nd a! !ers sus s.!i iau ca&eaua. Seth
sttea #n colţul lui obi$nuit $i scria, &r s.i pese c era s%!bt. M.a!
oprit $i l.a! salutat, pri!ind #n schi!b un rspuns distrat, tipic. 4u a
po!enit ni!ic de invitaţia la petrecere, nu prea suprat $i, #ntr.adevr,
aparent nu.i psa deloc de chestia asta. +resupun c ar &i trebuit s &iu
recunosctoare c.$i revenise at%t de repede, c nu su&erea de dorul !eu $i
nici nu avea ini!a &r%nt din cau)a !ea, dar #n egois!ul !eu nu putea! s
nu ! si!t un pic de)a!git. 4u !.ar &i deran"at s.i produc o i!presie
!ai puternic, una care s.i st%rneasc regretul #n ur!a re&u)ului !eu. 5e
e(e!plu, 5oug $i Ro!an nu lsaser un re&u) s.i abat de la scopul lor.
6e !ai creatur capricioas era! $i eu>
6%nd !.a! g%ndit la ei, !i.a! a!intit c !ai t%r)iu ! #nt%lnea! cu
Ro!an ca s !erge! la concertul lui 5oug. G%ndul c avea! s.l revd pe
Ro!an !i.a dat un senti!ent nvalnic, de$i se insinuase $i tea!a #n
senti!entul sta. 4u.!i plcea c avea un ase!enea e&ect asupra !ea, iar
p%n acu! nu ! dovedise! capabil s.i re&u) avansurile. *ntr.una din
)ilele astea avea! s a"unge! #ntr.un punct critic $i ! te!ea! de
re)ultatul lui. ?nuia! c atunci c%nd avea #ntr.adevr s soseasc, avea!
s.!i doresc ca Ro!an s &i renunţat s ! ur!reasc la &el de repede
cu! pruse s &ac Seth.
Genul sta de gri"i !i s.au risipit din !inte #n seara aia c%nd l.a! po&tit
pe Ro!an #n aparta!entul !eu. +urta haine #n nuanţe ra&inate de albastru
$i gri.argintiu, cu &iecare &ir de pr $i pliu la locul lui. Mi.a adresat un
)%!bet din la devastator de.al lui $i a! avut gri" ca genunchii s nu
#nceap s.!i tre!ure ca unei $colriţe.
1HB
3 Sper c reali)e)i c !erge! la genul de concert post.grunge, punk
rock, ska
18
. Ma"oritatea or s poarte "ean$i $i tricouri, hai $i poate $i ni$te
piele pe ici, pe colo.
3 2a !a"oritatea #nt%lnirilor ca lu!ea a"ungi #n piele p%n la ur!, a
spus $i $i.a pli!bat privirea prin aparta!ent, poposind pentru scurt ti!p
asupra bibliotecii. 5ar nu spuneai c #ncepe t%r)iu:
3 ?a da. *ncepe la 11.
3 0sta #nsea!n c ave! patru ore la dispo)iţie, iubire. 8a trebui s te
schi!bi.
Mi.a! cobor%t privirea spre "ean$ii negri $i !aioul ro$u.
3 4u se potrive$te:
3 6ostu!aţia asta #ţi &ace ni$te picioare de!enţiale, recunosc, dar eu
cred c o s vrei s porţi &ust sau rochie. 6eva ce.ai purta dac ai !erge s
danse)i sTing, nu!ai c poate un pic !ai... lasciv.
3 Sunt convins c n.a! au)it niciodat pe cineva catalog%ndu.!i
hainele drept -lascive/.
3 Mi.e greu s cred, a spus $i a artat spre hol. 9ugi c trece ti!pul.
Lece !inute !ai t%r)iu, a! revenit cu o rochie !uiat bleu!arin din
voal georgette. 0vea breteluţe subţiri, era asi!etric la poale, dantelat $i
cu volna$e, !ai scurt pe piciorul st%ng. *!i des&cuse! prul din coada
de cal $i acu! !i.l lsase! s.!i acopere u!erii.
Ro!an $i.a ridicat privirea de la 0ubreM, cu care avusese o discuţie
serioas $i #n deplin ar!onie.
3 2asciv.
0 artat spre ?iblie, care se a&la pe !suţ. ;ra deschis, ca $i c%nd ar &i
rs&oit.o.
3 4u !i.ai prut genul de tip bisericoas.
,i Seth $i Earren &cuser glu!e de genul sta. 6hestia asta #!i a&ecta
reputaţia.
3 6aut ceva, dar nu !i.a &ost de prea !are a"utor.
Ro!an s.a ridicat $i s.a #ntins.
3 +robabil pentru c este una din cele !ai proaste traduceri care e(ist.
Mi.a! a!intit de pletora de ?iblii care e(ist.
1I Stil de !u)ic originar din Aa!aica cu ele!ente de rhMth! and blues, "a)) $i
calMpso.
1HD
3 ; vreuna !ai bun pe care !i.ai reco!anda.o:
0 ridicat din u!eri $i a spus'
3 4u sunt e(pert #n do!eniu, dar probabil c ai scoate !ai !ulte dintr.
una destinat studiului, nu una adresat credincio$ilor. M re&er la alea
adnotate, care se &olosesc la $coal.
Mi.a! salvat in&or!aţia #n !e!orie $i !.a! #ntrebat dac versetele
!isterioase aveau !ai !ulte de revelat. *ns pentru !o!ent avea!
#nt%lnire.
0! s&%r$it #ntr.un restaurant !e(ican !ic $i &erit de ochii lu!ii #n care
nu !ai &usese! niciodat. 6helnerii vorbeau spaniol, $i la &el $i Ro!an,
se pare, iar !%ncarea nu &usese adaptat gustului a!ericanilor. 6%nd pe
!asa noastr $i.au &cut apariţia dou !argarita, a! reali)at c Ro!an
co!andase una $i pentru !ine.
3 4u vreau s beau #n noaptea asta, a! spus, a!intindu.!i c%t de
aiurea ! si!ţise! ulti!a oar c%nd ie$iser!.
0 &cut ochii !ari la !ine, de parc toc!ai a$ &i a&ir!at c a! s !
opresc din respirat.
3 6red c glu!e$ti. 0ici &ac cea !ai bun !argarita de la nord de Rio
Grande.
3 8reau s a! !intea li!pede #n noaptea asta.
3 4u !ori de la un pahar. ?ea.o la !%ncare $i nici n.o s si!ţi.
4.a! spus ni!ic.
3 6e 5u!ne)eu, Georgina, #ncearc un pic sarea. 4u!ai o dat s
gu$ti $i n.o s !ai poţi s re)i$ti.
9r che&, !i.a! trecut li!ba pe bu)a paharului, iar asta !i.a declan$at
o po&t de a gusta din teUuila egalat doar de po&ta de se( a unui sucub. *n
ciudat voinţei !ele, a! cedat $i a! luat o sorbitur. ;ra &antastic.
,i !%ncarea la &el, nu #n !od surprin)tor, $i p%n la ur! a! but dou
!argarita #n loc de una. 5in &ericire, s.a dovedit c Ro!an avea dreptate #n
legtur cu butul #n ti!pul !esei, $i nu !.a! si!ţit dec%t un pic a!eţit.
4u si!ţea! c.!i pierduse! controlul $i $tia! c putea! s &iu stp%n pe
situaţie p%n #ncepea! s.!i revin.
3 Mai sunt dou ore, i.a! spus c%nd a! plecat din restaurant. Te.ai
!ai g%ndit la altceva:
3 Sigur, a spus $i a dat din cap spre partea cealalt a str)ii, iar eu i.a!
ur!rit !i$carea. MiguelCs.
1HH
Mi.a! stors creierii.
3 0! au)it de locul sta... stai un pic, aici se dansea) salsa, nu:
3 Mda. 0i #ncercat vreodat:
3 4u.
3 6e: 6redea! c e$ti regina dansului.
3 *nc n.a! ter!inat cu sTingul.
5e &apt, !urea! dup salsa. *ns, ca $i #n ca)ul crţilor lui Seth
Mortensen, nu.!i plcea s consu! prea !ult $i prea repede din buntţi.
*nc #!i plcea sTingul $i voia! s.l iau pe #ndelete #nainte s trec la
altceva. 8iaţa #ndelungat te &ace s savure)i !ai !ult lucrurile.
3 ;i, acu! va trebui s te descurci cu !ai !ulte odat, a spus, !.a luat
de !%n $i !.a condus pe partea cealalt a str)ii.
0! #ncercat s proteste), dar nu prea #i putea! aduce argu!ente, a$a c,
e(act ca #n ca)ul !argaritei, a! cedat destul de repede.
;ra cald, clubul era #nţesat de trupuri, iar !u)ica era !ortal. +icioarele
au #nceput s !i se !i$te pe !u)ic #n ti!p ce Ro!an pltea la intrare $i
! conducea pe ringul de dans. ;(act ca #n ca)ul sTingului, s.a dovedit a
&i un e(pert #n salsa $i, dup c%teva !i$cri, a! prins $i eu repede. +oate c
nu ! dovedise! eu prea priceput la a re)ista pe dou picioare dup
c%teva pahare de !argarita, dar de dansat, dansa! de secole, iar priceperea
era ad%nc #nrdcinat #n !ine.
Salsa s.a dovedit a &i !ult !ai se(M dec%t sTingul. 0tenţie, nu spun c
sTingul n.ar &i se(M, dar salsa avea o latur #ntunecat $i sinuoas. 4u
puteai s nu &ii atent la apropierea trupului partenerului, la sincroni)area
$oldurilor. 0cu! #nţelegea! ce voise s spun Ro!an cu -lasciv/.
6a! dup vreo "u!tate de or a! luat o pau) $i a! !ers la bar.
3 0cu! ur!ea) c%te un pahar de !o"ito
19
, !i.a spus $i a ridicat dou
degete spre bar!an. ; #n ton cu te!a latino din seara asta.
3 4u pot...
5ar paharele de !o"ito au aprut &r #ncuviinţarea !ea, $i era al naibii
de bun. 4e.a! ter!inat paharele !ai repede dec%t ar &i trebuit ca s ne
pute! #ntoarce pe ringul de dans.
6%nd a trebuit s plec! la concertul lui 5oug, de"a !u)ica post.
grunge, punk rock, ska nu !ai suna at%t de bine. M entu)ias!ase dansul,
1J 6octail tradiţional cubane), preparat din ro!, )ahr, li!et, si&on $i !ent.
1HG
era! #n&ierb%ntat $i asudat $i !ai e(ecutase! un !o"ito, stins apoi cu o
teUuila. ,tia! c.!i &cuse! o nou pasiune din salsa $i l.a! bleste!at #n
!intea !ea pe Ro!an pentru ceea ce avea probabil s devin o dependenţ
de dans, de$i ! e(altase !i$carea. Trupul lui se !i$ca cu o graţie
seductoare $i se atingea u$or de al !eu #ntr.un &el care #!i ddea &risoane
$i ! u!plea de dorinţ.
0! dat nval #n strad ţin%ndu.ne de !%n, cu respiraţia #ntretiat $i
r%)%nd. 2u!ea se #nv%rtea u$or #n "urul !eu $i a! tras conclu)ia c era
bine c plecaser! atunci, pentru c !asa !ea !uscular nu !ai &uncţiona
la para!etrii nor!ali.
3 ?un, unde a! parcat:
3 6red c glu!e$ti, i.a! spus $i l.a! tras dup colţ, unde vedea!
lu!ina slab a unui ta(i galben. Trebuie s lu! un ta(i.
3 1aide c nu sunt a$a de ru.
5ar a avut #nţelepciunea de a nu !ai protesta, $i a! luat ta(iul p%n la
&abrica de bere din Greenlake. 2u!ea intra $i ie$ea din cldireS !ai
&useser dou repre)entaţii #nainte de cea a lui 5oug. 5up cu! !
te!ea!, hainele noastre &iţoase de dans preau co!plet nelalocul lor
printre cele ll%i $i #n neor%nduial ale tineretului pre)ent, dar nu.!i !ai
prea !are sco&al ca atunci c%nd ! luase Ro!an.
3 4u te lsa prins #n "ocuri pe te!e de !od, !.a s&tuit #n ti!p ce ne
#nghesuia! prin !ulţi!e #n hala #nţesat de lu!e. +robabil c pu$tanii $tia
ne consider ni$te con&or!i$ti btr%ni $i spioni pe deasupra sau ceva de
genul, dar de &apt $i ei se con&or!ea) #n &elul lor. ;i se con&or!ea) la
noncon&or!is!.
M.a! uitat dup ga$ca de la librrie, nd"duind c opriser o !as.
3 F, nu> Sper c nu e$ti genul care discut politic atunci r%nd se
#!bat>
3 4u, nu. +ur $i si!plu !i se ia de oa!enii care #ncearc #ntotdeauna
s se adapte)e la un tipar, s se alinie)e la o nor!, indi&erent de direcţie.
Sunt !%ndru c sunt cel !ai bine #!brcat din #ncperea asta. ,tii ce )ic
eu: Stabile$te.ţi propriile tale reguli.
0! )rit.o pe ?eth $i l.a! t%r%t pe Ro!an spre o !as din partea
cealalt a #ncperii. 0lturi de ea !ai stteau $i alţi lucrtori ai librriei'
6aseM, 0ndM, ?ruce $i... Seth. M.a luat cu le$in.
3 5rguţ rochie, a re!arcat ?ruce.
1HI
3 =i.a! pstrat un loc, a spus 6aseM $i a artat spre un scaun. 4u !i.
a! dat sea!a c o s vii cu un... prieten.
+roble!a cu scaunul nu ! preocupa prea tare. ;u nu si!ţea! dec%t
ochii lui Seth aţintiţi asupra !ea, g%nditor dar neutru. 0! ro$it $i !.a!
si!ţit ca o idioat $i !i.a! dorit s ! pot rsuci pe clc%ie $i s plec.
5up ce #l re&u)ase! cu tirada !ea de doi bani despre politica !ea asupra
#nt%lnirilor, iat.! de !%n cu Ro!an $i cherchelit. 4ici nu putea! s.
!i #nchipui ce g%nde$te despre !ine #n !o!entul sta.
3 4u e nici o proble!, a spus Ro!an, indi&erent la tulburarea !ea $i
de)interesat de privirile uluite ale colegilor !ei. S.a a$e)at pe scaun $i !.a
tras la el #n poal. *l #!prţi!.
0ndM a dat o &ug p%n la bar $i a adus bere pentru toat lu!ea, !ai
puţin pentru Seth, care, e(act ca.n ca)ul ca&einei, a ales abstinenţa. Ro!an
$i cu !ine a! povestit unde a! &ost, lud%nd salsa ca &iind cel !ai
distractiv !od de a.ţi petrece ti!pul, oca)ie cu care ceilalţi !i.au cerut s
!ai #ncep un al doilea val de lecţii de dans.
*n scen a intrat #n cur%nd trupa lui 5oug $i cu toţii a! i)bucnit #n urale
cu! o cerea situaţia la vederea lui 5oug, directorul ad"unct devenit 5oug,
vocalistul trupei ,octurnul Admission. ?erea curgea #ntruna $i, de$i era
probabil cea !ai !are prostie pe care o putea! &ace continu%nd s beau,
dep$ise! punctul #n care ! !ai putea! opri #nde!nat de raţiune. *n
plus, erau prea !ulte lucruri de care trebuia s ! preocup. 6a, de e(e!.
plu, evitarea contactului vi)ual cu p%n acu! tcutul de Seth. ,i de
savurarea sen)aţiei de a &i pe genunchii lui Ro!an, care sttea cu pieptul
lipit de spatele !eu $i cu braţele #nlnţuindu.!i talia. *$i odihnea brbia pe
u!rul !eu, ceea ce.i per!itea s.!i $opteasc la ureche $i din c%nd #n
c%nd #$i pli!ba bu)ele pe g%tul !eu. Tria pe care o si!ţea! sub coapse
sugera c nu era! singura care culegea roadele unei ase!enea po)iţii.
*ntr.o pau), 5oug a venit s vorbeasc cu noi, acoperit do sudoare, dar
e(ta)iat. M.a v)ut cu! sttea! lipit de Ro!an.
3 ;$ti ca! #nţolit, nu cre)i, Kincaid: 0poi s.a r)g%ndit. Sau prea
puţin #nţolit, e greu de spus.
3 Tu vorbe$ti, i.a! replicat pe c%nd #!i ter!ina! cea de.a doua... sau
poate a treia... bere.
1HJ
5oug purta pantaloni !ulaţi, ro$ii de vinii, bocanci !ilitre$ti $i o hain
lung violet, deschis, care #i lsa la vedere pieptul gol. +e cap #i at%rna
$!echere$te un "oben "erpelit.
3 ;u lucre) #n industria divertis!entului, iubito.
3 ,i eu, iubitule.
7nii dintre cei pre)enţi au chicotit. 5oug a cptat o e(presie
de)aprobatoare, dar nu !i.a )is ni!ic, #n schi!b i.a spus lui ?eth ceva
despre nu!rul de persoane care #$i &cuser apariţia la concert.
;u intrase! #ntr.un soi de tunel pe care #l atrage uneori dup sine
alcoolul, $i era! a$a de preocupat de propriul b%)%it din cap $i de
sen)aţiile #nvolburate, #nc%t conversaţia $i )go!otele din "urul !eu s.au
redus la un )u!)it nedeslu$it, iar &eţele $i culorile s.au esto!pat #ntr.un
&undal irelevant, &r nici o legtur cu e(istenţa !ea. Singurul lucru pe
care #l si!ţea! era Ro!an. 9iecare nerv din !ine urla $i.!i dorea! ca
!%inile lui, care !i se odihneau pe abdo!en, s urce ca s #!i ating s%nii.
5e"a #!i si!ţea! s&%rcurile #ntrindu.se sub ţestura &in $i !.a! #ntrebat
cu! ar &i dac !.a$ #ntoarce $i l.a$ #ncleca, a$a cu! &cuse! cu Earren...
3 Toaleta, a! e(cla!at dintr.odat, cobor%nd lipsit de graţie de pe
Ro!an.
;ra bi)ar cu! poate dintr.odat ve)ica s treac de la stadiul de tolerabil
la cel de insuportabil.
3 7nde e toaleta pe aici:
6eilalţi !.au privit ciudat, sau a$a !i s.a prut !ie.
3 0colo #n &und, !i.a artat 6aseM, iar glasul ei !i.a prut s se aud
de departe, #n ciuda distanţei !ici dintre noi. Te si!ţi bine:
3 Mda, a! spus $i !i.a! pus la loc o bretea care #!i alunecase.
Trebuie doar s ! duc la toalet.
,i s &ug de Ro!an, a! adugat #n !intea !ea, ca s pot g%ndi li!pede.
4u c ar &i &ost posibil a$a ceva #n starea #n care ! a&la!.
Ro!an a dat s se ridice, la &el de beat $i de nesigur #n !i$cri ca !ine.
3 8in cu tine...
3 M duc eu, s.a o&erit 5oug iute. ,i a$a trebuie s dau $i eu o &ug
#nainte de ur!torul nu!r.
M.a luat de braţ $i a! pornit $erpuind printre oa!eni spre un hol !ai
puţin populat din &und. 0! #naintat cltin%ndu.! u$or, iar el a #ncetinit
pasul ca s.!i vin #n a"utor.
1GK
3 6%t ai but:
3 *nainte s vin aici sau dup:
3 5race. ;$ti pulbere.
3 0i vreo proble!:
3 5aC de unde. Tu cu! cre)i c.!i petrec eu !a"oritatea nopţilor
libere:
4e.a! oprit la u$a toaletei pentru &e!ei.
3 +un pariu c Seth crede despre !ine c sunt o beţiv.
3 ,i de ce ar crede asta:
3 +e el nu.l ve)i b%nd. ; un purist nenorocit. Mai $i d #nainte cu
ccatul la cu interdicţia la alcool $i la ca&ein.
Fchii lui 5oug au sc%nteiat de ui!ire c%nd a au)it ce li!ba" &olosise!.
3 4u toţi nebutorii #i dispreţuiesc pe butori, s $tii. *n plus de asta, eu
nu pentru Seth #!i &ac gri"i, pe !ine ! preocup !ai tare biatul cu !%ini
"ucu$e.
0! clipit nedu!erit $i apoi a! spus'
3 Te re&eri la Ro!an:
3 ; !are di&erenţ #ntre hotr%rea de a nu !erge la #nt%lniri $i e&ectiv
giugiulitul #n public.
3 ,i ce: a! contraatacat cu vehe!enţ. 4u a! voie s &iu $i eu cu
cineva: 4u a! $i eu dreptul s &ac ceva ce chiar #!i place, #n loc s &ac ce
trebuie: a! spus, iar cuvintele !i.au ie$it !ai pline de a!rciune $i pe un
ton !ai ridicat dec%t voise!.
3 5esigur . !.a lini$tit . dar nu e$ti tu #nsţi #n noaptea asta. F s &aci
vreo t%!penie dac nu ai gri". 6eva ce o s regreţi !ai t%r)iu. 0r trebui s
le spui lui 6aseM sau lui ?eth s te duc acas...
3 1ai c e$ti cul!ea, a! e(cla!at. ,tia! c era! nesbuit, $i
niciodat nu !.a$ &i luat de 5oug dac era! trea), dar nu ! putea!
abţine. 5oar pentru c nu vreau s ies cu tine, doar pentru c pre&er s !i.o
trag cu Earren sau cu alţii, trebuie s te bagi tu $i s #ncerci s ! pstre)i
pur $i neatins. 5ac nu ! poţi avea tu, atunci s nu ! aib ni!eni, nu:
5oug s.a albit la &aţ, iar c%ţiva trectori s.au )g%it la noi.
3 5u!ne)eule, Georgina, nici g%nd...
3 ;$ti un ipocrit nenorocit, i.a! urlat. 4.ai dreptul s.!i pui ce s &ac.
4.ai dreptul, #n pi)da !.sii de treab>
3 4u.ţi spun ce...
1G1
4.a! !ai ascultat ce avea de spus. M.a! #ntors $i a! dat bu)na #n
toaleta &e!eilor, singurul loc #n care ! putea! duce ca s scap de brbaţii
$tia. 6%nd a! ter!inat $i !.a! dus s ! spl pe !%ini, !.a! privit #n
oglind. +rea! ter!inat: 0vea! obra"ii ro)alii $i c%ţiva c%rlionţi erau
!ai lsaţi acu! dec%t la #nceputul serii. ,i transpira! la greu. 4u era!
prea ter!inat, a! conchis. Se putea cu !ult !ai ru.
4u prea ! trgea aţa s ies din toalet, de tea! s nu ! a$tepte
5oug. 4u voia! s vorbesc cu el. 0 !ai intrat o &e!eie cu ţigara aprins $i
i.a! cer$it $i eu una pe care a! &u!at.o p%n la &iltru, #n ti!p ce sttea!
ghe!uit #ntr.un colţ ca s treac ti!pul. 6%nd a! au)it c trupa a #nceput
iar s c%nte, a! $tiut c putea! s ies.
*n coridor, a! dat nas #n nas cu Ro!an.
3 Te si!ţi bine: !.a #ntrebat $i !.a prins cu !%inile pe dup talie ca
s.!i dea stabilitate. Mi.a! &cut gri"i c%nd a! v)ut c nu te #ntorci.
3 Mda... ! si!t bine... , nu, nu $tiu, a! recunoscut $i !.a! lsat
pe el, cuprin)%ndu.l cu braţele. 4u $tiu ce se #nt%!pl. M si!t a$a de
ciudat.
3 4u.i ni!ic, !i.a spus $i !.a btut pe spate. Totul o s &ie bine.
Trebuie s pleci: +ot s te a"ut cu ceva:
3 4u... nu $tiu..., a! spus $i !.a! #ndeprtat un pic de el $i l.a! privit
#n ochi.
Fchii ia ad%nci ver)i.albstrui ! cople$eau $i dintr.odat nu !i.a !ai
psat.
4u $tiu cine a #nceput, putea &i oricare dintre noi, dar dintr.odat ne
sruta!, acolo, #n !i"locul holului, str%ng%ndu.ne tare #n braţe, iar bu)ele
$i li!bile noastre se striveau cu &urie. 0lcoolul #!i sti!ula reacţia &i)ic
ani!alic, #ns #!i a!orţise con$tiinţa nevoii de absorbţie de energie
speci&ic unui sucub. +robabil c era #n acţiune, de$i eu nu !ai era!
capabil s.o si!t, pentru c Ro!an s.a retras brusc de l%ng !ine, cu un
aer uluit.
3 6e ciudat..., a spus $i $i.a dus o !%n la &runte. M si!t... a!eţit
dintr.odat.
0 e)itat o clip, apoi $i.a alungat starea $i !.a tras din nou spre el.
;(act ca ceilalţi. 4iciodat nu se prindeau c eu era! cau)a, eu le &cea!
ru, a$a c voiau $i !ai !ult.
1G2
+au)a lui a &ost e(act ce.!i trebuia ca s.!i risipesc un pic norul de
beţie. 6e &cuse!: 6e.!i per!isese! s devin #n noaptea asta: 9iecare
apropiere de Ro!an ! &cuse s !ai #ncalc o graniţ. Mai #nt%i spusese!
c nu ies la #nt%lnire cu el. 0poi ne li!itaser! nu!rul de ie$iri. *n
noaptea asta "urase! c n.o s beau, iar acu! abia ! !ai ţinea! pe
picioare de la at%ta butur. Srutul era un alt tabu pe care toc!ai #l
#nclcase!. Iar el avea s duc la inevitabil...
+arc ne $i vedea! dup partida de se(. Ro!an avea s se #!pr$tie
palid $i epui)at, secat de energia care avea s s&%r%ie prin !ine ca un curent
electric, iar el avea s ! priveasc slbit $i nedu!erit, incapabil s
#nţeleag ce pierduse. 5epin)%nd de c%t &ura! de la el, avea s piard ani
din viaţ. Se cuno$teau chiar ca)uri de sucubi negli"enţi care #$i uciseser
victi!ele, b%ndu.le prea !ult viaţ !ult prea repede.
3 4u... nu... opre$te.te.
2.a! #!pins, deloc dornic s vd #ndeplinindu.se o ase!enea vi)iune,
dar #nc ! !ai ţinea #n braţe. 0! privit dincolo de el $i, dintr.odat, l.a!
)rit pe Seth care venea #n "os pe hol. 6and ne.a v)ut, a r!as #!pietrit,
dar era! prea preocupat ca s !ai &iu atent la scriitor.
;ra! la un pas de a.l sruta din nou pe Ro!an, de a.l duce undeva unde
putea! &i singuri $i goi, unde putea! &ace toate lucrurile pe care visase!
s le &ac cu el. *nc un srut... #nc un srut, $i avea s.!i &ie i!posibil s
! !ai opresc. *!i dorea! prea tare. 8oia! s &iu cu un tip pe care s.l
doresc, !car o dat dup at%ţia ani.
,i toc!ai de asta nu putea! s.o &ac.
3 Georgina..., a #nceput Ro!an nedu!erit, ating%ndu.! #nc.
3 Te rog, l.a! i!plorat cu un glas abia $optit. 5.!i dru!ul. Te rog,
d.!i dru!ul. Trebuie s.!i dai dru!ul.
3 6e s.a #nt%!plat: 4u #nţeleg.
3 Te rog, d.!i dru!ul, a! repetat. 5.!i dru!ul>
8olu!ul propriei voci !.a &cut s tresar $i !i.a dat i!pulsul de a !
s!ulge din str%nsoarea lui. S.a #ntins spre !ine, !i.a spus pe nu!e, dar eu
!.a! dat #napoi. +rea! isteric, aproape nebun, iar Ro!an ! privea ca
atare.
3 4u ! atinge. 4u ! atinge>
;ra! !ai degrab &urioas pe !ine, pe viaţa !ea dec%t pe el. M.a
cople$it o teribil !%nie $i &rustrare, a!pli&icate de alcool, #ndreptate
1G<
#!potriva universului. 2u!ea asta nu e dreapt. 4u e drept c unii oa!eni
au vieţi per&ecte, c de civili)aţii !inunate se alege pra&ul, c unii bebelu$i
se nasc cu )ilele nu!rate, c eu sunt pri)onier #n parodia asta de
e(istenţ. 6onda!nat pentru eternitate s &ac a!or &r dragoste.
3 Georgina...
3 4u ! atinge. 4iciodat. Te rog, a! $optit cu un glas rgu$it, iar
apoi a! &cut singurul lucru care #!i !ai r!sese.
0! &ugit. M.a! #ndeprtat de el $i a! &ugit pe hol, departe de Ro!an,
departe de Seth, departe de )ona a!ena"at cu scaune. 4u $tia! unde !
duc, dar trebuia s e(iste un loc #n care s &iu #n siguranţ. +entru ca $i
Ro!an s &ie #n siguranţ. +oate nu reu$ea! s.!i vindec propria
su&erinţ, dar !car putea! #!piedica s su&ere el.
2ipsa !ea de coordonare $i disperarea !.au &cut s ! lovesc de
oa!eni care au rspuns la &rene)ia !ea cu di&erite grade de politeţe. Fare
Ro!an era #n ur!a !ea: 1abar n.avea!. ?use cel puţin la &el de !ult ca
!ine, era i!posibil ca el s se coordone)e !ai bine. 5ac reu$ea! s
r!%n singur, putea! s.!i schi!b &or!a sau s ! &ac invi)ibil ca s.o
$terg de aici...
0! ţ%$nit pe o u$, $i deodat !.a #!presurat un val de aer rcoros. Mi.
a! tras su&letul $i !.a! uitat #!pre"ur. ;ra! #n parcarea din spate, #nţesat
de !a$ini, $i b%ntuiau pe acolo $i c%ţiva oa!eni care &u!au iarb,
!a"oritatea indi&erenţi la pre)enţa !ea. 7$a pe care ie$ise! eu s.a deschis,
$i !.a! #ntors, a$tept%ndu.! s.l vd pe Ro!an. *n schi!b, l.a! v)ut pe
Seth, cu un aer nelini$tit.
3 2as.! #n pace, l.a! averti)at.
0 ridicat !%inile cu pal!ele #nainte, #ntr.un gest !enit s !
lini$teasc, $i s.a apropiat u$urel de !ine.
3 Te si!ţi bine:
M.a! dat doi pa$i #napoi $i a! #nceput s.!i scotocesc prin geant.
3 Sunt bine. 4u!ai c trebuie s... s plec de aici... s &ug de el, a!
spus $i !i.a! scos !obilul, ca s.l sun pe vreunul dintre va!piri.
Mi.a c)ut din !%n, !i.a evitat gestul de a.l prinde $i a lovit as&altul cu
un )go!ot s&%$ietor.
3 Rahat>
0! #ngenuncheat, a! ridicat tele&onul $i !.a! uitat e(asperat la
t%!peniile de pe ecran.
1GB
3 Rahat, a! repetat.
Seth s.a lsat #n genunchi l%ng !ine.
3 6u ce pot s te a"ut:
Mi.a! #nlţat privirea spre el, iar &aţa lui plutea #n ceaţa rare se lsase #n
"urul !eu.
3 Trebuie s plec de aici. Trebuie s &ug de el.
3 ?ine. 1aide. Te duc eu acas.
Seth !.a prins de braţ $i #!i aduc vag a!inte c !.a condus preţ de
c%teva cvartale p%n la o !a$in #nchis la culoare. M.a a"utat s intru $i a
pornit. M.a! spri"init de sptar $i !.a! lsat purtat de !i$carea !a$inii,
a! lsat.o s ! #nghit, )guduit #nainte $i #napoi de inerţie, #nainte $i
#napoi, #nainte $i #napoi...
3 Fpre$te.
3 +o&ti!:
3 Fpre$te !ai repede>
S.a supus $i a! deschis portiera, vrs%ndu.!i pe strad conţinutul
sto!acului. 6%nd a! ter!inat, Seth a stat un pic, apoi a #ntrebat.
3 Te si!ţi bine: +ute! s.i d! dru!ul:
3 Mda.
5ar c%teva !inute !ai t%r)iu i.a! )is iar s opreasc $i a! repetat
&igura.
3 5ru!ul... sta ! o!oar cu )ile, a! icnit i!ediat ce a! a"uns din
nou pe dru!. 4u pot s stau #n !a$in. Mi$carea...
Seth s.a #ncruntat $i dintr.odat a virat brusc la dreapta, !anevr care
!ai c !.a &cut s dau la boboci #n !a$ina lui.
3 Scu)e, a spus.
0 !ai !ers c%teva !inute $i era! gata.gata s.i spun din nou s calce
&r%na, dar #n acea clip a oprit !a$ina. M.a a"utat s ies $i !i.a! pli!bat
privirea #!pre"ur, pentru c nu recuno$tea! cldirea din &aţa noastr.
3 7nde sunte!:
3 2a !ine acas.
M.a condus #nuntru, direct la o baie, unde !.a! a$e)at i!ediat #n
genunchi $i !.a! #nchinat dinaintea Mriei Sale ?uda, evacu%nd !ai !ult
lichid dec%t cre)use! c adpostesc. ;ra! vag con$tient de pre)enţa lui
Seth #n spatele !eu, d%ndu.!i prul deoparte de pe &aţ. 6a prin ceaţ, !i.
a! adus a!inte c ne!uritorii de rang #nalt precu! Aero!e $i 6arter
1GD
puteau &i a&ectaţi de alcool #n !sura #n care voiau ei, $i alegeau dup
bunul plac c%nd s se tre)easc. 4e!ernicii.
4u $tiu c%t a! stat acolo #n genunchi #nainte ca Seth s ! a"ute s !
ridic #n picioare.
3 +oţi s stai #n picioare:
3 6reC c da.
3 0i... ... #n pr $i pe rochie. 6red c o s vrei s te schi!bi.
Mi.a! cobor%t privirea la rochia !ea din voal georgette $i a! o&tat.
3 2asciv.
3 +o&ti!:
3 4u contea).
M.a! apucat s.!i dau bretelele "os ca s pot sri din rochie. 0 ridicat
din spr%ncene $i s.a #ntors iute cu spatele.
3 6e &aci: s.a strduit el s spun cu o voce nor!al.
3 Trebuie s &ac du$.
M.a! dus goal $i #!pleticindu.! s pornesc apa. ;vit%nd #nc s !
priveasc, Seth a btut #n retragere spre u$.
3 4u ca)i, nu:
3 Sper c nu.
0! intrat #n ap, icnind la contactul cu cldura. M.a! spri"init de
peretele acoperit de &aianţ $i a! lsat "etul greu s ! i)beasc cu putere,
iar $ocul !i.a tre)it si!ţurile pentru o clip. 6%nd !i.a! ridicat privirea,
a! v)ut c Seth plecase $i c u$a de la baie era #nchis. 0! o&tat $i a!
#nchis ochii, dorindu.!i s ! las #n genunchi $i s !i se taie &il!ul. 6u!
sttea! acolo #n picioare, !.a! g%ndit din nou la Ro!an, la c%t de tare #!i
plcuse s.l srut. 4u $tia! ce avea s cread despre !ine, dup &elul #n
care ! purtase!.
6%nd a! oprit apa $i a! ie$it, s.a #ntredeschis u$a de la baie.
3 Georgina. Ia astea.
7n prosop $i un tricou WW2 au )burat prin crptura u$ii, #nainte ca u$a
s &ie din nou #nchis. M.a! $ters $i a! tras pe !ine tricoul. ;ra ro$u $i
avea un i!pri!eu cu ?lack Sabbath pe el. 9ain.
Trebu$oara asta !.a costat, #ns, $i !.a cople$it din nou un val de
greaţ.
3 4u, a! !or!it pe c%nd !ergea! spre toalet.
S.a deschis u$a.
1GH
3 Te si!ţi bine:
Seth a intrat din nou $i !i.a ţinut din nou prul.
0! a$teptat, dar nu a ie$it ni!ic. *ntr.un t%r)iu, !.a! ridicat cu
greutate.
3 M si!t bine. Trebuie s ! #ntind.
M.a condus a&ar din baie $i apoi #ntr.un dor!itor cu un pat dublu,
ne&cut. M.a! prbu$it pe pat, bucuroas s stau #ntins $i ne!i$cat, de$i
ca!era continua s se #nv%rt. S.a a$e)at cu gri" pe !arginea patului,
privindu.! nesigur.
3 *!i pare ru, i.a! spus. *!i pare ru c a trebuit s... &aci toate astea.
3 4u.i ni!ic.
0! #nchis ochii.
3 6ea !ai nasoal chestie, relaţiile. 5e.aia nu ies la #nt%lniri. +ur $i
si!plu le &aci ru oa!enilor.
3 6ele !ai !ulte lucruri bune vin dac.ţi asu!i riscul a ceva ru, a
&ilo)o&at.
Mi.a! adus a!inte de !ailul pe care !i.l tri!isese despre relaţia de
lung durat cu tipa pe care o negli"ase pentru ro!anele lui.
3 0i !ai &ace chestia asta o dat: a! #ntrebat. 0i !ai ie$i cu &ata aia:
6hiar dac ai $ti c lucrurile or s ias absolut la &el:
3 5a, a spus dup o pau).
3 ;u nu.
3 Tu nu, ce:
0! deschis ochii $i l.a! privit.
3 0! &ost !ritat !ai de!ult.
;ra genul de destinuire &cut la beţie, cu con$tiinţa &aptului c nu ar &i
v)ut niciodat lu!ina )ilei la tre)ie.
3 ,tiai chestia asta:
3 4u.
3 4u $tie ni!eni.
3 ,i nu a !ers: a #ntrebat Seth, dup un !inut scurs #n tcere.
4u !i.a! putut stp%ni un r%s a!ar. 4u a !ers: ;ra puţin spus.
9usese! slab $i nesbuit, cedase! acelora$i nevoi &i)ice care !
duseser aproape la de)astru cu Ro!an. 4u!ai c #n ca)ul lui 0riston, nu
putea! da vina pe beţie pentru scparea !ea. 9usese! al naibii de trea)
$i, sincer, cred c, #n orice ca), o plnuise! de &oarte !ult ti!p, a!%ndoi.
1GG
8enise #ntr.o )i din nou #n vi)it, nu!ai c de data asta nu a! vorbit
prea !ult. 6red c de"a dep$iser! &a)a conversaţiilor. 0!%ndoi era!
agitaţi, u!bla! de colo.colo $i sttea! #n picioare $i plvrgea!, dar nici
unul dintre noi nu asculta. 0tenţia #!i era concentrat pe pre)enţa lui
&i)ic, pe trupul lui $i pe !u$chii puternici ai braţelor $i picioarelor.
0t!os&era era a$a de #ncrcat de tensiune se(ual, #nc%t ! $i !ir c ne
!ai putea! !i$ca.
M.a! dus la &ereastr $i a! privit #n gol #n ti!p ce.l asculta!
#nv%rtindu.se prin ca!er. F clip !ai t%r)iu s.a #ntors, $i de data asta s.a
a$e)at #n spatele !eu. 5eodat $i.a pus !%inile pe u!erii !ei, pri!a
atingere intenţionat dintre noi. 5egetele lui ! ardeau ca un tciune
aprins, $i !.a! #n&iorat, &c%ndu.l s ! str%ng !ai tare pe c%nd se
apropia $i !ai !ult de !ine.
-2etha/, !i.a $optit #n ureche. -,tii... $tii c ! g%ndesc la tine &r
#ncetare. M g%ndesc cu! ar &i s... s &iu cu tine./
-0cu! e$ti cu !ine./
-,tii c nu la asta ! re&er./
M.a #ntors cu &aţa spre el, iar privirea lui #!i p%r"olea trupul ase!enea
uleiului #ncins, lunecos $i dogoritor. ,i.a pli!bat !%inile pe g%tul !eu $i
!i.a cuprins o clip &aţa. S.a aplecat $i $i.a apropiat gura la o rsu&lare de a
!ea. 0poi li!ba i.a ţ%$nit din gur $i !i.a trecut.o u$or peste bu)e, #ntr.un
strop de !%ng%iere. ?u)ele !i s.au des&cut $i !.a! aplecat ca s pri!esc
!ai !ult, dar s.a #ndeprtat de !ine cu un )%!bet u$or. F !%n i.a cobor%t
pe u!rul !eu, la agra&a care #!i ţinea rochia, $i !i.a des&cut.o. =estura
!i.a lunecat de pe trup, str%ng%ndu.se #n "urul !eu pe podea, $i a! r!as
goal #naintea lui.
Fchii i.au sc%nteiat pe c%nd #!i cerceta &iecare prticic de corp. 0r &i
trebuit s ! si!t "enat sau inti!idat, dar nu a &ost a$a. M si!ţea!
!inunat. 5orit, adorat, r%vnit, puternic.
-0$ &ace orice, absolut orice ca s te a! #n clipa asta/, a $optit. M%inile
lui !i.au cobor%t pe u!eri p%n la s%ni, p%n #n talie $i apoi pe $olduri.
Ma!a #!i spusese #ntotdeauna c avea! $olduri &irave, dar #n !%inile lui
!i le si!ţea! pline $i se(M.
-0$ ucide pentru tine. M.a$ duce p%n la captul p!%ntului pentru tine.
0$ &ace orice #!i ceri. Frice, nu!ai s.ţi si!t trupul lipit de al !eu $i
picioarele #n "urul !eu./
1GI
-4u !i.a !ai spus ni!eni a$a ceva/, a! rostit cu un glas care !.a
surprins prin cal!ul lui. +e dinuntru, ! topea!. 0vea! s aud variante
ale pro!isiunilor sale ti!p de un !ileniu de la o sut de brbaţi di&eriţi, dar
la vre!ea aceea cuvintele lui erau proaspete $i noi.
6olţurile bu)elor lui 0riston s.au #nlţat #ntr.un )%!bet plin de regret.
-+robabil c tot ti!pul #ţi spune KMriakos a$a ceva./ ;ra ceva rutcios
#n tonul lui ce.!i a!intea c, de$i cei doi brbaţi erau prieteni de !ult
ti!p, #ntotdeauna &usese o rivalitate #n acea prietenie.
-4u. ;l &ace dragoste cu !ine cu ochii./
-;u vreau s &olosesc !ult !ai !ult dec%t ochii./
*n !o!entul acela a! #nţeles ce putere au &e!eile asupra brbaţilor. ;ra
surprin)tor $i e(altant. 4u contau chestiunile de proprietate $i de politicS
&e!eile conduceau #n iatac, cu carnea $i sudoarea lor, #n a$ternuturi.
6on$tiinţa acestui &apt !.a cople$it, st%rnindu.! !ai tare dec%t orice
a&rodi)iac, $i a! #n&lorit parc, #nc%ntat de acest nou i!puls. 6red c
aceast revelaţie avea s &ac !ai t%r)iu &orţele iadului s ! trans&or!e #n
sucub.
0! #ntins !%inile tre!urtoare spre el $i a! #nceput s.i scot tunica. 0
r!as ne!i$cat #n ti!p ce.l de)brc!, dar &iecare prticic din el tre!ura
de ardoare $i dorinţ. Respiraţia i.a devenit anevoioas $i rapid pe c%nd #i
cerceta! corpul, $i observa! toate lucrurile care #l ase!uiau lui KMriakos
$i cele care #l deosebeau de el. Mi.a! pli!bat buricele degetelor pe el,
ating%nd u$or pielea bron)at, !u$chii bine conturaţi $i s&%rcurile. 0poi
!%inile !i.au cobor%t sub abdo!en $i a! cuprins #n pal!e lungi!ea tare
pe care a! #nt%lnit.o acolo. 0riston a scos un gea!t u$or, dar #nc nu s.a
apropiat de !ine. *nc #!i a$tepta #ncuviinţarea.
Mi.a! ridicat ochii de la !%inile care de)!ierdau $i l.a! privit. 6hiar
ar &i &cut orice pentru !ine, iar conclu)ia aceasta !i.a sporit nevoia de el.
-+oţi s.!i &aci tot ce vrei/, i.a! spus #ntr.un t%r)iu.
+ruse o concesie, dar de &apt, chiar voia! s.!i &ac tot ce voia.
8orbele !ele au rupt vra"a care ne ţinuse departe unul de cellalt $i a &ost
de parc s.ar &i rupt un stvilar. 6a atunci c%nd rsu&li dup ce ţi.ai ţinut
prea !ult ti!p respiraţia. 7n iure$, o eliberare. Trupul !eu aproape c s.a
prvlit peste al lui, ca $i c%nd chingile i.ar &i &ost &orţate #ntruna, ced%nd
#ntr.un &inal. +e c%nd #l atingea!, a! reali)at c ar &i trebuit s ne atinge!
de !ai de!ult.
1GJ
M.a srutat vi"elios, v%r%ndu.$i li!ba #n gura !ea #n ti!p ce !%inile lui
coborau pe sub !ine, ca s ! prind de coapse. 6u o !i$care !.a ridicat
$i !.a lipit cu spatele de )id. Mi.a! #ncolcit picioarele #n "urul $oldurilor
lui, dorindu.l !ai aproape de !ine, apoi, cu o !i$care puternic, era #n
!ine. 4u $tiu dac era! eu prea str%!t sau era el prea !are, poate
a!%ndou, dar !.a durut $i !i.a plcut #n acela$i ti!p. Mi.a scpat un
ţipt uluit, dar nu s.a oprit s vad dac a! pţit ceva. 6)use victi!
pasiunii, nevoii aceleia ani!alice, &erecate #n s%ngele nostru, care asigur
perpetuarea speciei. +e c%nd intra iar $i iar #n !ine, #l preocupa nu!ai
propria lui plcere $i prea s se hrneasc din &iecare gea!t $i ţipt care
!i se strecura printre bu)e. 4u !.a$ &i g%ndit s.!i gsesc eliberarea #n
dragostea violent, dar a$a a &ost, $i nu nu!ai o dat. 5e &iecare dat venea
ca un val !inunat $i !istuitor de sen)aţii, i)bucnind #n ad%ncul !eu $i
rsp%ndindu.!i.se peste tot prin corp, sti!ul%ndu.!i &iecare nerv $i
acoperindu.!i &iecare parte din corp p%n c%nd a"ungea! la saţietate. 0poi
valul se sprgea #n &r%!e sc%nteietoare, cople$indu.! cu cldur,
tandreţe $i tindu.!i rsu&larea. ;ra de parc a$ &i e(plodat #n !ii de
&r%nturi, dup care a$ &i &ost reco!pus. ;ra o sen)aţie delicioas. 9iecare
din orgas!ele !ele prea s.l sti!ule)e $i !ai tare, p%n a a"uns $i el la
propriul apogeu. 5e data aceasta, eu a! &ost cea #nc%ntat de eliberarea lui
$i !i.a! a&undat unghiile #n spatele lui c%t de ad%nc a! putut, agţ%ndu.
! de el, #ncheind !o!entul cu )v%cnete $i icnete.
,i cu toate astea nu a &ost s&%r$itul, pentru c peste scurt ti!p era din
nou pregtit. M.a dus #n pat, $i de data asta !.a a$e)at #n genunchi $i !.a
ptruns prin spate.
-?abele spun c e cea !ai bun po)iţie ca s concepi un copil/, !i.a
$optit.
4.a! avut dec%t un !o!ent ca s !edite) la asta #nainte s intre din
nou #n !ine, tot dur $i #nsetat. *n ti!p ce intra $i ie$ea, !edita! c poate
p%n la ur! el avea s &ie cel care s.!i druiasc un copil, nu KMriakos.
0cest g%nd !i.a dat un senti!ent ciudat, de nerbdare, u!brit totu$i de
regret.
0riston nu si!ţea un ase!enea regret c%nd s.a #ntins pe spate pe pturi
!ai t%r)iu, dup.a!ia), c%nd a!%ndoi era! epui)aţi, &r vlag, $i ra)ele
calde ale soarelui se revrsau asupra noastr pe &ereastr.
1IK
-+oate o &i KMriakos sterp/, !i.a e(plicat. -4u tu. Te.a! avut a$a de
!ulte ori ast)i, #nc%t nu poţi s nu r!%i grea./ Mi.a supt lobul urechii $i
!.a cuprins cu braţele prin spate, odihnindu.$i !%inile pe s%nii !ei. -Te.
a! u!plut, 2etha./
Glasul lui era "os $i stp%nitor, de parc toc!ai ar &i c%$tigat ceva !ai
tangibil dec%t se(ul, $i atunci !.a! #ntrebat cine avea de &apt puterea #n
iatac.
Lcea! l%ng el $i ! #ntreba! ce &cuse! $i ce voia! a &ac acu!.
6u! !ai reu$e$ti s &ii soţie dup ce ai &ost )eiţa altcuiva: *ns nu a!
apucat s ! hotrsc, pentru c #n clipa ur!toare a! au)it glasul lui
KMriakos care ! striga din &aţa casei, #ntors acas prea cur%nd. 0riston $i
cu !ine ne a! ridicat a!%ndoi, speriaţi. 0! #ncercat s dau pturile de pe
!ine cu degete st%ngace, #!piedic%ndu.! #n ţestur. Rochia. Trebuia s.
!i gsesc rochia. 5ar a! reali)at c nu era aici. F lsase! #n odaia
cealalt. +oate, a! g%ndit cu disperare, reu$esc s a"ung la ea #nainte s.o
gseasc KMriakos. +oate reu$ea! s ! !i$c destul de repede.
5ar n.a! reu$it.
*n pre)ent, #ns, lui Seth i.a! spus doar at%t'
3 Mda. 4u a !ers. 5eloc. 2.a! #n$elat.
3 0h. 0 &cut apoi o pau). 5e ce:
3 +entru c putea!. 0 &ost o prostie.
3 5e.aia nu ie$i la #nt%lniri:
3 0 &ost totul prea dureros. 4i!ic din ce a &ost plcut nu a "usti&icat
partea neplcut.
3 4.ai de unde s $tii c ur!toarea o s ias ru. 2ucrurile se !ai
schi!b.
3 4u $i pentru !ine. 0! #nchis ochii ca s.!i ascund lacri!ile care
! podidiser. 0cu! !i se taie &il!ul.
3 ?ine.
+oate a plecat, poate a r!as, habar n.a!. ;u a! dor!it pur $i si!plu,
ad%ncit #ntr.un so!n neguros $i a!orţitor.
1I1
Capitolul 15
7neori te tre)e$ti dintr.un vis, iar uneori, din c%nd #n c%nd, te tre)e$ti
#ntr.un vis. 0sta !i s.a #nt%!plat !ie. 0! deschis ochii, cu capul
)v%cnindu.!i, con$tient ca prin ceaţ c avea! ceva cald $i pu&os #n braţe.
2a #nceput lu!i.na puternic a soarelui !.a &cut s !i"esc ochii, dar c%nd
a! reu$it #n s&%r$it s &ocali)e), a! reali)at c.i privea! #n &aţ pe 6adM $i
pe FC4eill.
0! srit #n po)iţie de drepţi, !i$care cu care capul !eu nu a &ost deloc
de acord. 6u siguranţ ! #n$ela!. 6u siguranţ, nu... iat.i. *naintea !ea,
l%ng patul pe care sttea! eu, era un birou !are din le!n de ste"ar
#!pre"!uit cu un panou de a&i$a" $i table de scris. +e panou erau prinse
tieturi din reviste, chipuri de oa!eni care re&lectau &iecare nuanţ a
caracterelor descrise #n ro!anele lui Seth. F categorie purta chiar eticheta
-4ina 6adM/ $i etala cel puţin dou)eci de i!agini cu blonde subţirele cu
prul scurt $i creţ, #n vre!e ce o alt categorie, cu eticheta -?rMant
FC4eill/, a&i$a brbaţi !editativi, bruneţi, de trei)eci $i ceva de ani. 7nele
dintre i!agini erau din recla!e i!portante pe care le cuno$tea!, de$i p%n
atunci nu &cuse! niciodat legtura cu persona"ele lui Seth. 7nele
persona"e secundare din ro!ane #$i aveau $i ele locul lor pe panou, de$i
!ult !ai greu de re!arcat dec%t cel al persona"elor principale.
