DĂNILĂ PREPELEAC

de Gheorghe Hibovschi după Ion Creangă
Personajele:
A: RACU, profesoară (poreclită „doana !racu"# $i !RACU% din poveste&
': !()I%(, profesor (poreclit „donul *repeleac"# $i !()I%( *R+*+%+AC din poveste&
C: Copii din sală care ,oacă -n celelalte roluri.
Momentele:
/. %(0URIRI
1. *R+G(2IR+A
3. 45ACA
6. 05AR2+A
7. 0()(82IR+A
9. H5:U%
;. 'A)II
<. '5II
=. IA*A
/>. CARU%
//. I+*UR+%+
/1. CA*RA
/3. UR8U%
/6. G?)8ACU%
/7. CHIUI2U%
/9. @0*RU0U2U%
/;. 'UA!UGA)U%
/<. 05'I%IAAR+A !RACI%5R
/=. ABURI8IR+A
1>. '%(82(0URI%+
1/. BI)A%U%
LĂMURIRI
ClopoCelulDsoneria de intrare la ore.
' E Hai, doana profesoară, hai că sFa uplut salaG
A E Uite, vin, dar să $tii că nu lucreH cu eiG 8unt răi, sunt gălăgio$iI IFa urărit
la intrare.
' E +JagereHiG 8unt nerăbdători să vadă spectacolul.
A E Ar trebui să -nCeleagăI
' E Cu să -nCeleagă dacă nu le eJpliciK
A E Copii, aCi venit la $coalăK
' E )uGGG %a $coala de ,oacăG
A E Acu sunteCi la orăG
' E )uG %a ora de teatruFsportG
A E @preună cu donul profesorI
' E !ănilăG
A E *oreclit !ănilă *repeleacI
' E Li cu doana profesoarăI.
A E RacuG
' E *oreclită doana !racuI
A E Mă veCi ,uca deFa sportul..
' E @n povestea Dănilă Prepeleac.
A E ACi -nCeles, acu, de ce a iproviHat o sală de sport -ntrFo sală de spectacolK
C E !aG
PREGĂTIREA
A E !oN profesor, puteCi -ncepeG
' E RidicaCiFvăFn picioareG AliniereaG !repCiG 'ună HiuaG
C E 'ună HiuaG
1
' E *e loc repausG @n caHul nostru, luaCi locG Copii, astăHi vo lucra -preună
alergarea cu partenerul -n spate, alergarea de viteHă, trOnta, -ntrecerea din
chiuit, aruncarea greutăCii, cOteva eleente de ginastică, -ncercOnd, -n
acela$i tip, să dă viaCă persona,elor din poveste.
A E !repCiG 4osG !repCiG 4osG !repCiG 4osG RotiCi capul spre stOngaI $i spre dreaptaI
*une -n i$care $i u$chii feCeiI ne strObă la cei din ,urI RostiCi cOt
puteCi de clar: roHuFHoHuFboHuG
C E RoHuFHoHuFboHuG
A E Acu sunteCi foarte supăraCiI ai aveCi puCin $i plOngeCi. @ncepeCi să
plOngeCiI plOngeCi -n hohoteI 8topG AObiCiI 8unteCi bucuro$iI rOdeCi cu gura
pOnă la urechiI văFbolnăviCi de rOs, nu altaG 8topG RespiraCi a$a cu respiră
cOinele cOnd e cald afarăG 8topG
' E GataG )uFi ai chinuiG !acăFi popă, să citeascăG !acăFi cal, să tragăG !acăFi
copil, să se ,oaceG
A E !acăFi ,oc, ,oc să PeG Una, douăG
' E )inge, plouăI
A E 2rei, patruI
' E Hai la teatruI
A E Cinci, $aseI
' E 0ă$ti, griaseI
A E Lapte, optI
' E ActoruFi coptI
A E )ouă, HeceG )ouă, HeceG
' E Hele$teu cu apă receG
A E *rostănacii să seFneceG D 8ă se facă praf tăOieG
' E )uai unul să răOieG
A E Aece, nouă, ninge, plouăI
C E Aece, nouă, ninge, plouăI
A E 5pt, $apte, Hi $i noapteI
C E 5pt, $apte, Hi $i noapteI
A E Lase, cinci, nFau opinciI
C E Lase, cinci, nFau opinciI
A E *atru, trei, vai de eiI
C E *atru, trei, vai de eiI
A E !oi să Pe, să nu PeI
C E !oi să Pe, să nu PeI
A E )uai unu să răOieG
C E )uai unu să răOieG
A E 8sstG !ănilă *repeleacG @ncepe povesteaI
MOARTEA
Gong, lac E pădure, criHă suicidară, furtună E tunete, intrarea dracului, ispita orCii, -nseninarea,
păsărele#
' E !ulceFi viaCa asta, dar scup o plătiG (Se culcă.) Li toporul eu sFa dus pe apa
sObeteiI 0ai bine $i ai bine ai trag un pui de son.
Apare dracul.
A E 5oarăFteG (Dănilă se ridică brusc.) Aoleo, ce ploaie vine de laI
' E 0ă oorG !ar, cOt sunt de necă,it, să dau cu secureaFn ine $i sOnge nu ieseG
(Se culcă.)
A E @neacăFteG (Se ridică brusc.)
' E 8ă ăFnec, să nu ăFnecI 8unt prea plin de năduf ca să ai intre apaFn ineG
(Se culcă.)
A E 8pOnHurăFteG (Se ridică brusc.)
' E 0ă spOnHur $i gataG Un prost ai puCin pe luea astaG
2
Bace o cruce, dracul lasă funia $i fuge, iar !ănilă cade $i fuge& dracul -ncolăce$te funia
pe după copac ($arpe# $iFl ispite$te, !ănilă ia hotărOrea, intrăFn laC, face cruce, pune
laCuFn gOtul dracului, face cruce $i cOt pe ce să se spOnHure dracul.
' E Ie$i soareG
A E + laFnchisoareG
' E 5rice Hi eFo sărbătoareG
A E BunieG 8ecureG ApăG (Se ridică.)
' E )u ă dauG 0ă sui pe iapă, D !au -n ea, cOt pot, cFo vargă D Li ă duc -n luea
largăG
A E Iapa nuFiG
' E (Fluieră după iapă.) 8Fa rătăcitG D Ia, soareleG A ie$itG 0ulCuescuFCi, Cie, !oaneG
(Duce mâna la inimă.)
A E Cioc oaraG
' E +u o dreg.
