You are on page 1of 2

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (BP)


PPD BATANG PADANG
KOD / SEKOLAH : _____________________________________________________________
Nama : Tarikh Lahir :
Umur:
Tarikh Mula : Tarikh Semakan : 3 Bulan
Komponen : Kurikulum: ALTERNATIF/KSSR PK Kateori!
Penetahuan Se"ia A"a
Muri" telah
Matlamat #anka Pan$an
Kekuatan
Kelemahan
Tan"atanan %uru Tan"atanan I&u&apa / Pen$aa Tan"atanan Penetua/%uru Be'ar
())((((((((((((() (((((((((((((((( (((((((())((((((
* + * + * +
Tarikh: Tarikh: Tarikh:
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (BP)
PPD BATANG PADANG
KOD / SEKOLAH : _____________________________________________________________
,&$ekti- /
Stan"ar" Kan"unan
Stratei/
Stan"ar" Pem&ela$aran
Akti.iti MBM /Penilaian / /atatan
Penilaian :
0th :
'enarai 'emak :
u$ian :
pemerhatian :
/atatan:
Tarikh Penilaian :
1111111111111