+e tablele de scris se #n$irau note $i cuvinte, !a"oritatea scrise ciudat,
gen stenogra&ie, total lipsite de sens pentru !ine. <itlu preliminar6
"peran-e de a$ur!re$olv mai t%r$iu= 0e adăugat >ona# cap. GS 0e cură-at
document :! ?= *@A +n <ampa sau ,eapole? 0e veriicat statisticile= 0on
5ar.os +n B... ,i a$a tot continuau !%)glelile. M.a! tot holbat la ele
#ntruc%t reali)ase! c avea! #nainte scheletul ur!torului ro!an al lui
Seth. F parte din !ine #!i $optea c ar trebui s.!i &eresc privirea, c
&cea! ru, dar restul &iinţei !ele era prea &ascinat trg%nd cu ochiul la
crearea unui ro!an $i a lu!ii acestuia care prindea viaţ.
1I2
*ntr.un t%r)iu, !irosul de costiţ a&u!at pr"it !.a s!uls de la biroul
lui Seth, &orţ%ndu.! s pun cap la cap &elul #n care a"unsese! aici. Mi s.a
str%ns carnea pe !ine c%nd !i.a! adus a!inte c%t de idioat &usese! cu
5oug $i cu Ro!an, $i chiar $i cu Seth, dar &oa!ea a reu$it pentru un ti!p
s.!i aline re!u$crile. Mi se prea ciudat s.!i &ie &oa!e dup
trata!entul la care #!i supusese! sto!acul noaptea trecut, dar, la &el cu!
i se #nt%!plase lui 1ugh cu btaia, $i eu #!i revenea! iute.
M.a! e(tras dintre cear$a&uri $i !.a! eliberat de ursuleţul pe care #l
ţinuse! #n braţe &r $tirea !ea, !i.a! croit dru! p%n la baie ca s.!i
cltesc gura $i ca s.!i studie) aspectul' pr ciu&ulit $i aer adolescentin cu
tricoul la pe !ine. *ns nu voia! s.!i irosesc energia necesar ca s.!i
schi!b aspectul e(terior $i a! ie$it din baie cu pa$i repe)i, ur!%nd
s&%r%itul care avea drept &undal sonor !elodia (adar 8ove a trupei Golden
;arring.
Seth sttea #ntr.o buctrie !odern, bine lu!inat, $i #$i &cea de lucru
cu o tigaie pe araga). 6ulorile erau deschise $i veseleS avea dulapuri din
le!n de arţar $i grin)i scoase #n evidenţ de vopseaua a)urie de pe pereţi.
6%nd !.a v)ut, a dat !u)ica !ai #ncet $i !i.a aruncat o privire
preocupat. 0)i avea un tricou cu To! $i AerrM.
3 ?un di!ineaţa. 6u! te si!ţi:
3 Surprin)tor de bine, a! spus pe c%nd #!i &cea! dru! spre o !as
!ic de dou persoane $i !.a! a$e)at, trg%nd de tricou ca s.!i acopr
coapsele. +%n acu!, singura victi! pare s &ie capul.
3 8rei s.ţi dau ceva de cap:
3 4u. F s.$i revin. 0! e)itat #ntruc%t si!ţise! ceva
#ntreptrun)%ndu.se cu !irosul srat $i grsos de carne. Miroase a ca&ea:
3 *h#. 8rei:
3 4or!al:
3 *h#.
S.a dus spre un ibric, a turnat #ntr.o can ca&ea aburind $i !i.a adus.o,
#!preun cu un serviciu drguţ &or!at dintr.o )aharniţ $i un vas pentru
&ri$c.
3 6redea! c nu bei chestii din astea.
3 4u beau. =in doar la #nde!%n #n ca)ul #n care se tre)esc #n patul
!eu &e!ei turbate dup ca&ein.
3 Se #nt%!pl des:
1I<
Seth a )%!bit !isterios $i s.a dus #napoi la araga).
3 =i.e &oa!e:
3 Sunt h!esit.
3 6u! #ţi plac oule:
3 Tari de tot.
3 ?un alegere. 8rei $i costiţ a&u!at: 4u e$ti vegetarian sau ceva
de genul sta, nu:
3 Sunt carnivor declarat. 8reau tot tac%!ul... dac nu cer prea !ult.
M si!ţea! ca! "enat c sttea dup &undul !eu, ţin%nd cont de tot ce
&cuse de"a, dar lui nu prea s.i pese.
-Tot tac%!ul/ s.a dovedit a &i !ai !ult dec%t #!i i!aginase!' ou,
costiţ a&u!at, p%ine pr"it, dou &eluri de ge!, pr"ituric de servit la
ca&ea $i suc de portocale. 0! ras tot $i !.a! g%ndit c%t de invidios ar &i pe
!ine +eter, care #nc era conda!nat la dieta lui srac #n carbohidraţi.
3 Sunt #n co! ali!entar, i.a! spus lui Seth dup !as, pe c%nd #l
a"uta! la vase. 0cu! trebuie s ! duc la culcare ca s.!i treac. Tu a$a
!n%nci #n &iecare )i:
3 4o. 4u!ai c%nd sunt pe la !ine sus.a!intitele &e!ei. 0$a ! asigur
c nu pleac prea repede.
3 4u.i nici o proble!, dat &iind c nu!ai asta a! de #!brcat.
3 9als, !i.a spus $i a artat spre living.
6%nd !i.a! #nlţat privirea, !i.a! v)ut rochia at%rn%nd curat pe un
u!era$. ?ikinii transparenţi pe care #i purtase! pe dedesubt erau prin$i #n
"urul agţtorii u!era$ului.
3 Scria -curţare uscat/, dar a! riscat $i a! splat.o pe un progra!
pentru ţesturi &ine $i a ie$it bine. 2a &el $i, , chestia ailalt.
3 Mersi, a! rspuns, $i nu ! du!irea! ce si!ţea! pentru c.!i
splase len"eria. Mersi pentru tot. 0precie) sincer ce ai &cut pentru !ine
noaptea trecut. +robabil c ! cre)i o ciudat...
0 ridicat din u!eri.
3 4u.i nici o proble!. 5ar... . $i.a aruncat privirea spre un ceas din
apropiere . se poate s te las singur #n cur%nd. Mai ţii !inte petrecerea
aia: *ncepe la pr%n). Tu poţi s !ai stai.
M.a! #ntors $i eu spre acela$i ceas. 11'BG.
3 2a pr%n)> 5e ce nu !.ai tre)it !ai devre!e: F s #nt%r)ii>
0 ridicat din nou din u!eri, cu o indi&erenţ in&init.
1IB
3 Mi.a! #nchipuit c ai nevoie de odihn.
0! lsat prosopul pe care #l ţinea! #n !%n $i a! ţ%$nit spre living, de
unde !i.a! #n$&cat rochia.
3 6he! un ta(i. Tu du.te. 4u.ţi &ace gri"i din cau)a !ea.
3 Serios, nu e nici o proble!, a spus. +ot chiar s te conduc acas,
sau... ! rog, dac vrei, poţi s vii cu !ine.
0! r!as a!%ndoi #!pietriţi, cuprin$i de st%n"eneal. 4u ! si!ţea!
pregtit s !erg la vreun che& ciudat. 6e.!i trebuia !ie acu! era s !
duc acas $i s evalue) de)astrul produs #n ca)ul lui Ro!an $i al lui 5oug.
*ns... Seth &usese at%t de drguţ cu !ine, $i #!i !ai )isese $i #nainte s
!erg cu el la chestia asta. Fare nu.i era! datoare: +utea! $i eu s &ac at%ta
lucru pentru el. +robabil c un che& la pr%n) nici nu avea s ţin chiar at%t
de !ult.
3 Trebuie s lu! ceva: a! #ntrebat #ntr.un t%r)iu. 8in: ?r%n) ?rie:
0 cltinat din cap.
3 6red c nu. ; petrecerea nepoţelei !ele de I ani.
3 0h. ,i atunci nu e nevoie de vin:
3 Mda. ,i cred c #i place !ai degrab br%n)a Gouda.
M.a! uitat la rochie.
3 Sunt prea #nţolit. 0i ceva s iau pe !ine peste asta:
,apte !inute !ai t%r)iu sttea! #n !a$ina lui Seth $i !ergea! spre
2ake 9orest +ark. 0vea! pe !ine tot rochia din voal georgette $i peste, o
c!a$ brbteasc din &lanel #n ptrţele albe, gri $i bleu!arin. 6!a$a
era #ncheiat doar la c%ţiva nasturi. *!i &cuse! o coad #!pletit #n loc s
recurg la tertipul cu schi!barea aspectului $i acu! ! !achia! cu
&rene)ie cu cos!eticele din geant. +resupunea! c avea! un aspect ceva
#ntre Ginger Rogers $i 4irvana.
0! a"uns la casa din cartierul !rgina$ la care #l lsase! eu pe Seth
acu! c%teva spt!%ni. 5e cutia po$tal at%rnau baloane ro), iar o !a!
#n "ean$i $i tricou cu !%nec lung #i &cea cu !%na unei &etiţe care apoi a
disprut #n cas. +e ur!, !a!a de care a! po!enit s.a #ntors spre !a$ina
!asiv, !are c%t s #ncap #n ea o echip de &otbal, care rula pe alee.
3 Ma!> a! e(cla!at c%nd a! v)ut #ntregul peisa". 4.a! !ai &ost
niciodat la ceva de genul sta.
3 Trebuie s &i &ost #n copilrie, !.a corectat Seth $i a parcat vi)avi.
1ID
3 Mda, ! rog, a! tras o !inciun. 5ar e(perienţa e di&erit la v%rsta
asta.
4e.a! apropiat de u$a din &aţ $i a intrat &r s bat. Instantaneu, patru
siluete !ici, &e!inine $i blonde, s.au i)bit de el, agţ%ndu.se care de !%ini,
care de picioare, dr%!%ndu.l aproape.
3 7nchiuC Seth, unchiuC Seth>
3 0 venit unchiuC Seth>
3 0sta e pentru !ine: ; pentru !ine:
3 +otoliţi.v, c dac nu, lanse) ga)e lacri!ogene, le.a spus Seth cu
bl%ndeţe, de)lipind.o pe una care a!eninţa s.i s!ulg braţul st%ng.
7na dintre ele, plin de c%rlionţi blon)i $i cu ni$te ochi i!en$i, alba$tri,
ase!enea celorlalte, a dat cu ochii de !ine.
3 ?un, a spus ea cu #ndr)neal. Tu cine e$ti: #nainte s apuc s
rspund, a ţ%$nit din vestibul, strig%nd' 7nchiuC Seth a venit cu o &at>
Seth s.a str%!bat.
3 ;a e Morgan. 0re $ase ani, a spus $i a artat spre o clon de.a ei. ;a
e McKenna, gea!na ei. ;a e KaMla, de patru ani. ;a . s.a oprit ca s.o
ridice #n braţe pe cea !ai #nalt din cele patru, !i$care care a &cut.o s
g%ngureasc de #nc%ntare . e Kendall, srbtorita. ,i presupun c pe aici pe
undeva e $i ?randM, dar ea e prea bine educat s ! asalte)e precu!
celelalte.
5incolo de vestibul se #ntindea un living, $i o alt blondin, cu c%ţiva
ani !ai !are dec%t Kendall, ne ur!rea pe deasupra sptarului unei
canapele. 0lţi copii de di&erite di!ensiuni, invitaţii, a! presupus eu,
alergau $i ţipau dincolo de ea.
3 Sunt aici, unchiule Seth.
Seth a lsat.o "os pe Kendall $i i.a ciu&ulit prul lui ?randM, spre
!%hnirea ei. 0&i$a aerul de de!nitate rnit de care era #n stare nu!ai
cineva a&lat #n pragul adolescenţei. Morgan s.a #ntors #n scurt ti!p #nsoţit
de o &e!eie #nalt $i blond'
3 8e)i: 8e)i: =i.a! spus.
3 *ntotdeauna &aci scene din astea: a #ntrebat &e!eia, #!brţi$%ndu.l
iute pe Seth.
+rea &ericit, dar epui)at. *nţelegea! de ce.
1IH
3 0r trebui s &iu bucuros c &anii !ei nu sunt nici !car pe "u!tate
a$a de voraci cu! sunt ele. 0ndrea, ea e Georgina. Georgina, ţi.o pre)int
pe 0ndrea.
I.a! #ntins !%na #n ti!p ce o versiune un pic !ai scund $i !ai t%nr a
lui Seth intra #n #ncpere.
3 ,i el e &ratele !eu, TerrM.
3 ?un venit #n in&ernul nostru, Georgina, !i.a spus TerrM dup ce au
&ost &cute pre)entrile. ,i.a aruncat privirea spre toţi copiii, ai lui $i ceilalţi
care roiau prin cas. 4u sunt convins c #nţeleg #ntru totul !otivele pentru
care te.a adus Seth. 4.o s !ai vrei s pui niciodat piciorul pe aici.
3 1ei . a e(cla!at Kendall spre !ine ., asta nu e c!a$a pe care i.a!
dat.o noi unchiului Seth de 6rciun:
+rintre noi, adulţii, s.a lsat o tcere st%n"enitoare, $i &iecare #ncerca! s
ne &ace! c plou. *ntr.un &inal, 0ndrea $i.a dres glasul $i a spus'
3 ?un, haideţi s intr! #n r%ndul lu!ii $i s "uc! ni$te "ocuri.
M a$teptase! ca petrecerea de )iua de na$tere a unui copil s &ie o
adevrat "ungl, dar ce.a ur!at #n dup.a!ia)a aia !i.a dep$it orice
#nchipuire. 7n alt lucru i!presionant a &ost !odul #n care &ratele $i
cu!nata lui Seth au reu$it s controle)e tur!a de creaturi ţiptoare $i
ţopitoare care preau s &ie peste tot prin cas #n acela$i ti!p. TerrM $i
0ndrea se ocupau de ei e&icient $i binevoitor, #n vre!e ce Seth $i cu !ine
nu &cea! altceva dec%t s privi!, rspun)%nd din c%nd #n c%nd la c%te o
#ntrebare care ne era aruncat. Toat e(perienţa asta a ui!it.o pe
spectatoarea din !ine. 6u greu #!i putea! i!agina c a$ putea &ace &aţ la
a$a ceva #n viaţa de )i cu )i. ;ra &ascinant.
2a un !o!ent dat, pe c%nd #$i trgea su&letul, TerrM !.a v)ut singur $i
a #nceput o discuţie.
3 M bucur c ai putut veni, a spus. 4u $tia! c Seth are pe cineva.
3 Sunte! doar prieteni, l.a! l!urit.
3 Totu$i. *!i place s.l vd cu cineva #n carne $i oase, cu cineva care
nu este rodul i!aginaţiei lui.
3 ; adevrat c era gata.gata s lipseasc la nunta ta:
TerrM a &cut o gri!as #n chip de rspuns.
3 6avalerul !eu de onoare, dac.ţi vine s cre)i. S vin el cu dou
!inute #nainte de #nceperea cere!oniei> ;ra gata s #ncepe! &r el.
4u putea! dec%t s r%d.
1IG
0 cltinat din cap.
3 5ac o s continui s ie$i cu el, ai tu gri" s se !enţin pe linia de
plutire. F &i el genial, dar, 5u!ne)eule, uneori nu i.ar strica un pa)nic.
5up "ocurile de petrecere a ur!at tortul, $i dup tort au ur!at
cadourile. Kendall l.a ridicat pe al lui Seth cu o !%n de e(pert $i l.a
cltinat.
3 6rţi, a decretat.
?randM, cea !ai !are $i, prin ur!are, cea !ai tcut din grup, !i.a
aruncat o privire $i !i.a e(plicat'
3 *ntotdeauna ne aduce crţi unchiul Seth.
2ucrul sta nu a prut s o tulbure pe Kendall. 0 deschis pachetul $i a
g%ngurit #nc%ntat la vederea celor trei crţi cu pove$ti cu piraţi dinuntru.
3 +iraţi: l.a! #ntrebat pe Seth. ; corect din punct de vedere politic:
Fchii i.au )%!bit )globii.
3 8rea s se &ac pirat.
+e c%nd petrecerea se stingea iar prinţii #$i culegeau odraslele, Kendall
l.a i!plorat pe Seth s le citeasc pove$ti $i l.a! ur!at pe el, pe nepoate $i
alţi #nt%r)iaţi #n living, #n vre!e ce prinţii &etelor #ncercau s str%ng #n
buctrie. Seth a citit #n acela$i &el captivant ca la sesiunea de autogra&e $i
!.a! ghe!uit pe un &otoliu, !ulţu!it c putea! doar s ascult $i s
privesc. +rin ur!are, a! tresrit c%nd trupu$orul !ititel al KaMlei a dat
bu)na la !ine #n poal.
9iind cea !ai !ic, putea ţipa cot la cot cu ceilalţi, dar de regul vorbea
&oarte puţin. M.a cercetat cu ochii ei c%t ni$te globuri de cristal, !i.a atins
cu interes coada #!pletit, apoi s.a cuibrit l%ng !ine ca s.l asculte pe
Seth. M.a! #ntrebat dac #nţelegea o iot din ce spunea. Indi&erent de
situaţie, era !oale $i clduţ $i !irosea a copil !ic. 9r s.!i dau sea!a,
!i.a! pli!bat degetele prin prul &in ca !tasea de poru!b $i a! #nceput
s i.l #!pletesc ca pe al !eu.
6%nd Seth a ter!inat povestea, McKenna a re!arcat ce &cea!.
3 7r!e) eu.
3 ?a nu, eu, a spus Kendall nerbdtoare. ; )iua !ea.
+%n la ur!, le.a! #!pletit prul tuturor celor patru &ete !ai !ici.
?randM a re&u)at ti!id. 4edorind s cree) patru copii de.ale !ele, a! ales
alte !odele pentru &ete, #n )ig)ag $i clasic, care le.au #nc%ntat. Seth a
1II
continuat s citeasc, arunc%ndu.$i din c%nd #n c%nd privirea spre !ine $i la
ce !e$terea! eu.
6%nd a! &ost gata de plecare, ! si!ţea! epui)at &i)ic $i e!oţional.
*ntotdeauna copiii ! &ceau s ! si!t un pic !elancolicS contactul
direct cu ei, ca acu!, ! #ntrista de.a dreptul, #ntr.un &el pe care nu !i.l
putea! e(plica.
Seth $i.a luat la revedere de la &ratele lui #n vre!e ce eu #!i &cea! de
lucru pe la u$. 6u oca)ia asta, a! re!arcat l%ng !ine o bibliotec !ic.
0! studiat titlurile $i a! scos ?iblia ?urberrM, noua versiune cu adnotri'
8echiul $i 4oul Testa!ent. Mi.a! a!intit ce spusese Ro!an despre
versiunea regelui Iacob, c era o traducere proast, $i a! deschis.o pe asta
la 9acerea, capitolul H.
6uvintele erau aproape identice, un pic !ai #ngri"ite, $i preau !ai
!oderne pe ici, pe colo, dar #n general nu era ni!ic schi!bat. 6u o
e(cepţie. *n versetul B din versiunea regelui Iacob se spunea' -*n vre!ea
aceea s.au ivit pe p!%nt uria$i, !ai cu sea! de c%nd &iii lui 5u!ne)eu
#ncepuser a intra la &iicele oa!enilor.../ *ns #n varianta asta se spunea'
-*n )ilele acelea erau pe p!%nt uria$i
20
$i chiar $i dup aceea, c%nd &iii lui
5u!ne)eu au intrat la &iicele oa!enilor.../
21
4ephili!i: 0prea un nu!r l%ng cuv%nt $i l.a! ur!at la nota de
subsol corespun)toare.
-6uv%ntul ^nephili!\ este deseori tradus drept ^uria$i\ sau ^cei
c)uţi\. Sursele dau versiuni di&erite asupra acestor progenituri angelice,
uneori !enţion%ndu.i pur $i si!plu ca pe vecinii canaaniţilor $i alteori ca
pe ni$te creaturi titanice descendente din eroii greci P1arrington, 2KK1Q./
6uprins de &rustrare, !.a! uitat la re&erinţa la 1arringlon trecut #n
bibliogra&ia crţii $i a! gsit.o ca av%nd legtur cu lucrarea <ainele &i
miturile biblice de Robert 1arrington. 0! !e!orat titlul $i autorul $i a!
strecurat ?iblia la locul ei, e(act c%nd Seth se #ntorcea s plece.
0! !ers #n tcere, sub cerul devenit plu!buriu de ti!puriu, se!n c
iarna sttea la p%nd. *n !od nor!al a$ &i interpretat lini$tea din !a$in
drept st%n"enitoare sau ciudat, dar di!potriv, !i s.a prut recon&ortant,
2K *n versiunea citat de autoare apare ter!enul de nephili!i, care ins nu se regse$te
#n traducerile ro!%ne$ti ale ?ibliei, &iind pre&erat ter!enul de -uria$iY.
21 S&%nta Scriptur, versiunea 0nania, 8echiul Testa!ent, H, B.
1IJ
#n ti!p ce !edita! la re&erinţa despre nephili!i. 0! hotr%t c trebuia s
&ac rost de cartea lui 1arrington.
3 4.au avut $i #ngheţat, a re!arcat Seth dintr.odat, #ntrerup%ndu.!i
$irul g%ndurilor.
3 6e:
3 TerrM $i 0ndrea. 0u avut tort &r #ngheţat. 8rei ni$te #ngheţat:
3 4.ai avut parte de destul )ahr:
3 +ur $i si!plu se potrivesc, at%ta tot.
3 4u sunt dec%t vreo 1K grade a&ar, l.a! averti)at pe c%nd oprea l%ng
o gelaterie. Mi se prea ciudat s !n%nci #ngheţat pe o vre!e aspr ca
asta. ,i !ai $i bate v%ntul.
3 Glu!e$ti: *n 6hicago nici !car n.ar &i deschis un ase!enea loc #n
perioada asta a anului. 6e ave! noi aici e un adevrat balsa!.
0! intrat. Seth a co!andat un con dublu cu #ngheţat de !ent cu &ulgi
de ciocolat. ;u !.a! aventurat $i !ai tare $i a! cerut un con dublu cu o
cup cu aro! de tart cu br%n) $i a&ine, $i una cu aro! de !oca cu
!igdale. Sttea! la o !as de l%ng &ereastr $i ne !%nca! dulciurile #n
lini$te.
*ntr.un &inal a spus'
3 ;$ti tcut a)i.
M.a! #ntors ui!it spre el, lu%ndu.!i o pau) de la disecarea !ental a
nephili!ilor.
3 S.a #ntors roata.
3 6u ce:
3 5e obicei cred c tu e$ti prea tcut. Trebuie s vorbesc #ntruna ca s
cree) at!os&er.
3 0! re!arcat. @, n.a! vrut s sune chiar a$a. 0 sunat aiurea. ;
bine c vorbe$ti. Tu #ntotdeauna $tii ce s spui. Spui cuv%ntul potrivit la
!o!entul potrivit.
3 4u $i a)i.noapte. 0)i.noapte a! spus ni$te lucruri #ngro)itoare. ,i lui
5oug, $i lui Ro!an. 4.or s ! ierte toat viaţa lor, !.a! vicrit.
3 ?a sigur c or s te ierte. 5oug e un tip de treab. +e Ro!an nu.l
cunosc prea bine, dar...
3 5ar ce:
5eodat Seth a prut st%n"enit.
3 +resupun c e$ti u$or de iertat.
1JK
4e.a! privit o clip $i a! si!ţit un val de cldur #n obra"i. 4u cldur
din aia de care si!ţi c.ţi #n&ierb%nt s%ngele, de te &ace s scapi de haine $i
s sari pe cineva, doar genul de cldur care te duce cu g%ndul la con&ort,
ca atunci c%nd e$ti #n&$urat #ntr.o ptur.
3 0rat cu!plit, $tii, nu:
3 6e:
0 artat spre conul !eu $i a spus'
3 6o!binaţia asta.
3 4u te lua de ea #nainte s gu$ti. 5e &apt, se potrivesc destul de bine.
+rea s se #ndoiasc.
Mi.a! tras scaunul aproape de el $i i.a! o&erit o !u$ctur.
3 0i gri" s iei din a!%ndou aro!ele.
S.a aplecat ca s !u$te $i a reu$it s ia $i din cea cu aro! de tart cu
br%n) $i a&ine, $i din cea de !oca cu !igdale. 5in ne&ericire, o bucţic
din #ngheţata cu aro! de tart cu br%n) $i a&ine i.a c)ut pe brbie. 0!
dus instantaneu !%na s.o prind $i i.a! dus.o #napoi la gur. 2a &el de
instantaneu a prins $i el cu li!ba bucţica bucluca$, ling%ndu.!i.o de pe
degete.
M.a strbtut un val de sen)ualitate, $i, c%nd l.a! privit #n ochi, !i.a!
dat sea!a c $i el si!ţise acela$i lucru.
3 +o&ti!, a! spus #n grab $i a! luat un $erveţel, ignor%nd dorinţa de
a.!i duce din nou degetele la gura lui.
Seth $i.a $ters brbia cu el, dar o dat #n viaţa lui nu s.a lsat stp%nit de
ti!iditate $i a r!as pe loc, aproape de !ine.
3 Miro$i &antastic. 0... gardenii.
3 Tubero)e, l.a! corectat i!ediat, )pcit de apropierea dintre noi.
3 Tubero)e, a repetat. ,i t!%ie, cred. 4.a! !ai si!ţit niciodat un
!iros ase!ntor, a spus $i s.a aplecat $i !ai !ult.
3 ; 5ic#ael, de la Michael Kors. *l gse$ti la orice !aga)in cu
pretenţii, a! !or!it aproape, pe c%nd vorbele !i se desprindeau de pe
bu)ele cuprinse de e!oţie.
6e t%!penie debitase!. ;!oţia ! &cuse slobod la gur.
3 +oate 6adM ar putea #ncepe s.l &oloseasc $i ea.
Seth era serio)itatea #ntruchipat.
3 4u. 0$a e$ti tu, nu!ai tu. 4u ar !irosi niciodat la &el la altcineva.
1J1
M.a! cutre!urat. *!i ddea! cu par&u!ul sta pentru c a!intea de
ceea ce si!ţeau alţi ne!uritori #n a!prenta !ea unic, #n aura !ea. -0$a
e$ti tu./ 6u nu!ai c%teva cuvinte spuse la #nt%!plare, a! si!ţit de parc
Seth ar &i scos la iveal o parte tainic din !ine, de parc !i.ar &i privit #n
su&let.
0! r!as acolo, vr"iţi unul de cellalt, dar nici unul dintre noi nu
acţiona. ,tia! c nu avea s #ncerce s ! srute, ca Ro!an. Seth se
!ulţu!ea s ! priveasc, s &ac dragoste cu !ine din priviri.
5eodat, v%ntul a scuturat violent u$a !icului restaurant, &c%nd.o s se
deschid $i ls%nd #nuntru o pal nvalnic. ,uviţe de pr !i s.au repe)it
pe &aţ $i a! tr%ntit !%na pe $erveţelele care s.au #nlţat de pe !asa
noastr. 0lte lucruri din local au avut !ai puţin noroc, pentru c alte
$erveţele $i bucţi de h%rtie $i.au luat )borul, iar un vas cu linguriţe de
plastic a c)ut de pe te"ghea, #!pr$tiindu.$i conţinutul pe podea. 0n.
ga"atul din spatele te"ghelei a dat &uga la u$, lupt%ndu.se cu v%ntul, #n ti!p
ce #ncerca s pun )vorul. 6%nd #n s&%r$it a reu$it, a aruncat o privire ostil
spre u$.
Incidentul ne spulberase !o!entul, la care a &ost, a$a c Seth $i cu
!ine ne.a! luat lucrurile $i a! plecat la scurt ti!p dup aia. I.a! spus s
! lase la librrie. Spera! c 5oug era acolo, ca s.!i cer scu)e, $i #n plus
voia! s pun !%na pe cartea aia de 1arrington.
3 8rei s intri $i s stai pe aici: S saluţi pe cineva:
*ntr.un &el, nu prea voia! s.l las singur pe Seth, de$i avea! o gr!ad
de treburi de &cut.
0 cltinat din cap.
3 *!i pare ru, dar trebuie s plec. M #nt%lnesc cu cineva.
3 0h, a! spus, $i !.a! si!ţit aiurea.
4or!al c putea avea o #nt%lnire, de ce nu, #n &ond: 6 doar nu era! eu
singura persoan pe care o cuno$tea, !ai ales dup discursul !eu virulent
#n care proscrisese! #nt%lnirile. 9usese o prostie din partea !ea s dau a$a
o i!portanţ scenei de la gelaterie, !ai ales c se presupunea c era!
nebun dup Ro!an.
3 FK, !ersi #nc o dat pentru tot. 0! s ! revan$e).
0 dat din !%n, se!n c -nu.i ni!ic/.
3 4.a &ost !are lucru. *n plus, de"a te.ai revan$at !erg%nd cu !ine la
petrecere.
1J2
0 &ost r%ndul !eu s clatin din cap.
3 4.a! &cut !are lucru.
Seth a )%!bit nu!ai.
3 4e !ai vede!.
0! ie$it din !a$in $i deodat a! v%r%t capul #napoi.
3 0u)i: 0r &i trebuit s te #ntreb !ai devre!e. Mi.ai scris dedicaţia pe
carte: +e Pactul de la Glasgow?
3 0h... 5u!ne)eule> 4u. 4u pot s cred c a! uitat. ; #nc acas la
!ine. *ţi scriu dedicaţia $i ţi.o aduc cur%nd. Scu)e, a spus, cu un aer de o
pocinţ sincer.
3 4u.i ni!ic.
0r &i trebuit s.i #ntorc aparta!entul cu &undul #n sus pentru treaba asta.
4e.a! spus din nou la revedere $i a! intrat #n librrie. 5ac reţinuse!
eu bine orarul, trebuia s &i deschis +aige, iar 5oug ar &i trebuit s &ie aici
pe post de director #n tura de noapte. 6u! era de a$teptat, sttea la biroul
de in&or!aţii, cu ochii la Ta!!i, care servea un client.
3 Salut, a! spus, !erg%nd spre el cuprins de st%n"eneal, pe c%nd #n
!e!orie #!i veneau cuvintele aspre pe care i le adresase!. +ot s stau un
pic de vorb cu tine:
3 4u.
Ma!> M a$teptase! s &ie suprat... dar chiar #n halul sta:
3 Mai #nt%i trebuie s.ţi suni a!icul.
3 6e:
3 Tipul la, a e(plicat 5oug. 6hirurgul la plastician care u!bl cu
6odM.
3 1ugh:
3 ;(act. 6red c a sunat de o sut de ori $i a lsat !esa"e. ; #ngri"orat
din cau)a ta.
;(presia lui a cptat un a!estec de bl%ndeţe $i ironie pe c%nd #!i
studia co!binaţia dintre rochie $i c!a$a de &lanel.
3 ,i eu a! &ost #ngri"orat.
M.a! #ncruntat, g%ndindu.! la !otivul insistenţei lui 1ugh.
3 ?ine. M duc s.l sun. 8ii !ai #ncolo s st! de vorb:
5oug a #ncuviinţat din cap $i a! dat s.!i scot !obilul, c%nd !i.a!
a!intit c #l sprsese! noaptea trecut. M.a! retras #n biroul din spate, !.
a! a$e)at pe !arginea biroului $i l.a! sunat pe 1ugh.
1J<
3 0lo:
3 1ugh:
3 Iisuse 1ristoase, Georgina. 7nde naiba ai &ost:
3 0, nicieri...
3 Toat noaptea $i a)i toat )iua a! #ncercat s d! de tine.
3 4.a! &ost acas, a! e(plicat. ,i !i s.a spart !obilul. 5e ce: 6e s.a
#nt%!plat: 4u.!i spune c a !ai &ost unul.
M te! c da. 5e data asta o alt cri!, nu bti prietene$ti. 6u! n.a!
putut da de tine, va!pirii $i cu !ine a! cre)ut c te.a luat $i pe tine #n
coli!ator, de$i Aero!e a spus c si!te c e$ti bine.
0! #nghiţit #n sec $i a! #ntrebat'
3 6ine... cine e:
3 Stai "os:
3 Farecu!.
M.a! ţinut bine, gata pentru orice. 5e!on. 5rcu$or. 8a!pir. Sucub.
3 2ucinda.
3 +o&ti!: a! spus $i a! clipit cu putere, $i toate teoriile !ele despre
lupttorul #!potriva rului s.au #!pr$tiat #n !ii de cioburi. ?ine, dar e
i!posibil. ;a e... e...
3 ... #nger, a ter!inat 1ugh #n locul !eu.
1JB
Capitolul 16
3 Georgina:
3 Sunt aici.
3 6a! na$pa, nu: 6red c asta d de p!%nt cu teoria ta cu #ngerii.
3 4u sunt prea sigur.
Senti!entul iniţial de e(asperare a lsat locul unei noi idei, una care !
b%ntuia de c%nd citise! pasa"ul din ?iblie acas la TerrM $i la 0ndrea.
0cu! ! #ntreba!... ! #ntreba! cu ce ne con&runta!, dac de &apt era
#nger. 6uvintele din 9acerea !i.au revenit #n !e!orie' -*n vre!ea aceea s.
au ivit pe p!%nt uria$i... ace$tia sunt vestiţii vite"i din vechi!e.../
3 6e )ice Aero!e de &a)a asta:
3 4i!ic. 2a ce te.ai a$tepta:
3 *n rest toat lu!ea e bine:
3 5a, din c%te $tiu eu. 6e.ai de g%nd s &aci: Sper c nu vreo prostie.
3 Trebuie s ! duc s veri&ic ceva.
3 Georgina..., !.a averti)at 1ugh.
3 ;h:
3 0i gri". Aero!e e tare indispus de chestia asta.
0! r%s a!ar.
3 *!i #nchipui.
+e &ir s.a lsat o tcere st%n"enitoare.
3 6e altceva nu.!i !ai spui:
0 !ai e)itat un pic.
3 Te... te surprinde chestia asta, nu: 6hestia asta cu 2ucinda:
3 4or!al. 5e ce nu !.ar surprinde:
0 !ai ur!at o pau).
3 4u, treaba e c... , trebuie s recuno$ti c e ca! ciudat, !ai #nt%i
5uane...
3 1ugh>
3 ,i apoi, vreau s )ic c, atunci c%nd ni!eni nu a putut s ia legtura
cu tine...
1JD
3 =i.a! spus c !i.a! spart !obilul. 4u se poate s vorbe$ti serios.
3 4u, nu. 4u!ai c... $tiu $i eu... 8orbi! !ai t%r)iu.
0! #nchis.
2ucinda e !oart: 2ucinda aia cu &usta #n ptrţele $i cu prul tuns
scurt: ;ra i!posibil. M si!ţea! oribil. F v)use! de cur%nd. Sigur, #i
)isese! sc%rb &ţarnic, dar nu voise! s se #nt%!ple asta, cu! nici nu
voise! s.l vd pe 5uane !ort.
Totu$i, legturile pe care le v)use 1ugh erau ciudate, !ai ciudate dec%t
#!i plcea s recunosc. M certase! $i cu 5uane, $i cu 2ucinda, $i la scurt
ti!p dup aia !uriser. 5ar 1ugh..., el ce cuta #n povestea asta: -6e !ai
prieten. 5in c%te a! au)it, s.a a!u)at copios povestind tuturor celor care
aveau urechi s asculte despre costu!aţia cu bici $i aripi/, !i.a! a!intit
de re!arca #nţeptoare a 2ucindei. ; adevrat, avusese! o !ic ceart cu
drcu$orul chiar #nainte de atac. F ceart !ic $i un atac nese!ni&icativ,
dat &iind c supravieţuise.
M.a! cutre!urat, nesigur de ce #nse!na chestia asta.
5oug a intrat #n birou.
3 0i l!urit treburile:
3 Mda. Mersi.
0! r!as "enaţi pentru o clip, p%n c%nd #n s&%r$it a! dat dru!ul
stvilarului vinei.
3 5oug, eu...
3 2as, Kincaid. 4.are ni!ic.
3 4.ar &i trebuit s spun ce.a! spus. ;ra!...
3 Ter!inat. Mang. ?eat !oart. Se !ai #nt%!pl.
3 Totu$i, nu avea! dreptul. Tu #ncercai s &ii drguţ, iar eu !.a!
purtat ca o ticloas srit de pe &i(.
3 4.ai &ost chiar a$a de srit de pe &i(.
3 5ar categoric o ticloas:
3 1!!, a &cut, ascun)%ndu.$i un )%!bet $i &erindu.$i privirea.
3 *!i pare ru, 5oug. *!i pare &oarte ru.
3 Gata. 4u !ai suport at%ta senti!entalis!.
M.a! aplecat $i l.a! str%ns de braţ, odihnindu.!i u$or capul pe u!rul
lui.
1JH
3 ;$ti un biat de treab, 5oug. 7n biat tare de treab. ,i pe deasupra
un prieten bun. ,i #!i pare ru... #!i pare ru pentru o !ulţi!e de lucruri
care s.au petrecut, sau nu, #ntre noi.
3 4u.ţi &ace gri"i. *ntre prieteni nu se pune, Kincaid.
*ntre noi s.a lsat o lini$te apstoare $i era vdit st%n"enit #nc din cau)a
schi!bului stuia de cuvinte.
3 0 ie$it totul bine: a #ntrebat #n cele din ur!. 5up spectacol te.a!
pierdut din vedere. 6ostu!aţia asta a ta nu prea ! lini$te$te.
3 4.o s.ţi vin s cre)i a cui e c!a$a asta, l.a! &iert un pic, dar apoi
i.a! spus toat povestea, cu! !i se &cuse ru de &aţ cu Seth $i despre
petrecerea de )i de na$tere care a ur!at.
5oug nu !ai putea de r%s c%nd a! ter!inat, dar prea oarecu! u$urat.
3 Mortensen e un tip de treab, a spus #ntr.un &inal, r%)%nd #nc.
3 0cela$i lucru #l spune $i el despre tine.
5oug a r%n"it.
3 ,tii, e... ooo, drace. 0! uitat, dup toat &a)a aia cu tele&oanele... S.a
#ntors spre birou, a scotocit printre h%rtii $i crţi, scoţ%nd #n cele din ur!
la iveal un plic !ic, alb. 0i pri!it un bilet. +aige )icea c l.a gsit noaptea
trecut. Sper c sunt ve$ti bune.
3 Mda, $i eu.
5ar c%nd l.a! v)ut, a! avut dubii. 2.a! luat cu bgare de sea!, de
parc ar &i putut s ! &rig. 1%rtia $i caligra&ia erau identice cu cele din
biletul de data trecut. 0! deschis plicul $i a! citit'
*arevasă$ică te interesea$ă +ngerii că$u-i. Ei bine, o să ai parte de o
demonstra-ie practică +n noaptea asta. Ar trebui să se dovedească mai
instructivă dec%t ceea ce pui tu la cale +n pre$ent, &i pentru asta nici nu e
nevoie să i!o tragi &eului tău ca să te a2ute +n paralela pe care o aci, nu
că n!a& i avut parte de momente nepre-uite privindu!te cum te purtai ca o
t%ră.
Mi.a! ridicat ochii $i a! #nt%lnit privirea curioas a lui 5oug.
3 4i!ic #ngri"ortor, i.a! spus cal!, #!pturind biletul $i v%r%ndu.
!i.l #n geant. 4u e nici o noutate.
5in ce.!i povestise 1ugh, deducea! c 2ucinda &usese ucis noaptea
trecut, iar biletul sta #!i &usese strecurat !ai #nainte, din c%te spunea
5oug. 0vertis!entul trecuse neobservat.
1JG
Se pare c persoana asta nu.!i $tia prea bine orarul, sau de &apt nu voise
s acţione) #nainte. ;ra !ai degrab o tactic !enit s ! sperie.
Indi&erent din ce !otiv ! averti)ase #n legtur cu 2ucinda, nici nu se
co!para cu cealalt re!arc din bilet. G%ndul c cineva ! v)use &c%nd
se( cu Earren #!i ddea &iori.
3 ,i acu! unde te duci: !.a #ntrebat 5oug.
3 *ţi vine sau nu s cre)i, trebuie s gsesc o carte.
3 ;$ti #n locul potrivit.
4e.a! #ntors #!preun la biroul de in&or!aţii, unde era Ta!!i. *!i
&cea plcere s.l vd pe 5oug iniţiind.o #n !unca astaS avea! nevoie de
persoane disponibile pentru toate posturile pentru perioada srbtorilor.
3 ,i acu! o prob practic, i.a! )is. Spune.!i unde ave! cartea asta.
I.a! dat titlul $i a cutat.o #n ba)a de date, #ncrunt%ndu.se c%nd i.au
aprut re)ultatele.
3 4.o ave!, dar pute! s ţi.o co!and!.
M.a! #ncruntat $i eu, #nţeleg%nd deodat de ce preau oa!enii a$a de
iritaţi c%nd le spunea! eu chestia asta.
3 5e!enţial, a! !or!it. ,i de unde &ac eu rost de ea #n noaptea asta:
+robabil c o avea ;rik, dar sigur #nchisese la ora asta.
3 M enervea) c trebuie s.ţi reco!and a$a ceva . a glu!it 5oug .
dar e posibil s &ie o librrie care s o aib.
3 +oate..., a! spus cu ochii la ceas, $i ! #ntreba! p%n la ce or
aveau deschis sucursalele locale.
3 0, Georgina: a #nceput Ta!!i precaut. ,tiu un loc #n care o
gse$ti. ,i e #nc deschis.
M.a! #ntors spre ea surprins.
3 Serios: 7nde... nu> 4u> 4u.!i spune...
3 *!i pare ru, a spus, $i #n ochi #i citea! rug!intea de a o ierta
pentru ase!enea ve$ti. 5ar ulti!a oar c%nd a! &ost eu acolo !ai erau trei
e(e!plare #n stoc. 4u se poate s se &i v%ndut.
0! !%r%it $i !i.a! !asat t%!plele.
3 4u pot s ! duc acolo. 5oug, #!i &aci $i !ie un serviciu:
3 Trebuie s #nchid, !i.a #!prosptat !e!oria. 6e loc vrei s eviţi:
3 KrMstal Star), tr%!ul -vr"itoarei )rghite/.
3 4ici dac ! plte$ti nu calc pe acolo.
1JI
3 ;u, dac !.ai plti, !.a$ duce . a intervenit Ta!!i . dar $i eu
trebuie s #nchid. 5ac #ţi u$urea) e(istenţa, a&l c nu e acolo tot ti!pul.
3 ;(act, a adugat 5oug cu solicitudine. 4ici un director nu e !ereu
de serviciu. +robabil c are alţi anga"aţi care s.o #nlocuiasc.
3 0sta dac nu au personal lips, a! !or!it. 6e ironie>
0! ie$it din !aga)in $i a! intrat #n !a$in ca s ! de.plase) p%n la
KrMstal Star). +e dru!, a! !editat la cele dou in&or!aţii pe care le
culesese! a)i.
Mai #nt%i !enţionarea nephili!ilor. 8ersiunea regelui Iacob po!enise
de progenituri angelice, chiar spusese c erau anor!ale, dar niciodat nu
luase! #n calcul posibilitatea e(istenţei unor descendenţi pe "u!tate
#ngeri. 0dnotrile din e(e!plarul lui TerrM $i al 0ndreii dduser c%teva
detalii despre creaturile astea, dar &usese su&icient c%t s.!i aprind
beculeţul. 6ine era !ai ni!erit, a! g%ndit eu, s se ia $i de #ngeri, $i de
de!oni, dec%t un soi de se!i)eu bastard:
5esigur, descoperirea nephili!ilor venise ca ur!are a versetului despre
#ngerii c)uţi pe care !i.l indicase ;rik. +oate c alerga! de nebun dup
o pist &als, c%nd de &apt netrebnicul era doar un ne!uritor obi$nuit, de$i
nesntos la cap, care tia #n st%nga $i #n dreapta, din a!%ndou taberele. *n
&ond, #nc nu.l eli!inase! pe 6arter de pe lista suspecţilor, $i nici nu !
prinsese! de ce sus.a!intitul uciga$ ar &i dus p%n la capt treaba cu
5uane $i cu 2ucinda, dar l.ar &i lsat #n viaţ pe 1ugh.
6ealalt in&or!aţie pe )iua de a)i, biletul cel nou, nu o&erea prea !ulte
noutţi. +ur $i si!plu dduse! prea t%r)iu de el ca s !ai poat
pre#nt%!pina ceva. ,i dac ! ur!rea vreun voaior, nici pe te!a asta nu
avea! ce &ace.
Totu$i, asta atrgea dup sine o #ntrebare' 5e ce ! tot ur!rea
individul sta: +robele sugerau c era! singura care se bucura de o
ase!enea atenţie, singura care pri!ea bilete. ,i, #nc o dat, !ai era $i
s%c%itorul adevr' toţi cei cu care ! certase! deveniser !ai t%r)iu
victi!e...
6%nd aproape a"unsese! la KrMstal Star), a! tras pe o strad pustie.
6eea ce nu $tiau Ta!!i $i 5oug era c eu de"a avea! o soluţie si!pl
pentru con&runtarea cu 1elena. 0! srit din rochie $i din c!a$a lui Seth,
ca s nu se iroseasc, !i.a! schi!bat aspectul, adopt%ndu.l pe cel al unei
1JJ
tailande)e #nalte $i )velte, cu o rochie de #n. 5eseori ! &olosea! de corpul
sta c%nd pleca! la v%ntoare.
Maga)inul cu speci&ic 4eT 0ge era lini$tit c%nd a! intrat, nu erau
#nuntru dec%t c%ţiva clienţi care cscau gura. 2.a! v)ut pe acela$i adept
cu aspect copilresc, #$i &cea de lucru la cas, $i, slvit &ie cerul, n.o
vedea! pe nicieri pe 1elena. 4ici !car deghi)at n.avea! che& s dau
de nebun.
I.a! )%!bit t%nrului din spatele te"ghelei, !.a! apropiat $i l.a!
#ntrebat unde pot s gsesc cartea. R%n"ind ca un idiot . #n &ond #!i
alesese! un aspect &oarte atrgtor . !.a condus spre o secţiune din
siste!ul lor de catalogare greu de ptruns, $i a gsit i!ediat cartea. 5up
cu! spusese Ta!!i, aveau trei e(e!plare #n stoc.
4e.a! #ntors la cas ca s pltesc, $i a! o&tat u$urat, g%ndindu.! c
avea! s scap de aici nevt!at. 5ar n.a! avut norocul sta> 7$a din
spate care ddea spre sala de con&erinţe s.a deschis $i dinuntru s.a prelins
1elena, de parc a$ &i invocat.o, #!brcat cu o rochie lung &ucsia,
#ncrcat ca de obicei cu cinci kilogra!e de coliere. 2a naiba> 9e!eia asta
chiar prea s aib un al $aselea si!ţ, sau ceva de genul sta.
3 Totul e #n regul, Roger: l.a #ntrebat pe anga"at, scoţ%nd de la
na&talin glasul ei rgu$it, de spectacol.
3 5a, da, a dat el #nsu&leţit din cap, pare.se #nc%ntat c.i )isese pe
nu!ele !ic.
S.a #ntors spre !ine $i !.a cadorisit cu )%!betul ei de div.
3 ?un, draga !ea. ;$ti bine:
Mi.a! a!intit c persona"ul pe care #l #ntruchipa! nu era ranchiunos,
!.a! strduit s )%!besc $i i.a! rspuns politicoas'
3 5a, !ulţu!esc.
3 *!i #nchipuia! . !i.a spus cu gravitate #n ti!p ce.i ddea! banii
biatului . pentru c si!t c ai o aur e(cepţional.
0! &cut ochii !ari, d%nd i!presia, a! sperat eu, c sunt o neiniţiat.
3 Serios:
0 dat din cap, #nc%ntat c avea un public care o aprecia.
3 0i o aur &oarte strlucitoare, &oarte puternic, plin de culori. Te
a$teapt lucruri bune.
;ra !are di&erenţ #ntre ce spunea acu! $i ce.!i spusese la ;!erald
6itM, a! g%ndit eu. 6%nd !i.a v)ut cartea, !.a privit ptrun)tor, probabil
2KK
pentru c era greoaie $i !ustea de aprecieri critice, spre deosebire de
!a"oritatea porcriilor pe care le vindea.
3 Sunt ui!it. M.a$ &i a$teptat s cite$ti despre &elul #n care poţi s.ţi
intensi&ici darurile, cu! s.ţi !a(i!i)e)i potenţialul, #ţi pot reco!anda !ai
!ulte titluri dac e$ti interesat.
9e!eia asta nu #nceta nici o clip cu spiritul sta de co!erciant:
3 0h, !i.ar &ace !are plcere, !.a! revrsat $i eu. 5ar nu a! la !ine
bani dec%t pentru asta, a! spus $i a! &cut un gest spre saco$a pe care o
avea! de"a #n !%n.
3 *nţeleg, !i.a spus cu gravitate. 1aide s.ţi art totu$i. 0$a $tii data
viitoare dup ce s vii.
Medita! indecis care din variante !i.ar cau)a !ai !ulte neplceri' s
!erg cu ea, sau s #ncep un scandal $i dintr.un alt corp. 0! re!arcat un
ceas $i a! v)ut c !aga)inul #nchidea peste un s&ert de or, a$a c nu
putea s.!i iroseasc prea !ult ti!p.
3 Sigur. Mi.ar &ace plcere.
Radiind de #nc%ntare, 1elena !.a condus prin !aga)in, ca pe o alt
victi! prins #n ghearele ei. 6u! pro!isese, ne.a! uitat la crţi despre
&elul #n care s.ţi &olose$ti prţile cele !ai puternice ale aurei, c%teva
despre canali)area &orţei cristalelor $i chiar $i una despre &elul #n care
vi)uali)area poate duce la #ndeplinirea lucrurilor pe care ni le dori! cel
!ai tare. 7lti!a era a$a de co!plicat, #nc%t #!i venea s.!i dau cu ea #n
cap ca s.!i cur! su&erinţa.
3 4u subesti!a puterea vi)uali)rii, !i.a $optit. *ţi poţi controla
propriul destin, #ţi poţi alege singur calea, propriile reguli $i obiective.
Si!t c ai un !are potenţial, dar dac ur!e)i principiile astea poţi s
desctu$e)i $i !ai !ult din tine, tot ceea ce.ţi dore$ti pentru o viaţ &ericit
$i plin de satis&acţii. 6ariera, casa, soţul, copiii.
Ta!.nesa! !.a! tre)it cu o i!agine a nepoatei lui Seth ghe!uit la
!ine #n poal $i !.a! &erit iute de 1elena. 7n sucub nu putea avea copii.
+e !ine nu ! a$tepta un ase!enea viitor, cu sau &r a"utorul crţii steia.
3 Trebuie s plec. Mulţu!esc pentru a"utor.
3 Sigur, a rspuns cu !odestie $i !i.a dat o list pe care trecuse titluri
$i preţuri. ,i stai s.ţi dau $i ni$te bro$uri ale progra!elor $i eveni!entelor
viitoare.