A E Unsura unde eK Că nu ai eG
' E @n pod. Unde să Pe -n altă parteK
A E *odul unde eK Că nu ai eG
' E %Fo P ars foculI
A E Bocul unde eK Că nu ai eG
' E %Fo P atins ploaiaI
A E *loaia unde eK Că nu ai eG
' E 5r P băutFo boiiI
A E 'oii unde suntK Că nu ai suntG
' E IFo PFnghiCit pădureaI
A E *ădurea unde eK Că nu ai eG
' E 5 P tăiatFo secureaI
A E 8ecurea unde eK Că nu ai eG
' E 5 P OncatFo ruginaI
A E Rugina unde eK Că nu ai eG
' E 5 P OncatFo pisicaI
A E *isica unde eK Că nu ai eG
' E 5 P urit săracaI
A E 0oarte unde eK Că nu ai eG
' E 0oartea a pierit, asta eG
MĂNĂTIREA
' E BrateFeu nuFi prost delocI +u a$ P bun de călugărG A să dureH o ănăstire
pe pa,i$tea asta, de are să se ducă vestea -n lue. Iaca $i copaci trebuitoriI
!racul stă -n chip de copac $i !ănilă face cruce din el.
' E 0ai -ntOi să -nsen locul cu o cruceI !ar unde o P secureaK (Dă roată cu ochii,
caută securea.) *arcFa pus dracul coada pe eaGI (Se sprijină pe drac# 8coate, drace, ceF
ai furatG
!racul se ,ură $i !ănilă cade.
A E 8ăFi sară iapa cui a văHut ochiiG
' E Adică iFai furat $i iapaKG (Se-torc unul spre altul şi se sperie.) HaiG 0ai stai, duceFteF
ai pe pustii cFabia ai venit $iFaici nFai ce faceG (Dracul e îndemnat să facă pe manechinul.)
0ă, dar fruos ai e$tiG Cine nFa văHut dracul, să se uite la tineG
!ănilă dă ocol dracului, se apucă de treabă, dracul -i iese ereu -n cale.
A E 0ăi oule, ce vrei să faci aiciK
' E Iaca fac o ănăstire că, eu unul, nu $tiu ce vreau de la !uneHeu. Li de frica
lui !uneHeu $i dracul face ănăstire.
A E 8tai, ăG )u te apuca de năHbOtii. IaHul, lacul $i pădurea de peFaici sunt ale
noastre.
' E CeFai His, ăiK *oateFi Hice că $i raCele (Dănilă îl face pe drac să se uite spre ia) de pe
apă sunt ale voastre, $i toporul eu din fundul iaHului. (Dănilă îl pune pe drac să se
3
aplece să !adă fundul apei şi apoi îl pocneşte.) MFoi -nvăCa eu să puneCi stăpOnire pe
lucrurile din lue, cornoraCilorG ("l fu#ăreşte.)
A coboară -n sală, alege un băiat, -l duce -n culise $iFl costueaHă pentru a ,uca rolul
Bratele lui !ănilă.
' E 5i P eu o bun dar a năravul dracului. *tiuG *arcă lFar P triis cunatăFea,
8tanaI )aG Bugi de 8tana $i dai peste 8atanaG (Fu#a dracului$ coborârea în ia%iad$
panica dracului.)
!O"UL
A E *rie,die are, @ntunecieaF2aG 5ul lui !uneHeu areFn cap o ănăstire.
8caraoschi -i dă un ciocan -n cap.
A E Ltiu, $tiuG 2rebuia săFi ut gOndul, dar nFa avut ce faceG )ebunul de la
răstoacă tot el cOntă, tot el ,oacăI
CiocanG
A E HocusFpocus (ma#ie) AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG Ce a fost voi $tiG (&ede tot ce a
fost) HiFhiFhiG Ltii vorba ceea: tot bineleFi spre răuG + incinos, stăpOne, $i hoC de
caiG A prăpădit -n pădure boii $i carul frăCOneFsău $i iFa cOrpit o inciună care se
potrivea ca nucaFn perete. BrateFsău lFa triis unde a dus surdul roata $i utul
iapa. IapaK %asN pe !ănilăG *une Ona pe iapă $i pe o scară $i tundeFoG )u ă
creHiK Ai răbdare $i ascultă cu urechile taleG AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG Ce a
fost va ai PG
A cheaă copilul ales pentru rolul Bratelui.
' E Brate, ai făFi bine $i cu iapa, ca să On boii de călare.
A E 0ăG 8e vede că tu ai fost bun de călugărit, iar nu de trăit -n lueI
C E 0ăG 8e vede că tu ai fost bun de călugărit, iar nu de trăit -n lueI
' E @n pădure a plouat groHav $i sFa făcut o OHgă $iFun gheCu$, de nu te ai poCi
Cine pe picioare.
A E HaitiG !uFte unde a dus surdul roata $i utul iapa.
C E HaitiG !uFte unde a dus surdul roata $i utul iapa.
' E IapaK %asN pe ine că $tiu eu undeFoi duceFoG
A E 8ăF$i ieie iertăciune de la boi $i Hiua bună de la carI
' E 8ă pun Ona pe iapă.. $i pe secureI $i tundeFoG
A E COnd se treHe$te frateFsău, stăpOne, ie iapă, dacă ai de unde. *repeleac era la
hele$teu să caute toporul. +u cred că pentru bani -$i vinde suQetul.
Ciocan -n cap. !racul $tie, ca prin inune, ce e de făcut.
CuK 8ă eargă unul din noiI cFun burduf de bivol plin cu baniI săFl deie
pusnicului !ănilăKI AG Ca săFl pute ătura deFaiciG A -nCeles, 0Or$ăviaF2aG 0F
a dusG ('eşirea din ia%iad ( ia-pădure-păsărele) AlaF'ala portocalaG CiocFboc, treci la
locG
'ăiatul care a ,ucat rolul Bratele lui !ănilă coboară -n sală. !racul aduce din culise
burduful cu bani. !ănilă cOntă.
A E )aFCi, ă, bani, că !uneHeu dă oului, daFn traistă nuFi bagăG
!ănilă fură banii printre picioarele dracului. !racul se lasă pe !ănilă.
' E Ai ceva ai bun decOt tăcerea, ori taciG
A E Cinstea fără bani e sărăcie goalăG
' E 5 P, dar săracul nu se tee de tOlhariG
A E !ecOt sărac ai bine drac.
' E Băina pe care CiFo dă ucigăFl toaca se preface -n tărOCe.
A E 5ul fără bani e ca pasărea fără aripi: cOnd dă să Hboare, cade ,os $i oare.
' E 0Fa -nvăCat cu traiul rău $i trăiesc bine.