2K1
4u !ai #nceta odat. 6%nd a! &ost su&icient de #ncrcat de h%rtii, pe
care le.a! aruncat apoi #n co$ul de gunoi din parcare, !.a lsat #n s&%r$it #n
pace. 5oa!ne, c%t o ura! pe &e!eia asta. +resupun c 1elena, i!postoarea
palavragioaic, era pre&erabil 1elenei, nebuna delirant care venise la
;!erald 6itM, dar, sincer, !i.era greu s aleg. Mcar &cuse! rost de carte,
asta era tot ce conta.
*n dru! spre cas, a! oprit la unul din restaurantele chine)e$ti care #!i
plceau cel !ai !ult, #n &or!a !ea obi$nuit. 2uase! cartea cu !ine
#nuntru $i !%nca! pui General Tso
22
$i citea! articolul despre nephili!i'
,ep#ilimii sunt men-iona-i pentru prima oară +n Cacerea, D,E, unde
uneori sunt numi-i Furia&iG sau Fcei că$u-iG. Hndierent de traducerea
cuv%ntului, originea nep#ilimilor este evidentă +n acest pasa26 sunt pruncii
semidivini ai +ngerilor &i ai emeilor umane. Cacerea D,E vorbe&te despre
ei ca iind Fvite2iG &i Fvesti-iG. 1n restul 4ibliei se ace prea pu-in reerire
la descenden-a lor angelică, dar +n alte căr-i, precum ,umeri,
0euteronomul &i Hosua se ac recvent reeriri la +nt%lniri cu uria&i &i
bărba-i Fmari la statG. E3istă specula-ii potrivit cărora Fmarea răutateG,
cau$a potopului din Gene$a, D, a ost de apt re$ultatul inluen-ei neaste a
nep#ilimilor asupra omenirii. Alte scrieri aprocrie, precum *artea lui
Enoc# I, tratea$ă mai +n detaliu neca$urile +ngerilor că$u-i &i a amiliilor
lor, arăt%nd elul +n care +ngerii +ntina-i &i!au +nvă-at nevestele Farmece &i
desc%nteceG, +n vreme ce pruncii lor străbăteau păm%ntul +n lung &i!n lat,
ucig%nd &i isc%nd discordie +ntre oameni. ,ep#ilimii, +n$estra-i cu puteri
demne de eroii greci, erau totu&i blestema-i de 0umne$eu &i părăsi-i de
părin-ii lor, condamna-i să umble prin lume tot restul $ilelor, ără pace,
p%nă c%nd +n s%r&it aveau să piară, spre binele omenirii.
Mi.a! #nlţat privirea, cu respiraţia #ntretiat. 4u !ai au)ise!
niciodat de a$a ceva. 0vusese! dreptate c%nd #i spusese! lui ;rik c
practicanţii erau ulti!ii pe care trebuia s #i #ntrebi despre istoria proprieS
bine#nţeles c asta era
F poveste despre care ar &i trebuit s.!i spun $i !ie cineva ceva !ai
devre!e. +rogenituri angelice. Fare nephili!ii erau adevraţi: Fare !ai
e(istau #nc, sau poate dduse! de o &undtur, ur!%nd o pist &als, c%nd
22 9el de !%ncare picant $i dulce la gust, popular #n restaurantele t hine)e$ti din S70 $i
6anada.
2K2
de &apt ar &i trebuit s.!i li!ite) cutarea la ne!uritori de calibrul !eu sau
peste !ine, precu! 6arter: *n &ond, nephili!ii $tia erau pe "u!tate
u!ani, a$a c nu puteau &i a$a de puternici.
5up ce a! pltit consu!aţia, !.a! dus la !a$in $i !i.a! des&cut
pr"itura cu rva$ pe dru!. 4u era ni!ic #nuntru. *nc%nttor. F ploaie
delicat se cernea #!pre"ur $i ! cuprindea #ncet oboseala, deloc de !irare
dac ţinea! sea!a de ulti!ele 2B de ore.
4.a! gsit loc de parcare c%nd a! a"uns #n Oueen 0nne, ceea ce
presupunea un eveni!ent sportiv sau vreun spectacol pe undeva prin
apropiere. Mor!ind, a! parcat la $apte cvartale de cas $i !i.a! "urat c
nu !ai #nchirie) niciodat un aparta!ent cu locuri de parcare doar pe
strad. 8%ntul pe care #l si!ţiser! Seth $i cu !ine !ai devre!e se !ai
do!olise, cu! era $i nor!al, #ntruc%t Seattle nu e un ora$ v%ntos. *ns
ploaia se #nteţise, indispun%ndu.! $i !ai tare.
;ra! pe la "u!tatea distanţei p%n acas c%nd a! au)it pa$i #n spatele
!eu. M.a! oprit $i !.a! #ntors, dar nu a! v)ut ni!ic, cu e(cepţia
caldar%!ului ud #n care se re&lectau vag &elinarele de pe strad. 4u era
ni!eni. M.a! #ntors #napoi $i a! grbit pasul p%n c%nd a! dat din cap #n
g%nd $i !.a! &cut nev)ut. Aero!e avea dreptate, chiar c g%ndea! prea
!ult ca o &iinţ u!an.
*ns nu.!i plcea strada pe care alesese! s ! #ntorc, era prea pustieS
trebuia s traverse) $i s parcurg restul distanţei chiar pe bulevardul Oueen
0nne.
Toc!ai dduse! colţul c%nd !.a lovit ceva tare #n spate, arunc%ndu.!
#nainte vreo doi !etri, chestie care !.a speriat a$a de tare, #nc%t a!
redevenit vi)ibil.
0! #ncercat s ! #ntorc, $i a! dat din !%ini la atacatorul !eu, dar a!
pri!it o alt lovitur violent #n cap care !.a aruncat #n genunchi. 0vea!
sen)aţia c sunt lovit cu ceva de &or!a unei !%ini, dar era str%ns pu!n,
!ai degrab ca o b%t de baseball. 0tacatorul !.a lovit din nou, de data
asta #n o!oplat, $i a! ţipat, #n speranţa c avea s ! aud cineva. *nc o
lovitur !i.a $ters urechea, iar &orţa ei !.a aruncat pe spate.
0! ridicat ochii !i"iţi, #ncerc%nd s.l surprind pe la care &cea chestia
asta, dar tot ce.a! putut s )resc a &ost o &or! #ntunecoas $i a!or&,
care s.a repe)it la !ine cu &orţ $i a! #ncasat #nc o lovitur #n &alc. 4u
2K<
! putea! &eri de ploaia aia de lovituri $i nu ! putea! #!potrivi durerii
care ! cople$ea, !ai apstoare $i !ai grea dec%t ploaia din "urul !eu.
5eodat !.a orbit o lu!in strlucitoare, at%t de strlucitoare #nc%t era
dureroas. 4u era! singura care credea asta. 0tacatorul s.a retras, !i.a dat
dru!ul $i, de deasupra !ea, a! au)it un ţipt ciudat, ascuţit. 0tras
ire)istibil, a! privit spre lu!in. F durere s&%$ietoare !i.a strpuns
creierul c%nd a! &cut asta, iar ochii !ei au surprins silueta care venea spre
noi' &ru!oas $i cu!plit, colorat $i incolor, lu!in $i be)n, #naripat $i
#nar!at cu o sabie, cu trsturi schi!btoare $i greu de deslu$it.
7r!torul ţipt pe care l.a! au)it era al !eu, agonia $i e(ta)ul a ceea ce
v)use! #!i p%r"oliser si!ţurile, de$i acu! i!aginea dispruse. 8ederea
#!i trecuse de la alb la !ai alb, p%n c%nd e$uase #n negru, $i n.a! !ai
v)ut ni!ic.
0poi s.a a$ternut lini$tea.
Lcea! acolo $i suspina!, rnit &i)ic $i su&lete$te. S.au au)it ni$te pa$i
$i a! si!ţit pe cineva ls%ndu.se #n genunchi l%ng !ine. 4u $tiu cu! se
&ace, dar #n ciuda orbirii, a! $tiut c nu era atacatorul. 0la &ugise de !ult.
3 Georgina: !.a strigat un glas &a!iliar.
3 6arter, a! icnit $i l.a! cuprins cu braţele.
2KB
Capitolul 17
M.a! tre)it cu torsul lui 0ubreM #n ureche. 6%nd a si!ţit c !i.a! venit
#n &ire, s.a apropiat $i !ai tare $i !.a lins pe obra), l%ng lobul urechii, iar
!ustţile ei !i se &recau u$or de piele. M g%dila, a$a c !.a! agitat u$or
$i a! deschis ochii. Spre ui!irea !ea, a! )rit lu!in, culoare $i
contururi, de$i ca prin ceaţ $i distorsionate.
3 8d, i.a! !or!it lui 0ubreM $i a! #ncercat s ! ridic #n capul
oaselor.
Instantaneu, !ii $i !ii de dureri !i.au strpuns tot corpul, lucru care
!i.a #ngreunat !i$carea. Sttea! #ntins pe canapea $i era! acoperit cu o
ptur veche de l%n.
3 4or!al c ve)i, !.a in&or!at glasul rece al lui Aero!e,
2a care 0ubreM $i.a luat tlp$iţa. 5e$i ai &i !eritat s r!%i &r vedere.
6e.ai avut #n cap c%nd te.ai uitat la un #nger #n toat splendoarea lui:
3 4u, i.a! spus $i a! !i"it ochii la silueta lui #ntunecat care se
pli!ba #naintea !ea. 8oia! s spun c nu g%ndea!.
3 ; evident.
3 Ter!in, s.a au)it, laconic, glasul lui 6arter de undeva din spatele
!eu.
M.a! #ndreptat $i !i.a! aruncat privirea #!pre"ur $i i.a! )rit silueta
esto!pat, spri"inindu.se de un )id. +eter, 6odM $i 1ugh stteau $i ei prin
apropiere, #n ca!er. ;ra ca o reuniune nor!al de &a!ilie anor!al $i n.
a! putut s nu i)bucnesc #n r%s.
3 ,i tu erai acolo, $i erai $i tu...
6odM s.a a$e)at l%ng !ine, iar trsturile lui s.au !ateriali)at, bine
conturate, c%nd s.a aplecat ca s ! studie)e !ai de aproape. ,i.a trecut un
deget cu delicateţe pe po!ete, #ncruntat.
3 6e s.a #nt%!plat: a #ntrebat.
I!ediat a! devenit serioas.
3 6hiar a$a de nasol e:
3 4u, a !inţit el. 2a 1ugh a &ost !ai nasol.
2KD
5rcu$orul a scos un sunet nede&init din partea cealalt a #ncperii.
3 ,tiu de"a ce s.a #nt%!plat, a i)bucnit Aero!e, $i nu era nevoie s.i
vd chipul de!onului de aproape ca s.!i dau sea!a c ! &ulgera cu
privirea. 6e nu #nţeleg eu e de ce s.a #nt%!plat. 6hiar ai #ncercat s te v%ri
#n cea !ai periculoas situaţie posibil: 1!, hai s vede!... alee
#ntunecoas, ni!eni prin prea"!... 6a! a$a ar veni:
3 4u, a! replicat. 4u asta avea! #n cap. Tot ce voia! era s a"ung
acas.
2e.a! relatat #nt%!plrile serii c%t de bine !.a! priceput, #ncep%nd cu
&a)a cu pa$ii $i #ncheind cu 6arter.
6%nd a! ter!inat, 1ugh s.a a$e)at pe un &otoliu vi)avi de !ine, cu un
aer !editativ.
3 6u pau)e, )ici:
3 +o&ti!:
3 6e.ai povestit tu... te.a lovit, pau), apoi #nc o dat, pau), apoi #nc
o dat. 0$a e:
3 0$a, $i: 6e $tiu eu: 4u a$a decurge o btaie: +u!n, te retragi, $i
apoi te !ai pregte$ti de un pu!n: ,i #n plus vorbi! de pau)e de, $tiu $i
eu, o secund sau ca! a$a. 4ici !car n.aveai ti!p s respiri.
3 2a !ine n.a &ost la &el. +e !ine !.a $i tiat. 0 &ost un atac susţinut,
un $ir ne#ncetat de lovituri. ;ra ceva ce s&ida puterea de #nţelegere sau
capacitatea &i)ic, ceva categoric supranatural.
3 0$a a &ost $i la !ine, a! replicat. 6rede.!, nu !.a! putut
#!potrivi. 4.a &ost doar un ca&t ca #ntre oa!eni, dac asta sugere)i.
1ugh a ridicat doar din u!eri.
S.a lsat lini$tea $i i.a! aruncat drcu$orului o privire pie)i$, c%t !i.a
per!is vederea li!itat.
3 9ac schi!b de priviri pline de t%lc, nu:
3 6ine:
3 6arter $i Aero!e. *i si!t. M.a! #ntors spre 6arter, $i !.a! #ntrebat
deodat dac scopul cltoriei !ele de noaptea trecut se dusese pe apa
s%!betei. 6u!va !i.ai recuperat $i !ie saco$a pe care o avea! cu !ine:
*ngerul s.a dus la dulapul din buctrie, a luat de pe el o saco$ $i !i.a
aruncat.o. 6apacitatea de a percepe pro&un)i!ea spaţiului #!i era #nc pe
FoG a$a c a! ratat.o, iar saco$a a rico$at din canapea $i a ateri)at pe
2KH
podea, oca)ie cu care cartea s.a strecurat a&ar. Aero!e a ridicat.o i!ediat
$i a citit titlul.
3 S &iu al dracuC, Georgie. 5e.aia ddeai tu t%rcoale prin cotloane
#ntunecate: +entru asta era gata s dai colţuC: =i.a! spus s ter!ini cu
investigarea v%ntorilor de va!piri...
3 1ai, &ii serios, a strigat 6odM, #n aprarea !ea. 4i!eni nu !ai crede
chestia asta. ,ti! c la care se #ndeletnice$te cu a$a ceva e #nger...
3 *nger: a #ntrebat de!onul $i #n cuvintele lui a! sesi)at a!u)a!ent,
$i chiar bat"ocur.
3 @la care !i.a &cut !ie chestia asta nu era !uritor, a! &ost de acord,
#nver$unat. Sau lui 1ugh, sau 2ucindei, sau lui 5uane. ;ra un nephili!.
3 7n nephi... ce: a #ntrebat 1ugh surprins.
3 0sta nu e un persona" din "trada "esame: a deschis $i +eter gura
pentru pri!a oar.
Aero!e !.a privit &i( o clip, #n tcere, $i #ntr.un &inal !.a #ntrebat'
3 6ine ţi.a spus de chestia asta: 4u a a$teptat rspunsul $i i s.a adresat
#ngerului. ,tii c nu ai voie s...
3 4u i.a! spus eu, a rspuns 6arter cu bl%ndeţe. +resupun c s.a prins
singur. 4u prea ai #ncredere #n oa!enii ti.
3 M.a! prins singur, de$i a! avut a"utor.
0! povestit pe scurt #nlnţuirea de indicii, cu! ! dusese o pist la
alta, de la ;rik la cartea de la KrMstal Star).
3 Rahat, a !or!it Aero!e dup ce !i.a ascultat tirada. ?ga.te.a$
undeva, 4ancM 5reT.
3 ?un . a intervenit +eter . oi &i avut tu parte de o curs in&ernal, daC
tot nu ne.ai spus ce e un nephilopogus.
3 4ephili!, l.a! corectat, apoi l.a! privit $ovielnic pe Aero!e. +ot:
3 *!i ceri !ie voie: 6e straniu.
0! luat asta drept o #ncuviinţare, $i a! #nceput nesigur'
3 4ephili!ii sunt copiii care au re)ultat din #!preunarea #ngerilor $i a
oa!enilor. 6u! )ice #n pasa"ul la din 9acerea, #n care se spune c #ngerii
au c)ut $i $i.au luat neveste din specia u!an, $tiţi: ;i bine, nephili!ii
si!t re)ultatul. 0u anu!ite abilitţi... nu le $tiu pe toate... &orţ $i putere...
ca eroii greci...
3 Sau ca un coi #n talp, a adugat Aero!e cu a!rciune. 4u uita de
chestia asta.
2KG
3 *n ce &el: a #ntrebat 1ugh.
6%nd a! v)ut c Aero!e tace, a! continuat'
3 +i... din c%te a! citit eu, se spune c porneau discordie $i !celuri
#ntre oa!eni.
3 5a, dar sta nu se ia de oa!eni, a atras atenţia +eter. 6arter a ridicat
din u!eri.
3 Sunt i!previ)ibili. ;i nu se supun nici unui &el de reguli, $i, sincer,
nu prea $ti! care sunt intenţiile stuia. +entru el e un "oc, asta e sigur, dac
ne lu! dup atacurile aleatorii asupra ne!uritorilor $i dup biletul pe care
i l.a tri!is Georginei.
3 ?ilete, l.a! corectat. 0! !ai pri!it unul chiar #nainte s !oar
2ucinda, dar eu a! &ost toat noaptea cu Seth $i nu l.a! citit p%n a doua
)i.
1ugh $i va!pirii s.au #ntors spre !ine cu ochii sco$i din orbite.
3 0i &ost cu Seth toat noaptea: a #ntrebat 6odM nucit. Fri sta care
!ai e: s.a interesat 1ugh.
3 Scriitorul, i.a srit +eter #n a"utor.
5rcu$orul !.a privit cu un interes sporit.
3 ,i ce.ai &cut -toat noaptea/:
3 0! putea s nu discut! despre viaţa a!oroas a Georginei #n
!o!entul sta, de$i poate &i &ascinant: a sugerat Aero!e $i !i.a aruncat o
privire interogativ. 0sta dac nu cu!va Seth sta e o persoan cu un
caracter pro&und !oral $i un o! principial, a crui energie vital ai de g%nd
s o subtili)e)i #n cur%nd, contribuind la cau)a rului $i la #ndeplinirea
scopurilor sale.
3 0i dreptate cu pri!a parte, nu $i cu restul.
3 2a naiba. Trebuie s beau ceva.
3 Si!te.te ca acas.
Aero!e a pornit spre bar $i a scotocit #nuntru.
3 ,i cu! pute! s d! de nephili!ul sta: a #ntrebat 6odM,
readuc%ndu.ne la subiect.
M.a! uitat nedu!erit la 6arter $i la Aero!e. 4u cuno$tea! detaliile
tehnice.
3 4u pute!, a anunţat #ngerul cu veselie.
3 5eci $i ei pot s.$i ascund a!prenta personal, la &el ca ne!uritorii
de rang #nalt.
2KI
0 #ncuviinţat din cap spre !ine.
3 5a, au tot ce e !ai ru de la a!bii prinţi. +uteri din bel$ug $i
abilitţi pseudo.angelice, a!estecate cu un spirit rebel, dragoste pentru
lu!ea !aterial $i un prost control al pornirilor luntrice.
3 6%t putere au: a! #ntrebat. Sunt pe "u!tate oa!eni, corect: 5eci
au "u!tate de putere:
3 @sta e trucul, a spus Aero!e, pr%nd !ai )globiu cu un pahar de gin
#n !%n. 8aria) #n !are !sur, a$a cu! $i &iecare #nger are un nivel
di&erit de putere. 7n lucru e sigur' nephili!ii !o$tenesc !ult !ai !ult
dec%t "u!tate din puterea prinţilor lor, de$i niciodat n.o pot dep$i.
6hiar $i a$a, e destul, !otiv pentru care a! #ncercat s v bag !inţile #n
cap ca s staţi deoparte. 7n nephili! poate &oarte u$or s v &ac ar$ice pe
oricare dintre voi.
3 5ar nu $i pe voi, a rostit +eter cuvintele, !ai degrab ca pe o
a&ir!aţie dec%t ca pe o #ntrebare, #n ciuda nesiguranţei care se insinua #n
glasul lui.
4ici #ngerul $i nici de!onul nu au rspuns, $i iar !i s.a aprins un
beculeţ.
3 5e.aia !ergeţi cu a!prenta personal disi!ulat. ,i voi v ascundeţi
de el.
3 Sunt si!ple !suri de precauţie, a protestat Aero!e.
3 5e tine a &ugit, i.a! a!intit lui 6arter. Trebuie s &i &ost !ai puternic
dec%t el.
3 +robabil, !i.a dat dreptate. ;ra! !ai preocupat de tine,,a$a c nu l.
a! si!ţit prea bine. 7n #nger a&lat #n toat splendoarea lui sperie
!a"oritatea &iinţelor, pe un o! #l o!oar chiar, a$a c poate a! &ost !ai
puternic dec%t el sau poate nu, e greu de spus.
4u !i.a plcut deloc rspunsul sta.
3 *n orice ca), ce &ceai acolo:
L%!betul sarcastic, !arca personal a #ngerului, $i.a &cut apariţia.
3 Tu ce.ţi #nchipui: Te ur!rea!.
0! tresrit.
3 +o&ti!: 0tunci a! avut dreptate... #n )iua aia la ;rik...
3 M te! c da.
3 5u!ne)eule> a e(cla!at +eter, ui!it. 6hiar c prinse$i un &ir,
Georgina. 6el puţin c%nd spuneai c te ur!re$te.
2KJ
M si!ţea! #ntruc%tva r)bunat, de$i 6arter nu !ai prea a &i
vinovatul. 1ugh avusese dreptate c%nd ! acu)ase c sunt in&luenţat.
6hiar ţinea! s &ie 6arter responsabilul pentru toate atacurile astea, ca un
&el de r)bunare pentru toate dţile #n care ! luase la b$clie. Intervenţia
lui oportun de pe alee ! &cea doar s nu !ai $tiu ce s cred despre el.
6arter s.a lansat #n e(plicaţii'
3 5up ce a! reali)at c probabil pri!ul bilet era de la nephili!ul
sta, !.a! g%ndit c ar &i prudent s apar din c%nd #n c%nd, dat &iind c
a!icul nostru pare deosebit de interesat de tine. Intenţia !ea era s.l sau s.
o prind cu garda "os, nu s te a"ut, de$i ! bucur c a! putut. *n plus, #n
)iua aia la ;rik...
S.a uitat la Aero!e, iar de!onul $i.a aruncat braţele #n aer.
3 Sigur> 5e ce nu: Spune.le, spune.le tot, $i a$a $tiu de"a prea !ulte.
3 ;rik...: i.a! dat un i!puls.
3 9iinţa asta, nephili!ul sta... 6arter s.a oprit, cu un aer !editativ.
9iinţa asta $tie surprin)tor de !ulte despre noi $i despre co!unitatea de
ne!uritori.
3 +i... e cu! ai spus tu, corect: a #ntrebat +eter. 4ephili!ul sta #l
reperea) pe unul dintre noi $i #l ur!re$te.
3 4u. 8reau s )ic da, e posibil, dar probele indic &aptul c sta $tie
!ai !ulte dec%t poate a&la supraveghindu.ne pur $i si!plu...
3 +entru nu!ele lui 5u!ne)eu . a i)bucnit Aero!e . dac te apuci s le
spui, atunci spune.le, las.te de ci!ilituri. 5e!onul s.a #ntors spre noi $i a
continuat' 6e spune el e c nephili!ul sta are un co!plice, cineva #i
serve$te in&or!aţii despre co!unitatea de ne!uritori de aici.
2a &el ca !ine, 6odM a prins $i el insinuarea.
3 6re)i c ;rik e la care &ace chestia asta, a spus el.
3 ; principalul suspect, a recunoscut 6arter cu un aer vinovat. ; pe aici
de )eci de ani $i are talentul de a si!ţi ne!uritorii.
3 ,i c%nd ! g%ndesc c el a vorbit a$a de &ru!os despre tine..., a!
!or!it, prad ui!irii. ;i bine, te #n$eli. 4u e el, nu e ;rik.
3 0cuC nu te o&usca $i tu, Georgie. 4u e singura noastr pist, doar cea
!ai probabil.
3 ,i nu.!i place nici !ie !ai !ult dec%t ţie, a adugat #ngerul. 5ar nu
pute! respinge nici o posibilitate. Trebuie s neutrali)! a!eninţarea
21K
nephili!ului c%t !ai cur%nd posibil. 4e.a scpat din !%n situaţia. F s
cere! a"utor din a&ar #n cur%nd, iar asta e #ntotdeauna o pacoste.
3 ,i atunci de ce nu ne la$i pe noi s te a"ut!: a! strigat 5e ce toat
secreto$enia asta:
3 Tu e$ti surd: ; spre binele vostru. 9iinţa asta ar putea s v &ac
pra&> a spus Aero!e $i a dat de du$c $i restul ginului.
4u credea! eu a$a ceva. ;ra #n "oc ceva !ai !ult dec%t siguranţa
noastr. Aero!e #nc nu o dduse pe &aţ.
3 5a, dar...
3 *ntrunirea co!itetului se s&%r$e$te aici, !.a #ntrerupt cu rceal. 0ţi
vrea s ne scu)aţi pe !ine $i pe Georgina:
Rahat> Mi.a! privit disperat prietenii $i spera! s stea $i s ! apere,
dar au tulit.o cu toţii. 6e la$i> a! g%ndit. 4ici unul dintre ei nu ar &i su&lat
#n &aţa lui Aero!e c%nd vorbea #n &elul sta. Sincer, nici eu n.a$ &i &cut.o
dac a$ &i &ost #n locul lor.
0! re!arcat c nu a plecat $i 6arter. Se pare c indicaţia nu i se aplica
$i lui.
3 Georgie . a #nceput Aero!e cu gri" c%nd ceilalţi au plecat . noi doi
pre! s ne lovi! ca! des unul de cellalt #n ulti!a vre!e. 4u.!i place
chestia asta.
1.11 4u se poate spune c ne lovi! unul de altul, a! strecurat o
re!arc, &oindu.! nelini$tit pentru c #!i a!intea! de !ani&estarea de
&orţ de la spital $i a!eninţarea c ! -pune la pstrare/ pe undeva. +ur $i
si!plu ave! di&erenţe de opinie #n ulti!a vre!e.
3 5i&erenţe din cau)a crora poţi s !ori.
3 Aero!e, nu se poate s &ie...
3 5e.a"uns.
5e !ine s.a i)bit un )id de putere care !.a tr%ntit #napoi pe canapea.
;ra ca la cursele alea de la carnaval #n care oa!enii stau pe !arginea unei
#ncperi circulare care se #nv%rte din ce #n ce !ai repede, p%n ce inerţia
23
&ace ca toat lu!ea s se lipeasc de pereţi. Mi$carea devenise un chin, $i
p%n $i respiratul era o lupt. M si!ţea! ca 0tlas pe c%nd purta povara
lu!ii.
2< 5e &apt, un ase!enea &eno!en este cau)at de &orţa centri&ug.
211
Glasul lui Aero!e !i.a tunat #n !inte, iar partea cura"oas din !ine i.a
bleste!at trucurile ie&tine, #n ti!p ce restul prţilor se &cuser !ici.
Vreau să mă ascul-i &i tu o dată +n via-a ta ără să mă +ntrerupi +ntruna.
,u po-i să!-i tot bagi nasul. 1n elul ăsta atragi aten-ia asupra ta, &i de2a ai
parte de mai multă de la nep#ilimul ăsta dec%t mi!ar plăcea. ,u!mi trebuie
&i nici nu vreau un nou sucub. 5!am obi&nuit cu tine, Georgina, &i nu
vreau să te pierd. 1nsă sunt mai +ngăduitor cu tine dec%t ar trebui. "capi
nepedepsită pentru mai multe lucruri dec%t ar permite un alt ar#idemon.
,u m!a deran2at să iu +ngăduitor cu tine p%nă acum, dar lucrurile se pot
sc#imba, mai ales dacă o să continui să ii nesupusă. Pot să te transer +n
altă parte, departe de ilu$ia vie-ii ăsteia comode de iin-ă umană pe care
-i!ai creat!o. "au pot s!o c#em pe 8ilit# &i să!i spun ei direct cum te por-i
tu. "unt sigură că i!ar plăcea să te bage iar la instruc-ie un pic.
6%nd a po!enit despre Regina sucubilor, ini!a !i s.a oprit. 4u!ai o
dat o #nt%lnise!, c%nd intrase! #n bran$. *nt%lnirea cu ea, ca! ca atunci
c%nd #l v)use! pe 6arter #n toat splendoarea lui angelic, nu era o
e(perienţ pe care voia! s.o !ai a! prea cur%nd.
1n-elegi?
3 5...da.
E&ti sigură?
+resiunea a crescut, $i tot ce.a! putut s &ac a &ost s dau u$or din cap.
Te!niţa !ental a c)ut brusc $i !.a! prvlii #nainte, inspir%nd ad%nc.
*nc si!ţea! locul #n care ! atinsese &orţa lui, o versiune tactil a
i!aginii care #ţi r!%ne pe retin dup ce te orbe$te bliţul unui aparat &oto.
3 M bucur c #nţelegi, $i sunt sigur c o s #nţelegi $i dac cu nu te
cred pe deplin. ; #n natura celor ase!enea nou.
3 0cu! e !o!entul #n care ! pui undeva la pstrare:
0 chicotit u$or. 0!eninţtor.
3 4u. 6el puţin nu deoca!dat. Sincer, cred c ai nevoie de un pic de
supraveghere ca s te &ere$ti de neca)uri. 5e ase!enea, nu sunt sut la sut
convins c tu $i cu nephili!ul aveţi o relaţie pasager.
*!i sttea pe li!b s.i spun ceva, dar !.a! abţinut, pentru c #nc !
ardea pielea.
3 2.a$ pune pe unul din prietenii ti s se ocupe de asta, dar nu !
#ndoiesc c o s.l "oci pe degete cu! vrei tu. 4u, ai nevoie de o bon care
s nu se #nduplece $i care s nu se lase pclit de tine.
212
3 S nu se lase pclit: 0tunci cine e:
+reţ de o clip !i.a trecut prin cap c se re&er la el #nsu$i, asta p%n s
re!arc )%!betul $!echeresc al lui 6arter. ;ra i!posibil>
3 Tu vorbe$ti serios: a! e(cla!at.
3 F s se asigure c te supui regulilor, Georgie. Mai !ult de at%t, o s
te ţin #n viaţ.
3 +ractic, e$ti cea !ai bun pist pe care o ave! #n !o!entul de &aţ, a
e(plicat 6arter. 4ephili!ul sta e interesat de tine, de$i interesul lui pare s
&i trecut de la lsarea de bilete la atac.
3 6arter va &i pregtit, #n ca)ul #n care #ncearc s duc la bun s&%r$it ce
a #ntrerupt el. 5e ase!enea, poate s.ţi &ereasc aparta!entul de ochi
iscoditori.
3 5a, dar o s.l si!t c%nd ie$i!..., a! #ncercat ti!id.
3 4u !ai !ult dec%t tine, !i.a a!intit 6arter. ,i a! s &iu invi)ibil, ca
o &anto! alturi de tine, ca un #ngera$ pe u!r, dac vrei. 4ici n.o s $tii
c sunt prin prea"!.
3 Aero!e, te rog, nu poţi s &aci chestia asta.
3 +ot, $i chiar a! s.o &ac. 5ac nu cu!va, dup cu! a! spus, vrei s
a! o !ic discuţie cu 2ilith...
2a naiba. 0!eninţarea cu 2ilith era !ai puternic dec%t oricare posibil
punere la pstrare, iar el $tia chestia asta.
3 ?un. 5ac ne.a! l!urit, #!i iau tlp$iţa $i v las s v instalaţi, a
spus Aero!e $i $i.a !utat privirea de la unul la altul, iar ochii lui negri au
poposit o clip asupra !ea. 0h, apropo. 7it.te $i tu #n oglind la un
!o!ent dat.
G%ndul !i.a )burat la &elul #n care #!i cercetase 6odM rnile, $i !.a!
#ncruntat.
3 Mersi c !i.ai adus a!inte.
3 6e.ţi aduc eu a!inte e c e$ti sucub. 8%ntile alea de!onstrea) c
tu te cre)i u!an. ;i bine, nu e$ti. Trebuie s le si!ţi, dar nu trebuie s le
$i a&i$e)i.
6u aceste cuvinte, de!onul s.a &cut nev)ut c%t ai bate din pal!e,
ls%nd #n ur! un !iros u$or de pucioas, dar eu bnuia! c erau trucuri
ie&tine de !agician de doi bani.
3 ?un, deci eu dor! pe canapea: !.a #ntrebat 6arter cu veselie.
3 5u.te naibii.
21<
0! ie$it din #ncpere ca s ! uit #n oglind.
3 7r%t te !ai porţi cu noul tu coleg de ca!er.
3 4.a! cerut eu s...
M.a! oprit pe la "u!tatea holului. *n ulti!ele spt!%ni #l bnuise!
pe 6arter de cri! $i de alte lucruri #ngro)itoareS de vreo "u!tate de secol
#ncoace #l ura! ca individ. 6u toate astea, el toc!ai #!i salvase viaţa, $i nu
scosese! nici un cuv%nt de !ulţu!ire.
M.a! #ntors spre el, $i nu putea! s su&r ce avea! s.i spun acu!.
3 *!i pare ru.
0vea o privire ase!ntoare cu cea a lui Aero!e c%nd #i ceruse! voie
!ai devre!e.
3 Serios: +entru &a)a de adineauri:
3 +entru c nu ţi.a! !ulţu!it !ai devre!e. +entru c !i.ai salvat
viaţa. 4u ! #nţelege gre$it, nu ! bucur c #!i stai pe cap, dar #ţi sunt
recunosctoare pentru ce ai &cut atunci. ,i #!i $i pare ru dac nu a! &ost
toc!ai... drguţ cu tine.
;(presia #ngerului era i!penetrabil.
3 M bucur c ţi.a! &ost de a"utor.
4e$tiind ce altceva s !ai spun, !.a! #ntors $i !i.a! v)ut de dru!.
3 ,i acu! ce ai de g%nd s &aci: !.a #ntrebat.
M.a! oprit din nou.
3 ;value) distrugerile $i apoi ! duc la culcare. Sunt obosit $i rnit.
3 0h, adic nu st! la palavre ca a!icii, toat noaptea, nici nu ne
u!&l! de &loricele de poru!b $i nici nu ne deghi)!:
3 4u o lua personal, dar ţie nu ţi.ar prinde ru o -deghi)are/. 0rţi ca
un re&ugiat. 5e ce... 0! #nghiţit #n sec $i a! re&or!ulat ideea, #n ti!p ce.l
studia!. 6%nd te.a! v)ut a&ar, pe strad, erai... erai at%t de &ru!os.
9iinţa cea !ai &ru!oas pe care a! v)ut.o vreodat, a! spus abia $optit.
6arter a devenit sobru.
3 S $tii c $i Aero!e e la &el. *n &or!a lui adevrat. ; la &el de
&ru!os. *ngerii $i de!onii au o ob%r$ie co!un. ;l $i.a ales s arate ca
Aohn 6usack.
3 5e ce: 5e ce &ace chestia asta: ,i de ce tu alegi s arţi ca un drogat,
sau ca un boschetar:
6olţurile gurii #ngerului s.au #nlţat un pic.
21B
3 5e ce o &e!eie care pretinde c vrea s evite atenţia brbaţilor de
treab alege o &or! care #i &ace pe toţi cei din "urul ei s #ntoarc i!ediat
capul dup ea:
0! #nghiţit din nou #n sec $i !.a! pierdut #n ad%ncul ochilor lui, dar nu
la &el cu! ! pierduse! #n ochii lui Ro!an sau ai lui Seth. ;ra !ai
degrab de parc #ngerul ar &i putut s vad prin !ine, prin toate &aţadele
!ele, p%n #n su&let, sau #n ce !ai r!sese din el.
6u un !are e&ort, !.a! s!uls din privirea aia ptrun)toare $i !.a!
#ntors #napoi spre dor!itorul !eu.
3 4i!eni nu este pedepsit o ve$nicie, !i.a spus cu bl%ndeţe.
3 Serios: ;u a! au)it altceva. 4oapte bun.
M.a! dus la !ine #n dor!itor $i a! #nchis u$a #n ur!a !ea. 6hiar
#nainte s scoat clic.ul la, l.a! au)it pe 6arter strig%nd'
3 ,i ia )i, cine pregte$te !icul de"un:
21D
Capitolul 18
0 doua )i pe la 1K di!ineaţa, tele&onul !.a s!uls dintr.un vis populat
cu #ngheţat cu !edu)e $i cu !ent $i &ulgi de ciocolat. M.a! rostogolit $i
a! rspuns, descoperind #n ti!pul sta c ! durea !ult !ai puţin dec%t
noaptea trecut. 0cţionase vindecarea de care erau capabili ne!uritorii.
3 0lo.
3 Salut, sunt Seth.
Seth> ?rusc, a! &ost cople$it de eveni!entele )ilei anterioare. Liua de
na$tere. *ngheţata. +ar&u!ul. M.a! #ntrebat din nou cu cine trebuise s se
#nt%lneasc dup ce ! lsase pe !ine la librrie.
3 Salut, !.a! entu)ias!at $i !.a! ridicat #n &und. 6e &aci:
3 4u prea ru. Sunt, , la ;!erald 6itM $i nu te.a! v)ut...!i s.a
spus c ai )i liber.
3 Mda. 8in !%ine.
3 ?un. +i atunci, , vrei s ie$i! pe undeva !ai t%r)iu: S lu!
pr%n)ul: Sau poate s !erge! la un &il!: 0sta dac nu cu!va ai alte
planuri...
3 4u... nu toc!ai..., a! spus $i !i.a! !u$cat bu)ele, repri!%nd
#ncuviinţarea instantanee care era gata s.!i ţ%$neasc din gur.
*nc si!ţea! atracţia aia ciudat $i ine(plicabil $i senti!entul la de
&a!iliaritate $i con&ort c%nd era! cu Seth. Mi.ar &i plcut s ies !ai !ult
cu el, dar de"a #ncercase! s dep$esc graniţa prieteniei $i a ie$itului cu
Ro!an, $i acu! trgea! ponoasele. 0r &i !ult !ai bine s nu #ncep $i cu
Seth, de$i #!i dorea! &oarte tare. *n plus, nu uitase! de bodMguardul !eu
angelic. 4u prea #!i convenea s.!i stea #n c%rc, a$a c era !ai bine s.l
ţin pe 6arter acas c%t de !ult posibil.
3 5ar sunt bolnav.
3 Serios: *!i pare ru.
3 Mda, $tii tu... senti!entul la de s&%r$eal. P4u era #n totalitate o
!inciun.Q 4u prea ! si!t #n stare s ies a)i.
21H
3 0h. ?ine. 0i nevoie de ceva: 8rei s.ţi aduc, poate, ceva de
!%ncare:
3 4u... nu, l.a! asigurat #n grab, $i !i.a! alungat din !inte i!agini
cu Seth d%ndu.!i s !n%nc sup de pui, #n ti!p ce eu pierdea! ti!pul, #n
pi"a!ale.
1ristoase. 0vea s &ie !ai greu dec%t #!i #nchipuise! eu.
3 4u vreau s tot ai tu gri" de !ine, a! spus. 5ar !ersi oricu!.
3 4u ! deran"ea). 0, nu e nici o proble!.
3 0r trebui s vin !%ine la !unc, dac nu se #nrutţe$te situaţia... a$a
c ne vede! atunci. +oate be! o ca&ea. Sau !ai degrab eu beau o ca&ea
iar tu... nu bei o ca&ea.
3 ?ine. Mi.ar &ace plcere. S nu beau ca&ea, vreau s spun. Te
deran"ea)... adic, pot s te caut !ai t%r)iu s vd cu! te si!ţi: +ot s te
sun iar:
3 Sigur.
Tele&onul era o cale destul de sigur.
3 ?ine. 5ac ai nevoie de ceva p%n atunci...
3 ,tiu cu! s dau de tine.
4e.a! luat la revedere $i a! #nchis $i !.a! dat "os din pat ca s vd ce
!ai &cuse po)na$ul la de 6arter. 2.a! gsit pe #nger st%nd pe un taburet
l%ng dulapul din buctrie $i d%ndu.i lui 0ubreM s !n%nce un c%rnat cu
o !%n, #n ti!p ce cu cealalt ţinea un soi de sandvi$. 2%ng el, pe dulap,
era o saco$ enor! de la Mc5onaldCs.
3 0! pregtit !icul de"un, !i.a spus, cu ochii la 0ubreM.
4u.i da a$a ceva, l.a! certat. 4u.i &ace bine.
3 *n slbticie pisicile nu !n%nc bobiţe.
3 ;a nu ar supravieţui #n slbticie.
0! scrpinat.o pe cap, dar era !ai interesat s.$i ling grsi!ea de pe
bot. 0! deschis saco$a $i a! descoperit #nuntru o !ultitudine de
sandvi$uri $i turtiţe de carto&i.
3 4u $tia! ce vrei, !i.a e(plicat 6arter, pe c%nd eu scotea! un
sandvi$ cu costiţ, ou $i br%n).
0! !u$cat din el, topindu.! dup !inunţia aia, recunosctoare c pe
!ine nu ! a!eninţau cre$terea #n greutate $i colesterolul.
3 Stai un pic. Tu chiar ai &ost la Mc5onaldCs:
3 *h#.
21G
Mi.a! #nghiţit !%ncarea.
3 0i plecat pur $i si!plu: 0dineauri:
3 *h#.
3 6e soi de bodMguard e$ti tu: 5ac venea nephili!ul #napoi $i !
ataca:
S.a uitat la !ine $i a ridicat din u!eri.
3 Mie #!i pari #n regul.
3 4u prea te pricepi la treaba asta.
3 6ine era la tele&on:
3 Seth.
3 Scriitorul:
Mda. 8oia s ie$i! a)i pe.a&ar. I.a! spus c sunt bolnav.
?ietul biat. *i &r%ngi ini!a.
3 Mai bine dec%t altceva.
0! ter!inat un sandvi$ $i a! luat un al doilea, sub privirile opti!iste
ale lui 0ubreM.
3 6e &ace! a)i:
3 4i!ic. ;u cel puţin nu ies, dac asta vrei s spui.
3 4.ai s.i atragi atenţia nephili!ului #n &elul sta. ,i.a aruncat
privirea prin aparta!ent $i, c%nd a v)ut c nu rspund, s.a str%!bat.
0tunci o s &ie o )i lung. Sper c !car ai cablu.
4e.a! petrecut restul di!ineţii #n general &erindu.ne &iecare din calea
celuilalt. 2.a! lsat la laptopul !eu $i a stat toat )iua pe e?aM. 6e.o &i
cutat, nu pot s.!i dau sea!a. 6%t despre !ine, p%n la ur! a! r!as #n
pi"a!ale $i a! tras pe deasupra un halat, g%ndind c e destul de bine a$a.
0! #ncercat s.l sun pe Ro!an o dat, $tiind c trebuia s dau ochii cu el
p%n la ur!, dar n.a! reu$it dec%t s las un !esa" #n csuţa vocal. 0!
#nchis cu un o&tat $i a! ales s ! ghe!uiesc pe canapea cu o carte pe care
!i.o reco!andase Seth #ntr.unul din e.!ailurile lui.
;(act c%nd #ncepea! s cred c #!i revenise! din !icul de"un
consistent $i c trebuia s !n%nc de pr%n), 6arter a strecurat brusc o
privire pe deasupra laptopului, ca un c%ine de v%ntoare care adul!ec
aerul.
3 Trebuie s plec, !i.a spus deodat $i s.a ridicat.
3 +o&ti!: 6e vrei s spui:
3 0!prent de nephili!.
21I
0! ţ%$nit i!ediat din po)iţia rela(at.
3 6e: 7nde:
3 4u aici.
6u aceste cuvinte, s.a &cut nev)ut.
0! r!as la locul !eu, uit%ndu.! #!pre"ur nelini$tita, +e c%t vre!e
#nainte ! si!ţea! su&ocat de pre)enţa lui, brusca lui dispariţie a lsat un
gol #n "urul !eu. ;ra! e(pus, vulnerabil. 8)%nd c nu se #ntoarce peste
c%teva !inute, a! #ncercat &r succes s &iu atent la carte, dar a!
renunţat dup ce a! recitit aceea$i propo)iţie de cinci ori.
*nc #!i era &oa!e, a$a c a! dat tele&on $i a! co!andat ni$te pi))a, $i
!.a! asigurat c cer destul c%t s.i a"ung $i lui 6arter. 4u era o ideea prea
bun din partea !ea, #ntruc%t asta presupunea c p%n la ur! avea s
trebuiasc s deschid u$a. 6%nd a! a"uns la !o!entul la, ! a$tepta! s
dau nas #n nas nici !ai !ult, nici !ai puţin dec%t cu o #ntreag ar!at de
nephili!i. *n loc de asta, n.a! gsit dec%t un tip plictisit care cerea 1D,KG
dolari.
M.a! #n&ruptat din pi))a $i a! #ncercat s ! uit la televi)or, nu cu prea
!ult succes. M.a! dus la laptop, !i.a! veri&icat e.!ailul $i a! descoperit
c Seth #!i tri!isese un !esa" nosti!, !ult !ai elocvent dec%t ulti!a
noastr discuţie, cu! se #nt%!pla de regul. 0sta nu !i.a o&erit dec%t o
distracţie te!porar, $i era! gata.gata s dau ia!a #n setul pentru pictur
cu )one nu!erotate, c%nd 6arter s.a #n&iinţat din nou #n livingul !eu.
3 6e naiba a &ost asta: 7nde ai u!blat:
*ngerul !.a privit cu un )%!bet cal! $i ironic.
3 7$urel. Tu n.ai au)it de respectarea graniţelor #ntr.o relaţie: Scria #n
cartea aia pe care ai respins.o cu at%ta u$urinţ.
3 Mai ter!in cu t%!peniile. 4u poţi s spui -a!prent de nephili!/
$i apoi s dispari a$a, pur $i si!plu.
3 ?a pot. ,i chiar trebuie. 0 dat de pi))a rece de pe dulap $i !u$cat o
bucat. 0 #nghiţit $i apoi a continuat' 4ephili!ul sta are un si!ţ al
u!orului &oarte aiurea. 5in c%nd #n c%nd #i place s se &ac v)ut..., ne &ace
cu &arurile, ca s )ic a$a. 5e data asta era din Eest Seattle.
,i poţi s.l si!ţi de la distanţa asta:
3 ;u $i cu Aero!e pute!. 4iciodat nu pune! !%na pe ne!ernic, dar
oricu! trebuie s veri&ic!. 4e "uc! de.a alergatelea.
I!plicaţiile #!i preau evidente.
21J
3 ,i din cau)a asta ! la$i pe !ine singur: 5ac #ţi #ntinde o curs:
5ac #ţi &ace cu &arurile de acolo $i apoi, ţu$ti #napoi la !ine c%t ti!p e$ti
tu cu ochii #n alt parte:
3 4u poate s &ac -ţu$ti/ #napoi. 4ephili!ii nu se deplasea) precu!
ne!uritorii de rang #naltS ei sunt constr%n$i de acelea$i li!ite ca voi, din
&ericire. 0sta ar trebui s urce #ntr.o !a$in $i s vin #napoi aici, ca toat
lu!ea, iar asta nu poate &i &cut a$a rapid. ;$ti prote"at de kilo!etri de
tra&ic congestionat.
3 1!, ciudat.
3 5up cu! a! spus, sunt i!previ)ibili. 2e place s #ncalce regulile,
s &ac un pic de valuri doar ca s vad ce.o s &ace!.
3 6iudat, a! repetat. ,tie !car c sunteţi acolo: 8reau s spun c
renunţaţi la tot $i v duceţi:
3 5ac nephili!ul este destul de aproape, va &i capabil s si!t c ne
teleport!, dar ni!ic altceva #n a&ar de asta. 6%t ti!p sunte! disi!ulaţi,
identitţile noastre, puterea etc. sunt ascunse. 0$a c, dac st la p%nd, $tie
c doi ne!uritori de rang #nalt au venit s veri&ice, dar ni!ic !ai !ult.
3 ,i st doar $i se uit, $i a$teapt, a! conchis. ; ca! bolnav la cap.
5u!ne)eule, ce pacoste.
3 Mie.!i spui: -7$or #n noaptea asta bun s nu pleciR 4u te.
ndeprta./
24
0! clipit ui!it c%nd a! au)it c &ace re&erire la o poe)ie.
3 Stai un pic, asta o s se #nt%!ple: F s.l o!ori...R distrugi sau ce
i.oi &ace tu acolo:
6arter a aplecat capul spre !ine, curios.
3 Tu ce.ai crede c se #nt%!pl: 6.i dau )ece ani cu posibilitate de
eliberare condiţionat:
3 4u... nu $tiu. *!i #nchipuia! c... !a!> 4u $tiu. ,i le bagi #n
chestia asta: #n toat treaba asta cu ni!icitul: ;u #!i #nchipui c voi
#nvingeţi rul cu! alţii #$i schi!b $oselele, nu:
3 4i!ici!, cu! &oarte drguţ ai spus tu, c%nd trebuie. 5e regul,
de!onii se ocup !ai !ult de asta dec%t noi. 5e &apt, 4anette s.a o&erit
2B 5Mlan Tho!as, poe! din volu!ul 8i)iune $i rug, traducere 6. 0bluţ $i ,t.
Stoenescu, ;ditura 7nivers, ?ucure$ti, 1JGK.
22K
chiar s vin $i s.l re)olve ea pe nephili!ul sta, $i.a a!intit el, re&erindu.
se la arhide!oniţa din +ortland. 5ar i.a! spus lui Aero!e c #l a"ut eu.
3 4u vrea Aero!e s se ocupe personal de treaba asta:
3 Tu re&u)i a"utor c%nd ţi se o&er: !.a #ntrebat, rspun)%ndu.!i la
#ntrebare cu o #ntrebare, care de &apt nu era deloc un rspuns. 0 !editat un
pic $i a r%s u$urel. 5esigur, uitase!, Georgina d &uga acolo unde #ngerii se
&eresc s calce.
3 5a, da, $tiu cu! e citatul sta de &apt, a! spus. M.a! ridicat $i !.a!
#ntins. ;i, dac a! ter!inat cu sen)aţiile tari, ! duc $i eu s &ac o baie.
3 F&, greu e s &ii sucub. 6e n.a$ da s a! $i eu !eseria ta.
3 S $tii c la noi se &ac tot ti!pul anga"ri. 5ar e posibil s trebuiasc
s &ii un pic !ai drguţ ca s pui !%na pe un post de incub. ,i un pic !ai
&er!ector.
3 9als. Muritoarele se #nnebunesc dup dobitoci. Tot ti!pul vd
situaţii de genul sta.
3 0i ni!erit.o.
2.a! lsat $i !.a! dus s &ac baie, dup care, #n s&%r$it, a! renunţat la
pi"a!ale #n &avoarea unei perechi de "ean$i $i a unui tricou. M.a! #ntors #n
living, a! dat dru!ul la televi)or $i a! v)ut c toc!ai #ncepea (egina
aricană. 6arter a #nchis laptopul $i s.a uitat #!preun cu !ine.
*ntotdeauna #!i plcuse Katharine 1epburn, dar nu putea! s nu !
!inune) ce )i plictisitoare avea!. 4u re)olva! ni!ic pe ter!en lung dac
evita! s ies, din !o!ent ce !%ine trebuia s.l car pe 6arter cu !ine la
serviciu. 6arantina autoi!pus pe )iua de a)i nu &cea dec%t s
prelungeasc inevitabilul. 6u asta #n g%nd, a! luat #n considerare s !
s!ulg din spaţiul sta claustro&obic $i s vd dac vrea s ie$i! s lu!
cina dup &il!. 0 ţ%$nit #nainte s apuc eu s deschid gura, pentru c
si!ţise iar a!prenta unui nephili!.
3 5e dou ori #ntr.o )i:
3 Se !ai #nt%!pl.
3 0cu! unde e:
3 *n 2MnnTood.
3 Se ca! pli!b tipul.
5ar de"a vorbea! singur, 6arter dispruse. 0! o&tat $i !.a! #ntors
#napoi la &il!, de data asta si!ţindu.! ceva !ai lini$tit dup ulti!a
e(plicaţie o&erit de #nger. 4ephili!ul era #n 2MnnTood $i #ncerca s.i
221
strese)e pe Aero!e $i pe 6arter. Se apropia ora la care ie$ea lu!ea de la
!unc, iar 2MnnTood nu era prea aproape. 4ici un nephili! nu se putea
#ntoarce !ai rapid dec%t #ngerul. 5up cu! !enţionase 6arter, deoca!dat
era! #n siguranţ. 4u era ca)ul s intru #n panic. ,i cu toate astea, aproape
c !i s.a oprit ini!a #n loc de spai! c%teva !inute !ai t%r)iu c%nd a!
au)it tele&onul sun%nd. 0! rspuns agitat, parc #nchipuindu.!i cu!
ţ%$ne$te din el un nephili!.
3 0lo.
3 1ei. Tot eu sunt.
3 Sper c nu te deran"e). 8oia! doar s vd cu! te si!ţi...
3 Mai bine, i.a! spus cu sinceritate. Mi.a plcut e.!ailul tu.
3 Serios: Super.
S.a a$ternut tcerea obi$nuit.
3 ,i ia )i... ai scris !ult a)i:
3 5a, chiar a! scris. 8reo )ece pagini. 4u pare !ult, dar...
S.a au)it o btaie #n u$, $i !.a luat cu &iori pe $ira spinrii.
3 +oţi s stai un pic:
3 Sigur.
M.a! &uri$at $ovielnic spre u$, ca un hoţ acrobat, de parc !i$crile
lente, cu #ncetinitorul, puteau s dea vreun re)ultat #n &aţa unei &iinţe
supranaturale cu o putere teribil. 6%nd a! a"uns la u$, !.a! uitat cu
gri" pe vi)or.
Ro!an.
0! rsu&lat u$urat, a! deschis u$a $i !i.a! #n&r%nt pornirea de a.l lua
#n braţe.
3 ?un.
3 6u !ine vorbe$ti: !.a #ntrebat Seth la tele&on.
3 ?un, !i.a spus Ro!an, pr%nd la &el de nesigur cu! ! si!ţea! $i
eu. +ot... s intru:
3 4u, nu vorbesc cu tine, adic, da, poţi s intri, $i da, acu! vorbesc cu
tine. M.a! dat #ntr.o parte ca s poat intra Ro!an. Seth, pot s, , te
sun eu !ai #ncolo: Sau poate... ne vede! !%ine, bine:
3 @, da, cred c da. ; totul #n regul:
3 ; bine. Mersi pentru tele&on.
0! #nchis $i i.a! acordat lui Ro!an toat atenţia !ea.
3 Seth Mortensen, celebrul scriitor:
222
3 0)i a! &ost bolnav, i.a! e(plicat, servindu.i aceea$i scu) pe care
i.o servise! $i lui Seth. 8oia doar s vad cu! ! si!t.
3 6e drguţ din partea lui, a spus Ro!an, $i.a v%r%t !%inile #n
bu)unare $i a #nceput s se pli!be prin #ncpere.
3 Sunte! doar prieteni.
3 5esigur. +entru c tu nu ie$i la #nt%lniri, nu:
3 Ro!an... 0! cur!at atacul care a!eninţa s se prvleasc asupra
!ea $i a! trecut pe un teritoriu !ai sigur. +ot s.ţi o&er ceva: 8reun suc,
ca&ea:
3 4u pot s r!%n. ;ra! #n trecere $i a! pri!it !esa"ul tu. M.a!
g%ndit c... nu $tiu la ce !.a! g%ndit. 0 &ost o prostie.
S.a #ntors parc s plece, dar !.a! #ntins repede spre el $i l.a! prins de
braţ.
3 Stai. 4u pleca, te rog.
S.a #ntors cu &aţa spre !ine $i !.a privit de acolo de sus, de la #nlţi!ea
din dotare, iar &aţa lui, de regul vesel, a)i era serioas. Mi.a! #n&r%nt
reacţia natural cau)at de apropierea dintre noi $i, spre surprinderea !ea,
e(presia &eţei i s.a #n!uiat $i a re!arcat u$or surprins'
3 Tu chiar nu te si!ţi bine.
3 6e... te &ace s spui asta:
*!i disi!ulase! v%ntile prin schi!barea aspectului e(terior, dup
cu! #!i sugerase Aero!e, $i indi&erent ce durere si!ţea! de la lovituri, la
supra&aţ nu se !ai vedea ni!ic.
0 #ntins !%na cu gri" $i !.a !%ng%iat pe obra), iar degetele lui
deveneau din ce #n ce !ai #ndr)neţe.
3 4u $tiu... nu!ai c... e$ti ca! palid, a$ spune.
0! vrut s re!arc c nu era! !achiat, dar apoi a! reali)at c eu chiar
voia! s par bolnav.
3 Fi &i rcit.
,i.a lsat !%na s cad.
3 +ot s te a"ut cu ceva: 4u.!i place... s te vd #n &elul sta...
3 5u!ne)eule, oare c%t de ru arta!:
3 Mi.e bine. 0! doar nevoie de odihn. 0u)i, #n legtur cu noaptea
trecut...
3 *!i pare ru, !.a #ntrerupt el. 4.ar &i trebuit s insist... 0! cscat
gura la el, ui!it.
22<
3 Tu n.ai &cut ni!ic. 0 &ost vina !ea. ;u a! &ost descreierata. ;u a!
&ost aia care nu a putut s ţin lucrurile sub control.
3 4u, a &ost vina !ea. ,tia! ce prere ai despre relaţiile serioase, $i cu
toate astea te.a! srutat.
3 Te.a! srutat $i eu la &el de !ult cu! !.ai srutat tu. 4u asta a &ost
proble!a. +roble!a a &ost c eu !i.a! ie$it din !inţi. ;ra! beat $i
proast. 4.ar &i trebuit s.ţi &ac chestia asta.
3 4u e nici o proble!. Serios. M bucur doar c tu e$ti bine. 7n
)%!bet ti!id i.a lu!inat trsturile &ru!oase, $i !i.a! a!intit cu!
spusese Seth c sunt u$or de iertat.
3 7ite, a continuat el, cu! a!%ndoi ne si!ţi! vinovaţi, poate ne
pute! revan$a unul &aţ de cellalt. +oate ie$i! spt!%na asta $i...
3 4u.
Siguranţa $i cal!ul din vocea !ea ne.au &cut pe a!%ndoi s tresri!.
3 Georgina...
3 4u. Ro!an, nu !ai ie$i! #!preun... $i nu cred c o s !earg nici
&a)a cu prietenia, a! spus $i a! #nghiţit #n sec. 0r &i !ai bine s ne
desprţi! &ru!os...
3 Georgina, a e(cla!at cu ochii !riţi. 4u se poate s vorbe$ti serios.
4oi doi...
3 ,tiu, $tiu. 5ar nu pot. 4u acu!.
3 *!i dai papucii.
3 1!, de &apt nu a! &ost #!preun...
3 6e ţi s.a #nt%!plat: !.a #ntrebat. 6e s.a #nt%!plat la un !o!ent dat
#n viaţa ta de #ţi este at%t de tea! s te apropii de cineva: 6e te &ace s
&ugi #n &elul sta: 6ine te.a rnit:
3 ,tii, e co!plicat. ,i nici nu contea). Trecutul nu !ai contea), nu:
4u pot s ! i!plic acu! #ntr.o relaţie cu tine, #nţelegi:
3 0i pe altcineva: 5oug: Seth:
3 4u> 4u a! pe ni!eni. +ur $i si!plu nu pot &i cu tine.
4e.a! tot #nv%rtit #n "urul subiectului, variaţiuni pe aceea$i te!, $i
tulburarea noastr cre$tea din ce #n ce !ai !ult. Si!ţea! de parc ar &i
durat de o ve$nicie, dar de &apt nu trecuser dec%t c%teva !inute #n ti!p ce
el tot insista iar eu re&u)a!. 4ici o clip nu s.a enervat, $i nici nu a devenit
agresiv, dar disperarea lui era evident, $i era! sigur c avea! s pl%ng
i!ediat ce pleca.
22B
*ntr.un &inal, s.a uitat la ceas, $i.a trecut plin de regret !%na prin prul
brunet, iar #n ochii turcoa) i se citea tristeţea.
3 Trebuie s plec. 8reau s !ai vorbesc cu tine...
3 4u. 4u cred c ar trebui. ; !ai bine. Mi.a plcut s &iu cu tine...
0 r%s a!ar $i a pornit spre u$.
3 4u spune asta. 4u !ai #ndulci pastila.
3 Ro!an...
M si!ţea! oribil. +e &aţ i se citeau !%nia $i durerea.
3 Te rog, #nţelege...
3 4e !ai vede!, Georgina. Sau poate nu.
0bia tr%ntise u$a c%nd lacri!ile au #nceput s !i se preling pe obra"i.
M.a! dus la !ine #n dor!itor $i !.a! #ntins #n pat, pregtit pentru o
porţie )dravn de pl%ns care, #ns, s.a lsat a$teptat. 4u !i.au !ai curs
lacri!ile, #n ciuda #nvl!$elii de senti!ente de disperare $i de u$urare. F
parte din !ine voia s.l che!e pe Ro!an #napoi, s.l &ac s vin #napoi la
!ineS partea cealalt ! averti)a, cu deta$are, c acu! avea! !otive clare
s o rup $i cu Seth c%t !ai cur%nd posibil, #nainte ca lucrurile s escalade)e.
5u!ne)eule, de ce #ntotdeauna prea! s.i rnesc pe oa!enii la care
ţinea!: 6e avea! de repeta! #ntruna povestea asta: 6hipul rv$it al lui
Ro!an #!i b%ntuia #nc #n !inte, dar !.a! lini$tit la g%ndul c el nu
&usese a$a de trau!ati)at precu! KMriakos. 4ici !car pe departe.
5escoperirea aventurii !ele cu 0riston #!i atrsese conda!narea din
partea a!belor &a!ilii $i divorţul i!inent, la care se aduga $i pierderea
)estrei. 6red c a$ &i putut &ace &aţ dispreţului, chiar $i cutturilor
#ncrcate de ur. 6e nu putea! #ns suporta era &elul #n care din KMriakos
se scursese toat viaţa $i iubirea. 0proape c.!i dorea! s devin &urios $i
s sar la !ine, dar #n ad%ncul lui nu era ni!ic din toate astea. 0bsolut
ni!ic. *l distrusese!.
5up !ai !ulte )ile de desprţire, l.a! v)ut st%nd pe o st%nc la
!arginea apei. 0! #ncercat s #l provoc la discuţii de c%teva ori, dar nu.!i
rspundea. +rivea doar &i( la #ntinderea albastr, cu trsturile ne#nsu&leţite,
lipsite de e(presie.
0! stat l%ng el $i propriile senti!ente !i se )v%rcoleau #n str&unduri.
8isase! s &iu &ructul oprit al dorinţei lui 0riston, dar voia! s &iu $i cel al
iubirii lui KMriakos. Se pare c nu le putea! avea pe a!%ndou.
22D
0! #ntins !%na s.i $terg lacri!ile, dar !i.a #!pins !%na deoparte. 0
&ost singurul lui gest violent &aţ de !ine.
-4u/, !.a a!eninţat $i a srit #n picioare. -S nu ! !ai atingi
niciodat. *!i &aci sil./
0cu! #!i si!ţea! propriile lacri!i, chiar dac !%nia lui #nse!na c
era #nc #n viaţ.
-Te rog..., a &ost o gre$eal. 4u $tiu ce s.a #nt%!plat./
0 r%s &als, ce sunet cu!plit $i trist...
-6hiar nu $tii: 2a vre!ea aia ai prut s $tii &oarte bine. ,i la &el $i el./
-0 &ost o gre$eal./
S.a #ntors cu spatele la !ine $i a !ers spre !arginea &ale)ei, privind
pierdut !area. 0 #ntins braţele, a dat capul pe spate $i s.a lsat de)!ierdat
de v%nt. *n apropiere se au)ea ţiptul unor pescru$i.
-6e... ce &aci:/
-Lbor/, !i.a spus. -5ac a! s continui s )bor... peste !argine, voi &i
din nou &ericit. Sau $i !ai bine, nu voi !ai si!ţi ni!ic. 4u ! voi !ai
g%ndi la tine, la chipul tu, la ochii ti, la &elul #n care )%!be$ti, la &elul #n
care !iro$i. 4u te voi !ai iubi, nu voi !ai su&eri./
M.a! apropiat, $i !i.era tea! c pre)enţa !ea avea s.l &ac s sar.
-Ter!in. M sperii. 4u vorbe$ti serios./
-4u:/
M.a privit $i nu !ai avea nici ur! de !%nie sau de cinis! #n ochi.
4u!ai !%hnire, su&erinţ, disperare, depri!are !ai neagr dec%t o noapte
&r lun. ;ra cu!plit $i #nspi!%nttor. 8oia! s i)bucneasc din nou, s
ţipe la !ine. 2.a$ &i lsat chiar s ! $i loveasc, nu!ai ca s vd o ur!
de ardoare #n el. *ns nu era ni!ic ase!enea. 4u!ai #ntuneric.
Mi.a aruncat un )%!bet trist, palid, )%!betul unui o! de"a !ort.
-4.a! s te iert niciodat./
-Te rog.../
-;rai viaţa !ea, 2etha... dar s.a s&%r$it acu!. S.a s&%r$it. 0cu! nu !ai
a! viaţ./
S.a #ndeprtat $i, de$i #!i s&%$ia ini!a, a! respirat u$urat c%nd l.a!
v)ut c pleac de l%ng &ale). *!i venea s &ug dup el, dar l.a! lsat.
M.a! a$e)at pe locul lui, !i.a! tras genunchii la gur $i !i.a! a&undat
&aţa #n ei, dorindu.!i s !or.
22H
-F s se #ntoarc, s $tii/, a spus deodat un glas din spatele !eu.
-Ispita e prea !are, iar data viitoare se poate s sar./
0! ridicat brusc capul, cu o tresrire. 4u au)ise! pe ni!eni
apropiindu.se. 4u.l recuno$tea! pe o!ul care sttea acolo acu!, lucru
ciudat #ntr.un ora$ #n care toat lu!ea cuno$tea pe toat lu!ea. ;ra subţire
$i aran"at, #!brcat cu haine !ai elegante dec%t vedea! de obicei prin
partea locului.
-6ine e$ti:/
-Mi se spune 4iphon/, a vorbit, cu o plecciune u$oar. -Iar tu e$ti
2etha, &iica lui Marthanes, &osta soţie a lui KMriakos./
-*nc sunt soţia lui./
-5ar nu pentru !ult ti!p./
Mi.a! &erit privirea.
-6e vrei:/
-8reau s te a"ut, 2etha. 0$ vrea s te a"ut cu neca)ul sta #n care te.ai
v%r%t./
-4i!eni nu ! poate a"uta. 0sta dac nu cu!va poţi da ti!pul #napoi./
-4u. 4i!eni nu poate da ti!pul #napoi. 5ar pot &ace oa!enii s uite./
M.a! #ntors u$or spre el $i i.a! cercetat ochii strlucitori $i ţinuta
spilcuit.
-Ter!in cu glu!ele. 4.a! che&./
-Te asigur, vorbesc serios./
2.a! privit, $i nu $tiu cu! se &ace, dar $tia! c spune adevrul, oric%t
de greu de cre)ut ar &i prut. Mai t%r)iu avea! s a&lu c 4iphon era
drcu$or, dar #n !o!entul la nu a! re!arcat dec%t c are ceva ciudat,
$oapta puterii care #!i pro!itea c putea #ntr.adevr s &ac ce spunea.
-6u! e posibil:/
Fchii i.au sc%nteiat, ca! ca ai lui 1ugh c%nd era pe cale s pun de.o
a&acere i!portant.
-4u e puţin lucru s $tergi a!intirea &aptelor tale, $i are un preţ./
-M poţi &ace $i pe !ine s uit:/
-4u, dar #i pot &ace pe ceilalţi s uite, &a!ilia ta, prietenii ti, #ntregul
ora$, chiar el.G
-4u $tiu... nu cred c !.a$ !ai putea #ntoarce la ei atunci. 6hiar dac
nu.$i a!intesc, eu tot !i.a$ a!inti. 4.a$ putea da ochii cu KMriakos #n
condiţiile astea. 5ac nu.../ 0! $ovit $i ! #ntreba! dac nu cu!va era
22G
!ai bine s nu !ai iau niciodat legtura cu ei. -*i poţi &ace s ! uite de
tot: 6a $i c%nd nu !.a$ &i nscut niciodat:/
4iphon a inspirat ad%nc, cuprins de entu)ias!.
-5a, cu siguranţ. 5ar o ase!enea &avoare... o ase!enea &avoare are un
preţ $i !ai !are...G
,i atunci !i.a e(plicat ce ar trebui s dau la schi!b ca s &iu $tears din
!e!oria celor pe care #i cuno$tea!. Su&letul !i.era dat !ie $i avea! s.l
port dup !ine c%t avea! s &iu pe acest p!%nt, dar #l avea! cu chirie,
dac pot s spun a$a. 0sta era preţul standard pentru orice a&acere
drceasc. 5ar iadul voia !ai !ult de la !ine' serviciile !ele eterne #n
p%ngrirea de su&lete. 0vea! s.!i petrec restul )ilelor seduc%nd brbaţi,
satis&c%ndu.le &ante)iile #n propriul avanta" $i pentru cei #n slu"ba crora
! a&la!. ;ra o ironie a sorţii, dac ! g%ndesc la ce !.a adus #n punctul
sta.
*n spri"inul !eu avea! capacitatea de a lua orice &or! alegea!, $i
puterea de a.!i spori &ar!ecul. ,i, desigur, avea! viaţa etern, ne!urirea
$i invulnerabilitatea. +entru unii, sta ar &i &ost un avanta" #n sine.
-8ei &i bun, una dintre cele !ai bune, si!t asta #n ad%ncul tu./
5rcu$orii aveau capacitatea de a privi #n su&letul o!ului. -Ma"oritatea
cred c dorinţa e nu!ai #n trup, dar e $i aici/, a spus $i !i.a atins &runtea.
-,i nu vei !uri niciodat. 8ei r!%ne pururi t%nr $i &ru!oas, p%n ce va
pieri p!%ntul./
-,i dup aceea:/
0 )%!bit.
-; cale lung p%n atunci, 2etha, pe c%t vre!e viaţa soţului tu este
acu! #n "oc./
0sta !.a &cut s ! v%nd, con$tiinţa &aptului c #l putea! salva pe
KMriakos $i #i putea! o&eri o viaţ nou, o viaţ &r !ine, #n care avea
$ansa de a &i din nou &ericit. F viaţ #n care ! putea! &uri$a departe de
ne&ericirea !ea $i putea! chiar li pedepsit dup cu! !erita!. Su&letul
!eu, pe care abia de.l #nţelegea!, #!i prea un preţ !ic. 0cceptase!
#nţelegerea cu o str%ngere de !%n, iar apoi a! &cut un se!n pe ni$te
h%rtii pe care nu le #nţelegea!. 4iphon a plecat $i !.a! #ntors #n ora$. ;ra
de o si!plitate stranie.
6%nd !.a! #ntors, era e(act cu! #!i pro!isese, dorinţa #!i &usese de"a
#ndeplinit. 4i!eni nu ! cuno$tea. M #nt%lnea! cu oa!eni, oa!eni pe
22I
care #i $tia! de toat viaţa, care #!i aruncau priviri cu! nu!ai strinii !ai
pri!eau. +ropriile.!i surori au trecut pe l%ng !ine &r s ! recunoasc.
8oia! s.l gsesc pe KMriakos, s vd dac $i cu el era la &el, dar n.a!
reu$it s.!i &ac cura". 4u voia! s ! !ai vad vreodat, chiar dac nu
! recuno$tea. 0$a c !i.a! petrecut )iua rtcind $i #ncerc%nd s accept
&aptul c pentru ace$ti oa!eni nu e(ista!. ;ra !ai greu dec%t #!i
#nchipuise!. ,i !ai trist.
6%nd s.a lsat #ntunericul, !.a! retras din nou la !arginea ora$ului. *n
&ond, nu avea! unde sta. 4ici &a!ilie, nici prieteni. 0$a c a! stat #n
#ntuneric, privind la lun $i la stele, $i ! #ntreba! ce.ar trebui s &ac
acu!. Rspunsul nu s.a lsat !ult a$teptat.
S.a #nlţat aproape din p!%nt, la #nceput abia o u!br, apoi, treptat,
solidi&ic%ndu.se sub &or!a unei &e!ei. 0erul din "urul ei a &re!tat de &orţ
$i dintr.odat a! si!ţit c ! su&oc. M.a! dat #napoi, ptruns de groa),
iar pl!%nii #!i re&u)au aerul. 6a din senin s.a st%rnit v%ntul care !i.a
biciuit prul $i a lipit de p!%nt iarba din "urul !eu.
0poi s.a oprit #naintea !ea, iar noaptea $i.a recptat lini$tea. ;ra
2ilith, regina sucubilor, do!niţa nopţii, cea dint%i &e!eie.
M.a cuprins o spai! cu! nu !ai si!ţise! niciodat, $i deopotriv
dorinţ. 4u ! !ai si!ţise! niciodat atras de o &e!eie, dar 2ilith are
e&ectul acesta asupra tuturor, este #n natura sa, ni!eni nu.i poate re)ista.
*n noaptea aceea avea trupul #nalt $i suplu, !ldiu $i atrgtor. +ielea ei
era de un alb care #n vre!ea aceea era apana"ul aristocraţiei, un alb cu! nu
avea! niciodat noi, cei care !uncea! #n !od obi$nuit sub ar$iţa soarelui.
+rul ei era negru ca pana corbului $i #i cdea #n valuri lucitoare p%n la
gle)ne. Iar ochii... ei bine, a! s spun doar c pe bun dreptate !iturile
strvechi spun despre sucubi c au -ochi de &oc/. 0vea ochii &ru!o$i $i
ucigtori, care pro!iteau tot ce.ţi puteai dori, nu!ai s.o la$i s te a"ute. Tot
nu.!i a!intesc ce culoare aveau, dar #n noaptea aceea nu a! putut s nu.i
privesc.
-2etha/, a spus cu un glas c%ntat, apropiindu.se de !ine. 0erul din "urul
ei a sc%nteiat, $i chiar tre!ura! de dorinţ, #!i venea s &ug, dar #n loc de
asta a! c)ut #n genunchi, $i din respect, dar $i pentru c nu !ai putea!
sta #n picioare.
22J
0 venit la !ine $i !.a prins de brbie, a$a c a trebuit s privesc din nou
#n acei ochi. 7nghiile ei ascuţite $i negre !i s.au #n&ipt, dureroase, #n carne,
dar ! si!ţea! !inunat.
-5e acu! vei &i &iica !ea $i vei rsp%ndi discordie $i pasiune pentru
restul )ilelor. 8ei pedepsi $i vei pune la #ncercare, vei &i o creatur de vis $i
de co$!ar deopotriv. Muritorii vor &ace orice pentru tine, doar pentru o
atingere. 8ei &i iubit $i dorit p%n c%nd se va alege pra&ul de acest
p!%nt./
0! sc%ncit din cau)a apropierii dintre noi, dar s.a apropiat $i !ai tare $i
!.a ridicat, a$a c sttea! #n picioare #naintea ei. ?u)ele acelea superbe s.
au apropiat de ale !ele, iar acel srut !i.a #!pr$tiat o plcere orgas!ic
prin corp. =ipetele !i s.au pierdut, #nbu$ite de acel srut. 0! #nchis ochii,
incapabil s.o privesc, sau s ! desprind de ea, $i !.a! a&undat #n acel
e(ta) care #!i pulsa prin tot corpul. *ns, pe c%nd ! lsa! !istuit de
acea beatitudine, s.a !ai #nt%!plat ceva.
Mortalitatea #!i era s!uls.
Si!ţea! c ! de)integre), de parc a$ &i devenit o !%n de cenu$
purtat de v%nt. M.a! #ntrebat dac a$a era c%nd !ureai. ;ra de parc n.ai
!ai &i &ost ni!ic, de parc ai &i disprut. 0poi, cu aceea$i iuţeal, a!
redevenit #ntreag, eu cea de dinainte. *ns acu! si!ţea! v%lvtile &orţei
#n &iinţa !ea, alt&el dec%t viaţa care #i #nsu&leţea pe oa!eni. 4e!urirea !ea
sc%nteia ca o stea pe cerul nopţii, rece $i pur. 4u !ai era! a!eninţat de
btr%neţe, boala nu avea s ! !ai chinuie. 6arnea !ea nu !ai avea s &ie
#!pins cu pasiune de con$tiinţa &aptului c ti!pul este scurt, $i c trebuia
s.!i las a!prenta #n aceast lu!e, c trebuia s.!i dau s%ngele !ai
departe.
0! deschis ochii, iar potopul de plcere dispruse, odat cu 2ilith.
Sttea! singur #n #ntuneric $i tre!ura! de puterea pe care o cptase!.
Iar alturi de acea putere, !ai si!ţea! ceva' o !%ncri!e #n carne, o
!%ncri!e care #!i spunea c pielea !ea putea deveni orice #!i dorea!
eu, cu un si!plu g%nd. Renscuse!. ;ra! plin de putere.
,i !i.era &oa!e...
3 6e.ai pţit:
0! clipit ca s.!i alung lacri!ile $i !i.a! #nlţat privirea spre 6arter.
Sttea #n pragul u$ii de la dor!itor $i #$i ddea o $uviţ de pr din ochi,
#ngri"orat.
2<K
3 4i!ic, a! !or!it $i !i.a! #ngropat &aţa #n pern. 4u era nici un
nephili!:
3 4ici unul, a spus, apoi s.a lsat lini$tea. @... e$ti sigur c te si!ţi
bine: +entru c nu arţi prea bine.
3 M si!t bine. 4u !.ai au)it:
5ar tot nu s.a lsat pguba$.
3 ,tiu c nu sunte! noi prea apropiaţi, dar dac si!ţi nevoia s
vorbe$ti...
3 5e parc ai #nţelege tu..., a! spus dispreţuitoare, cu venin #n glas. Tu
niciodat n.ai avut ini!. Tu nu $tii cu! e, a$a c nici !car s nu te
pre&aci c ai #nţelege.
3 Georgina.
3 +leac, te rog>
M.a! #ntors spre perna !ea, a$tept%nd un alt protest, dar nu a ur!at nici
unul. 6%nd a! #ndr)nit s arunc o privire, #ngerul dispruse.
2<1
Capitolul 19
0 doua )i de di!ineaţ 6arter !i.a adus narcise galbene. 1abar n.
avea! cu! de &cuse rost de ele #n perioada asta a anului. +robabil c se
teleportase pe alt continent.
3 6e sunt astea: a! #ntrebat. 4u te dai la !ine, p%n la ur!, nu:
3 +entru asta a$ aduce tranda&iri. +entru pri!a oar de c%nd #l
cuno$tea!, #ngerul prea st%n"enit. ,tiu $i eu... 4oaptea trecut preai
suprat. M g%ndea!... ! g%ndea! c astea au s te !ai #nveseleasc un
pic.
3 Mersi... e drguţ din partea ta, presupun. *n legtur cu noaptea
trecut... c%nd a! ţipat la tine...
0 &cut un gest indi&erent.
3 4u.ţi &ace gri"i #n privinţa asta. 6u toţii ave! !o!ente de slbiciune.
6e contea) cu adevrat e &elul #n care ne reveni! din ele.
0! pus narcisele #ntr.o va) $i ! g%ndea! s le pun pe !asa din
buctrie. ?uchetul de la Ro!an, acu! o&ilit, era de"a acolo, iar garoa&ele
ro$ii pe care le cu!prase! #n noaptea #n care !urise 5uane s&%r$iser de
!ult la gunoi. 4u !i se prea cinstit s le aduc concurenţ &lorilor lui
Ro!an, a$a c pe ale lui 6arter le.a! pus pe perva)ul din dor!itorul !eu.
5up aceea, )ilele au intrat #ntr.o rutin con&ortabil. 6arter $i cu !ine
nu a! devenit prieteni la catara!, dar a! reu$it s atinge! un soi de
echilibru agreabil. Ie$ea! #!preun, ne uita! la &il!e, $i din c%nd #n c%nd
chiar gtea! #!preun. *ngerul s.a dovedit a &i destul de priceput #n ale
buctriei, dar eu #nc era! nul.
2a !unc u!bla dup !ine de colo.colo, invi)ibil $i neutru cu!
pro!isese. 4u $tia! sigur ce &cea c%t eu !uncea!. Mi.a dat i!presia c
rtcea prin !aga)in $i privea oa!enii, poate chiar rs&oia crţi. Mai $tia!
$i c petrecea o bun bucat de vre!e #n biroul !eu, chiar dac eu nu era!
acolo, #n speranţa c avea s apar un alt bilet de la nephili!. *ns nu a
sosit nici unul. 5ar din c%nd #n c%nd !ai aprea c%te o a!prent de
nephili!, iar 6arter disprea pentru o vre!e, &r !car s.!i spun, &ie
2<2
ating%ndu.! cu delicateţea unui &ulg pe obra) ca s.!i dea de #nţeles c s.
a #ntors, sau rostindu.!i iute c%teva cuvinte #n !inte.
*n acela$i ti!p a! #nceput s beau ca&ea cu Seth #nainte de intrarea #n
tur. *n pri!a )i, atunci, ! a$teptase cu o !oca cu ciocolat alb, $i, spre
surprinderea !ea, #$i luase $i el una.
3 ?ruce !i.a &cut.o deco&eini)at, !i.a e(plicat.
Gestul &usese prea drguţ ca s.l re&u), a$a c a! stat cu el $i a! vorbit
#n )iua aia, $i #n ur!toarea, $i #n ur!toarea... 6u greu se putea spune c
#n &elul sta ! #ndeprta! de el, cu! avusese! de g%nd, dar &usese!
destul de &er! #n a respinge alte tentative de sociali)are #n a&ara librriei.
*nt%lnirile la ca&ea preau s.i &ie de a"uns, din &ericire, $i #n cur%nd a!
intrat #ntr.o dina!ic interesant.
6u! eu era! #nc depri!at din cau)a lui Ro!an, ! !i$c! $i !
purta! ca! &r energie, vorbea! puţin, prea prins de propria.!i
ne&ericire. Seth trebuie s &i si!ţit ceva $i, #n loc s lase conversaţia noastr
de la ca&ea s l%nce)easc, a preluat iniţiativa #n discuţii . o schi!bare
notabil la el. 2a #nceput pruse un pic &orţat, dar pe !sur ce #ncepea s
se si!t #n largul lui, a! descoperit c putea vorbi la &el de bine pe c%t
scria. M !inuna! de schi!barea asta $i ! delecta! cu pre)enţa lui, iar
su&erinţa !ea cau)at de povestea cu Ro!an s.a !ai alinat un pic.
; oarte drăgu-, a re!arcat 6arter #ntr.o di!ineaţ dup ce l.a! lsat pe
Seth, ca s ! duc la biroul de in&or!aţii. ,u &tiu de ce sueri tu după tipul
celălalt din moment ce ai aici unul ca ăsta.
,u e c#estia că "et# e drăgu- sau nu, am i$bucnit, sim-indu!mă +ncă
ciudat din cau$a comunicării ăsteia mentale la care nemuritorii de rang
+nalt apelau cu at%ta u&urin-ă. Ji +n orice ca$, nu caut un alt tip. 1n plus de
asta, tu nici măcar nu l!ai cunoscut pe (oman. 0e ce vorbe&ti?
Jtiu că nu +l cuno&teai de c#iar at%t de mult timp. *%t de mult puteau să
i evoluat lucrurile +ntre voi?
A grămadă. Era oarte amu$ant. Ji inteligent. Ji arătos.
Presupun că e3istă rela-ii care se ba$ea$ă pe mai pu-in de at%t. *u
toate astea, eu tot pe "et# parie$.
<aie!o. Am treabă.
*ngerii $tia> 6e $tiu ei:
+e c%nd !ergea! acas de la librrie #n a patra )i de !unc pe trecut
cu 6arter, !.a #ntrebat' Vrei să te duci să!l ve$i pe Eri.?
2<<
M.a! #ncruntat, g%nditoare. 2ucrase! #n schi!bul de di!ineaţ, iar
seara trebuia s ! #ntorc ca s dau personalului ulti!a lecţie de dans. Mai
avea! dou ore p%n atunci $i #!i #nchipuise! c #ngerul $i cu !ine avea!
s continu! cu obiceiul de care ni.l luaser! de a ne uita #!preun la
&il!e vechi.
3 2a ce te.ai g%ndit: a! #ntrebat tare, odat ce a! a"uns #n siguranţ #n
aparta!entul !eu.
S.a !ateriali)at l%ng !ine.
3 8reau s teste) terenul. 4.a! !ai avut parte de activitate nephili!
de ceva ti!p. 4ici bilete, nici atacuri. 6u toate astea, $tiu c #nc e prin
prea"! pentru c tot #!i !ai d c%te un pic cu &arurile. 5e ce: 6e "oc
&ace:
0! scos o cutie de Mountain 5eT din &rigider $i !.a! a$e)at pe un
taburet.
3 ,i #nc n.ai respins posibilitatea ca de la ;rik s se scurg in&or!aţii.
3 4u. 5up cu! a! !ai spus, nu vreau s &ie ;rik, dar probabil c este
cea !ai i!portant surs !uritoare de in&or!aţii despre ne!uritorii de prin
)on.
3 ,i . a! conchis poso!or%t . dac st de vorb cu nephili!ul, poate
#i cunoa$te unele din planuri. 6e.o s &aci: F s.i s!ulgi in&or!aţii: +entru
c nu vreau s asist la a$a ceva.
3 ;u nu lucre) #n &elul sta. *!i dau sea!a dac oa!enii !int, dar nu
! pricep prea bine la... h!, cu! s spun, s scot subtil in&or!aţii de la ei.
5up cu! ai re!arcat de cur%nd, nu sunt toc!ai &er!ector. Tu, #ns,
e(cele)i #n do!eniul sta.
4u.!i plcea direcţia #n care o luau lucrurile.
3 6e vrei s &ac:
3 4i!ic neobi$nuit, pro!it. +ur $i si!plu vorbe$te, cu! &aci de obicei.
6a $i c%nd ai continua ulti!a discuţie avut. 9 alu)ii la nephili!i dac
poţi $i ve)i ce se #nt%!pl. +e tine te place.
3 Tu ce.ai s &aci:
3 0! s stau acolo, invi)ibil.
3 F s trebuiasc s ne opri! la ti!p c%t s a"unge! #napoi aici, la
lecţia de dans.
3 4u e adevrat. Te teleporte) eu.
3 *h.
2<B
Mai &cuser c%ţiva ne!uritori chestia asta pentru !ine de c%teva ori de.
a lungul anilor $i trebuie spus c nu era plcut.
3 1ai, !.a #nde!nat c%nd !i.a sesi)at reticenţa. 4u vrei s pui odat
capt a&acerii steia cu nephili!ul:
3 ?ine, bine, las.! s ! schi!b. *nc nu sunt sigur c n.o s ne
#ntinde! p%n #n ulti!a clip.
0 &cut ni$te co!entarii de!ne de Aero!e #n legtur cu dorinţa !ea de
a ! #n&ru!useţa #n stilul tradiţional, dar l.a! ignorat. 6%nd a! &ost gata,
ne.a! &cut a!%ndoi invi)ibili $i !.a prins de #ncheietura !%inii. +reţ de o
!ilisecund a! avut un senti!ent de parc s.ar &i repe)it v%ntul asupra
!ea, $i apoi ne.a! tre)it #ntr.un colţ din !aga)inul lui ;rik. M.a cuprins
un val de greaţ, ca atunci c%nd bea! la greu, dar s.a risipit iute.
4u vedea! pe ni!eni #!pre"ur, nici !car pe ;rik, a$a c !.a! &cut
vi)ibil.
3 ?un>
6%teva clipe !ai t%r)iu, btr%nul negustor $i.a iţit capul din #ncperea
din spate.
3 5o!ni$oar Kincaid, 5u!ne)eule. 4u te.a! au)it #ntr%nd. 6e
plcere s te revd.
3 0se!enea, a! spus $i i.a! adresat un )%!bet de )ile !ari, !arca
sucub.
3 ;$ti bine #!brcat #n seara asta, !i.a spus, cercet%ndu.!i rochia. ;
vreo oca)ie special:
3 M duc la dans dup asta. 5e &apt, nu pot sta prea !ult.
3 5esigur. 0tunci, ai ti!p pentru un ceai:
0! e)itat o clip, dar 6arter !i.a vorbit #n !inte' 0a.
3 5a.
;rik s.a dus s pun ap la &iert, iar eu a! golit !asa noastr, &iecare
lu%ndu.$i rolul obi$nuit. 6%nd s.a #ntors cu ceaiul, a! a&lat c era un alt tip
de ierburi te!atice, de data asta nu!ite 2i!pe)i!e.
2.a! co!pli!entat pentru el, )%!bind #n tot acest ti!p, &c%nd tot
posibilul s "oc rolul &er!ectoarei. 6hiar a! &cut $i un pic de conversaţie
#nainte s atac obiectivul !isiunii !ele.
3 8oia! s.ţi !ulţu!esc pentru a"utorul de data trecut cu &rag!entul
din scriptur, i.a! e(plicat. M.a a"utat s #nţeleg toat partea cu #ngerul
c)ut, dar trebuie s !rturisesc... c !.a ca! tri!is pe o pist neobi$nuit.
2<D
3 6u! a$a: a spus, iar spr%ncenele dese $i cenu$ii s.au #nlţat pe c%nd
ducea cea$ca la gur.
0! dat din cap.
3 6%nd se !enţionea) cderea #ngerilor... !ai sunt adu$i #n discuţie $i
cei care s.au cstorit $i au avut copii. 4ephili!ii.
*#iar că nu pier$i timpul, a remarcat *arter sec.
?tr%nul a dat din cap odat cu !ine, de parc a$ &i &cut o observaţie
absolut obi$nuit.
3 *ntoc!ai. 4ephili!ii sunt un subiect &ascinant, $i un !otiv de
controvers #n r%ndurile savanţilor biblici.
3 *n ce &el:
3 ;i bine, unii parti)ani nu vor s recunoasc &aptul c #ngerii, cei !ai
s&inţi dintre cei s&inţi, s.ar i!plica #n acţiuni at%t de "osnice, &ie ei c)uţi
sau nu. G%ndul c bastar)ii lor pe "u!tate divini ar putea u!bla pe p!%nt
este $i !ai #nspi!%nttor. 2ucrul sta #i supr &oarte tare pe !ulţi
credincio$i.
3 5ar este adevrat c e(ist printre noi nephili!i:
;rik !i.a adresat un )%!bet din acela $iret.
3 5in nou #!i pui #ntrebri la care ! ui!e$te c nu $tii rspunsul.
Ve$i? Asta +mi ace &i mie. Evită +ntrebarea.
Tu $i Aero!e ne &aceţi tot ti!pul chestia asta, i!am replicat +ngerului.
2ui ;rik i.a! rspuns'
3 ;i, dup cu! a! !ai spus, s&era !ea de acţiune e destul de li!itat.
0 chicotit doar, iar eu a! struit'
3 5eci: Sunt printre noi sau nu:
3 8orbe$ti ca cei care v%nea) e(tratere$tri, do!ni$oar Kincaid. ; o
ironie, din !o!ent ce adepţii teoriei conspiraţiei pretind c apariţiile
e(tratere$trilor sunt de &apt apariţii ale unor nephili!i $i viceversa. 5ar ca
s te lini$tesc, sau poate nu, da, sunt printre noi.
3 ;(tratere$trii sau nephili!ii: a! glu!it, ca s !enţin conversaţia
#ntr.o not rela(at, de$i $tia! c se re&erise la nephili!i.
,tia! de"a c e(ist, dar ! bucura! c recuno$tea acest lucru cu at%ta
u$urinţ. 5esigur, dac ar &i vrut s ascund &aptul c este aliatul unui
nephili!, ar &i &ost !ai eva)iv.
3 ,i una $i alta, dac ai &i stat !ai !ult la &ostul !eu loc de !unc.
2<H
0! r%s )go!otos, a!intindu.!i c #ntr.adevr KrMstal Star) chiar avea
crţi despre co!unicarea cu &iinţele din spaţiul cos!ic.
3 7itase! de asta. ,tii, de &apt chiar a! avut c%teva altercaţii cu &osta
ta $e& #n ulti!a vre!e.
;rik !.a privit cu !ai !ult atenţie'
3 Serios: 6e s.a #nt%!plat:
3 4u cine $tie ce. 5oar di&erende de ordin pro&esional.
I.a! subtili)at c%teva din &ostele tale colege. +e Ta!!i $i pe Aanice. Iar
1elena nu a &ost prea #nc%ntat.
3 4u, #!i #nchipui c nu avea !otive. 0 &cut ceva:
3 0 venit la !ine la serviciu $i a &cut scandal $i !i.a prev)ut o soart
cu!plit. 4u !are lucru.
3 ; o &e!eie interesant, a re!arcat el.
3 ; puţin spus. 0! v)ut c ne #ndeprtaser! de la subiect $i !ai c
! a$tepta! de la 6arter s ! certe din cau)a asta, dar nu a &cut.o. ,i
deci $tii cu! se poate repera un nephili!: +oţi anticipa unde o s apar:
;rik !i.a aruncat o privire ciudat $i nu a rspuns i!ediat. 0! si!ţit
cu! !i se str%nge un pic sto!acul. +oate c $tia de &apt !ai !ulte despre
nephili!ul nostru, dar eu spera! c nu.
3 4u toc!ai, a spus #ntr.un &inal. 4u e chiar a$a de si!plu s identi&ici
ne!uritorii.
3 5ar se poate.
3 5a, desigur, dar unii se pricep !ai bine s se ascund dec%t alţii. *n
special nephili!ii au !otive s stea ascun$i din !o!ent ce sunt ve$nic
ur!riţi.
3 6hiar $i atunci c%nd nu sunt o pacoste: a! #ntrebat surprins.
4ici 6arter $i nici Aero!e nu po!eniser de asta.
3 6hiar $i atunci.
3 ; ca! trist.
Mi.a! a!intit de pre)entarea din cartea lui 1arrington $i #!i a!intea!
cu! $i +aradisul $i Iadul #i respinseser pe nephili!i. +oate c $i eu a$ &i
o&ticat #n ca)ul sta $i a$ vrea s cree) proble!e $i s le dau de veste
a!belor tabere c nu sunt de acord cu politica lor.
;rik nu !ai $tia !are lucru despre nephili!i, iar conversaţia noastr a
su&erit $i !ai !ulte digresiuni. Spre ui!irea !ea, trecuse o or, pentru c
! a$tepta! s ! opreasc de"a 6arter. I.a! servit un prete(t lui ;rik,
2<G
!i.a! cerut scu)e $i i.a! spus c trebuie s.o iau din loc. 0! cu!prat
ni$te ceai, ca de obicei, $i !i.a spus s !ai trec oric%nd vreau, tot ca de
obicei.
6%nd a! a"uns la u$, !.a strigat $ovielnic'
3 5o!ni$oar Kincaid. *n legtur cu nephili!ii...
0! si!ţit c !i se &ace pielea de gin. 6hiar $tia ceva despre asta, la
naiba>
3 4u uita c sunt ne!uritori. Sunt printre noi de !ult vre!e, dar, spre
deosebire de alţi ne!uritori, ei nu au un progra! stabilit, sau planuri divine
de dus la #ndeplinire. Mulţi #ncearc pur $i si!plu s duc o viaţ cu!
trebuie, $i chiar obi$nuit.
Medita! la ciudata in&or!aţie #n ti!p ce ie$ea! $i parc !i.l $i
#nchipuia! pe un nephili! &c%nd naveta ca s a"ung la !unc. ;ra greu
de #!pcat scena asta cu i!aginile #ngro)itoare pe care !i le &or!ase! eu.
Se lsase de !ult seara, iar parcarea era pustie. M.a! &cut invi)ibil $i
l.a! a$teptat pe 6arter s ne duc de acolo. ,i a! a$teptat, $i a! tot
a$teptat.
3 ;i: 6e te reţine: a! !ur!urat.
2ini$te.
3 6arter:
4ici un rspuns.
0tunci !.a! prins' 6arter plecase la o alt v%ntoare de nephili!i $i
era! singur. Minunat> ,i acu! ce avea! s &ac: 4u avea! !a$in, $i
indi&erent de ce spusese #ngerul cu! c a$ &i #n siguranţ c%nd el &cea
chestia aia, nu ! si!ţea! #n largul !eu aici, singur, #n #ntuneric. 0!
intrat din nou #n !aga)in, vi)ibil. ;rik !.a privit surprins.
3 Te deran"ea) dac a$tept aici s vin s ! ia cineva:
3 5eloc.
5esigur, acu! trebuia s &ac rost de o !a$in. Mi.a! scos noul !obil $i
! g%ndea! pe cine s sun. 6odM ar &i &ost alegerea per&ect, dar el locuia
departe, la sud de librrie, iar eu ! a&la! #n nord. +robabil c de"a era #n
dru! spre lecţia de dans, a$a c dac venea aici, cu siguranţ avea! s
#nt%r)ie! a!%ndoi. *!i trebuia cineva care locuia #n apropiere, dar nu
cuno$tea! pe ni!eni, !ai puţin pe... h!, pe Seth, care locuia #n 7niversitM
5istrict. 4u era prea departe de 2ake 6itM. +artea co!plicat era dac se
a&la acas sau #nc era #n Oueen 0nne.
2<I
Mi.a! &cut cura" $i l.a! sunat pe !obil.
3 0lo:
3 Sunt Georgina. 7nde e$ti:
3 0, acas...
3 Superb> Te deran"ea) dac vii s ! iei $i pe !ine cu !a$ina:
7n s&ert de or !ai t%r)iu, Seth a"ungea la !aga)inul lui ;rik. Mai c
! a$tepta! s apar 6arter #ntre ti!p, dar nu era nici ur! de el. I.a!
!ulţu!it lui Seth $i !.a! strecurat #n !a$ina lui.
3 Mulţu!esc !ult. 6ine trebuia s ! ia, !i.a ca! tras ţeap.
3 4u ! deran"ea). 0 e)itat $i !i.a aruncat o privire pie)i$. ;$ti
&ru!oas.
3 Mersi.
0vea! o rochie ro$ie &r !%neci cu partea de sus ca un corset.
3 5e$i nu i.ar sta ru cu o c!a$ de &lanel.
Mi.a luat ceva s.!i aduc a!inte de co!binaţia pe care o purtase! #n
casa &ratelui su, $i chiar !ai !ult ca s.!i a!intesc c nu.i dduse!
c!a$a #napoi.
3 *!i cer scu)e, a! )is dup ce i.a! spus $i lui acela$i lucru. =i.o aduc
cur%nd.
3 4u e nici o proble!. *n &ond, #nc #ţi ţin cartea pri)onier. 6e e
corect, e corect. +oţi s.o !ai porţi, a$a o s !iroas a tine $i a par&u!ul la.
0 a!uţit brusc, te!%ndu.se, pare.se, c spusese prea !ult, lucru care
probabil c era adevrat. 8oia! s r%d ca s.i !ai alin st%n"eneala, dar nu
putea! dec%t s !i.l #nchipui pe Seth ţin%nd c!a$a la nas $i inspir%nd
ad%nc, pentru c !irosea a !ine. I!aginea asta era at%t de se(M, at%t de
provocatoare, #nc%t iii !.a! #ntors puţin de la el $i !.a! uitat pe &ereastr
ca s.!i ascund senti!entele $i respiraţia care deodat devenise greoaie.
6e t%r& neru$inat era!, a! hotr%t #n tcerea !or!%ntal #n care s.a
derulat restul cltoriei. 0cu! pl%ngea! dup Ro!an, acu! voia! s sar
#n pat cu Seth. 6e nestatornic era!. 2e trans!itea! brbaţilor !esa"e
contradictorii, )bura! din &loare #n &loare, #i ade!enea! cu o !%n, iar cu
cealalt #i respingea!. Trebuie s recunosc c energia pe care !i.o dduse
Martin se ca! ter!ina, a$a c !a"oritatea brbaţilor #ncepeau s.!i par
din nou destul de atrgtori, dar totu$i... era! o neru$inat. 4ici !car nu
!ai $tia! pe cine sau ce !ai voia!.
2<J
6%nd Seth a parcat, dar a re&u)at s intre cu !ine #n ;!erald 6itM, !.
a! si!ţit vinovat, $tiind c #$i #nchipuie c #l cred vreun pervers pentru
co!entariul cu par&u!ul. 4u putea! s las chestia asta s treac a$a, nu
putea! s suport g%ndul c se si!te prost din cau)a !ea. Mai ales c%nd
re!arca despre par&u! ! ca! e(citase. Trebuia s #ndrept lucrurile.
M.a! aplecat spre el cu speranţa c "u!tate din treaba cu lini$tirea
apelor avea s.o re)olve corsetul.
3 Mai ţii !inte scena aia din *asa de sticlă: 0ia #n care FC4eill o
conduce acas pe chelneriţa aia:
0 ridicat dintr.o spr%ncean.
3 @, eu a! scris scena aia.
3 5ac nu gre$esc, nu cu!va )ice c e pcat s prse$ti o &e!eie cu
decolteu ad%nc:
Seth s.a uitat lung la !ine, cu o e(presie i!penetrabil. *ntr.un &inal, pe
&aţ i.a #n&lorit un )%!bet nu prea #ncurcat.
3 Spune' -7n brbat care prse$te o &e!eie #!brcat cu o rochie ca
asta nu e deloc brbat. F &e!eie cu o rochie ca asta nu vrea s &ie singur./
2.a! privit cu t%lc.
3 ;i:
3 ;i ce:
3 4u ! &ace s spun pe litere. Sunt #!brcat cu rochia asta $i nu
vreau s &iu singur. 8ino #nuntru cu !ine. *!i e$ti dator cu un dans, $tii
doar.
3 Iar tu $tii c eu nu danse).
3 6re)i c asta l.ar opri pe FC4eill:
3 6red c FC4eill este ca! nesbuit uneori. 4u.$i cunoa$te li!itele.
0! cltinat e(asperat din cap $i !.a! #ntors s plec.
3 Stai, a strigat Seth. 8in.
3 6a! din scurt, nu: !.a #ntrebat !ai t%r)iu 6odM c%nd a! a"uns,
aproape #n &ug, la ca&eneaua librriei de acu! #nchise.
2.a! str%ns iute #n braţe, iar el $i cu Seth au dat din cap cu cordialitate
unul la cellalt, dup care scriitorul s.a pierdut #n !ulţi!ea de anga"aţi.
3 ; o poveste lung.