A E MorbeG )iic nuFi ca sănătatea $i banii.
' E 'anulK 5chiul dracului $i oartea ouluiG
A E 5ului cu sila poCi săFi iei, dar săFi dai nu poCiG *lecG
' E 0ăFnchin eu la !uneHeu, dar parcă nu Fa$ strica nici cu tine.
A E Cu bani, nu cu colaci, că dracul nuFi a$a de negru cu -l văd oaeniiG Ia
gOnde$teFte: decOt să unce$ti degeaba, nu CiFar P ai bine să stai pe baniK
4
' E Morbe$ti -n dodiiI 'anii nu se culeg de la trunchi ca surceleleI
A E )aFCi, ă, baniG 8tăpOnul eu ocrote$te hoCii.
' E 0are tOlhar trebuie să ai Pi $i tu, dacă iei de la tine $i duci la altulI 2iiG Ce
ult e pOnN la raiG *OnN la iad e nuai un gard $iFacelaFi tot spartG 8eFntOplă ceva
dacă pun OnaK
A E Baci cu ei ce vreiI 8unt banii tăiG
!ănilă -l răstoarnă pe drac, -i pune Ona la gură, -l cară după el de la o culisă la alta.
' E 0ai -ncetG 8ă nFaudă cunata ea, 8tanaI
A E AcuN, dacă tot neFa -nvoit, iscăle$te Hapisul cu sOnge $i să te cărăbăne$ti deF
aici& că de nu, e rău de tineG
' E Carte nu prea $tiu, daNFn loc de iscălitură, fac o cruce $i gataG (Dracul dispare.
)ămâne cu cu*itul, se-ntoarce la bani.) AveCi noroc, spurcaCilor, căFi sunt ai dragi banii
decOt pusnicia, că vFa$ arăta eu vouăG (+pare dracul)
A E )u te pune -n poară, ăi oule, cu -păratul iadului, ci ai bine ieFCi băni$orii
$i cautăFCi de nevoi.
' E Li ca să nu se On,ească iscălitura, nFar P ai bine, sFo usuc cFoleacă de
tăOieK
Buga dracului& coborOrea -n iaH& entuHiasul dracului& 8caraoschi& dracul dispare.
' E 'un. )ici asta nu se ie din dru. 2ot ănăstiri să croie$ti, dacă vrei să te bage
dracii -n seaă, săFCi vie cu bani deFa gata la picioare $i să te facă putred de bogat.
#OII
A E )elegiuireaF2a, banii -nvie $i orCiiK (Scaraoschi îl bate cu biciul.) Cu ceFa ai
gre$it, stăpOneK AapisulK )uFl iscăle$te nici ortG (De durere) Ana duna rest svanter,
cvinter ,estG Ana duna raba cvanter, cvinter ,abaG Ana bene rest cvinta ,estG Ana
bene raba cvinta, cvinta ,abaG Gata, iFa trecutG 2eFascultG 8unt nuai urechiG A
pierdut o cooară, HiciK Ah, nesocotitul de ineG CuK Cu banii daCi lui !ănilă a
P putut dobOndi o ulCie de suQeteK A uitatG A uitatG A uitat că cine dă
săracilor -pruută pe !uneHeuG *orunce$te, stăpOneG
CiocanG
8ă eargă unul din noiI săF$i -ncerce puterile cu !ănilăK Li săFi ieie baniiKG Bii
neilos, dar nu ne pedepsi a$a de răuG 8ă nu ne pripiG A$aFi a$aG AloFabadacF
eraHaiG Ce a fost voi $tiG HocusFpocusG
CiocanG !racul cade -n genunchi.
Ltii bine că nuai noi ave acces la dosareI A pregătit dosarul lui !ănilă
*repeleacI *repeleacI A$a -i este porecla, pentru că atOta odor are $i el pe lOngă
casă, făcut de Ona lui: un prepeleacG CăFi lene$, stăpOne, nechitit la inte $i
nechibHuit la trebiI )ici carte nu prea poate, pe de rost e ca prostG HăG HăG
@ndatăG 8tai, stai, vădG Avea o păreche de boiG !a, dar lucruri, ce trebuiesc oului
gospodar, baG COnd avea trebuinCă de aseenea lucruriK 8upăra pe alCiiI ai ales
pe frateFsău, care avea de toate. *Onă -ntrFo Hi, stăpOne,
pOnăFntrFo HiG BrateFsău lFa -nvăCat săF$i ducă boii la iararoc $i săFi vOndă, săF$i
cupere alCii ai ici, iar cu banii răa$i săF$i cupere $iFun car. 8tai să veHi ce
sFa -ntOplat pe dru. 'oii, ca boii, se tot suceau din funie după troscot $i, cu
venea dinspre tOrg la vale un o cu un car nou, a dat boii $iFa răas cu carul.
(Scaraoschi îl strân#e de #ât şi dracul îşi modi,că !ocea după strânsoare.) 8ă veHi -ntorsăturăG
AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG Ce a fost va ai PG Ma ai P nuai dacăI 0ă la$i
săFi iau cOCiva drăcu$ori -ntrFa,utorK 8ă vină la ine drăcu$orul care lFa ,ucat pe
Bratele lui !ănilăI patru drăcu$ori care săFi facă pe boii $i patru drăcoaice care
să facă cu or $ti să eargă carul. Li un drăcu$or: Căranul cu carul. (Scaraoschi dă să
plece.) *e un platou D ruegă un bou. D A, e, i, o, u: D bou e$ti tu, $i tu, $i tu, $i tuG D
Carul, pentru toCi, D are patru roCi. D A, e, i, o, u: D roată chiar tu, $i tu, $i tu, $i tu, $i
tuG D AlaFbala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D CeilalCi trec la locG
AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG Ce a fost va ai PG 0ăi frate, iFi lehaite de frăCia
noastrăGI
5
C E 0ăi frate, iFi lehaite de frăCia noastrăGI
' E Apoi, dă, frate, ce să facK
A E !uFCi boii la iararoc $i vindeFiG
C E !uFCi boii la iararoc $i vindeFiG
A E Cupără alCii ai ici $i ai ieftiniG
C E Cupără alCii ai ici $i ai ieftiniG
A E Cu banii răa$i cupărăFCi $iFun carG
C E Cu banii răa$i cupărăFCi $iFun carG
A E Li iaca teFai făcut gospodarG
C E Li iaca teFai făcut gospodarG
' E Ia, $tii că nu Fai -nvăCat răuK A$a a să fac.