3 ; adevrat: !i.a $optit 6odM la ureche, aplec%ndu.se spre !ine. ; pe
aici 6arter #n !o!entul sta:
2BK
3 4u. 0 &ost, dar apoi !.a lsat balt. 5e.aia a! #nt%r)iat. 0 trebuit s.
l sun pe Seth s ! ia.
;(presia serioas a va!pirului cel t%nr s.a !ai rela(at.
3 Sunt sigur c sta a &ost un !are sacri&iciu pentru a!%ndoi. 0!
ignorat ironia lui $i a! adunat trupele ca s poat #ncepe lecţia. 5up cu!
observaser! data trecut, !a"oritatea #$i atinseser li!ita superioar. 4u
le.a! !ai predat ni!ic nou $i a! ales #n loc de asta s repet! tehnicile
!ai vechi, asigur%ndu.ne c $tiau bine ele!entele de ba). Seth, dup cu!
a&ir!ase, nu a dansat. Mai nasol era cu re)istatul, pentru c !a"oritatea
anga"aţilor #l cuno$teau de"a. Multe dintre tipe au #ncercat s.l
ade!eneasc, dar s.a opus cu #ncpţ%nare.
3 5ac i.ai spune tu, ar dansa, !i.a spus 6odM la un !o!ent dat.
3 M #ndoiesc. Toat noaptea a re&u)at.
3 5a, dar tu e$ti convingtoare.
3 ,i 6arter a sugerat acela$i lucru. 6%nd !i.oi &i &or!at eu reputaţia
asta de Miss +rietenie:
3 *ntreab.l.
0! dat ochii peste cap $i !.a! dus la Seth $i a! re!arcat c de"a era
cu ochii pe !ine.
3 1aide, Mortensen, e ulti!a strigare. ;$ti pregtit s treci de la stadiul
de voaior la la de e(hibiţionist:
0 plecat capul spre !ine, curios.
3 Tot despre dans vorbi!:
3 1!, depinde, cred eu. 0! au)it pe cineva spun%nd c brbaţii
dansea) a$a cu! &ac $i dragoste. 0$a c dac vrei ca lu!ea de aici s
cread c e$ti genul de tip care st doar $i...
S.a ridicat $i a spus'
3 1ai s dans!.
0 #naintat, dar #n ciuda declaraţiei #ndr)neţe, nervo)itatea lui srea #n
ochi. 0vea pal!a transpirat $i !.a prins de !%n, iar cealalt era prea
e)itant s stea cu toat greutatea pe $oldul !eu.
3 M str%ngi prea tare de !%n, l.a! certat u$or $i !i.a! eliberat.o un
pic pe a !ea din !%na lui. Rela(ea).te. 0scult !u)ica $i nu!r pa$ii.
7it.te la picioarele !ele.
*n ti!p ce ne !i$c!, a! avut sen)aţia c !ai repetase pasul de ba).
4u #i era greu s ur!e)e succesiunea de pa$i, proble!a era coordonarea
2B1
picioarelor cu !u)ica, lucru care !ie #!i venea natural. *!i ddea! sea!a
c e&ectiv nu!ra pa$ii #n !inte $i se chinuia s.i coordone)e cu picioarele.
+rin ur!are, a stat !ai !ult cu ochii #n "os dec%t la !ine.
3 F s vii cu noi c%nd ie$i!: a! #ntrebat, ca s &ac conversaţie.
3 Scu)e, dar nu pot s vorbesc $i s nu!r #n acela$i ti!p.
3 0h. ?ine, a! spus $i !.a! strduit c%t a! putut de tare s.!i ascund
un )%!bet.
0! continuat #n &elul sta #n lini$te, p%n la s&%r$itul lecţiei. 4ici o clip
nu a devenit ceva natural pentru Seth, dar nu gre$ea nici un pas, atent la ei
cu o hotr%re $i o asiduitate neclintit, asud%nd abundent #n tot acest
rsti!p. St%nd at%t de aproape de el, si!ţea! din nou ceva electri)ant,
a!eţitor #n aerul dintre noi.
0! trecut pe la &iecare cu 6odM pe c%nd ter!inau, lu%ndu.ne la
revedere. Seth a &ost unul dintre ulti!ii care au plecat, $i s.a apropiat de
!ine $i de 6odM pe c%nd ie$ea! pe u$a din spate.
3 0i &cut o treab e(celent, i.a spus 6odM.
3 Mersi. ;ra reputaţia !ea #n "oc, a spus Seth $i s.a #ntors spre !ine.
Sper c a! ie$it bine din co!paraţia dintre dans $i se(.
3 6red c au &ost c%teva si!ilaritţi notabile, a! spus i!pasibil.
3 6%teva: ,i cu! r!%ne cu atenţia la detaliu, strdania susţinut, r%ul
de sudoare $i hotr%rea neclintit de a &ace bine treaba:
3 *n general, ! g%ndea! c nu vorbe$ti #n ti!p ce &aci dragoste, a!
spus cu !aliţio)itate, dar nu ! putea! abţine.
3 1!, a! lucruri !ai bune de &cut cu gura.
0! #nghiţit #n sec, si!ţindu.!i propria gur uscat.
3 *nc !ai vorbe$ti de dans:
Seth ne.a urat noapte bun $i a plecat.
2.a! privit cu nostalgie plec%nd.
3 *i !ai vine cuiva de aici s le$ine: a! !ur!urat.
3 Mie da, s.a au)it vocea "ovial a lui 6arter #n spatele !eu.
6odM $i cu !ine a! tresrit a!%ndoi.
3 1ristoase, a! e(cla!at. 5e c%t ti!p te.ai #ntors:
3 4u e vre!ea de palavre. =ineţi.v bine, copii.
5up ce a aruncat o privire #!pre"ur ca s se asigure c era! singuri,
#ngerul ne.a prins brusc pe a!%ndoi de #ncheietura !%inii. 0! avut din
nou senti!entul la de greaţ $i de iure$, $i deodat ne.a! tre)it #ntr.un
2B2
living elegant aran"at. 4u !ai v)use! niciodat locul sta, dar era &ru!os.
*ncperea era #!podobit cu !obilier de piele asortat, iar pe pereţi erau
at%rnate obiecte de art scu!pe, dup aspect. Fpulenţ, stil, !reţie.
Singura proble! era c #ncperea &usese distrus. Mobila de &iţe &usese
tiat, !esele &useser rsturnate, iar obiectele de art &ie erau dr%!ate, &ie
!urdrite, &ie $i una, $i alta. +e un perete &usese desenat cu spraM un cerc
cu o linie care #l traversa vertical $i o alta oblic, dinspre st%nga spre
dreapta. 2u(ul #n a!estec cu pro&anarea asta ! lsase &r grai.
3 ?un venit #n *#%teau Aero!e, a anunţat 6arter.
2B<
Capitolul 20
3 Scu)e pentru vite)a cu care v.a! adus, a continuat 6arter. Aero!e a
turbat c te.a! lsat singur at%ta ti!p.
3 4.a! -turbat/ #n viaţa !ea, , sau #n toat e(istenţa !ea, sau !
rog, a !editat Aero!e, !sur%nd #ncperea cu pasul.
+rivindu.l, nu putea! dec%t s.i dau dreptate. *!brcat i!pecabil ca
#ntotdeauna, #ntr.o !%n ţinea un Martini, cu un aer per&ect rela(at #n tot
acel de)astru.
3 5rguţ hogeac, i.a! spus, $ocat #nc de distrugerea su&erit de o
ase!enea &ru!useţe. ; vreo co$!elie obţinut la preţ !ic:
Fchii de!onului au scprat, a!u)aţi, de glu!a !ea.
3 6e.!i place s te a! prin prea"!, Georgie, a spus $i a sorbit din
butur. 5a, e ca! !ototolit #n !o!entul sta, dar nu.!i &ac gri"i. 0! s.
o pun #n ordine. *n plus de asta, a! $i alte locuinţe.
Aero!e &usese #ntotdeauna discret #n privinţa locuinţei sale, iar eu
bnuia! c nu!ai la intervenţia lui 6arter putea! noi sta acu! aici.
5e!onul nu ne.ar &i invitat niciodat. 0! !ers spre ni$a cu &erestre !ari $i
a! v)ut priveli$tea !agni&ic spre lacul Eashington, dincolo de care, la
ori)ont, se )rea sc%nteietor ora$ul Seattle. Audec%nd dup locul din care
privea!, a$ &i pariat c era! #n Medina, unul dintre cartierele elitiste din
suburbiile ;astside. 4u!ai de buntţi avea parte Aero!e.
3 ,i ce s.a #nt%!plat: a! #ntrebat #ntr.un &inal, c%nd !i.a &ost li!pede
c ni!eni altcineva nu avea de g%nd s aborde)e subiectul sta. 0 &ost un
atac al nephili!ului sau ai dat un che& care ţi.a scpat din !%n: +entru c
dac e ulti!a varianta, o s ! enerve) ru de tot c n.a! &ost $i noi
invitaţi.
3 4u te te!e, !i.a spus 6arter, )%!bind. 0!icul nostru, nephili!ul, s.
a dedat la un pic de decorare de interioare, $i apoi, ca un drguţ ce e, ne.a
dat $i nou de $tire c%nd a ter!inat. 5e.aia te.a! lsat acolo, la ;rik. Te.a$
&i averti)at, dar c%nd l.a! si!ţit aici..., a spus $i l.a privit cu sub#nţeles pe
Aero!e.
2BB
5rept rspuns, de!onul a r%s bat"ocoritor.
3 6e: Te.ai g%ndit c sunt #n pericol: ,tii c nu se poate.
6arter a scos un )go!ot de)aprobator greu de de&init.
3 Serios: ,i tu cu! nu!e$ti asta: a spus $i a dat din cap spre si!bolul
desenat cu spraM.
3 Gra&&iti, a rspuns Aero!e nepstor. 4u #nsea!n ni!ic.
M.a! #ndeprtat de &ereastra care #ţi lua respiraţia $i de priveli$tea de
!ilioane $i a! cercetat si!bolul. 4u !ai v)use! niciodat a$a ceva, $i
trebuie s spun c era! &a!iliari)at cu !ulte caractere $i inscripţii din
toate locurile $i ti!purile.
3 Trebuie s #nse!ne ceva, l.a! contra)is. 0lt&el ar &i un !are e&ort
depus degeaba, pentru c putea s scrie pur $i si!plu' -na$parliule/, sau
ceva de genul sta.
3 +oate c pe asta a re)ervat.o pentru o alt ca!er, a sugerat 6odM.
3 F poant de!n de Georgie. 8d c #nveţi !ai !ult dec%t doar s
danse)i.
0! ignorat tentativa de!onului de a schi!ba subiectul $i !.a! adresat
lui 6arter pentru !ai !ulte rspunsuri.
3 6e e asta: Tu trebuie s $tii ce #nsea!n.
*ngerul !.a privit curios $i !i.a! dat sea!a c niciodat nu apelase! la
el pentru a"utor de adevratelea. +%n de cur%nd c%nd &useser! colegi de
ca!er, !a"oritatea interacţiunilor noastre se lsaser cu sc%ntei.
3 ; un avertis!ent, a spus #ncet, &r s.$i priveasc o!ologul
de!onic. 7n avertis!ent despre un de)astru viitor. 0rat c adevrata &a)
a btliei este pe cale s #nceap.
Aero!e, care p%n atunci se abţinuse de !inune, a i)bucnit #n &inal. 0
tr%ntit paharul pe o !as rsturnat, aprins la &aţ.
3 5u!ne)eule, 6arter> 0i #nnebunit:
3 4u contea), $tii &oarte bine. Fricu! o s se a&le totul.
3 4u . a $uierat de!onul cu rceal . nu totul.
3 0tunci spune.le tu, $i 6arter a &cut un gest !aiestuos spre si!bol.
;(plic.le tu $i asigur.te c nu spun eu prea !ulte.
Aero!e l.a str&ulgerat $i au &cut schi!b de priviri, #n stilul
caracteristic. 8)use! scena de nenu!rate ori, dar dac !edita! un pic
la asta, era! destul de sigur c niciodat nu.i v)use! a$a de porniţi unul
#!potriva celuilalt.
2BD
3 +oate s &i #nse!nat a$a ceva pe vre!uri, a recunoscut Aero!e #n
s&%r$it, rsu&l%nd, &c%nd un e&ort s se cal!e)e. 5ar nu !ai #nsea!n
ni!ic, cu! a! !ai spus, acu! e lipsit de sens. ; doar o !%)gleal de
c%nd lu!ea $i p!%ntul. 7n talis!an care, dac nu !ai crede ni!eni #n el,
nu !ai are putere.
3 ,i atunci de ce !ai apelea) la el: !.a! #ntrebat cu glas tare. 7n alt
e(e!plu de si!ţ ciudat al u!orului din partea nephili!ului:
3 6a! a$a ceva. ; ca s.!i aduc a!inte cu cine ave! de.a &ace, de
parc ar &i posibil s uit. ,i.a luat paharul de Martini $i l.a ter!inat dintr.o
sorbitur. 0 o&tat, obosit dintr.odat, $i s.a uitat la 6arter. +oţi s le spui $i
despre celelalte dac vrei.
+e &aţa #ngerului a! citit o u$oar ui!ire la concesia &cut $i s.a uitat
din nou la peretele !%n"it.
3 Si!bolul sta este al doilea dintr.o serie de trei. +ri!ul este
declararea btliei, un soi de inti!idare a adversarului, #l anunţ ce.l
a$teapt. 0rat e(act ca sta, dar &r linia oblic. 7lti!ul si!bol
!archea) victoria. 0re dou linii oblice $i se a&i$ea) dup #n&r%ngerea
du$!anului.
I.a! ur!at privirea.
3 ,i adic, stai a$a... dac sta e al doilea, asta #nsea!n c l.aţi v)ut
de"a $i pe pri!ul:
Aero!e a ie$it din #ncpere $i s.a #ntors o clip !ai t%r)iu cu o bucat de
h%rtie pe care !i.a dat.o.
3 4u e$ti singura care pri!e$te bileţele de a!or, Georgie.
2.a! deschis. ;ra acela$i gen de h%rtie &olosit #n ca)ul biletelor !ele.
+e el era desenat #ngro$at, cu cerneal neagr, un si!bol ca acela de pe
peretele lui Aero!e, dar &r linia oblic. 0sta era pri!ul si!bol, declararea
r)boiului, din c%te spunea 6arter.
3 6%nd l.ai pri!it:
3 6hiar #nainte s !oar 5uane.
M.a! g%ndit la spt!%nile care trecuser de atunci.
3 5e.aia nu !.ai str%ns prea tare cu u$a c%nd a !urit. 5e"a aveai o idee
de cine era vinovat.
5e!onul a ridicat din u!eri #n chip de rspuns.
3 Stai un pic, a e(cla!at 6odM, care venise #n spatele !eu s se uite la
bilet. 5ac sta e pri!ul avertis!ent... vrei s spui c tot ce s.a #nt%!plat...
2BH
5uane, 1ugh, 2ucinda, Georgina, e parte din inti!idarea adversarului:
6%nd nici unul dintre ne!uritori nu a rspuns, va!pirul a devenit
ne#ncre)tor. 6e altceva poate &i: 6e e -adevrata &a)/: *n &ond, de"a a
atacat sau a o!or%t patru ne!uritori, nu:
3 +atru ne!uritori de rang in&erior, a! venit #n a"utor, pentru c dintr.
odat ! prinsese!. M.a! uitat de la Aero!e la 6arter. 6orect:
*ngerul !i.a )%!bit cu bu)ele crispate.
3 6orect. +e voi s.a antrenat #nainte de !area lovitur, a spus $i i.a
aruncat lui Aero!e o alt privire ptrun)toare.
3 Ter!in, a i)bucnit de!onul. 4u sunt o ţint.
3 Serios: Mie nu !i.a pictat ni!eni pereţii cu spraM.
3 +entru c ni!eni nu $tie unde stai.
3 2as c nici tu nu apari #n +agini 0lbe. Tu e$ti ţinta.
3 ; discutabil. 4u.!i poate &ace ni!ic.
3 4.ai de unde s $tii asta...
3 ?a $tiu, $i $tii $i tu. ;ste i!posibil s &ie !ai puternic dec%t !ine.
3 +%n la ur! ave! nevoie de a"utor. Sun.o pe 4anette...
3 5a, cu! s nu, a r%s Aero!e a!ar. 4ici n.ar re!arca ni!eni dac o
iau din +ortland. 0i idee ce se!nal de alar! ar trage chestia asta: 2u!ea
ar #ncepe s re!arce, s pun #ntrebri...
3 ,i ce dac: 4u e !are lucru...
3 =ie ţi.e u$or s vorbe$ti. 6e $tii tu despre...
3 Te rog. ,tiu destul #nc%t s.!i dau sea!a c e(agere)i cu...
6ei doi au tot &cut schi!b de replici, Aero!e neg%nd cu #ncpţ%nare c
era vreo proble!, 6arter !enţin%ndu.$i opinia c trebuiau s ia !suri
adecvate de precauţie. 5up cu! a! spus !ai devre!e, nu.i !ai v)use!
niciodat #ntr.un ase!enea de)acord &ţi$. 4u.!i plcea treaba asta, !ai
ales c vocile lor au #nceput s urce #n volu!. 4u voia! s &iu prin prea"!
dac a"ungeau la lovituri $i la !ani&estri de &orţ, pentru c de"a avusese!
parte de destul &orţ din partea lor #n ulti!ele c%teva spt!%ni. 7$urel,
!.a! retras din living spre un hol din apropiere. 6odM a prins !i$carea $i
!.a ur!at.
3 4u pot s su&r c%nd se ceart !!ica $i tticul, a! co!entat pe
c%nd ne #ndeprta! de g%lceava divin, #n cutarea unui loc !ai sigur.
2BG
M.a! uitat din prag $i a! v)ut o baie, un dor!itor $i o ca!er de
oaspeţi. 6eva #!i spunea c de!onul nu g)duia peste noapte prea !ulţi
oaspeţi.
3 +are pro!iţtor, a re!arcat 6odM #n ti!p ce intra! #ntr.o sal de
distracţii.
*n "urul unui televi)or enor! cu plas!, ridicol de subţire, at%rnat pe
perete, se #n$iruiau !ai !ulte scaune de piele. ?o(e lucioase, &ru!oase se
a&lau #n po)iţii strategice #n "urul nostru, iar un suport considerabil de sticl
etala sute de 585.uri. ,i #ncperea asta, ase!enea celorlalte, &usese
devastat. 0! o&tat $i !.a! aruncat pe unul din scaunele s&%$iate, #n ti!p
ce 6odM se uita la co!bin.
3 6e )ici de toat treaba asta: l.a! #ntrebat. M re&er la noile
eveni!ente, nu la dotrile slii de distracţii.
3 6e.ar trebui s )ic: Mie !i se pare evident. Individul asta,
nephili!ul, s.a #ncl)it cu ne!uritori de rang in&erior, iar acu! se hotr$te
s se dea la din ia !ai i!portanţi. ; bolnav, daC ce s.i &aci: +e de alt
parte, poate c acu! nu !ai sunte! noi #n pericol . &r s.i supr pe
Aero!e $i pe 6arter.
3 4u $tiu ce s )ic, a! spus $i a! dat capul pe spate, g%nditoare. 6eva
tot nu !i se pare #n regul. Scp! ceva din vedere. 0scult.i. 5e ce se
poart Aero!e ca un idiot: 5e ce nu.l ascult pe 6arter:
8a!pirul cel t%nr a renunţat la studierea &il!elor, $i.a #nlţat privirea $i
!i.a aruncat un )%!bet $!echeresc.
3 4u ! g%ndea! s apuc )iua #n care s.i iei aprarea lui 6arter. 6red
c v.aţi #!prietenit la catara! #n spt!%na asta care a trecut.
3 Ter!in cu ilu)iile ro!antice, l.a! averti)at. 0! eu de"a !ai !ulte
dec%t pot duce. 4u!ai c, nu $tiu ce s )ic, 6arter nu e a$a de ru cu!
credea! eu.
3 ; #nger. 4u e ru deloc.
3 ,tii ce vreau s spun, $i trebuie s recuno$ti c are dreptate. Aero!e
ar trebui s.$i ia !suri adecvate. 6hestia aia i.a distrus casa $i i.a lsat
avertis!ente, de$i sunt talis!ane #nvechite, sau !ai $tiu eu ce. 5e ce e
Aero!e a$a de convins c e #n siguranţ:
3 +entru c el crede c e !ai puternic dec%t &iinţa aia.
3 ,i de unde $tie el asta: 4ici unul dintre ei nu l.a dibuit ca lu!ea, nici
!car 6arter #n noaptea #n care !.a salvat.
2BI
3 Aero!e nu pare genul care respinge ceva &r un !otiv. 5ac el )ice
c e !ai puternic, atunci eu a$... rahat> Ia uit.te, a e(cla!at, iar discursul
lui serios s.a topit #ntr.un hohot de r%s.
M.a! ridicat, !.a! dus l%ng el $i a! #ngenuncheat.
3 6ee:
0 artat spre r%ndul de "os de 585.uri $i le.a! citit titlurile. Hig#
Cidelit', 4etter A 0ead, "pune orice, A ost odată un asasin. Toate
&il!ele lui Aohn 6usack.
3 ,tia! eu, a! spus rsu&l%nd )go!otos, g%ndindu.! la ase!narea
#nt%!pltoare dintre de!on $i actor. ,tia! eu c e &an, de$i #ntotdeauna a
negat.
3 Stai s ve)i c%nd le.o! spune lui +eter $i lui 1ugh, a cotcodcit
6odM. 0 scos 4etter A 0ead de pe ra&t. 0sta e cel !ai bun &il! al lui.
0! scos $i eu 1n mintea lui >o#n 5al.ovic#, un pic !ai rela(at pentru
o clip.
3 ?a nu, sta e.
3 @la e prea ciudat.
M.a! uitat la televi)orul cu plas!, al crui ecran era traversat de o
sprtur.
3 *n !od nor!al a$ sugera s d! crţile pe &aţ ca s l!uri! treaba,
dar #nclin s cred c n.o s se !ai poat vedea nici un &il! aici prea
cur%nd.
6odM !i.a ur!rit privirea $i s.a str%!bat la vederea !asacrului.
3 6e risip. 4ephili!ul sta e o lepdtur.
3 9r #ndoial, i.a! dat dreptate $i !.a! ridicat. 4u e de !irare...
*n !o!entul la a! #ngheţat, $i odat cu !ine, totul #n "urul !eu. A
lepădătură.
7 Georgina: a spus 6odM curios. =i.e bine:
0! #nchis ochii $i a! derulat.
3 5u!ne)eule.
F lepdtur.
0tunci !.a! g%ndit la #ntregul $ir de eveni!ente, cu! de la bun #nceput
Aero!e ne averti)ase s ne ţine! deoparte. 6hipurile, acţiunile lui erau
!enite s ne pun pe noi la adpost, dar nu avea nici un !otiv s nu ne
spun despre nephili!, nu era nici un pericol real pentru noi dac
#nţelegea! natura adversarului nostru. 6u toate astea, Aero!e nu su&lase o
2BJ
vorb pe te!a asta $i se enervase ine(plicabil ori de c%te ori vreunul dintre
noi se apropiase prea tare. 6%nd 6odM e!isese teoria cu -#ngerul
ru&ctor/, pusese! secreto$enia pe sea!a "enei st%rnite #n tabra cealalt.
Totu$i, nu cei din tabra lor aveau ceva de ascuns, ci din a noastr.
*lic, clic. Fdat pornit totul, piesele do!inoului s.au prvlit $i g%ndul
!i.a )burat la cartea lui 1arrington' -#ngerii #ntinaţi $i.au #nvţat nevestele
^&ar!ece $i desc%ntece\ #n vre!e ce pruncii lor strbteau p!%ntul/...
9ar!ece. 6a talis!anul la #nvechit de pe peretele lui Aero!e. -; ca s.!i
aduc a!inte cu cine ave! de.a &ace, de parc ar &i posibil s uit/,
e(plicase el pe neg%ndite.
6arter #!i spusese c de regul de!onii se i!plicau #n v%narea
nephili!ilor. 4anette voise s vin $i s a"ute #n ca)ul sta, dar Aero!e nu
voia s.o lase, !ini!ali)%ndu.i pe cei i!plicaţi. *ns pe 6arter #l pstrase la
#nde!%n pentru v%ntoare. -4u vrea Aero!e s se ocupe personal de
chestia asta:/ #ntrebase!, dar #ngerul evitase s dea un rspuns.
+iesele do!inoului continuau s se a$e)e la locul lor. -4ephili!ii
!o$tenesc !ult !ai !ult dec%t "u!tate din puterea prinţilor lor, de$i
niciodat n.o pot dep$i./ ;rau cuvintele lui Aero!e de spt!%na trecut,
spuse tot pe neg%ndite, chiar dup ce &usese! eu atacat. 6u nu!ai c%teva
!inute #n ur! ! !irase #ncrederea lui c este !ai puternic dec%t
nephili!ul $i ! #ntrebase! cu! de era a$a de sigur. 5ar era $i nor!al s
&ie. Genetica divin de"a dictase para!etrii.
3 Georgina, unde te duci: a e(cla!at 6odM pe c%nd ie$ea! din ca!er
cu pa$i !ari $i ! #ndrepta! spre cearta &urioas #nc de la captul holului.
3 *nţelege . spunea 6arter . nu e nici un ru dac doar...
3 ; al tu, i.a! strigat lui Aero!e, #ncerc%nd s.l strivesc cu privirea,
!isiune i!posibil, dat &iind c era !ai #nalt dec%t !ine. 4ephili!ul e al
tu.
3 ; proble!a !ea, vrei s spui:
3 4u> ,tii ce vreau s spun. ; copilul tu. 9iul tu... sau &iica... sau !
rog.
S.a lsat lini$tea, iar Aero!e s.a holbat la !ine cu ochii ia negri ai lui
ptrun)tori, care #!i s&redeleau su&letul. M a$tepta! ca #n orice !o!ent
s ! )boare prin ca!er, dar #n loc de asta nu a spus dec%t'
3 ,i:
7i!it de rspunsul lui cal!, a! #nghiţit #n sec $i a! spus'
2DK
3 ,i... $i... de ce nu ne.ai spus $i nou: 5e la bun #nceput. 5e ce toat
secreto$enia asta:
3 5in c%te #ţi dai poate sea!a, nu este un subiect pe care s.!i plac
s.l aduc #n discuţie. ,i #n ciuda prerii generale, si!t c a! dreptul la un
pic de inti!itate.
3 5a, daC... 0cu! c se a&lase, nu !ai $tia! ce s spun sau s g%ndesc
sau s &ac. 6e.o s se #nt%!ple: 6e.ai de g%nd s &aci:
3 0cela$i lucru pe care a! pus la cale s.l &ac. 8o! gsi creatura $i o
vo! anihila.
3 5aC... e...
;u, care ur!rise! plin de invidie $i nostalgie sarcina lui +aige care
avansa $i ar!ata de nepoate ale lui Seth, nu putea! nici !car s #!i
#nchipui pe cineva care s anunţe cu cal! uciderea uneia din progeniturile
sale.
3 4u contea), a spus de!onul pur $i si!plu. ; un risc, un pericol
pentru noi ceilalţi. 2egtura !ea cu creatura asta este irelevant.
3 *i tot spui creatur. ;$ti chiar a$a de deta$at #nc%t nici !car nu poţi...
, s.i )ici pe nu!e sau !car el sau ea: Ia )i, ce este: ?iat sau &at:
0 e)itat un !o!ent $i a! si!ţit o u$oar ur! de st%n"eneal #n !asca
aia de indi&erenţ.
3 4u $tiu.
3 +o&ti!: a! spus cu ochii cscaţi.
3 4u era! acolo c%nd s.a nscut. 6%nd a! a&lat c ea... soţia !ea... e
#nsrcinat, a! plecat. ,tia! ce avea s se #nt%!ple. 4u era! nici pri!ul $i
nici ulti!ul care $i.a luat soţie din specia u!an. F !ulţi!e de nephili!i
se nscuser $i &useser o!or%ţi p%n #n !o!entul la. 6u toţii $tia! de ce
sunt #n stare. 6e.ar &i trebuit s &ac eu c%nd s.a nscut ar &i &ost s.l o!or pe
loc. 0 &cut o pau), cpt%nd din nou un aer #!pietrit. 5ar n.a! putut.
0! plecat ca s nu trebuiasc s gsesc o soluţie, ca s nu trebuiasc s &ac
alegerea asta. 0! recurs la soluţia la care ar &i recurs un la$.
3 0i !ai... v)ut.o vreodat: +e soţia ta:
3 4u.
0! r!as &r cuvinte $i ! #ntreba! cu! trebuie s &i artat. 6u greu
#l #nţelegea! pe Aero!e acu!, c%nd era de!on, dar!ite #nainte s cad.
0bia de arta vreodat vreun senti!ent sau a&ecţiune pentru cinevaS nu.!i
putea! #nchipui ce &el de &e!eie l.ar &i putut cople$i a$a de tare #nc%t s
2D1
#ntoarc spatele la tot ceea ce avea el s&%nt. ,i cu toate astea, #n ciuda iu.
birii steia, tot plecase, &r s.o !ai revad vreodat. Trebuie s &i !urit
de"a de !ii de ani. +lecase ca s.$i salve)e copilul, dar acu! avea din nou
viaţa acestuia #n propriile !%ini. ;ra un lucru s&%$ietor $i #!i venea s &ac
ceva, poate s.l str%ng #n braţe pe de!on, dar $tia! c nu avea s.!i
!ulţu!easc pentru #nţelegere. ;ra de"a prea "enat c a&laser! despre
toate astea.
3 ,i deci nu l.ai v)ut niciodat: 5e unde $tii sigur c e al tu:
3 5up a!prent. 6%nd #l si!t, "u!tate din aur #!i aparţine, iar
"u!tate e de la... ea. 4ici o alt &iinţ nu ar putea avea co!binaţia asta.
3 ,i ai si!ţit.o de &iecare dat:
3 5a.
3 6e chestie... 5ar cu toate astea nu $tii ni!ic altceva despre el.
3 6orect. 5up cu! a! spus, plecase! cu !ult #nainte s se nasc.
3 0tunci... atunci chiar c ar avea sens s &ii cu adevrat o ţint, i.a!
spus, &c%nd un gest spre perete. 6hiar independent de toate astea.
4ephili!ul are !otive anu!e s &ie o&ticat pe tine.
3 Mersi pentru spri"inul tu necondiţionat.
3 4u a! vrut s sune a$a. 0! vrut doar s spun... c nephili!ii de"a au
!otive serioase s &ie supraţi. Toat lu!ea #i ur$te $i #ncearc s.i
o!oare. Iar sta... h!, oa!enii cheltuie !ii de dolari pe terapie ca s scape
de e(perienţele neplcute avute cu taţii lor. I!aginea).ţi ce nevro)at e
dup c%teva !ii de ani.
3 *!i sugere)i s ! duc cu el la $edinţe de consiliere &a!ilial,
Georgie:
3 4u... nu, bine#nţeles c nu. 5e$i... $tiu $i eu: 0i #ncercat s stai de
vorb cu el sau ea: S.l sau s.o convingi cu argu!ente: Mi.a! adus
a!inte de co!entariul lui ;rik cu! c nephili!ii vor doar s &ie lsaţi #n
pace. +oate iese ceva din chestia asta.
3 1ai c discuţia asta devine din ce #n ce !ai absurd, dac !ai e loc
de a$a ceva. Aero!e s.a #ntors spre 6arter. 8rei s.i duci acas acu!:
3 Stau cu tine, a spus #ngerul hotr%t.
3 +entru nu!ele lui 5u!ne)eu, credea! c ne.a! l!urit...
3 0re dreptate, a! intervenit. 9a)a avertis!entului s.a #ncheiat. 0cu!
sunt #n siguranţ.
3 4u $ti!...
2D2
3 ,i, #n plus, ideea nu era s &iu eu #n siguranţ, c%t s aib 6arter gri"
s nu a&lu despre proble!ele tale &a!iliale. 0cu! e prea t%r)iu, iar !ie !i
s.a luat s u!blu cu o u!br dup !ine. +strea).l, a$a dor!i! cu toţii
lini$tiţi, chiar dac e un e(ces de &orţ aici.
3 ?ine spus, a chicotit 6arter.
Aero!e a !ai protestat #nc, $i ne.a! !ai dondnit un pic pe te!a asta,
dar, p%n la ur!, deci)ia era a lui 6arter. Aero!e nu avea puterea s.i
spun ce s &acS dac #ngerul voia s.l ur!e)e pentru totdeauna pe de!on,
Aero!e nu se putea #!potrivi. 4u aveau s porneasc vreun r)boi de
proporţii #ntre ei, indi&erent c%t de iritaţi preau #n !o!entul de &aţ.
6arter a &ost #ns de acord s ne teleporte)e #napoi, de$i eu bnuia! c,
!ai !ult dec%t un gest a!abil, ideea era s se asigure c eu $i cu 6odM nu
avea! s gsi! niciodat locuinţa lui Aero!e. 5up ce l.a dus acas pe
va!pir, 6arter !.a dus la !ine #n living, $i a e)itat #nainte s se &ac din
nou nev)ut.
3 ; !ai bine a$a, cred, !i.a spus. S stau cu Aero!e. ,tiu c
nephili!ul nu poate &i !ai puternic dec%t el... dar tot se #nt%!pl ceva
ciudat. 4u sunt convins c tu nu !ai e$ti #n pericol, dar ce se #nt%!pl cu
tine este cu totul di&erit. 0 ridicat din u!eri $i a continuat' 4u $tiu, sunt
!ulte deci)ii di&icil de luatS !i.a$ dori ca Aero!e s ne lase s apel! la un
!ic a"utor din e(terior. 4u prea !ult, desigur. 6eva, orice.
3 4u.ţi &ace gri"i, l.a! asigurat. M descurc. 4u poţi &i peste tot #n
acela$i ti!p.
3 ; adevrat. 8a trebui s.l #ntreb pe nephili! cu! reu$e$te, c%nd s.o
ter!ina toat chestia asta.
3 4u poţi s vorbe$ti cu !orţii.
3 4u, !i.a dat dreptate cu gravitate. 4u poţi, a spus $i s.a #ntors, vr%nd
parc s plece.
3 ; ciudat..., a! #nceput u$urel. Toat chestia asta cu Aero!e care a
iubit pe cineva. ,i a c)ut din cau)a asta.
Mi.a aruncat un )%!bet din la !isterios, de te bga #n sperieţi.
3 4u dragostea #i &ace pe #ngeri s cad, Georgina. 5ac e s aib o
in&luenţ, are !ai degrab e&ectul contrar.
3 ,i: 5ac Aero!e se #ndrgoste$te iar, s.ar putea trans&or!a din nou
#n #nger:
2D<
3 4u, nu. 4u e chiar a$a de si!plu. 6%nd !i.a v)ut privirea ui!it, a
chicotit $i !.a str%ns iute de u!r. 0i gri" de tine, &iic a lui 2ilith. Strig
dac ai nevoie de a"utor.
3 0$a a! s &ac, l.a! asigurat pe c%nd se &cea nev)ut, nu c ar &i &ost
vreodat si!plu s iei legtura cu un ne!uritor de rang #nalt.
Aero!e si!ţea dac era! rnit, dar el era !ult !ai greu de che!at la o
b%r& !ic.
2a scurt ti!p dup aia !.a! dus la culcare, obosit de tot ce se
#nt%!plase $i prea &r%nt ca s.!i &ac gri"i c !.ar ataca un nephili! #n
so!n. 0 doua )i a! &ost #n schi!bul de sear, $i era ulti!a )i de !unc
#nainte de dou )ile libere. 6hiar si!ţea! nevoia de o pau).
0 doua )i de di!ineaţ !.a! tre)it !ai t%r)iu, vie #nc. 6%nd a! intrat
#n librrie, a! dat peste Seth, #nar!at cu laptopul, gata pentru #nc o )i de
scris. G%ndul !i.a )burat la lecţia de dans pe care i.o dduse! $i ast&el a!
lsat deoparte pentru o vre!e gri"ile cu nephili!ul.
3 Mi.ai adus cartea: a! #ntrebat pe c%nd #!i ţinea u$a deschis.
3 Mnu. Mi.ai adus c!a$a:
3 Mnu. 5ar #!i place tricoul pe care #l porţi.
Tricoul lui te!atic de a)i etala logo.ul !usicalului 5i$erabilii.
3 5in spectacolul sta e piesa !ea pre&erat, a! adugat.
3 Serios: a #ntrebat. 6are e:
3 H 0reamed a 0ream.
3 ; o pies &oarte depri!ant. 4u ! !ai !ir c nu vrei s ie$i la
#nt%lniri.
3 ,i piesa ta pre&erat care e:
*i pusese! #ntrebarea !ea obi$nuit lui Ro!an, dar nu $i lui Seth.
3 )ltraviolet, a lui 72. F $tii:
4e.a! apropiat de te"ghea. ?ruce era la post, $i s.a apucat s.!i &ac o
!oca #nainte chiar s co!and.
3 ,tiu alte piese de.ale lor, dar pe asta nu. 5espre ce e:
3 5espre dragoste, desigur. 6a toate piesele bune. Su&erinţele iubirii
versus puterea ei de a te i)bvi. ; un pic !ai opti!ist dec%t a ta.
Mi.a! adus a!inte de co!entariul lui 6arter de asear. -4u dragostea #i
&ace pe #ngeri s cad./
2DB
Seth $i cu !ine a! stat de vorb. 0cu! conversaţia decurgea natural.
Mi.era $i greu s cred c &usese vreun pic de st%n"eneal #ntre noi. ;ra o
pre)enţ at%t de recon&ortant.
*ntr.un &inal, con$tient c trebuie s pun $i eu osul la !unc, !.a!
s!uls de acolo ca s vd ce &ace restul personalului, apoi s ! retrag la
!ine #n birou. 5ar nu voia! dec%t s.!i veri&ic !ailulS a)i ! si!ţea!
sociabil $i voia! s ! duc printre cu!prtori. Mi.a! aruncat geanta pe
birou $i a! dat s ! a$e) pe scaun c%nd a! v)ut un !ult prea &a!iliar
plic alb, pe care era trecut nu!ele !eu.
Mi s.a tiat respiraţia. ,i eu care #!i #nchipuise! c dispruse! de pe
radarul nephili!ului. 6u !%ini tre!urtoare a! luat plicul $i l.a! deschis
cu st%ngcie.
Ki!a ost dor de mine? Presupun că ai ost ocupată p%nă peste cap cu
amicii tăi nemuritori, ca să te asiguri că sunt cu to-ii bine sănăto&i. 1mi
+nc#ipui că ai ost la el de ocupată cu de!a dreptul ascinanta ta via-ă
personală, iar mie abia mi!ai adresat un g%nd. E o cru$ime, dacă ne
g%ndim la c%te am ăcut eu pentru tine.
<otu&i, mă +ntreb dacă +-i aci tot at%tea gri2i pentru muritorii din via-a
ta c%t pentru nemuritori. E adevărat, mor-ile muritorilor sunt mult mai
lipsite de importan-ă. 1n ond, ce valorea$ă cinci$eci de ani mai pu-in
compara-i cu secolele unui nemuritor? 5uritorii nu par să merite eortul,
cu toate astea tu te preaci că -ii la ei. 0ar oare c#iar -ii la ei cu adevărat:
"au sunt doar o distrac-ie menită să te acă să ui-i de amarul de secole pe
care le numeri? 0ar iubitul tău? E &i el tot o 2ucărie, un alt mod de a!-i
petrece timpul liber? Aare c#iar +nseamnă ceva pentru tine?
Hai să alăm. *onvinge!mă astă$i că +nseamnă ceva. Ai p%nă ie&i din
tură să te asiguri că nu e +n pericol. Jtii regulile ! să!l -ii +n locuri sigure,
să aibă lume prin prea2mă etc., etc. Am să iu aproape &i am să privesc.
*onvinge!mă că +-i pasă cu adevărat &i am să!l cru-. Că!mă să cred cu
adevărat. 0acă dai gre&, sau dacă +l implici pe vreunul din amicii tăi
nemuritori, nici o măsură de siguran-ă nu!l va mai scăpa.
0! scpat biletul din !%inile reci. 6e soi de "oc s!intit !ai era $i sta:
4u avea nici un sens. 0cu! #!i spunea nephili!ul s pun pe cineva la
adpost, acu! sugera c nu conta, c nu e(ista adpost posibil. ;ra o
2DD
stupi)enie, iar tulbura apele, iar &cea valuri, doar ca s vad ce &ac. Mi.a!
rotit privirea nelini$tit $i !.a! #ntrebat' Fare era acu! aici, nephili!ul:
Fare progenitura cea suprat a lui Aero!e b%ntuia acu! pe l%ng !ine,
invi)ibil, $i se a!u)a pe sea!a chinurilor !ele: 6e s &ac:
3 ,i #n &inal, $i poate lucrul cel !ai i!portant, cine naiba era iubitul
!eu:
2DH
Capitolul 21
4u avea! iubit. *n ciuda tuturor incertitudinilor din viaţa !ea, era cel
puţin un lucru #n privinţa cruia ! si!ţea! sigur. 5in ne&ericire, se pare
c nephili!ul sta avea o vi)iune !ai opti!ist asupra vieţii !ele
a!oroase.
3 4u $tiu despre cine vorbe$ti, i.a! strigat biroului !eu gol. M au)i,
nenorocitule: 4u $tiu despre cine !a!a dracuC vorbe$ti>
4u !i.a rspuns ni!eni.
+aige, care a trecut pe acolo o clip !ai t%r)iu, $i.a v%r%t capul pe u$.
3 M.ai strigat:
3 4u, a! !or!it.
+urta o rochie care at%rna evident pe burta !are, lucru care nu #!i
#!buntţea cu ni!ic starea.
3 8orbea! singur.
5up ce a plecat, a! #nchis u$a.
+ri!a pornire a &ost s &ug dup a"utor. 6arter. Aero!e. 6ineva, oricine.
4u ! putea! descurca singur.
0acă dai gre&, sau dacă +l implici pe vreunul din amicii tăi nemuritori,
nici o măsură de siguran-ă nu!l va mai scăpa.
2a naiba. 4ici !car nu $tia! cine e -el/. 0! #ncercat cu disperare s.
!i dau sea!a care dintre cuno$tinţele !ele din r%ndul !uritorilor putea &i
luat de nephili! drept ceva !ai !ult. 5e parc nu era de a"uns de greu s.
!i &ie prieteni.
*n !od surprin)tor, sau poate nu, g%ndul !i.a )burat i!ediat la Seth, la
recenta noastr apropiere. ;ra desigur precaut $i cuviincioas, dar totu$i
apropiere, cu! trebuie, natural. ,i tot #!i tia respiraţia c%nd ne atingea!.
4u, era o prostie. 9ascinaţia !ea &aţ de el era super&icial. *i venera!
crţile, iar prietenia noastr devenise un soi de consolare de pe ur!a lui
Ro!an. 6hiar dac i se aprinseser clc%iele dup !ine sau se si!ţise
vreun pic atras de !ine, probabil c u$or.u$or #i trecea. 4u dduse se!ne
c ar avea &aţ de !ine senti!ente alt&el dec%t de prietenie, dar reţinerea
2DG
!ea trebuie s &i dat re)ultate. *n plus, #nc !ai disprea la #nt%lniri
!isterioase, probabil cu vreo &at despre care era prea ti!id s.!i spun.
;ra o aroganţ din partea !ea s.l #ncadre) #n categoria iubiţilor.
Totu$i... $tia nephili!ul ceva din lucrurile astea: 6ine $tie ce g%ndea
netrebnicul: 5ac ne.a studiat pe !ine $i pe Seth st%nd la discuţii #n pau)a
de ca&ea, ar &i putut presupune orice. Mi s.a &cut &ric $i #!i venea s o iau
la &ug pe scri, s vd ce &ace Seth. 5ar nu. 0r &i &ost o pierdere de ti!p,
cel puţin deoca!dat. Scria, #n public, #ncon"urat de lu!e, iar nephili!ul
nu l.ar &i atacat #ntr.un ase!enea loc.
0tunci cine era: +oate Earren: 4ephili!ul la voaior ne privise &c%nd
dragoste. 5ac nici asta nu se punea ca un soi de relaţie, atunci nu !ai
$tia! ce altceva. 5esigur, nephili!ul ar &i observat de ase!enea c eu $i cu
Earren nu interacţiona! #n nici un alt &el inti!. ?ietul Earren. 5up ce c
#l sleia se(ul cu !ine, ar &i &ost dincolo de li!ita cru)i!ii dac ar &i devenit
ţinta u!orului ciudat $i deplasat al nephili!ului. 5in &ericire, de"a #l
v)use! pe Earren venind a)i. 0vea treab la el #n birou, dar probabil c
$i asta se putea considera #n siguranţ. F &i el singur, dar ţipetele #n ca)ul
unui atac al nephili!ului ar &i atras i!ediat atenţia.
5oug: 4oi doi tot ti!pul ne dedaser! unui &lirt "ovial. 5esigur,
interesul lui &aţ de !ine ar &i putut trece drept ceva !ai !ult dec%t
prietenie. Totu$i, #n ulti!ele c%teva spt!%ni nu prea sttuser! cine $tie
ce de vorb. 9usese! prea preocupat de atacurile nephili!ului. 5e ele $i
de Ro!an.
0h, Ro!an. 0sta era posibilitatea care #!i b%ntuia #n str&unduri.
0devrul pe care #l evitase! pentru c asta #nse!na s iau legtura cu el,
s rup tcerea pe care ! strduise! a$a de tare s.o pstre). 4u $tia! ce
era #ntre noi, altceva dec%t o atracţie !istuitoare $i din c%nd #n c%nd un
senti!ent de solidaritate. 4u $tia! dac era dragoste, sau o #n&iripare a
dragostei, sau ce naiba o &i &ost. 5ar $tia! c ţin la el. Mult de tot. ,i !i.
era dor de el. *ndeprtarea de el &usese calea cea !ai sigur ca s.!i revin,
s uit de dorul !eu $i s.!i vd de viaţ. Mi.era tea! de ce se putea
#nt%!pla dac lua! legtura din nou cu el.
,i totu$i... pentru c #!i psa de el, nu putea! per!ite ca nephili!ul
sta s #l p%ndeasc. 4u putea! risca viaţa lui Ro!an, pentru c, probabil,
el era candidatul. Au!tate din personalul librriei #nc ne considera
pereche, a$a c de ce n.ar &i &cut.o $i nephili!ul: Mai ales ţin%nd cont de
2DI
sesiunea de pipieli dintre noi la !ai !ulte #nt%lniri. Frice nephili! care
sttea la p%nd ar &i &ost #ndreptţit s considere asta ca se!n al unei ata$ri
senti!entale.
0! luat tele&onul $i l.a! sunat cu respiraţia #ntretiat. 4.a rspuns.
3 Rahat, a! #n"urat c%nd a intrat robotul. ?un, Ro!an, sunt eu. ,tiu
c nu, , trebuia s te !ai sun, dar a intervenit ceva... $i chiar trebuie s
stau de vorb cu tine. 6%t !ai cur%nd posibil. ; &oarte ciudat, dar $i &oarte
i!portant. Te rog, sun.!.
I.a! lsat $i nu!rul de !obil $i nu!erele de la librrie.
0! #nchis, apoi a! stat $i a! !editat. ,i acu! ce &ac: 9r s !
g%ndesc, !.a! uitat la agenda cu nu!erele anga"aţilor $i a! &or!at
nu!rul de acas al lui 5oug. 0vea )i liber.
4u rspundea ni!eni, e(act ca #n ca)ul lui Ro!an. 7nde erau cu toţii:
Mi.a! reorientat atenţia asupra lui Ro!an $i a! #ncercat s ! g%ndesc
unde ar putea &i. 6el !ai probabil la serviciu. 5in ne&ericire, nu $tia! unde
lucra. 6e !ai pseudoiubit negli"ent era!> Spunea c preda la un colegiu
public. 8orbea tot ti!pul despre el, dar #l nu!ea #ntotdeauna -la $coal/
sau -la colegiu/. 4iciodat nu.i po!enise nu!ele.
M.a! #ntors din nou la calculator $i a! cutat colegiile publice locale.
6%nd !i.a a&i$at !ai !ulte re)ultate nu!ai
*n Seattle, a! scpat iar o #n"urtur. Mai erau altele $i din a&ara
ora$ului, #n cartierele !rgina$e $i #n ora$ele #nvecinate. +utea &i oricare
din ele. 0! i!pri!at o list cu toate nu!erele de tele&on $i !i.a! #ndesat.
o #n geant. Trebuia s plec de aici, s.!i !ut cutarea pe teren.
0! deschis u$a de la birou ca s plec $i a! tresrit. +e u$ at%rna un alt
bilet, identic. M.a! uitat pe holurile birourilor, sper%nd oarecu! s vd
ceva. 4i!ic. 0! tras biletul $i l.a! deschis.
Pier$i timp &i bărba-i. 0e2a l!ai pierdut pe scriitor. Ai ace bine să te
grăbe&ti cu v%narea animalului de pradă.
7 ?ine )is, v%narea ani!alului de prad, a! !or!it $i a! !ototolit
biletul. Mare dobitoc !ai e$ti>
5ar... ce voise s spun c.l pierduse! pe scriitor: +e Seth: Ini!a !i.a
luat.o la trap, $i a! pornit.o #n &ug spre ca&enea, atrg%ndu.!i c%teva
priviri speriate pe dru!.
Seth nu era acolo. 6olţul lui era gol.
3 7nde e Seth: l.a! interogat pe ?ruce. 0dineauri era aici.
2DJ
3 0 &ost, !i.a dat dreptate bar!anul. 0poi $i.a str%ns brusc lucrurile $i
a plecat.
3 Mersi.
Trebuia neaprat s plec de aici. 0! dat de +aige #n secţiunea de
noutţi.
3 6red c trebuie s ! duc acas, i.a! spus. M ia o !igren.
+rea speriat. 5intre toţi anga"aţii, eu sttea! cel !ai bine la capitolul
pre)enţ. 4iciodat nu suna! s spun c sunt bolnav. Totu$i, toc!ai din
!otivul sta, cu greu ! putea re&u)a. 4u era! genul de anga"at care
abu)a de siste!.
5up ce !.a asigurat c pot s plec, a! adugat'
3 +oate poţi s.l che!i pe 5oug.
0$a #!pu$ca! doi iepuri dintr.un &oc.
3 +oate, a spus. 5ar eu cred c ne descurc!. Earren $i cu !ine o s
&i! aici toat )iua.
3 ; aici toat )iua:
6%nd a repetat c, #ntr.adevr, avea s &ie acolo, !.a! si!ţit oarecu!
u$urat. ?un. +e el #l scotea! de pe list.
*n ti!p ce ! #ndrepta! spre cas, l.a! sunat pe Seth pe !obil.
3 7nde e$ti: l.a! #ntrebat.
3 0cas. 0! uitat ni$te notiţe de care avea! nevoie.
0cas: Singur:
3 8rei s iei !icul de"un cu !ine: a! #ntrebat deodat, pentru c
trebuia s.l scot de acolo.
3 ; aproape ora unu.
3 S !%nc! ceva: Sau s lu! pr%n)ul:
3 4u e$ti la serviciu:
3 M.a! dus acas, a! spus c sunt bolnav.
3 ;$ti bolnav:
3 4u. 1ai, vino s ne #nt%lni!.
I.a! dat o adres $i a! #nchis.
+e c%nd !ergea! spre locul de #nt%lnire, a! #ncercat s.l sun iar pe
Ro!an pe !obil. Robotul. 0! scos lista cu nu!erele de tele&on ale
colegiilor publice $i a! #nceput cu pri!ul de pe list.
6e chin> Mai #nt%i a trebuit s a"ung la in&or!aţii $i s #ncerc s a"ung la
departa!entul care trebuia. Ma"oritatea nici !car nu aveau departa!ent
2HK
de lingvistic, de$i aproape toate aveau cel puţin un curs introductiv care
era predat #n cadrul altui departa!ent #nrudit, ca de e(e!plu antropologie
sau $tiinţe u!aniste. Trecuse! prin trei colegii p%n s a"ung la 6apitol
1ill. 6%nd l.a! v)ut pe Seth a$tept%nd #n &aţa locului pe care i.l
indicase!, a! rsu&lat u$urat. 5up ce a! parcat $i a! pltit parcarea, !.
a! dus la el, cu o tentativ de )%!bet nor!al.
Se pare c n.a !ers.
3 6e s.a #nt%!plat:
3 4i!ic, ni!ic, a! anunţat vesel.
+rea vesel.
+rivirea lui trda ne#ncredere, dar a renunţat la subiectul sta.
3 M%nc! aici:
3 Mda. 5ar !ai #nt%i trebuie s !erge! s vorbi! cu 5oug.
3 5oug: a #ntrebat Seth $i !ai nedu!erit.
2.a! condus spre un bloc de alturi $i a! urcat la eta"ul #n care locuia
5oug. 5in aparta!ent bubuia !u)ic, un se!n bun, a! considerat eu. 0
trebuit s bat de trei ori la u$ p%n s deschid cineva.
4u era 5oug, ci colegul lui de ca!er. ;ra var).
3 5oug e aici:
0 clipit la !ine $i s.a scrpinat #n prul lung $i lieţ.
3 5oug: a #ntrebat.
3 5a, 5oug Sato.
3 0h, 5oug. 5a.
3 5a, adic e aici:
3 4u, &rate. ;..., a spus tipul $i a !i"it ochii.
6ine 5u!ne)eu se droghea) la ora asta: ;u nu &cuse! chestia asta
nici !car #n anii CHK.
3 ; la repetiţie, a )is.
3 7nde: 7nde repet:
Tipul s.a holbat la !ine.
3 7nde repet: a! #ntrebat din nou.
3 9rţic, $tiai c ai cei !ai tari s%ni pe care i.a! v)ut #n viaţa !ea:
Sunt ca o... poe)ie. Sunt pe bune:
0! scr%$nit din dinţi.
3 7nde repet 5oug:
,i.a s!uls ochii de pe pieptul !eu.
2H1
3 *n Eest Seattle. *n 0lki.
3 0i vreo adres:
3 ; la intersecţia dintre... 6ali&ornia $i 0laska, a spus $i a clipit iar.
+&ua. 6ali&ornia $i 0laska. Te.ai prins:
3 0i adresa:
3 ; verde. 4.ai cu! s n.o ve)i.
6u! n.a !ai venit nici un alt &el de in&or!aţie, Seth $i cu !ine a!
plecat. 0! !ers la restaurantul de care #i spusese!.
3 +oe)ie, a re&lectat el pe dru!, a!u)at. 6a un poe! de e e
cu!!ings
25
, a$ spune eu.
;ra! prea preocupat s procese) ce spunea el, cu !intea la galop. 4ici
!car o go&r cu cp$une n.a reu$it s.!i ţin departe gri"ile tre)ite de
v%ntoarea asta cretin a ani!alului de prad. Seth a #ncercat s lege o
discuţie cu !ine, dar rspunsurile !ele erau vagi $i distrate, se!n clar c
nu.!i sttea !intea la el #n ti!pul !esei. 6%nd a! ter!inat, a! #ncercat
din nou, &r succes, la Ro!an, apoi l.a! #ntrebat pe Seth'
3 Te duci #napoi la librrie:
0 cltinat din cap.
3 4u. M duc acas. Mi.a! dat sea!a c a! prea !are nevoie de
notiţe ca s scriu scena asta. ; !ai si!plu dac stau la !ine #n birou.
?rusc !.a cuprins panica.
3 0cas: ?ine, dar...
6e putea! s.i spun: 6 dac sttea acas, ar putea &i victi!a atacului
unei creaturi sociopate $i supranaturale:
3 Stai cu !ine, a! i)bucnit. 1ai s re)olv $i eu ni$te chestii.
*n cele din ur! politeţea lui a cedat.
3 Georgina, ce se #nt%!pl: Te duci acas pe !otiv c e$ti bolnav
c%nd de &apt nu e$ti. ;ste evident c e$ti nelini$tit dintr.un !otiv sau altul,
nelini$tit p%n la disperare. Spune.!i despre ce e vorba. S.a #nt%!plat
ceva cu 5oug:
0! #nchis ochii preţ de o secund, dorindu.!i s se ter!ine totul,
dorindu.!i s &iu #n alt parte, sau altcineva. +robabil c Seth #$i #nchipuie
c sunt nebun.
2D +oet a!erican P1IJB31JH2QS deseori nu!ele su este scris cu !inuscule $i &r
puncte, #n stilul #n care erau redactate $i poe!ele sale.
2H2
3 4u pot s.ţi spun ce s.a #nt%!plat, pot doar s.ţi spun c s.a
#nt%!plat ceva. 0ccept situaţia a$a cu! e. 0poi, $ovielnic, !.a! #ntins
$i l.a! str%ns de !%n $i l.a! privit rugtoare. Te rog, stai cu !ine.
M.a str%ns tare de !%n $i a &cut un pas #nainte, iar pe chip i se citea
#ngri"orarea $i co!pasiunea. +entru o clip, a! uitat de nephili!. 6e !ai
contau alţi brbaţi c%nd Seth ! privea a$a: 0! si!ţit pornirea de a.l
#!brţi$a $i de a.i si!ţi braţele #n "urul !eu.
Mai c !i.a venit s r%d. +e cine pclea! eu: 4u trebuia s.!i &ac
gri"i c #!i bat "oc de el. ;u era! aia care #ncepea s &ie obsedat, eu era!
#n pericol s scap relaţia asta din !%n. Trebuia s #ncete) s !ai tot a!%n
desprţirea de el.
M.a! #ndeprtat iute de el $i !i.a! cobor%t privirea.
3 Mersi.
S.a o&erit s ! conduc #n Eest Seattle, eliber%ndu.! pe !ine, ca s
pot suna #n continuare la colegii. 0proape ter!inase! c%nd a! a"uns la
intersecţia dintre 0laska $i 6ali&ornia. 0 #ncetinit un pic $i ne.a! uitat
a!%ndoi #!pre"ur, #n cutarea unei case ver)i.
,!ai cum să n!o ve$i. ;ra un s&at stupid. 6e se poate considera verde, #n
orice ca):
0! v)ut o cas de culoarea salviei, o alta verde.pdure $i o alta de o
culoare care putea &i verde sau albastru. 7nele case aveau orna!ente ver)i,
u$i ver)i sau...
3 Ma!> a e(cla!at Seth.
F cas !ic $i drpnat vopsit #ntr.o nuanţ !entRl!%ie de.ţi lua
ochii sttea dinaintea noastr, aproape !ascat de dou case !ult !ai
drguţe.
3 4.ai cu! s n.o ve)i, a! !or!it.
0! parcat $i a! pornit spre ea. *n ti!pul acesta, din gara" r)bteau
li!pede p%n la noi )go!otele trupei lui 5oug. 6%nd a! a"uns la u$a
deschis, a! v)ut ,octurnal Admission #n toat splendoarea ei, iar 5oug
rcnea versurile cu vocea aia &antastic a lui. 6%nd !.a v)ut, s.a oprit
brusc.
3 Kincaid.
6olegii de trup l.au privit !iraţi cu! srea "os $i pornea iute spre !ine.
Seth s.a #ndeprtat c%ţiva pa$i plin de tact $i a #nceput s studie)e ni$te
tu&i$uri de hortensie din apropiere.
2H<
3 6e cauţi aici: a #ntrebat 5oug, nu at%t o&ensat c%t !irat.
3 M.a! dat bolnav, a! spus proste$te.
,i acu! ce &cea!:
3 ;$ti bolnav:
3 4u. 0, avea! de &cut o chestie. ,i !ai a! #nc. 5ar... ... nu
vreau s las !aga)inul a$a. Tu c%t !ai ai aici: +oţi s ! #nlocuie$ti c%nd
ter!ini:
3 0i venit s.!i ceri s te #nlocuiesc: ,i de ce te.ai dat bolnav: *n
s&%r$it &ugi #n lu!e cu Mortensen:
3 4u... 4u pot s.ţi e(plic. +ro!ite.!i doar c dup aia treci pe la
!aga)in ca s ve)i dac au nevoie de a"utor.
M ţintuia cu o privire pe care Seth !i.o adresase toat dup.a!ia)a,
una care sugera oarecu! c avea! nevoie de un sedativ.
3 Kincaid... ! sperii...
2.a! privit cu acela$i aer intens cu care #l cadorisise! $i pe SethS
&ar!ec de sucub #n plin acţiune.
3 Te rog. *nc #!i e$ti dator, ai uitat:
0vea privirea #ncruntat, stp%nit de o consternare "usti&icat. *ntr.un
&inal a spus'
3 ?ine. 5ar !ai sunt c%teva ore p%n pot s ! duc.
3 4u.i ni!ic. 4u!ai s te duci acolo i!ediat dup aia. ,i s nu &aci
opriri. ,i s nu... s nu le spui c !.ai v)ut. Se presupune c sunt bolnav.
Inventea) $i tu un !otiv pentru care te duci.
0 cltinat e(asperat din cap $i i.a! !ulţu!it cu o #!brţi$are rapid. *n
ti!p ce Seth $i cu !ine pleca!, l.a! v)ut pe 5oug arunc%ndu.i lui Seth o
privire #ntrebtoare, la care Seth a ridicat din u!eri, rspun)%nd #ntrebrii
tcute a celuilalt cu aceea$i nedu!erire.
0! !ai dat c%teva tele&oane #n ti!p ce ne #ndeprta!, ter!in%nd lista
de colegii $i ls%ndu.i #nc un !esa" disperat lui Ro!an.
3 ,i acu! ce &ace!: !.a #ntrebat Seth c%nd !.a! a&undai #n tcere.
Greu de spus ce credea despre &elul #n care #i hrţuia! pe Ro!an $i pe
5oug.
3 4u... nu $tiu.
*!i epui)ase! toate opţiunile. ,tia! unde era &iecare, !ai puţin Ro!an,
$i #!i era i!posibil s dau de el. Iar ti!pul trecea. 4u $tia! unde locuie$te.
+arc po!enise ceva odat de Madrona, dar era o )on vast. 4u !
2HB
putea! duce s ciocnesc la toate u$ile alea. 4ephili!ul spusese c a! p%n
ies din tur. 5e$i chiulise! de la !unc, a! presupus c tot la ora nou se
re&erea. Mai avea! aproape trei ore.
3 6red c #!i iau !a$ina $i ! duc #napoi acas.
Seth !.a lsat la restaurant $i !.a ur!at #napoi #n Oueen 0nne. 0 oprit
la un se!a&or, a$a c a! a"uns la aparta!ent ca! cu un !inut #naintea lui.
+e u$ !ai avea! un bilet.
4ravo. Probabil că p%nă la urmă ai să!i alungi pe to-i bărba-ii ă&tia cu
comportamentul tău ciudat, dar +-i admir cura2ul. 5ai răm%ne unul. 5ă
+ntreb c%t de iute de picior e de apt dansatorul tău.
6%nd a aprut Seth, !ototolea! biletul. Mi.a! scos cheia din geant $i
a! #ncercat &r vlag s.o v%r #n #ncuietoare.
*!i tre!urau a$a de tare !%inile #nc%t nu a! putut. Mi.a luat cheia $i a
deschis el u$a.
0! intrat $i !.a! prvlit pe canapea. 0ubreM a lunecat din spatele ei
$i !i.a srit #n poal. Seth s.a a$e)at #n apropiere $i !i.a studiat
aparta!entul, inclusiv colecţia de crţi scrise de el, etalate #n biblioteca cea
nou, apoi !.a privit #ngri"orat.
3 Georgina... cu ce pot s te a"ut:
0! cltinat din cap nea"utorat $i #n&r%nt.
3 6u ni!ic. M bucur c e$ti aici.
3 1!... 0 e)itat. *!i pare ru s.ţi spun asta, dar trebuie plec peste
puţin ti!p. M #nt%lnesc cu cineva.
I.a! aruncat o privire tioas. *nc o #nt%lnire din aia !isterioas de.a
lui. +entru scurt ti!p, &rica !i.a &ost #nlocuit de curio)itate, dar nu putea!
s.l iau la #ntrebri. 4u putea! s.l #ntreb dac se #nt%lne$te cu vreo
&e!eie. 6el puţin spunea c se #nt%lne$te cu cineva $i nu avea s &ie singur.
3 ,i atunci... o s &ii cu... persoana aia... ceva vre!e:
0 dat din cap.
3 0$ putea s trec !ai t%r)iu dac vrei. Sau... poate reu$esc s anule)
#nt%lnirea.
3 4u, nu, nu.ţi &ace gri"i.
+%n atunci avea s se ter!ine totul.
0 !ai stat un pic, #ncerc%nd din nou s lege o conversaţie la care eu nu
putea! participa. 6%nd #n s&%r$it s.a ridicat s plece, i.a! v)ut chipul plin
de #ngri"orare $i !.a! si!ţit cu!plit c #l bgase! #n chestia asta.
2HD
3 M%ine totul se va &i re)olvat, i.a! spus. 0$a c nu.ţi &ace gri"i, p%n
atunci a! s.!i revin la nor!al. +ro!it.
3 ?ine. 5ac ai nevoie de ceva, anunţ.!. Sun.!, indi&erent de
situaţie. 5ac nu... ne vede! la !unc.
3 4u. M%ine sunt liber.
3 0h. ?ine. +ot s trec pe la tine:
3 Sigur. 6u! s nu:
0$ &i acceptat orice. ;ra! prea obosit s ! !ai ţin de teoria !ea de
!ai devre!e cu pstrarea distanţei. *!i &ac gri"i pe te!a asta !ai t%r)iu.
Sincer. 0! s iau lucrurile unul c%te unul.
0 plecat ca! &r che&, !ir%ndu.se &r #ndoial c%nd i.a! spus s stea
!ult cu persoana cu care se #nt%lnea. 6%t despre !ine, !.a! #nv%rtit prin
aparta!ent, ne$tiind ce s &ac. +oate c nu ddea! de Ro!an pentru c
de"a dduse de el nephili!ul. 4.ar &i cinstit, pentru c nici !car nu
avusese! oca)ia s.l averti)e) ca lu!ea, dar nephili!ul sta nu prea prea
genul cu noţiuni clare despre cinste $i necinste.
2ovit brusc de inspiraţie, a! sunat la in&or!aţii, reali)%nd c
ignorase! calea cea !ai evident de a da de el. 4.a contat. 0vea nu!rul
la secret.
6u dou ore #nainte s !i se ter!ine tura, i.a! lsat lui Ro!an #nc un
!esa". -Te rog, te rog, te rog, sun.!/, l.a! i!plorat. -6hiar dac e$ti
&oarte suprat pe !ine pentru ce s.a #nt%!plat. Spune.!i doar c e$ti bine./
4u !.a sunat. S.a &cut ora opt. Mai era o or $i i.a! !ai lsat un
!esa". Si!ţea! c ! apuc isteria. 5u!ne)eule, ce avea! s &ac: M.a!
re)u!at la a !sura #n continuare ca!era cu pasul $i ! #ntreba! c%t de
cur%nd era prea cur%nd s.l !ai sun o dat pe Ro!an.
6u cinci !inute #nainte de ora nou, prad &rene)iei, !i.a! apucat
geanta, disperat s plec din aparta!ent $i s &ac ceva, orice. 0proape
trecuse ter!enul.
6e avea s se #nt%!ple: 6u! avea! s $tiu dac trecuse! cu bine testul
nephili!ului: 6%nd citea! #n )iarele de !%ine despre uciderea lui Ro!an:
0vea! s !ai pri!esc un bilet: Sau poate un indiciu de co$!ar: 5ac
nephili!ul nu se re&erise la nici unul din cei pe care #i luase! eu #n
considerare:
5ac era cineva cu totul din a&ara s&erei...
0! deschis u$a ca s plec $i a! icnit.
2HH
3 Ro!an>
Sttea acolo, gata s bat la u$, la &el de surprins ca $i !ine s ! vad.
0! dat dru!ul la geant $i a! alergat spre el, !.a! aruncat #n braţele
lui $i l.a! #!brţi$at cu slbticie.
3 5u!ne)eule, a! rsu&lat lipit de u!rul lui. 6e ! bucur s te vd.
3 M rog, a spus el, retrg%ndu.se u$or ca s ! priveasc cu ochii
turcoa) care trdau #ngri"orare. 5u!ne)eule, Georgina, ce s.a #nt%!plat:
0! pri!it vreo opt)eci de !esa"e de la tine...
3 ,tiu, $tiu, i.a! spus, ţin%ndu.l #nc str%ns.
8ederea lui #!i rscolea !ai vechile senti!entele tulburtoare pe care le
cre)use! #ngropate. 0rta at%t de bine $i !irosea at%t de bine.
3 *!i pare ru... doar c... ! g%ndea! c ţi s.a #nt%!plat ceva, a!
spus.
2.a! #!brţi$at $i #n ti!pul sta privirea !i.a c)ut pe ceas. Fra nou.
Mi se ter!inase tura $i de ase!enea "ocul ridicol al nephili!ului.
3 Gata, stai lini$tit, a spus, bt%ndu.! u$urel $i st%n"enii pe spate. 6e
se #nt%!pl:
3 4u pot s.ţi spun, a! rostit cu glas tre!urtor.
0 deschis gura s proteste)e, dar s.a r)g%ndit.
3 ?ine. 1ai s.o lu! u$urel. ;$ti palid. 1ai s !%nc! ceva $i poţi
s.!i e(plici atunci.
Mda, ar &i o conversaţie tare nosti!.
3 4u. 4u pute!...
3 1aide. 4u poţi s.!i la$i toate !esa"ele alea disperate $i apoi s te
apuci s "oci "ocul la cu, ve)i 5oa!ne, trebuie s pstr! distanţa. Serios,
Georgina. 0rţi cu!plit. Tre!uri. 4.a$ vrea s te $tiu singur dac ai &i #n
starea asta, !ai ales dup toate tele&oanele alea.
3 4u. 4u. 4u ie$i!, a! spus $i !.a! a$e)at pe canapea pentru c
trebuia s.i dau dru!ul, de$i #!potriva voinţei !ele. 1ai s r!%ne! aici.
Tulburat #nc, Ro!an !i.a adus un pahar cu ap, apoi s.a a$e)at l%ng
!ine $i !.a prins de !%n. +e !sur ce trecea ti!pul, !.a! lini$tit pe
c%nd #l asculta! pe Ro!an spun%nd vrute $i nevrute, #ntr.un e&ort de a !
&ace s ! si!t !ai bine.
;l unul nu se suprase din cau)a tele&oanelor !ele #nnebunite. 0 tot
#ncercat s ! &ac s.i dau o e(plicaţie, dar v)%nd c r!%n eva)iv,
argu!ent%nd doar c avea! !otive s.!i &ac gri"i din pricina lui, a #ncetat
2HG
s !ai insiste... deoca!dat 0 continuat s ! #nveseleasc, spun%ndu.!i
lucruri a!u)ante $i servindu.!i eternele lui !onologuri pe te!e politice #n
care se pl%ngea de legile ilogice $i de ipocri)ia puterii actuale
5e"a spre s&%r$itul serii era! din nou rela(at $i nu !ai si!ţea! dec%t
st%n"eneal din cau)a &elului #n care ! purtase!. 5oa!ne, ce.l !ai ura!
pe nephili!ul la>
3 Se &ace t%r)iu. 6re)i c te descurci dac plec: !.a #ntrebat, st%nd
alturi de !ine l%ng &ereastra livingului care ddea spre bulevardul Oueen
0nne.
3 +robabil c !ai bine dec%t dac r!%i.
3 1!, e chestiune de opinie, a chicotit el $i !i.a trecut o !%n prin
pr.
3 Mersi c ai venit. ,tiu... $tiu... pare o nebunie, dar va trebui s ai
#ncredere #n !ine.
0 ridicat din u!eri.
3 4u prea a! de ales. *n plus de asta... e drguţ c ţi.ai &cut gri"i din
cau)a !ea.
3 4or!al. 6u! era s nu.!i &ac:
3 ,tiu $i eu: 4u e$ti u$or de citit. 4u.!i ddea! sea!a dac ! placi
cu adevrat... sau dac era! doar cineva cu care s.ţi petreci vre!ea. F
distracţie.
6eva din vorbele lui !i.a tras un se!nal de alar!, ceva la care ar &i
trebuit s &iu atent. *n loc de asta, eu era! prins de brusca apropierea
dintre noi, de &elul #n care !%na lui !i se pli!ba pe obra) p%n pe g%t $i
apoi pe u!r. 0vea degetele lungi $i sen)uale. 5egete care puteau &ace
&oarte !ult bine #ntr.o !ulţi!e de locuri.
3 Ro!an, chiar #!i placi. 5ac nu cre)i altceva, pe asta trebuie s.o
cre)i.
0 )%!bit, un )%!bet total $i &ru!os care !i.a topit ini!a. 5oa!ne, ce
dor #!i &usese de )%!betul sta, de &ar!ecul $i de de)involtura lui. ,i.a dus
!%inile la cea&a !ea, !.a tras spre el $i a! reali)at c avea s ! srute
din nou.
3 4u... nu... opre$te.te, a! $optit $i a! dat s ! s!ulg din str%nsoarea
lui.
S.a dat #napoi $i a e(pirat )go!otos, ţin%ndu.! #nc #n braţe, cu un aer
de)a!git.
2HI
3 *nc #ţi !ai &aci gri"i din cau)a asta:
3 4u #nţelegi. *!i pare ru. 5ar nu pot...
3 Georgina, nu s.a #nt%!plat ni!ic ru data trecut c%nd ne.a! srutat.
6u e(cepţia reacţiei tale, vreau s spun.
3 ,tiu, dar nu e chiar a$a de si!plu.
3 4u s.a #nt%!plat ni!ic, a repetat cu o duritate neobi$nuit #n glas.
3 ,tiu, dar...
0! r!as cu gura deschis la "u!tatea propo)iţiei $i !i.a! repetat
cuvintele lui. -4u s.a #nt%!plat ni!ic./ ?a nu, ceva se #nt%!plase #n
noaptea aia la concert #n ti!p ce ne sruta! #n holul din spate. *l v)use!
pe Ro!an cltin%ndu.se din cau)a srutului. Iar !ie... !ie ce !i se
#nt%!plase: 6e si!ţise!: 4i!ic. 7n srut at%t de intens, un srut cu
cineva puternic, cu un o! pe care #l dorea! cu at%ta ardoare ar &i trebuit s
declan$e)e ceva. 6hiar $i #n ca)ul unui &urni)or srac de energie cu! era
Earren, un srut pro&und !i.ar &i tre)it la viaţ instinctul de sucub, ne.ar &i
conectat unul la cellalt, chiar dac trans&erul de energie nu ar &i &ost prea
consistent. 9aptul c #l srutase! pe Ro!an a$a, !ai ales c aparent
avusese o reacţie, ar &i trebuit s aib e&ecte $i asupra !ea. 8reo sen)aţie,
ceva. 6u toate astea, nu se #nt%!plase ni!ic, absolut ni!ic.
2a !o!entul la o pusese! pe sea!a alcoolului, dar era ridicol. ?ea!
#ntotdeauna #nainte s &ac plinul. 0lcoolul #!i putea a!orţi si!ţurile, cu!
evident se #nt%!plase $i #n noaptea aia, dar nici cea !ai crunt beţie nu
putea $terge sen)aţia trans&erului de su&let. 4i!ic nu avea puterea asta.
9usese! prea beat s reali)e) adevrul. 9ie c bea! alcool sau nu,
#ntotdeauna a$ &i si!ţit ceva #n ur!a contactului se(ual sau &i)ic, dac nu
cu!va...
5ac nu cu!va era! cu un ne!uritor.
M.a! s!uls din braţele lui Ro!an. 2a #nceput i.a! citit pe chip
surprinderea, #nlocuit i!ediat de #nţelegere. 0 r%s, cu un licr a!eninţtor
#n ochii lui &ru!o$i.
3 =i.a luat ceva ti!p.
2HJ
Capitolul 22
3 Te.ai pre&cut... te.ai pre&cut c te.a a&ectat srutul !eu, a! spus
c%nd a! reali)at, iar din cau)a $ocului cuvintele #!i sunau greoi $i nesigur.
6hicotind #nc, a &cut un pas spre !ine, dar eu !.a! tras #napoi,
cut%nd cu disperare o cale s &ug, s ies din propriul aparta!ent. 6eea ce
p%n acu! c%teva clipe prea un loc sigur $i ade!enitor, devenise dintr.
odat claustro&obic $i #nbu$itor. 0parta!entul !eu era prea !ic, iar u$a
prea departe. 4u putea! respira. 0!u)a!entul de pe &aţa lui Ro!an a
lsat locul uluielii.
3 6e s.a #nt%!plat: 5e ce ţi.e &ric:
3 Tu ce cre)i:
0 clipit.
3 5e !ine:
3 5a, de tine. Tu ai o!or%t ne!uritorii.
3 1!, da . a recunoscut . dar ţie nu ţi.a! &cut nici un ru. 4iciodat.
,tii asta, nu.i a$a:
4.a! rspuns.
3 4u.i a$a:
M.a! #ndeprtat $i !ai !ult, nu c avea! unde s ! duc. Sttea! #n
a$a &el #nc%t nu ! putea! duce dec%t la !ine #n dor!itor, nu spre u$a de
la ie$ire. 6hestia asta nu prea ! a"uta.
Ro!an prea dr%!at de reacţia !ea.
3 1aide, !> 4u pot s cred. 4u ţi.a$ &ace niciodat ni!ic. Sunt
aproape #ndrgostit de tine. 2a naiba, ai idee o !i.ai &cut #n decursul
operaţiunii steia:
3 ;u: 6e.a! &cut eu:
3 6e.ai &cut: Mi.ai &cut ini!a ţndri, asta ai &cut. Mai ţii !inte #n
)iua aia, la librrie, c%nd !i.ai &cut se!n: 4u putea! s cred ce noroc
avea!. Te studiase! toat spt!%na ca s.ţi a&lu obiceiurile.
5u!ne)eule, niciodat n.a! s uit )iua #n care te.a! v)ut. 6%t de plin de
viaţ erai, $i c%t de &ru!oas. 0$ &i !ers p%n la captul lu!ii pentru tine.
2GK
Iar !ai t%r)iu... c%nd n.ai vrut s ie$i cu !ine dup &a)a cu autogra&ele. 4u
putea! s cred. Iniţial tu trebuiai s &ii pri!a !ea ţint, $tii: 5ar n.a!
putut. 4u dup ce a! stat de vorb cu tine, nu dup ce a! reali)at ce e$ti.
0! #nghiţit #n sec, $i !.a cople$it curio)itatea.
3 6e... ce sunt:
0 &cut un pas spre !ine cu o tentativ de )%!bet !elancolic desenat pe
&aţa lui &ru!oas.
3 7n sucub care nu vrea s &ie sucub. 7n sucub care vrea s &ie &iinţ
u!an.
3 4u, nu e adevrat...
3 ?a cu! s nu. Tu e$ti ca !ine. Tu nu respecţi regulile, te.ai sturat
de siste! $i nu.i la$i s te #!ping spre rolul pe care ţi l.au dese!nat.
5u!ne)eule, te privea! $i nu.!i venea s cred. 6u c%t preai !ai
interesat de !ine, cu at%t #ncercai s te &ere$ti !ai !ult. =i se pare c asta
&ace un sucub #n !od nor!al: ;ra lucrul cel !ai ui!itor pe care #l
v)use! vreodat, ca s nu !ai )ic &rustrant. 5e.aia a! hotr%t #ntr.un
&inal s te provoc a)i. 4u reu$ea! s #nţeleg dac ! #ndeprtai spre binele
!eu sau dac acu! erai interesat de altcineva... ca de e(e!plu de
Mortensen.
3 Stai un pic... de.aia ai pus la cale "ocul la stupid de a)i: 6a s.ţi
hrne$ti a!orul.propriu de ccat:
Ro!an a ridicat spsit din u!eri, pstr%ndu.$i #ns aerul de
auto!ulţu!ire.
3 +are a$a de super&icial dac o spui #n &elul sta. 5a, ! rog, a &ost
ca! stupid din partea !ea. ,i poate un pic in&antil, dar trebuia s a&lu ce
si!ţi pentru !ine. 4ici nu.ţi dai sea!a ce e!oţionant a &ost s vd c e$ti
#ngri"orat din cau)a !ea, ca s nu !ai spun c eu a! &ost pri!ul la care ai
veri&icat. 0sta a &ost cirea$a de pe tort' a! avut prioritate #naintea celorlalţi.
Mai c era s proteste) c de &apt pri!a oar #!i &cuse! gri"i din cau)a
lui Seth $i c #l sunase! pe el pri!ul pentru c eu credea! c de"a $tiu de
Seth. 5in &ericire, a! &ost inspirat $i !i.a! ţinut gura. ;ra !ai bine s.i
dau lui Ro!an i!presia c a avut dreptate.
3 4u stai prea bine cu capul, a! spus #n loc de asta, nesbuit, poate.
S ! pui s trec prin toate chinurile alea, pe !ine $i pe ceilalţi ne!uritori.
3 +oate. ,i #!i pare ru pentru neplcerile pe care ţi le.a! creat ţie, dar
celorlalţi: a spus $i a cltinat din cap. 2e prinde bine. 0u nevoie de a$a
2G1
ceva, Georgina. Serios, pe tine nu te enervea): 4u te calc pe nervi ce ţi.
au &cut: ; evident c nu te bucur prea tare propria tag!, dar tu ai
i!presia c $e&i!ea o s te lase s schi!bi ceva: 4ici g%nd. ,i nici pe !ine
$i pe ai !ei n.or s ne lase #n pace. Siste!ul este gre$it. Sunt adepţii
!entalitţii -asta e bine/ $i -asta e ru/. 4u e(ist nuanţe $i nici
!utabilitate. 5e.aia !ai dau c%te o tur $i &ac ceea ce &ac. Trebuie s se
tre)easc la realitate. Trebuie s a&le c nu ei stabilesc ce e pcat $i ce
!erit !%ntuire. 7nii dintre noi #nc nu a! predat ar!ele.
3 Mai dai c%te o tur... 6%t de des &aci treaba asta: 6%t de des uci)i:
3 0h, nu chiar a$a de des. F dat la dou)eci.cinci)eci de ani, ca! a$a.
7neori la o sut de ani. *n &elul sta ! !ai puri&ic pentru o vre!e, iar
apoi, cu trecerea anilor, ! apuc iar nervii pe tot siste!ul sta $i aleg un
nou loc $i un nou grup de ne!uritori.
3 7r!e)i #ntotdeauna acela$i tipar: a! #ntrebat, a!intindu.!i de
si!bolurile de la Aero!e de acas. 9a)a avertis!entului... apoi &a)a
atacului decisiv:
Ro!an s.a #nseninat.
3 Mi, !i, chiar c ţi.ai &cut te!ele. 5a, de regul a$a &uncţionea).
Mai #nt%i eli!in c%ţiva ne!uritori !ai puţin i!portanţi. Sunt ţinte u$oare,
chiar dac #ntotdeauna ! si!t vinovat din cau)a asta. 6rede.!, sunt $i ei
victi!e ale siste!ului, la &el ca noi doi. Totu$i, &aptul c ! iau de ei #i
bag #n sperieţi pe ne!uritorii de rang #nalt, iar apoi scena este aran"at
pentru atracţia principal.
3 Aero!e, a! spus poso!or%t.
3 6ine:
3 Aero!e... arhide!onul local. 0! e)itat. Tatl tu.
3 0h.
3 6u! adic: 4u pare s aib !are i!portanţ pentru tine.
3 *n tabloul general nu are.
3 5a... dar e tatl tu...
3 ,i: Relaţia noastr... sau absenţa ei... nu schi!b !are lucru.
Aero!e spusese aproape acela$i lucru despre Ro!an. M.a! a$e)at
ui!it pe braţul unui scaun din apropiere, dat &iind c distrugerea !ea
i!inent nu era, pare.se, toc!ai i!inent.
3 5ar nu e el... nu e el -adevrata ţint/, ne!uritorul de rang #nalt pe
care ai venit s.l o!ori:
2G2
Ro!an a cltinat din cap, cu un aer serios pe &aţ.
3 4u. 4u astea sunt etapele. 5up ce ter!in cu ne!uritorii !runţi,
! concentre) pe !ahrul local, pe adevratul deţintor al puterii din )on.
6hestia asta pare s.i nelini$teasc $i !ai tare. ;&ectul psihologic e !ai
puternic, #nţelegi: 5ac #l eli!in pe cel !ai tare grangure din parcare,
atunci se te! c ni!eni nu !ai e #n siguranţ.
3 5eci sta ar &i Aero!e.
3 ?a nu, !.a contra)is, rbdtor. F &i ilustrul !eu tat arhide!on, dar
nu el e v%r&ul puterii de aici. 4u ! #nţelege gre$it. 0! o !are satis&acţie
urin%nd pe pre$urile lui, ca s spun a$a, dar e altcineva care #l eclipsea).
+robabil c nu.l cuno$ti. 4u c ai avea tu !otive s u!bli cu el.
Mai puternic dec%t Aero!e: 4u !ai r!%nea dec%t...
3 6arter. 6arter e ţinta ta.
3 0$a se nu!e$te #ngerul local:
3 ; !ai puternic dec%t Aero!e:
3 6u !ult, a spus Ro!an $i !.a privit curios. *l cuno$ti:
3 0!... au)it de el, a! !inţit. 5up cu! ai spus $i tu, nu sunte!
toc!ai a!ici.
*n realitate, !intea !i.o luase la galop. 6arter era ţinta: ?l%ndul $i
sardonicul 6arter: 6u greu #!i venea s cred c era !ai puternic dec%t
Aero!e, dar pe de alt parte, nu $tia! !ai ni!ic despre el. 4ici !car nu
$tia! care era ocupaţia lui, care era treaba sau !isiunea lui #n Seattle.
Totu$i, un lucru care !ie #!i era evident, $i se pare c nu!ai !ie, era c,
dac #ntr.adevr #ngerul era !ai puternic dec%t Aero!e, atunci Ro!an nu.i
putea &ace ni!ic, nu $i dac regula despre puterea nephili!ilor care nu o
putea dep$i pe cea a prinţilor era adevrat. Teoretic, Ro!an nu ar &i
trebuit s le poat &ace nici un ru nici #ngerului $i nici de!onului.
*ns a! decis s nu.i po!enesc ni!ic lui despre asta, sau despre &aptul
c #l cuno$tea! !ai bine pe 6arter dec%t credea el. 6u c%t era !ai departe
de adevr, cu at%t ne sporeau sorţii de i)b%nd #n &aţa lui.
3 ?ravo. 4u.!i #nchipuia! c un sucub ar &i prea apropiat de un #nger,
dar e greu de spus cu! st treaba cu tine. Fi avea tu li!ba ascuţit, dar tot
reu$e$ti s str%ngi o !ulţi!e de ad!iratori. Ro!an s.a rela(at un pic $i s.a
spri"init de )id, #ncruci$%ndu.$i !%inile pe piept. 5u!ne)eu $tie c a!
&cut de"a pe dracuC #n patru ca s.ţi evit prietenii.
M%nia !.a a"utat s.!i #nving tea!a.
2G<
3 Serios: ,i 1ugh:
3 0sta care !ai e:
3 5rcu$orul.
3 0h, da. 1!, tot trebuia s dau o lecţie, nu: 0$a e, l.a! ciu&ulit un
pic. 9usese i!pertinent cu tine. 5ar nu l.a! o!or%t, a spus $i !.a privit,
#ncura"ator se presupunea. 0 &ost spre binele tu.
0! tcut, a!intindu.!i cu! arta 1ugh #n spital. I!pertinent:
3 ,i ceilalţi: a insistat el. *ngerul la stresant: 8a!pirul care te.a
a!eninţat. *!i venea s.i rup pe loc g%tul. Te.a! scpat de ei. 4u era!
obligat s.o &ac.
M lua cu le$in. 4u voia! s a! !orţile astea pe con$tiinţ.
3 9oarte drguţ din partea ta.
3 1aide, !ai las.! #n pace. Trebuia s &ac ceva $i, serios, c%nd l.a!
cunoscut pe prietenul tu va!pir la lecţia de dans, n.a! avut ini! s.i &ac
ceva. M.ai pus #ntr.o situaţie &oarte neplcut. R!%nea! &r victi!e.
3 *!i pare ru c ţi.a! creat proble!e, a! i)bucnit, cuprins de !%nie
la "alnicul episod de autoco!pasiune. 5e.aia ai &ost !ai bl%nd cu !ine #n
noaptea aia:
S.a #ncruntat.
3 6e vrei s spui:
3 ,tii &oarte bine ce vreau s spun>
0cu! c ! g%ndea! la atacul asupra !ea, totul prea s se lege. Se
#nt%!plase dup ce &usese! la KrMstal Star), a doua )i dup ce &ugise! de
Ro!an de la concert, scu)a per&ect s &ie suprat pe !ine $i s vrea s se
r)bune.
3 0i uitat: 5up concertul lui 5oug. 5up ce a! &ost cu Seth.
0! citit pe &aţa lui c #nţelegea.
3 0h. 2a aia te re&eri.
3 0t%t ai de spus:
3 0 &ost un pic in&antil, recunosc, dar nu poţi s ! conda!ni. 4u #!i
era si!plu s te vd bine !ersi cu Mortensen dup scena pe care !i.o
&cuse$i. Te v)use! duc%ndu.te la el acas cu o noapte #n ur! $i trebuia
s &ac ceva.
0! ţ%$nit de pe scaun, cuprins din nou de groa).
3 Trebuia s &aci ceva: 6a de e(e!plu s ! snope$ti #n btaie pe
aleea aia:
2GB
Ro!an a ridicat din spr%ncene.
3 5espre ce vorbe$ti: =i.a! spus c nu ţi.a$ &ace niciodat nici un ru.
3 0tunci despre ce vorbe$ti tu?
3 8orbesc despre gelaterie. 8 ur!rise! !ai devre!e #n )iua aia, $i
c%nd a! v)ut ce drgla$i sunteţi unul cu cellalt, a! &ost gelos $i a!
tr%ntit u$a. In&antil, dup cu! a! !ai spus.
3 *!i aduc a!inte de asta..., a! spus trgnat, #ntr.un &el prostesc,
a!intindu.!i cu! se deschisese u$a, &c%nd ca v%ntul de a&ar s se!ene
de)astru #n !icul local.
Genul sta de v%nt nu era prea des #nt%lnit aici, cu toate astea nu
bnuise! nici o clip in&luenţe supranaturale. 0vea dreptate, &usese
in&antil.
3 ,i care e &a)a cu aleea de care ai po!enit: !.a #nde!nat.
0sta !.a s!uls din visare.
3 *n noaptea aia. 9usese! s re)olv ni$te proble!e, iar tu... sau
cineva... !.a atacat #n dru! spre cas.
6hipul lui Ro!an a r!as #!pietrit, iar ochii i.au devenit tio$i.
3 Spune.!i, spune.!i tot. 6e s.a #nt%!plat e(act:
,i asta a! $i &cut, i.a! e(plicat pista pe care o pri!ise! $i care !.a
condus spre cartea lui 1arrington, apoi dru!ul spre KrMstal Star) $i apoi
acas pe #ntuneric. *ns partea cu salvatorul a! cos!eti)at.o. 4u voia! ca
Ro!an s $tie c #ngerul nu.!i era doar o si!pl cuno$tinţ, de tea! ca
nephili!ul s nu g%ndeasc c i.a$ putea )drnici planurile. 6u c%t era
!ai convins c nu ! interesa cine $tie ce #ngerul, cu at%t #!i sporeau
$ansele de a lansa vreun soi de avertis!ent.
Ro!an a #nchis ochii, s.a spri"init cu capul de perete c%nd a! ter!inat,
$i a o&tat. 5eodat prea !ai puţin un cri!inal periculos, ci !ai degrab o
versiune obosit a brbatului pe care a"unsese! s.l cunosc $i aproape s.l
iubesc.
3 ,tia! eu. ,tia! c e prea !ult dac cer s nu se bage.
3 6e... ce vrei s spui: a! spus $i !.a luat cu &iori pe $ira spinrii.
3 4i!ic. 2as. *!i pare ru. 0r &i trebuit s iau !suri de precauţie din
ti!p ca s te prote"e). ,tia! $i eu... a doua )i spui: 6%nd a! venit $i !i.ai
dat papucii: *!i ddea! sea!a c erai rnit, de$i #ţi schi!base$i aspectul.
*!i ddea! sea!a $i c provenea de la o &orţ supranatural, dar nu a!
bnuit nici o clip... credea! c este un alt ne!uritor, cineva din cercul tu
2GD
cu care avusese$i vreo disput. 0veai un &el de e&ect re)idual asupra ta...
ur!e u$oare ale &orţei altcuiva... ca! ca cea a unui de!on...
3 5a, dar nu e... ah. Te re&eri la Aero!e.
3 Iar tticul !eu preaiubit: 4u.!i spune... nu.!i spune c ţi.a &cut
ceva $i ţie.
0erul de bl%ndeţe al lui Ro!an s.a risipit $i a &ost #nlocuit de ceva !ai
sinistru.
3 4u, nu, a! spus iute, a!intindu.!i de pal!a !ental pe care !i.o
trsese Aero!e, ţintuindu.! pe canapea. 4.a &ost a$a, a &ost !ai degrab o
de!onstraţie de &orţ #n care !.a! ni!erit $i eu. 4u el !i.a &cut ru. 4u
!i.ar &ace niciodat nici un ru.
3 M bucur. Tot nu sunt #nc%ntat de ceea ce s.a #nt%!plat pe alee, #ţi
spun clar, dar a! s port o !ic discuţie cu partea vt!toare ca s !
asigur c nu se repet. 6%nd te.a! v)ut #n )iua aia, !ai c ! btea
g%ndul s curţ toţi ne!uritorii din )on. G%ndul c cineva #ţi &ace ru..., a
spus $i s.a apropiat din ce #n ce !ai tare de !ine $i !.a str%ns $ovielnic de
braţ.
4u $tia! dac s ! &eresc sau s ! duc spre el. 4u $tia! cu! s
#!pac !ai vechea atracţie &aţ de el cu !ai noul senti!ent de groa) pe
care !i.l inspira.
3 4ici nu.ţi #nchipui c%t ţin la tine, Georgina.
3 ,i atunci cu!... pe alee...
*nainte s.!i duc g%ndul p%n la capt, un altul $i.a v%r%t capul, sti!ulat
de vorbele lui Ro!an. -6%nd te.a! v)ut #n )iua aia./ 8enise la !ine #n
)iua de dup atac, #n ti!p ce 6arter investiga a!prenta unui nephili!. 5ar
era i!posibil. 4u.!i a!intea! unde apruse a!prenta aia, dar nu &usese #n
apropiere. Ro!an nu ar &i putut s.i &ac se!n lui 6arter, apoi s a"ung
at%t de repede la !ine acas. -,tia! c e prea !ult dac cer s nu se bage...
0! s port o !ic discuţie cu partea vt!toare./
0tunci !i.a! dat sea!a de ce Ro!an si!ţea c poate s #l #n&runte pe
6arter, de ce nu #l preocupa &aptul c e !ai puţin puternic dec%t #ngerul. Iar
#nţelegerea asta ! apsa ca o bucat de plu!b, rece $i grea. 4u $tiu ce &aţ
a! &cut, dar cea a lui Ro!an a &ost strbtut deodat de co!pasiune.
3 6e s.a #nt%!plat:
3 6%ţi: i.a! $optit.
3 6%ţi ce:
2GH
3 6%ţi nephili!i sunt #n ora$:
2GG
Capitolul 23
3 5oi, a spus dup o clip de e)itare. 5oar doi.
3 5oar doi, a! repetat pe un ton neutru, dar #n g%nd e(cla!a!' (a#atL
Tu e$ti unul dintre ei:
3 5a.
Mi.a! &recat t%!plele $i ! #ntreba! cu! putea! s.i averti)e) pe
Aero!e $i pe 6arter c acu! ne con&runta! cu doi nephili!i. 4ici unul nu
luase #n calcul posibilitatea asta.
3 0r &i trebuit s $tie cineva, a! !or!it !ai !ult pentru !ine dec%t
ctre Ro!an. 0r &i trebuit s si!t cineva... ar &i &ost dou a!prente
di&erite. 5up aia $i.a dat Aero!e sea!a c e$ti tu. 0i o a!prent unic, nu
o !ai are ni!eni altcineva.
3 4i!eni altcineva . a #ncuviinţat Ro!an cu un )%!bet a&ectat . cu
e(cepţia sor.!ii.
(a#atL
7 Aero!e nu a po!enit de !ai !ult de un... , a! spus $i a! clipit,
#nţeleg%nd deodat . dup cu! recunoscuse chiar el, nu &usese de &aţ la
na$tere. Sunteţi ge!eni: Sau... !ai !ulţi:
Mai $tii, de!onul putea chiar s aib $i cvintupleţi.
Ro!an a cltinat din cap, u$or a!u)at #nc de deducţiile !ele.
3 5oar ge!eni. Sunte! nu!ai noi doi.
3 ,i atunci e o treab de &a!ilie: +orniţi #n lu!e #!preun, !ergeţi din
ora$ #n ora$ $i distrugeţi tot ce gsiţi #n cale...
3 4u e deloc a$a de captivant cu! pare, iubire. 5e regul sunt doar eu.
Sora !ea #ncearc s se ţin la &und, #$i petrece !ai !ult ti!p la !unc $i
#$i trie$te viaţa. 5e obicei nu se las prins #n !a$inaţiuni de a!ploare.
3 ,i atunci cu! de ai i!plicat.o #n asta:
5in nou !i.au venit #n g%nd vorbele lui ;rik, cu! c !a"oritatea
nephili!ilor voiau pur $i si!plu s &ie lsaţi #n pace.
2GI
3 2ocuie$te aici, #n Seattle. Sunte! pe teritoriul ei, a$a c a! convins.
o s !i se alture #n atacul &inal. ;i nu prea i.a plcut chestia cu ne!uritorii
!ai !runţi.
3 Mai puţin ca&tul pe care !i l.a ad!inistrat !ie, i.a! rea!intit.
3 *!i pare ru. 6red c ai suprat.o.
3 4ici !car n.o cunosc, a! e(cla!at, $i ! #ntreba! ce era !ai ru'
un nephili! #ndrgostit de !ine sau un nephili! care avea pic pe !ine.
;l )%!bea doar.
3 4.a$ &i prea sigur de asta, a spus $i s.a #ntins ca s ! ating, aproape
ca din #nt%!plare.
M.a! dat #napoi, ceea ce i.a #!pietrit )%!betul pe bu)e.
3 0cu! ce !ai e:
3 6u! adic: Te a$tepţi s.!i ver$i toate astea $i apoi totul s &ie ro)
#ntre noi:
3 5e ce nu: Sincer, acu! de ce #ţi !ai &aci gri"i:
0! deschis gura s proteste), dar a continuat #nainte s apuc s vorbesc'
3 =i.a! !ai spus, n.a! de g%nd s.ţi &ac ru ţie sau vreunuia dintre
prietenii ti. Singurul care !ai e pe lista !ea e o persoan pe care nici
!car n.o cuno$ti $i de care nici nu.ţi pas. ,i cu asta basta.
3 0h, da: ,i apoi ce se #nt%!pl: 5up ce #l o!ori pe 6arter.
0 ridicat din u!eri.
3 0poi plec. *!i gsesc un loc #n care s pierd ti!pul o vre!e.
+robabil c a! s predau din nou, a spus $i s.a aplecat spre !ine,
susţin%ndu.!i privirea. 0i putea veni $i tu cu !ine, $tii:
3 +o&ti!:
3 G%nde$te.te, a spus nerbdtor, din ce #n ce !ai entu)ias!at cu
&iecare vorb rostit. 4u!ai noi doi. =i.ai putea gsi un loc al tu $i ai
putea &ace tot ce.ţi place, s cite$ti, s danse)i, &r ca viaţa s.ţi !ai &ie
distrus de politica ne!uritorilor.
0! r%s bat"ocoritoare.
3 5aC de unde. 4u pot s nu !ai &iu sucub. *nc a! nevoie de se( ca s
supravieţuiesc.
3 5a, da, $tiu c tot ar !ai trebui s agţi c%te o victi! din c%nd #n
c%nd, dar ia g%nde$te.te la perioadele dintre !o!entele astea. S &i! noi
doi, #!preun, s &ii cu un brbat pe care nu trebuie s.ţi &ie tea! c #l
2GJ
rne$ti. S &ii cu cineva doar din plcere, nu ca s supravieţuie$ti, s nu !ai
&ie nici un $e& care s te hituiasc pentru c nu ţi.ai &cut nor!a.
*n !o!entul la, #n !inte !i.a venit Seth $i o parte din !ine s.a
#ntrebat cu! ar &i s &iu cu el -doar din plcere/.
0! revenit la dura realitate $i i.a! spus lui Ro!an'
3 4u pot s &ug pur $i si!plu. Seattle e )ona !ea. Sunt oa!eni #n &aţa
crora trebuie s rspund $i care nu !.ar lsa s plec.
Mi.a cuprins &aţa cu pal!ele $i !i.a $optit'
3 Georgina, eu pot s te prote"e) de ei. 0! puterea de a te ascunde. *ţi
poţi tri propria viaţ &r s !ai trebuiasc s le dai socoteal birocraţilor
care te conduc. +ute! &i liberi.
Fchii ia hipnoti)anţi !.au prins cu! se prinde pe$tele #n c%rligul
pescarului. Ti!p de veacuri #!i trise! ne!urirea dureros de singur,
trec%nd de la o relaţie de scurt durat la alta $i pun%nd capt oricrei
legturi care devenea prea str%ns. 0cu! Ro!an era aici. ;u era! atras
de el $i nici nu trebuia s.l resping. 4u.l putea! rni dac avea! contact
&i)ic. +utea! &i #!preun. 4e putea! tre)i #!preun $i ne putea! tri
ne!urirea #!preun. 4.ar trebui s !ai &iu niciodat singur.
M.a cuprins dorinţa. T%n"ea! dup a$a ceva, oh, 5oa!ne, c%t t%n"ea!.
4u voia! s.l aud pe Aero!e cert%ndu.! pentru politica !ea de seducţie
cu devi)a' -#ntotdeauna nu!ai scursuri/. 8oia! s vin acas $i s.i spun
cuiva ce &cuse! #n )iua aia. 8oia! s ! duc s danse) #n Teekend.
8oia! s plec! #!preun #n vacanţ. 8oia! ca cineva s ! ia $i pe
!ine #n braţe c%nd era! suprat, c%nd sui$urile $i cobor%$urile lu!ii !
nec"eau prea tare.
8oia! s a! pe cine iubi.