A E %a frOnghie, adunareaG *rindeCiFvă de Oini, două cOte douăG RotiCi capetele de
frOnghie spre -nainteG *uneFCi căciula pe cap, Cărane, $i trage carul de oi$teG Carul
-ncepe să eargăI din ce -n ce ai repedeG CăFi la valeG 5pinte$teFte, Cărane, că te
duci cu oi$tea -n gardG A$aG
' E Hăis, !uan, cea, 2ălă$anG 8tăi, prieteneG
A E 5pre$te carul, CăraneG
' E Carul duitale parcă erge singur.
A E !FapoiI ai singur, nuFl veHiK
C E !FapoiI ai singur, nuFl veHiK
' E Hai să face trapa: dăFi carul, $i naFCi boii.
A E 0Fai găsit -ntrFun chef bun.
C E 0Fai găsit -ntrFun chef bun.
A E Hai noroc, să dea !uneHeuG
C E Hai noroc, să dea !uneHeuG
A E 8ăFCi aibi parte de cai $i eu de boiG
C E 8ăFCi aibi parte de cai $i eu de boiG
' E (staFi !uan $i ăstaFi 2ălă$anI
C E Hăis, !uan, cea, 2ălă$anG
' E 2aci, că lFa potcovit bineI
!ănilă face un tur de scenă cu carul.
A E 8ă crăpi de rOs, nu altaG *rostuFi prost: face ce vede $i ce aude crede. 8tăpOne,
lFai văHutG Acu ne pute -ncerca puterile cu !ănilă. !acă nu eFn stare să care o
păreche de boi după el, a săFl pun săF$i care iapaFn spate $iFl dovediG AlaF'ala,
portocalaG CiocFboc, ciocFbocG Carul, boii $i Căranii trec la locG (-opiii se duc în sală).
IAPA
(ieşirea din ia$ păsărele)
A E ("şi face dansul după care îl caută pe Dănilă.) 0ăi ouleG 8tăpOnul eu sFa răHgOndit.
' E Cine se ,oacă cu dracul dă $i peste tatăFsău.
!ănilă se repede la bani $i se luptă cu dracul pentru burduf pOnă nu ai poate.
A E +l vrea ai -ntOi să ne cercă puterileI
' E 5ul e dator să -ncerce $i bune $i rele.
A E LFapoi să iei banii.
' E Ia, acuFi acuNG *uterileK
A E *uterileG :iFa intrat fricaFn ciolaneK
' E 0ieK (Se ridică ane!oie de la pământ.) Lapte sate nFau ceFi faceI dacă tac $i le dau
pace.
A E HaiG
' E )u ă bat, ă, nu ă batG
A E CeFai HisK
' E )u ă bat, ă, nu ă batG
A E CeFai HisK A luat banii $iFa plecat.
' E +i, ho, că ă batG (+me*it, nu mai ştie unde-i dracul.) Cu $i -n ce felK
6
A E Care dintre noi aOndoi a lua iapa -n spate $i va -ncon,ura iaHul fără sFo puie
,os $i să se răsuQe, ai aceluia să Pe banii.
' E 0ăi, -pieliCatule, după cu văd eu, tu uiCi de la Onă pOnN la gurăI !aN tu nu
iFai furat iapaK
A E 8ăFi sară securea dacFa văHut ochiiG
' E 0iFai furat $i secureaI *arcă iFe ru$ine ie că nu CiFe ru$ine Cie.
A E 8ăFCi PeG Că securea $i iapa erau de furat.
' E !e furatK !e la frateFeuK
A E Iaca, CiFoi face un hatOrG Moi, cei care necheHaCi, voi, cei care tropăiCi, -ntrFo
clipFaici să PCiG 2ropăiCiG )eceheHaCiG (în sală, tropot de cai, necheat$ câ*i!a copii urcă pe
scenă) *e un deal D Hbiară un ăgar. D A, e, i, o, uG D 0ăgăru$ e$ti tuG D AlaF'ala, D
portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D CeilalCi trec la locG (-opiii, în afară de cel ales, coboară
în sală$ copilul !ine cu un cap de mă#ar) 8ă Hice că iapa ta arată ca un ăgăru$I
' E 8ă HiceI. 2e pui cu )ichiperceaK !ăFi druulG (Dracul cară mă#ăruşul în spate).
0ăi, 0ichiduCăG +u te credea ai tare decOt e$tiG A$aFi cFai luat iapaFn spateK 0ă
rogI ăgăru$ul. +u Ci lFoi lua nuai -ntre picioareG (Dănilă călăreşte dracul, fu#a
dracului.) A dat bir cu fugiCiiG AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D
0ăgăru$ulKG 2reci la locG
CARUL
(coborârea în ia$ Scharaoschi)
A E Ce să PeI 0Fa dovedit el pe ineI (. amenin*at cu ciocanul.) )u te Onia,
stăpOne, căFl găb,esc eu cu ceva. Ublă la dosar $iFl -ncolCi noi cuvaI carulG
Chiar nu e$ti curios ceFa făcut prostul cu carulK
Ciocan -n capG
Ltia euI HocusFpocusG %a vale, carul ergea ai singur, dar la deal, suieFl dacă
poCiG COnd iaca trecea spre tOrg cFo capră de vOnHare. Li, !ănilă iFa dat carul $iFa
luat capra. (Dracul se strân#e sin#ur de #ât, cu modi,cări de !oce.)
AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG Ce a fost va ai PGI )u pot singur, stăpOneI !aG
Cu drăcu$oriiG 8ă vină la ine cele patru drăcoaice care au -nvOrtit roCile caruluiI
$i -ncă una, care $tie să ,oace capraI $i un drăcu$or, care să Pe stăpOnul caprei.
Moi patru luaCiFvă frOnghiile, iar voi behăiCi ca ni$te capre -nfoetate. *e o căpiCă D
sare o căpriCă. D A, e, i, o, uG D CăpriCa e$ti tuI $i tu e$ti stăpOnul caprei. AlaF
'ala, DportocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D CeilalCi trec la locG AseFaiFaseG AloFabadacF
eraHaiG D Ce a fost va ai PG
' E AhoG Car nebun, ahoG COnd teFoi -ncărca Hdravăn atunci să ergi a$aG Malea sFa
ca sfOr$itI %a deal
suieFl tu dacă poCiG )aG Car iFa trebuit, car a găsitG 0ă, asta -ncăFi unaG (Dănilă se
opreşte$ intră *ăranul cu capra.) *rietene, nu iFi da capra aceea, săFCi dau carul istaK
A E ApoiI dăI capra ea nuFi de cele săritoareI
C E ApoiI dăI capra ea nuFi de cele săritoareI
' E Ce ai la deal, la valeKG
A E LiFi bună de lapte.
C E LiFi bună de lapte.
' E 'ună, neFbună, naFCi carul $i dăFiFoG (Se face trocul şi - ( pleacă cu carul.) 'un. Ia
pe ist cu capra $tiu -ncaltea că bine lFa boitG (Dănilă iese cu capra.)
A E !acă nici acu nu iFa găsit punctul slab să nuFi ai spui AghiuCăG 8ă veHi
ceFi facG AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D Carul, capra $i Căranul trec la
locG
IEPURELE
Ie$irea dracului din iaH. !racul fuge după !ănilă, pe după copac. !ănilă ia burduful,
dracul după el. !ănilă scapă burduful, dracul seFpiedică.
' E 0ăi 0ichiduCăG Iar ai venit pe capul euK
A E Acu să ne -ntrece din fugă.
7
' E )u ăFntrec, ă, nu ăFntrecG
A E Cine fuge ai tare, acela ia baniiG
' E )u ăFntrec, ă, nu ăFntrecG
A E @nseană că banii sunt ai eiG
' E +i, ho, ă, că ăFntrecG 0ăi, 0ichiduCăG !aN cu ine CiFai găsit că poCi tu să te
-ntreci -n fugăK
A E !Fapoi cu cineK
' E A$teaptă, Cornilă $iFai să veHi că $i eu ă pricep la drăcovenii. Ia $i te
hodine$te o COrucăG 2rece dracul gheotoc D pe valea lui 5CoCocG D Ghici, ce eK D
Moi, care fugiCi ca vOntul, D de rupeCi păOntulG D Moi care sunteCi grăbiCi, D -ntrFo
clipăFaici să PCiG (&in câ*i!a copii pe scenă) AliniereaG MeCi alerga pOnă la ine, cOt
puteCi voi de repede. AtenCiuneG 2rei, doi, unuI 8tartG (-opiii se întrec la fu#ă). *e
ia$ D fugeFun iepura$. D A, e, i, o, uG D Iepura$ e$ti tuG D AlaF'ala, D portocalaG D CiocF
boc, ciocFbocG D CeilalCi trec la locG (-opiii, în afara celui ales, coboară în sală). Ai gri,ă ce
faciG (-opilului ales) Alergi pe vOrfuri, cu corpul -nclinat u$or spre -nainteG 0i$ti
braCele, rapid, -n tande cu picioarele: braC $i picior opusG A -ncredere -n tineG
(Dracului) 8coală, draceG MinăFncoace, săFCi arăt eu cu cine să te -ntreci -n fugăG MeHi
tu colo pe cineva gheuit ,os $i ititelK
A E MădG
' E AcelaFi copilul eu cel ai ic. ACineFteG Li cOnd lFoi treHi din son, să te iei
după el. UFCaG )aG )aG )aG ('epurele-copil fu#e, dracul după el.) *Onă acu toCi rOdeau
de *repeleac, dar acu a a,uns să rOdă $i el de dracul.
A E 0ăG !aN sprinten $i sprinCăroi copil ai ai, drept săFCi spunG COnd aproapeF
aproape să pun Ona pe dOnsul, iFa pierdut ura, $i să te duci duluCăG
' E 8eaănă tătOneFsău, sireicanulG +iK 0ai ai poftă să teFntreci $i cu ineK (Fu#a
dracului) AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D Iepura$ treci la locG
CAPRA
(-oborârea în ia)
A E 0Fa săturatG Cu să nu ă satur, stăpOne, dacă $i copilul lui !ănilă a a,uns
săF$i rOdă de ineKI AoleuG 0Fa luat gura pe dinainteG @napoi, la dosarG !ă noi
deFo slăbiciuneG CapraG CeFa făcut cu capraK
CiocanG !racul cadeFn genunchi, 8caraoschi seFa$eaHă -n faCa lui, dracul sare capra.
HocusFpocusG AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG D Ce a fost voi $tiG Capra tot capră: se
sucea -n toate părCile, -ncOt lui !ănilă -i era ca lehaite de dOnsa. Li, ergOnd
el ai departe, iaca se -ntOlne$te cFun o ce venea de la tOrg cFun gOnsac -n braCe.
0ărită capra $i -n$facă gOnsacul. @ndatăG 8ăFi che dracii -n a,utor. 8ă vină la
ine dracul de fată care a ,ucat capra. Li doi drăcu$ori care să ,oace gOnsacul $i
stăpOnul gOnsacului. (-opiilor) 2u duFte $i pregăte$teFte să Pi caprăG Moi gOgOiCi ca
gO$teleG @ntrFun sac D gOgOieFun gOnsac. D A, e, i, o, uG D GOnsacul e$ti tuGI D
8tăpOnul gOnsacului I e$ti tuG D AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D CeilalCi
trec la locG D AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG D Ce a fost va ai PG
' E !eFa$ a,unge ai degrabă -n tOrg ca să scap de rOia asta. 'un -ntOlni$u, o
bunG
A E Cu bine să dea !uneHeuG
C E Cu bine să dea !uneHeuG
' E )u vrei să face schibK 8ăF$i dau capra asta $i săFi dai gOscaK
A E )Fai nieritFo, că nuFi gOscă, ciFi gOnsacG
C E )Fai nieritFo, că nuFi gOscă, ciFi gOnsacG
' E !a, dăFiFl, dăFiFlG
A E !e iFi da ceva adaos, poate să CiFl dauI
C E !e iFi da ceva adaos, poate să CiFl dauI
' E )Fa, că CiFa$ daI
8e face trocul.
8
A E A isprăvit cu el, stăpOneG )uFi prea place sucealaI A să CiFl trOntesc de nF
o să se ai ridice de ,osI 2aci, stăpOneK 5ri ă -ntorc cu banii, ori nu ă ai
-ntorc. AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D GOnsacul, capra $i Căranul trec
la locG
URUL
('eşirea din ia, păsărele)
' E :CCG :CCG (Dănilă pune mâna pe burduf şi pleacă.)
A E 8ă ne -ntrece din trOntăG
' E )u ăFntrec, ă, nu ăFntrecG
A E CineFi ai tare ia baniiG
' E )u ăFntrec, ă, nu ăFntrecG
A E A luat banii $iFa plecatG
' E +i, ho, ă, că ăFntrecG !in trOntăK !oar de CiFe greu de viaCă. 0ăG 2ot a
auHit din bătrOni că dracii nuFs pro$ti& dFapoi, cu văd eu, tu nuai nu dai -n gropi,
de prost ce e$ti. (Dracul de repede la Dănilă.) AscultăG +u a un unchi bătrOn, de ===
de ani $i 71 de săptăOni& $i deFl vei pute trOnti pe dOnsul, atunci să te -ncerci $i cu
ine, dar cred că CiFa da pe nas.