8orbele lui !.au str&ulgerat p%n #n ini!. 5ar $tia! c erau doar at%t,
vorbe. F eternitate nu e puţin lucruS nu ne putea! ascunde pentru
totdeauna. +%n la ur! aveau s ne gseasc, iar c%nd Ro!an avea s &ie
distrus #n &inal, cu prile"ul vreunei !isiuni de.a lui de -protest/, avea! s
&iu vulnerabil $i obligat s le dau e(plicaţii !ultor de!oni &urio$i. *!i
o&erea un vis de copil, o &ante)ie despre o &ug de scurt durat $i sortit
e$ecului.
*n plus de asta, dac &ugea! cu Ro!an, asta #nse!na c sunt de acord
cu re)ultatul planului lui !ale&ic. 5in punct de vedere logic, #i #nţelegea!
angoasa $i dorinţa de a riposta. *!i prea ru pentru sora lui care, de$i #n
2IK
!od ine(plicabil ! ura, pur $i si!plu voia s duc o viaţ obi$nuit.
9usese! !artor la !celuri $i vrsri de s%nge de.a lungul anilor, la
pieirea a populaţii #ntregi de oa!eni de ale cror nu!e $i cultur nu.$i !ai
aducea ni!eni a!inte a)i. S trie$ti cu asta &r #ncetare de !ilenii #ntregi,
s &ii tot ti!pul pe &ug, s te ascun)i din cau)a unui accident la na$tere...
da, poate c a$ &i $i eu suprat.
Totu$i, tot nu gsea! c e un !otiv su&icient de puternic pentru a
"usti&ica uciderea aleatorie de ne!uritori, doar de dragul de a -de!onstra
ceva/. 9aptul c #i cuno$tea! personal pe ne!uritorii $tia #nrutţea $i
!ai !ult lucrurile. 0titudinea lui 6arter #nc ! !ai irita, recunosc, dar
#!i salvase viaţa, iar )ilele petrecute alturi de el nu &useser insuportabile.
Ro!an ar &i trebuit chiar s #l laude pe #nger. 6ea !ai !are ne!ulţu!ire a
nephili!ului era c ne!uritorii r!%neau &ideli regulilor $i rolurilor
strvechi, #ns 6arter rupsese tiparul' era un #nger care alesese s &ie
prieten cu du$!anii lui ipotetici. ;l $i Aero!e #ntruchipau stilul de viaţ
rebel $i noncon&or!ist pe care #l proslvea at%ta Ro!an.
+cat c asta nu prea su&icient s.l &ac pe nephili! s se r)g%ndeasc.
M.a! #ntrebat dac eu putea!.
3 4u, i.a! spus. 4u pot. ,i nici tu nu trebuie s.o &aci.
3 6e s &ac:
3 Tot co!plotul sta. +lanul de a.l o!or# pe 6arter. 2as.l #n pace,
renunţ la tot. 8iolenţa nu atrage dec%t $i !ai !ult violenţ, nu pace.
3 *!i pare ru, iubire. 4u se poate. Se!inţia !ea nu are pace.
0! #ntins !%na $i i.a! !%ng%iat &aţa.
3 *!i )ici tu a$a, dar vorbe$ti serios: M iube$ti:
I s.a tiat rsu&larea $i a! reali)at deodat c ochii !ei #l puteau
hipnoti)a e(act cu! ! hipnoti)au $i pe !ine ai lui.
3 5a.
3 0tunci & asta pentru !ine dac ! iube$ti. +leac. +leac din
Seattle. 5ac pleci, !erg cu tine.
4u !i.a! dat sea!a c vorbea! serios p%n ce nu a! rostit cuvintele.
; adevrat, era o &ante)ie copilreasc s &ug, dai ar &i !eritat dac putea!
evita ce ur!a s se #nt%!ple.
3 8orbe$ti serios:
3 5a. 0t%ta ti!p c%t ai gri" de !ine.
3 +ot s a! gri" de tine, dar...
2I1
S.a #ndeprtat $i s.a pli!bat pri!pre"ur, trec%ndu.$i consternat !%na
prin pr.
3 4u pot s plec, !i.a spus #ntr.un &inal. 0$ &ace aproape orice pentru
tine, dar nu $i asta. Tu nu.ţi #nchipui cu! a &ost. Tu cre)i c ne!urirea ţi.a
o&erit o soart crud: I!aginea).ţi cu! e s &ugi #ntotdeauna, s te uiţi
ve$nic peste u!r. Mi.e la &el de greu ca $i ţie s #!i gsesc un loc al !eu.
*i !ulţu!esc lui 5u!ne)eu pentru sora !ea. 4u!ai pe ea o a!, ea e sin.
gurul !eu spri"in. Singura persoan pe care a! iubit.o, p%n s te cunosc
pe tine, cel puţin.
3 +oate veni $i ea cu noi...
0 #nchis ochii.
3 Georgina, c%nd !a!a #nc !ai tria, acu! !ii de ani, locuia! #ntr.o
tabr alturi de alţi nephili!i $i de !a!ele lor. *ntotdeauna era! pe &ug,
#ncerca! s &i! cu un pas #naintea ur!ritorilor no$tri. *ntr.o noapte... n.
a! s.o uit niciodat. 4e.au gsit $i "ur c s&%r$itul lu!ii nu ar putea
niciodat &i at%t de #ngro)itor. 4ici !car nu $tiu cine a &cut.o, #ngeri,
de!oni, sau !ai $tiu eu cine. 6%nd se a"unge #n punctul sta, sunt cu toţii o
ap $i.un p!%nt de &apt. 9ru!o$i $i cu!pliţi.
3 5a, a! $optit. I.a! v)ut.
3 0tunci $tii de ce sunt #n stare. S.au prvlit asupra noastr $i au ucis
pe toat lu!ea, nu conta pe cine. 6opiii nephili!i, pe cei u!ani... Toat
lu!ea era considerat dispensabil.
3 5ar tu ai scpat:
3 5a. 4oi a! avut noroc. Ma"oritatea nu au avut, a spus $i s.a #ntors
din nou spre !ine ca s ! priveasc, iar durerea din su&letul lui #!i
p%r"olea ochii. 0cu! #nţelegi: #nţelegi de ce trebuie s &ac chestia asta:
3 4u &aci dec%t s duci !ai departe vrsarea de s%nge.
3 ,tiu, Georgina. +entru nu!ele lui 5u!ne)eu, nor!al c $tiu. 5ar nu
a! de ales.
0! citit pe chipul lui #n clipa aia c nu putea s su&ere s &ie i!plicat
#ntr.o vrsare de s%nge, s aib acela$i co!porta!ent distructiv care #i
b%ntuise copilria. 5ar #n acela$i ti!p a! v)ut c era indisolubil legat de
el. 4u i se putea #!potrivi. Trise prea !ult ti!p, cu !ult !ai !ult dec%t
!ine. 0nii de &ric, de !%nie $i de s%nge vrsat #l a&ectaser. Trebuia s
continue "ocul sta.
2I2
5ă lupt +n iecare $i să nu las trecutul să mă cople&ească. )neori c%&tig
eu, alteori c%&tigă el.
7 4u a! de ales, a repetat, cu disperare pe chip. 5ar tu ai. Tot !ai
vreau s vii cu !ine c%nd ter!in.
;u avea! de ales, h!, a$a e. 0vea! de ales #ntre el $i 6arter. Fare:
+utea! &ace ceva #n !o!entul sta ca s.l salve) pe 6arter: 6hiar voia!
s.l salve) pe 6arter: +robabil c !celrise nenu!raţi copii nephili!i
de.a lungul anilor #n nu!ele binelui. +oate c.$i !erita pedeapsa pe care
voia s i.o ad!inistre)e Ro!an. 6e erau binele $i rul altceva dec%t ni$te
categorii cretine: 6ategorii cretine care #ngrdeau oa!enii $i #i pedepseau
sau #i reco!pensau pe ba)a reacţiei pe care o aveau potrivit propriei naturi,
natur pe care nu aveau nici cea !ai !ic posibilitate de a o controla.
Ro!an avea dreptate. Siste!ul era gre$it, at%t c eu nu prea $tia! ce s
&ac #n situaţia asta.
6e #!i trebuia !ie acu! era ti!p. Ti!p s ! g%ndesc la toate astea,
ti!p s anali)e) cu! putea! s.i salve) $i pe #nger, $i pe nephili!, dac
era posibil o ase!enea #ntreprindere !reaţ. *ns nu $tia! cu! s c%$tig
ti!pul sta, nu dac Ro!an sttea $i se uita la !ine, #nsu&leţit de ideea
ro!antic de a &ugi #!preun.
Ti!p. 0vea! nevoie de ti!p $i nu $tia! cu! s &ac rost de el. 4u
avea! puteri care s ! a"ute #n ase!enea situaţii. 5ac Ro!an hotra c
era! o a!eninţare, nu avea! cu! s lupt #!potriva lui. -7n nephili!
poate &oarte u$or s v &ac ar$ice pe oricare dintre voi./ ;u nu putea! s
trag s&ori divine sau s recurg la contracte, precu! 1ugh, $i nici nu avea!
re&le(e $i puteri suprao!ene$ti precu! 6odM $i +eter. ;u era! sucub, eu
#!i schi!ba! aspectul $i &cea! se( cu brbaţi. 0t%ta tot.
0t%ta tot...
2I<
Capitolul 24
3 ;i bine: !.a #ntrebat Ro!an #ncet. 6e )ici: 8ii cu !ine:
3 4u $tiu, a! rspuns cobor%ndu.!i privirea. Mi.e tea!, a! vorbit cu
glas tre!urtor.
Mi.a #ntors &aţa spre el, vdit preocupat.
3 5e ce ţi.e tea!:
2.a! privit printre gene. ;ra un gest s&ios, care dovedea chiar
vulnerabilitate. Ire)istibil, spera! eu.
3 5e... de ei. 8reau s... dar nu cred... nu cred c pute! vreodat &i
liberi. 4u te poţi ascunde de ei, Ro!an. 4u pentru totdeauna.
3 ?a pute!, a spus cu glas #ntretiat $i !.a cuprins #n braţe, cu ini!a
cople$it de &rica pe care o resi!ţea! eu.
3 4u !.a! opus deloc $i l.a! lsat s.$i lipeasc trupul de al !eu. =i.
a! spus, pot s te prote"e). M%ine #l gsesc pe #nger $i plec! #n )iua
ur!toare. ; a$a de si!plu.
3 Ro!an..., a! spus $i l.a! privit ptrun)tor, cu ochii !riţi, cu
aspectul cuiva cople$it de o e!oţie.
5e speranţ, poate. +asiune. Mirare. ;(presia !ea era oglindirea
e(presiei lui, iar c%nd s.a aplecat s ! srute, de data asta nu l.a! !ai
oprit, ba chiar l.a! srutat $i eu. 4u !ai srutase! de !ult pe cineva de
dragul srutului, din dorinţa de a.i si!ţi li!ba ptrun)%ndu.!i cu
delicateţe #n gur, bu)ele lui !%ng%indu.le pe ale !ele #n ti!p ce !%inile
lui !ii str%ngeau tare la piept.
M.a$ &i putut sruta cu el a$a tot restul vieţii, ls%ndu.! #n voia
sen)aţiilor &i)ice, &r s si!t nevoia de a ! hrni, speci&ic unui sucub.
;ra splendid, #!bttor chiar. 4u era nici ur! de tea!. *ns Ro!an voia
ceva !ai !ult dec%t srutri $i c%nd !.a tras #n "os, chiar pe covorul din
living, nici atunci nu l.a! oprit.
F pasiune $i o dorinţ vdit #i !istuiau trupul. 6u toate astea, s.a a$e)at
cu gri", u$or, deasupra !ea, dovedind o re)erv care !.a surprins $i !.a
i!presionat #n acela$i ti!p. M culcase! cu at%ţia tipi care cedau i!ediat
2IB
propriilor nevoi, #nc%t era de.a dreptul ui!itor s gsesc pe cineva care
aparent era preocupat de #!plinirea !ea.
*n nici un ca) nu ! pl%ngea!.
0 r!as cu trupul lipit de al !eu, a$a c nu era nici un pic de spaţiu
#ntre noi #n ti!p ce continua s ! srute. *n cele din ur!, de la gur a
trecut la ureche, !arc%ndu.i conturul cu li!ba $i cu bu)ele, dup care a
cobor%t pe g%t. *ntotdeauna g%tul a &ost )ona !ea erogen prin e(celenţ, $i
rsu&larea !i.a tre!urat, pe c%nd li!ba lui iscusit #!i !%ng%ia u$or pielea
sensibil, #n&ior%ndu.!. Mi.a! arcuit corpul $i !.a! lipit de el,
suger%ndu.i c putea )ori lucrurile dac voia, dar el nu prea s se
grbeasc.
0 cobor%t, $i a tot cobor%t, $i !i.a srutat s%nii prin c!a$a din ţestur
delicat de !tase p%n ce !i s.a udat $i !i s.a lipit de s&%rcuri. M.a!
ridicat ca s.!i poat scoate de tot c!a$a. *n ti!p ce &cea asta !i.a scos
$i &usta, a$a c a! r!as nu!ai #n chiloţi. *ns el s.a concentrat asupra
s%nilor $i a continuat s.i srute $i s.i !%ng%ie, oscil%nd #ntre srutri
delicate, de cati&ea, $i din cele dure, cu !u$cturi care a!eninţau s.!i
lase v%nti. *n s&%r$it, a cobor%t cu li!ba pe pielea neted a abdo!enului,
oprindu.se c%nd #n &inal !i.a a"uns #ntre coapse.
;ra! de"a ter!inat $i dorea! cu ardoare s.i ating $i eu corpul. 5ar
c%nd a! #ntins !%inile spre el, !i.a lipit u$or #ncheieturile de podea.
3 4u #nc, !.a do"enit.
+resupun c nu era o idee rea, dat &iind c trebuia s &ac ceva cu ti!pul.
S trag de el, nu: 5a, a$a e. Trgea! de ti!p ca s.!i &ac un plan. 7n plan
pe care avea! s.l aplic... !ai t%r)iu.
3 Magenta, a re!arcat, trec%ndu.$i degetele peste chiloţii !ei.
;rau &ini, doar o co!binaţie de &%$ii de !tase $i !aterial transparent.
3 6ine ar &i cre)ut: adug.
3 0proape niciodat nu port haine #n nuanţe de ro) $i !agenta . a!
recunoscut ., dar dintr.un !otiv sau altul a! len"erie de culorile astea. ,i
neagr, desigur.
3 =i se potrive$te. +oţi s.ţi cree)i altele oric%nd prin schi!barea
aspectului, nu:
3 5a. 5e ce:
0 #ntins !%na $i, cu !i$cri #nde!%natice, !i i.a s&%$iat.
3 +entru c #!i stau #n cale.
2ID
S.a aplecat, !i.a deprtat coapsele $i $i.a a&undat capul #ntre ele. 2i!ba
lui se !i$ca u$or pe !arginile labiilor, apoi a ţ%$nit ca s.!i alinte
clitorisul cuprins de v%lvti, u!&lat. 0! ge!ut, !i.a! #nlţat $oldurile $i
!i le.a! &recat de el, dornic s.!i vd &ocul stins. *nc o dat !.a lipit de
podea $i a continuat pe #ndelete, tras%nd cerculeţe cu li!ba, conduc%ndu.
! pe cul!i din ce #n ce !ai #nalte ale plcerii. 5e &iecare dat c%nd
prea! gata s a"ung la orgas!, se retrgea $i #$i cobora li!ba $i !
e(plora prin interior, pe c%nd eu ! uda! din ce #n ce !ai tare.
6%nd #n s&%r$it !.a lsat s a! orgas!, a &ost unul )go!otos $i slbatic,
iar corpul !eu e&ectiv s.a cutre!urat, #n ti!p ce el a continuat s ! ţin
acolo, s sug $i s guste pe c%nd eu )v%cnea! #nc. ;ra! de"a at%t de
e(citat $i de a!eţit, #nc%t atingerea lui era aproape prea !ult. M.a! au)it
ca prin ceaţ cu! #l i!plora! s se opreasc, #n ti!p ce #!i !ai provoca
un orgas!.
S.a !ai lini$tit, !i.a dat dru!ul $i s.a #ndeprtat puţin, privindu.! pe
c%nd spas!ele de &ericire ale corpului !eu se do!oleau. 0!%ndoi i.a! dat
hainele "os ca! #n dou secunde $i !i.a strivit corpul cu al lui, lipindu.$i
pielea goal de pielea !ea goal. 6%nd !%inile !i.au cobor%t $i i.au
cuprins $i i.au !%ng%iat penisul #n erecţie, a ge!ut de o plcere palpabil.
3 5oa!ne, Georgina, a spus cu respiraţia #ntretiat $i privindu.!.
5oa!ne. 4ici nu bnuie$ti c%t de tare te doresc.
Fare:
2.a! tras spre !ine $i !i l.a! strecurat #nuntru. Trupul !i.a #n&lorit #n
#nt%!pinarea lui $i l.a! pri!it ca pe o parte din !ine revenit #n s&%r$it
acas, $i a intrat $i a ie$it cu !%ng%ieri prelungi $i controlate, privindu.!i
chipul $i c%ntrind cu! ! in&luenţa &iecare po)iţie $i &iecare !i$care.
<rag de timp, !i.a! spus cu #nţelepciune, dar c%nd !i.a ţintuit
#ncheieturile la podea, #nsu$indu.$i trupul !eu cu &iecare ptrundere, a!
$tiut c ! !int. 4u trgea! doar de ti!p p%n #i putea! averti)a pe
Aero!e $i pe 6arter. 0ici era vorba despre !ine. ;ra! egoist. Mi.l
dorise! &r #ncetare pe Ro!an #n ulti!ele spt!%ni, $i #n s&%r$it #l
avea!. Mai !ult de at%t, era e(act cu! spusese el' nu era vorba de
supravieţuire aici, doar de plcere. Mai &cuse! dragoste cu alţi
ne!uritori, dar nu #n ulti!ul ti!p. 7itase! cu! era s nu ! g%ndesc la
altcineva, pur $i si!plu s ! delecte) cu propriile sen)aţii.
2IH
4e.a! !i$cat #ntr.o ar!onie deplin, de parc trupurile noastre ar &i
&cut asta tot ti!pul. M%ng%ierile controlate au devenit !ai slbatice, !ai
puţin precise. M.a ptruns !ai tare $i !ai necruţtor, de parc ar &i vrut s
treac prin podea. 6ineva scotea o !ulţi!e de sunete $i a! reali)at vag c
eu era! aia. *ncepea! s pierd contactul cu lu!ea #ncon"urtoare,
g%ndurile coerente !i se esto!pau. 4u era dec%t reacţia corpului !eu,
&orţa cresc%nd care ! !istuia, ! arunca #ntr.o v%lvtaie $i ! &cea s
cer $i !ai !ult. T%n"ea! dup desv%r$ire $i l.a! #ncura"at, #!ping%ndu.
!i corpul #n #nt%!pinarea corpului lui $i str%ng%ndu.!i !u$chii #n "urul
lui.
6%nd a si!ţit c devin !ai str%!t, a ge!ut iar ochii #i ardeau de o
pasiune aproape pri!itiv.
3 8reau s ai din nou orgas!, a icnit. S ai un orgas! pentru !ine.
5in cine $tie ce !otiv, a &ost de a"uns s.!i spun asta ca s ! aduc
la cli!a(, s ! #!ping dincolo de li!ita e(ta)ului a!eţitor. 0! ţipat $i
!ai tare $i de"a era! rgu$it.
6ine $tie ce e(presie avea! pe chip, dar a &ost su&icient ca s.l duc pe
cul!ile propriului e(ta). +rintre bu)ele lui #ntredeschise nu s.a strecurat
nici un sunet, dar a #nchis ochii $i a r!as #n !ine dup o ulti!
#!punstur energic, tre!ur%nd de plcere.
6%nd a ter!inat, #n&iorat #nc de &orţa orgas!ului, s.a rostogolit de pe
!ine pe spate, asudat $i satis&cut. M.a! #ntors spre el $i !i.a! rs&irat
degetele pe pieptul lui, ad!ir%ndu.i !u$chii &ini $i pielea bron)at.
3 ;$ti &ru!os, i.a! spus $i i.a! prins un s&%rc cu gura.
3 4ici tu nu e$ti prea rea, !i.a $optit, !%ng%indu.! pe cap.
Sudoarea !i se scurgea $i !ie de pe trup $i c%teva $uviţe de pr !i se
udaser $i se #ncreţiser $i !ai !ult dec%t de obicei.
3 0$a e$ti tu: 9or!a ta adevrat: a spus.
0! cltinat din cap, ui!it de #ntrebare, $i !i.a! pli!bai bu)ele p%n
la g%tul lui.
3 4.a! purtat corpul sta dec%t o dat de c%nd a! devenit sucub. 6u
!ult ti!p #n ur!. M.a! oprit din srutat $i l.a! #ntrebat' 8rei altceva:
+ot s &iu tot ce vrei tu, $tii:
0 )%!bit larg, ls%ndu.$i la vedere dinţii albi.
3 ; unul din avanta"ele de a iubi un sucub, &r #ndoial. S.a sculat #n
capul oaselor, !.a luat #n braţe, apoi s.a ridicat, u$or de)echilibrat de
2IG
greutatea #n plus. 5ar rspunsul !eu e nu. Mai #ntreab.! peste o sut de
ani, poate, $i e posibil s rspund altceva. 5eoca!dat !ai a! !ulte de
a&lat despre corpul sta.
M.a dus #n dor!itor $i a! &cut dragoste !ai u$or $i un pic !ai
civili)at, iar trupurile noastre s.au #ntreptruns ase!enea unor panglici de
&oc lichid. 6u! de"a ne !ai do!oliser! po&ta ani!alic de la #nceput,
acu! ne.a! !i$cat !ai pe #ndelete, e(plor%nd &elul #n care reacţiona trupul
celuilalt. 4e.a! petrecut !are parte din noapte parcurg%nd ca! acelea$i
etape' lent $i tandru, rapid $i &urios, odihn, $i de la capt. 6a! pe la trei
a! #nceput s obosesc $i #n s&%r$it a! cedat #n &aţa so!nului, ls%ndu.!i
capul pe pieptul lui, ignor%nd gri"ile s%c%itoare din ad%ncul !eu.
M.a! tre)it c%teva ore !ai t%r)iu, srind drept #n &und c%nd cele
petrecute #n ti!pul nopţii !.au plesnit cu toat &orţa realitţii lor.
0dor!ise! #n braţele unui nephili!. Mai vulnerabil de at%t nu se poate.
6u toate astea... iat.!, vie $i nevt!at. Ro!an sttea l%ng !ine
con&ortabil, la cldura, cu 0ubreM la picioare. M.au privit a!%ndoi obosiţi,
cu ochii !i"iţi, nedu!eriţi de !i$carea !ea brusc.
3 6e e: !.a #ntrebat, #nbu$indu.$i un cscat.
3 4... ni!ic, l.a! asigurat.
S!uls de la s%nul pasiunii, era! din nou capabil s g%ndesc li!pede.
6e &cuse!: +oate &aptul c ! culcase! cu Ro!an ! a"utase s c%$tig
ti!p, dar nu era! !ai pregtit s gsesc o cale de ie$ire din situaţia asta
nebuneasc.
,i cu! sttea! acolo, privirile !i.au c)ut pe narcisele lui 6arter $i ele
!.au &cut brusc s iau o deci)ie. 9lorile &useser un gest !runt, dar ceva
din acest gest !.a &cut s reali)e) c nu putea! sta cu !%inile #n s%n $i s.
l las pe Ro!an s.l o!oare pe 6arter. Trebuie s acţione), indi&erent ce
risc #!i asu!a!, indi&erent de probabilitatea unui e$ec. -6u toţii ave!
!o!ente de slbiciune. 6e contea) cu adevrat e &elul #n care ne reveni!
din ele./
4u conta dac #l iubea! pe nephili! $i.l ura! pe #nger, de$i nici unul
din cele dou lucruri nu era cu totul adevrat. 0vea !ai degrab legtur
cu !ine, cu &elul !eu de a &i. Secole de.a r%ndul rnise! brbaţi pentru
propria !ea supravieţuire, uneori cu e&ecte devastatoare, dar nu putea! s
! i!plic #ntr.o cri! cu pre!editare, indi&erent c%t de nobil era cau)a.
4u a"unsese! #n &a)a aia a vieţii !ele. 6el puţin nu #nc.
2II
0! clipit ca s.!i alung lacri!ile aprute pe nea$teptate, cople$it de
ceea ce trebuia s &ac, de ce trebuia s.i &ac lui Ro!an.
3 0tunci culc.te la loc, a $optit, trec%ndu.$i !%na pe corpul !eu, de la
talie p%n la coaps.
5a, $tia! ce avea! de &cut. ,ansele de reu$it erau !ini!e $i cu greu
se putea nu!i asta plan, dar nu.!i venea ni!ic altceva #n !inte ca s pro&it
de starea rela(at din pre)ent a lui Ro!an.
3 4u pot, i.a! e(plicat pe c%nd ! ddea! "os din pal. Trebuie s !
duc la serviciu.
0 deschis larg ochii.
3 6e: 6%nd:
3 ;u deschid. Trebuie s &iu acolo #ntr.o "u!tate de or.
S.a ridicat #n &und, consternat.
3 Munce$ti toat )iua:
3 Mda.
3 Mai voia! s.ţi &ac c%teva lucruri, a !or!it $i !i.a cuprins talia cu
braţul ca s ! trag #napoi $i prin)%ndu.!i un s%n #n cu$ul !%inii.
M.a! aplecat #napoi spre el, pre&c%ndu.! c ! cople$e$te pasiunea.
?ine, recunosc, nu prea ! pre&cea!.
3 M!!... Mi.a! #ntors &aţa spre el $i ne.a! atins bu)ele. 0$ putea s
sun s spun c sunt bolnav... nu c !.ar crede. 4iciodat nu sunt bolnav,
iar ei $tiu asta.
3 5.i dracuC, a !or!it, trg%ndu.! #napoi #n pat, #n ti!p ce !%inile
lui deveneau !ai #ndr)neţe. 5.i dracuC, a$a pot s ţi.o !ai trag o dat.
3 0tunci las.! s ! ridic, a! spus. 4u pot s sun #n &elul sta.
Mi.a dat voie &r che& $i !.a! strecurat din pat, )%!bindu.i larg #n
ti!p ce ! #ndeprta!. M.a privit #n&o!etat, ca o pisic ce #$i c%ntre$te
prada. Sincer, chiar #!i plcea chestia asta.
5orinţa s.a trans&or!at repede #n groa) pe c%nd !ergea! spre living $i
#!i lua! tele&onul portabil. 2sase! deschise u$ile de la ca!ere, purt%ndu.
! nor!al, rela(at pe c%t posibil, ca s nu.i dau !otive de #ngri"orare lui
Ro!an. 6on$tienţii c probabil ! au)ea #n living, !i.a! repetat #n !inte
cuvintele #n ti!p ce &or!a! nu!rul de !obil al lui Aero!e.
*ns, deloc surprin)tor, de!onul nu a rspuns. S.l ia naiba> 2a ce
servea legtura dintre noi dac nu putea! s ! &olosesc de ea c%nd
voia!: 0nticipase! chestia asta, a$a c a! trecut la ur!toarea opţiune'
2IJ
1ugh. 5ac #!i intra robotul, chiar c era se!n c nu a! noroc. 4u.!i
putea! duce la #ndeplinire planul dac trebuia s sun la birou $i s trec prin
ar!ata lui de secretare.
3 1ugh Mitchell la tele&on.
3 Salut, 5oug. Sunt Georgina.
+au).
3 Mi.ai )is 5oug:
3 7ite care e &a)a, a)i nu pot s vin la !unc. 6red c a! luat virusul
la care $i.a tot &cut de cap pe aici.
Ro!an a ie$it din dor!itor $i i.a! )%!bit pe c%nd !ergea spre &rigider.
*ntre ti!p, 1ugh #ncerca s arunce lu!in #n bl!"eala !ea.
3 0, Georgina... cred c n.ai sunat unde trebuie.
3 4u, vorbesc serios, 5oug, a$a c nu &ace pe de$teptul cu !ine. 4u
pot s vin, da:
2ini$te !or!%ntal. *ntr.un &inal, 1ugh a #ntrebat'
3 Georgina, te si!ţi bine:
3 4u, ţi.a! !ai spus. 7ite care e &a)a, vrei s dai !ai departe !esa"ul:
3 Georgina, ce se #nt%!pl...
3 Sunt sigur c gse$ti tu o soluţie . a! continuat ., dar &r a"utorul
!eu. *ncerc s vin !%ine.
0! #nchis $i l.a! privit pe Ro!an, cltin%nd din cap.
3 ;ra de a$teptat ca 5oug s &ie acolo. ?ine#nţeles c nu !.a cre)ut.
3 Te cunoa$te prea bine, nu: a #ntrebat #n ti!p ce bea un pahar de suc
de portocale.
3 5a, dar o s ! acopere, de$i a &cut &iguri. 0$a biat bun e.
0! aruncat tele&onul pe canapea $i !.a! apropiat de Ro!an. ;ra
ti!pul pentru #nc un pic de distracţie. M #ndoia! c 1ugh o s #nţeleag
pe deplin situaţia, dar cel puţin avea s presupun c ceva nu era #n regul.
5up cu! !ai re!arcase! #n trecut, nu puteai s trie$ti c%t tria un
ne!uritor $i s &ii prost. 0vea s bnuiasc ceva $i, spera! eu, s.l caute
pe Aero!e. Treaba !ea era acu! s.i dau de lucru nephili!ului p%n venea
trupa de intervenţie.
3 ,i ce spuneai c vrei s.!i &aci: !.a! pisicit.
;rau c%teva lucruri, din c%te s.a dovedit. 4e.a! dus #napoi la !ine #n
dor!itor $i a! descoperit c a$teptarea !o!entului #n care 1ugh putea s
intre #n acţiune nu era chiar a$a de di&icil cu! ! te!use! eu. Se
2JK
insinuau #n su&letul !eu !o!ente #n care ! si!ţea! vinovat pentru c
! bucura! a$a de tare de Ro!an, !ai ales acu! c luase! o hotr%re $i
ceruse! a"utor. F!or%se un nu!r necunoscut de ne!uritori $i avea de
g%nd s.!i eli!ine $i un aproape.prieten. 6u toate astea, nu ! putea!
abţine s nu si!t ce si!ţea!. ;ra! atras de el . $i asta chiar de !ult
vre!e . $i era &oarte, &oarte tare la pat.
3 8e$nicia nu pare at%t de rea cu tine #n braţe, a $optit !ai t%r)iu,
!%ng%indu.! pe cap c%nd !.a! ghe!uit l%ng el.
6%nd a! #ntors &aţa spre el, a! v)ut c avea privirea plin de !%hnire.
3 6e e:
3 Georgina... chiar vrei... chiar vrei s.l las #n pace pe #ngerul sta:
3 5a, a! spus dup un !o!ent de ui!ire. 4u vreau sa !ai &aci ru
ni!nui.
M.a cercetat un rsti!p, dup care a spus'
3 4oaptea trecut, c%nd !i.ai cerut asta, nu credea! c pot. 4u
credea! c pot s renunţ. *ns acu!, dup ce a! &ost #!preun... #n &elul
sta... Mi se pare "osnic. M rog, poate c "osnic nu e cuv%ntul potrivit. *n
&ond, ce ne.au &cut ei a &ost cu!plit... dar poate c dac a! s continui s.
i ur!resc, #i las s c%$tige. 5evin ceea ce spun ei c sunt. *i las s dicte)e
para!etrii #n care evoluea) viaţa !ea. M.a$ con&or!a
noncon&or!is!ului, presupun, scp%nd din vedere ce e cu adevrat
i!portant. 6a de e(e!plu s iubesc $i s &iu #ndrgostit.
3 6e... ce vrei s spui:
Mi.a cuprins obra)ul.
3 8reau s spun c accept, iubire. 4.a! s las trecutul s.!i do!ine
pre)entul. 0! s renunţ, de dragul tu. S &i! doar noi doi. +lec! a)i $i
ls! #n ur! toate astea. 4e gsi! o cas pe undeva $i ne #ncepe! viaţa
#!preun. +ute! s !erge! #n 2as 8egas.
M.a! crispat #n braţele lui $i a! &cut ochii !ari. 5u!ne)eule>
S.a au)it o btaie #n u$ $i !ai c a! srit c%ţiva !etri #n sus. Trecuser
nu!ai vreo patru)eci de !inute. ,u, nuL a! g%ndit. ;ra prea cur%nd. Mai
ales dup noua turnur a lucrurilor. ;ra i!posibil ca 1ugh s &i acţionat
at%t de repede. 4u $tia! ce s &ac.
Ro!an a ridicat o spr%ncean, !ai degrab curios.
3 0$tepţi pe cineva:
2J1
0! cltinat din cap, #ncerc%nd s disi!ule) galopul #n care #!i pornise
ini!a.
3 5oug #ntotdeauna ! a!eninţ c vine $i ! ia pe sus, a! glu!it.
Sper c nu s.a hotr%t #n s&%r$it s acţione)e #n sensul sta.
M.a! dat "os din pat $i !.a! dus la dulap, &orţ%ndu.!i &iecare nerv din
corp s se arate non$alant. 0! tras pe !ine un ki!ono grena, !i.a! trecut
st%ngaci !%na prin prul ciu&ulit $i a! pornit spre living, #ncerc%nd s
respir nor!al $i c%nd ani ie$it din ra)a vi)ual a lui Ro!an. 5u!ne)eule,
a! g%ndit #n ti!p ce ! apropia! de u$. 6e.a! s &ac: 6e.a! s...
3 Seth:
Scriitorul sttea la u$, cu o cutie de la patiserie #n !%n, $i el la &el de
$ocat cu! era! $i eu, &r #ndoial. 2.a! v)ul pli!b%ndu.$i ochii pe !ine
din cap p%n #n picioare, $i deodat a! devenit con$tient de c%t de scurt
#!i era halatul $i de c%t de !ult lsa la vedere !tasea !ulat pe corp.
Fchii i.au ţ%$nit apoi spre &aţa !ea $i a #nghiţit #n sec.
3 ?un. 0!... adic...
0 trecut un vecin care s.a oprit $i a &cut ochii !ari c%nd !.a v)ut #n
halat.
3 Intr, i.a! spus lui Seth cu o gri!as $i a! #nchis u$a #n ur!a lui.
6u! ! a$teptase! la o ar!at de ne!uritori, acu! era! !ai
nedu!erit ca niciodat.
3 Scu)e, a reu$it s #ngai!e #ntr.un &inal $i se strduia s nu.$i pli!be
privirile pe corpul !eu. Sper c nu te.a! tre)it...
3 4u... nu... nu e nici o proble!...
4or!al, Ro!an $i.a ales e(act !o!entul la s.$i &ac apariţia, venind
pe holul dinspre dor!itor doar #n bo(eri.
3 6e e... ah, salut, ce &aci: Seth te chea!, parc, nu:
3 ;(act, a spus Seth pe un ton neutru, uit%ndu.se de la !ine la Ro!an,
$i apoi #napoi la !ine.
5up privirea asta, nu.!i !ai psa nici de nephili!i, nici de ne!uritori,
nici s.l salve) pe 6arter. 4u ! g%ndea! dec%t cu! trebuie s.i &i prut
chestia asta lui Seth. ?ietul Seth, care nu &cuse dec%t s &ie drguţ cu !ine
de c%nd ne cunoscuser!, dar care, cu toate astea, &usese rnit #ntruna de
lipsa !ea de sensibilitate, ca s nu !ai pun la socoteal $i #!pre"urrile
ne&ericite.
2J2
4u $tia! ce s spunS ! si!ţea! la &el de "enat cu! prea s se si!t
$i el. 4u voia! s ! vad #n &elul sta, acu! c%nd toate !inciunile $i
se!nalele !ele contradictorii ie$iser la iveal.
3 0i adus !icul de"un: a #ntrebat nephili!ul cu veselie.
;l era singurul #n largul lui.
3 6e: a #ntrebat Seth, care prea a!uţit de ui!ire. 0h, da, a spus $i a
pus cutia pe !suţ. M%ncaţi.o voi. ; o pr"itur cu sirop de arţar $i nuci
pecan. ;u unul... a! s... a! s plec acu!. *!i pare ru c te.a! deran"at.
6hiar #!i pare. ,tia! c ai )i liber $i !.a! g%ndit c a! putea... $tiu $i
eu... Ieri ai spus... ! rog. 0 &ost o prostie. 0r &i trebuit s sun, a &ost o
prostie. Scu)e.
0 dat s se #ntoarc, dar rul &usese de"a &cut. 5in toate scenariile
posibile, sta era la #n care Seth cel scu!p la vorb a ales s &ie slobod la
gur. Jtiam că ai $i liberă. Rahat. Ro!an s.a #ntors spre !ine, iar
ne#ncrederea de pe &aţa lui s.a trans&or!at #n &urie #n &aţa ochilor !ei.
3 6ine e: a spus cu glasul abia $optit de !%nie. +e cine ai sunat: +e
cine draciiM ai sunat:
M.a! dat #napoi.
3 Seth, pleac de...
;ra prea t%r)iu. 7n val de &orţ, nu &oarte di&erit de cel pe care #l &olosise
Aero!e, ne.a i)bit pe !ine $i pe Seth, lovindu.ne de peretele livingului.
Ro!an a venit cu pa$i !ari spre noi, &ulger%ndu.! cu privirea, cu ochii
scpr%nd ca ni$te &lcri albastre.
3 +e cine ai sunat: a tunat.
4.a! rspuns.
3 Tu ai idee ce.ai &cut: S.a #ntors de la noi, a apucat tele&onul $i a
&or!at un nu!r. Trebuie s vii aici i!ediat... da, da. M doare.n cot. 2as
tot $i vino.
0 spus adresa !ea $i a #nchis. 4u era nevoie s #ntreb pe cine sunase.
,tia! de"a. +e cellalt nephili!. +e sora lui.
Ro!an #$i trecea !%na prin pr $i #!i !sura livingul cu pa$i agitaţi.
3 Rahat. (a#atL ; posibil s &i distrus totul> a urlat la !ine. *ţi dai
sea!a: *ţi dai sea!a, t%r& !incinoas: 6u! ai putut s.!i &aci a$a ceva:
4.a! rspuns, pentru c nu putea!. *!i era prea greu s ! !i$c, sau
chiar s vorbesc, #n plasa asta !ental pe care o aruncase asupra !ea. 4ici
2J<
!car nu putea! s ! uit la Seth. 5u!ne)eu $tie ce g%ndea despre toate
astea.
Lece !inute !ai t%r)iu, a! au)it o nou btaie. 5ac !ai era! #nc #n
graţia divin, trebuiau s &ie Aero!e $i 6arter, gata s.!i sar #n aprare.
Sigur, p%n $i un sucub !erita un pic de noroc din c%nd #n c%nd, a! g%ndit
#n ti!p ce.l privea! pe Ro!an deschi)%nd u$a.
,i a intrat 1elena. 2a naiba>
3 ;ra $i ti!pul, a i)bucnit Ro!an, tr%ntind u$a #n ur!a ei.
3 6e s.a..., a dat s spun, dar s.a oprit $i a &cut ochii !ari c%nd ne.a
v)ut pe !ine $i pe Seth. 0poi s.a #ntors din nou spre Ro!an $i s.a uitat
lung la el $i la bo(erii lui. +entru nu!ele lui 5u!ne)eu, ce.ai !ai &cut de
data asta:
3 8ine cineva, a $uierat el, ignor%ndu.i #ntrebarea. 0cu!.
3 6ine: a #ntrebat ea, cu !%inile #n $olduri.
4u !ai avea glasul rgu$it $i prea teribil de stp%n pe situaţie. 5ac n.
a$ i r!as de"a &r cuvinte, a$ &i r!as nu!ai v)%nd.o pe ea.
3 4u $tiu, a recunoscut el. +robabil sus.pusul nostru tat. 0 sunat ea pe
cineva.
1elena s.a #ntors $i s.a apropiat de !ine, &c%nd ca groa)a s.!i intre #n
oase c%nd a! reali)at #n ce pericol era!. 6ellalt nephili! era 1elena.
4ebuna, i!postoarea de 1elena. 1elena, pe care o insultase! cu !ai !ulte
oca)ii, de care #!i btuse! "oc pe la spate $i pe care o u$urase! de
anga"aţi. +rivirea ei &i( #!i spunea c era con$tient de toate astea.
3 Retrage.ţi c%!pul, s.a rstit la Ro!an $i o clip !ai t%r)iu Seth $i cu
!ine era! aruncaţi #nainte, icnind, c%nd &orţa ne.a eliberat. 0re dreptate:
2.ai che!at pe tatl nostru:
3 4.a!... n.a! che!at... pe ni!eni...
3 Minte, a re!arcat Ro!an cu bl%ndeţe. +e cine ai sunat, Georgina:
8)%nd c nu rspund, 1elena a venit spre !ine $i !.a plesnit cu &orţ,
iar din cau)a i!pactului s.a au)it un pocnet puternic. ;ra ceva ciudat de
&a!iliar #n asta, dar era $i nor!al. ;a era cea care ! snopise #n btaie #n
noaptea aia pe strad. *n !o!entul la a! reali)at c trebuie s.$i &i dat
sea!a c era! eu atunci c%nd ! dusese! la KrMstal Star), de$i ! de.
ghi)ase!. *!i recunoscuse a!prenta, dar pre&erase s se "oace cu !ine,
servindu.!i povestea aia cu viitorul !reţ #n ti!p ce continua s.!i v%re
sub nas titluri $i anunţuri de #ntruniri.
2JB
3 6a #ntotdeauna o pacoste, nu: !i.a aruncat ea bat"ocoritoare. 0ni de
)ile v.a! suportat pe tine $i pe alţii de teapa ta, pe ia care #$i bteau "oc de
stilul !eu de viaţ $i de #nvţturile !ele. 0r &i trebuit s &ac ceva cu tine
cu !ult ti!p #n ur!.
3 5e ce: !.a! #ntrebat cu glas tare, recpt%ndu.!i glasul. 5e ce
&aceţi chestia asta: 5in toţi oa!enii care e(ist, voi $tiţi despre #ngeri $i
despre de!oni... $i atunci de ce pro!ovaţi porcria asta de 4eT 0ge:
3 Serios: Mi.a aruncat o privire usturtoare. 6hiar e o porcrie s
#ncura"e)i oa!enii s preia controlul asupra propriei vieţi, s se vad ca pe
o surs de putere #n loc s se lase cople$iţi de vina pe care o atrag dup ele
conceptele de bine $i de ru: 6%nd a v)ut c nu rspund, a continuat. ;u
#nvţ oa!enii s devin puternici. *i #nvţ s renunţe la ideea de pcat $i de
i)bvire, s.$i gseasc &ericirea acu!, pe lu!ea asta. ; adevrat, o parte
din asta e... #n&ru!useţat de dragul de a crea un senti!ent de !inune $i de
veneraţie, dar ce contea), at%ta ti!p c%t este atins scopul: Fa!enii pleac
de la cursurile !ele si!ţindu.se ca ni$te )ei $i )eiţe. 5escoper asta #n ei
#n$i$i, #n loc s.$i dea totul unei instituţii distante $i ipocrite.
4ici !car nu putea! s &or!ule) un rspuns, $i !i.a trecut prin !inte
c 1elena $i Ro!an g%ndeau e(act la &el, c a!%ndoi erau ne!ulţu!iţi de
siste!ul care le dduse na$tere, &iecare revolt%ndu.se #!potriva lui #n &elul
su.
3 ,tiu ce cre)i despre !ine. 0! au)it ce spui. Te.a! v)ut arunc%nd
!aterialele pe care ţi le.a! dat #n noaptea aia, g%ndind &r #ndoial c sunt
t%!penii 4eT 0ge &r sens. ,i cu toate astea... pentru o persoan at%t de
plin de sine, a$a de ipocrit, e$ti dintre cei !ai ne&ericiţi oa!eni pe care i.
a! #nt%lnit. 7r$ti "ocul, dar cu toate astea #l "oci. *l "oci $i #l aperi pentru c
nu ai cura"ul s &aci altceva. 0 cltinat din cap $i a chicotit sec. 4u era
nevoie s a! puteri speciale ca s pot s.ţi pre)ic lucrurile alea. ;$ti
talentat, dar #ţi irose$ti talentul. *ţi irose$ti viaţa $i ţi.o vei petrece #n
ne&ericire $i #n singurtate.
3 4u pot s schi!b ceea ce sunt, a! spus cu ardoare, rnit de vorbele
ei.
3 0i vorbit ca o sclav a siste!ului.
3 Mai du.te dracuC, a! replicat.
5eseori, c%nd #ţi sunt rnite !%ndria $i a!orul.propriu, devii
incontrolabil de !%nios, indi&erent dac e adevrat sau nu.
2JD
3 Mai bine s &ii un sclav cu o viaţ tihnit dec%t un ciudat de bastard
divin, a! continuat. 4u.i de !irare c specia voastr e a!eninţat cu
dispariţia.
M.a lovit din nou, de data asta !i.a dat un pu!n plin de &orţ
nephili!, ca! ca #n noaptea aia pe alee. ,i a durut... al naibii.
3 T%r& ce e$ti. 1abar n.ai despre ce vorbe$ti.
0 dat s ! loveasc #nc o dat, dar s.a oprit c%nd Seth s.a a$e)at
deodat #n &aţa !ea.
3 Ter!inaţi, a e(cla!at. Ter!inaţi cu...
7n val de &orţ de la Ro!an sau de la 1elena, nu $tiu, l.a a)v%rlit pe
Seth prin #ncpere, i)bindu.l de )idul cellalt. 0! tresrit.
3 6u! #ndr)ne$ti..., a #nceput 1elena, cu ochii alba$tri scpr%ndu.i
de !%nie. Tu, un ne!uritor care habar n.are ce...
5e"a pornise! #nainte s rosteasc vorbele astea. 6%nd l.a! v)ut pe
Seth lovit, s.a declan$at ceva #n !ine, o reacţie plin de !%nie, care $tia!
c era inutil, dar pe care nu !i.o putea! stp%ni. 0! srit la 1elena,
lu%nd pri!a &or! care !i.a venit #n !inte, &r #ndoial !ulţu!it
&aptului c o v)use! pe 0ubreM !ai devre!e' un tigru.
Trans&or!area !i.a luat nu!ai o secund, dar a durut ca naiba c%nd
corpul !eu u!an s.a e(tins, iar picioarele $i !%inile !i s.au trans&or!at #n
labe greoaie cu gheare. M.a! bucurat de ele!entul.surpri), dar nu!ai
preţ de o clip, c%nd !.a! i)bit de ea, tr%ntindu.i corpul &irav la podea.
8ictoria !ea a &ost de scurt durat. *nainte s apuc s.i #n&ig colţii #n
g%t, o &orţ ca un uragan !.a aruncat de pe ea, tr%ntindu.! de bu&et.
I!pactul a &ost de )ece ori !ai puternic dec%t acela care ne ţintuise !ai
devre!e pe !ine $i pe Seth, iar durerea !.a &cut s.!i reiau &or!a
obi$nuit, #n ti!p ce #n spatele !eu sticla $i cristalurile se &ceau ţndri $i
se prvleau asupra !ea, crest%ndu.!i pielea.
M.a! lansat din nou, #nnebunit, con$tient c era inutil, dar $tiind c
trebuia s &ac ceva, prea cople$it de po&ta de a lupta. M.a! aruncat asupra
lui Ro!an de data asta, &orţ%ndu.!i corpul ca acu! s ia &or!a... h!, nu
$tia! ce &or!. 4u.!i venea nici o &or! anu!e #n !inte, nu!ai anu!ite
detalii' gheare, colţi, sol)i, !u$chi. Totul ascuţit, !are, periculos. F
creatur de co$!ar, un diavol din in&ern.
*ns nici !car n.a! reu$it s ! apropii de nephili!. 7nul dintre ei,
sau a!%ndoi !i.au anticipat !i$carea $i, la "u!tatea procesului, !.au
2JH
aruncat din nou, &c%ndu.! s ateri)e) de data asta din nou l%ng Seth,
care ! privea cu groa) $i cu ui!ire. M.au lovit &ascicule de &orţ care !.
au &cut s ţip de durere, strivindu.!i &iecare nerv din corp. +ielea noii
!ele &or!e !.a prote"at nu!ai pentru scurt ti!p, dup care !.a durut, iar
epui)area !.a &cut s scap de sub control trans&or!area. Mi.a! reluat
trupul slbuţ, o!enesc, pe c%nd o alt plas de energie ! ţintuia la
p!%nt, &c%ndu.!i i!posibil orice !i$care.
Tot atacul !eu sub noua &or! n.a durat !ai !ult de un !inut $i acu!
! si!ţea! co!plet epui)at, #n s&%r$it re)erva !ea de energie de la
Martin Miller ter!in%ndu.se. 1alal cura"> - 7n nephili! poate &oarte u$or
s v &ac ar$ice pe oricare dintre voi.G
7 9oarte cura"os din partea ta, Georgina, a chicotit Ro!an, $terg%ndu.$i
sudoarea de pe &runte. Irosise $i el !ult energie, dar avea !ult !ai !ult
de cheltuit dec%t !ine. 6ura"os dar prostesc. S.a apropiat de !ine, !.a
privit de sus p%n "os $i a cltinat din cap, a!u)%ndu.se cu a!rciune. 4u
$tii cu! s.ţi dr!uie$ti energia. Te.ai epui)at.
3 Ro!an... #!i pare at%t de ru...
4u era nevoie s.!i spun el c%t de puţin energie !ai avea!. Si!ţea!
$i eu. 4u nu!ai c avea! puţin, era! sectuit, cu re)ervorul gol, ca s
spun a$a. 6%nd !i.a! privit !%inile, !i.a! v)ut contururile tre!ur%nd
u$or, p%lp%ind aproape precu! dogoarea e!anat vara. 4u era de bine.
5ac purta! un corp prea !ult ti!p, chiar dac nu era cel originar, dup
c%ţiva ani devenea parte din !ine, iar pe sta #l avea! de cincispre)ece ani.
*!i era ca o a doua natur $i #l considera! ca &iind al !eu, la el !
#ntorcea! incon$tient. 6u toate astea, acu! ! strduia! s.l pstre), s
nu revin la corpul cu care ! nscuse!. Iar asta era greu, &oarte greu.
3 *ţi pare ru: a #ntrebat Ro!an, $i pe &aţa lui a! citit c%t de tare #l
rnise!. 4ici nu.ţi #nchipui...
6u toţii a! si!ţit #n acela$i ti!p. Ro!an $i 1elena s.au #ntors unul spre
cellalt, arunc%ndu.$i priviri alar!ate, apoi u$a !ea de la intrare s.a
deschis violent. 9orţa care ! ţintuia a slbit c%nd nephili!ii $i.au
redirecţionat &orţa spre apocalipsa ce pornea dinspre u$.
*nuntru se prelingea o lu!in strlucitoare, at%t de strlucitoare #nc%t
!ai c durea. F lu!in cunoscut !ie. 0ceea$i siluet cu!plit pe care o
v)use! pe alee a aprut din nou, nu!ai c de data asta erau dou. F
i!agine #n oglind, i!posibil de distins. 4u $tia! cine era &iecare, dar !i.
2JG
a! a!intit de a&ir!aţia spus #n treact de 6arter acu! o spt!%n' -un
+nger alat +n toată splendoarea lui sperie ma2oritatea iin-elor, pe un om +l
omoară c#iar.../
3 Seth, a! $optit, &erindu.!i privirea de !agni&icul spectacol, ca s !
uit la scriitor.