A E Mine o$neaguFncoace sau ă duc eu la elK
' E A$teaptă, balaureG 2rageFCi suQetul, dacăFl ai aiG (-ătre sală) Mine o$ul pe
cărare D cu co,ocul -n spinare. D Ghici, ce eK D Moi, care vă credeCi ari, D de bătaie
nu fugiCi D $i la trOntă sunteCi tari, D -ntrFo clipă aici să PCiG D !oi cOte doi D $i trOnta
eFn toiG D %a concurs D a venit un urs. D A, e, i, o, uG D UrsuleC e$ti tu, $i tu, $i tuG D
AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D CeilalCi trec la locG
A E 0ăi, !ănilă, ă tot uit, daN nuFCi văd unchiulI
' E )epoCii lui abia a$teaptă săFCi facă de petrecanie. LiG (/upta cu urşii)
A E !a nuFs prea ulCiK
' E )aG )u cauCi, $Fo găse$ti. Hai să te scot de la ananghieG
A E Ia lasN ăi oule, lasNG )uFCi ai face obraH. !acă ai $tiut că o$ul tău are
ni$te nepoCi a$a de năHdrăvani, pentru ce Fai -ndenat să ă lupt cu eiK
' E !e ceK 2e poene$ti că nu CiFa plăcutKGI Hai cu ine atunciG (Fu#a dracului) AlaF
'ala, D portocalaG D
CiocFboc, ciocFbocG D UrsuleCii trec la locG
G$NACUL
CoborOrea -n iaH. !racul ia ciocanul $iF$i dă singur -n cap.
A E !ănilăGI areFun o$I o$ul are ni$te nepoCiI $i nepoCiiI iFau rupt ni$te
oaseI Rău de tot Fa HădărOt !ănilăG )u te pune cu prostulI că are intea
odihnităG (Scaraoschi ia ciocanul şi-l pocneşte, dracu-şi re!ine.)
HocusFpocusG AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG D Ce a fost voi $tiG GOnsacul Cipa cOt -i
lua gura: ga, ga, ga, gaG !ănilă, trecOnd pe lOngă un negustor cu pungi de vOnHare,
dă gOnsacul pe o pungă de celea cu baierele lungi, de pus -n gOt. !osarulG Cu era
de a$teptatI !aG (-opiilor) 8ă vină la ine un drac de gOnsacI $iFun drăcu$or de
negustor. 2u ce HiciK Că e$ti dracK D IntrăFn pielea de gOnsacG D Moi, ceilalCi, aveCi
noroc. D ACi a,uns la iararocG D 8coateCi tot din buHunare D $i vindeCi -n gura
areG D @n tOrg, la obor, D vindeFun negustor. D A, e, i, o, uG D )egustor e$ti tuG D MoiI
la iararocG D MindeCiG 0ult norocG D AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG D Ce a fost va
ai PG
A E GaFgaFgaFgaG
C E GaFgaFgaFgaG
' F )aG CFa scăpat de dracul $iFa dat de tatăFsău: acesta ă asurHe$te. %asN că
te -nsor $i pe tine acu$, ăi bucluca$uleG 5uleG )aFCi gOnsacul ista $i dăFi o
pungă. )aFCi gOnsacul istaGI !ăFi o pungăGI
A E )aFCi punga, dacFa$a CiFi vrereaG
C E )aFCi punga, dacFa$a CiFi vrereaG
9
A E )aFCi pungaG
C E )aFCi pungaG
' E )aFCiFo frOntă, că CiFa dresFoG !intrFo păreche de boi, deFa ai are dragul să
te uiCi la ei, a răas cFo pungă goală. 0ăiG 0ăiG 0ăiG 0ăiG *arcă dracul iFa luat
inCile
A E *tiuG *arcă iFa luat !ănilă inCileG !e Pecare dată Fa luptat cu altcinevaI
A venit vreea să văd
ceFCi pot urechile, !ănilă *repeleacG 2eFa asurHit gOnsaculKGI COnd teFoi asurHi eu,
nu te ai scapă nici !uneHeuG AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D
)egustorii $i gOnsacul trec la locG
C!IUITUL
('eşirea dracului din ia)
' E !eloc nFai astOpăr, AghiuCăG
A E Cu tine, $i nuai cu tine, Foi -ntrece -n chiuit.
' (cu burdufu-n spate) E )u ă Cip, ă, nu ă CipG
A E CareFa chiu ai tare, acela să ieie baniiG
' F )u ă Cip, ă, nu ă CipG
A E Chiui că, dacă nu chiui, răOi fără bani.
' E +i, ho, ă, că ă CipG (Dă drumul banilor.) 'unG I %asN că teFoi chiui euG Ia chiuie
tu -ntOi, să aud cu chiui.
A E !uFte ai departe de ine dacă vrei să răOi -ntregG (-opiilor) Unde vă aQaCi, D
acolo să staCi D $i, cOnd fac eu săritura, D chiuiCi cu toată guraG (-opiii chiuie)
' E 0ăG !aN nuai a$a de tare poCi chiuiK +u ai nu teFa auHitG
A E Cu să nu FauHi, cOnd sFa cutreurat păOntul $i văile au răsunatK
' E 0ai chiuie o datăG
A E ChiuiCi de data astaI săFi crape -n două CeastaG (-opiii chiuie)
' E 2ot nu teFa auHitG
A E Cu nu Fai auHit, cOnd ările au clocotit $i pe$tii din ele sFau spărietK
' E @ncă o dată, CapuleG
A E ChiuiCiG !aN ult ai tareG *Onă cade din picioareG (-opiii chiuie)
' E Acu nu teFa auHit nici atOtaG
A E Cu să nu FauHi cOnd $i fraCii ei au ie$it afară din iaH cOtă frunHă $i iarbăK
GataG )ici popa nu toacă de două ori pentruFo babă surdă.
' E A$ăFi cFa venit $i rOndul euK
A E 0ai a$aG
' E 0ăi, 0ichiduCăG COnd oi chiui eu, ai să asurHe$ti $Fau săFCi sară creierii din cap.
@nCelesFai tuK @nsă eu -Ci priesc bine, dacăFi vre să ă asculCi.
A E @n ce felK
' E *orculG 2u Hici căFl baCi $i el Hice căFl scarpiniI Ia săFCi leg ochii $i urechile cFun
$tergar, dacă vrei să ai trăie$ti.
A E %eagăFă ce $tii $i cu ce $tii, nuai să nu orG
' E !rac ort $i copil cuinte nu sFa ai văHut. 0ăi, daN ia spuneFi tu ie, capul
tău a ai fost la o cioată de răchităK 2Opla stOngă, dreaptă $iFn nuele tatăluiG
A E AIuleuG !estulG )u ai chiuiG
' E 'a nuG 8tăi, 8arsailăG 2u cu ai chiuit de trei oriK LiFn nuele tatălui, ain.
A E MăIleuG !estulG
' E 'a nuFi destulG
A E AIuleuG
' E Iaca dracu $iFa spart capu $i sFa dus la faracie ca să ceară aliPe& aliPe nFa
găsit $i pe u$ă a ie$it. !uFte -nvOrtinduFteG
%MPRUMUTUL
(Fu#a dracului$ coborârea în ia$ dracii dracului$ Scaraoschi încearcă să pună coada ciocanului la
budu#an.)
10
A E @ntunecieaF2a, nuFi de $uguit cu vră,itorul acesta. *arcăFi $opte$te alt drac la
ureche ce $i cu să facăG %a ari drăcii -l ai duce capul pe oG !aN chiar nu
găsesc niic la dosar cu care săFi rup gOtulK
Ciocan -n capG
HocusFpocusG AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG D Ce a fost voi $tiG *ungaG 8Fa -ntors cu
ea acasă $i iFa datFo lui frateFsău, rugOnduFl săFi ai -pruute ăcar o dată carul
cu boii, sFaducă ni$te lene din pădure la nevastă $i la copii. )u se poateG (-opiilor)
8ă vină la ine drăcu$orul care lFa ai ,ucat pe Bratele lui !ănilăG (-opilul se
preintă) IaFCi căciulaG AseFaiFaseG AloFabadacFeraHaiG D Ce a fost va ai PG
' E 'ădiCă dragă, dintrFo păreche de boi, Fa ales cFo pungă, $Fapoi $i asta pute a
pustiu.
A E 0ă, da drept săFCi spun are nătărău ai e$tiG
C E 0ă, daN are nătărău ai e$tiG
' E Li te rog săFi ai dai ăcar o dată carul cu boiiI
A E *tiuG 0ăG
C E *tiuG 0ăG
' F 8Faduc ni$te lene din pădure la nevastă $i la copiiI
A E 8e vede că !uneHeu a uplut luea asta cu ceFa putut.
C E 8e vede că !uneHeu a uplut luea asta cu ceFa putut.
' E )Fau scOnteie de foc -n vatră, săraniiI
A E IacaFCi ai dau o dată carulI
C E IacaFCi ai dau o dată carulI
' E LFapoi ceFa da !uneHeuI
A E !ar asta CiFa P cea de pe urăG
C E !ar asta CiFa P cea de pe urăG
' E Cred că nu teFoi ai supăra.
A E Ai văHut, stăpOne, nu se dă bătut nicicu. @ngăduieFi să ieu buHduganul
străo$ului nostru $i, dacă nici cu el nuFi vin de hac, să faci cu ine ceFi vre.
0ulCăesc, stăpOneG AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D Bratele trece la
locG 2eFi duiri $i tu deFacua, *repeleacule, că cine face pe sfOntul pe a$ternut
oale nu doare.
#U&DUGANUL
('eşirea din ia)
' E Cu dracul nFo poCi scoate la capăt.
A E 0ăi ouleG Ia, acu să te vădG
' E )u HvOrli, ă, nu HvOrliG
A F CineFa aHvOrli buHduganul ista ai tareI
' E )u aHvOrl, ă, nu aHvOrlG
A E I ai aceluia să Pe banii.
' E +i, ho, ă, căFl aHvOrlG )aG !ănilă, a$aFi caFi sfeclitFoK 0areFi !uneHeu E
e$ter e draculG Ian aHvOrleFl tu -ntOi, ăi draculeG
A E +u -l HvOrlG !aN, ultia dată cOnd a făcutFo, abia după trei Hile $i trei nopCi, a
căHut ,os $i sFa cufundat -n fundul păOntului de sFau Hguduit teeliile luiiG
' E %Foi HvOrli eu, nu te -ngri,iG
A E HaideG 0ai repede, ai repede, că nFa tip de a$teptat.
' E 0ai -ngăduie$te puCin, tartarule, că nu te trag copiii de poaleG Iaca Hiua sFa
călătorit. Cerul e lipede, $i luceferii sclipitori rOd la stele iară luna $iFarată capul
de după dealuri, se leagănă -n văHduh, luinOnd păOntul.
A E !aN nuFl ai HvOrli, ouleK
' E 'a a săFl HvOrl deFacu& dar -Ci spun -nainte să te $tergi pe bot despre dOnsul.
A E !e ceK
' E Iaca de ce: veHi tu colo -n lună ni$te peteK
A E %e văd.
11
' E AcoloFs fraCii ei din ceea lue. Li, !oane, are nevoie ai au de Per, ca săF
$i potcovească caii. UiNFte bine $i veHi cu -i fac sen cu Ona, să le dau
buHduganul ista. BaceCi, fraCilor, cu OnaG (mişcare încetinită)
A E 8tai, nepriceputule, că buHduganul ăsta -l ave lăsat o$tenire de la străo$ul
nostru& $i nuFl pute da nici pentru toată luea. ()ecuperarea budu#anului)
' E 'anul e o ică roată ceFnvOrte$te luea toată.
MO#ILI&AREA DRACILOR
(-oborârea în ia$ Scaraoschi)
A E )u pot scăpa de el $i pace bunăG +u ublu săFl -blOnHesc $i ai rău -l
-ndrăcescI @l aruncaseFn lună, la fraCii luiG (Se plimbă-n sus şi-n jos ner!os.) CuK 8ă
vină drăciea -naintea @ntuneciiiF2aleK !aN iFai -pră$tiat -n toată lueaI )For
să prea iasă la nuărătoare. @Ci spun ca să $tiiG COCi au ai răas pe lOngă tine nu
fac nici două parale: nu ai au nici copite, nici coHi $i, abiaFabia, au prins a avea
coarne, !răcu$ori, stăpOneG !răcu$ori adunareaG
Ciocan -n cap& dracul face ca tropeta.