;l #l privea cu ochii lui cprui !riţi de veneraţie $i tea!, absorbit de
splendoarea lui.
3 Seth, nu te uita la ei. 6u &orţa scurg%ndu.se din !ine, a! ridicat o
!%n di&u) $i i.a! #ntors &aţa spre !ine. Seth, nu te uita la ei. 7it.te la
!ine, doar la !ine.
7ndeva #n spatele !eu a ţipat cineva. 2u!ea se sprgea #n !ii de
cioburi.
3 Georgina..., a spus Seth cu rsu&larea #ntretiat, ating%ndu.!i &aţa
cu gri". 6e ţi se #nt%!pl:
3 Mi.a! adunat toat voinţa $i !i.a! &orţat trupul s r!%n la &or!a
#n care ! cunoscuse el. *ns era o btlie pierdut, chiar una #n care
putea! pieri. 4u !ai putea! re)ista prea !ult #n &elul sta. Seth s.a
aplecat !ai tare spre !ine $i !.a! desprins de )go!otele haosului $i
distrugerii de)lnţuite #n "urul nostru, concentr%nd tot universul $i toat
atenţia !ea asupra &eţei lui.
Spusese! c Ro!an era &ru!os, dar nu era ni!ic, absolut ni!ic #n
co!paraţie cu Seth #n !o!entul la. Seth, cu genele lui lungi, cu ochii
cprui #ntrebtori, !%nat de buntate #n toate acţiunile lui. Seth, cel cu
prul ciu&ulit $i barba un pic scpat de sub control ce.i #ncadra chipul care
nu.$i putea ascunde natura, &orţa caracterului care radia asupra !ea, su&le.
tul lui ca un &ar clu)itor #ntr.o noapte ceţoas.
3 Seth, a! $optit. Seth.
3 S.a aplecat deasupra !ea, !.a lsat s.l trag !ai aproape, $i !ai
aproape, $i apoi, pe c%nd raiul $i iadul se #n&runtau dincolo de noi, l.a!
srutat.
2JI
Capitolul 25
7neori te tre)e$ti dintr.un vis, alteori te tre)e$ti #ntr.un vis, iar uneori,
din c%nd #n c%nd, te tre)e$ti #n visul altcuiva.
F0acă ar vrea să mă ducă departe &i să acă din mine sclava lui
se3uală, a& accepta, at%ta timp c%t primesc e3emplare de semnal din
căr-ile lui.G
+ri!ele !ele cuvinte adresate lui Seth, c%nd a! discutat aprins despre
crţile lui. +ri!a i!presie a lui Seth despre !ine. 6apul sus, prul aruncat
pe u!r, ve$nic av%nd la #nde!%n o re!arc dega"at. Graţie sub &lacr.
F #ncredere #n sine dovedit printre oa!eni pe care introvertitul de Seth nu
ar putea.o niciodat avea la #nde!%n, doar ar invidia.o. *um de reu&e&te?
,ici o clipă de e$itare? Mai t%r)iu, e(plicaţia !ea bl!"it despre regula
cu cele cinci pagini, un obicei prostesc care i.a st%rnit tandreţe. *nc cineva
care aprecia literatura, pe care o degusta ca pe un vin bun. Hnteligentă &i
proundă. Ji rumoasă. 5a, &ru!oas. M vedea! acu! cu! ! v)use
Seth #n noaptea aia' cu &usta scurt, blu)a purpurie #ndr)neaţ $i vie ca
pena"ul unei psri. 0se!enea unei &pturi e(otice, total nepotrivit cu
peisa"ul trist al librriei.
Toate astea erau #n ad%ncul lui Seth, trecutul senti!entelor #n!ugurite
&aţ de !ine a!estec%ndu.se cu pre)entul, $i a! sorbit totul p%n la ulti!a
pictur.
4u doar &ru!oas. Se(M. Sen)ual. F )eiţ #ntrupat a crei &iecare
!i$care pro!itea o pasiune viitoare. ?reteaua rochiei care #!i cdea de pe
u!r. ?roboane delicate de sudoare pe decolteu. *n picioare la el #n
buctrie, #!brcat nu!ai cu tricoul la ridicol cu ?lack Sabbath. ,ici un
el de len2erie pe dedesubt. 5ă +ntreb cum ar i să mă tre$esc l%ngă ea
diminea-a, ciuulită &i sălbatică.
Toate astea se rsp%ndeau prin !ine, din ce #n ce !ai !ult.
M privea la librrie. *i plcea la nebunie s ! vad discut%nd cu
clienţii. 0dora &aptul c prea! s $tiu c%te ceva despre orice pe lu!ea
asta. 5ialogul spiritual la care !edita pentru persona"ele lui $i care !ie !i
2JJ
se #n&iripa pe bu)e &r nici o di&icultate. 7i!itor. ,!am mai +nt%lnit pe
nimeni care să vorbească a&a +n realitate. Toc!eala cu proprietarul
anticariatului. 7n &ar!ec care #l atrgea pe ti!idul $i tcutul de Seth $i care
#!i ddea strlucire #n ochii lui, #l &cea s se si!t !ai #ncre)tor #n sine.
Senti!entele lui #nc !ai curgeau prin !ine. 4u !ai si!ţise! niciodat
a$a ceva. 5esigur, !ai si!ţise! atracţie $i tandreţe la victi!ele !ele, dar
niciodat o ase!enea dragoste, nu pentru !ine.
Seth credea c sunt se(M, a$a e. M dorea. 5ar pura dorinţ era
a!estecat cu ceva !ai delicat, !ai dulce. KaMla la !ine #n poal, cu
cp$orul blond lipit de pieptul !eu #n ti!p ce.i #!pletea! prul. F scurt
schi!bare a i!aginii c%nd, pentru o clip, $i.a v)ut propria &iic la !ine
#n poal. "ălbatică &i spirituală pe de o parte, delicată &i vulnerabilă pe de
alta. ?eţia !ea c%nd a! &ost la el acas. Mai ocrotitor c%nd !.a dus #n patS
! privea la c%teva ore dup ce ! culcase!. 4u ! dispreţuia pentru
slbiciunea de care ddea! dovad, pentru lipsa !ea de control $i de
"udecat. +entru el era ca $i c%nd !i.a$ &i dr%!at )idurile cetţii dinaintea
lui, un se!n de i!per&ecţiune care #l &cea s ! iubeasc $i !ai !ult.
,i a! but $i !ai !ult, prea disperat $i slbit, incapabil s !
stp%nesc.
-5e ce nu iese la #nt%lniri?G #l #ntrebase Seth pe 6odM. +e 6odM: 5a, era
aici, #n !intea lui Seth. F a!intire. 6odM, care #i ddea lecţii de sTing #n
secret, &r ca vreunul dintre ei s.!i spun, #n loc de asta invent%nd
a!%ndoi scu)e subţiri pentru care trebuiau s se duc -undeva/. Seth, care
se strduia at%t de tare s.$i #!bl%n)easc picioarele ca s poat dansa cu
!ine, ca s poat &i aproape de !ine. F1i e ricăG, #i rspunsese va!pirul.
-6rede c dragostea aduce su&erinţ.G
5ragostea aduce su&erinţ.
5a, Seth ! iubea. 4u era a!ore)at de !ine cu! #!i i!aginase! eu.
4u era atracţia super&icial pe care cre)use! eu c o descura"ase!. ;ra
!ai !ult de at%t, cu !ult !ai !ult. *ntruchipa! tot ce putea &i pentru el
&e!eia visurilor' si!ţul u!orului, &ru!useţea, inteligenţa, buntatea, &orţa,
&ar!ecul, se(ualitatea, co!pasiunea... Su&letul lui pruse s.l recunoasc
pe al !eu $i era incontrolabil atras de !ine. M iubea cu o pro&un)i!e pe
care nici !car nu o putea! concepe, de$i, sincer, #ncercase!. Mi.o
dorea!, dorea! s.o si!t pe toat, s absorb toat v%lvtaia care sl$luia #n
ad%ncul lui. S.o devore), s.o las s ! !istuie.
<KK
GeorginaL
5e undeva, din deprtare, ! striga cineva, dar eu era! prea absorbit
de Seth, prea preocupat s sorb &orţa din ad%ncul lui, &orţa #!pletit cu
senti!entele pe care le avea pentru !ine. Senti!ente provocate,
a!pli&icate chiar prin &aptul c #l sruta!. ?u)e !oi $i dornice, #n&o!etate,
epui)ante.
GeorginaL
0$ &i vrut s ! &ac una cu Seth. Si!ţea! nevoia. 0vea! nevoie de el
s ! u!ple... &i)ic, !ental, spiritual. ;ra ceva acolo... ceva ascuns #n
ad%ncul lui la care nu reu$ea! s a"ung $i care plutea #n str&unduri. 7n
adevr ispititor pe care ar &i trebuit s.l recunosc de !ult. E&ti via-a mea.
Trebuia s intru !ai ad%nc, s iau $i !ai !ult. S a&lu ce ascundea de !ine.
Srutul la era colacul !eu de salvare, legtura !ea cu ceva de o i!por.
tanţ uria$, ceva dup care t%n"ise! toat viaţa, dar nu cunoscuse!
niciodat. 4u ! putea! opri. 4u ! putea! abţine s nu.l srut pe Seth.
4u ! putea! opri. 4u ! putea!...
3 Georgina> 5.i dru!ul>
4i$te !%ini aspre !.au s!uls de l%ng Seth, de parc !i.ar &i s!uls
carne din trup. 0! ţipat disperat c se #ntrerupsese legtura $i lovea!
!%inile care ! trgeau $i ! ţineau pe loc. Mi.a! )g%riat rpitorul pentru
c trebuia s a&lu taina care se insinua dincolo de srutul acela, t%n"ind
dup #!plinirea legturii pe care o stabilise! cu Seth...
Seth.
M%inile !i.au c)ut pe l%ng corp $i a! clipit, revenind cu picioarele pe
p!%nt. Realitatea. 4u !ai era! #n !intea lui Seth, era! tot la !ine #n
aparta!ent. 0supra !ea s.a a$ternut un senti!ent de soliditate, $i nu a &ost
nevoie s ! uit ca s $tiu c trupul !eu se oprise din trans&or!are,
revenind la &e!eia scund $i supl, cu prul de culoarea !ierii. 9ata din
trecut &usese din nou #ngropat #n ad%ncul !eu $i nu avea s !ai ias
niciodat la iveal dac o putea! #!piedica. 0cu! &orţa lui Seth !
u!pluse p%n la re&u).
3 Georgina, a $optit 1ugh din spatele !eu, slbindu.!i braţele din
str%nsoare. 1ristoase, !.ai speriat.
Mi.a! aruncat privirea #n partea cealalt a #ncperii $i l.a! v)ut pe
6arter, )drenţros ca de obicei, aplecat deasupra trupului lui Seth.
<K1
3 5u!ne)eule..., a! spus $i a! ţ%$nit spre ei, #ngenunchind l%ng
#nger.
Seth )cea #ntins pe podea, palid $i asudat.
3 Fh, 5oa!ne. Fh, 5oa!ne. Fh, 5oa!ne. ;...:
3 ; viu, !i.a spus 6arter. +e !uchie.
I.a! !%ng%iat obra)ul lui Seth, si!ţind u!bra de barb ro$u.aurie, $i
!i s.au u!plut ochii de lacri!i. Respira super&icial $i #ntretiat.
3 4.a! vrut. 4.a! vrut s iau a$a de !ult...
3 0i &cut ce trebuia. ;rai #ntr.o stare proast, puteai s !ori.
3 5ar acu! Seth ar putea s...
6arter a cltinat din cap.
3 4u. 0re nevoie de ti!p s se re&ac, dar o s re)iste.
Mi.a! tras !%na, te!%ndu.! aproape c atingerea !ea ar putea s.l
rneasc $i !ai tare. Mi.a! aruncat privirea #!pre"ur $i a! devenit
con$tient de de)astrul din aparta!entul !eu. 0rta !ai ru dec%t al lui
Aero!e' porţelanuri $i sticlrie sparte, !ese rupte, scaunele $i canapeaua
rsturnate, biblioteca str%!b #n s&%r$it rupt #n bucţi. 0ubreM sttea
a$e)at sub !asa din buctrie, #ntreb%ndu.se ce se #nt%!pla. ,i eu !
#ntreba! acela$i lucru. 4ephili!ii nu se vedeau pe nicieri. 6e se
#nt%!plase: 6hiar ratase! totul: 0vusese loc btlia grandioas, btlia
divin a secolului, iar eu o ratase! pentru un srut: Recunosc, un srut
superb, dar totu$i...
3 7nde sunt... ceilalţi:
3 Aero!e s.a dus s evalue)e distrugerile pe la vecinii ti.
3 0sta nu sun bine.
3 +rocedur standard. ?tliile supranaturale nu sunt toc!ai discrete,
$tii: F s cureţe c%teva creiere, ca s se asigure c nu sunt anunţate
autoritţile.
0! #nghiţit #n sec pentru c !i.era &ric s pun ur!toarea #ntrebare'
3 ,i... $i nephili!ii:
6arter !.a studiat, &i(%ndu.! ti!p #ndelungat cu ochii lui cenu$ii.
3 ,tiu, $tiu, a! spus #ntr.un t%r)iu, cobor%ndu.!i ochii, incapabil s.i
susţin privirea aia. 4u se pune proble!a de )ece ani cu posibilitate de
eliberare condiţionat, nu: I.ai distrus.
3 2.a! distrus pe unul dintre ei.
2.a! privit ptrun)tor.
<K2
3 ,i: 6ellalt:
3 ;l a &ugit.
El. 2acri!ile din ochii !i s.au revrsat pe obra"iS nu !i le !ai putea!
stp%ni. -+entru tine, a! s renunţ.G
7 6u! s.a #nt%!plat:
6arter a pus o !%n pe &runtea lui Seth, veri&ic%ndu.i parc se!nele
vitale, apoi s.a #ntors spre !ine.
3 S.a petrecut totul &oarte repede. S.a ascuns $i s.a &cut invi)ibil #n
toat nebunia aia, c%t ti!p noi #l re)olva! pe cellalt. ,i, sincer...
*ngerul s.a uitat la u$a #nchis de la aparta!entul !eu, apoi la 1ugh $i
la !ine.
3 6e e: a! $optit.
3 4u sunt... nu sunt pe deplin convins c Aero!e nu l.a lsat s &ug.
4u se a$tepta s &ie doi. 4ici eu, de$i ar &i trebuit, dac ! g%ndesc !ai
bine. 5up ce l.a! o!or%t pe pri!ul..., a spus 6arter $i a ridicat din u!eri.
4u $tiu, e greu de spus ce s.a #nt%!plat.
3 0tunci o s se #ntoarc, a! reali)at $i a! &ost cuprins de un a!estec
ciudat de &ric $i u$urare la g%ndul c Ro!an &ugise. F s se #ntoarc... $i
n.o s &ie prea #nc%ntat de !ine.
3 4u cred c asta e o proble!, a spus #ngerul.
2.a ridicat u$or pe Seth $i a !ers spre canapeaua rsturnat. F clip !ai
t%r)iu aceasta era #n picioare, &r ca el s.o &i atins. 6arter l.a #ntins pe Seth
pe ea $i a continuat s vorbeasc.
3 0 !%ncat o btaie sor cu !oartea nephili!ul llalt. 7na ur%t de
tot. 4u pot s cred c a !ai avut puterea s se ascund de noi. *nc !
a$tept s.l si!t din clip #n clip. 5ac are ceva !inte, acu! &uge c%t de
iute $i c%t !ai departe de noi, ca s ias din ra)a noastr, din ra)a oricrui
ne!uritor, ca s poat renunţa la scut $i s se odihneasc.
3 ,i atunci ce se !ai #nt%!pl: a #ntrebat 1ugh.
3 ; #ntr.o stare grav. F s.i ia !ult ti!p s se re&ac. ,i c%nd o s se
re&ac, $tie c nu !ai are pe cine conta dac vine #napoi.
3 5ar tot poate s ! atace pe !ine, a! re!arcat $i !.a luat cu tre!ur
c%nd !i.a! a!intit de ura pe care !i.a artat.o Ro!an la &inal.
;ra greu de cre)ut c nu!ai cu o )i #n ur! era! #!brţi$aţi, prin$i #n
v%ltoarea pasiunii.
<K<
3 Te.ar putea ataca, a &ost de acord 6arter. 5ar nu pe !ine, sau pe
Aero!e. 6u siguranţ c nu ne poate ataca pe a!%ndoi odat. 0sta a
#nclinat balanţa #n &inal. 4u se a$teptau la asta, s &ace! echip. F s se
g%ndeasc de dou ori dac s dea bu)na aici, chiar dac tu singur nu
repre)inţi o a!eninţare.
4u !i se prea un lucru absolut deloc lini$titor. G%ndul !i.a )burat la
Ro!an cel pasional $i r)vrtit, ve$nic dornic s dea o lovitur siste!ului.
Genul sta de personalitate prea #nclinat spre r)bunare. *l pclise!,
&cuse! dragoste cu el, apoi #l trdase!, )drnicindu.i planurile $i
provoc%nd !oartea surorii sale. F1i mul-umesc lui 0umne$eu pentru sora
mea. 4u!ai pe ea o a!, ea e singurul !eu spri"in.G
+oate o s.$i ia o pau), dup cu! a sugerat 6arter, dar nu pentru !ult
ti!p. ;ra! sigur de asta.
3 F s se #ntoarc, !i.a! $optit !ai !ult !ie. *ntr.o bun )i o s se
#ntoarc.
6arter !.a privit ţint.
3 F s ne ocup! de el atunci.
S.a deschis u$a de la intrare $i a intrat Aero!e. ;ra #ngri"it $i aran"at, cu
greu ls%nd s se vad c &usese prins #ntr.o btlie apocaliptic cu propria
sa progenitur.
3 Gata curţenia: a #ntrebat 6arter.
3 5a, a spus de!onul, iar privirile i.au &ugit repede spre Seth. ; viu:
3 5a.
*ngerul $i de!onul au &cut schi!b de priviri, iar #ntre ei a plutit un
!o!ent palpabil de lini$te.
3 F #nt%!plare pe c%t de &ericit, pe at%t de nea$teptat, a !or!it
Aero!e. +utea! s "ur c a !urit. 1!. *n &iecare )i !ai ve)i c%te un
!iracol. +resupun c acu! trebuie s.l curţ!.
M.a! ridicat #n picioare.
3 5espre ce vorbe$ti:
3 M bucur c ai revenit printre noi, Georgie. 0propo, arţi adorabil.
2.a! &ulgerat cu privirea, suprat de glu!a lui, $tiind c energia lui
Seth #!i ddea strlucirea speci&ic unui sucub.
3 6e vrei s spui cu -curţarea/:
<KB
3 Tu ce cre)i: 4u pute! s.l ls! s plece pur $i si!plu dup tot ce a
v)ut. ,i c%t &ac treaba asta, #i !ai $i reduc a&ecţiunea pe care ţi.o poartS e
o proble! pentru tine.
3 6e: 4u. 4u poţi s &aci a$a ceva.
Aero!e a o&tat $i $i.a luat aerul cuiva pro&und su&erind.
3 Georgina, tu ai idee la ce a &ost e(pus: Trebuie curţat. 4u ne pute!
per!ite s $tie de e(istenţa noastr.
3 6%t din !ine o s.i $tergi din !e!orie:
9r%nturi din a!intirile lui Seth, acu! ale !ele, #!i sc%nteiau #n !inte
ase!enea unor giuvaieruri.
3 Su&icient c%t s uite c te cunoa$te alt&el dec%t pe departe. *n ulti!ele
spt!%ni ţi.ai negli"at #ndatoririle !ai !ult chiar dec%t de obicei.
4u era doar vina lui SethS Ro!an contribuise $i el.
3 8 va &i !ai bine a!%ndurora dac #$i gse$te vreo !uritoare de care
s devin obsedat, adug Aero!e.
F,u vrei să ie&i +n vreun el +n eviden-ă?G !i.a rsunat #n !inte
#ntrebarea bat"ocoritoare a lui 6arter de acu! o ve$nicie, #!i prea !ie.
3 4u trebuie s &aci chestia asta. 4u trebuie s ! $tergi $i pe !ine
#!preun cu restul a!intirilor.
3 5ac tot sunt acolo, poate te curţ $i pe tine. 8iaţa lui nu poate
evolua la &el dup ce a &ost e(pus la vieţuitorii tr%!urilor divine. +%n $i
tu trebuie s &ii de acord cu asta.
3 7nii !uritori $tiu de e(istenţa noastr, l.a! contra)is. 6a de e(e!plu
;rik. ;rik $tie $i ţine pentru el.
5e &apt, a! reali)at brusc, ;rik pstrase $i secretul 1elenei pentru sine.
*$i dduse sea!a de adevr, lucr%nd cu ea at%ţia ani, dar nu.l de)vluise
niciodat, ci doar #!i servise indicii.
3 ;rik e un ca) special. ;l are un dar. 7n ne!uritor obi$nuit ca sta nu
ar &ace &aţ la a$a ceva, a spus Aero!e, !erg%nd spre canapea $i privindu.l
pe Seth cu ochi #!pietriţi. ; !ai bine a$a.
3 4u, te rog, a! strigat $i a! pornit #n &ug spre Aero!e, trg%ndu.l de
!%nec. Te rog, nu &ace asta.
0rhide!onul s.a #ntors spre !ine, cu ochii negri reci $ocaţi c
#ndr)nea! s pun !%na pe el. *n !o!entul la a! $tiut, pe c%nd !
&cea! !ic sub privirea lui, c ceva se schi!base pentru totdeauna #n
relaţia noastr ba)at pe a&ecţiune $i indulgenţ, ceva !runt dar totu$i
<KD
i!portant. 4u $tia! crui &apt i se datora. +oate lui Seth, poate lui Ro!an,
sau poate era altceva, cu totul di&erit. Tot ce $tia! era c se #nt%!plase.
3 Te rog, l.a! i!plorat, ignor%nd &aptul c trebuie s &i prut disperat.
Te rog, nu &ace asta. 4u ! s!ulge din el... din !intea lui #n &elul sta. 9ac
tot ce vrei. Frice, a! spus, $i !i.a! trecut !%na peste ochi, #ncerc%nd s
par cal! $i stp%n pe !ine, dar $tiind c e$ua!.
+e &aţa lui Aero!e s.a ridicat u$or o spr%ncean, singurul indiciu c #i
tre)ise! interesul. 4u degeaba se spune -pact cu diavolul/S puţin de!oni
re)ist c%nd li se o&er pe tav un chilipir.
3 6e.ai putea tu s.!i o&eri: 6hestia cu se(ul a !ers nu!ai cu &iu.
!eu, a$a c nici s nu.ţi treac prin g%nd s apele)i la asta.
3 5a, a! &ost de acord, cu glasul din ce #n ce !ai puternic pe c%nd
continua!. 6u el a !ers. Merge la tot &elul de brbaţi. Sunt priceput,
Aero!e. Mai priceput dec%t ai tu idee. 5e ce cre)i c sunt singurul sucub
din ora$: +entru c sunt dintre cele !ai pricepute. *nainte s a! cderea
asta... $tiu $i eu, starea asta #n care si!t de ceva vre!e, putea! avea orice
brbat voia!. ,i nu doar pentru puterea $i energia lor. *i putea! !anipula,
#i putea! deter!ina s &ac orice le cerea! eu, s.i #!ping la pcate la care
nici n.ar &i visat #nainte s ! cunoasc pe !ine. ,i ar &ace.o. 0r &ace.o $i
chiar le.ar plcea.
3 6ontinu.
0! inspirat ad%nc.
3 ;$ti stul de devi)a -#ntotdeauna nu!ai scursuri/, nu e a$a: 5e
&aptul c #!i negli"e) !unca: ;i bine, asta se poate schi!ba. *ţi pot ridica
$tacheta !ai sus dec%t ai visat vreodat. 0! !ai &cut.o. Tot ce trebuie tu
s &aci e s.l la$i pe Seth #n pace. S.l la$i s.$i pstre)e a!intirile neatinse.
Toate.
Aero!e !.a studiat o clip, cu rotiţele !entale #n &uncţiune.
3 4ici toat $tacheta ridicat din lu!ea asta nu !i.e de &olos dac se
apuc s dea din gur despre ce a v)ut.
3 0tunci !ai #nt%i vede! dac poate s &ac &aţ situaţiei. 6%nd #$i
revine $i se tre)e$te, o s vorbi! cu el. 5ac nu d i!presia c ar putea
&ace &aţ... atunci poţi s.i $tergi a!intirile.
3 6ine decide dac poate sau nu s &ac &aţ:
0! $ovit, pentru c nu voia! s las deci)ia aia #n !%inile de!onului.
<KH
3 6arter. 6arter poate s.$i dea sea!a dac cineva spune adevrul, a!
)is $i l.a! privit pe #nger. Tu #ţi dai sea!a dac e totul #n regul, nu: 5ac
e #n regul c $tie... de e(istenţa noastr:
6arter !i.a aruncat o privire ciudat, greu de interpretat.
3 5a, a recunoscut #ntr.un &inal.
3 ,i cu! r!%ne cu scopul tu: !.a #ntrebat Aero!e. =i.l !enţii chiar
dac decide 6arter c nu e sigur:
;ra dur. 0vea! senti!entul c Aero!e nu avea s stea la negocieri pe
te!a asta, dar era! dispus s risc, at%t de #ncre)toare era! #n capacitatea
lui Seth de a accepta e(istenţa ne!uritorilor. 5eschisese! gura s
#ncuviinţe) c%nd l.a! surprins pe 1ugh cu coada ochiului cltin%nd din cap
la !ine. S.a #ncruntat, $i.a acoperit ceasul $i a dat din bu)e ceva ce la
#nceput n.a! #nţeles.
0tunci !i s.a aprins un beculeţ. Ti!p. *l ascultase! pe drcu$or
vorbind despre !unca lui su&icient #nc%t s cunosc regulile negocierii'
niciodat nu #ncheia cu un de!on o a&acere cu durat nedeter!inat.
3 5ac Seth #$i pstrea) a!intirile, ! ţin cu s&inţenie de #ndatoririle
de sucub ti!p de un secol. 5ac trebuie s i le $tergi, atunci a! s.o &ac
pentru... o trei!e.
3 Au!tate, a plusat Aero!e. 4u sunte! !uritori. 4ici !car un secol
nu #nsea!n !are lucru raportat la eternitate.
3 Au!tate, dar nu !ai !ult dec%t #!i dictea) nevoia de supravieţuire,
a! #ncuviinţat plictisit. 4u a! s &ac treaba asta #n &iecare )i, dac la asta
te g%nde$ti. 0! s.!i iau doar porţia necesar, dar o s &ie una plin de
&orţ. *ncrcat de putere, !ustind de pcat, cu brbaţi de calibru, la... h!,
la patru p%n la $ase spt!%ni.
3 8reau !ai !ult de at%t. 6redit supli!entar. 2a dou spt!%ni, &ie
c ai nevoie, &ie c nu.
0! #nchis ochii, incapabil s !ai lupt.
3 2a dou spt!%ni.
3 ?ine, a spus Aero!e, cu o u$oar not a!eninţtoare #n glas. 5ar
#nţelegerea r!%ne #n picioare at%ta ti!p c%t nu decid s o rup dintr.un
!otiv oarecare. ;u, nu tu. Tu nu poţi s te sustragi de la ea.
3 ,tiu, $tiu. ,i accept.
3 0tunci bate! pal!a.
<KG
0 #ntins !%na spre !ine. 9r nici o e)itare, i.a! luat.o $i pentru un
scurt !o!ent &orţa a s&%r%it #n "urul nostru.
5e!onul a )%!bit u$or.
3 4e.a! #nţeles.
<KI
Capitolul 26
3 5e ce e$ti trist, Kincaid:
Mi.a! ridicat privirea de la !onitorul co!puterului de la biroul de
in&or!aţii $i !.a! uitat la 5oug, care se spri"inea de !arginea !esei.
3 Sunt:
3 6u! s nu. 0i cea !ai trist privire pe care a! v)ut.o vreodat. Mi
se &r%nge ini!a.
3 *!i pare ru. 6red c e doar oboseala.
3 0tunci $terge.o. 0i ie$it din tur.
Mi.a! cobor%t privirea $i a! citit ora de pe !onitor. 6inci $i $apte
!inute.
3 +resupun c a$a e.
M.a privit ne#ncre)tor pe c%nd ! ridica! &r vlag de pe scaun $i
ie$ea! de la birou.
3 Sigur te si!ţi bine:
3 Mda. 5up cu! a! spus, sunt doar obosit. +e !%ine.
0! dat s plec.
3 0u)i, Kincaid:
3 Ia )i.
3 ;$ti #n relaţii bune cu Mortensen, nu:
3 Farecu!, a! #ncuviinţat precaut.
3 ,tii cu!va ce.a pţit: 8enea aici ca! #n &iecare )i, iar acu! n.a !ai
venit de vreo spt!%n. Turbea) +aige. 6rede c l.a! "ignit, sau ceva de
genul sta.
3 4u $tiu. 4u sunte! #n relaţii chiar a$a de bune. *!i pare ru, a! spus
$i a! ridicat din u!eri. F &i bolnav, sau o &i plecat din ora$.
3 0$a o &i.
0! plecat din !aga)in $i !.a! a&undat #n seara #ntunecoas de toa!n.
8inerea seara #n Oueen 0nne aducea !ulţi!i de oa!eni, atra$i de
varietatea de activitţi o&erite $i de viaţa de noapte. I.a! ignorat $i,
cu&undat #n propriile g%nduri, !.a! dus la !a$ina pe care o parcase!
<KJ
l%ng cvartalul ur!tor. Instantaneu, o pasre de prad cu o 1onda ro$ie a
#ncetinit $i a se!nali)at, reali)%nd c locul !eu era pe cale s se elibere)e.
3 ;$ti pregtit: !.a #ntrebat 6arter, !ateriali)%ndu.se pe locul din
dreapta.
Mi.a! prins centura de siguranţ.
3 Mai pregtit de at%t n.a! s &iu niciodat.
0! !ers p%n #n 7niversitM 5istrict #n lini$te, cu !intea asaltat de sute
de #ntrebri. 5e c%nd #l luase pe Seth din aparta!entul !eu spt!%na
trecut, #ngerul #!i spusese s nu.!i &ac proble!e, c o s aib el gri" ca
scriitorul s se re&ac. 4or!al, a! continuat s &iu nelini$tit, at%t din
cau)a lui Seth c%t $i a aran"a!entului pe care #l &cuse! cu Aero!e. ;ra!
pe cale s devin cea !ai !are surs de haos $i ispit din SeattleS nici !car
pal!aresul lui 1ugh nu avea s arate a$a de bine... , de ru. 0vea! s
&iu ceva !ai !ult dec%t sclava de care po!enise 1elena. Si!plul g%nd #!i
&cea ru.
3 F s &iu l%ng tine, !i.a spus 6arter lini$titor c%nd ne.a! apropiat de
u$a lui Seth c%teva !inute !ai t%r)iu.
*ngerul a scprat un pic $i a! reali)at c se &cuse nev)ut #n ochii
!uritorilor, dar nu $i #n ochii !ei.
3 6e $tie:
3 4u prea !ulte. *n ulti!ele )ile a &ost con$tient din ce #n ce !ai !ult
ti!p $i i.a! spus c%te ceva, dar sincer... cred c te.a a$teptat pe tine.
0! o&tat, a! dat din cap $i a! r!as cu ochii ţint la u$. 5intr.odat
! si!ţea! incapabil s ! !i$c.
3 1ai c poţi, !i.a spus 6arter cu bl%ndeţe.
0! dat din nou din cap, a! apsat pe clanţ $i a! intrat. 0parta!entul
lui Seth arta ca! ca atunci c%nd &usese! eu aici ulti!a oar, buctria era
tot lu!inoas $i vesel, livingul #nţesat de cutii cu crţi, nedes&cute. F
!u)ic discret plutea din dor!itor. Mi se prea c era 72, dar nu
recuno$tea! !elodia. 0! pornit spre sunete, a! a"uns la dor!itorul lui
Seth $i !.a! oprit #n prag, pentru c.!i era &ric s trec de el.
Sttea #n pat, un pic ridicat $i spri"init de perne. *n !%n avea Povestea
$%nei ver$i, din care prea s &i citit trei s&erturi. M.a privit c%nd !.a!
apropiat $i !ai c !.a! prvlit de u$urare v)%nd c arta cu !ult !ai
bine. *i revenise culoarea #n obra"i $i avea ochii strlucitori $i vii. 4u!ai
obra)ul arta ne#ngri"it, pentru c nu se brbierise ti!p de o spt!%n, a!
<1K
presupus eu. 0sta #!i o&erea rspuns la #ntrebarea dac Seth #$i lsase
dinadins barba s creasc.
S.a #ntins dup o teleco!and de pe noptier $i a oprit !u)ica.
3 Salut.
3 Salut.
0! !ai #naintat c%ţiva pa$i #n #ncpere $i !i.era tea! s ! apropii
!ai !ult.
3 8rei s stai "os: !.a #ntrebat.
9aţa lui 6adM $i a lui FC4eill ! scrutau de pe panoul de a&i$a", #n ti!p
ce eu trgea! un scaun aproape de Seth. M.a! a$e)at, l.a! privit, apoi !i.
a! &erit privirea, incapabil s le &ac &aţ ochilor acelora chihli!barii $i
ptrun)tori dup ce ptrunsese! #n !intea lui.
Mai vechea tcere dintre noi s.a lsat din nou, iar progresul pe care #l
&cuser! #n conversaţiile noastre s.a dus pe apa s%!betei. 5e data asta,
Seth nu a !ai preluat conducerea. 5up cu! spusese 6arter, scriitorul !
a$tepta pe !ine. Mi.a! #nlţat din nou capul $i !.a! &orţat s.l privesc #n
ochi. Trebuia s.o &ac, trebuia s.i e(plic, dar evita!. 6e ironie, a! g%ndit.
;u, care cea !ai !are parte a ti!pului nu era! #n stare s.!i ţin gura. ;u,
celebr pentru panoplia de re!arci )e&le!itoare.
,tiind c nu avea niciodat s.!i &ie !ai u$or, a! inspirat ad%nc $i apoi
i.a! dat dru!ul, con$tient de povara raiului din spatele !eu $i a iadului
pe care acceptase! s !i.l #ntind la ori)ont.
3 0devrul e... adevrul e c nu lucre) la librrie. 0dic lucre), dar nu
sta e adevratul !otiv pentru care sunt aici, nu sta e scopul !eu.
0devrul e c sunt sucub, $i $tiu c probabil ai !ai au)it de noi, sau cre)i
c ai !ai au)it, dar ! #ndoiesc c e corect ce ai au)it.
,i a! continuat. I.a! spus. I.a! spus tot. Regulile vieţii de sucub,
ne!ulţu!irea !ea #n privinţa asta, de ce nu ie$ea! cu tipi care #!i
plceau. I.a! spus despre ceilalţi ne!uritori, #ngeri $i de!oni care u!blau
printre noi. I.a! e(plicat chiar $i despre nephili!i, suger%nd c pre)enţa
lui Ro!an la !ine acas era parte dintr.un plan de ade!enire a lui $i
trec%nd peste !are parte din #!pre"urrile st%n"enitoare #n care ne gsise. ,i
a! tot continuat, &r !car s $tiu ce spunea! #n !a"oritatea ti!pului. Tot
ce $tia! era c trebuia s continui s vorbesc, s.!i continui #ncercarea de
a.i e(plica lui Seth ceva ce s&ida orice logic.
*n s&%r$it !i.a! ter!inat povestea, epui)at de c%t vorbise!.
<11
3 ,i cred c asta e tot. +oţi s cre)i sau nu, dar &orţele binelui $i rului,
sau dup cu! le percep cel puţin &iinţele u!ane, e(ist $i triesc bine !ersi
pe p!%nt, iar eu sunt una dintre ele. Fra$ul sta e plin de agenţi $i &pturi
supranaturale, doar c oa!enii nu.$i dau sea!a de asta. +robabil c e !ai
bine a$a. 0lt&el, dac ar $ti prea !ulte despre noi, ar a&la c%t de "osnic $i
de aiurea e de &apt viaţa noastr.
0! tcut $i ! g%ndea! c, dac Seth n.ar &i v)ut ce v)use de"a,
probabil ar &i cre)ut c sunt nebun. S &i! serio$i, chiar $i dup toate astea
probabil g%ndea c sunt nebun. 0vea $i !otive. Fchii lui cprui !.au
c%ntrit pe !ine $i vorbele !ele #n lini$te $i, spre iritarea !ea, !i.a! si!ţit
ochii u!e)i. Mi.a! &erit privirea ca s ! ascund, a! clipit iute, pentru c,
de$i poţi acu)a un sucub c &ace o !ulţi!e de lucruri ciudate #n pre)enţa
brbaţilor din specia u!an, era! destul de sigur c pl%nsul nu era unul
dintre ele.
3 0i spus... ai spus c ai &ost u!an, a rostit cu di&icultate, #ncerc%nd
&r #ndoial s cuprind cu !intea tot conceptul sta despre !uritori $i
ne!uritori. 0tunci... cu! de ai devenit sucub:
Mi.a! #nlţat din nou privirea spre el. *n !o!entul sta nu.i putea!
re&u)a ni!ic, indi&erent c%t de dureros ar &i &ost.
3 0! &cut o #nţelegere. =i.a! !ai spus c a! &ost cstorit... c !i.
a! #n$elat soţul. 7r!rile nu au &ost... prea plcute. Mi.a! dat la schi!b
viaţa, devenind sucub, ca s repar rul &cut.
3 0i ales eternitatea ca s repari o gre$eal: a spus Seth #ncruntat. 4u
pare echitabil.
0! ridicat din u!eri, st%n"enit de subiect. 4u !ai vorbise! cu ni!eni
despre asta.
3 4u $tiu. S.a #nt%!plat de"a.
3 ?ine, a )is $i s.a !i$cat u$or, iar &%$%itul delicat al cear$a&ului a &ost
singurul sunet care s.a au)it. Mersi c !i.ai spus.
*!i ddea! sea!a c ! tri!itea la pli!bare, $i era de parc ar &i #n&ipt
un cuţit #n !ine. Gata. Seth nu voia s !ai aud de !ine, se ter!inase
totul. 5up tot ce.i spusese!, era i!posibil ca lucrurile s revin la
nor!al, dar, de &apt, nu era !ai bine a$a: M.a! ridicat repede $i dintr.
odat nu !ai voia! s ! a&lu aici.
3 Mda. ?ine, a! spus $i a! luat.o spre u$ $i !.a! oprit brusc ca s
! uit #napoi la el. Seth:
<12
3 5a:
3 *nţelegi: 5e ce &ac ceea ce &ac: 5e ce nu pute!... de ce trebuie... 4.
a! reu$it s ter!in g%ndul. ;ste i!posibil. Mi.a$ dori s &i &ost alt&el
lucrurile...
3 5a, a spus u$or.
3 M.a! #ntors $i a! &ugit din aparta!ent. M.a! urcat #n !a$in, !i.
a! lsat capul pe volan $i a! hohotit, incapabil s ! controle). 5up
c%teva !inute, !.au cuprins ni$te braţe delicate, !.a! #ntors spre 6arter $i
a! pl%ns lipit de pieptul lui. 0u)ise! !rturii ale oa!enilor care se
#nt%lniser cu #ngerii, !artori care vorbeau despre lini$tea $i &ru!useţea pe
care le si!ţiser #n ase!enea !o!ente. 4u ! g%ndise! niciodat prea
!ult la asta, dar, pe c%nd se scurgeau !inutele, durerea cu!plit din piept
s.a do!olit $i !.a! !ai cal!at, iar #ntr.un &inal !i.a! ridicat capul $i l.
a! privit pe #nger.
3 M ur$te, a! spus cu glasul #necat. 0cu! ! ur$te.
3 5e ce )ici asta:
3 5up tot ce i.a! spus...
3 ?nuiesc c e tulburat $i nedu!erit, asta da, dar nu cred c te ur$te.
F dragoste ca asta nu se trans&or! #n ur a$a de u$or, de$i recunosc c
cele dou uneori se #!pletesc.
Mi.a! tras nasul $i l.a! #ntrebat'
3 0i si!ţit.o tu: I.ai si!ţit dragostea:
3 4u a$a cu! ai si!ţit.o tu, dar a! si!ţit.o.
3 +entru !ine e ceva nou. 4u pot egala ase!enea senti!ente. *!i
place... #!i place at%t de !ult. +oate chiar #l iubesc $i eu, dar nu la &el cu!
! iube$te el pe !ine. 4u sunt de!n de dragostea asta.
6arter a ţ%ţ%it u$or, do"enitor.
3 Toat lu!ea !erit dragoste.
3 6hiar $i ia care toc!ai au &ost de acord s.$i petreac ur!torul
secol &c%ndu.le ru &iinţelor u!ane, p%ngrind su&lete, atrg%ndu.le #n
capcana ispitei $i a disperrii: +robabil c $i tu ! ur$ti pentru asta. +%n
$i eu ! ursc.
*ngerul !.a privit cu un aer cal!.
3 ,i atunci de ce ai &ost de acord:
Mi.a! spri"init capul de tetier.
<1<
3 +entru c nu suporta! g%ndul c eu... c dragostea aia i.ar putea &i
$tears din !inte... c n.o s.$i !ai a!inteasc de ea.
3 ; parado(al, nu:
M.a! #ntors spre el $i nu ! !ai surprindea ni!ic de"a.
3 6%t de !ulte $tii despre !ine:
3 5estul. ,tiu ce ai pri!it ca s devii sucub.
3 0tunci a! cre)ut c a$a era corect..., a! $optit, iar g%ndul !i.a
)burat la o vre!e $i un tr%! #ndeprtat $i la un alt brbat. ;ra a$a de trist
$i a$a de &urios pe !ine... nu.$i putea vedea de viaţ, $tiind ce &cuse!.
8oia! s.i &iu $tears de&initiv din !inte. M.a! g%ndit c ar &i !ai bine
dac el, dac toat lu!ea !.ar uita, ar uita c e(istase! vreodat.
3 ,i acu! nu !ai e$ti de acord:
0! cltinat din cap.
3 2.a! v)ut... peste c%ţiva ani, c%nd era de"a btr%n. Mi.a! luat
&or!a #n care ! cunoscuse el, de &apt atunci a &ost ulti!a oar c%nd a!
luat.o, $i !.a! apropiat de el. 5ar el s.a uitat drept #nainte. 4u !
cuno$tea absolut deloc. 5up c%t ti!p &useser! #!preun, dup c%t !
iubise. Se dusese totul, pentru totdeauna. M.a ucis lucrul sta, !.a! si!ţit
de parc a$ &i &ost o sta&ie. 4u putea! s per!it s se #nt%!ple din nou, nu
cu Seth $i dup ce si!ţise! ce senti!ente avea &aţ de !ine. 6hiar dac
dragostea asta este sortit pieirii... #ntinat de ceea ce crede despre !ine
acu!. 6hiar dac nu !ai vorbe$te niciodat cu !ine. Tot e !ai bine dec%t
s nu &i e(istat niciodat dragostea asta.
3 Rareori dragostea e &r cusur, a spus 6arter. Fa!enii #$i &ac ilu)ii
g%ndind c a$a trebuie s &ie. I!per&ecţiunea &ace dragostea per&ect.
3 Te rog, las.te de ghicitori, i.a! spus, obosit deodat. Toc!ai a!
pierdut o!ul pe care l.a$ &i putut iubi din nou dup at%ţia ani. 6u adevrat.
4u doar pur plcere, ca #n ca)ul lui Ro!an. Seth... Seth avea de toate'
pasiune, devota!ent, prietenie. Mai !ult de at%t, a! &ost de acord s
redevin un sucub -activ/. 0! #nchis ochii $i !i.a! #nghiţit a!rciunea.
M.a! g%ndit la toţi bieţii de treab din lu!ea asta, brbaţi precu! 5oug
$i ?ruce. 4u voia! ca eu s le aduc pieirea. 6hiar ursc situaţia asta,
6arter. 1abar n.ai c%t o ursc, habar n.ai c%t a$ vrea s renunţ. 5ar !erit
e&ortul dac a$a #$i pstrea) Seth a!intirile. M.a! uitat la #nger nesigur.
F s $i le pstre)e, nu:
6arter a #ncuviinţat din cap, $i a! rsu&lat u$urat.
<1B
3 ?un, a! spus. Mcar e un s%!bure de speranţ #n toat a&acerea asta.
3 Sigur c e. *ntotdeauna e o speranţ.
3 4u $i pentru !ine.
3 *ntotdeauna e o speranţ, a repetat cu !ai !ult hotr%re, cu un glas
poruncitor care !.a &cut s tresar. Toat lu!ea !ai are o speranţ.
0! si!ţit c !i se u!plu din nou ochii de lacri!i. 5u!ne)eule, #n
ulti!a vre!e pl%ngea! tot ti!pul.
3 ,i un sucub:
3 Mai ales un sucub.
M.a cuprins din nou cu braţul $i !.a! pus iar pe hohotit, un su&let
os%ndit care #$i lua un !o!ent de rga) #n braţele unei &pturi a raiului. M.
a! #ntrebat dac era adevrat ce spunea el, dac era posibil s !ai e(iste o
speranţ pentru !ine, apoi !i.a! a!intit de ceva care !ai c !.a &cut s
i)bucnesc #n r%s $i s ! #nec #n acela$i ti!p.
3 *ngerii nu !int niciodat.
<1D
Epilog
3 6aseM e bolnav, !i.a spus +aige pe un ton energic pe c%nd #$i
#!brca haina. 0$a c probabil va trebui s #i ţii locul la cas.
3 4ici o proble!, a! spus $i !.a! spri"init de )idul biroului ei. 0$a
r!%ne totul !ai interesant, $tii:
0 &cut o pau) $i !i.a )%!bit iute.
3 0precie) c ai venit a$a de repede, a spus $i $i.a btut distras
burtica. Sunt convins c nu e cine $tie ce, dar toat )iua a! avut dureri...
3 4u, nu.i ni!ic. 5u.te. Trebuie s ai gri" de tine, de a!%ndoi.
Mi.a )%!bit din nou, $i.a luat geanta $i a pornit spre u$.
3 5oug b%ntuie $i el pe aici dac ai nevoie de a"utor, a$a c apelea) la
el. 1!!... !ai trebuia s.ţi spun ceva... 0h, da, e ceva pentru tine #n biroul
tu. +e scaun.
2a cuvintele astea !.a luat cu le$in la sto!ac.
3 6e... ce e:
3 5u.te s ve)i, eu trebuie s plec.
0! ur!at.o pe +aige din biroul ei $i !.a! dus nesigur #ntr.al !eu.
7lti!ul lucru lsat la !ine pe scaun &usese un plic de la Ro!an, #nc o
pies #n "ocul sta nebunesc al iubirii $i al urii. 0umne$eule, a! g%ndit.
Jtiam eu că nu are să ie a&a de simplu cum a spus *arter. "!a +ntors
(oman, o ia din nou de la capăt &i a&teaptă să...
0! &cut ochii !ari $i !i s.a tiat rsu&larea. +e scaunul !eu se
odihnea Pactul de la Glasgow.
0! luat cartea cu gri", trat%nd.o ca pe un porţelan &in. ;ra e(e!plarul
!eu, cel pe care i.l lsase! lui Seth s.!i dea o dedicaţie acu! !ai bine
de o lun. 7itase! de ea. 0! deschis la pri!a pagin, iar din ea au c)ut
ni$te petale de tranda&ir !ov. ;rau nu!ai c%teva, dar erau !ai preţioase
pentru !ine dec%t orice buchet de &lori pe care #l pri!ise! luna asta. 0!
#ncercat s le prind $i a! citit'
2ui Thetis,
<1H
=i.o datora! de !ult ti!p, $tiu, dar deseori lucrurile pe care ni le dori! cel !ai
tare vin nu!ai dup ce ne pun rbdarea la #ncercare $i dup o lupt #ndelungat.
@sta este adevrul &iinţelor u!ane, cred. +%n $i +eleus $tia asta.
Seth
3 ,tii, s.a #ntors.
3 6e: a! spus, ridic%ndu.!i ochii de la uluitoarea dedicaţie, $i l.a!
v)ut pe 5oug spri"init de tocul u$ii.
0 dat din cap spre cartea !ea.
3 Mortensen. ; iar sus, la ca&enea, scrie ca de obicei.
0! #nchis cartea $i o ţinea! str%ns cu a!%ndou !%inile.
3 5oug... te pricepi la !itologia greac:
0 pu&nit.
3 Kincaid, nu ! "igni.
3 Thetis $i +eleus... erau prinţii lui 0hile, nu:
3 0$a e, !i.a spus, plin de sine c apela! la do!eniul lui de
specialitate.
;u una era! pur $i si!plu ui!it. 4u prea #nţelegea! dedicaţia $i nici
de ce &cuse Seth re&erire la cel !ai !are r)boinic din r)boiul troian.
3 ,tii $i restul pove$tii: !.a #ntrebat 5oug.
3 6e: 6 0hile era un psihopat $i un tip dis&uncţional: 5a, $tiu.
3 ;i, toat lu!ea $tie asta. M re&er la partea !ai tare. 5espre Thetis $i
+eleus. 0! cltinat din cap $i el a continuat pe un ton pro&esoral. Thetis era
ni!&, iar +eleus un !uritor care o iubea. 4u!ai c atunci c%nd s.a dus la
ea s.o cucereasc, s.a purtat ca o sc%rb cu el.
3 *n ce &el:
3 ;ra din aia care #$i schi!b &or!a.
Mai c !i.a scpat cartea din !%n.
3 +o&ti!:
5oug a dat din cap.
3 S.a apropiat de ea, $i ea s.a trans&or!at #n tot soiul de porcrii ca s.l
sperie, ani!ale slbatice, &orţe ale naturii, !on$tri etc., etc.
3 ,i el ce.a &cut:
3 0 re)istat. S.a prins de ea $i nu i.a dat dru!ul c%t ti!p ea s.a
trans&or!at #n toate chestiile alea. Indi&erent ce &or! a luat ea, a re)istat.
<1G
3 ,i apoi: a! spus $i abia !i.a! au)it propria voce.
3 +%n la ur! s.a trans&or!at #napoi #n &e!eie $i a$a a r!as. 0poi s.
au cstorit.
;u ! oprise! din respirat pe undeva pe la -#$i schi!b &or!a/. =in%nd
cartea #nc str%ns #n !%n, ! uita! #n gol $i si!ţea! c ini!a #!i prinde
aripi.
3 Te si!ţi bine, Kincaid: 5u!ne)eule, c ciudat ai !ai &ost #n ulti!a
vre!e.
0! clipit, readapt%ndu.! la realitate. Sen)aţia din piept a e(plodat $i
s.a prins #ntr.un )bor !agni&ic, iar eu a! #nceput s respir din nou.
3 5a. Scu)e. 0! avut !ulte pe cap. 0poi a! adugat, &orţ%nd o
glu!iţ' 0! s ! strduiesc s nu !ai &iu a$a de ciudat de.acu! #nainte.
5oug prea u$urat.
3 8enind din partea ta, se poate s a! !ult de a$teptat, dar trage! $i
noi nde"de.
3 5a, a! #ncuviinţat cu un )%!bet. Trage! $i noi nde"de.
<1I