A$teaptă stăpOneG 0ă duc săFi caut că nFau răspuns la apel. (-opiilor) 4ucafatus
*ratus, Multus Chusultus, 8penstus Rientus, Horante Corante, 0ulus %olsus,
8chibuntus 2runcus, HanghangRo BangRo, *olfortus 8tortus, 8chSgo +rtrigo,
RaRus *rotaRus, *ropdesancus, un diavol e %anRus. (-opiii !eni*i în plus sunt trimişi la
locurile lor) AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D CeilalCi trec la locG Ace$tiaFs
toCi, 8luCeniaF2aG
Ciocan -n cap. Copiii, ascaCi de,a după apel, ăr$ăluiesc.
8ă CiFl aduc pe !ănilă *repeleacKI @n carne $i oaseK !răcu$oriG !upă ineG AveCi
gri,ă că prostul nuFi prost deFa binelea, ai ult face pe prostulG @n$făcaCiFlG
@nainte ar$G
ABURI8IR+A
(0lecarea dracilor$ ieşirea din ia$ coborârea în ia$ aducerea lui Dănilă în lan*uri)
' E *e dracu lFa căutat, pe dracu lFa găsit. )u ai aveCi caHanul cu soalăK
8ărăcie are $i peFaiciG *recu -n sat, a$a $i -n iadG
A E 8upuneFte, ouleG @n faCa ta e -nsu$i -păratul iaduluiG
' E BăFte frate cu )ecuratul pOnă treci punteaG 'ucuraFFa$ de voi ca de car $i de
boiG
A E )uFncerca săFCi baCi ,oc de noiG Lti cFai tăiat copacul ca să cadăFn car deodată
$iFa căHut copacul peste car de la sfărOat $i peste boi de iFa ucisI 2rebi de ale lui
!ănilă *repeleacG ()âsetele dracilor)
' E ROde o de o, dar dracul rOde de toCiG
A E 8ă se aleagă unul dintre noiK I care săFl afurisească pe acest procletI. Li
vră,a$ cuplitK 8ă trăie$ti, 0Or$ăviaF2aG +u -ndeplinesc nelegiuita ta poruncăG
0ăi, ouleG 2u, cu $ichiriile tale, ai tulburat toată drăciea& daN acu$ a să te
vOr $i eu -n toate groHile orCiiG Hai să ne blăstăă, $i care dintre noi aOndoi a
P ai e$ter, acela să ieie baniiG
' E )u ă teG 2e ,udec eu pe tine $i te scot $i datorG
A E 5chii tăi au văHut iadulI ochii săFCi sarăG
' E 0ăi, )ichiperceaG *e ine cOCi cOini Fau lătrat toCi au turbatG (+furisirea).
A E Hero herchii hertăi herau hervă herHut heria herdulG
Hero herchii hersă herCi hersa herrrăG (0lesnirea ochiului)
' E COnd e să te ia UcigăFl 2oaca, te ia $i din bisericăI Li ceFi ai ginga$ decOt
ochiulK 0Fa stricat acu de tot cu @pieliCatul.
A E !aN ceFai păCit la ochi, !ănilăK
' E 0ai niicG COnd treci prin Cara orbilor, e bine să -nchiHi $i tu un ochiI
A E :iFa sărit un ochiK I %asN că veHi ai bine cu celălalt.
' E *entrFun lucru de niică rOde dracul de se strică. )u ă sparii tu cu deFalde
aceste, deon spurcat ce e$tiG )u uita că ochiul lui !uneHeu nu doareG
12
A E !ă, dă, nu ai dondăi atOta din gură, $i blastăă $i tu acu, să te văd cOt e$ti
de e$ter.
' E A să te fac săFCi u$ti Oinile $i să ă poene$ti -n toată viaCa ta. !aN, ai
-ntOi, ie dracii de pe capul euG Li duFăFnapoi de unde Fai luatG
A E AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D !răcu$orii trec la locG
#LĂTĂMURILE
('eşirea din ia, păsărele)
' E 'lăstăurile părinCe$ti nuFs la ine. @nCelesFaiK (-ătre copii) !ragii tatei băieCi, ia
veniCi -ncoaceG (&in câ*i!a copii) Cu un crocodil D se ,oacă un copil. D A, e, i, o, uG D
Copila$ e$ti tu, $i tu, $i tu, $i tuI D AlaF'ala, D portocalaG D CiocFboc, ciocFbocG D
CeilalCi trec la locG (-opiii !eni*i în plus trec la loc) *uneCi Ona, copii, pe ,upOnul ista $i
-ncepeCi aFl blăstăa cu -Ci $ti $i voi ai bine, ca săFi placă $i duisaleG
A E Cu ce blăstăăCii ai ubliK
' E )e ,ucă deFa hoCul $i păguba$ul. +u era păguba$ul, el era -păratul $i ei
erau biciul cu ai ulte $Pchiuri. @părate luinate, a avut o iapă chioarăI
5arbă, chioară cu era, -i făcea treaba cu ea. 0Fa dus cu ea la pădureI Li
tOlharul să iFo fureK *e cine prepuiK
C F *e cine prepuiK
' E *e dunealuiG COte vrei săFi daiK
C F COte vrei săFi daiK
' E COt de ulte vraiG Una ca fulgulG
A E Hai căFi placeG
' E Una ca piatraG
A E AoleuG
' E Una ca dracul pe sOrăG
A E )uG A$a nu ă ai ,ocG
' E Una dulceG
A E +i, a$a ai ergeI
' E Una sărată, una friptă, una fulgerGI
A E )u ai potG (Fu#a dracului)
' E !uFte unde CiFai -nCărcat copiiiG CucuriguuuG 8Fa dus pe urlaCi, după ceilalCiG Ce
credea elK 0ai ulte $tie păCitul decOt toCi cărturariiG !aN cine are carte are patru
ochi. A$a că: PCi cu ochii -n patru că, altfel, vă iaI (Dansul ,nal- copii sunt duşi în sală)
LFa His verde untdelenG 'rava lăutari aveG 'ine cOntă, rău ,ucăG )uFi nevoie,
neFnvăCăG
'INALUL
A E AliniereaG AtenCiune, drepCiG *e loc repausG %uaCi locG
' E AstăHi a lucrat alergarea de viteHă, aruncarea greutăCii, cOteva eJerciCii cu
partener $i ,ocul de rol.
A E Cei ai buni vor urca pe scenăG (1arş de urcare$ aplaue$ marş de coborâre)
' E *Onă la urătoarea -ntOlnire, alergaCi $i voi pe unde puteCi, dar nu fugiCi de la
oreG 8ă PCi atenCi să nu taponaCi vreo a$ină, să nu u$caCi vreun cOineI %ecCia
sFa terinat.
A, ' E 'ună HiuaG
C E 'ună HiuaG
(-lopo*el%sonerie$ cortină)
13